Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Livet går vidare!

Foto: RLC

GREENPEACE SVERIGE

5 saker du behöver veta om

rapporten från IPCC

Har du inte tid att läsa tusentals sidor? Inga problem. Här är de 5 viktigaste tipsen vi tycker att du bör känna till om rapporten från FNs klimatpanel IPCC om klimatkrisens effekter, anpassning och sårbarhet

Greenpece Sverige: |2022-03-085 saker du behöver veta om rapporten från IPCC. Och därefter "är du redo att göra något åt det?

1. Riskerna och effekterna från klimatförändringarna kommer snabbare och kommer att bli värre tidigare än väntat

Detta stämmer verkligen. Klimatförändringarna orsakar redan omfattande förluster och skador på natur och människor och förstör människors liv, hem, försörjning och kulturer. Och det kommer att bli värre. Forskare har nu uppdaterat sin övergripande bedömning av “Reasons For Concern” för framtida uppvärmningsnivåer och kommit fram till att riskerna kommer att öka till höga och mycket höga nivåer vid lägre globala uppvärmningsnivåer än vad som tidigare bedömts (i den senaste bedömningsrapporten 2014). Redan nu har uppvärmningseffekter på ekosystemen upplevts tidigare, är mer utbredda och har mer långtgående konsekvenser än väntat.

2. Vi är inte förberedda, ens för effekterna vi redan ser, och det kostar liv

Även om ansträngningarna för att anpassa sig till klimatkrisen och riskerna har ökat globalt, är det fortfarande för lite och för sent.

Som ett resultat har antalet människor och tillgångar som utsätts för klimatrisker ökat, inte minskat. Liv och hem har gått förlorade runt om i världen, men i mycket utsatta länder har dödligheten i översvämningar, torka och stormar varit hela 15 gånger högre, jämfört med länder med mycket låg sårbarhet, under det senaste årtiondet.

Det hade inte behövt vara så här. Med inkluderande, rättvisa och tillräckligt resurssatta planer för klimatanpassning, som möter behoven hos de mest utsatta, skulle vi kunna rädda liv, hem och människors framtid.

3. Mer uppvärmning ger fler problem. Att begränsa uppvärmningen till 1,5°C skulle avsevärt minska förväntade förluster och skador, men inte eliminera dem

Varje tiondels grad ytterligare uppvärmning gör situationen värre och pressar fler människor och arter till sina gränser och över dem. Åtgärder på kort sikt som begränsar den globala uppvärmningen till nära 1,5°C skulle avsevärt minska förväntade förluster och skador på människor och ekosystem, men kan inte eliminera dem. Dessa förluster och skador är ojämnt fördelade och hanteras inte på ett heltäckande sätt av nuvarande politik och finansiering, särskilt inte i sårbara låg- till medelinkomstländer.

4. Vi måste återställa natur och skydda minst 30 % av jordens ekosystem för att skydda oss från klimatkrisen

Att värna om planetens hälsa är helt avgörande för människors hälsa och en förutsättning för en framtida utveckling där vi kan bygga motståndskraft mot klimatförändringarna. Olika, självförsörjande ekosystem med rik biologisk mångfald bidrar till att hindra klimatförändringarna.

Det är därför IPCC lägger stor vikt vid potentialen och behoven av ekosystembaserade anpassningar och begränsningar. Forskare betonar att upprätthållande av motståndskraften hos biologisk mångfald och ekosystemtjänster är beroende av ett effektivt bevarande av cirka 30 % till 50 % av jordens ekosystem på land och i haven.

5. Vi befinner oss i ett kritiskt årtionde för att säkra en livskraftig, rättvis och hållbar framtid

Klimatförändringarnas effekter och risker blir allt mer komplexa och svårare att hantera, eftersom olika faror uppstår samtidigt och interagerar med andra risker och kriser som skapas av människans ohållbara samhällsutveckling och sociala orättvisor. Det som krävs är inte fler små stegvisa förändringar, utan omfattande systemförändringar inom bland annat energi, livsmedel, industri och stadsbyggnad för att skapa samhällen som är motståndskraftiga mot klimatförändringarna. Och det måste ske nu, utan dröjsmål.

Som IPCC själv skriver i sin slutsats:

”De sammanräknade vetenskapliga bevisen är otvetydiga: Klimatförändringar är ett hot mot människors välbefinnande och planetens hälsa. Varje ytterligare försening av samordnade och förebyggande globala åtgärder för anpassning och begränsning kommer att missa ett kort och snabbt försvinnande fönster av möjligheter att säkra en levande och hållbar framtid för alla. (mycket högt trolighet)”

Redo att göra något åt det?

Här är en lista över 5 saker du kan göra tillsammans med oss:

1. Lämna fossila bränslen bakom oss. Nu

Det här är en självklarhet. När du sitter fast i ett djupt hål, börja med att sluta gräva. Varje ton koldioxid som vi släpper ut i atmosfären genom att förbränna fossila bränslen gör situationen värre. Till och med Internationella energibyrån IEA – en gång känt för sina konservativa prognoser av världen, säger nu att det är fullt möjligt att skifta från fossila bränslen till ett energisystem som domineras av förnybar energi. Så låt oss börja där!

Fossilreklam hjälper att öka konsumtionen av fossila bränslen. Hjälp oss att förbjuda det:

https://www.greenpeace.org/sweden/agera/fossilreklam

2. Skydda minst 30 procent av ekosystemen till 2030

Vi måste skydda våra viktigaste allierade i kampen mot klimatförändringarna, vår natur och ekosystem. I mars sammanträder världens regeringar i FN för att förhandla fram ett globalt havsavtal som kan möjliggöra skapandet av stora skyddade områden i världshaven.

Senare under året kommer regeringar att samlas igen vid FN:s toppmöte om biologisk mångfald (CBD) COP15, där de måste åta sig att skydda minst 30 procent av ekosystemen på land och i haven till 2030.

Visa ditt stöd för ett globalt havsavtal, skriv på namninsamlingen!

https://www.greenpeace.org/sweden/agera/skyddahaven/skydda-haven/

3. Klimaträttvisa

Människor har rättigheter. Regeringar har skyldigheter. Låt oss hålla dem ansvariga. Bara under det senaste året har en rad klimaträttsfall vunnits med långtgående konsekvenser i domstolar världen över. Berörda samhällen och medborgare kommer att fortsätta att hävda sina mänskliga rättigheter och kräva rättvisa. Dessa är sammankopplade och förstärker en global standard om att ett säkert och hälsosamt klimat är en mänsklig rättighet. Gå med i den snabbt växande globala rörelsen och höj din röst för människor och planeten!

Höj din röst för människor och vår planet!

https://www.greenpeace.org/sweden/agera/skyddahaven/skydda-haven/

4. Kämpa för den framtid vi förtjänar

Den nuvarande samhällsmodellen som bygger på oändlig tillväxt och exploatering är orättvis och föråldrad. Den måste bytas ut. Vi förtjänar en framtid som respekterar människors och jordens gränser och kretslopp. En framtid där ekonomiska vinster inte vinner över livet på vår planet.

Rädda Amazonas regnskog från avskogning och stå upp för dess urfolk:

https://www.greenpeace.org/sweden/skydda-amazonas/

5. Möta verkligheten med brutal ärlighet

För att lösa klimatkrisen, måste vi först möta den, med brutal ärlighet. För närvarande förbereder vi oss varken för en värld där temperaturen stannar vid 1,5°C uppvärmning eller för de 2,7°C vi är på väg mot. Vi blundar och är helt oförberedda på de faror som ligger framför oss. Låt oss ta kontroll över vår framtid och kräva att regeringar agerar!

Sprid orden och visa att du har hört forskarnas varningar!