Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty Sverige.

Foto: ASI / Malin Sundelin

AMNESTY SVERIGE

Anna Johansson – ny chef  för

Amnesty Sverige

Anna Johansson tillträder som ny generalsekreterare för Amnesty International i Sverige från och med 21 mars och kommer att leda den svenska sektionen i det viktiga arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige och globalt.

Parul Sharma: |2022-03-23| – Klimatkrisen och dess tydliga hot mot våra mänskliga rättigheter, en pågående pandemi som fördjupat den globala ojämlikheten, och den humanitära krisen i Afghanistan och i krigets Ukraina, Jemen och Tigray. Vi lever i en tid som för Sverige och världen är avgörande, inte minst ur ett människorättsperspektiv, och där Amnestys betydelse och arbete är viktigare än någonsin. Jag känner en oerhörd glädje och ödmjukhet inför förtroendet jag fått att axla detta viktiga uppdrag. 

"Jag ser fram emot det fortsatta samarbetet med Amnestys fantastiska medarbetare som gör ett otroligt viktigt arbete för mänskliga rättigheter," säger Anna Johansson, ny generalsekreterare för Amnesty International Sverige.

Arbetat som socialchef för Stockholms Stadsmission

Anna Johansson har en fil.mag. i internationell ekonomisk historia från Stockholms Universitet och en utbildning i ledarskap från Harvard Business School i Boston. Hon har en lång och gedigen erfarenhet av ledarskap inom civilsamhället både i Sverige och internationellt. Hon har bland annat arbetat i Storbritannien med områden som social rättvisa, asyl- och migrationsfrågor och människohandel. I Sverige har hon arbetat som socialchef för Stockholms Stadsmission.

På Amnesty Sverige har Anna arbetat sedan mars 2019. Sedan januari 2021 har hon varit organisationens tillförordnade generalsekreterare. Tidigare hade hon det övergripande ansvaret för organisationens påverkansarbete. Som generalsekreterare för Amnesty Sverige blir Anna den högsta ansvariga chefen för Amnestys svenska sektion och dess primära talesperson.

Erfarenhet av rättighetsbaserat arbete och ledaregenskaper

– Med sin långa och gedigna erfarenhet av rättighetsbaserat arbete och sina ledaregenskaper är Anna Johansson rätt person att leda organisationens arbete framåt och vara en tydlig röst mot dem som försöker tysta de kränkningar och övergrepp som sker både i Sverige och i världen. Jag och styrelsen ser fram emot ett samarbete med vår nya generalsekreterare och att lyfta Amnestys frågor än mer i Sverige och globalt. Vi ser vidare fram emot det fortsatta arbetet med vårt jämlikhetsarbete, med fokus på icke-diskriminering, intersektionalitet och normkritik i alla våra verksamhetsområden, för de förtroendevalda och inom organisationen, säger Parul Sharma, ordförande för Amnesty International Sverige.

Amnesty International 

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på Amnesty där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

www.amnesty.se