Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

COP27 är FN:s årliga klimatkonferens som ägt rum i Egypten de senaste veckorna.

 Foto: Corel

EU-PARLAMENTET

COP27 – ett litet steg, men i rätt riktning

En överenskommelse nåddes vid FN:s klimattoppmöte, COP27. Världens ledare enades om en fond för förluster och skador, men slutdokumentet saknar detaljerade skrivningar om fondens utformning och ambitiösa åtagande från världens rika länder.

Beata Thor: |2022-11-20| Det känns hoppfullt att världens ledare vid COP27 enats om en fond som ska hjälpa jordens mest utsatta samhällen att återhämta sig från klimatkatastrofer. Samtidigt finns många frågetecken och osäkerheter kvar nu när COP27 avslutats, säger Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Jag hade velat se mycket mer tydlighet kring vilka som ska ha rätt till ekonomiskt stöd från fonden, hur mycket pengar det handlar om, vad de ska gå till och framför allt vem som ska betala. Ska fonden för förluster och skador bli verklighet och kunna vara ett verktyg för klimaträttvisa att räkna med, kan vi inte acceptera att det är så luddigt, säger Pär Holmgren.

De rika länderna måste stå för notan

Det är vi, de rika länderna i väst som måste stå för notan, eftersom vi har orsakat störst utsläpp. Dessutom måste utsatta befolkningar kunna lita på att vi kommer att leverera och stötta dem. Det hade krävt skarpa och bindande formuleringar vilket nu saknas. Mycket på grund av bland annat USA, som motarbetat detta med kraft, säger Pär Holmgren.

Det är beklagligt att klimattoppmötet inte heller lyckats leverera kring utfasningen av det fossila. Delarna av beslutet som berör själva utsläppsminskningarna är i princip bara upprepningar från COP26, med löften som världens länder misslyckats med att uppfylla i tid. Och precis som i Glasgow kunde länderna inte enas om det självklara faktum att vi måste fasa ut allt fossilt. Efter COP27 är vi sorgligt nog fortfarande långt ifrån att kunna uppnå 1,5-gradersmålet, säger Pär Holmgren.

FN:s årliga klimatkonferens

COP27 är FN:s årliga klimatkonferens som ägt rum i Sharm el-Sheik, Egypten de senaste veckorna. Likt flera tidigare års klimattoppmöten förlängdes mötet för att förhandlingarna skulle hinna avslutas. Under natten till söndag 20 november kom resultatet från förhandlingarna.

Begreppet ”loss and damages”, att hantera förluster och skador, handlar om behovet av åtgärder och finansiering för att stötta återhämtning efter destruktiv klimatpåverkan, orsakad av antingen plötsliga naturkatastrofer (exempelvis cykloner, översvämningar och skogsbränder), eller långsamma effekter som torka eller ökenspridning. Ett viktigt krav inför COP27 har varit att parterna ska komma överens om att inrätta en ny finansieringsfacilitet/fond för att hantera förluster och skador.

Utvecklingsländerna ska inte skuldsätts ytterligare

EU-parlamnetet, liksom andra progressiva krafter, har drivit på för att säkerställa att ytterligare finansiering, utöver finansieringen för anpassnings- och utsläppsminskningsåtgärder, kommer på plats. Finansieringen måste dessutom utformas som bidrag, så att inte utvecklingsländerna skuldsätts ytterligare.

Inför klimattoppmötet tog EU-parlamentet, i ledning av ENVI-utskottet, fram en resolution som fastställer parlamentets gemensamma ståndpunkt kring klimatkonferensen, vilka frågor och vilken förändring som ska prioriteras.  För tredje året i rad var Pär Holmgren den Gröna gruppens huvudförhandlare av mandatet.

Miljöpartiet