Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

I Indien gifts nästan var fjärde flicka bort som barn.

 Foto: David Weston / ACT

ACT SVENSKA KYRKAN

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv – varje dag. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Erik Lysén: |2022-11-25| I Indien gifts nästan var fjärde flicka bort som barn. Act Svenska kyrkan stöttar en kristen organisation i östra Indien som utbildar flickor och föräldrar om flickors rättigheter. Nisha och Sunita deltar i en tonårsgrupp i ett av Kolkatas mest utsatta bostadsområden. ”I tonårsgruppen har vi lärt oss om lagliga rättigheter för kvinnor och att vi inte ska gifta oss före 18 års ålder,” säger Sunita.Foto: David Weston

I svåra tider, då världen drabbas av krig och kris, är det kanske viktigare än vanligt att vi får komma samman runt våra fina traditioner. I år kan vi glädja oss åt att vi äntligen får samlas igen och tillsammans uppleva julens evangelium med dess budskap om hopp och glädje. Gud blir ett litet barn som kommer för att visa sin kärlek till mänskligheten.

Flickor och pojkar behandlas olika

Samtidigt som vi värnar om ljusa traditioner som ger hopp och för oss samman, ska vi inte blunda för de skadliga traditioner vi ser på olika håll i världen. I Julinsamlingen 2022 vill vi visa kontrasten mellan positiva och stärkande traditioner och traditioner som är skadliga. Trots att varje människa är skapad till Guds avbild behandlas flickor och pojkar i många sammanhang helt olika. Vi vill därför sätta fokus på de sedvänjor som särskilt drabbar flickor och uppmärksamma att hela 30 000 flickor gifts bort varje dag i vår värld – ett nästan ofattbart antal.

Coronapandemin har lett till att fattigdom och utsatthet ökat i världen. Kriget i Ukraina, liksom andra konflikter i världen, har dessutom gjort livsmedelsförsörjningen på många håll i världen svårare. Precis som i så många andra fall är det kvinnor och flickor som drabbas allra hårdast. När fattigdomen och nöden tilltar tvingas många flickor och kvinnor att betala med sina kroppar – en nödlösning vi måste göra allt för att stoppa! Nöden ska inte uppstå över huvud taget. Men det handlar också om synen på könen. Så länge det finns sedvänjor och synsätt som förespråkar äganderätt över flickors liv och kroppar så fortsätter könsrelaterat våld och tvångsäktenskap – dag efter dag

Tillsammans kan vi göra skillnad

Tillsammans med Act Svenska kyrkans systerkyrkor, partnerorganisationer och changemakers runtom i världen kan vi förändra denna skeva syn på flickors värde. Vi stödjer Lutheran World Service India Trust (LWSIT) i Kolkatas slumområden för att Indiens barnäktenskap ska minska från den oacceptabla siffran 1,5 miljoner bortgifta flickor per år. Vi jobbar tillsammans med organisationen Ecuménicas för att stärka flickors rättigheter i skolorna i Honduras – ett av de farligaste länderna i Latinamerika för kvinnor. Vi stödjer Tanzanias kristna råd i arbetet med att stoppa könsstympning. Via ett landsomfattande projekt med teologiska utbildningar för kyrkoledare, bymöten för kvinnor och män samt samtalsgrupper för ungdomar, har miljon-tals människor fått kunskap som förhindrar övergrepp på flickor.

Samma värde och rättigheter

Vi lever alla under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Kampen för att bryta skadliga traditioner och normer fortsätter ända till den dag då alla människors liv värderas lika. Tack för att du är med i denna julinsamling. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Ge en gåva till Act Svenska kyrkan