Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Högern vill inte låta naturens eget kretslopp agera och låta skog och mark binda mer koldioxid med nödvändig och bindande lagstiftning.

 Foto: MP

MILJÖPARTIET

Nu avgörs framtiden för

EU:s klimatpolitik

EU-parlamentet röstar om avgörande delar av EU:s klimatlagstiftning. Bland annat klimattullarna, utsläppshandeln, lagstiftningen om kolsänkor och CO2-krav på bilar är uppe för beslut. Beslut som är avgörande om EU ska klara sina egna klimatmål och leva upp till Parisavtalet.

Joakim Söder: |2022-06-23| Klimatet kan inte vänta. Det har vi miljöpartister sagt i många år nu. Det är ett gyllene tillfälle för EU att vässa sin klimatpolitik och på riktigt sänka utsläppen. En chans som högern i EU-parlamentet gör allt de kan för att förstöra, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker.

En av de lagstiftningar som är uppe för omröstning är utsläppshandeln. Miljöutskottets förslag skulle innebära utsläppsminskningar på runt 67 procent till 2030 och ett successivt avvecklande av den fria tilldelningen. Förslaget hotas dock från höger.

– Konservativa och liberaler vill urvattna och försvaga utsläppshandeln. Det riskerar bland annat att innebära att de stora utsläpparnas största gräddfil, den fria tilldelningen, blir kvar en bra bit in på 2030-talet. Länk till DN Debatt med Pär Holmgren och Jakop Dalunde säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker som varit den gröna gruppens förhandlare kring utsläppshandeln i EU-parlamentets industri- och transportutskott.

Lagstiftning som sätter ramarna för utsläppen

Även lagstiftningen om utsläpp från skog och mark, LULUCF, och ansvarsfördelningsförordningen, ESR, är uppe för beslut. Det här är lagstiftning som sätter ramarna för utsläppen från de sektorer som inte ingår i utsläppshandeln, och reglerar bland annat hur stor EU:s kolsänka ska vara. Kommissionens förslag är att det årliga nettoupptaget av kol i skog och mark ska vara 310 miljoner ton koldioxidekvivalenter; Moderaterna har tidigare under förhandlingarna lagt förslag om att kolsänkan ska vara så liten som 225 miljoner ton..

– När vi gröna vill använda naturens eget kretslopp och låta skog och mark binda mer koldioxid så vill moderater och centerpartister inte ha bindande lagstiftning på det här området överhuvudtaget. Moderaterna har under förhandlingarna till och med lagt förslag som innebär en lägre målsättning än storleken på EU:s sänka idag. Det är en skandal, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker och förhandlare för lagstiftningen om ansvarsfördelning (ESR) i transportutskottet och jordbruksutskottet.

Nollutsläpp för bilar från nyförsäljningen 2035

Även lagstiftningen om CO2-krav för nya bilar och lätta lastbilar är uppe för beslut. Kommissionen vill se nollutsläpp från nyförsäljningen 2035, ett mål som konservativa i EU-parlamentet försöker skjuta ner.

– För att driva på omställningen av fordonsflottan måste EU reformera den här lagstiftningen så fort som möjligt. Det är både viktigt med skarpa regler i närtid som skyndar på elektrifieringen av fordonsflottan och att det sätts upp ett tydligt mål för när alla nyproducerade bilar ska ha nollutsläpp vid avgasröret. Tyvärr finns det en stor risk för att en högermajoritet i EU-parlamentet lyckas med att kraftigt försvaga det här förslaget, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker. 

Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker med arbetet i Europaparlamentet och med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati.

Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter.

Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Länk till DN Debatt med Pär Holmgren och Jakop Dalunde:

konservativa-och-liberaler-motarbetar-eus-klimatmal