Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Googles och Microsofts fossila utsläpp fortsätter, trots löften om 100% förnybar energi.

 Foto: Greenpeace


GREENPEACE

Googles och Microsofts fossila utsläpp fortsätter

Även om branschledande techbolag i stora delar övergått till förnybar energi i sin egen verksamhet, drivs deras leverantörskedjor fortfarande främst av kol, gas och olja, enligt en ny rapport från Greenpeace East Asia och Stand.earth.

Emily Pomilio: |2022-10-29| I studien rankas 10 av världens största varumärken inom hemelektronik, såsom Apple, Amazon, Microsoft, Google, HP och Sony, och 14 av deras största leverantörer av bland annat skärmar och halvledare.

Den globala techsektorn är på snabb framväxt, och med det koldioxidutsläppen. Sektorns elförbrukning beräknas öka med mer än 60 % mellan 2020 och 2030. År 2021 översteg den kombinerade elförbrukningen för alla rankade företag i studien 170 000 GWh, vilket var mer än Argentinas hela elförbrukning under samma år.

Kolutsläpp från Goggles och Microsofts leverantörer

Bolag som Google och Microsoft har under senare år legat i framkant när det gäller att ställa om sina egna kontor och datacenter till förnybar energi, med löften som att uppnå 100 % förnybar energi senast 2030. En ambition som enligt studien inte överförts till företagens leverantörskedjor, som i genomsnitt genererar 77 % av elektronikindustrins utsläpp.

År 2021 rapporterade TSMC och SK Hynix, två jättar inom halvledartillverkning som levererar till bland annat Apple och Microsoft, en användning av förnybar energi på endast 9 % respektive 4 %. Microsoft lovade 2020 att minska sina utsläpp, inklusive leverantörskedjan, med mer än hälften inom tio år. Året därpå ökade utsläppen från Microsofts leverantörskedja med 23 %.

– Teknikföretag som Microsoft och Google har gjort framsteg när det gäller att göra sina egna verksamheter grönare, men deras leverantörskedjor i Asien är stora fossilanvändare. Leverantörer som tillverkar komponenter till våra mobiltelefoner och datorer, till exempel halvledartillverkarna TSMC och Samsung Electronics, använder till största delen el som genereras från kol och andra fossila bränslen, säger Xueying Wu, kampanjledare för Greenpeace i Östasien.

Apple har inte offentliggjort leverantörerna

Ett företag som sticker ut i rankningen är Apple, som är det enda stora techbolag som har satt upp ett mål om 100 % förnybar energi för sin leverantörskedja och har gjort betydande framsteg mot detta mål. Samtidigt har Apple inte offentliggjort detaljerade uppgifter om energianvändningen och utsläppen från sin leverantörer.

– Techbolagen måste kräva att deras leverantörer sätter upp mål för förnybar energi och utsläppsminskningar och även skapa incitament för att se till att dessa mål uppfylls, säger Gary Cook, chef för Stand Earths globala klimatkampanj.

Länk till rapporten!

SUPPLYCHANGE