Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Politiken i dag tar inte ansvaret för framtiden!

 Foto: GU

KLIMATLÄGET

Gud, klimatet och Miljöpartiet

Jordens klimat befinner sig i ett katastrofläge med accelererande uppvärmning. Länder drabbas oerhört hårt. Naturens förändringar är ett fasansfullt faktum. Bakom den samlade vetenskapen står FN som vägledare. Politiken bär hela ansvaret för klimathotet!

Paul Lindberg: |2022-07-07| FNs globala och vetenskapliga mobilisering för minskningen av jordens accelererande uppvärmning, har uppmanat världens nationer att efterleva FNs instruktioner.

Förutsättningarna med att kunna stoppa klimatuppvärmningen gäller effektiva och avgörande samhällsåtgärder. Om inte det kan efterlevas omgående, så sker det som inte får ske – människan kan inte längre bemästra händelseutvecklingen. Den globala uppvärmningen ökar fördärvelsen och livet på jorden. Ett inferno är ett faktum!

Har Gud med våra liv att göra?

Största delen av mänskligheten är beroende av att livet på planeten har normala funktioner inom alla livsområden, och med vårdnaden av regelrätta metoder. Men, så förhåller det sig inte idag. Och förhållanden har brustit i mänsklighetens historia till stor del. Men inte hos alla – en mycket stor del av mänskligheten vördar livet på planeten – med det antika namnet Terra, som är det vetenskapliga och adekvata namnet på vår planet.

Oavsett gudstroende eller icketroende så finns gemenskapen om en planet som ska kunna härbärgera mänskligheten in i framtiden och på det allra bästa sätt. Den gemenskapen kallas vetenskapligt för socialhumanism.

Klimathotet måste avväpnas

Europaparlamentet och den vetenskapliga forskningen säger nej till en politisk taxonomi, som egentligen kan innebära att "svart blir vitt", när politiken använder sig av maktmedel för att få sin vilja fram. EU har beslutat om en så kallade taxonomi för hållbara investeringar, en slags gemensam beskrivning av vad som ska klassas som hållbart eller inte.

Nu har EU-kommissionen gått vidare och föreslagit vilken typ av energi som skulle anses vara grön inom taxonomin och vilka regler som ska gälla för att den ska utvecklas. Det kan låta bra ... men?

Otroligt nog föreslår EU-kommissionen att fossilgas och kärnkraft ska ingå bland de energislag som klassas som hållbara!? Otroligt nog föreslår EU-kommissionen att fossilgas och kärnkraft ska ingå bland de energislag som klassas som hållbara!? Ja, du läste rätt, och det är galet!

Det som behövs istället är massiva investeringar i energieffektivisering och utbyggnad av hållbar förnybar energi som solenergi och vindkraft, det är förstås dit investeringarna ska riktas, inte mot smutsiga eller riskabla energislag som fossilgas och kärnkraft.

Ett Miljöparti över partigränserna

Världspolitiken i stort försvarar sig mot den globala uppvärmningen med konsten att kunna kringgå ansvar och faktiska miljöförhållanden. I den rika världen går prioriteringen för den industriella ekonomin först och främst – på alla sätt och vis. Och det är vad vi tydligt kan se i den politiska realiteten av i dag.

Maktetablissemanget tycks ha klargjort att världssystemet av idag måste fullfölja sin verksamhet som den framgångsrikaste någonsin, och då får inte politiken ge med sig för den banala klimatuppvärmningen.

Nu är det trots allt så att en växande del av världens industrivärld gör mycket för att ingripa mot den globala uppvärmningen. Värre är det med det politiska klimatansvaret runt om i världen. Politiken i dag tar inte ansvaret för framtiden!