Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

EU-parlamentet antog en resolution för hanteringen av en mutskandal som skakat institutionen den senaste veckan.

 Foto: EU-Parlamentet

EU-parlamentet

Markering mot korruption! Gröna förslag gick igenom!

Den gröna gruppens krav på ökad transparens och hårdare regler mot lobbyverksamhet gick igenom, och det gjorde även de grönas krav om stopp för flygsamarbete med Qatar.

Thea Hambleton m.fl: |2022-12-15| Alice Bah Kuhnke (MP) ser omröstningen som en viktig markering efter mutskandalen.

– Omröstning ger hopp om att parlamentet tar den katastrofala förtroendeskada som mutskandalen orsakat på allvar. Det är dock mycket märkligt att flera svenska partier röstade emot förslaget om en karantän period för att öka distansen mellan parlamentet och lobbyorganisationer, säger den svenska EU-parlamentarikern.

Nöjd med att parlamentet antog gruppens förslag

Jakop Dalunde (MP) arbetar med transportfrågor i EU-parlamentet i den gröna gruppen och är nöjd med att parlamentet antog gruppens förslag.

– Qatar Airways bör inte ha fri tillgång till europeiskt luftrum, när landet samtidigt trampar på mänskliga rättigheter på hemmaplan, och mutar EU:s folkvalda i Bryssel. Hela avtalet bör hävas, säger Jakop Dalunde (MP).

Pär Holmgren (MP) understryker vikten av att parlamentet tar konkreta steg för att hindra risken för korruption.

– Det är extra angeläget att parlamentet anstränger sig att vinna och bibehålla medborgarnas förtroende i en tid av högerpopulism och politikerförakt. Vi har inte råd att undergräva förtroendet för Europas största folkvalda församling.

EU-parlamentet skakas av en korruptionsskandal

Parlamentets vice talman Eva Kaili, samt flera andra personer, har gripits och formellt anklagats för att ha låtit sig mutas av företrädare för Qatars regering.

På torsdagen röstade parlamentet för en resolution, där följande skärpningar som den gröna gruppen föreslagit ingick:

» Att införa en karantänperiod för tidigare EU-parlamentariker, för att stoppa svängdörrarna mellan parlamentet och lobbyingorganisationer. Här röstade M, C och L emot medan KD inte röstade alls - övriga svenska partier var för förslaget.

» Att kräva att samtliga parlamentariker ska redovisa samtliga sidoinkomster och förbjuda finansiering av parlamentarikerna och deras partier från tredje land (förslaget antogs utan votering)

» Att arbetet med EU:s uppmärksammade flygreseavtal med Qatar omedelbart ska ställas in (förslaget antogs utan votering).

Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet och utskottet för transport och turism. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi, samt ersättare i utskottet för utrikesfrågor.