IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

VÄVOPERAN. Människans scen – ett unikt samarbete mellan miljöforskare och scenkonstnärer som kommer att redovisas på Dramatens lilla scen den 7 december. Medverkar gör bland andra komikern Özz Nûjen, dramatikern Gertrud Larsson, psykologen Jenny Jägerfeld samt forskarna Anna Roosvall och Henrik Carlsen.

Foto: SEI

Stockholm Environment Institute

Nytt projekt på Dramaten

Dramatik och miljöforskning

Många forskare menar att vi är på väg in i en helt ny geologisk era, antropocen, som kännetecknas av människans dominans på jorden och hur vi påverkar fundamentala system som klimat, vatten och skogar. Vi människor står inför ett antal globala utmaningar som ingen längre kan värja sig för. Vad innebär detta? För samhället och för var och en av oss?  


 Ylva Rylander/Emma Englund:  |2015-04-23I projektet Människans scen möter forskare från olika discipliner dramatiker, regissörer och andra scenkonstnärer och undersöker olika aspekter av vad det innebär att vara människa i denna nya tidsålder. Målet är först och främst att utveckla nya samarbetsformer, men också att det ska leda till nyskriven dramatik.

– Vetenskapen innehåller mer dramatik än dramatiken just nu, så jag ser verkligen fram emot att vara med. Det känns intressant att blanda vetenskap och dramatik, säger Özz Nûjen.

skapa ett djupare engagemang

– Vi lever i en värld som utvecklas snabbt och där vi ser stora förändringar på vår livsmiljö. Forskning och kunskap är viktigare än någonsin för att hitta lösningar, men vi måste hitta nya vägar att nå ut till människor och för att skapa ett djupare engagemang. Forskningen och kulturen har genom historien varit integrerade men vi ser idag allt för lite interaktion. Det vill vi ändra på genom detta projekt mellan konst och akademi. Jag ser personligen mycket fram emot att följa hur samarbetet utvecklas och jag är mycket uppmuntrad av entusiasmen hos våra forskare, säger Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute.

Projektet drivs av Dramaten och Stockholm Environment Institute (SEI). PostkodLotteriets Kulturstiftelse är huvudfinansiär. Genom Riksteatern kommer resultatet att visas i hela landet.

Deltagarna                    

Jenny Jägerfeld, psykolog och författare, Augustprisbelönad 2010 i kategorin barn- och ungdomslitteratur för boken Här ligger jag och blöder. Senaste boken Jag är ju så jävla easy going kom ut 2013. Initiativtagare till samtalsserien Psykologer läser böcker och senare Psykologer går på teater.

Gertrud Larsson, dramatiker och satiriker. Gör teater (och radioteater) av samhällsfenomen och satir av aktuella frågor, både som komiker och författare. Nyligen aktuell med Hela folkets järnväg på Uppsala Stadsteater och Blåvingar på Folkteatern i Göteborg. Fick svenska Ibsenpriset och Henning Mankells stipendium 2014.

Özz Nûjen, komiker, manusförfattare och skådespelare. Årets manlige komiker 2014, har väckt uppståndelse med sin satir som t ex i showen Statsminister Özz Nûjen som också visades i SVT.

Karl Dunér, regissör. Regissör som till hösten är aktuell på Dramaten med det grekiska dramat Den fjättrade Prometheus. Har förutom en lång rad teateruppsättningar på Dramaten och andra teatrar även arbetat med opera. Dunér fick Svenska Akademiens teaterpris 2013.

Rebecca Forsberg, regissör. Konstnärlig ledare för RATS Teater (Research in Arts and Technology in society) som har nära band till Institutionen för Data- och Systemvetenskap vid Stockholms universitet. Har av Stockholms Stad blivit utnämnd till årets Järvahjälte för sitt arbete i Kista där teatern är lokaliserad.

Natalie Ringler, regissör. Aktuell med den mycket hyllade Vår klass på Teater Galeasen. Regisserade också nyligen Gertrud Larssons Blåvingar på Folkteatern Göteborg. Natalie Ringler tilldelades i september 2014 det nyinstiftade Medea-priset.

Emily Boyd Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Professor vid University of Reading, forskar på klimatfrågor/utveckling i u-länder: kultur, anpassning, emotionell koppling.

Henrik Carlsen, Stockholm Environment Institute. Fil.dr fysik, forskar om klimatförändringar, ekonomi, teknikutvecklingens påverkan.

Miriam Huitric, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Fil.dr i naturresurshushållning, forskar på socialekologiska system t ex fiske i Karibien och klimatpåverkan i Arktis.

Fredrik Moberg, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Fil.dr i systemekologi, erfaren kommunikatör och utbildare med bred kunskap i hållbarhetsområdet.

Kevin Noone, Stockholms universitet. Prof. kemisk meteorologi, forskar på atmosfärkemi, brett intresse i geovetenskaper, stor internationell erfarenhet.

Maria Osbeck, Stockholm Environment Institute. M.Sc från SLU, erfarenhet från utvecklingsarbete i Afrika, Asien och Europa, även inom FN.

Helena Pedersen, Stockholms universitet. Fil.dr pedagogik, forskar om kritiska djurstudier, humanistisk miljöforskning.

Anna Roosvall, Stockholms universitet. Fil.dr i media och kommunikation, forskar i medias roll i klimatrapportering, miljörättvisa.

Nina Weitz, Stockholm Environment Institute. M.Sc i statskunskap, forskare i miljöpolitik, involverad i forskning som rör den globala utvecklingsagendan (SDG:s).

Människans scen

Den Stora 

Vävoperan

 

Rana Plaza-offer hedras i opera

 

På två-årsdagen av den tragiska olyckan då textilfabriken Rana Plaza i Bangladesh kollapsade, har Den Stora Vävoperan världspremiär på Textilmuseet i Borås. Sveriges centrum för textilindustri.

  Kalle Bergbom: |2015-04-23| Swedwatch har bidragit med fakta kring textilindustrin i Bangladesh till operan som är ett nyskrivet, kollaborativt verk där den moderna globala textilindustrin möter det svenska kulturarvet.

– Med Den Stora Vävoperan vill vi hedra de drabbade med en hyllning till det som berör oss varje dag: textil, och människorna bakom den. Förr var det kvinnorna i hemmen, nu är det kvinnorna på textilfabrikerna i fjärran som skapar det vi alla har närmast våra kroppar. Textil binder oss samman över tid och rum, väver samman öst med väst, fattig med rik, säger librettoförfattare och producent Lisa Hansson.

I operan möts två olika kvinnoöden; Hanna Jönsson som levde och verkade på Lilla Rödde gård i Skåne i slutet av 1800-talet och den fiktiva nutida textilarbeterskan Shapla från Bangladesh. Över dessa båda vakar Tiden – hon som spinner och klipper av livets tråd, och binder ihop. Deras livsöden vävs samman med fakta och poetiska texter till en berättelse om textil, känslor, skapande och medmänsklighet.

Swedwatch är en ideell förening och partipolitiskt obunden research- organisation. Vårt syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterade företags verksamhet i utvecklingsländer.  

www.swedwatch.org