Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Toronto finansdistriktets skyline nerifrån.

 Foto: Sean Pollock / SEI

UN Global Compact

Ny affärsvägledning om en rättvisare klimatanpassning

FN:s Global Compact har släppt ny vägledning för företag om hur de kan anpassa sig för att minimera klimatförändringsrisker och effekter på deras verksamhet och leveranskedjor på ett rättvist och rättvist sätt.

Ulrika Lamberth: "Just Transition for Climate Adaptation", utvecklad av Stockholm Environment Institute med input från partners och företagsdeltagare i Think Lab on Just Transition  introducerar Just Transition och hur det kopplar till klimatanpassning, och ger rekommendationer för företag att uppnå en rättvis och inkluderande resa till en nettonoll och motståndskraftig framtid.

Enligt Internationella arbetsorganisationen innebär en rättvis omställning en grönare ekonomi på ett sätt som är så rättvist och inkluderande som möjligt för alla berörda, skapar anständiga arbetsmöjligheter och lämnar ingen bakom sig. Klimatpåverkan och –risker kan ha följdeffekter längs försörjningskedjorna, vilket påverkar företag, arbetare, försörjning och samhällen. Företag måste engagera sig i anpassningsåtgärder som undviker att omfördela risker eller lämna arbetstagare, deras samhällen och nedströmsleverantörer bakom sig.

Sju rekommendationer för företag

Kortet skisserar sju rekommendationer för företag att uppnå en rättvis övergång för klimatanpassning:

» Integrera sociala och miljömässiga mål i affärsstrategin genom en social dialog;

» Bygg koalitioner, inklusive med konkurrenter;

» Förbättra datainsamling och delning;

» Stärka försörjningskedjans motståndskraft;

» Finansiera en rättvis omställning och klimatanpassning;

» Samarbeta med lokala och regionala myndigheter för att utforma anpassningsstrategier som främjar en rättvis övergång;

» Förespråka tydlig ansvarsfördelning för en rättvis omställning, även för att stödja klimatanpassning.

» Sanda Ojiambo, biträdande generalsekreterare och VD för FN:s Global Compact kommenterar utgivningen av vägledningen, sa:

Effekterna av klimatförändringar

"Företag runt om i världen upplever redan effekterna av klimatförändringar från störd produktion, brutna leveranskedjor till ökade kostnader. Att implementera klimat- anpassningens strategier kan skapa nya jobb, nya innovationer och nya möjligheter för företag, men bara om det görs på ett sätt som är inkluderande och gör det möjligt för alla att frodas.”

"Klimatförändringens risker och effekter avslöjar sårbarheter för de flesta företag idag. En rättvis omställning för klimatanpassning kan hjälpa företag att integrera miljöarbete och socialt arbete i sin kärnverksamhetsstrategi och säkerställa långsiktig motståndskraft för företag, deras anställda såväl som lokala samhällen.”

– Richard Klein, IPCC:s huvudförfattare och teamledare, International Climate Risk and Adaptation vid Stockholm Environment Institute, och medförfattare till vägledningen

Om Think Lab on Just Transition

Think Lab on Just Transition syftar till att forma och definiera affärs- och tankeledarskap på kritiska områden kopplade till just transition; ta itu med viktiga affärsutmaningar; identifiera policyförespråkande möjligheter och god affärspraxis; och skala upp lärande genom UN Global Compacts nätverk.

27 företagsdeltagare från hela världen inkluderar AP Møller – Mærsk, Accenture, AIA Group, CEMEX, DP World, Enara Capital, Enel SpA, Garanti BBVA, Iberdrola, Johnson Controls, Lenovo Group, LONGi, Mahindra Group, Majid Al Futtaim, Meta , Microsoft, Moody's Corporation, National Australia Bank, Nestlé, Novozymes A/S, Ørsted, ReNew Power Pvt. Ltd., Sappi Southern Africa Ltd., TriCiclos, Unilever, Wipro Ltd. och Woolworths Holdings Limited. Partnerna till Think Lab inkluderar UN Climate Change (UNFCCC), UN Environment Program (UNEP), International Labour Organization, International Trade Union Confederation (ITUC) och dess Just Transition Center, CDP, Duke University, Institute for Human Rights & Business ( IHRB), International Organization of Employers (IOE), International Renewable Energy Agency (IRENA), Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI), Stockholm Environment Institute (SEI), Sustainable Energy for All (SEforALL), The B Team, UNICEF och World Resources Institute (WRI). Think Lab-aktiviteter utnyttjar synergier med FN:s Global Compacts "CFO Coalition for the SDGs" och "Just Transition Maritime Task Force".

Om FN:s Global Compact

Som ett särskilt initiativ från FN:s generalsekreterare är FN:s Global Compact en uppmaning till företag överallt att anpassa sina verksamheter och strategier till tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption. Vår ambition är att accelerera och skala den globala kollektiva effekten av företag genom att upprätthålla de tio principerna och leverera hållbara utvecklingsmål genom ansvarsfulla företag och ekosystem som möjliggör förändring.

Med mer än 15 000 företag och 3 000 icke-affärstecknare baserade i över 160 länder, och 69 lokala nätverk, är UN Global Compact världens största hållbarhetsinitiativ för företag – en Global Compact som förenar företag för en bättre värld.

För mer information kontakta Alex Gee, UN Global Compact, 

www.sei-international.org