Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Sverige är bland de brutalare skövlarna av värdefull skog.

 Foto: Greenpeace


GREENPEACE SVERIGE

Skogar kalhuggs för engångsprodukter

Aktivister från 7 europeiska länder, protesterade i hamnen i Lübeck mot förstörelsen av skogarna i Europa. De kräver en stark ny EU-lag mot avskogning. Aktivisterna hindrar också fartyget från att lossa sina stora mängder pappersrullar.

Maria Granström / Annalena Lohaus |2022-11-04| Nordiska skogar kalhuggs för engångsprodukter på EU:s stormarknader. Fraktfartygen levererar regelbundet pappersprodukter från Finland och Sverige som riskerar att kopplas till röjning av ekologiskt värdefull skog. Vi ser ett akut behov av en stark lagstiftning som förhindrar att produkter kopplade till avskogning och skogsförstöring säljs på EU:s inre marknad.

– Våra gamla naturskogar  är oerhört värdefulla och viktiga för den biologiska mångfalden Idag utgör de mindre än 3 procent av Europas skogsareal, ändå fortsätter vi hänsynslöst att skövla svensk skog på ett helt oförsvarligt sätt. Och så går det till engångsprodukter och biomassa som bränns upp, ofta är det utsläpp inom två år. Sverige har verkligen inte varit något föredöme här, tvärtom är vi bland de brutalare skövlarna, säger Annalena Lohaus, skogsexpert på Greenpeace Sverige.

Sverige bromsar EU:s arbete för hållbar skog

Den 9 november förhandlar EU:s medlemsländer ännu en gång om den nya EU-lag som ska förhindra att produkter säljs på EU:s inre marknad, som har koppling till  avskogning, skövling  och brott mot mänskliga rättigheter. Målet är att produkter som papper och kartong ska tydligt märkas med ursprungsland och även kunna visa att natur inte förstörts när det producerats. Greenpeace uppmanar nu ministrarna att ansluta sig till Europaparlamentets stöd för den nya EU-lagen.

– Greenpeace Sverige riktar särskilt den uppmaningen till vår svenska regering, som varit en skamlig bromskloss i de här förhandlingarna och försökt försvaga lagen i flera delar. Sverige har ett helt ohållbart skogsbruk idag.

Vill vi vara en förebild inom skogsindustrin och gå rakryggade in i vårt kommande ordförandeskap i EU, så måste vi stå upp för ett hållbart skogsbruk, säger Annalena Lohaus, skogsexpert på Greenpeace Sverige.

Europeiska skogar sköts oaktsamt

Europaparlamentet la fram sitt förslag till lagen i september 2022, men EU:s regeringar visat ovilja att anta en så ambitiös lag och valde istället att ställa sig bakom reservationerna från just Sverige och Finland, som prioriterar skogsindustrins intressen framför skyddet av EU:s skogar.

Greenpeace Finlands forskning visar att den europeiska skogen fortfarande sköts oaktsamt, särskilt illa i Finland och Sverige. Även våra sista orörda naturskogar står inför risk att avverkas. Naturvärden som skulle ta hundratals år att försöka återställa, riskerar att bli förpackningar och engångsprodukter på EU:s stormarknader, som snart förbränns och ökar utsläppen.

En massiv avverkning och minskad skogstillväxt har redan försvagat svenska och finska skogars roll som beskyddare av klimatet. Skog- och mark har förvandlats från en livsviktig kolsänka till en källa för utsläpp. I Sverige har den stora avverkningshastigheten och den sämre tillväxten, också minskat landets lagring av koldioxid från 30 millioner ton till 25 millioner ton. 

Maria Granström, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige

Annalena Lohaus, kampanjledare Greenpeace Sverige

greenpeace