Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Greenpeace havsteam åker till Kattegatt!

 Foto: Greenpeace

 

GREENPEACE

Vinst för svenskt hav

2009 placerade Greenpeace ut 203 granitstenar runt utsjöbankerna Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt. Vi gjorde detta för att förhindra bottentrålning i området och som en sista åtgärd efter att i månader och utan framgång försökt få regering och riksdag att ge områdena ett starkare skydd.

 

 

Sandra Lamborn: |2022-08-12| Genom åren har stenblocken smält in väl med havsmiljön, där de blivit skydd och hem för bottenlevande varelser, samtidigt som de hindrar trålare från att förstöra mer av det marina livet i området. Här bor arter såsom tumlare, tillsammans med hotade svenska hajarter som pigghaj och småfläckig rödhaj.

 

Skapa marina reservat i Sverige, EU och i FN

Det unika och känsliga området fick Natura 2000-status redan 2003 men hårt fisketryck med destruktiva redskap innebar att skyddet var totalt tandlöst. Därför skred vi från ord till handling och placerade ut fiskehinder på havsbotten, en aktivitet som länsstyrelsen godkände som en bevarandeåtgärd. Vår aktion startade en långdragen process för ökat skydd av områdena och vi har under tiden fortsatt vårt påverkansarbete för att skapa marina reservat i Sverige, EU och i FN.

 

Beslutet för ett totalt stopp för bottentrålning

Resultatet tog sin tid, men i juli hände det äntligen, nya fiskeregleringar som innebär utökat skydd för Natura 2000-områden i Kattegatt har trätt i kraft! Beslutet innebär ett totalt stopp för bottentrålning i hela området samt totalt fiskeförbud i vissa delar. Det är ett starkare skydd än någon annan liknande plats i Europa har erhållit, vilket innebär att det kan bli tongivande för kommande regleringar av skyddade marina områden.

De nya regleringarna är ett kvitto på hur viktigt miljörörelsens arbete är när det kommer till att driva på utveckling och förbättring, och utgör ett litet men viktigt steg i den globala kampen för att skydda minst 30 procent av haven till 2030.

 

FN avtal för ett globalt havsavtal

Imorgon startar FNs förhandlingar för att få till ett globalt havsavtal och vi vill att Sverige ska leda med exempel såsom det totala skydd från fiske som vissa delar av Kattegatt nu erhållit. Samma dag åker vi i havsteamet ner till Varberg för ett kärt återbesök av platserna runt Fladen och Lilla Middelgrund där vi kommer att dokumentera och påvisa behovet av att många fler havsområden i världen behöver ges liknande starka skydd. Ett sådant skydd kan bara bli verklighet om världens ledare kan enas om ett starkt globalt havsavtal.

 

Följ vår resa i våra sociala medier de kommande dagarna! (du ser vilka det är längst ner i mailfoten i den blå rutan).

 

Sandra Lamborn med havsteamet, kampanjledare för hav, jordbruk & livsmedel på Greenpeace. Du kan stötta oss

www.greenpeace.org/sweden