Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Högre tankar för humanitet än förfalskad parlamentarism!

 Foto: RLC

                                                                                                         

RIKARE LIV CIVILISATION

Visst, så kan det gå!

Stoltheten för pålitlighet, föredömlighet och demokratisk uppbygglighet är sanningen! Demokratin ansvarar för humaniteten! Att kränga till sig makt mot demokratin är bedrägligt!

Paul Lindberg: |2022-09-20| Att tycka fritt – det är en sak. Men att till varje pris eftersträva makten med vilka medel som helst är självklart svekfullt och samhällsfientligt. Putin och hans asociala sällskap runt om i världen – inklusive i Sverige – gör precis allt vad de själva är i stånd att tillgodogöra sig. Detta tycks återkomma i historien, men på olika nivåer och olika sätt. De skapar oerhörda problem för mänskligheten och livet på jorden. Politisk förödelse i samhällen utgörs av viss politik, och med ett avskyvärt pris som utförts av bland andra fascistiska hat mot demokratins humaniora runt om i hela världen.

Vid SD:s avstamp definierades det allmänt, och av vad de själva presterade, det som då mest liknande "fascism eller nazism". Men det har SD försökt tvätta bort i ord – men inte i handling. Den humanistiska bedömningen av demokratins instanser har klart uppskattat SD som en politisk rörelse vilken inte är demokratisk. SD är alltså ett parti som mest liknar "fascism och nazism" – och ett hinder och hot mot demokratin. Stödpartier till SD, eller viceversa, är ansvariga för dessa strävanden.

Mefistos samarbete med SD

I världshistorien har det funnits politruker och förrädare som ställt sig under maktens autokrater av tvivelaktigare slag. I vår tid har exempelvis "Mefistos" lagt sig under fascismens ledning och alltid försökt tilltvinga sig makt med urusla metoder. Drivkraften har gällt bekämpningen av demokrati, som exempelvis har ersatts med rasism och med hatet mot solidarisk humanitet.

"Mefisto" (Mefistoteles) är en kristen mytologi från slutet av antiken – eller tidig medeltid. Det återkom med von Goethes drama, Faust, som handlade just om det etiska dilemmat med lockelsen efter makt och ondskfull egoism. Eller som von Goethe beskriver det – att sälja sig till djävulen! Det var detta ämne som blev von Goethes livsverk och berömdhet. Hans gärning påverkade hela Europas kultur, humanitet och värderingar. Det gällde möjligheterna till en kvalitativ och hållbarare demokratiutveckling. Men som alltför ofta har kringgåtts och istället terroriserar humanismen med sataniska krig och förödelser.

Mefisto har inom världskulturen skapat en mängd litteratur i den humanistiska andan. I dramafilmen "Mefisto 1981" visar det sig hur han i Nazityskland säljer sig i djävulens tjänst. Symbolismen visar sig också i en mängd litteratur och filminspelningar kring det humanistiska budskapet kring att välja sida, och det gäller – "att vara eller inte vara, det är frågan".

Politisk omöjlighet i Sverige

Vissa politiska partier i Sverige har gjort allt för att göra mos av sig själva därför att de låtit SD ta över. De tycks härma Mefistolegenden. På ett omoraliskt sätt visar strävandet gälla att lyckas demontera den socialhumanitära demokratin med SD i spetsen. Vissa partier har hamnat i ett politiskt kraschläge med urvattning av tidigare ideologi och därmed gjort sig till ovänner med tidigare partivänner. Detta är i stort sätt en tragisk mystik som drabbar både samhälle och demokratin i stort. Borgerligheten riktar sig åt SD, och på det sättet kunde SD växa till sig, medan de själva tycks pulveriseras.

Liberalismen har haft sin historiska framgång tillsammans med Socialdemokratin i segern för demokratin. Sveriges folk segrade mot den tidigare konservativa diktaturen. Det politiska samarbetet drev den svenska demokratiutvecklingen framåt, som bl.a. gällde allmän rösträtt och ökad samhällsutvecklingen för människornas bästa på alla samhällsplan.

I dag har tiden vänts till politiska motsättningar som helt och hållet handlar om psykologi på grund av partiernas maktsug. Värnandet av demokrati och idealism har tydligt minskat och samhällshotet har ökat i samma omfattning. Och det kräver en kvalitativ och humanistisk mobilisering i det stora hela!