IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Pang, där satt den! Pang och bombardemang för jobbens skull!

LEDARE

1914 – 2014

Vapenskrammel och korruption

Socialdemokratiska arbetarpartiet styrs av en Ledare som söker samla partiet för en politisk seger lagom till hundraårsminnet av 1914. Det året brakade första världskriget löst. Vapenhandeln slog den tidens alla rekord. Det tillverkades och levererades vapen i en aldrig tidigare omfattning. Denna vapenhandel resulterade med över 20 miljoner människors död. Sysselsättning för profitens och dödandets skull är självklart moraliskt brottsligt! Och Ledarna för denna vandel är skyldiga till många människors lidande och död – då, precis som idag.


 Paul Lindberg: |2013-02-17Krigsindustrierna gick på högvarv åren kring 1914. Folk arbetade i sitt anletes svett – de var sysselsatta och de var lågavlönade, de arbetade omkring 12 timmar per dag. Arbetsinsatsen resulterade i död och förintelse, och utfördes av dem som många gånger senare själva blev kanonmat.

Sten Tolgfors, tidigare försvarsminister och skandalomsusad i beryktade vapenaffärer, han fick sparken, men som han själv kallade för sin avgång. Då, var han gråtfärdig och kunde knappt hålla tårarna borta på grund av alla elaka människor som klandrade honom, tycktes det. Idag är han åter tillbaka i vapensvängen. Tolgfors tillhör antagligen den typen som aldrig lär sig av egna misstag. Han har inte varit ensam om det, det gäller även tidigare statsministern Göran Persson, dåvarande partiledaren för Socialdemokraterna, likaså den nye partiledaren Stefan Löfven. Och det är säkerligen inte vad aktiva socialdemokrater tänkt sig – eller? Många frågar sig hur långt avdemokratiseringen egentligen får gå?

SVENSKA VAPEN DÖDAR

Svensk vapenindustri har ett vilseledande och korsvist ägande mellan flera EU-länder. Som i en spänningsroman finns agenter som aggressivt pressar fram säljlägen, med arbetsmetoder som fullständigt liknar maffian – med mutor, påtryckningar och korruption. Att det bakom dessa förhållanden är ledande politiker som agerar och driver dessa affärer, liknar tydligt samma sorts människor som agerade inom vapenhandeln omkring Första världskriget, och tiden därefter inför Andra världskriget. 

Bevisligen har svenska vapen använts i olika militära konflikter runt om i världen idag. Krigsmateriel anses vara den profitstarkaste handelsvaran efter oljan. Svenska vapen tillsammans med världens övriga vapenhandel leder till ett permanent krigstillstånd i framförallt världens fattigare länder. Och detta beror på lönsamheten och på asociala drivkrafter, vilket möjliggör detta helvetiska elände. Krigsherrar upprätthåller regionala herredömen med vapenmakt och reglerar åtkomsten av naturrikedomar av många olika slag. 

Fredsrörelsen blir ideligen slagna på käften av vapenhandelns maktmonster. Trots alla avslöjanden kring maktkorruption och den evinnerliga oetiska verksamheten, så vill de istället hemlighålla vapenhandeln och kringgå lagar och moral. För att kunna avslöja dessa hemlighetsmakerier krävs det ett seriöst politiskt agerande för att hålla verkligheten vid liv. Det blir då så mycket sanning som det frammanande modet kan prestera för att kunna närma sig den faktiska verkligheten. Alltså: lögnerna om jobb och sysselsättning i våra vapensmedjor är det allra lägsta argument, ur etisk synvinkel, för att försvara legaliteten av vapenexport. Det om något liknar politisk brottslighet och en fascistisk människosyn. Detta är inga överord, det är verklighetens lågvattenmärke.

RIKEDOM FÖR POLITISK DEMOKRATI

Politik och rikedom, måste istället kunna omsättas till rikedom för politisk demokrati – helt och hållet för demokratins och människornas bästa. Världshandelns historia har mestadels varit kontroversiellt, och varit grundorsaken till utrikespolitiken. Denna utrikespolitik ledde till ett girigt strävande efter hegemoni över andra länders naturrikedomar – det är imperialismens signum. 

Efter Andra världskriget fick Västvärldens länder, sinsemellan, den varaktigaste fred någonsin. Samtidigt har Västvärlden aldrig tidigare försett den fattigare världen med så mycket vapen som under denna "fredsperiod". Efter Andra världskriget har fler dödats i krig än under Första världskriget. Möjligheten till detta mördande har varit tillgången av den enorma mängden vapen. Västvärldens utanförskapsländer krigar åt den rika världen – för tillväxtens skull.

EN UNDRAN

Det finns en omfattande undran, och det frågas ofta om hur det ska gå för den här civilisationen. För många står allting redan fullständigt klart och begripligt. I våra verkliga tankar kan vakna människor med stor spännvidd urskilja vad som händer. Det handlar om integrerade förbindelser människor emellan, då verkliga tankar upprättas – sanna tankar av verklighetsbilder i relevansen med återupprättelsen av klarheten. Sanningen skiljer sig från pratets illusionistiska bludder och påtvingade maktspråk. 

Den kunskap som förenar oss finns mestadels i det tysta eller outsagda – tyst kunskap – eller i gåtfulla och envisa föreställningar om att det levande vill helt enkelt inte dö. Tankar skapas överallt på vägen mot sanningen och livet. Den verkliga tanken kan komma och besöka oss, och avlösa den fjättrade tystnaden, för att istället låta ropen skalla öppet och fritt – högt! HÖGT!

Avväpningen 

Möjlig och nödvändig

I var och ens tankar är utelämnandet av sig själv som varelse förkastligt, då förlorar man sig själv. Verkligheten uppkommer i tanken och där kan man inte utesluta sig själv, då är man förlorad och handlingsförlamad.

Människans alla strider upphör aldrig. Många handlingar görs om och om igen, med glödande fanatisk intensitet och med infernalisk ondska, det upprepas och upprepas, dag ut och natt in. Driften, begären och egots växande hopp och uppfyllelse, i jakten på lyckan, från liv till död – innehållslöst, luft utan syre och undergång.

Det är när själen blir oanträffbar som det kommer in en desperation i leken att man vill vara någon. 

Dödsmedvetandet fyllt med en gränslös längtan, eller med egenskapen att ansluta sig själv i tankens lysande klarhet.

Banden som håller välden samman, håller på att lösas upp och falla isär, som i en vision – eller som i en mardröm. Som i ett apokalyptiskt sammanhang av det som lät gott istället övergår i det skrämmande och det barbariskt uniforma.

Kärleken är klargörande, inte blind. Sann kärlek är inte illusorisk. Liksom hatet är det en primalkälla. Men kärlek är inte lätt att komma över. Hat finns det oerhörda reserver av. Och uppenbarligen riskerar man sin tillvaro genom att vänta på den mer sällsynta lidelsen. Man måste alltså lära sig förstå hatet, som är så allomfattande, om man vill att ens själ överhuvudtaget ska kunna finna klarheten.

Hatet tycks vara inneboende i själva materien och följaktligen en komponent till förmågan att marschera.

Att tämja ondskan, eller inte tämja ondskan, det är frågan. Gör man det inte saknar andligheten sin betydelse!

"Sannerligen, sannerligen säger jag till er: om inte vetekornet faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det med sig mycket frukt."

Texten är inspirerad och med omskrivningar efter Saul Bellow, nobelpristagare i litteratur.