Rikare Liv – Civilisation / Socialhumanistisk tidning

®

RIKARE LIV 2022-ÅRG 16

Vatikanen / CNA

Judar som sökte Vatikanens hjälp

Kevin J. Jones: |2022-06-23| Anhöriga till överlevande och offer från Förintelsen kan nu titta igenom akterna för mer än 2 700 judar som sökte hjälp via Vatikanens kanaler för att undkomma nazistförföljelsen före och under andra världskriget. Arkiven har blivit offentliga på internet på begäran av påven Franciskus.


GREENPEACE SVERIGE

Minska koldioxidutsläpp med förbud

Daniel Bengtsson: |2022-06-20| Greenpeace Tyskland har räknat ut hur mycket olja och växthusgaser som kan sparas om EU höjer ambitionsnivån och flyttar fram förbudet mot nya bilar med förbränningsmotor från 2035 till 2028 (som Greenpeace rekommenderar) eller till 2030 (som Danmark och ett antal andra medlemsstater arbetar för).


ACT SVENSKA KYRKAN

Viktigt att säkra ett långsiktigt bistånd

Stefan Håkansson: |2022-06-15| Erik Lysén, Act Svenska kyrkans chef, välkomnade den begränsade återföring av pengar till biståndet som regeringen beslutat om. Han betonade samtidigt att mer pengar måste återföras, och att den ryckighet vi ser i år måste undvikas vid framtida kriser.


KLIMAT-CIK / EU

Solenergi med outnyttjad potential

P.G. Vintermitt: |2022-06-15| I en tid då EU planerar att göra Europa oberoende av ryska fossila bränslen före 2030, betonar experter på solenergianvändningen och vikten av att inkludera denna ekonomiska teknik i energimixen.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Besviken på Miljöprövningsutredning

Petra Holgersson: |2022-06-15| Nu står det klart att miljöprövningen i Sverige inte behöver förenklas för att gynna den gröna omställningen. Men det stora problemet med evighetstillstånd för miljöfarlig verksamhet är inte löst.


GREENPEACE SVERIGE

EU nekade Putins kärnkraft och gas

Daniel Bengtsson: |2022-06-13| Ledamöterna i Europaparlamentets ekonomi- och miljöutskott röstade ned kommissionens förslag att inkludera fossil gas och kärnkraft i EU:s så kallade taxonomi för hållbara investeringar.


AMNESTY INTERNATIONAL

Rysslands bombning av Charkiv

Anna Johansson: |2022-06-13| I den ukrainska staden Charkiv har hundratals civila dödats av Rysslands urskillningslösa artilleribeskjutning med förbjudna klustervapen och missiler med dålig träffsäkerhet. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport som släpps i dag.


SIPRI YEARBOOK 2022

Kärnvapen växer i takt med ny teknik

Stephanie Blenckner: |2022-06-13| SIPRI lanserar idag resultaten av SIPRI Yearbook 2022 , som utvärderar det aktuella läget för upprustning, nedrustning och internationell säkerhet. Ett nyckelfynd är att trots en marginell minskning av antalet kärnstridsspetsar 2021 förväntas kärnvapenarsenaler växa under det kommande decenniet.


FN / WMO

Endast en jord!

Clare Nullis: |2022-06-04| Vi måste sätta ett verkligt värde på miljön och gå bortom bruttonational- produkten som ett mått på mänskliga framsteg och välbefinnande", sa FN:s generalsekreterare António Guterres vid invigningen av FN:s miljömöte Stockholm+50.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Svagt ledarskap under FN:s miljömöte

Christopher Engberg Dahl: |2022-06-04| Naturskyddsföreningens förhoppning inför mötet var att världens ledare skulle enas om viktiga steg för att bemöta de akuta klimat- och naturkriser som mänskligheten står inför. Sverige hade en unik möjlighet att ta kraftfulla initiativ, men missade den möjligheten.


SIPRI

Vi måste tänka multilateralismen

Stefan Löfven / Margot Wallström: |2022-06-02| Idag invigs Stockholm+50-konferensen, 50 år efter FN:s konferens om den mänskliga miljön 1972. Stockholmskonferensen, som den brukar kallas, markerade födelsen av ett globalt samarbete som syftade till att skydda den naturliga miljön för att möjliggöra fortsatta mänskliga framsteg.


VÄRLDSNATURFONDEN WWF

En naturpositiv värld till år 2030

Gustaf Lind: |2022-06-01| Stockholm +50 måste ta steg för en naturpositiv värld till år 2030. Miljö- och klimatfrågorna är mer angelägna än någonsin. Det krävs en tydlig signal från Stockholm+50 om behovet av att uppnå en “naturpositiv” värld till 2030.


GREENPEACE

Oljeembargo mot Ryssland

Erika Bjureby: |2022-06-01| Det är nu extremt viktigt att EU inte ersätter den ryska oljan med importer från andra länder och då endast flyttar runt oljehandeln. Om embargot ska få någon effekt på Putins krigskassa och göra nytta för klimatet måste bortfallet av den ryska oljan ersättas med politiska åtgärder som snabbt minskar behovet av fossila bränslen.


ACT SVENSKA KYRKAN

Mamma skyddar mig

Sanna Bülow: |2022-05-30| Rehema är tio år. Hennes mamma är hennes hjälte. Trots att mamma Mariam inte kan läsa eller skriva försörjer hon hela sin familj. Tack vare livsviktig kunskap och stöd från kyrkan har hon vågat trotsa alla män i sin närhet och stått upp för sin dotters rätt till sin egen kropp. Act Svenska kyrkan arbetar för att hennes kamp ska kunna gå vidare.


SEI

Hållbar planet, hållbar hälsa

Brenda Ochola: |2022-05-30| Hur vetenskaps- baserade lösningar kan driva transformativ förändring. Evenemanget arrangeras i samarbete med Universitetsalliansen Stockholm Trio – Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet.


GREENPEACE

Stockholm +50 & Folkets Forum

Emma Pettersson: |2022-05-30| För 50 år sedan samlades världens ledare på FNs första internationella konferens om människans miljö, även kallad Stockholmskonferensen 1972. I dagarna samlas återigen ledare från hela världen i Stockholm för att uppmärksamma 50-årsjubiléet av världens första miljö- och klimatkonferens.


KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Visa framsteg för klimat och rättvisa

Sara Lindblad: |2022-05-24| Den orättvisa fördel- ningen av naturresurser och bördor av klimat- förändringar och miljöförstöring måste ändras. Länder och samhällen som har bidragit minst till miljö- och klimatkriserna drabbas ofta hårdast av konsekvenserna. Alla länder och intressenter måste ta ansvar för sina historiska och nuvarande destruktiva metoder.


GLOBAL UTMANING

En snabb klimatomställning är möjlig!

Anders Wijkman: |2022-05-24| Vi behöver en politik som accelererar omställningen inom de närmaste åren. Just nu går arbetet för långsamt. I detta läge behöver alla åtgärder styra mot minskade utsläpp av växthusgaser.


OXFAM

263 miljoner fler riskerar fattigdom

Anna Söderström: |2022-05-24| Den extrema fattigdomen i världen har ökat mer under de senaste två åren än på 20 år. Det är ett miss- lyckande och kan inte beskrivas som något annat än en katastrof. Samtidigt har världens dollar- miljardärer ökat sina förmögenheter lika mycket de senaste två åren som de gjorde under 23 år dessförinnan.


SIPRI

Världen snubblar in i en ny era av risk

Alexandra Manolache: |2022-05-24| Världens ledare misslyckas med att förbereda sig för en ny era av komplexa och ofta oförutsägbara risker för freden när djupa miljö- och säkerhetskriser sammanfaller och intensifieras, enligt en stor rapport från Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).


WWF

Hot mot den svenska skogen

Linda Berglund: |2022-05-20| Sverige är ett av de ledande länderna när det gäller export av sågade trävaror och olika pappersprodukter, men det har skett på bekostnad av biologiskt rika och fungerande ekosystem.


KLIMATPOLITISKA RÅDET

Överblick av klimatomställningen

Anna Volckerts, m.fl: |2022-05-20| Panorama är ett öppet verktyg som visualiserar en väg till målet om nettonollutsläpp 2045. Nu lanseras en uppdaterad version med flera nyheter. Däribland visualiseringar av hur utsläppen utvecklats inom olika sektorer hittills och möjliga utsläppsminsk- ningar framåt.


KRISTNA FREDSRÖRELSEN

NATO – ingen quick fix till säkerhet

Nataly Salas: |2022-05-20| Fred byggs med dialog och rättvisa, säkerhet byggs med samarbete. Det är inte lätt, men det går. Kristna Fredsrörelsen kommenterar beslutet från Socialdemokraternas partistyrelse.


ACT SVENSKA KYRKAN

Torkan på Afrikas horn förvärras

Stefan Håkansson: |2022-05-23| ACT-alliansen, där Act Svenska kyrkan ingår, larmar att situationen på Afrikas horn närmar sig ett riktigt nödläge. Torka och missväxt har gjort att människor riskerar att dö av svält. Act Svenska kyrkan går in med mer stöd.


GLOBALPORTEN VÄRLDEN

6 brister i svensk klimatpolitik

Frida Eklund / Gustaf Sörnmo: |2022-05-24| Ingen kan ha undgått det budskap som vetenskapliga rapporter och internationella nyhetsrubriker skriker ut: klimatkrisen drabbar människor svårt och vi måste göra något nu!


GREENPEACE

En hälsosam planet för allas välstånd

Ludvig Tillman: |2022-05-19| Snart är det 50 år sedan världens ledare möttes på FNs första internationella konferens om människans miljö. 1972 möttes 114 globala ledare i Stockholm och kom överens om grunderna för framtidens miljöarbete.


FN / WMO

Fyra klimatförändringar slog rekord

Clare Nullis: |2022-05-19| Fyra nyckelindikatorer för klimatförändringar – koncentrationer av växt- husgaser, höjning av havsnivån, havsvärme och havsförsurning – satte nya rekord under 2021. Ett tydligt tecken på mänskliga orsakar i planetarisk skala på land, i havet och i atmosfären, med skadliga och långvariga konsekvenser för hållbar utveckling och ekosystem.


Naturskyddsföreningen

Kraftfulla, effektiva transportsystem

Petra Holgersson: |2022-05-19| Nu föreslås att Trafikverket ska börja arbeta för ökad transport- effektivitet. Med rätta regeländringar kan fler transporter antingen helt effektiviseras bort eller föras över från bil och lastbil till kollektivtrafik, tåg och cykel.


AMNESTY INTERNATIONAL

Ahmadreza Djalali riskerar avrättning

Vida Mehrannia: |2022-05-19| Allt mer talar för att Ahmadreza Djalali, en svensk-iransk akademiker som riskerar att avrättas inom kort i Evin-fängelset i Teheran, hålls som gisslan av iranska myndigheter, säger Amnesty International.


GREENPEACE SVERIGE

Är rysk gas och kärnkraft hållbart?

Rolf Lindahl: |2022-05-18| Ryska energibolag kan tjäna tiotals miljarder euro om EU klassar fossil gas och kärnkraft som hållbara investeringar. Därför har Gazprom, Rosatom och Lukoil använt avancerade lobbytaktiker för att påverka EU:s taxonomi. Detta enligt en ny granskning från Greenpeace Frankrike.


EU-kommissionen

Förslag om obligatoriska solcellstak

Annika Hjerpe: |2022-05-12| Europeiska kommissionen har utarbetat ett förslag för att öka den förnybara generationen av EU-länder. Detta skulle innefatta att öka blockets mål för förnybar produktion och göra solenergi på taket obligatoriskt för alla nya byggnader.


WWF

Finalister i One Planet City Challenge

Nina Schmieder: |2022-05-10| Helsingborg, Lund och Stockholm är svenska finalister i WWFs stadsutmaning One Planet City Challenge. I slutet på maj offentliggörs vilken stad som blir Årets klimatstad i Sverige 2022 och vilka städer som tar hem den prestigefyllda utmärkelsen globalt. 


WMO-RAPPORT

Global temperatur över 1,5 ºC-gränsen

Clare Nullis: |2022-05-10| Det finns en möjlighet på 50:50 att den årliga genomsnittliga globala temperaturen tillfälligt når 1,5 °C över den förindustriella nivån under minst ett av de kom- mande fem åren – och sannolikheten ökar med tiden, enligt en ny klimatuppdatering utfärdad av Världsmeteorologiska organisationen (WMO).


GREENPEACE

140 000 planer försvann i Amazonas

Daniel Bengtsson: |2022-05-12| Enligt data från Brasiliens rymdforskninginstitut, Inpe, som dokumenterar Amazonas via satelliter, ökade avskogningen med nära 75 procent förra månaden jämfört med samma period förra året. Över 1 000 kvadratkilometer eller nära 140 000 fotbollsplaner skog har försvunnit i Amazonas. Detta är den högsta siffran för april månad någonsin.


WWF

Bottennapp med WWFs valgranskning

Marie von Zeipel: |2022-05-12| Valenkäten visar att en majoritet av svenska partier inte är villiga att möta de förväntningar och krav på skogen som håller på att utvecklas inom EU. Svensk skogspolitik drivs i en ohållbar riktning och Sverige möter inte upp EUs initiativ till ett mer naturnära skogsbruk på ett konstruktivt sätt.


KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Nej till NATO – ja till fredspolitik

Lotta Sjöström Becker: |2022-05-09| Beslut om ett NATO-medlemskap skulle förändra Sveriges position och möjligheter till att agera fredsaktör i grunden. Sveriges säkerhet står på spel, liksom vår bidragande roll till fredlig utveckling internationellt.


GREENPEACE

Bakläxa för nya jordbrukspolitiken

Sandra Lamborn: |2022-05-06| EU kommissionen ger Sverige bakläxa för den nya jordbrukspoli- tiken som klubbades igenom i december 2021. Policyn är ett förslag på hur Sverige nationellt ska implementera EUs gemensamma jordbruks- politik (CAP) för åren 2023–2027. Den måste emellertid godkännas av kommissionen innan den kan införas.


Amnesty International

Ryssland måste ställas till svars

Marie Struthers: |2022-05-06| Ryska styrkor måste ställas till svars för en rad krigsbrott som begåtts i området nordväst om Kiev. Det säger Amnesty International i en ny rapport som publiceras i dag. Utredningen har genomförts på plats i Ukraina.


Naturskyddsföreningen

Hårt slag mot klimat- och miljöarbetet

Christopher Engberg Dahl: |2022-05-05| Natur- skyddsföreningen har varit kritisk till de sänkta miljö- och klimatambitionerna i regeringens förslag på vårbudget. Men de ändringsförslag som M, KD, SD och L presenterar riskerar att ytterligare försvåra möjligheten att nå våra klimat- och miljömål.


EIT Climate-KIC

Stoppa irreversibel planetarisk skada

Kirsten Dunlop: |2022-05-04| Klimatförändring- arna kommer att bli värre, men att bromsa den globala uppvärmningen är inte hopplöst. Vetenskapen säger att åtgärder kan förhindra några av de värsta effekterna om de görs snart.


ACT SVENSKA KYRKAN

Oroande utveckling i Mellanöstern

Stefan Håkansson: |2022-05-04| Coronapan- demin och klimatförändringarna hade redan orsakat en svår situation i bland annat Mellan- östern. Kriget i Ukraina förvärrar nu läget för många människor som lever i utsatthet. Act Svenska kyrkan flaggar för att alla humanitära kriser behöver uppmärksamhet och stöd.


Naturskyddsföreningen

Överklagar slutförvar av kärnbränsle

Petra Holgersson: |2022-05-02| Naturskydds- föreningen har överklagat regeringens beslut att förvara använt kärnbränsle i Forsmark till Högsta Förvaltningsdomstolen. Enligt föreningarna har inte kärnavfallsbolaget SKB kunnat visa att den beslutade förvaringen är säker.


GREENPEACE SVERIGE / ARKTIS

Zombiebränder apokalyps i Arktis

Daniel Bengtsson: |2022-05-01| För många män- niskor är problemet okänt – men för Greenpeace har detta varit en kamp som involverat forskare och frivilliga brandmän som bekämpat lågorna vid klimatkrisens frontlinje. Zombiebränderna i Arktis har åter börjat pyra, och fenomenet har varit en stark bidragande orsak till de senaste årens rekordbränder i Sibirien.


SIPRI

Logiken i att undvika kärnvapenkrig

Sibylle Bauer m.fl: |2022| Den 3 januari uttalade ledarna för de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd (Kina, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och USA, P5) gemensamt att ett kärnvapenkrig inte kan vinnas och aldrig får utkämpas.


RIKARE LIV CIVILISATION

En fientlig atomoffensiv!

Paul Lindberg: |2022-05-01| Trevandet för påtvingad kärnkraftsutveckling söker ersätta vetenskaplig fakta. Det handlar mycket om antaganden och förhoppningar som själva underlaget. Men verklig- heten är annorlunda! Kärnkraftskaos och strålning är allvarligt!


SEI / CEEW

Ungdomsvision för en hållbar framtid

Jenny Wickman / Brenda Ochola: |2022-04-28| Vad föreställer sig mer än 900 ungdomar i 89 länder när de tänker på framtiden? Unga forskare från Stockholm Environment Institute (SEI) och Rådet för energi, miljö och vatten (CEEW) gick samman för att ta reda på det.


WWF

Minska utsläppen med 21 procent i år

Troy Enekvist: |2022-04-27| Sverige bör minska utsläppen av koldioxid med mer än 20 procent redan i år för att vi som land ska bidra rättvist till Parisavtalet. Fortsätter vi som i dag kommer hela Sveriges utsläppsbudget vara förbrukad redan under nästa mandatperiod.


Greenpeace Sverige

Transportsektorn tar bort ryska oljan

Daniel Bengtsson: |2022-04-27| Greenpeace föreslår fem steg för att omedelbart minska EU:s oljeanvändning, och ytterligare fem för att fasa ut den helt. Åtgärder inom transportsektorn kan få bort stor del av den ryska oljan från EU inom några månader.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Dags för grön skattereform

Petra Holgersson: |2022-04-27| Skattesystemet måste nu enligt Naturskyddsföreningen användas för att styra samhället i en hållbar riktning, där resursförbrukning och föroreningar beskattas hårdare. Naturskyddsföreningen föreslår därför en rad förändringar av miljöskatterna i den nya rapporten ”En grön skattereform”.


SIPRI

Världens militärkostnad på rekordnivå

Alexandra Manolache: |2022-04-25| De globala militärutgifterna ökade med 2 113 miljarder dollar. De fem största utgifterna var USA, Kina, Indien, Storbritannien och Ryssland, som tillsammans stod för 62 procent av utgifterna, enligt nya uppgifter om globala militärutgifter som publicerats av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).


SKMA

Rysslands förfalskning av Ukraina

Svante Weyler: |2022| Den ryska invasionen av Ukraina, som inleddes den 24 februari, motive- rades av president Putin bland annat med falska anklagelser om att den ukrainska regeringen skulle ha gjort sig skyldig till folkmord i Donbass, att de demokratiskt valda ledarna i Ukraina skulle vara nazister, och att ett av målen med aggressionen skulle vara att ”avnazifiera” landet.


VÄRLDSNATURFONDEN

Vårbudgeten en besvikelse för miljön

Marie von Zeipel: |2022-04-20| Det är en svag sista miljö- och klimatbudget som regeringen går fram med innan väljarna ska säga sitt i höst. Mångmiljardbelopp satsas på fossila subventioner och nya pengar till skydd av natur lyser med sin frånvaro, säger WWF.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

"Vi kan inte dutta oss ur klimatkrisen"

Anna Havula: |2022-04-20| Regeringen har presenterat mandatperiodens sista budget, som av förklarliga skäl är starkt påverkad av läget i omvärlden. Naturskyddsföreningen ställer sig emellertid mycket kritisk till en rad försämringar av miljöpolitiken.


GLOBAL UTMANING

Riv hindren för klimaträddningen

Robert Höglund: |2022-04-10| Omställningen till nettonollutsläpp. Utsläppsminskningarna av växthusgaser i Sverige har gått mycket långsamt de senaste åren och en anledning till det är de hinder som står i vägen för omställningen.


RIKARE LIV CIVILISATION

Klimatkunskap i politik är grundbulten

Paul Lindberg: |2022-04-10| Klimathotet kan övervinnas med intensivare åtgärder och med tillgängliga lösningar – enligt klimatforskningen. Den kunskapen måste accelerera, för ersättningen av alla förhalningar!


Naturskyddsföreningen

Historiskt klimatmål

Christopher Engberg Dahl: |2022-04-05| Sverige är först i världen med att sätta mål för att minska  konsumtionsbaserade utsläpp. Det betyder att de utsläpp som Sverige orsakar utomlands kommer inkluderas i våra klimatmål. Samtliga partier ställer sig bakom överenskommelsen, men kan bli svåra att nå om inte partierna aktivt arbetar för att minska utsläppen.


WWF

Krafttag i klimatomvandlingen krävs

Marie von Zeipel: |2022-04-05| FNs budskap är kristallklart – läget är akut, gapet för att ligga i linje med 1,5 gradersmålet växer och utsläppen ökar globalt.  Drastiska utsläppsminskningar krävs. Länder som Sverige behöver gå före och sätta konkreta utsläppsbudgetar, säger WWF


BYGGNADS OCH KLIMATET

"Världens viktigaste bygge"

Kristian Skånberg: |2022-04-04| Fler jobb genom grön omställning. Det har funnits en uppfattning om att man behöver välja mellan å ena sidan tillväxt och jobb, å andra sidan att värna om miljön och klimatet. I dag vet vi att de här två delarna inte står emot varandra utan snarare går hand i hand.


GREENPEACE SVERIGE

Ny rapport från IPCC: klimatlösningar

Kaisa Kosonen: |2022-04-04| Världens främsta klimatforskare har i sin senaste bedömning levererat en räddningsplan till våra regeringar. Det är en omfattande rapport om klimatlösningar som kan och måste omsättas till handling nu.


AMNESTY INTERNATIONAL

Politiken och företagen svek rättvisan

Dusan Djuric: |2022-03-30| Politiska ledare och företagsjättar svek löftet om en rättvis återhämtning från pandemin. Amnesty International släpper sin årsrapport. Världsledare och företagsjättar roffade åt sig makt och pengar samtidigt som de krängde falska löften om en rättvis återhämtning från covid-19.


RIKARE LIV CIVILISATION

Pålitlig elproduktion eller förödelse

Paul Lindberg: |2022-03-30| Elenergin framställs i ökande fart av vind, sol och vattenkraft. Men även med skadliga fossila bränslen och med kärnkraft. Ökad energiframställning utgörs alltså även med klimatkrisens risker för radioaktiviteten.


SVENSKA KYRKAN / ACT

Systematiska brott mot mänskligheten

Stefan Håkansson: |2022-03-27| Enligt de överenskomna villkoren för Lundin Energy-förvärvet kommer Aker BP med största sannolikhet att underlätta upprätthållandet av allvarliga pågående och oföråtgärdade konsekvenser för mänskliga rättigheter, och lämna offer för krigsförbrytelser ute i kylan.


KLIMATANPASSNINGEN

Vind- och solkraft – och mothuggen

Paul Lindberg: |2022-03-27| Vindkraftsenergi ökar i hela världen. Det är hoppfullt för livet och klimatet. Sverige och en stor del av världen är framgångsrika men måste regleras betydligt seriösare.


WMO / FN

Varningssystem skyddar inom fem år

Brigitte Perrin: |2022-03-23| FN avslöjar ett ambitiöst mål för att anpassa sig till klimatför- ändringar och mer extremt väder. Inom de kommande fem åren bör alla på jorden skyddas av system för tidig varning mot allt mer extremt väder och klimatförändringar, enligt ett ambitiöst nytt FN-mål som tillkännages idag.


FRIDAYS FOR FUTURE SWEDEN

25 Mars – People Not Profit

Fridays For Future: |2022-03-25| Det katastrofala klimatscenario som vi lever i är resultatet av århundraden av exploatering och förtryck genom kolonialism, extraktivism och kapitalism, en väsentligen bristfällig socioekonomisk modell som snarast måste ersättas.


IISD

Rika länder måste avsluta olja och gas

Kevin Anderson, m.fl: |2022-03-23| Rika länder måste avsluta olje- och gasproduktion senast 2034 för en rättvis övergång på 1,5°C. Fattiga länder som är beroende av intäkter från fossila bränslen behöver mer tid för att avsluta produktionen och ekonomiskt stöd för att göra det.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Gállokgruvan är ett stort misstag

Petra Holgersson: |2022-03-23| Naturskydds- föreningen är djupt besviken över regeringens ja till en gruva i Gállok (Kallak) i Jokkmokk. Förutom att tillståndet skapar stora problem för rennäringen kommer gruvan för mycket lång framtid förstöra miljön i det känsliga området.


WWF

Kritiken mot gruvan i Gállok

Marie von Zeipel: |2022-03-23| Regeringen gav ett ja till Gruvbolaget Beowulf Minings för att bryta järnmalm vid Gállok. Ett kortsiktigt och feltänkt beslut som kommer slå hårt mot rennäringen och oersättliga naturvärden, säger WWF i en kommentar.


AMNESTY INTERNATIONAL SVERIGE

Anna Johansson – generalsekreterare

Parul Sharma: |2022-03-23| Anna Johansson tillträder som ny generalsekreterare för Amnesty International i Sverige från och med 21 mars och kommer att leda den svenska sektionen i det viktiga arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige och globalt.


GREENPEACE

Så eldar fossila bränslen på krig

Emma Pettersson: |2022-03-22| Genom historien har vi sett hur fossila bränslen direkt eller indirekt varit grundläggande orsaker till konflikter, hot om krig och direkta militära anfall.


GLOBAL UTMANING

Klimatdialog med Frans Timmermans

Catarina Rolfsdotter-Jansson: |2022-03-21| Vilka är EU:s skärpta klimatmål? Vad betyder egentligen klimatneutralitet? Och hur ska EU:s nettoutsläpp minska? Få svaren på dessa frågor – och ställ dina egna – om EU:s klimatpolitik!


ACT SVENSKA KYRKAN

Använd biståndet till globala kriser

Stefan Håkansson: |2022-03-19| Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan meddelar att Sveriges bistånd behövs mer än någonsin. Rekordmånga människor var på flykt redan innan Ukrainakriget bröt ut, matpriserna skenar när veteexporten från Ukraina hotas, och covidpandemin fortgår i stora delar av världen.


GREENPEACE NORDEN

Supertankers från Ryssland

Isadora Wronski: |2022-03-18| Greenpeace Norden har inlett fredsaktioner till havs mot supertankers lastade med olja och gas på väg från Ryssland genom Östersjön. Aktivister från Sverige, Danmark, Norge och Finland protesterar mot att olja och gas från Ryssland fortsätter finansiera kriget i Ukraina.


KLIMATPOLITISKA RÅDET

Tydlig styrning för klimatomställning

Ola Alterå: |2022-03-18| Sverige har uppnått styrfart i klimatomställningen men nu behövs acceleration. För det krävs starkare koordinering mellan olika politikområden och tydligare styrning av regeringens myndigheter. Det är huvudbud- skapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådet som har utvärderat hur regeringens samlade politik påverkar möjligheterna att uppnå klimatmålen.


AMNESTY

Frige fångar som frihetsberövats

Dusan Djuric: |2022-03-18| Iran: Amnesty väl- komnar frisläppandet av de två brittiska medborgarna Nazanin Zaghari-Ratcliffe och Anoosheh Ashoori, som under sex respektive fem år suttit frihetsberövade under falska anklagelser.


SIPRI / STOCKHOLM FORUM

Peace and Development 23 maj 2022

Alexandra Manolache: |2022-03-15| Den senaste tidens översvämningar, skogsbränder och torka – och deras samband med mänskligt inducerad global uppvärmning som registrerats av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – tyder på att mänsklig säkerhet inte längre kan garanteras genom att justera marginalerna för befintliga lösningar.


EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Skyddet för klimatet och planeten

Adalbert Jahnz / Anna Wartberger: |2022-03-15| EU kommer att delta i återuppbygget av den biologiska mångfalden för att gå vidare med utvecklingen av det globala ramverket för biologisk mångfald – med ett nytt globalt avtal för att stoppa och vända förlusten av planetens växter, djur och ekosystem.


SEI

Förnybar energi i Europa

Måns Nilsson |2022-03-08| Forskningsagendan för samhällsvetenskaplig och humanistisk Forskning om förnybar energi i Europa. Resultatet blev en uppsättning av 100 prioriterade frågor för framtida forskning inom SSH-stipendier om förnybara energikällor.


ACTIONAID / GLOBAL BAR MAGAZINE

Jämställdhet för klimatarbetet

Jennifer Vidmo, m.fl: |2022-03-11| På internatio- nella kvinnodagen, lyftes vikten av att säkerställa kvinnors rättigheter. Det är därför av stor betydelse att belysa kopplingen mellan klimatförändringar och hur kvinnor och flickor drabbas särskilt hårt.


GREENPEACE SVERIGE

Kärnkraftskatastrofen i Fukushima

Daniel Bengtsson: |2022-03-11| Det är idag elva år sedan den stora kärnkraftsolyckan i Fukushima Daiichi och katastrofen pågår ännu. Människor i de drabbade områdena har arbetat för återhämtning under de senaste elva åren.


GREENPEACE SVERIGE

5 saker du behöver veta från IPCC

Greenpece Sverige: |2022-03-08| Har du inte tid att läsa tusentals sidor? Inga problem. Här är de 5 viktigaste tipsen vi tycker att du bör känna till om rapporten från FNs klimatpanel IPCC om klimatkrisens effekter, anpassning och sårbarhet.


GREENPEACE

Kvinnorna som grundade Greenpeace

Emma Pettersson: |2022-03-08| Hur allt började: Den internationella kvinnodagen! Vi vill därför ta tillfället i akt att uppmärksamma några av de kvinnor som varit med och grundat Greenpeace.


MILJÖPARTIET OCH VALET

Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren

Paul Lindberg: |2022-03-08| Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren är några av de mer drivna klimat- politikerna inom det partipolitiska fältet – med ett parti som visserligen är stabilt men opretentiöst. Att ta vara på resurserna innan det är försent är mycket klokare!


RIKARE LIV CIVILISATION

Klimatets dilemma och missbruk

Paul Lindberg: |2022-03-06| Kunskapens träd gav människan framgångar – på gott och ont. Den egenmäktiga tanklösheten sattes på prov med människans tillit och drifter men som bevisades brista på ansvaret. Etikens lagar på gott och ont måste ratificeras på grund av livets behov!


GREENPEACE

Regeringar om planetens framtid

Sandra Lamborn: |2022-03-04| Med krig i Europa och en särskilt tung IPCC-rapport som kommit ut så känns det övermäktigt. Men klimatet kan inte vänta. Faktum är att nu på måndag så börjar världens regeringar att förhandla om framtiden för hälften av planeten.


SIPRI

Anti-satellittest borde leda till förbud

Nivedita Raju: |2022-03-02| Den 15 november genomförde Ryssland ett test mot direktupp- stigning mot satellit (DA-ASAT) och förstörde ett av sina egna rymdobjekt, en nedlagd satellit, i låg omloppsbana om jorden. Testet fångade internationell uppmärksamhet och fördömdes snabbt och allmänt som hotfullt och oansvarigt.


SEI

IPCC-rapporten brådskar för klimatet

Annika Flensburg: |2022-03-02| Den nya IPCC- rapporten ger en brådskande känsla för klimat- förändringar. Förändringarna hotar både människors välbefinnande och planeten, enligt rapporten från IPCC som släpptes den 28 februari 2022. Med omedelbara åtgärder kan drastiska konsekvenser fortfarande förhindras, säger SEI:s  prof. Richard JT Klein.


RIKARE LIV CIVILISATION

Bort med privata sjukförsäkringar

Ulf Svensson: |2022-03-02| När jag växte upp på 60-talet var Sverige mycket annorlunda jämfört med idag. Tre saker var grundläggande i min uppväxt: allemansrätten, den allmänna grundskolan och sjukvård för alla på lika villkor. En del av ett fungerande samhälle. Faktum var att dessa ting var så självklara att det inte ens fanns anledning att tala om det.


WWF KLIMATRAPPORT

Satsa på naturens klimatsmarta städer

Marie von Zeipel: |2022-03-01| FN:s klimatpanel (IPCC) kom med sin skarpaste varning hittills om klimatförändringarnas katastrofala påverkan på människor och ekosystem. Mer än tre miljarder människor är mycket sårbara när klimatet förändras och effekterna kommer tidigare än vad forskarna räknat med. Satsa på naturens egna lösningar och gröna och klimatsmarta städer, uppmanar WWF.


GREENPEACE SVERIGE

Klimatkrisen är redan här!

Daniel Bengtsson: |2022-03-01| I den mest om- fattande bedömningen av klimatförändringarnas påverkan hittills, levererade FNs klimatpanel IPCC sin senaste vetenskapliga bedömning till världens regeringar. Med fokus på effekter, anpassning och sårbarhet, beskriver rapporten i detalj, hur allvarliga konsekvenserna av klimatförändringarna är för närvarande.


HUMAN RIGHTS WATCH

Ryska demonstrationer mot Putin

HRW Press: |2022-02-28| Polisen fängslade godtyckligt hundratals fredliga demonstranter över hela Ryssland den 24 februari 2022, vid demonstrationer i solidaritet med Ukraina och mot kriget, sade Human Rights Watch.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Kärnkraftsdrift till 39 procent i Sverige

P G Wintermitt: |2022-02-01| Kärnkraft – att klyva atomer för att koka vatten. I Sverige finns sju kärnkraftsreaktorer i drift. 2019 stod kärnkraft för 39 procent av elproduktionen. Här hittar du kortfattad fakta om kärnkraft, hur det fungerar och vilka för- och nackdelar kärnkraften har.


SÄNDAREN

Beatrice Eriksson räddar minderåriga

Jonatan Sverker: |2022-02-25| Beatrice Eriksson har gjort det till sin livsuppgift att rädda minder- åriga som är fast i lägren i nordöstra Syrien.  – Inget gott kan komma av att lämna kvar dem, säger hon.


ÄRKEBISKOPENS möte 2022

A Week of Neighbours

Martin Larsson: |2022-02-24| Temat för mötet har varit Keeping our Humanity Alive– att bevara vår mänsklighet och medmänsklighet. Fokus har legat på frågorna om migration, integration och ett Europa präglat av humanitet och solidaritet – ämnen som under torsdagen fick en ny och skrämmande aktualitet.


Greenpeace

Reklamen för bilar och flyg

Ludvig Tillman: |2022-02-23| Den globala reklamen för bilar och flyg orsakade under 2019 extra utsläpp av mellan 202 och 606 miljoner ton koldioxid, fyra till tolv gånger mer än Sveriges utsläpp samma år. Det visar en ny rapport.


HUMAN RIGHTS WATCH

Ryssland, Ukraina och lagen

HRW Press: |2022-02-24| Rysslands parlament antog en resolution den 16 februari 2022 där president Vladimir Putin uppmanades att erkänna som oberoende stater två områden i östra Ukraina som innehas av Rysslandsstödda väpnade grupper.


VETENSKAP

Vätgas eller bara vindkraft?

Paul Lindberg: |2022-02-22| Vätgas är universums första grundämne efter Big bang. Den är enkel, lätt, vanlig, men mycket explosiv. Vätebomben är för närvarande den mest explosiva energi som människan har konstruerat. Denna energi önskas för bilism, flyg och mycket mer.


KYRKANS TIDNING DEBATT

Tänka om med skogsförvaltningen

Eva Katarina Agestam m.fl: |2022-02-20| För att åstadkomma en snabb omläggning från trakthyggesbruk till kontinuitetsbruk krävs en radikal förändring av egendomsförvaltning för styrning, organisation och praxis. Även om ett förändringsarbete startats på sina håll, krävs en omvändelse om omläggning ska ske snabbt och genomgripande.


GREENPEACE

Förnybar energi för klimatet

Ludvig Tillman: |2022-02-18| I Förnybar energi som sol och vindkraft kan lösa klimatkrisen och våra energibehov. Nu måste vi lämna fossila bränslen bakom oss och ställa om till 100 procent hållbar förnybar energi.


SEI

Exporten svår nöt i klimattullsystem

Jenny Wickman: |2022-02-14| I en artikel i Aktuell Hållbarhet citeras SEI:s Timothy Suljada, som nyligen granskat Sveriges politiska ställnings- tagande och perspektiv på gränsjusterings- mekanism för koldioxidutsläpp (CBAM), och menar att exporten kan bli en svår nöt att knäcka i EU:s kommande system för klimattullar.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Så kan hållbar vindkraft byggas

Kristina Östman: |2022-02-16| Hur kan vindkraften kraftigt byggas ut utan att det sker på bekostnad av känslig natur och hotade arter? Och vad behöver hända för att det skulle kunna bli möjligt? Det är några av de frågor som besvaras i vår rapport “Vindkraft – en viktig del av framtidens energisystem”


GREENPEACE SVERIGE

Greenpeace överklagar Cementalagen

Ludvig Tillman: |2022-02-16| Greenpeace lämnade in en begäran om rättsprövning till högsta förvaltningsdomstolen med ett krav på att domstolen upphäver regeringens beslut om att ge Cementa fortsatt brytningstillstånd. Greenpeace menar att den så kallade “cementalagen” bryter mot grundlagen på fyra punkter.


RIKARE LIV CIVILISATION

Låtgåpolitik eller klimaträddning?

Paul Lindberg: |2022-02-16| Den politiska låtgå- andan är ett ohyggligt svek mot nästkommande generationer. Industrin och världshandeln priori- teras först och främst – och sist tycks räddningen mot den globala uppvärmningen komma. Det om någonting är skrämmande!


RIKARE LIV CIVILISATION

Visionen av en hållbarhetskollaps

Ulf Svensson: |2022-02-11| Att näringslivets olika organ propagerar för den mest omfattande exploateringen av Sveriges natur i modern tid är inte något att förvånas över. Men nu ställer sig även fackliga organisationer och deras idéinstitut sig i samma kör.


SVENSKA KYRKAN

Ärkebiskopen och europeiskt möte

Martin Larsson: |2022-02-11| Den 20-24 februari samlas människor från hela Europa till ett interreligiöst digitalt möte, A Week of Neighbours, inbjudna av ärkebiskop Antje Jackelén.  I fokus står frågorna om flyktingskap, migration och ett Europa präglat av humanitet och social sammanhållning.


WWF

Plast hotar havens liv och ekosystem

Marie von Zeipel: |2022-02-11| Plastutsläppen till haven beräknas fyrdubblas till år 2050. Medel- havet, Östkinesiska havet, Gula havet och Arktis havsis riskerar att överskrida farliga gränsvärden för mikroplaster. Över 2000 arter har påverkats negativt liksom hela marina ekosystem som redan är under hård press.


NATIONELLA EXPERTRÅDET

Klimatanpassning lyfter framtiden

Ulf Svensson: |2022-02-11| Nyligen kom Nationella expertrådet för klimatanpassning med sin första rapport om den hittills förda klimatanpassningens politik. Av rapporten framgår att frågorna är akuta. Expertrådet tillsattes 2018 av regeringen och ska var femte år sammanfatta sitt arbete i en rapport.


ENSKILT AVLOPP

Annika Strandhäll spolar kröken!

Ulf Svensson: |2022-02-10| Jag känner mig helt trygg om slutsatsen att vår miljö- och klimatminister har ett enskilt avlopp som förvisso saknar tillstånd men som förlitar sig på naturens egen reningsförmåga.


HUMAN RIGHTS WATCH

Ryssland stänger HBT-rättsgrupp

Tanya Lokshina: |2022-02-09| Flagrant politisk, homofobisk censur strider mot mänskliga rättigheter. Den här veckan lämnade Rysslands justitieministerium in en stämningsansökan i syfte att "likvidera" Sphere Foundation, den juridiska enhet under vilken det ryska LGBT-nätverket verkar, och hävdade att gruppens aktiviteter strider mot "traditionella värderingar".


WMO

WMO certifierar två megablixtrekord

Clare Nullis: |2022-02-05| Med hjälp av den senaste satellitteknologin har WMO:s kommitté för väder- och klimatextremer, som upprätthåller officiella register över globala, hemisfäriska och regionala extremer kunnat erkännas.


SVENSKA KYRKAN

Kyrkans filmpris – Dag för dag

Martin Larsson: |2022-02-05| Filmen Dag för dag i regi av Felix Herngren får Svenska kyrkans filmpris 2022. Priset delades ut av biskop Susanne Rappmann i dag lördag i samband med filmens premiär under den pågående Göteborg Film Festival.


FRED OCH SAMFÖRSTÅND

Grannlaga kontakter med Ryssland

Lars Ingelstam: |2022-02-04| Begreppet säkerhet och inte minst svensk säkerhetspolitik har i alltför hög grad fått präglas av ett ensidigt militärt synsätt. Detta är för övrigt ett internationellt diskussions- ämne, ofta aktualiserat av t. ex. FN:s olika generalsekreterare och upprepade gånger även av USA:s förre president Barack Obama.


GREENPEACE

Krav på EU-lag mot naturförstörelsen

Daniel Bengtsson: |2022-02-04| Skövlingen och naturförstörelsen hamnar betydligt närmare än vad vi tror: på varuhyllorna i våra svenska matbutiker, i produkterna vi köper och i maten på våra tallrikar. Oersättlig natur och skog ödeläggs världen över för att producera varor som kött, mejeriprodukter, kaffe, choklad, papper och schampo som vi sen konsumerar här i Sverige, och resten av Europa.


WWF – VÄRLDSNATURFONDEN

224 nya arter upptäckta i Mekong

Nina Schmieder: |2022-02-01| Forskare har upp- täckt 224 nya arter i Mekongregionen, varav 155 växter, 16 fiskar, 17 groddjur, 35 kräldjur och en apa. Bland dessa finns också en ”bärfisblomma” som kan användas till sås och en knottrig salamander. Området, som redan förlorat många arter på grund av avskogning och jakt, bör skyddas, menar WWF.


RIKARE LIV CIVILISATION

Kärnkraft och klimatuppvärmning

Paul Lindberg: |2022-02-04| Kärnkraft för energi- och industriökning? Eller – rädda livet mot klimatuppvärmningen, med sans och reson! Öka istället ansvaret mot den omfattande konsum- tionshysterin som i grunden orsakar den ökade globala uppvärmningen.


GREENPEACE SVERIGE

Att klassa kärnkraft och fossilgas som hållbara är greenwashing

Rolf Lindahl: |2022-02-02| EU-kommissionen har uttalat stark kritik för att klassa fossil gas och kärnkraft som hållbart enligt taxonomiförordningen. Om förslaget antas av medlemsländerna och Europaparlamentet så kommer många miljarder euro flöda bort från förnybar energi och istället gå till kärnkraft och fossil gas, vilket gör klimatkrisen värre och fördröjer energiomställningen i EU.


AMNESTY INTERNATIONAL

Israels apartheid mot palestinier

Dusan Djuric: |2022-02-01| Israeliska myndigheter som utövar apartheid mot palestinier måste hållas ansvariga, enligt Amnesty International. Rapporten kartlägger hur Israel upprätthåller ett system med förtryck och dominans av det palestinska folket. Det gäller både palestinier i Israel och de ockuperade palestinska områdena (OPT), samt palestinska flyktingar i andra länder.


GREENPEACE SVERIGE

Ett beslut – 100 000 års konsekvenser

Rolf Lindhal: |2022-01-27| Ett beslut från regeringen om det svenska slutförvaret av kärnavfall, där ansvarig minister Annika Strandhäll godkänner förslaget från kärnkraftsindustrin om slutförvar i kopparkapslar, som kraftigt ifrågasatts av flera oberoende forskare.


UN / WMO

Global klimatuppdatering

P.G. Wintermitt: |2022-01-27WMO:s Global Seasonal Climate Update (GSCU), sammanfattar den nuvarande statusen och det förväntade framtida beteendet för det globala säsongs- klimatet med fokus på de stora allmänna cirkulationsegenskaperna och storskaliga oceaniska anomalier runt om i världen.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Regeringen och kärnavfallet

Petra Holgersson: |2022-01-27Regeringens ja till slutförvaret i Forsmark för det extremt farliga kärnavfallet är både beklagligt och oansvarigt. Det anser Naturskyddsföreningen och Miljö- organisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).


FOLKKAMPANJEN MOT KÄRNKRAFT

Kärnbränsleförvar är omöjligt!

Jan Strömdahl: |2022-01-27Det vi med säkerhet vet är att det inte går att konstruera ett helt säkert slutförvar för använt kärnbränsle. Kärnkraftindus- trins avfallsbolag SKB:s påstående att de vet att deras modell är säker i miljoner år visar att det är svårt att ta deras arbete på allvar.


GREENPEACE SVERIGE

Klimatlösningar på klimatkrisen

Daniel Bengtsson: |2022-01-27Klimatkrisen är ett akut hot som riskerar miljontals liv men det finns lösningar. Från att förändra energiförbrukning och hur vi får vår energi, till att minska skogsskövling. Här kommer de viktigaste lösningarna på klimatförändringarna!


MKG / KTH

Större problem med kopparkapslar

Christofer Leygraf: |2022-01-27Nya forskningsrön visar på nytt att det finns betydande risker för att nedbrytningsprocesserna väteförsprödning och spänningskorrosion kan påverka kopparkapslar i ett kärnbränsleförvar.


RIKARE LIV / TIDSPERSPEKTIV

Energibehovens framtid?

Paul Lindberg: |2022-01-27Överbelastning av energianvändning orsakar klimathotet. Politisk vanmakt hindrar en naturtrogen utveckling för en nödvändig och hållbar framtid. Men det kravet måste förverkligas nu – inte bortom framtiden! Klimathotet ökar enligt all vetenskaplig forskning!


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Så kan vi stoppa överfisket!

Johanna Sandhal: |2022-01-20| Världens hav mår allt sämre. Ekosystem förstörs och arter riskerar att försvinna. Överfiske är den främsta orsaken. Ett ohållbart fiske är inte bara negativt för miljön, det hotar även tillgången till försörjning och mat. Den akuta situationen kräver en snabb omställning till ett mer skonsamt och rättvist fiske.


SEI

Carbon Lock-In Initiative

Annika Flensburg: |2022-01-20| Försök att avslöja och ta itu med de sammanvävda sociala, politiska och tekniska barriärerna som upprätthåller ekonomin med högt koldioxidutsläpp. Genom forskning och politiskt engagemang kommer vi att identifiera policyer och strategier för att bryta beroendet av koldioxidhaltiga industrier, för att påskynda övergången med låga koldioxidutsläpp.


SIPRI

Stockholm Forum Fred och utveckling

Alexandra Manolache: |2022-01-20| Global uppvärmning som registrerats av Intergovern- mental Panel on Climate Change (IPCC) – tyder på att mänsklig säkerhet inte längre kan garanteras genom att justera marginalerna för befintliga lösningar.


AMNESTY M.FL.

Rättigheterna måste respekteras

Anna Johansson, m.fl: |2022-01-20| Ett uttalande om gruvor och urfolksrätten, 20 januari 2022, från Amnesty Sverige, Amnesty Sápmi, Civil Rights Defenders, Fältbiologerna och Naturskydds- föreningen Norrbotten.


GREENPEACE SVERIGE

Sveaskog måste prioritera miljömålen

Carl Schlyter: |2022-01-17Sju av tio svenskar (71 procent) vill att det statliga skogsbolaget Sveaskog ska prioritera att nå de svenska miljömålen framför att skapa vinst till staten. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Greenpeace.


STC / SEI

Säker planetarisk gräns för förorening

Owen Gaffney: |2022-01-16För första gången har ett internationellt team av forskare bedömt effekten av cocktailen av syntetiska kemikalier och andra "nya enheter" som översvämmar miljön på stabiliteten i jordsystemet.


ARKTIS UPPVÄRMNING

Erkännande av det arktiska rekordet

Paul Lindberg: |2022-01-16Temperaturrekorden ökar mest i arktisk miljö för närvarande. WMO erkände nyligen och avslöjade det nya arktiska rekordet i december 2021 och som nu ytterligare bevisar att världen hotas av en accelererande klimatkris. Och som förändrar vädrens problemkomplex.


WWF

Tusentals djur kan dö i fjällen

Troy Enekvist: |2022-01-16Plusgrader och kraftiga skyfall har skapat stora problem i de svenska och norska fjällområdena under den senaste veckan. Samtidigt som SMHI varnar för omfattande översvämningar, med risker för bland annat fastighetsskador som följd, kan skyfallen göra ännu mer skada för vilda djur och leda till massdöd, menar WWF.


ALZHEIMERFONDEN

Vaccin mot Alzheimer på gång

Anders Sandberg / Kristina Torfgård: |2022-01-14Alzinova är ett svenskt biofarmabolag som specialiserat sig på behandling av Alzheimers sjukdom. 2008 fick man patent för en AβCC-peptidteknologi som gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar och ett vaccin mot Alzheimers sjukdom.


FMKK

Kärnkraft och klimathotet är faran

Charlotte Wester: |2022-01-06Med ökande oro och erkännande av hastigheten och takten i den energiövergång till låga koldioxidutsläpp som behövs, har kärnkraften blivit påtänkt som ett partiellt svar på hotet om global uppvärmning.


GREENPEACE / SVERIGE

Cementas egen lag

Carl Schlyter: |2022-01-11Högst upp på agendan ligger just nu att överklaga Cementas speciallag som strider mot allt vad vi på Greenpeace arbetar för: att stärka miljöskyddet och ställa om samhället till att respektera de gränser som ekosystem och miljölagar sätter.


GREENPEACE / SVERIGE

Flera på plats i Muonio sameby

Emma Pettersson: |2022-01-11Representanter från flera organisationer finns nu på plats i Muonio sameby i Pajala kommun för att stödja kampen som samiska renskötare och Greenpeace har drivit mot statliga skogsbolaget Sveaskog.


UNICEF / COVID 19

Tetra Laval donerar 109 miljoner

Natasha Esbjörnson: |2022-01-03Tetra Laval donerar 109 miljoner kronor till UNICEFs arbete för en rättvisare spridning av covid-19 vaccinationer i världens låginkomstländer. Vi kommer bara att besegra pandemin om vi når en tillräckligt hög vaccinationstäckning globalt, säger Lars Renström, styrelseordförande i Tetra Laval Gruppen.


UNICEF

ABBA skänker Little Things till UNICEF

Natasha Esbjörnson: |2022-01-03Musik skänker glädje och tröst, ibland kan den till och med rädda liv. När ABBA nu släpper singeln Little Things, från nya albumet Voyage, den 3 december meddelar de fyra ABBA-medlemmarna att de skänker intäkterna från låten till UNICEF.


350.ORG / USA

Tio ögonblick inför 2022

Mark Raven: |2022-01-102021 reste sig klimatrörelsen mot orättvisor och giftiga system runt om i världen, och medan kampen pågår hade vi några stora vinster. Här är 10 av våra favoritögonblick för att få dig pumpad inför 2022!


GREENPEACE

Majoriteten mot fossilreklam

Ludvig Tillman: |2022-01-10Sifo: Drygt hälften av svenskarna (52,4 procent) vill införa begränsningar av fossilreklamen, det vill säga reklam som gynnar oljebolagen och användning av fossila bränslen. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Greenpeace.


WWF

Klimatkris och biologisk mångfald

Gustaf Lind: |2022-01-03Vår matförsörjning, ekonomi och tillgång till rent vatten är alla beroende av den biologiska mångfalden. Friska och robusta ekosystem ligger till grund för långsiktigt hållbara samhällen. Välmående ekosystem förbättrar också våra möjligheter att begränsa klimatkrisen.


SEI / KTH

Hållbar planet, hållbar hälsa

Annika Flensburg: |2022-01-03Följ med oss ​​på ett hybrid endagsevenemang som anordnas i samband med FN-konferensen Stockholm+50. Detta evenemang kommer att fokusera på hur akademiker och forskare kan vidareutveckla kapacitet för att stödja transformationer för hållbar hälsa för människor och planeten.


ENERGI OCH KLIMAT

Elektrifiering med förnybar energi?

Ulf Svensson: |2022-01-03Den kraftiga utbygg- naden av den förnybara energin, dras med kostnader som sällan apostroferas, dels saknas analys av vem som bygger, äger och är slut- konsument av den förnybara energin. Detta gäller även för havsbaserad vindkraft som i dagsläget ändå inger en strimma av hopp.


WWF

Beslutet om vargjakt djupt olyckligt

Marie von Zeipel: |2022-01-03Den 2 januari startade licensjakten på 27 vargar som pågår till och med 15 februari. Beslutet är djupt olyckligt eftersom inaveln är hög och spridningen söderut går långsamt, menar WWF.


GREENPEACE

Norsk oljeborrning i Arktis till domstol

Daniel Bengtsson: |2022-01-03Oljeborrning i arktiska vatten är olagligt enligt den norska grundlagen. Domen gav oss inte julklappen vi hade hoppats på och friade den norska regeringen, men vi började omedelbart planera vårt nästa steg i att konfrontera arktisk olja.


FN

FN och mänskliga rättigheter

Louis Charbonneau: |2022-01-01| FN:s medlemsländer som för närvarande prutar om organisationens budget för 2022 bör stå fast mot Ryssland och Kina-ledda ansträngningar för att dra ned finansieringen för FN:s arbete för mänskliga rättigheter.


RIKARE LIV 2021-ÅRG 15

GREENPEACE

Tre viktiga segrar för svenska skogen

Dima Litvinov: |2021-12-128 Under 2021 har skogen seglat upp som en av de stora stridsfrågorna i politiken. Allt fler svenskar inser att vi inte har råd att kalhugga våra sista rester av naturskogar om vi ska klara klimatkrisen.


OUMBÄRLIG GNISTA

Civilisation i kris

Paul Lindberg: |2021-12-17| Människans existens har varit absurd – minst sagt. Historien beskriver driften för överlevnad – men därutöver med rasande överdrifter. Makt, förstörelse och tilltvingad rikedom präglar historien – som i alltför hög grad leder till människans fall.


WE EFFECT / VI SKOGEN

Klimatkris hot mot matproduktionen

Kajsa Johansson / Åsa Ljusenius: |2021-12-10| Klimatkrisen gör att småskaliga bönder i lågin- komstländer får allt svårare att odla mat. Trots det får de lite eller inget stöd att hantera klimat- förändringarnas konsekvenser, vilket är ett akut hot mot matproduktionen.


GREENPEACE INTERNATIONAL

Monstermaskinen byggd för vinst

Luke Massey: |2021-12-10| Rotterdam, Neder- länderna – När världens regeringar samlas för att diskutera huruvida de ska tillåta gruvbrytning på djupet, har Greenpeace-aktivister vågat avslöja ett stort fartyg för gruvdrift på 228 meter i Rotterdams hamn för att förbereda gruvförsök nästa år.


GREENPEACE SVERIGE

Ny EU-skogslag ger en strimma hopp

Åsa Ingves: |2021-12-10| EU:s nya lag för att motverka avskogning är en strimma hopp, men kryphål behöver fyllas igen för att ge det skydd Sveriges, Europas och resten av världens skogar och människor behöver.


AMNESTY

Tvitter misslyckas med onlineskyddet

Dusan Djuric: |2021-12-07| Twitter gör fortfarande inte tillräckligt för att skydda kvinnor och ickebinära personer mot övergrepp, näthat och trakasserier som sker på nätet. Det visar en ny rapport som Amnesty International publicerar i dag.


350.ORG

Sluta finansiera fossilbränsleprojekt

Thanu Yakupitiyage / Mark Raven: |2021-12-10| Biden-administrationen beordrar amerikanska myndigheter att omedelbart sluta finansiera kolintensiva fossilbränsleprojekt utomlands och prioritera internationella samarbeten för att implementera förnybar energiteknik. Detta markerar en stor seger för rörelsen för att avsluta finansieringen av fossila bränslen.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN 

Tidsplanen för kärnbränsleförvaret

Petra Holgersson: |2021-12-07| Beskedet om en tidsplan är visserligen snålt tilltagen med tanke på de stora osäkerheter som kvarstår. När den nya regeringen nu tar sig tid att sätta sig in i frågan, kommer den att se de omfattande brister som fortfarande finns kvar i slutförvarsmetoden.


SVENSKA KYRKAN 

Antje Jackelén går i pension 2022

Mikael Stjernberg: |2021-12-07| Ärkebiskop Antje Jackelén går i pension hösten 2022. I en gudstjänst söndagen den 30 oktober lägger hon ned staven och korset som går vidare till nästkommande ärkebiskop.


SIPRI 

Vapenhandeln växer under pandemin

Stephanie Blenckner: |2021-12-06| Försäljningen av vapen och militärtjänst från branschens 100 största företag uppgick till 531 miljarder dollar 2020 – en ökning med 1,3 procent i reala termer jämfört med föregående år. Det visar nya uppgifter som släpptes i dag av Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI).


EIT CLIMATE-KIC

Neutralisera inbyggt kol i byggnader

Mira Conci: |2021-12-01| Alla utövare av klimatåtgärder vet vikten av att ta itu med utsläppen från våra byggnader och konstruktioner, eftersom de är betydande bidragsgivare till klimatförändringarna och står för 39 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.


GREENPEACE

Brev till våra hjältar

Daniel Zetterström: |2021-12-06| År 2021 kommer gå till historieböckerna som allt annat än “ett vanligt år”. Vi har upplevt och upplever fortfarande en pandemi som har tagit nära och kära ifrån oss, som hållit oss från varandra och lagt ett tungt täcke över vardagen.


WWF

Svenskarna vill fira en hållbar jul 2021

Lisbeth Larsson: |2021-12-03| Snart står julen för dörren och det ska bakas, julklappar inhandlas och resor planeras. Det är lätt att hållbara val får stryka på foten. Men svenskarna vill fira en hållbar jul i år, visar en ny Sifo-undersökning som Kantar Public tagit fram på uppdrag av WWF.


SST

Svenska demokratin 100 år

Isak Reichel: |2021-12-02| För hundra år sedan, år 1921, fick kvinnor rösträtt i riksdagen. Från och med nu fick de flesta svenska medborgarna möjlighet att välja vilka som skulle stifta de lagar som skulle gälla för den svenska befolkningen.


GREENPEACE

Våga stå emot överkonsumtionen!

Åsa Ingves: |2021-12-01| Rea! Köp mera! Köp en – få två! Köp nu – betala sen! Tidsbegränsat erbjudande – handla nu! Idag, Black Friday – bombarderas vi av erbjudanden om att köpa mer, mer mer?! I den här hetsen är det lätt att glömma bort att det inte är en bra deal om det inte är något du verkligen behöver.


WWF

Bolag säger nej till djuphavsmineraler

Erika Reje: |2021-12-01| Svenska Scania, tyska Volkswagen, holländska Triodos Bank och amerikanska Patagonia meddelar att de ställer sig bakom uppropet om ett globalt moratorium mot att bryta djuphavsmineraler.


DIAKONIA

Vattenfall gör mer än vad som krävs

Penny Davies: |2021-11-30| Statligt ägda Vattenfall går före och redovisar öppet hur mycket skatt de betalar i alla sina verksamhetsländer. Företaget gör därmed mer än vad lagen kräver, vilket visar att politiken ligger efter.


WE EFFECT

Grattis Magdalena Andersson!

Anna Tibblin: |2021-11-30| Sverige har fått sin första kvinnliga statsminister. Det spelar roll och är en seger för jämställdheten. Imorgon på den Internationella dagen mot våld mot kvinnor startar den globala kampanjen 16 Days of Activism. Här behövs Sveriges röst och stöd för att få stopp på våldet mot kvinnor.


AMNESTY

Omänskliga förhållanden i al-Hol

Ami Hedenborg: |2021-11-30| I det enorma lägret al-Hol i nordöstra Syrien lever tiotusentals barn som godtyckligt har berövats sin frihet. De lever nu under livshotande och omänskliga förhållanden i lägret. Stater runt om i världen fortsätter att visa en skamligt bristande handlingskraft och vilja att repatriera de här barnen.


SVENSKA KYRKAN

Öppet brev till Judiska Centralrådet

Antje Jackelén: |2021-11-25| Ärkebiskop Antje Jackelén skriver ett öppet brev till Judiska Centralrådets ordförande Aron Verständig med anledning av kyrkomötets beslut gällande frågan om folkrätten i Israel och Palestina.


SWEDWATCH

Utsläpp från läkemedelstillverkning

Jenny Haraldsson Molin: |2021-11-25| Läkemedel är avgörande för att säkra världens befolknings hälsa och välbefinnande. Tillverkningsprocessen är dock ofta förknippad med miljöföroreningar, negativ inverkan på ekosystemen och utgör ett hot mot människors hälsa, inklusive spridning av multi-läkemedelsresistenta patogener.


VÄRLDSNATURFONDEN

Dråpslag för miljö- och klimatarbetet

Marie von Zeipel: |2021-11-25| M, SD och KD vill sänka budgetreservation med stora sänkningar på miljö- och klimatområdet. I jämförelse med regeringens förslag minskas budgeten med hela 3,5 miljarder under 2022, vilket kommer att få stora konsekvenser för möjligheten att sänka utsläpp och bevara biologisk mångfald, menar WWF.


HUMAN RIGHTS WATCH

Tragedin i engelska kanalen

Michael G Bochenek: |2021-11-20| Minst 27 personer, inklusive en ung flicka, dog i det kalla vattnet utanför Frankrike den här veckan när de försökte ta sig över till Storbritannien i en uppblåsbar jolle. Tragedin har intensifierat en tvist mellan brittiska och franska tjänstemän om vem som bär ansvaret för dessa korsningar.


SEI

Globalt samarbete för klimatåtgärder

Katy Harris: |2021-11-20| Ett strategiskt samarbete mellan Adaptation Without Borders och Europeiska unionen som lanserades 2021 vid COP26 kommer att arbeta för att stärka det internationella samarbetet kring anpassning för att bättre hantera klimatförändringarnas gränsöverskridande och kaskadeffekter.


AMNESTY

Elitfotboll ger rött kort till Fifa

Ami Hedenborg: |2021-11-18| Amnesty välkomnar att de 32 klubbarna som ingår i Svensk Elitfotboll, SEF, skriver på Amnestys globala upprop med krav på att Fifa agerar för migrantarbetares rättigheter i Qatar.


GREENPEACE SVERIGE

Regeringen sade ja till Cementa

Carl Schlyter: |2021-11-18| Regeringen har beslutat att bevilja Cementa tillstånd till kalkbrytning i Slite på Gotland. Greenpeace är mycket kritisk till beslutet och kommer att överklaga ärendet till högsta förvaltningsdomstolen.


SVENSKA KYRKAN

Övergrepp mot det samiska folket

Mikael Stjerberg: |2021-11-18| Under kyrkomötets avslutande högtidsgudstjänst den 24 november kommer ärkebiskop Antje Jackelén att framföra en officiell ursäkt från Svenska kyrkan till det samiska folket för historiska övergrepp.


SVENSKA AKADEMIN / VATIKANEN

Svenska akademin i Vatikanen

CNA: |2021-11-18| Påven Franciskus talade om dialog, sökandet efter sanning och varje människas omistliga värdighet vid ett möte på fredagen med Svenska Akademien, som delar ut det årliga Nobelpriset i litteratur.


SWED WATCH / COP26

Resultat saknas på viktiga områden

Jenny Haraldsson Molin: |2021-11-18| TCOP26 undvek snävt misslyckande genom att anpassa den Glasgow Klimatpakten i sista minuten. Men på grund av dess flera kompromisser var de mest uppmuntrande affärerna de som stängdes i parallella initiativ.


SEI

Thailands flytande solpaneler

Albert Salamanca: |2021-11-18| Thailand börjar driva ett massivt projekt för flytande solpaneler när trycket ökar på klimatåtgärder . Från strandlinjen är den nyaste delen av Thailands framtid för förnybar energi bara ett skimmer i fjärran. Omfattningen av detta ambitiösa projekt är svår att uppskatta på långt håll.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Stort felsteg att ge Cementa tillstånd

Lisa Persson: |2021-11-18| Regeringen gav Cementa tillstånd till fortsatt kalkbrytning i Slite till årsskiftet 2022 trots att det bryter mot grundlagen och kan få allvarliga konsekvenser för vattenförsörjningen på Gotland. Naturskyddsföreningen kommer att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.


JORDENS VÄNNER

Fossilfri Zon

Charlotte Lundqvist: |2021-11-18| Den absolut största orsaken till klimatkrisen är fossila bränslen. Kol, olja och fossilgas står idag för cirka 80 % av alla koldioxidutsläpp. Det finns inga alternativa lösningar – för att hantera den kris vi står inför måste vi så snabbt som möjligt fasa ut fossilindustrins hela produktion av olja, kol och gas.


GREENPEACE

Avskogningen i Amazonas fortsätter

Åsa Ingves: |2021-11-18| 877 kvadratkilometer av Amazonas har försvunnit bara under oktober månad. Ytan är fem gånger så stor som Glasgow där klimattoppmötet COP26 nyss avslutades. Den ökade avskogningen visar ännu en gång att Brasiliens president Jair Bolsonaro och hans regering prioriterar en destruktiv, miljöfarlig agenda framför Amazonas överlevnad.


WWF

Global avskogning hotas av kryphål

Nina Schmieder: |2021-11-18| SEU-kommissionen har presenterat ett förslag till en lag mot avskog- ning som har potential att minska det ekologiska fotavtrycket från EUs import. En fråga WWF har drivit under många år. Men WWF menar att EU måste sikta högre för att se till att EUs konsum- tion inte ska bidra till avskogning och natur- förstörelse.


FN / NATURE ACTION

Torvmarker minskar globala utsläpp

Keisha Rukikaire: |2021-11-16| Skydda och återställa torvmarker kan minska de globala utsläppen av växthusgaser med 800 miljoner ton per år – motsvarande Tysklands årliga utsläpp – enligt en ny rapport som släpptes av FN:s miljöprogram UNEP och Global Peatlands Initiative GPI.


AMNESTY / QATAR

Övergreppen mot migrantarbetare

Ami Hedenborg: |2021-11-16| Med bara ett år kvar till herrarnas fotbolls-VM i Qatar 2022 börjar tiden rinna ut för Qatar när det gäller att infria sitt löfte om att avskaffa kafala-systemet och skydda landets migrantarbetare. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.


COP 26 / KLIMATKRISEN

Politik mot vetenskapen

Paul Lindberg: |2021-11-14| Det mest negativa blev bärgningen av stormakternas energidominans för exempelvis kol- och oljeanvändningen. Det handlar om kortsiktig politik för en gigantisk fossilprofit. Många av dessa ägarmakter har företagsamt bromsat kampen mot klimathotet. Det kan bara betraktas som hot mot mänskligheten!


SEI

Avkarboniseringen av tunga fordon

Annika Flensburg: |2021-11-10| Europeiska kommissionens klimatmålplan för 2030 går miste om de potentiella minskningar som kan uppnås med tunga fordon. Enligt en ny rapport från SEI kan utsläppen minska med 24 % mellan 2019 och 2030 i stället för de 4 % som projiceras i en väg som är anpassad till EU:s "Fit for 55". Det kan gå mycket snabbare än beräknat, visar studien.


SVENSKA KYRKAN

Sverige och klimatfinansieringen

Stefan Håkansson: |2021-11-11| Sverige är bäst i klassen på att ta in ett jämställdhetsperspektiv när fattiga och utsatta länder ska kompenseras med klimatfinansiering. Men det händer allt för ofta att jämställdhetsanalyserna inte omsätts i det praktiska arbetet – de riskerar att bli pappersprodukter.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Hälften positiva till fossilförbud

Petra Holgersson: |2021-11-10| Hälften av svenska folket är positiva till ett förbud av fossila bränslen till 2030, enligt en ny Sifo-undersökning. Men politikerna har en annan inställning. Bara ett riksdagsparti av åtta ställer sig bakom Naturskyddsföreningens förslag om förbud.


WWF

Emmy-belönade Our planet

Jonna Holmgren: |2021| ”Storslagen, viktig, mästerverk” – är några ord som använts för att beskriva den omåttligt populära Netflix-dokumen- tären Our planet som hade premiär 2019. Den 15 oktober 2022 kommer Our Planet framföras live på Avicii Arena med dirigent Steven Price och full orkester som ackompanjerar höjdpunkter från den färgstarka resan runt vår enda planet.


GREENPEACE

Det svenska skogsmissbruket

Emma Pettersson: |2021| Läs på om Sveriges skogsmissbruk. Kontakta våra folkvalda och KRÄV att ett nytt ägardirektiv för Sveaskog utformas. Att de förbjuder all kalavverkning och inför ett ekosystembaserat skogsbruk. Och att Sveaskog anpassar sin verksamhet i enlighet med logiken i ILO 169 och respekterar samernas rättigheter.


AMNESTY INTERNATIONAL

Uganda: Benetfolket tvingades bort

Ami Hedenborg: |2021-11-08| Benetfolket lever under ovärdiga förhållanden på tillfälliga boplatser med begränsad tillgång till vatten, sanitet och sjukvård. Det har gått 13 år sedan de med våld tvingats bort från sina förfäders skogsmarker i Mount Elgon, Uganda.


GREENPEACE

Om global uppvärmning inte hejdas

Daniel Bengtsson: |2021-11-01| Vi befinner oss i ett planetärt nödläge. Om vi inte hejdar den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader kommer vår verklighet att förändras. Livet på planeten kommer att kantas av fler bränder, smältande isar, vattenbrist, naturkatastrofer och kustsamhällen som suddas ut under stigande havsnivåer.


GLOBAL UTMANING

Klimatomställningens finansiering

Max Jerneck: |2021-11-01| För att nå klimatmålen måste utsläppen minska betydligt snabbare än idag. Enligt Klimatpolitiska rådet behöver de minska med 6-10 procent per år, att jämföra med nuvarande takt på mellan 1 och 2,4 procent. Och för att uppnå utsläppsminskningar i linje med Parisavtalet skulle utsläppen behöva minska med uppemot 16 procent per år.


GREENPEACE

Fossil- och flygresereklam stoppas

Hannah Nilsson: |2021-11-01| Vi får anta att de glada familjerna som visas i t ex TUI:s annonser inte befinner sig på en plats dit nordbor i sena oktober kan ta sig med tåg. All lockande destinations- eller livsstilsreklam för flygresor upprätthåller normen om att våra liv blir mer fullständiga om vi åker på solresor under kalla vintermånader.


KÄRNKRAFTSFRITT BOTTENVIKEN

Tyst om kärnkraftverk vid Bottenviken

Lena Lagerstam: |2021-10-29| Nätverket har nyligen skickat ett yttrande till finska Arbets- och närings- ministeriet om Fennovoimas nya ansökan om bygglov för kärnkraftverket Hanhikivi 1 i Pyhäjoki. Vi vädjar till Finlands regering och riksdag att satsa på förnybar energi, energisparande och i stället för på dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft.


NDB BETA

Det radioaktiva diamantbatteriet

Mariona Vilaró: |2021-10-29| Kan du föreställa dig ett batteri som håller för evigt? Den amerikanska startupen NDB, som står för "nanodiamantbatteri", utvecklar ett diamantbatteri tillverkat av kärnavfall som påstår sig hålla i 28 000 år.


UTDRAG UR ETT BISKOPSBREV

Skapelsen av en klimatkris

Antje Jackelén: Den globala uppvärmningen är ett verk av människan. Och det måste återan- passas för att människan åter ska kunna leva vidare med större säkerhet och framtidstro.


COP 26

Vänstern: Höj klimatambitionerna!

Jens Holm: |2021| Hela världen kommer under följande tid att förverkliga det som utspelades i Glasgow. Sverige måste därför höja klimat- ambitionen och verka för att alla andra också gör det. Det skriver Jens Holm (V), klimatpolitisk talesperson – riksdagsledamot, ordförande trafikutskottet, klimatpolitisk talesperson.


AMNESTY

Krisen är redan här!

Ami Hedenborg: |2021| Mänskliga rättigheter hotas i stora delar av världen som en direkt följd av klimatkrisen. Sverige och andra rika länder har en historisk skuld i de ökande utsläppen. Men hittills har Sveriges klimatåtgärder varit långt ifrån tillräckliga och de svenska klimatmålen lever inte på långa vägar upp till de internationella klimat- och människorättsåtagandena.


AMNESTY INTERNATIONAL

Världens ledare måste agera nu!

Ami Hedenborg: |2021| Världens ledare måste agera nu för att rädda liv och skydda rättigheter som hotas av klimatkrisen. Samtidigt som världens ledare samlas till det globala klimatmötet i Glasgow, COP26, tvingas människor i det globala syd att konfrontera de akuta effekterna av klimatkrisen.


SKMA

Antisemitiska stereotyper och myter

Svante Weyler: |2021| Den antijudiska tanketraditionen innehåller ett stort antal föreställningar, myter och anklagelser. Dessa har i många fall förändrats över tid, givits nya rättfärdiganden och anpassats till nya omständigheter. Vissa beskyll- ningar har dock förblivit sig anmärkningsvärt lika genom historien.


WWF

Klimat och fågelvakare – årets hjältar

Marie von Zeipel: |2021-10-22| Världsnaturfonden WWF utser klimatprofilen Johan Rockström och miljöövervakningsprojektet Svensk Fågeltaxering till Årets miljöhjältar 2021. De belönas för att ha gjort skillnad för några av planetens viktigaste frågor.


GREENPEACE

Försök att påverka FN s klimatrapport

Daniel Bengtsson: |2021-10-21| Klimatnödläge kräver att politikerna agerar! Några av världens största länder när det gäller produktionen av kol, olja, kött och djurfoder försöker eliminera fynd i FN:s klimatrapport som hotar deras intressen. Det avslöjar dokument som läckts till granskande reportrar på Unearthed.


SEI

Stålindustri och koldioxidproduktion

Annika Flensburg: |2021-10-23| Stålindustrin riskerar att fördubbla sin andel av den globala koldioxidbudgeten om den inte gör investeringar på flera miljarder pund i utsläppsbegränsande teknik under de närmaste fem till tio åren, varnar en ny studie som leds av en akademiker vid University of Sussex Business School.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Skarp kritik mot Skogsstyrelsen

Anna Havula: |2021-10-23| Föreningen riktar skarp kritik mot att det skett en successiv nedmontering av naturvårdsarbetet på Skogsstyrelsen de senaste åren. Nu måste regeringen tillse att Skogsstyrelsens arbete präglas av transparens och integritet, kräver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.


DIAKONIA

Sviker Sverige världen?

Esther Flores Sedman: |2021-10-23| Det pågår en politisk dragkamp om biståndet där Moderaterna vill minska biståndsbudgeten, Kristdemokraterna vill behålla biståndet på samma nivå medan Miljö- partiet snarare ser enprocentmålet som ett golv.


MYNDIGHETSSTÖD TILL TROSSAMFUND

Hotet mot religionsfriheten

Joel Halldorf: |2021| Efter att Herrallsvenskan gick i mål år 2019 räknades den totala publiksiffran till 2,2 miljoner – det har legat där ganska stabilt i några år, fram till pandemin. Mediebevakningen är som vanligt massiv: De hågade kan följa varje spark från premiären i april till snögloppigt november.


GREENPEACE / AGERA NU!

Fossilreklam nej tack!

Gustav Martner: |2021-10-21| Bli en del av rörelsen som sätter punkt för fossilreklamen! Genom att använda din rätt att tillsammans med 1 miljon andra EU-medborgare skriva på ett s.k. European Citizen Initiative kan du bidra till en framtid där reklam för onödiga flygresor, törstiga bensinbilar och greenwashande oljebolag är förbjuden!


SWEDWATCH

Nedfasning av fossila bränslen

Jenny Haraldsson Molin: |2021-10-12| Storbrit- anniens klimatsändebud John Murton och presid- enten för Europeiska investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer öppet regeringar och ledare för offentliga finanser att ansluta sig till ett uttalande om en utfasning av utomeuropeiska offentligt finansierade fossila bränsleprojekt. Uttalandet lanserades vid FN:s klimatkonferens.


AMNESTY / COVID-19:

Attackerna mot yttrandefriheten

Ami Hedenborg: |2021-10-19| Regeringars attacker mot yttrandefrihet i kombination med en ström av desinformation under covid-19-pandemin har haft en förödande inverkan på människors möjlighet att få tillgång till korrekt och aktuell information för att kunna hantera den växande globala hälsokris som covid-19-pandemin utgör. Rapport från Amnesty.


RIKARE LIV CIVILISATION

Det är inte försent att rädda klimatet!

Paul Lindberg: |2021-10-16| Jordens klimat- förändringar skrämmer naturligtvis en stor del av mänskligheten – framförallt ungdomen. Men klimataktivisterna runt om i hela världen har visat på en föredömlig kunskap och ansvarsfullhet i sina nödtvungna aktiviteter.


RIKARE LIV CIVILISATION

Jobb och klimat - ett relationskomplex

Paul Lindberg: |2021-10-16| Jobben före klimatet – eller i samförstånd? Om en industriell orsak resulterar till global uppvärmning så måste det konsekvent åtgärdas. Vilket för närvarande inte görs – men av nödvändighet måste utföras! Och vad måste då impliceras?


SVENSKA KYRKAN

Bekämpandet av antisemitism

Mikael Stjernberg: |2021| Ärkebiskop Antje Jackelén skrev ett öppet brev till statsministern i och med det internationella forumet i Malmö för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.


FN / IPCC

Klimatförändringar har intensifierats

Katherine Leitzell: |2021| Forskare observerar förändringar i jordens klimat i varje region och i hela klimatsystemet, enligt den senaste Inter- governmental Panel on Climate Change-rapporten, som nyligen släppts.


RIKARE LIV CIVILISATION

Bilismen och skogsskövling

Paul Lindberg: |2021-10-11| Bilism och skogs- skövling är några av industrins värstingar. Både vad det gäller framställning och naturpåverkan – men också hanteringen av grundmaterial, teknikkunskap och totaliteten av påverkan på mänskligheten och klimatet. De globala hoten!


AMNESTY INTERNATIONAL

Utökade befogenheter för vakter?

Ami Hedenborg: |2021-10-06| Rättssäkerheten hotas om ordningsvakter får utökade befogenheter. Amnesty International Sverige har lämnat in organisationens synpunkter på utredningen om en ny lag om ordningsvakter.


GREENPEACE SVERIGE

Fimpa fossilreklamen!

Gustav Martner: |2021-10-06| Visste du att det dör fler av skadliga partiklar från förbränning av fossila bränslen än av tobaksrökning? Greenpeace Sverige har tagit fram rapporten om fossilreklam och konsumtionshets.


GREENPEACE

Shells oljehamn stängdes i Rotterdam

Ludvig Tillman: |2021-10-05| Över 80 aktivister blockerade oljehamnen vid Shells raffinaderi i Rotterdam. Blockaden utfördes delvis med hjälp av nerplockade reklamaffischer från hela Europa som alla haft som mål att vilseleda konsumenter och fortsätta användningen av fossila bränslen.


IPCC GENEVA

Vetenskapsrapport till regeringarna

Andrej Mahecic / IPCC: |2021-10-04| Arbetsgrupp II - rapporten är den andra delen av IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (AR6), som kommer att slut- föras 2022. I augusti släppte IPCC den godkända arbetsgrupp I -rapporten som bedömde den fysi- ska vetenskapen, vilket visar att klimatföränd- ringar är utbredda, snabb och intensifierande.


RIKARE LIV CIVILISATION

Tillståndet – politiken sviker framtiden

Paul Lindberg: |2021-10-04| Vetenskaplig forskning har i decennier serverat all nödvändig kunskap om realistiska åtgärder för att kunna stoppa den globala uppvärmningen. Medan prioriteringarna ensidigt har värnat ekonomin i allt för katastrofal grad.


GREENPEACE / NEW WEATHER INSTITUTE

Förbud mot fossilreklam i EU

Ludvig Tillman: |2021-10-04| Med mindre än en månad kvar till den avgörande klimatkonferensen i Glasgow, COP 26, lanserar nu över 20 europeiska organisationer en kampanj för att förbjuda all fossil reklam och sponsring inom EU.


SEI

Stora klimatrisker med världshandeln

Annika Flensburg: |2021-10-01| En banbrytande rapport från Stockholm Environment Institute (SEI) avslöjar i detalj klimatriskerna för den globala handeln med stora jordbruksprodukter – och drar slutsatsen att de utgör en allvarlig global utmaning.


WWF

Få företag håller löften om palmolja

Nina Schmieder: |2021-10-01| Majoriteten företag gör fortfarande för lite och lever inte upp till sina åtaganden för hållbar palmolja. Men ett fåtal har utmärkt sig och gått framåt i sitt palmoljearbete på bara ett år. De visar därmed att en snabb omställning är möjlig.


GREENPEACE

Antarktis – sista vildmarken på jorden

Daniel Bengtsson: |2021-10-01| Antarktis är en av de få sista vildmarkerna på vår jord – ett i princip orört ekosystem. I början av 1980-talet hotade kommersiell exploatering den avlägsna kontinenten och dess känsliga natur. Troligtvis finns det olje- och mineralfyndigheter under isen, vilket gjorde att länder och företag stod i kö för att prospektera.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Klimatet – stoppa bensin och diesel

Petra Holgersson: |2021-10-01| Naturskyddsför- eningen håller en serie pressträffar om klimat- krisen. På den första pressträffen presenteras en ny juridisk analys av hur ett förbud mot fossila bränslen kan utformas. Ett skarpt fossilförbud kan minska utsläppen med 75 procent.


GREENPEACE

Cementas undantagstillstånd

Emma Pettersson: |2021-09-29| Den 29 september röstade våra folkvalda om huruvida Cementa ska få en speciallag för att fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland. En fråga som handlar om betydligt mer än enbart cement. Greenpeace kräver att “Cementa- lagen” ska stoppas – våra folkvalda måste prioritera miljöbalken och våra grundlagar över ett företags kortsiktiga vinstintresse.


5 MILJARDER DOLLAR

Åtgärder för natur och människor

Anna Almberg: |2021-09-23| WWF välkomnar i sitt pressmeddelande de åtgärder och nya satsningar för naturen som presenterats av globala ledare, bland andra statsminister Stefan Löfven. Det skedde i samband med FN:s generalkonferens i New York.


FORSKARNA VARNAR:

Utan samsyn kan inte klimatet räddas

Jos Barlow: |2021-09-23| Problemet är att åtgärderna hittills inte har samordnats. I en internationell studie pekar forskare på vikten av att ta hänsyn till båda kriserna samtidigt, både inom forskning och vad gäller konkreta åtgärder.


DEBATT

Nyttan viktas tyngre än mångfalden

Ulf Morgan Svensson: |2021-09-28| Senast när gräddan av Sveriges klimat- och miljöforskare, debattörer och industriföreträdare i en DN Debatt- artikel med emfas hävdar att riksdagen bör ändra miljöbalken på så sätt ”att klimatnyttan viktas tyngre i tillståndsprocessen vid ansökningar om utbyggnad av vindkraft och elnät”.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Svenska banker avskogar Amazonas

Lisa Persson: |2021-09-21| En ny rapport visar att svenska banker fortsätter att investera miljarder av svenskarnas fondsparande i företag som bidrar till regnskogsskövlingen i Amazonas. Ingen av bankerna ställer tillräckliga krav på företagen.


EU:s PRESIDENT

"Europa står starkare tillsammans"

Thérèse Lerebours: |2021-09-21| "I den allvarligaste planetkrisen genom tiderna ... Vi valde att gå den tillsammans med den europeiska gröna affären", sade von der Leyen och talade med lagstiftare i Strasbourg, Frankrike.


Påve Franciskus:

"Vissa ville att jag skulle dö"

Hanna Brockhaus: |2021-09-21| I ett privat möte med jesuiter i Slovakien den 12 september sa påve Frans att det fanns människor som ville att han skulle dö efter att han genomgått en kolonoperation i juli.


KOSMOLOGI

Ny mörk energi kan ha upptäckts

Paul Lindberg: |2021-09-21| Vid universums avstamp kan det ha funnits en ytterligare så kallad mörk energi. Upptäckten har gjorts med två separata studier som samlats in under tre år. Om det stämmer kan upptäckterna förklara mer om den kosmiska expansionstakten.


WWF

Minska övergödningen i Östersjön

Marie von Zeipel: |2021-09-16| Ny rapport: Det finns en stor möjlighet att förbättra Östersjöns hälsa genom ett mer cirkulärt svenskt jordbruk och livsmedelskedja. Det visar en ny rapport från Baltic Stewardship Initiative, som drivs av WWF i samarbete med LRF och Lantmännen.


AMNESTY – EGYPT

Egypten tystar människorätten

Ami Hedenborg: |2021-09-16| Egyptens nationella säkerhetsbyrå (NSA) använder sig av olagliga förhörsmetoder samt överdriven övervakning av människorättsförsvarare och politiska aktivister. Metoderna är ett försök att skrämma människor till tystnad. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.


DEBATT

Förnybar el kan bli dyrköpt erfarenhet

Ulf Morgan Svensson: |2021-09-15| I grunden är jag positiv till att bygga ut den förnybara energi- produktionen. Men innan detta kan ske så måste noggranna undersökningar genomföras så att vi inte samtidigt åstadkommer enorma skador på natur och miljö. För vad har vi då vunnit?


SIPRI

Stockholms säkerhetskonferens

Stephanie Blenckner: |2021-09-15| Krig har utkämpats på många sätt. Även om evolutioner och revolutioner i militära angelägenheter fortlöpande sker, har den nuvarande utvecklingen öppnat cyberrymden, yttre rymden och det mentala rummet som potentiella nya slagfält för framtiden.


GREENPEACE

Sveaskog bryter mot urfolks rättighet

Karolina Carlsson: |2021-09-15| Greenpeace International anmäler det statliga skogsbolaget Sveaskog till den internationella miljömärkningen Forest Stewardship Council (FSC). Enligt Greenpeace har Sveaskog brutit mot certifierings- organets regler för urfolks rättigheter.


EKUMENISK SAMLING

Ett dygn för våldsmotstånd och våld

Nathaly Salas: |2021-09-06| Fred med jorden! Fred utan vapen! Kyrkovalet står för dörren och den 16–17 september bjuder Kristna Fredsrörelsen och Sigtunastiftelsen in till ett dygnslångt samtal om hur tro och övertygelse kan bidra till förändring. Ett samtal som vill nå bortom polemik och enkla svar.


SEI

Klimatförändringar och hälsa

Ylva Rylander: |2021-09-06| Professor Andy Haines: "Jag kommer att fokusera på klimatförändringens fråga, hur det kommer att påverka människors hälsa och vilken typ av åtgärder vi behöver vidta för att minska påverkan."


"OCEAN 100"

Haven domineras av en mäktig grupp

Paul Lindberg: |2021-09-13| Precis som i en James Bond film finns det en skuggig men mäktig finansgrupp som inte nöjer sig med mer än att äga rikedomarna i världens hav. I dag äger de en större del av världshandeln. Framöver strävar de även efter havens bedragande rikedomar.


VÄRLDSNATURFONDEN WWF

Plastskräpet i haven ökar lavinartat

Inger Näslund: |2021-09-06| – Priset för samhället, miljön och ekonomin för att tackla plastavfallet är minst 10 gånger högre än marknadspriset på jungfrulig plast, vilket är skrämmande och helt orimligt, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.


AMNESTY INTERNATIONAL

Syriska flyktingar har torterats

Dominika Ożyńska / Amni Hedenborg: |2021-09-07| Flyktingar från Syrien som återvänt dit efter att ha sökt skydd utomlands har blivit gripna, utsatta för “påtvingade försvinnanden”, sexuellt våld och annan tortyr. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.


DIAKONIA

Agera nu för klimaträttvisa!

Sofia Hallonsten: |2021| Sommarens extrem- väder, bränder och stormar har återigen satt ljuset på klimatet. De människor som bidragit minst till klimatförändringarna är många gånger de som drabbas allra hårdast. Därför vill Diakonia tala om klimatet som en fråga om rättvisa.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Ekologiska alternativ saknas

Lisa Persson: |2021-09-06| Noll ekologiska alternativ. Det blev resultatet när Naturskydds- föreningen granskade utbudet från fem av de största producenterna av vegetariska halvfabrikat. Samtidigt visar en ny Sifoundersökning att efterfrågan på ekologiska vegoprodukter är stor.


SOCIALHUMANISM

Förbud mot organiserad rasism

Paul Lindberg: |2021-09-06| Förbud mot del- tagande i rasistiska organisationer handlar om ett lagförslag för att kriminalisera rasistiska organisationer. Det kan vara den rätta vägen för att bekämpa rasismen. Det är med lag som demokrati måste byggas!


FUSIONSENERGI

En gnista kan tända hela skogen

Paul Lindberg: |2021-09-06| Att överleva – eller leva överflödigt – är en stor filosofisk fråga om livet på planeten. Drömmen om fusionsenergi är driften för den optimala energiförsörjningen – en besatthet som människan har stor erfarenhet av.


KVINNA TILL KVINNA

Hjälp Afghanistans kvinnorättsförsvar

Anna-Carin Hall: |2021-08-26| Kanadas regering meddelade att de kommer att välkomna mer än 20 000 särskilt utsatta och hotade afghaner, såsom kvinnliga ledare och människorätts- aktivister. Nu hoppas vi att Sverige med sin regering och feministiska utrikespolitik kommer att göra detsamma.


UNICEF

Oro för barns säkerhet i Afghanistan

Pernilla Baralt: |2021-08-31| Närmare 10 miljoner barn i landet är i desperat behov av humanitärt stöd. UNICEF uppmanar alla våra samarbets- partners och privatpersoner att hjälpa barnen, nu.


DIAKONIA

Stephen cyklar för Världens Barn

Esther Flores Sedman: |2021-08-31| TV-profilen och hälsoinspiratören Stephan Wilson cyklar en egen variant av Vätternrundan för Världens Barn tillsammans med bistånds- organisationen Diakonia. – Det kommer inte att gå fort. Troligtvis blir det världens långsammaste Vätternrunda, men det finns inte på världskartan att jag ger upp.


WWF:s SKOGSBAROMEteR 2021

Skogsbruk skyddar arters livsmiljöer

Peter Roberntz: |2021-08-31| En färsk undersökning från Kantar Sifo, visar att 8 av 10 svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från att huggas ner. Lika många tycker att det är viktigt att skogsbruket skyddar livsmiljöer för arter i skogen.


MUONIO SAMEBY

Muonio sameby svarar Sveaskog

Hans Holma: |2021-08-30| Med anledning av Sveaskogs senaste uttalanden i media och i mailutskick om att Greenpeace skulle ha spridit felaktig information, följer här Muonio samebys bemötande av det statligt ägda bolagets påståenden om att samråd har ägt rum.


VÄRLDEN

Förtryck mot ursprungsbefolkningen

Matilda Pearson / Johanna Sandahl: |2021| Det våldsamma förtrycket av urinvånare, som många nog förknippar med Columbus intåg i Amerika eller de rasbiologiska kategoriseringarna av samer, tillhör inte bara historien. Ursprungsfolk runt om i världen tvingas utstå orättvisor, hot och våld – just nu.


350.ORG

Fossilfritt samhälle är nödvändigt!

Lindsay Meiman: |2021-08-26| Fossil Free Federal Reserve-kampanjen svängde från personliga till fjärranslutna och COVID-säkra åtgärder när Symposium blir virtuellt, vilket fördubblar att kampanjen bara börjar.


FORUM CIV

Pandemin delar världen i två

Anna Stenvinkel: |2021-08-16| Rättvis fördelning av vaccin och tillgång till finansiering för att möta den växande ojämlikheten i världen – det var tydliga budskap när genomförandet av Agenda 2030 följdes upp på FN:s politiska högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF).


AMNESTY SVERIGE

Dödade migranter i Qatar utreds inte

Ami Hedenborg: |2021-08-26| Myndigheterna i Qatar brister när det gäller att utreda dödsorsaken hos de tusentals migrantarbetare som avlidit de senaste tio åren. Detta trots den koppling som finns mellan osäkra arbetsförhållanden och en för tidig död. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.


ELBILAR OCH KLIMATHOTET

Elbilens koldioxidutsläpp är stor!

Paul Lindberg: |2021-08-28| Nej, elbilen är inget alternativ för bekämpningen av klimathotet! Det är ett fantiserande för att rädda profitframgångarna. Fossildrivna bilar är naturligtvis betydligt sämre. Elbilen idag är skrytsamt stora med starkare elmotorer och med ökad energiåtgång.


CLIMATE-KIC / EUROPEAN UNION

Innovation i värdekedjan för plast

Kirsten Dunlop: |2021-08-23| Övergången till en cirkulär ekonomi är en av de absoluta hörn- stenarna i kampen mot klimatkrisen. Eftersom plast alltmer används i vardagsprodukter blir effektiv återanvändning och återvinning viktigare än någonsin.


GREENPEACE

Slutsatser och krav på åtgärder

Daniel Bengtsson: |2021-08-24| Den senaste rapporten från IPCC, som är skriven av världens främsta klimatforskare, sammanfattar den senaste vetenskapen för vad som händer med vårt klimat och ger en skarp varning om vart vi är på väg om brådskande åtgärder inte vidtas.


GREENPEACE

Katastrofbränder i Sibirien

Åsa Ingves: |2021-08-24| Vilda bränder i Sibirien är större än alla andra världsvida bränder tillsammans. De bränner boreal skogstorvmark som ligger över upptining av permafrost. Den länge fruktade arktiska kolbomben exploderar.


kärnavfallsgranskning

Kärnkraftsindustrin lätt på säkerhet

Johanna Sandahl m.fl: |2021-08-22| Natur- skyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, svarade mot kärnavfallsbolaget SKB:s debattartikel. SKB upprörs över att regeringen vill bryta ut beslutet om ökad mellanlagring av använt kärnbränsle ur den större frågan om kärnavfallsförvarets tillåtlighet.


OPINION

Skyfall, nytt grepp om avloppskaoset

Lars Hylander / Ulf Svensson: |2021-08-22| Bräddningar och avloppskaos tillhör framtiden. Dagens utdaterade systemlösningar löser inte problemen utan skapar hela tiden nya, skriver docenten Lars Hylander och civilekonomen Ulf Svensson.


AMNESTY

Fler möjligheter för könsidentiteten

Ami Hedenborg: |2021-08-21| RFSL, RFSL Ungdom och Amnesty Sverige lämnade över 38 301 namnunderskrifter till Sveriges socialminister Lena Hallengren med krav på en ny könstillhörighetslag. Underskrifterna kommer från Sverige, Danmark och Färöarna och överlämnades i samband med WorldPride.


EXPO MEDIA

Talibaner och Sveriges medier

Anna Fröjd: |2021-08-21| Vad har talibanerna och Sveriges högerradikala medier gemensamt? Kommentar Sverige har stoppat alla utvisningar till Afghanistan och talibanerna har återtagit makten med våld. Men Sveriges högerradikala medier skäms inte för sin öppna rasism och brist på humanism.


JUDISKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM

Hanna Halpern ny generalsekreterare

Paul Lindberg / JFS: |2021-08-19| Hanna Halpern  kommer att ansvara för Församlingens löpande verksamhet och medarbetare. Hanna utses samtidigt till generalsekreterare för Judiska Centralrådet i Sverige, den organisation som företräder de judiska församlingarna i Sverige.


GALA FÖR PLANETEN PÅ TV4

Klimatgalan på TV4 – 26 augusti

Lisbeth Larsson: |2021-08-19| Den 26 augusti sänder TV4 och TV4 Play WWF:s insamlingsgala ”En kväll för vår planet” som leds av Anna Brolin och Danny Saucedo. Tittarna kommer att bjudas på fängslande reportage, livemusik och humorinslag.


CARITAS – KATOLSKA KYRKAN

Behovet av en integrerad ekologi

Jeorge Joseph: |2021-08-19| Katolska kyrkans hjälporganisation och världens största humanitära nätverk, uppmärksammar dagen med ett uttalande där man vill påminna om behovet av en integrerad ekologi som ser människan, klimatet och miljön som en helhet.


GREENPEACE

Vetenskapliga bevis om extremväder

Kaisa Kosonen: |2021-08-17| Den senaste rapporten från IPCC, som är skriven av världens främsta klimatforskare, sammanfattar den senaste vetenskapliga förståelsen för vad som händer med vårt klimatsystem och ger en skarp varning om vart vi är på väg om brådskande åtgärder inte vidtas.


IPCC

Klimatförändringar utbreder snabbt

Katherine Leitzell / Nada Caud: |2021-08-17| Klimatforskare har observerat förändringar i Jordens hela klimatsystem enligt den senaste Intergovernmental Panel on Climate Change -rapporten, som just har släppts ut. 


STOCKHOLM AUGUSTI 2022

Klimatmarschen rädda framtiden

Paul Lindberg: |2021-08-17| En förhoppningsfull önskan om en mastodontmarsch för räddningen av framtiden – i Greta Thunbergs anda. Klimatrörelsen tillsammans med alla humanitära tänkare är lämpliga för ansvaret för framtidens upprättelse.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Uppseendeväckande om Cementa

Markus Håkansson: |2021-08-13| Naturskydds- föreningen är kritisk till att Cementa har fått tillstånd att fortsätta bryta kalk i gotländska Slite. Mark- och miljööverdomstolen avvisade tidigare i sommar ansökan om nytt tillstånd med hänvisning till bristande underlag.


KLIMATMÅLEN

Stoppa fossila bränslen för klimatet

Paul Lindberg: |2021-08-13| Klimatmålen kan stoppa den globala uppvärmningen. Men, mycket tyder på att klimatmålen inte verkställs. Juridisk nödbroms är då lösningen för garantin mot fossila bränslen.


VÄRLDSKULTURMUSEERNA

Hemlig kärlek i Kina–konstutställning

Sandra Rathsman / Katarina Ståhl: |2021| Secret Love är en konstutställning där fyra kinesiska konstnärer utforskar identitet, sexualitet och normer. Dessa frågor är känsliga i Kina och tabubelagda i den kinesiska konsten. Nu finns Secret Love i Stockholm fram till den 27 augusti.


SEI

FN-mötet Stockholm+50. År 2022

Annika Flensburg: |2021-08-10| Stockholm+50 äger rum den 2–3 juni 2022 i Sverige för att fira 50 -årsdagen av FN:s konferens om mänsklig miljö (Stockholmskonferensen 1972). Det kommer att påskynda genomförandet av åtaganden för hållbar utveckling, inklusive en hållbar återhämtning från Covid-19-pandemin.


GREENPEACE

Hindra Sveaskogs avverkning

Karolina Carlsson: |2021-08-10| Aktivister från Greenpeace är nu på plats i Muonio sameby för att protestera mot Sveaskogs planerade avverkingar av lavskogar som är viktiga renbetesområden.


VATIKANEN

Påve Franciskus har hotats

Hanna Brockhaus: |2021-08-09| Ett kuvert adresserat till påven Francis och som innehåller tre kulor avlyssnades i Milano sent på söndagskvällen, enligt italienska medier. Enligt rapporter har lokal brottsbekämpning tagit lappen och undersöker dess ursprung.


NATURE SUSTAINABILITY

72% saknar resurssäkerhet

Amanda Diep: |2021| Underskott i naturresurser och under världsgenomsnittlig inkomst, enligt en ny studie som leddes av Global Footprint Network-presidenten Mathis Wackernagel och som publicerats i Nature Sustainability.


SEI-RAPPORT

Industriell övergång för klimatet 

Aron Atteridge / Claudia Strambo: Ett rättvist sätt kan hantera nedgången i större industrier och minimera störningar. Avkolningsövergångar i Australien, USA, Storbritannien och Sydafrika utvidgar omfattningen av framgång från att helt enkelt stänga branscher till att inkludera social och ekonomisk rättvisa.


REN ÅKER REN MAT

Reningsverkens slam är farligt

Gunnar Lindgren m.fl: Det sprids en felaktig bild av att reningsverkens slam är likvärdigt med naturligt gödselmedel. Men det som spolas ned i toaletterna är bara en bråkdel av det som slutligen hamnar i slammet. Slammet är snarare ett farligt avfall och borde självklart hanteras därefter. Något ”ofarligt eller rent” slam existerar självklart inte.


RIKARE LIV CIVILISATION

Tiden tickar – mammons besatthet

Paul Lindberg: Om människan har ett slut så tycks det närma sig. En sådan tanke är givetvis defaitism – men den är inte alls min tanke. En besatt värld låter sig deformeras av den nuvarande maktens verklighet – mammon!


HUMAN RIGHTS WATCH

Afghanistan – Talibanernas hämnd

Patricia Gossman: Talibanstyrkorna riktar sig mot kända kritiker i angreppen trots att de har beordrats att agera med återhållsamhet. I Kandahar har talibanerna kvarhållit och avrättat misstänkta medlemmar av provinsregeringen och säkerhetsstyrkor, och i vissa fall deras släktingar.


KLIMATET OCH PROFITEN

Moral och vetenskap

Paul Lindberg: Etiken och sanningen: "Skräm inte ungdomen med klimatkrisen – då drabbas industrin och jobben". Det är en allvarlig kritisk försvarsreflektion i strid mot moralen. Kritiken förvrängs till profitens försvar.


VATIKANEN

Förskingring och missbruk

Carl Bunderson: Kardinal Angelo Becciu är en av tio tilltalade i vad som är Vatikanens största rättegång för finansiella brott i modern tid. Kardinalen går inför domstolen för första gången sedan påven Franciskus ändrade normer för att tillåta kardinaler och ärkebiskopar att prövas av domare.


SKMA

Förintelserelaterad minskning

Svante Weyler: Resultat som ger hopp. Ett mycket sakligt konstaterande att glädjas åt: ”Resultatet visar att stödet för traditionella och Förintelserelaterade föreställningar försvagats mellan 2005 och 2020 samtidigt som andelen som tar avstånd från denna typ av föreställningar har ökat.”


WE EFFECT

Pandemin trängde undan bistånden

Kalle Lindberg: Uppmärksamheten för biståndet i media minskade 2020. Det beror troligen på det ökade intresset för Corona som under åreen nämns i var fjärde artikel och inslag. Det visar en rapport från Retriever om hur biståndet skildrats i svensk media under åren 2019 och 2020.


GREENPEACE

Klimatet måste beaktas och stoppas

Ludvig Tillman: Högsta temperatur någonsin.Vi ska vara helt ärliga – denna artikel kommer inte vara särskilt trevlig läsning. Men det är viktigt, och vi hoppas du vill läsa och reflektera.


IPPC / FN

FN-rapport om klimatförändringar

Jonathan Lynn / Werani Zabula: Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) öppnade mötet för att godkännandet av sin nästa rapport om klimatförändringens fysiska vetenskapliga grund, den första delen av den sjätte utvärderingsrapporten.


TEKNIKOPTIMISM

Elflyget 30 år försenat

Paul Lindberg: Nolltid för fossila bränslen. Att tro på vetenskapen om faktiska klimatförhållanden är mer angeläget än utlovade elflygplan som förskjuts framöver. Vetenskapens värderingar är givetvis betydligt angelägnare!


MST – STÖD FÖR TROSSAMFUNDEN

En resurs eller ett hot?

Linnea Lundgren/Lars Trägårdh: Vilken roll spelar trossamfund i det svenska samhällsbygget – är de medspelare eller motståndare? Tittar vi på den politiska diskussionen under 2000-talet är det inte lätt att förstå hur vi ska placera de religiösa aktörerna. Vi gav civilsamhällsforskarna utrymme att diskutera saken utifrån sitt perspektiv.


ÖVERGIVNA PLATSER

Står Stockholm på tur?

Ulf Morgan Svensson: Intresset för övergivna platser, som hus industrier, sanatorier, dansbanor och liknande är stort just nu. Den ständigt pågående strukturomvandlingen gör att även relativt nybyggda, centralt belägna kontor i Stockholm rivs eller byggs om.


RIKARE LIV CIVILISATION

Det nazistiska arvet och rasbiologin

Paul Lindberg: Sverige och rasbiologins institutionalisering var helt och hållet ett kvasivetenskapligt falsifikat. Högerextremismen lyckades förvandla hat och fördomar till en så kallad "vetenskaplig" rasbiologi. Det spred sig till Tyskland och blev nazismens s.k. portalideologi.


Naturskyddsföreningen

Sveriges bivänligaste kommuner

Markus Håkansson: Helsingborg och Sollentuna har landets mest omfattande arbete för att ta hand om bin och andra pollinatörer. Det enligt Naturskyddsföreningens nya rapport Sveriges bivänligaste kommun 2021 där de båda kommunerna delar på första platsen. Jönköping kniper bronspengen.


KÄRNKRAFTSHOT OCH KLIMATET 

Klimatansvaret och mammons skuld

Paul Lindberg: Uppvärmningen av planeten Tellus har tydliggjorts och fått världsorganisationer till aktiva räddningsförsök. Kunskapen om den globala uppvärmningen har funnits under minst femtio år. Det tog lång tid innan åtgärder sattes in, men som tyvärr ändå kan vara försent.


GREENPEACE 

Bina – den viktiga varelsen

Daniel Bengtsson: Visste du att bin står för omkring 80 procent av all pollinering i världen? En enda bikoloni kan pollinera omkring 150 miljoner blommor varje dag och 70 av 100 av de mest populära växtbaserade matvarorna är pollinerade av våra vänner bina.


EIA – USA

Förnybar energiökning i USA

Chris Higginbotham: USA förväntar sig tillväxt inom elproduktion från förnybara energikällor framöver. EIA förutsäger att USA:s detaljhandel med el kommer att öka med 2,8% under år 2021, vilket leder till en 5,1% ökning av försäljningen till industrisektorn.


GREENPEACE

Skydda svensk skog

Dima Litvinov: Vilken del av NEJ har Sveaskog så svårt att förstå? Jag funderar på det medan jag vandrar genom en vacker naturskog norr om Pajala. Hänglav hänger som julglitter från granarna.


FLYGETS ANSVAR

Elflygplan – det självklara ansvaret

Paul Lindberg: Nu, inför trafikflygets vara eller inte vara, och med ersättningen av el-järnvägen, mopsar flygbolagen upp sig i sin retoriska propaganda – flyget ska bli fossilbefriat. Men klimatkraven kom redan för 40 år sedan. I dag ökar Jordens uppvärmning fasansfullt.


SIPRI

Global kärnvapenteknik växer

Stephanie Blenckner: Trots denna totala minskning ökade det beräknade antalet kärnvapen som för närvarande sätts ut med operativa styrkor till 3825 , från 3720 förra året. Cirka 2000 av dessa – som nästan alla tillhörde Ryssland eller USA – hölls i ett tillstånd av hög operationell beredskap.


EU-KOMMISSIONEN

Skydda gammal skog

Dima Litvinov: Kalhyggen som är den vanligaste avverkningsmetoden i det svenska skogsbruket  måste undvikas. Och vi måste skydda all gammal skog! Det är några av förslagen i ett läckt utkast till den nya skogsstrategin från EU-kommissionen – som också förkastar det svenska skogsbruket.


SWEDWATCH

Försvararnas rättigheter

Tom Sullivan: Swedwatch, Business and Human Rights Resource Center och företagsföreningen Amfori var värd för ett webinar om företagens roll för att bedöma och hantera risker för mänskliga rättigheter och miljöförsvarare.


RAPPORT

Trossamfund – kvinnors inflytande

Örjan Wallin: Ny rapport om kvinnors inflytande i trossamfund. Några av resultaten i rapporten: Delaktighet, inflytande och ledarskap bland kvinnor i trossamfund. Unikt för rapporten är att den bygger på en studie av kvinnors egna erfarenheter av ledarskap i Sverige idag.


GREENPEACE – SKOG

Massivt stöd för Karatj-Råvvåive

Linda Ellegaard Nordström: Sex miljö- organisationer och mer än 11 000 privatpersoner kräver nu att hela den fjällnära gammelskogen Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun får skydd som naturreservat. 4000 hektar av området är fortfarande utan skydd och delar av gammelskogen kan komma att avverkas.


SVENSKA KYRKAN

Officiell ursäkt till det samiska folket

Ewa Almqvist: Kyrkostyrelsen har beslutat att Svenska kyrkan ska framföra en officiell ursäkt till det samiska folket, för historiska övergrepp. Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med övergripande åtaganden, som utgångspunkt för Svenska kyrkans arbete med försoningsprocessen de kommande 10 åren.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Naturskyddsföreningen ökar

Lisa Persson: Naturskyddsföreningen ska förstärka sina regionala kanslier i syfte att stimulera det lokala engagemanget och påverkansarbetet i hela landet. Det var ett av många beslut som klubbades igenom på riksstämman 2021.


SIPRI

Klimatförändringar och risk

Alexandra Manolache: De förutspådda effekterna av klimatförändringar blir alltmer synliga. Miljö- och klimatrelaterade risker – inklusive extrema väderhändelser, vattenbrist och misslyckandet med att anpassa och mildra klimatförändringarna – är bland de största riskerna världen står inför.


SOCIALHUMANISM

Om en ny social idealism

Paul Lindberg: Socialhumanism är ideologin som stoppar en värld som gör slut på sig själva. Professor Brian Ellis böcker handlar om skapandet av en ny social humanism. Det är menat som alternativet för den nuvarande världspolitiska vanmakten.


PÅVE FRANCISKUS:

Nedbrytning av ekosystemet

Vatikanen: Påve Franciskus uttryckte att miljöförstöring är "ett tydligt resultat av ekonomisk dysfunktion". Lanseringen av FN:s decennium för återställning av ekosystemet betonade påven vikten av att skydda miljön och reformera den globala ekonomin.


DIAKONIA / EU

Regler om global skatteflykt

Sofia Hallonsten: EU enades om att regelverket för att stoppa skatteflykt är fullständigt urvattnat angående de multinationella företagen. Sverige har agerat bromskloss sedan förslaget lades fram för fem år sedan.


DEN NIONDE FASEN

Ekpyrotiskt scenario

Paul Lindberg: Den nionde fasen är cirka 15 miljarder efter Big Bang – det vill säga tiden vi befinner oss i. Inom universum fortsätter denna fas och vad det går ut på råder det många meningar om. Big Bang-teorin uttrycks som nio utvecklingsfaser.


AMNESTY

Amnesty International 60 år

Ami Hedenborg: Amnesty International 60 år som organisation och arbetet för en värld där varje människa åtnjuter sina mänskliga rättigheter. Över 10 miljoner människor världen över är engagerade i Amnesty och varje år skrivs hundratusentals brev, sms och vykort för att sätta press på makthavare.


"Hela Sverige ska leva"

Vindkraftsutbyggnad – risken att dö

Ingela Martikkala, m.fl.: Det byggs mycket vindkraft i Sverige idag. Javisst, vi behöver ny, hållbar energi. Men är det hållbart att omringa och ödelägga en hel, livskraftig by, där det återigen pågår inflyttning av människor? Vår by riskerar att dö efter vindkraftsutbyggnad.


SIPRI

Vitalisera demokratin

Alexandra Manolache: Ambassadör Eliasson hyllade Dr Madeleine Albright för hennes livslånga karriär inom offentlig tjänst som en "förkämpe för demokrati" och en inspirerande kraft för humanitär handling. I panelen fanns statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Ann Linde.


KVANTDATORN

Kvasikristallen och minnesgraven

Paul Lindberg: Kvantdatorn kommer att skiljas markant med den nuvarande datorteknologin – och med annorlunda funktioner. Kunskapen hittades till viss del efter atombombsexperiment. I dag har den vetenskapliga humaniteten tagit över för ett civilt förfogande.


SEI

Minska metanutsläppen, brådskande

Annika Flensburg: En global metanbedömning som släppts ut av Climate and Clean Air Coalition (CCAC) och FN:s miljöprogram (UNEP), med stöd från SEI-forskare, visar att metanutsläpp från människor kan minskas med upp till 45% detta decennium. 


NSF / WWF

Bromsa naturkrisen!

Markus Håkansson / Anna Almberg: Krisen för den biologiska mångfalden är akut. Trots det allvarliga läget lyckas inte Sverige nå de 20 mål som sattes upp för tio år sedan av FN. Det visar en ny rapport där Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF granskat Sveriges arbete med att genomföra Aichimålen.


OXFAM

Vaccinmiljardärerna

Elin Williams: Tack vare läkemedelsföretagens vinster med monopol på covidvacciner har nio personer blivit dollarmiljardärer sedan starten av coronapandemin. Detta avslöjar People’s Vaccine Alliance inför G20-ledarnas Global Health Summit imorgon.


KLIMATJÄRNVÄG

Effektivare stambana

Paul Lindberg: Behovet för klimatutvecklingen och den svenska järnvägen gäller frågan om vad som är bäst ur alla synvinklar. Snabbt som ett flygplan – eller snabbheten för klimatets räddning och de framtida behoven.


KÄRNBRÄNSLE?

Slutförvar i Forsmark – är det säkert?

Karl-Inge Åhäll / Olov Holmstrand: På bordet hos regeringens ligger kärnkraftsbolagens ansökan att slutförvara högaktivt kärnavfall vid Forsmark med den så kallade KBS-metoden. Om den godkänns, placeras kärnavfallet i berg på 500 meters djup, mitt i den övre grundvattenzonen – enligt de två professorerna i denna artikel.


AMNESTY / RFSL

Infria löftet om könstillhörighetslag

Ami Hedenborg: Den nuvarande lagen från 1972 är förlegad och måste ersättas. I grunden handlar det om att säkerställa transpersoners mänskliga rättigheter på lika villkor som andra. Med anledning av Internationella dagen mot homo- och transfobi, IDAHOT, uppmärksammar Amnesty och RFSL behovet av en ny lag.


EXPOS ÅRSRAPPORT

Svensk rasideologi

Anna Rohlin Larsson: Antalet högerextrema aktiviteter minskar för andra året i rad. Och konkurrens från fristående grupperingar gör att tidigare dominerande NMR (Nordiska Motståndsrörelsen) tappar aktivister.


GREENPEACE

Tågåret 2021 – Fem beslut att rulla ut

Rolf Lindahl: EU har utsett 2021 till europeiska året för järnvägen för att uppmuntra fler att välja tåget som transportslag. Det är verkligen något som behövs. Transportsektorn står som helhet för 25 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser men järnvägen står endast för 0,4 procent.


ACT SVENSKA KYRKAN

Våldet mot demonstranter i Colombia

Eva Eklund m.fl.: Beslutfattare i Sverige måste ställa krav på garantier för de colombianska medborgarnas grundläggande rättigheter samt att oberoende utredningar av människorätts kränkningar i samband med protesterna snarast genomförs.


IPCC: KLIMATET

FN:s slutförslag till alla regeringar

Jonathan Lynn: Mellanstatliga panelen om klimatförändringar har spridit det slutliga utkastet till arbetsgruppens bidrag till den sjätte rapporten för utvärderingar (AR6) till regeringarna för att kommentera sammanfattningen för politiska beslutsfattare, i en av de sista faserna före plenars behandling.


WWF SVERIGE

Gustaf Lind ny generalsekreterare

Marie von Zeipel: Gustaf Lind, idag departementsråd på Utrikesdepartementet och bosatt i Solna, har utsetts till ny generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF. Han tillträder posten den 9 augusti.


AFRIKA GRUPPERNA

Sibusiso Innocent Zikode

Sofia Wallgren: Per Anger-priset 2021 tilldelas människorättsaktivisten S’bu Innocent Zikode. Han kämpar för rätten till hem, mark och överlevnad för de allra fattigaste i Sydafrikas kåkstäder. Priset delas ut av Forum för levande historia den 21 april.


KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Koldioxidminskning GB 17%

Paul Lindberg: Med hjälp av Covid 19 har koldioxidavtrycket minskat till en nivå som utgör behovet för miljön. Ganska makaber jämförelse, men ändå en bekräftelse för att klimathotet kan korrigeras, enligt brittisk forskning.


EU Kommissionen

Havsbaserad energi

Paul Lindberg: Miljöpartiet verkar för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft vilket också är EU-kommissionens riktlinjer. Det kan ersätta Sveriges elbehov och avsluta användningen av fossila bränslen.


SYSTEMTÄNKANDE

Ekonomins klyftor

Lars Ingelstam: I USA får de rikaste som utgör 1 % av hushållen 21 % av inkomsterna, och tendensen är att andelen ökar. Detta var en huvudpunkt för rörelsen Occupy Wall Street ("vi är de 99 procenten!"), men är också en bok av ekonomipristagaren Joseph Stiglitz, professor i ekonomi.


OXFAM

Världens kvinnor och Covidkrisen

Elin Williams: Covid kostade världens kvinnor åtminstone 800 miljarder dollar i förlorade inkomster under 2020. Det motsvarar mer än 98 länders sammanlagda BNP, säger hjälporganisa- tionen Oxfam idag.


WWF

Ansvarsfullt vattensamarbete

Erika Reje: Vatten är en central resurs för mode- industrin då det används genom hela värde- kedjan; från råmaterial till det att konsumenterna tvättar de färdiga plaggen. Samtidigt är vattenbristen globalt större än någonsin, och det vatten som finns tillgängligt blir allt smutsigare.


GREENPEACE – BIDEN OCH KLIMATET

Klimatnödläge och otillräcklighet

Daniel Bengtsson: Även med nya nationella klimatåtaganden från USA, Storbritannien, Kina, Kanada och Japan återstår mycket tills världens regeringar har en tydlig och klar färdplan för att nå upp till 1,5-gradersmålet inom Parisavtalet.


AMNESTY INTERNATIONAL

Världens dödsstraff under 2020

Ami Hedenborg: Egypten har utfört tre gånger så många avrättningar som under 2019. Kina använde sig av dödsstraffet i samband med brott som hade att göra med att förhindra spridningen av covid-19. Förra USA-administrationen avrättade tio personer inom sex månader.


Det gäller nu!

Klimatet och tiden

Paul Lindberg: ”Jag ser fram emot att jobba tillsammans med president Biden och andra för att nå målen i Parisavtalet, genom att driva på för att den tunga industrin ska nå fossilfrihet och netto-noll-utsläpp till år 2050”. Stefan Löfven


SVENSKA KYRKAN

Kyrkoval 2021 - 27 000 kandidater

Ewa Almqvist: Det är helt fantastiskt! Hela 27 000 personer ställer upp i kyrkovalet, och vill på ett demokratiskt sätt ta ansvar för hur Svenska kyrkan ska formas framöver.


GREENPEACE

Muonio Sameby

Dima Litvinov: Det statliga skogsbolaget Sveaskog har i upprepade fall kört över samernas rättigheter och avverkat gamla naturskogar i viktiga renbetesområden kring Muonio sameby.


OXFAM

En dags militärutgifter mot svälten

Elin Williams: Över 250 organisationer skriver under ett öppet brev där världens regeringar uppmanas att öka sitt bistånd för att förhindra att över 34 miljoner människor pressas till randen av svält i år.


SOL, VIND OCH HAV

Elbilar och batterier

Paul Lindberg: Elektricitet framställs till stor del av olja, kol och atomkraft. Och det påverkar livet på Jorden i en omfattning som bland annat förstör Jordens klimatsystem.


SWEDWATCH

Spridning av antimikrobiell resistens

Tom Sullivan: När världen klättrar för att produ- cera och distribuera vacciner för att bekämpa Covid-19 fortsätter den stadiga spridningen av antimikrobiell resistens (AMR) att undergräva behandlingen av infektionssjukdomar som tuberkulos, HIV och malaria.


GREENPEACE

Destruktivt fiske i Indiska Oceanien

Dima Litvinov: Fisketrycket i den Indiska oceanen hotar kustsamhällenas försörjning och flera av de fantastiska arter som lever där. Regeringar har misslyckats att agera.


AMNESTY

Sveriges behov av bostadsstrategi

Ami Hedenborg: Regeringen, myndigheterna och kommunerna måste ta den internationella kritiken, om att rätten till bostad inte fullt ut respekteras i Sverige, på mycket större allvar.


Nasa – RYMDÅRET 2021

Det nya JWS Rymdteleskopet

Paul Lindberg: Det nya JWS Teleskopet ersätter Hubbleteleskopet som har gjort sitt. Allt för en bättre utsikt och insikt! NASA låter den globala gemenskapen delta i en fängslande forskning.


MUTATIONER OCH COVID-VACCIN

Vaccin kan göras ineffektivt

Elin Williams: Två tredjedelar av epidemiologer i ny studie varnar: mutationer kan göra covid-vaccin ineffektiva om ett år eller mindre En ojämn fördel- ning av covid-19-vaccin kan få ödesdigra konse- kvenser, varnar 77 epidemiologer från 28 länder.


SOL, VIND OCH VATTEN

Sveriges energibehov

Paul Lindberg: Olja, kol och atomkraft ersätts helt med sol, vind och vattenkraft. Det handlar om en betydande omställning som kommit en bra bit på väg. Teknologi och kunskap är redan preciserad och igångsatt.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

AP-fond minskar inte fossila utsläpp

Magnus Håkansson: Trots klimatkrisen är våra pensionspengar investerade i några av världens största fossila bolag. AP-fonderna motiverar det med att de försöker påverka bolagen att bli mer hållbara. Men vår rapport visar att ytterst få av bolagen har satt utsläppsmål i linje med Parisavtalet.


WWF

Återhämtningen mot klimat och miljö

Anna Almberg: Klimatpolitiska rådet har över- lämnat sin granskningsrapport 2021 till reger- ingen. Sverige ser positivt på de steg regeringen tagit för att börja integrera klimat- och miljöfrågor i alla relevanta politikområden. Världsnaturfonden WWF delar Klimatpolitiska rådets övergripande bedömning att takten i klimatomställningen fort- farande är för låg.


SEB FONDBOLAG

SEB och klimatansvaret

Javiera Ragnartz: I linje med sin nyligen antagna klimatstrategi har SEB:s fondbolag Investment Management anslutit sig till  initiativet Net Zero Asset Managers Initiative. Det innebär att fondbolaget åtar sig att stödja investeringar i linje med nettonollutsläpp fram till 2050 eller tidigare.


FAIR FINANCE GUIDE

Bankerna och klimatet

Åsa Mendel-Hartvig m.fl: Efter vårt avslöjande att svenska storbanker lånat ut miljarder till fossilbolag har flera banker nu skärpt sina riktlinjer. Men hur skarpa är riktlinjerna? Vi har sammanställt hur klimatvänliga nio banker på den svenska marknaden är, med fokus på deras stöd till fossilbranschen.


DET NIONDE BUDORDET

Glädjen att få en bostad

Ulf Morgan Svensson Det slog mig att glädjen håller på att ebba ut hos hundratusentals husägare i stort sett alla Sveriges 290 kommuner. Många som skaffat sig ett hus eller enklare fritidshus, och som har ett enskilt avlopp, har mött glädjedödare i form av kommunala VA-inspektörer.


ETIKEN

Äpplet och fria viljan

Paul Lindberg: Fri vilja är möjligheten att växa i handling för exempelvis etik. Vilja är oumbärlig för individens tillväxt via kunskap och erfarenhet. Ovilja kan utgöra kontentan av att vara eller inte vara. Den möjliga vägen gäller tillblivelsen medan man passerar.


SIPRI

Vapenhandeln minskar

Stephanie Blenckner: Internationella vapenöverföringar planar ut efter år av kraftig tillväxt. Mellanösterns vapenimport växer mest, säger SIPRI. Trenden gäller inom internationella överföringar av större vapen.


Greenpeace

Rädda världens skogar

Stötta skogarna: När skogar över hela världen  avverkas och förstörs i allt snabbare takt, hotas allt liv på vår planet. Tiden för handling är nu: vi måste skydda skogarna som återstår! Var med och stötta vårt arbete för att skydda skogarna, med ditt regelbundna stöd kan vi göra ännu mer.


SVENSKA KYRKAN

Ärkebiskopens servis auktioneras ut

Stefan Håkansson: För att stödja Act Svenska kyrkans årliga fasteaktion lägger ärkebiskop Antje Jackelén ut sin kaffeservis till försäljning på auktionssidan Tradera. Förtjänsten går bland annat till arbetet för att bromsa den extrema fattigdom som nu ökar i spåren av pandemin.


VITA HUSET / VATIKANEN

President Biden stöder samkönade

Paul Lindberg: Vatikanens uttalande om att samkönade äktenskap inte kan välsignas så bekräftar president Bidens stöd för dem. Det bekräftas av Vita husets talesperson Jen Psaki.


GREENPEACE

Vi behöver ett vaccin för våra hav

Dima Litvinov: Världens hav producerar hälften av vårt syre och ger mat åt en miljard människor. Dessa oceaner lagrar stora mängder koldioxid, vilket också gör att de är ett av våra starkaste försvar mot klimatförändringarna.


AMNESTY

Mexiko tystar kvinnor med våld

Ami Hedenborg: Amnesty uppmanar de mexikanska myndigheterna att vidta åtgärder för att skydda och garantera alla kvinnors rätt att leva ett liv fritt från våld, femicid och sexuellt våld.


IPCC: NYA STUDIER OM KLIMATET

Guatemala drabbas hårdast

Hoesung Lee: Nya studier visar att Guatemala är ett av de mest utsatta länderna i världen för effekterna av klimatförändringar. Här är ekono- mierna och försörjningen mycket beroende av jordbruket.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

AP-Fonderna har inte lyckats

Lisa Persson: Genom aktivt ägande vill AP-fonderna få fossila bolag att bli mer hållbara. Men Naturskyddsföreningens nya rapport visar att inte ett enda av de bolag som utvinner kol, olja och gas som AP-fonderna försökt påverka har satt utsläppsmål i linje med Parisavtalet.


RIKARE LIV – CIVILISATION

Framtidsperspektivet

Paul Lindberg: Vår tid har alla incitament för fullkomligare liv här på planeten. Vetskapen finns om hur livet på planeten ska fungera bra för helheten. Men Mammon är nu en orsak till allvarlig förödelse.


SIPRI

Stockholm Forum fred och utveckling

Stephanie Blenckner: Globalt fredsforum med temat för att "Främja fred i en ålder av samman- satt risk". Stockholm 4 - 7 maj 2021. Det gäller att samla de politiska, säkerhets-, teknik-, hälso- och fredsbyggande samhällena och placera frågan om förbättrad kollektiv handling i centrum.


DIAKONIA

Seger i arbetet mot skatteflykt

Sofia Hallonsten: EU uppnådde den kvalifice- rade majoritet som krävdes bland medlems- länderna för att kunna enas om regler om att multinationella företag öppet ska redovisa sina skattebetalningar för varje land de är verksamma i, så kallad offentlig land-för-land-rapportering.


GREENPEACE

ECT Hotet mot klimat och demokrati

Rolf Lindahl: Energistadgefördraget har nämligen blivit ett av fossilindustrins viktigaste verktyg för att sätta käppar i hjulet för en ambitiös klimatpolitik.


KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Försvaret och miljöansvaret sviktar

Charlotte Sjöström Becker: Ett fortsatt undantag för det svenska försvaret när det gäller miljöhänsyn och miljöredovisning skulle ses som ett uttryck för bristande ansvarstagande och sviktande medmänsklighet.


SVENSKA KYRKAN

Investeringsupprop för global vaccin

Martin Larsson: Investerare från hela världen agerar nu för världens ledare ska både finansiera och arbeta för att vaccin ska nå fram till alla länder. I ett gemensamt upprop pekar de bland annat på att kostnaderna för dessa investeringar är små i jämförelse med vinsterna.


EXPO

Europas extremhöger ökar

Daniel Poohl: Fortsatt högerextremt terrorhot. Extremhögerns terrorism under 2020 blev i mångt och mycket en fortsättning på den oroväckande trend vi sett 2019 med ett stort antal gripna och en aktiv miljö online som propagerade för terrorism och våld.


RADIOAKTIVT OM 100 ÅR

Kopparkapslarna fungerar inte

Göran Bryntse: Det är anmärkningsvärt att Strålsäkerhetsmyndigheten till skillnad från Miljö- domstolen och landets främsta korrosionsforskare ställer sig bakom att olegerad koppar duger som barriärmaterial i 100 000 år, skriver Göran Bryntse.


GREENPEACE

Vetenskapens obekväma sanningar

Dima Litvinov: Tänk om forskarna har rätt ändå? I psykologin om mänskligt beteende, är förnekelse en persons val att förneka verkligheten som ett vägval att undvika psykiskt obekväm sanning.


FASCISTISK PÅVERKAN?

Kommunister sabbar Vänsterpartiet

Paul Lindberg: C H Hermansson ledde SKP ifrån kommunism och förklarade att den eran var odemokratisk och kommer att avlösas på grund av sin egen inskränkthet.


KLIMAT OCH MOBILISERING

Industriellt svek

Paul Lindberg: "Välstånd" används som argument för ekonomisk marknadsprofit. Klimat- ansvaret har istället kommit i andra hand. Och så förhåller sig storfinansens gradering för närvarande. Det tillståndet måste nödvändigtvis förändras – för livets skull!


GREENPEACE

Hotet mot Jorden

Isadora Wronski: Hoten mot vår blå planet blir allt mer akuta. Klimatkris som höjer havstempera- turerna, ett industriellt fiske som utarmar det marina livet, plastföroreningar och giftiga oljeläckor. Detta måste få ett stopp!


VATIKANEN:

Stärkandet av kvinnor

Rom Newsroom: Janusz Urbańczyk sa till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa att bygga en bättre framtid kräver kompletterande samarbete mellan män och kvinnor.


UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

Sverige och fredspolitiken

Hans Blix m.fl: Den amerikanska krigsmakten deltar i en mängd militära övningar riktade mot Ryssland i hela det nordeuropeiska området – i Östersjöområdet och på Nordkalotten, skriver artikelförfattarna i en artikel i DN Debatt.


HUMAN RIGHTS WATCH

Juveler och barnarbete

Juliane Kippenberg / Jo Becker: Smycken och klockföretag bör förbättra ansträngningarna för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i deras globala leveranskedjor, meddelar Human Rights Watch idag inför Alla hjärtans dag den 14 februari 2021.


WWF-RAPPORT:

Mineralbrytning på havsbotten

Tom Arnbom: Mineralbrytning i djuphaven, en industri som antas expandera kraftigt framöver,  riskerar att medföra stora negativa konsekvenser för havens biologiska mångfald och ekosystem – och därmed även för oss människor.


STOPPA BANKERNA

Utlåningen till fossila bolag

Lisa Persson: Regeringen måste stoppa bankernas utlåning till fossila bolag. Trots Parisavtalet fortsätter svenska banker att låna ut hundratals miljarder kronor till bolag inom kol, olja och gas.


SOLKRAFT SVERIGE

Lagring av sol- och vindenergi

Ulf Wengeler: Förnybara energikällor som vind och sol producerar av naturliga skäl inte el under dygnets alla timmar. För att kunna utnyttja dessa energislag vid tidpunkter då solen inte skiner och vinden inte blåser behövs någon form av energi- lagring, där överskottet kan lagras och användas när vinden inte blåser, nattetid eller vintertid.


OXFAM

Frankrike förlorar klimatmål

Elin Williams: Med stöd av 2,34 miljoner per- soner som skrev under den största namninsam- lingen i Frankrikes historia vann idag flera organisationer i en rättsuppgörelse där de stämt franska staten för dess passivitet inför klimatkrisen.


AMNESTY INTERNATIONAL

Städa upp i batteriindustrin

Ami Hedenborg: Att garantera "gröna" och etiska batterier måste bli en prioritet för företag och stater under återhämtningen från covid-19- pandemin. Därför publicerar Amnesty International nu riktlinjer för att säkerställa att tillverkning av litiumjonbatterier för bland annat elbilar och andra elektriska apparater.


AMNESTY INTERNATIONAL

Tiggeriförbud är kränkning

Johanna Westeson: Tiggeriförbud kan kränka rätten till mänsklig värdighet enligt Europadom- stolen. Det går inte att kriminalisera fattigdom. Kommuner i Sverige får dra tillbaka tiggeriförbudet.


OXFAM

Rikedomens rekordnivåer

Elin Williams: Efter pandemiåret 2020: Världens rikaste tillbaka på rekordnivåer, medan miljarder kommer att leva i fattigdom i minst ett decennium. Oxfams nya ojämlikhetsrapport visar att det kan ta över ett decennium innan världen är tillbaka på samma fattigdomsnivåer som innan pandemin.


FRAMTIDENS VINDKRAFT

Vindkraftens utbyggnad

Ulf Morgan Svensson: 100 procent förnybart hotar det hållbara samhället. När två direktörer från Energimyndigheten och Naturvårdsverket lägger ut texten om framtidens lokalisering av vindkraftsutbyggnaden finns skäl att lyssna.


FN:s KLIMATSTUDIE:

FN och klimatkrisen

Paul Lindberg: 70 procent av världens ungdomar oroas av den globala uppvärmningen. 64 procent av de vuxna människorna anser att klimatkrisen är ett hotande faktum. Över 1,2 miljoner människor var med i FN:s granskning.


NY STUDIE:

Bilvärmare helt utan miljökrav

Markus Håkansson: Vintertid går bilvärmarna varma. Det har flera positiva miljöaspekter – både motorslitage och bränsleförbrukning vid kallstart minskar. Men det är tyvärr inte hela sanningen.


HELGON ELLER HUMANIST

Humanitet ger seger

Paul Lindberg: Rädda Israel för övermod på grund av Donald Trump. Dagens Nyheter är Sveriges största dagstidning med ett ansvarstagande för Israel. Och det tycks Erik Helmerson omgestalta.


JIPF

Domen mot Issra Amro

Dror Feiler / Staffan Granér: Den palestinska aktivisten Issa Amro, döms av en israelisk militärdomstol för protestaktioner utan tillstånd, förolämpning av ockupationssoldat etc. Åtalet har lett till arresteringar utan att åtal väckts.


GREENPEACE SVERIGE

More of everything Svensk skog

Isadora Wronski: I dokumentären More of everything – the Swedish forestry model granskar forskare och experter svenska skogsindustrins påståenden om bland annat skogsbrukets klimatnytta och tillståndet i de svenska skogarna


ACT SVENSKA KYRKAN

Drabbade i Tigray

Stefan Håkansson: Act Svenska kyrkan kan tack vare samarbetet med lokala partner på plats och med hjälp av Sida-medel nu snabbt gå in med stöd till 11 000 personer.


VATIKANENS EKONOMI

Kardinal Pell och kvinnor i Vatikanen

Paul Lindberg: Påve Franciskus tog omedelbart tag i maffians intriger inom den katolska kyrkan när han installerats som Påve. Till medhjälpare tillsattes kardinal George Pell. Maffian försökte krossa honom.


WEEFFECT 

Rättvis mat till alla

Anna Koblanck / Joakim Rådström: Ny rapport visar stort behov av mer bistånd till matproduktion. I spåren av coronakrisen står världen inför den värsta hungerkrisen på 50 år. Samtidigt går bara 2,6 procent av svenskt bistånd till jordbruk i fattiga länder.


HUMAN RIGHTS WATCH 

USA:s angrepp på FN

Louis Charbonneau:  Den valda presidenten Joe Bidens administration bör snarast avsluta USA:s angrepp på FN, som infördes av Donald Trump. Stöd kvinnors rättigheter, återställ medel för rättighetsfrämjande organ.


FN / IPCC

FN:s sjätte rapport

Paul Lindberg: År 2022 släpps FN:s sjätte klimatrapport. Innehållet handlar om utvecklingen av klimat. Tre rapporter framförs med en samlad kunskap för slutgiltiga åtgärder. Kan vara sista chansen!


TOLKNING AV TOMASEVANGELIET

Jesus om separationen

Peter Axelsson: Jag har läst tolkningen av Tomasevangeliet, bara för att se vad den säger mig direkt. När jag sedan läser kommentarerna, ser jag att jag tolkar innehållet på ett annat sätt. Till exempel i Logion 21 och 28.


KREAPRENÖR

I pestens tid

Lars-Olof Landin: Frågan är om det inte är lögnens tid vi lever i eller åtminstone förnekelsens tid, eftersom vi vanliga dödliga undanhålls viktig information, samtidigt som de styrande planerar att införa undantagslagar, så begränsande att de styrande själva inte anser sig klara av att följa dem.


NATUR OCH VETENSKAP

Noas ark, akvarier och djurparker

Paul Lindberg: Runt om i världen har det under längre tid anordnats avancerade akvarier och djurparker. Allmänheten har besökt det levande livet och kunnat glädjas av detta. Samtidigt har hotade arter skyddats för överlevnad så länge det är möjligt


 

Rikare Liv, 2020, årgång 14

GreenPeace Norge

Norge mot klimatansvaret

Daniel Bengtsson: Domen i det norska klimat- rättsfallet, där miljö- och ungdomsorganisationer har stämt den norska staten för att ha öppnat för ny oljeborrning i Arktis. Fyra domare ansåg trots allt att oljelicenser i Arktis borde vara ogiltiga av klimatskäl, men övriga röstade mot klimatet.


AMNESTY INTERNATIONAL

Pandemin används som ursäkt

Ami Hedenborg: Enligt Amnesty International har polisens brottsbekämpande insatser för att upprätthålla covid-19-restriktioner lett till kränkningar av mänskliga rättigheter och i vissa fall även att pandemin förvärrats.


Ny BOK AV LARS INGELSTAM

Privat överflöd – offentlig fattigdom

Lars Ingelstam: "Systemen, överflödet och det gemensamma". Bilden som J K Galbraith gav av det amerikanska samhället vid 1950-talets slut  stämde inte på Sverige då. Men den bilden har blivit allt mer träffande även för vårt land. Frågan hur vårt samhälle ska hantera sitt överflöd är en av ingångarna till denna nya bok.


EXPO

Ökad rasisism i coronakrisens spår

Morgan Finnsiö: I spåren av coronapandemin har rasism och desinformation ökat runt om i världen, trenden syns även i Sverige. Det visar stiftelsen Expos rapporter som också varnar för att situationen kan bli värre.


SWEDWATCH

Elektronik – mängder av mineraler

Tom Sullivan: Tillverkningen av elektronik som smartphones och bärbara datorer kräver stora mängder mineraler som kommer från hela världen. Extraktion av dessa mineraler har kopplats till allvarliga effekter på mänskliga rättigheter och miljö samt väpnade konflikter.


KLIMATHOTET

Världsekonomin orsak till klimatet

Paul Lindberg: Världsekonomin ger enorma vinster i paritet med ökad global uppvärmning. Inkomsten är kortsiktig medan uppvärmningen blir långsiktig. Ökad ekonomisering av världen ökar hoten.


GREENPEACE SVERIGE

Djur och natur–gillar du också skog

Daniel Bengtsson: 2020 har varit ett katastrofalt år för världens skogar. Australien, Amazonas, Sibirien, Indonesien – vi har tvingats se dystopiska bilder av ovärderlig skogsmark som skövlas eller brinner upp. Hotade djur som orangutanger, sumatratigrar och jaguarer har fått allt mindre plats att leva på.


NATURÄGANDET

Feodalism och markgrevar

Paul Lindberg: Historiskt erövrades markägandet under feodal skövling. I vissa länder frigjorde sig självägande bönder. Men, enligt traditionen äger Gud hela planeten – för rättvisans skull. Människan lånar marken under sitt liv.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Kritisk skogsutredning

Petra Holgersson: Skogsutredningens förslag riskerar att försvåra naturvårdsarbetet och underminera miljömålsarbetet i skogen. Det menar Naturskyddsföreningen, som är skarpt kritisk till många av de förslag som den statliga utredningen har lagt fram.


RÄDDA KLIMATET

Vätgasräddningen

Paul Lindberg: Vätgas är förhoppningen om att kunna ersätta fossila bränslen – i det stora hela. Men till dess fortsätter uppvärmningen under lång tid framöver. Den tiden måste bilismen minska med en halvering i storstäderna.


UNICEF

Svält hotar barnen i Jemen

Christina Kerpner : Miljontals barns liv står på spel när Jemen närmar sig vad FN:s general- sekreterare beskrivit som den potentiellt värsta svältkatastrofen på flera årtionden. UNICEF finns på plats och arbetar dygnet runt för att ge barnen den hjälp de behöver. Situationen är desperat.


INFÖR SOMMAREN

Skulpturer i Pilane

Paul Lindberg: Nu är det dags att längta till sommaren. Konst och naturparken i Pilane på Tjörn i Västsverige är verkligen någonting längtansfullt. Det verkar som att besökarna trivs i detta paradis.


SVERIGES ENERGIFÖRSÖRJNING

Natur och klimatförnekelse lika illa

Ulf Svensson: Storskalig vindkraftsutbyggnad är det som ska rädda klimatet. Punkt! Och det ska ske snabbt. Patrik Engström tar själv dock upp flera faktorer som han verkar vara lite bekymrad över men dessa avfärdar han snabbt.


TRE DEBATTÖRER:

Naturens juridiska rättigheter

Le Moine / Schyman / Shama: Människan tillsammans med naturen. Dags ge naturen juridiska rättigheter! Det skriver Rebecka Le Moine, Gudrun Schyman och Parul Sharma.


ERIN BROCKOVICH

Har Sverige fått sin egen aktivist?

Ulf Morgan Svensson: Klimathotet kan stoppas. Den tillträdande amerikanske presidenten Joe Biden är ett av dessa positiva tecken. Även Kina har satt upp målet att bli klimatneutrala är utmärkt. Att naturen har läkande krafter visar en del tecken i den pågående Covid 19-pademins kölvatten när aktiviteten i samhället gått ner. 


VÄRNA DRICKSVATTNET

Slamspridning hot mot dricksvatten

Ulf Morgan Svensson: Den 18 november gick riksfinalen om Sveriges godaste kranvatten, arrangerat av branschorganisationen Svenskt Vatten. Av 104 svenska kommuners kranvatten har 20 valts ut till finalen. En omfattande kampanj pågår parallellt i både riks- och lokalmedia om vikten av att värna våra dricksvattenkällor.


RCEP–UPPGÖRELSEN

Jättelikt handelsavtal – utan ansvar

Paul Lindberg: Världens största handelsavtal för frihandeln har stipulerats. Handelns regleringar minskas och tullar tas bort helt och hållet. Det har till stor del möjliggjorts av president Trump när han stoppade president Obamas globala miljööverenskommelser.


150 års jubileum

Stora synagogan i Stockholm

Paul Lindberg: Stockholms synagoga invigdes den 16 september år 1870, samtidigt som judarna i Sverige fick fullständiga medborgerliga rättigheter. Den sagolika arkitekturen utfördes även i Tyskland och som påverkade Sveriges judar. Det var under en tid som kallades reformjudendom.


World Council of Churches

Tysklands kyrkor mot antisemitism

Marianne Ejdersten: Tysklands protestantiska och romersk-katolska kyrkor inleder en kampanj i januari 2021 för att uppmuntra kristna att ta en tydlig ståndpunkt mot ökande antisemitism och erkänna att den också har kristna rötter.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Miljoner drabbas av gift i vatten

Lisa Persson: Ny undersökning: Två miljoner svenskars dricksvatten innehåller för mycket PFAS . Det överskrider EU:s nya gränsvärde. Undersökningen med data från vattenverk på 42 platser riskerar att skada människors hälsa. Nu kräver miljöorganisationen att Sverige inför ett totalförbud mot PF AS.


GREENPEACE

Avskogning i urfolkens Amazonas

Åsa Ingves: Karipuna-urfolket har arbetat tillsammans med Greenpeace och den brasilianska miljöorganisationen Indigenist Missionary Council (CIMI) i nära tre år för att stoppa avskogning och olagliga övertaganden av deras markområden.


OXFAM

Bromsa skatteflykten!

Elin Williams: Hjälporganisationen Oxfams har släppt ut en granskning av Sveriges agerande i frågan om skatteflykt. Rapporten visar att regeringen röstat emot förslag som skulle försvåra skatteflykt, och underlåtit att trycka på för starkare regler.


HUMAN RIGHTS WATCH

Saudiarabien ansvarig för missbruk

Hiba Zayadin: G20-medlemsländerna bör trycka på Saudiarabien för att frigöra alla som hålls kvar olagligen och ge ansvar för tidigare missbruk före det virtuella G20-ledarnas toppmöte den 21 november 2020.


GREENPEACE

Norsk olja miljardförlust i Arktis

Daniel Bengtsson: Norges Storting gav tillstånd för oljeborrning i Arktis. Beslutet visar sig vara baserat på vilseledande fakta. Dessutom som hemligt, men som nu avslöjats. Det är en del av dokumentet för People vs. Arctic Oil-rättegången, som nu tas upp av den norska Högsta domstolen.


VATIKANEN

Franciskus och sammanhanget

Paul Lindberg: Vatikanens statssekreterare tycks uppmana biskoparna att förtydliga sina synpunkter mot Påvens lagförslag om samkönade "äktenskap". Det handlar om äktenskapets natur.


World Council of Churches

Hoten mot demokrati ökar i världen

Matilda Pearson: När hoten mot demokrati och mänskliga rättigheter ökar globalt spelar rätten till religions- och övertygelsefrihet en avgörande roll för utvecklingen. Det visar Svenska missionsrådet i en ny rapport med titeln Claiming Space for Faith.


LÄKARFÖRBUNDET

Hälsofarlig slamspridning

Bertil Hagström: Läkarförbundet ska arbeta aktivt för att motverka spridning av miljöfarligt slam. Det anser Sjukhusläkarna, Svensk förening för allmänmedicin och Läkare för miljön, som tillsammans står bakom en motion i frågan som Läkarförbundets fullmäktige ska ta ställning till.


DIAKONIA – LAG OCH ANSVAR

Mänskliga rättigheter och ansvaret

Christina Wassholm: ”Visa handlingskraft” har satt press på Sveriges regering för att få en lagstiftning om företagande och mänskliga rättigheter. Regeringen uppmanas att aktivt bidra till att ta fram ett gemensamt regelverk på EU-nivå.


Global Canopy / SEI / Neural Alpha

Trase Finance – avskogsfinansiering

Ylva Rylander: Trase Finance, ett initiativ från Global Canopy, SEI och Neural Alpha, har infört möjligheten för finansinstitut att städa upp sina portföljer och förbättra ansvarsskyldigheten inom områden med hög miljö- och social risk.


WORLD COUNCIL OF CHURCHES

Öka kvinnors synlighet

Susan Johnson: Samtal växer för att öka kvinnors synlighet i arbetet för fred och säkerhet. Vid 20-årsdagen av FN: s resolution 1325 besvaras fortfarande frågan om kvinnors viktiga arbete i fred och säkerhet får den synlighet som den förtjänar.


GREENPEACE

Skydda Arktis – Låt oljan ligga!

Isadora Wronski: Mitt i en klimatkris väljer den norska regeringen att öppna nya områden i Arktis för oljeindustrin. Detta hotar människors hem, välbefinnande och familjer över hela världen.


WWF / NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Biologisk mångfald räddar naturen

Erika Reje / Petra Holgersson: Våra ekosystem är i kris. Men EU:s nya strategi för biologisk mångfald med stöd av EU:s miljöministrar för att medlemsländerna på allvar ska agera för att rädda naturen. Det skriver Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen i ett gemensamt uttalande.


KLIMATKRISEN

Nedrustning av fossil energi

Bengt Gustafsson m.fl.: Klimatförändringarna påverkar livsvillkoren för många människor. Direkta konsekvenser innefattar bränder, översvämningar, torka, och ödelagda odlingar, skriver artikelförfattarna.


GLOBALUPPVÄRMNING

Världshandeln – global rundgång

Paul Lindberg: Handel har varit mäktigt för världsekonomin och tillväxten. Ur klimatsynpunkt har handeln övergått till ett mäktigt hot mot livet på Jorden. Bästa rehabilitering är med minskad världshandel.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Världsbanken och fossilberoendet

Lisa Persson: Världsbankens stöd bidrar till att låsa in länder i beroende av fossila bränslen och försvårar för dem att leva upp till Parisavtalet. Det visar en ny rapport där Naturskyddsföreningen och organisationen Recourse har granskat Världsbankens stöd till energisektorn i tre länder.


VATIKANEN

Lag för samkönade par

Paul Lindberg: Påve Franciskus yrkar på att införa lag för möjligheten av par av samma kön, och med detta avsätta den nuvarande lagen. Det innebär en definitiv humanisering av Vatikanens doktrinära inställning till medmänniskornas kärlek och mångfald.


KLIMATET

Förändringen av livsstilen

Paul Lindberg: Maktsystemet har skapat den värsta motgången. Livet vi lever hindrar klimatomställningen. Om vi ska rädda klimatet måste vi nödvändigtvis förändra den nuvarande maktordningen.


WWF

EU-lag mot global avskogning

Per Larsson: Skogsbränder i Amazonas och andra tropiska områden anläggs ofta för att röja mark för storskaligt jordbruk. Den stora efterfrågan i EU på jordbruksprodukter driver indirekt på tio procent av avskogningen och skogsförstörelsen globalt.


KONSEKVENSANALYS

Exploatering utan gränser

Ulf Svensson: På DN Debatt den 7 oktober publicerades en artikel med rubriken ”Starkt stöd för vindkraften – kraftig utbyggnad planeras”. Det är lobbyorganisationen ”Nätverket vindkraftens klimatnytta” som refererar till en egenbeställd SIFO-undersökning.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Hot mot klimatpolitiken

Petra Holgersson: När stater vill lagstifta för att skydda klimatet och miljön dras de allt oftare inför rätta av företag och krävs på miljardbelopp. Företagens krav baseras på investeringsavtal inom energisektorn. Stämningarna kan få förödande konsekvenser för klimatarbetet.


AMERICA

America, America, America ...

Birger Schlaug: I Sverige är vi till stor del – största del rent av – uppväxta med amerikansk kultur. Som barn såg jag amerikansk matinéfilm på söndagar, matades med föreställningen att alla cowboys var vita, att alla hjältar var amerikaner. Makt över populärkulturen är stor makt.


ELKRAFT FRÅN HIMLEN

Starkt stöd för vindkraften

Paul Lindberg: Vindkraft, solenergi och vattenkraft kan ge den högsta kapaciteten för Sveriges behov av elenergi – även för export. Kraftkällorna kan regleras för säkrare naturskydd och humanitet.


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Fler bostäder med färre parkeringar

Alexandra Elias: Upp till 20 procent fler bostäder kan byggas till lägre kostnad om kravet på antalet parkeringsplatser halveras. Det visar rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder med Fastighetsägarna Sthim, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen som avsändare.


GREENPEACE

Förödelsen av världens skogar

Emma Pettersson: Livsmedel som kött, mjölk, kakor, tvål och schampo i matvarubutiker över hela Europa kan vara en direkt orsak till förstörelse av livsviktiga skogar i andra delar av världen. Det borde inte vara lagligt och nu har vi möjlighet att ändra på det.


KLIMATKRISEN

Nytt bilbränsle kan öka biltillväxten

Paul Lindberg: Först kommer bilens räddning – därefter kommer klimatet. Inblandning av biobränsle i bensinen utgör den nya planen för en möjlig fortsättning av bilismens omfattning. Men, en sådan fortsättning kan istället öka den globala uppvärmningen.


EIT CLIMATE-CIC

Europas resursfördelning

Kirsten Dunlop: "Eftersom mänskligt beteende är kärnan i klimatförändringarna är det viktigt att engagera fysiska system och sociala system effektivt och tillsammans, Vi måste förändra vårt sätt att göra innovation. Europa måste ompröva hur det fördelar resurser för att nå sina klimatmål."


KLIMATKRISEN

Havsisen – ytterligare rekordlåg 

Julia Zanolli: Tillkännagivelsen av att Arktis havsis nådde sin lägsta nivå för 2020 den 15 september med 3.74 miljoner kvadratkilometer, vilket är långt under genomsnittet för denna tid på året under de senaste 42 åren. Detta innebär den näst lägsta utbredningen sedan satellitmät- ningarna startade 1978.


AMNESTY

Visa handlingskraft

Ami Hedenborg: Regeringen måste visa handlingskraft för ny lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter. Kampanjen uppmanar regeringen att aktivt bidra till processen med att ta fram ett gemensamt regelverk på EU-nivå.


KLIMATÅTGÄRDER

Vetenskap eller agitation?

Paul Lindberg: Den industriella klimatkrisen är ett faktum. Bilismen är en av de stora orsakerna. Halvering av den globala bilismen skulle kunna motverka planetens uppvärmning. Bilismens konglomerat är nu det reella hotet mot livet på Jorden!


GREEENPEACE / BRASILIEN

I Pantanal pågår en miljökatastrof

Åsa Ingves: Våtmarken är känd för sin artrikedom med cirka 1 500 djurarter och 3 500 växtarter. Pantanal är bland annat hem åt hundratals fågelarter som den sällsynta hyacintaran – världens största papegoja, och andra hotade djur som jaguarer, manvargar och jättemyrslokar.


OXFAM

Rikaste procenten

Elin Williams: Världens rikaste procent släpper ut mer än dubbelt så mycket koldioxid som de 50 procent som utgör den fattigaste hälften av jordens befolkning. Detta visar en ny rapport från hjälporganisationen Oxfam som undersökt koldioxidutsläpp under 25 år.


UNICEF SVERIGE

När myndigheter brister

Pernilla Baralt: Enligt Muf är barnkonventionen som lag orsaken till att dessa barn tillåts använda mobiler och datorer som möjliggör planering av fritagningar. Det är en felaktig slutsats, och det visar hur viktigt det är att höja kunskapen om hur barnkonventionen ska användas i praktiken.


AMNESTY AVSLÖJAR

Kinas massövervakning

Ami Hedenborg: Genom att sälja sofistikerad digital övervakningsteknik till Kinas statliga  säkerhetstjänst riskerar europeiska teknikföretag, bland annat det svenska företaget Axis Communications, att bidra till omfattande brott mot mänskliga rättigheter i Kina.


VÄRLDENS BARN

Maratonlöparen och biskopen

Ewa Almqvist: – Jag springer för livet, för att barn i utsatta situationer ska få ett bättre och längre liv. Jag har sett alltför mycket lidande och utsatthet i många länder, och vill bidra till en förändring, säger Håkan Jonsson. För jag har också sett att man kan göra skillnad även med små medel!


JORDEN BRINNER

Egoism som incitament

Paul Lindberg: Förnekelse och "hej vad det går" gjorde sig märkbart för epoken på Jorden. Kapitalet utgjorde varuautomaten för den globala profittillväxten. Och allt detta skapades av världens människor genom vetenskap, kunskap och arbete – men enbart på ägandets villkor.


RIKARE LIV – CIVILISATION

Nej till Preem! Ansvaret för klimatet!

Paul Lindberg: DN:s ledarredaktion tar aktiv ställning för rätten att låta Preem fortsätta expansionen med oljeraffinering i Lysekil. Åsikten tycks grundad på ett oljebolags rätt att bestämmande över sig själva.


WWF SVERIGE

Nödläge för naturen

Håkan Wirtén: Det är viktigare än någonsin att världens ledare enas kring en rad globala beslut – en ”New Deal for Nature and People. Främst är det den storskaliga markomvandlingen och förlust av livsmiljöer som har den största negativa påverkan på den biologiska mångfalden.


INDONESIEN

Polisrazzia mot gayparty

Kyle Knight: Den indonesiska regeringen bör snarast undersöka en polisrazzia mot en privat sammankomst av 56 män i Jakarta som belyser hotet mot rättigheterna för lesbiska, homosexuella, bisexuella och transpersoner i landet.


STOPPA PREEMRAFF

Stefan Löfven, följ parisavtalet!

Isadora Wronski: Stoppa preemraff! Låt inte Preem få tillstånd att bygga ut sitt oljeraffinaderi! Sverige måste ta sitt ansvar – eftersom det i det här fallet är i Sverige det går att stoppa miljöförstörelsen


Läkare utan gränser

Syrien: Barn dör av covid-19

Malin Lager: Covid-19-fall ökar drastiskt i hela nordöstra Syrien. Pandemin har fått katastrofala konsekvenser för regionen, där 700 000 internflyktingar befinner sig.


OXFAM

10 miljarder dollar rikare

Elin Williams: 21 miljardärer i Mellanöstern och Nordafrika, varav alla är män, har sett sina förmögenheter växa med nära 10 miljarder dollar sedan covid-19-pandemins start. Det är nästan dubbelt så mycket som den beräknade kostnaden för att återuppbygga Beirut efter explosionen.


 

PÅMINNELSE

Kärnkraft och växthusgaser

Eva Linderoth m.fl. : Det som släpper ut koldioxid är energisystemen som bygger på klyvning av atomkärnor – det mest komplexa och omfattande av alla. I alla led i kärnbränslekedjan släpps det ut växthusgaser.


 

KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Människorätten för fred i Colombia

Sara Åkerlund: Filmer om kampen för fred. Människorättskämpar står upp för fred i Colombia. Fem filmer av Carlos Javier Hermandez Pinto och Emma Larsson.


 

TEORIERNA OM INTELLIGENS

Olika typer av intelligens

Linda Nestor: Teorierna om vad intelligens egentligen är har ännu inte klargjorts helt och fullt. Det finns heller ingen klar definition på vad intelligens är och innebär. Men det finns flera teorier.


 

VETENSKAP & FORSKNING

Virus är levande intelligens

Paul Lindberg: Michel Lai lanserade tesen om att Virus är en intelligens, organisatör och verkställare – på grund av det sätt som viruset agera på. Men hur dirigeringen drivs är mera oklart – men som kan ha sin förklaring.


 

BILPROPAGANDA

Driven för bensin och dieselbilar

Paul Lindberg: I en tvivelaktig "vad-tycker-du- sondering" blev tyckarresultatet så som marknadsdriven önskade. Hälften av de tillfrågade ville inte stoppa bensin- och dieselbilar, med ersättningen av el-bilar. Det skulle bli dyrt för de berörda.


 

GREENPEACE

Protest mot oljerigg i Nordsjön

Carl Schlyter: Fyra aktivister från Greenpeace har simmat från fartyget Rainbow Warrior III, över ett danskt oljefält i Nordsjön och tagit sig upp på oljeplattformen Dan Bravo. Det är en fredlig protest med kravet att Danmark omedelbart stoppar all ny olje- och gasexploatering.


 

SWEDWATCH

IKT-arbetare utsätts för kemikalier

Tom Sullivan: Den globala marknaden för enheter som smartphones, surfplattor och bärbara datorer är enorm. EU importerar enbart elektroniska produkter värda hundratals miljarder euro varje år. IKT-arbetare ska inte utsättas för farliga kemikalier.


 

ANTISEMITISM

Debatten bör föras offentligt

Svante Weyler: Vem avgör vad som är antisemitism och vad som inte är det? Svaret är både enkelt och komplicerat. Var och en av oss måste själv bilda sig, ta ställning och sen bestämma sig för vad man gör åt saken. Det är det enkla svaret. 


KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Återuppliva EU som fredsprojekt

Lotta Sjöström Becker: Hållbar fred som det Nya normala borde vara vägen, om inte farhågorna från Davos om ett misslyckat globalt ledarskap ska infrias, så skriver Kristna Fredsrörelsen.


EIT Climate-KIC

Polska kolregionen

Barbara Jarkiewicz: Polen står som den största kolproducenten i EU inför en enorm utmaning när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. EIT Klimat-KIC och den schlesiska metropolen tror att för kolregioner som Schlesien kan övergripande utmaning förvandlas till en möjlighet.


World Council of Churches

Hagia Sophia nödvändig omprövning

Marianne Ejdersten: När muslimska fredagsböner ägde rum i Hagia Sophia den 24 juli anslöt sig WCC: s medlemskyrkor och internationella organisationer, inklusive ett antal framstående muslimska ledare, för att uppmana till en omprövning av beslutet för att göra museet till en moské.


GREENPEACE

Amazonas brinner igen

Åsa Ingves: Klimatkris och stigande temperaturer leder till ökning av katastrofala skogsbränder över hela världen. Var med i arbetet för att skydda världens skogar – bli månadsgivare! Tillsammans med er har vi möjlighet att göra skillnad.


BOSTADSMARKNADEN

Ökade bostadspriser – tro och bostad

Paul Lindberg: Att tro på högre bostadspriser är knappast ett himmelskt verk. Det är mer ett hokus pokus för profitens och bostadsmarknadens trollerier. De får fastighetspriserna att öka.


DEMOKRATIRÄTTEN

Rätten till klimatet mot globala hettan

Paul Lindberg: Beslutet om rätten att få öka fossila drivmedel istället för ett omedelbart stopp var ett elakt knivhugg. Både mot demokratin och bekämpningen av klimatansvaret. Det förvandlades till ett juridiskt svek mot humaniteten.


NATURTURISM

Gör Norden till ett turistparadis

Ulf Morgan Svensson: Gör hela Norden till ett turistparadis! Forskarna Jörgen Eksell och Maria Månsson, projektledare för Urban Turismutveckling i förnyelse vid Lunds universitet tar upp ett hett ämne i dessa coronatider.


VA-industrin

När verkligheten kördes över

Ulf Morgan Svensson: DVA-frågorna har under det senaste året debatterats intensivt i svensk press. Framförallt är det enskilda fastighetsägare med små avloppsanläggningar som protesterat. Fullt funktionsdugliga, småskaliga anläggningar har dömts ut av kommunerna.


SVENSKA MISSIONSRÅDET

Corona – lokalt arbete underlättar

Matilda Pearson: Drygt sex miljoner kronor fördelas på tre humanitära insatser i Sydsudan, Zimbabwe och Bangladesh för att rädda liv och lindra akut nöd som försvåras av Coronapandemin. Lokala aktörer underlättar humanitärt arbete i spåren av Corona.


SVENSKA FN-FÖRBUNDET

Så jobbar FN mot rasdiskriminering

Ellie Al-Kahwati: NAACP, en av USA:s äldsta och mest inflytelserika medborgar- rättsrörelser, uppmanar FN att klassificera polisbrutaliteten mot svarta människor av polisen i USA som en kränkning av mänskliga rättigheter. Är det ett brott mot mänskliga rättigheter?


SIPRI

AI-teknik bidrar kärnkraftsrisk

Michael Dziedzic: Nya framsteg inom artificiell intelligens (AI) bidrar till kärnkraftsrisk enligt en ny rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. 


CLIMATE-KIC / ÅSIKT

Lång finansiering i en flyktig värld

Dark Matter: Klockan tickar, varje sekund tar världen mer skuldsättning. Regeringar, företag och individer runt om i världen samlar oöverträffade lån, en trend som inte verkar vända i det närmaste.


ENERGIDEBATTEN

Klimatmålen – elbilen duger inte

Paul Lindberg: Elbilen kan inte ersätta bensinbilen, eftersom de har samma energikällor. Elkraft till elbilar framställs till största delen från kol, olja och kärnkraft. Det som borde gälla är fortfarande sol, vind och hav – eventuellt även av biodrivmedel.


GRÖN OMSTÄLLNING

Carl-Henrik Svanberg

Paul Lindberg: För närvarande drabbas Jorden på ett allvarligt sätt. Försakelser har ökat Jordens uppvärmning till allvarligt läge för livet på Jorden. I sista minuten tar Carl-Henric Svanberg initiativet för att driva industrin till nödvändiga åtgärder.


CORONAEPIDEMIN

Yngre vuxna oroligare än äldre

Ewa Almqvist: Under vårens pandemi har svenskarnas sinnesstämning tydligt försämrats, enligt en ny undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Svenska kyrkan. Känslor som oro och ensamhet har ökat, medan glädjen har minskat.


GREENPEACE ANALYS

Riskabla stimulanspaket

Markus Mattisson: EU och medlemsländerna planerar att investera 40 000 miljarder i stimulanspaket till följd av coronapandemin. Greenpeace varnar för att offentliga stöd riskerar att gå till fossilindustrin och kräver att EU inrättar en bevakning så att de går i linje med Parisavtalet.


VATIKANSTATEN

Vatikanen och penningtvätten

Paul Lindberg: Barbagallo, ny bankdirektör, hänvisar till en lag som krävts av påven Franciskus, och som nu gäller offentlig insyn för offentliga kontrakt. De nya normerna är avsedda att förhindra korruption, inklusive nepotism, penningtvätt eller andra brott i Vatikanstatens finansiella transaktioner.


RIKARE LIV – CIVILISATION

Demokrati och desinformation

Paul Lindberg: Behovet av en förhöjd demokrati mot det som orsakar en säker global miljökrasch är idag uppenbart! Mänskligheten på gott och ont har hamnat vid skärningspunkten. Fortsättning i samma spår? Eller förverkligandet av ett globalt klimatbeskydd?


GREENPEACE

Riksrevision av AP-fonderna

Rolf Lindahl: AP-fonderna förvaltar omkring 2000 miljarder kronor. De investerings- eller divesteringsbeslut som AP-fonderna fattar och de rutiner och riktlinjer som de etablerar påverkar andra aktörer, från mindre aktörer som enskilda kommuner till finansbranschen i stort, även utanför Sveriges gränser.


KONST OCH KAPACITET

Kvinnan och konsten

Paul Lindberg: Kvinnan har mestadels satts på plats – av hierarkiska skäl. Från 1800-talet och framåt under 1900-talet sker en kvalitativ förvandling – kvinnor gör sina röster hörda. Hon inleder ett föredömligt förverkligande av sitt liv som medmänniska.


GREENPEACE

Preems reklamkampanj

Isadora Wronski: Preems grönmålade budskap rimmar särskilt illa med tanke på den planerade expansionen av oljeraffinaderiet i Lysekil. Ett projekt som skulle öka koldioxidutsläppen med 1 miljon ton, göra raffinaderiet till Sveriges enskilt största utsläppskälla och påverka våra möjligheter att leva upp till internationella klimatlöften.


SIPRI / ICRC-RAPPORTEN

Autonoma vapen, nödvändig kontroll

Stephanie Blenchner: Det så kallade autonoma vapensystemet riskerar att förlora mänsklig kontroll över liv eller död i en krigssituation. Utan mänskligt ingripande utgår det juridiska ansvaret, vilket i praktiken skulle kunna leda till mekaniserade massmord.


STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE

Rika länder måste inleda avfasningen

Emily Yehle: Studien visar att rika länder måste inleda en utfasning av fossila bränslen .  Eftersom olje- och gassektorn upplever en kaotisk nedgång under COVID-19, visar en ny studie hur ansvariga beslutsfattare kan planera för en mer motståndskraftig framtid.


OXFAM / ÖSTAFRIKA

Gräshoppsvärmar och hungerkris

Elin Williams: Människor i östra och centrala Afrika som drabbats av både översvämningar och coronavirusets effekter står nu inför en tredje kris- hunger och fattigdom på grund av en ny gräshoppsinvasion.