artiklar från tidigare nummer

Till framsidan

Civilisation

Vision

Skrifter

2021–årgång 15

Bolag säger nej till djuphavsmineraler Erika Reje: |2021-12-01| Svenska Scania, tyska Volkswagen, holländska Triodos Bank och amerikanska Patagonia meddelar att de ställer sig bakom uppropet om ett globalt moratorium mot att bryta djuphavsmineraler. 

Vattenfall gör mer än vad som krävs Penny Davies: |2021-11-30| Statligt ägda Vattenfall går före och redovisar öppet hur mycket skatt de betalar i alla sina verksamhetsländer. Företaget gör därmed mer än vad lagen kräver, vilket visar att politiken ligger efter.

Grattis Magdalena Andersson! Anna Tibblin: |2021-11-30| Sverige har fått sin första kvinnliga statsminister. Det spelar roll och är en seger för jämställdheten. Imorgon på den Internationella dagen mot våld mot kvinnor startar den globala kampanjen 16 Days of Activism. Här behövs Sveriges röst och stöd för att få stopp på våldet mot kvinnor.

Omänskliga förhållanden i al-Hol Ami Hedenborg: |2021-11-30| I det enorma lägret al-Hol i nordöstra Syrien lever tiotusentals barn som godtyckligt har berövats sin frihet. De lever nu under livshotande och omänskliga förhållanden i lägret. Stater runt om i världen fortsätter att visa en skamligt bristande handlingskraft och vilja att repatriera de här barnen.

Öppet brev till Judiska Centralrådet Antje Jackelén: |2021-11-25| Ärkebiskop Antje Jackelén skriver ett öppet brev till Judiska Centralrådets ordförande Aron Verständig med anledning av kyrkomötets beslut gällande frågan om folkrätten i Israel och Palestina.

Utsläpp från läkemedelstillverkning Jenny Haraldsson Molin: |2021-11-25| Läkemedel är avgörande för att säkra världens befolknings hälsa och välbefinnande. Tillverkningsprocessen är dock ofta förknippad med miljöföroreningar, negativ inverkan på ekosystemen och utgör ett hot mot människors hälsa, inklusive spridning av multi-läkemedelsresistenta patogener.

Dråpslag för miljö- och klimatarbetet Marie von Zeipel: |2021-11-25| M, SD och KD vill sänka budgetreservation med stora sänkningar på miljö- och klimatområdet. I jämförelse med regeringens förslag minskas budgeten med hela 3,5 miljarder under 2022, vilket kommer att få stora konsekvenser för möjligheten att sänka utsläpp och bevara biologisk mångfald, menar WWF.

Tragedin i engelska kanalen Michael G Bochenek: |2021-11-20| Minst 27 personer, inklusive en ung flicka, dog i det kalla vattnet utanför Frankrike den här veckan när de försökte ta sig över till Storbritannien i en uppblåsbar jolle. Tragedin har intensifierat en tvist mellan brittiska och franska tjänstemän om vem som bär ansvaret för dessa korsningar.

Globalt samarbete för klimatåtgärder Katy Harris: |2021-11-20| Ett strategiskt samarbete mellan Adaptation Without Borders och Europeiska unionen som lanserades 2021 vid COP26 kommer att arbeta för att stärka det internationella samarbetet kring anpassning för att bättre hantera klimatförändringarnas gränsöverskridande och kaskadeffekter.

Elitfotboll ger rött kort till Fifa Ami Hedenborg: |2021-11-18| Amnesty välkomnar att de 32 klubbarna som ingår i Svensk Elitfotboll, SEF, skriver på Amnestys globala upprop med krav på att Fifa agerar för migrantarbetares rättigheter i Qatar.

Övergrepp mot det samiska folket Mikael Stjernberg: |2021-11-18| Under kyrkomötets avslutande högtidsgudstjänst den 24 november kommer ärkebiskop Antje Jackelén att framföra en officiell ursäkt från Svenska kyrkan till det samiska folket för historiska övergrepp.

Svenska akademin i Vatikanen CNA: |2021-11-18| Påven Franciskus talade om dialog, sökandet efter sanning och varje människas omistliga värdighet vid ett möte på fredagen med Svenska Akademien, som delar ut det årliga Nobelpriset i litteratur.

Resultat saknas på viktiga områden Jenny Haraldsson Molin: |2021-11-18| TCOP26 undvek snävt misslyckande genom att anpassa den Glasgow Klimatpakten i sista minuten. Men på grund av dess flera kompromisser var de mest uppmuntrande affärerna de som stängdes i parallella initiativ.

Thailands flytande solpaneler Albert Salamanca: |2021-11-18| Thailand börjar driva ett massivt projekt för flytande solpaneler när trycket ökar på klimatåtgärder . Från strandlinjen är den nyaste delen av Thailands framtid för förnybar energi bara ett skimmer i fjärran. Omfattningen av detta ambitiösa projekt är svår att uppskatta på långt håll.

Stort felsteg att ge Cementa tillstånd Lisa Persson: |2021-11-18| Regeringen gav Cementa tillstånd till fortsatt kalkbrytning i Slite till årsskiftet 2022 – trots att det bryter mot grundlagen och kan få allvarliga konsekvenser för vattenförsörjningen på Gotland. Naturskyddsföreningen kommer att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen

Fossilfri Zon Charlotte Lundqvist: |2021-11-18| Den absolut största orsaken till klimatkrisen är fossila bränslen. Kol, olja och fossilgas står idag för cirka 80 % av alla koldioxidutsläpp. Det finns inga alternativa lösningar – för att hantera den kris vi står inför måste vi så snabbt som möjligt fasa ut fossilindustrins hela produktion av olja, kol och gas. 

Avskogningen i Amazonas fortsätter Åsa Ingves: |2021-11-18| 877 kvadratkilometer av Amazonas har försvunnit bara under oktober månad. Ytan är fem gånger så stor som Glasgow där klimattoppmötet COP26 nyss avslutades. Den ökade avskogningen visar ännu en gång att Brasiliens president Jair Bolsonaro och hans regering prioriterar en destruktiv, miljöfarlig agenda framför Amazonas överlevnad. 

Global avskogning hotas av kryphål Nina Schmieder: |2021-11-18| SEU-kommissionen har presenterat ett förslag till en lag mot avskogning som har potential att minska det ekologiska fotavtrycket från EUs import. En fråga WWF har drivit under många år. Men WWF menar att EU måste sikta högre för att se till att EUs konsumtion inte ska bidra till avskogning och naturförstörelse.

Torvmarker minskar globala utsläpp Keisha Rukikaire: |2021-11-16| Skydda och återställa torvmarker kan minska de globala utsläppen av växthusgaser med 800 miljoner ton per år – motsvarande Tysklands årliga utsläpp – enligt en ny rapport som släpptes av FN:s miljöprogram UNEP och Global Peatlands Initiative GPI. 

Övergreppen mot migrantarbetare Ami Hedenborg: |2021-11-16| Med bara ett år kvar till herrarnas fotbolls-VM i Qatar 2022 börjar tiden rinna ut för Qatar när det gäller att infria sitt löfte om att avskaffa kafala-systemet och skydda landets migrantarbetare. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Politik mot vetenskapen Paul Lindberg: |2021-11-14| Det mest negativa blev bärgningen av stormakternas energidominans för exempelvis kol- och oljeanvändningen. Det handlar om kortsiktig politik för en gigantisk fossilprofit. Många av dessa ägarmakter har företagsamt bromsat kampen mot klimathotet. Det kan bara betraktas som hot mot mänskligheten!

Avkarboniseringen av tunga fordon Annika Flensburg: |2021-11-10| Europeiska kommissionens klimatmålplan för 2030 går miste om de potentiella minskningar som kan uppnås med tunga fordon. Enligt en ny rapport från SEI kan utsläppen minska med 24 % mellan 2019 och 2030 i stället för de 4 % som projiceras i en väg som är anpassad till EU:s "Fit for 55". Det kan gå mycket snabbare än beräknat, visar studien.

Sverige och klimatfinansieringen Stefan Håkansson: |2021-11-11| Sverige är bäst i klassen på att ta in ett jämställdhetsperspektiv när fattiga och utsatta länder ska kompenseras med klimatfinansiering. Men det händer allt för ofta att jämställdhetsanalyserna inte omsätts i det praktiska arbetet – de riskerar att bli pappersprodukter.

Hälften positiva till fossilförbud Petra Holgersson: |2021-11-10| Hälften av svenska folket är positiva till ett förbud av fossila bränslen till 2030, enligt en ny Sifo-undersökning. Men politikerna har en annan inställning. Bara ett riksdagsparti av åtta ställer sig bakom Naturskyddsföreningens förslag om förbud.

Emmy-belönade Our planet Jonna Holmgren: |2021| ”Storslagen, viktig, mästerverk” – är några ord som använts för att beskriva den omåttligt populära Netflix-dokumentären Our planet som hade premiär 2019. Den 15 oktober 2022 kommer Our Planet framföras live på Avicii Arena med dirigent Steven Price och full orkester som ackompanjerar höjdpunkter från den färgstarka resan runt vår enda planet. 

Det svenska skogsmissbruket Emma Pettersson: |2021| Läs på om Sveriges skogsmissbruk. Kontakta våra folkvalda och KRÄV att ett nytt ägardirektiv för Sveaskog utformas. Att de förbjuder all kalavverkning och inför ett ekosystembaserat skogsbruk. Och att Sveaskog anpassar sin verksamhet i enlighet med logiken i ILO 169 och respekterar samernas rättigheter.

Uganda: Benetfolket tvingades bort Ami Hedenborg: |2021-11-08| Benetfolket lever under ovärdiga förhållanden på tillfälliga boplatser med begränsad tillgång till vatten, sanitet och sjukvård. Det har gått 13 år sedan de med våld tvingats bort från sina förfäders skogsmarker i Mount Elgon, Uganda.

Klimatomställningens finansiering Max Jerneck: |2021-11-01| För att nå klimatmålen måste utsläppen minska betydligt snabbare än idag. Enligt Klimatpolitiska rådet behöver de minska med 6-10 procent per år, att jämföra med nuvarande takt på mellan 1 och 2,4 procent. Och för att uppnå utsläppsminskningar i linje med Parisavtalet skulle utsläppen behöva minska med uppemot 16 procent per år.

Fossil- och flygresereklam stoppas Hannah Nilsson: |2021-11-01| Vi får anta att de glada familjerna som visas i t ex TUI:s annonser inte befinner sig på en plats dit nordbor i sena oktober kan ta sig med tåg. All lockande destinations- eller livsstilsreklam för flygresor upprätthåller normen om att våra liv blir mer fullständiga om vi åker på solresor under kalla vintermånader.

Tyst om kärnkraftverk vid Bottenviken Lena Lagerstam: |2021-10-29| Nätverket har nyligen skickat ett yttrande till finska Arbets- och näringsministeriet om Fennovoimas nya ansökan om bygglov för kärnkraftverket Hanhikivi 1 i Pyhäjoki. Vi vädjar till Finlands regering och riksdag att satsa på förnybar energi, energisparande och i stället för på dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft.

Det radioaktiva diamantbatteriet Mariona Vilaró: |2021-10-29| Kan du föreställa dig ett batteri som håller för evigt? Den amerikanska startupen NDB, som står för "nanodiamantbatteri", utvecklar ett diamantbatteri tillverkat av kärnavfall som påstår sig hålla i 28 000 år.

Skapelsen av en klimatkris Antje Jackelén: |2021| Den globala uppvärmningen är ett verk av människan. Och det måste återanpassas för att människan åter ska kunna leva vidare med större säkerhet och framtidstro.

Krisen är redan här! Ami Hedenborg: |2021| Mänskliga rättigheter hotas i stora delar av världen som en direkt följd av klimatkrisen. Sverige och andra rika länder har en historisk skuld i de ökande utsläppen. Men hittills har Sveriges klimatåtgärder varit långt ifrån tillräckliga och de svenska klimatmålen lever inte på långa vägar upp till de internationella klimat- och människorättsåtagandena.

Världens ledare måste agera nu! Ami Hedenborg: |2021| Världens ledare måste agera nu för att rädda liv och skydda rättigheter som hotas av klimatkrisen. Samtidigt som världens ledare samlas till det globala klimatmötet i Glasgow, COP26, tvingas människor i det globala syd att konfrontera de akuta effekterna av klimatkrisen.

Antisemitiska stereotyper och myter Svante Weyler: |2021| Den antijudiska tanketraditionen innehåller ett stort antal föreställningar, myter och anklagelser. Dessa har i många fall förändrats över tid, givits nya rättfärdiganden och anpassats till nya omständigheter. Vissa beskyll-ningar har dock förblivit sig anmärkningsvärt lika genom historien. 

Klimat och fågelvakare – årets hjältar Marie von Zeipel: |2021-10-22| Världsnaturfonden WWF utser klimatprofilen Johan Rockström och miljöövervakningsprojektet Svensk Fågeltaxering till Årets miljöhjältar 2021. De belönas för att ha gjort skillnad för några av planetens viktigaste frågor.

Försök att påverka FN s klimatrapport Daniel Bengtsson: |2021-10-21| Klimatnödläge kräver att politikerna agerar! Några av världens största länder när det gäller produktionen av kol, olja, kött och djurfoder försöker eliminera fynd i FN:s klimatrapport som hotar deras intressen. Det avslöjar dokument som läckts till granskande reportrar på Unearthed.

Stålindustri och koldioxidproduktion Annika Flensburg: |2021-10-23| Stålindustrin riskerar att fördubbla sin andel av den globala koldioxidbudgeten om den inte gör investeringar på flera miljarder pund i utsläppsbegränsande teknik under de närmaste fem till tio åren, varnar en ny studie som leds av en akademiker vid University of Sussex Business School.

Skarp kritik mot Skogsstyrelsen Anna Havula: |2021-10-23| Föreningen riktar skarp kritik mot att det skett en successiv nedmontering av naturvårdsarbetet på Skogsstyrelsen de senaste åren. Nu måste regeringen tillse att Skogsstyrelsens arbete präglas av transparens och integritet, kräver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Hotet mot religionsfriheten Joel Halldorf: |2021| Efter att Herrallsvenskan gick i mål år 2019 räknades den totala publiksiffran till 2,2 miljoner – det har legat där ganska stabilt i några år, fram till pandemin. Mediebevakningen är som vanligt massiv: De hågade kan följa varje spark från premiären i april till snögloppigt november.

Fossilreklam nej tack! Gustav Martner: |2021-10-21| Bli en del av rörelsen som sätter punkt för fossilreklamen! Genom att använda din rätt att tillsammans med 1 miljon andra EU-medborgare skriva på ett s.k. European Citizen Initiative kan du bidra till en framtid där reklam för onödiga flygresor, törstiga bensinbilar och greenwashande oljebolag är förbjuden!

Nedfasning av fossila bränslen. Jenny Haraldsson Molin: |2021-10-12| Storbritanniens klimatsändebud John Murton och presidenten för Europeiska investeringsbanken (EIB) Werner Hoyer öppet regeringar och ledare för offentliga finanser att ansluta sig till ett uttalande om en utfasning av utomeuropeiska offentligt finansierade fossila bränsleprojekt. Uttalandet lanserades vid FN:s klimatkonferens.

Attackerna mot yttrandefriheten. Ami Hedenborg: |2021-10-19| Regeringars attacker mot yttrandefrihet i kombination med en ström av desinformation under covid-19-pandemin har haft en förödande inverkan på människors möjlighet att få tillgång till korrekt och aktuell information för att kunna hantera den växande globala hälsokris som covid-19-pandemin utgör. Rapport från Amnesty.  

Det är inte försent att rädda klimatet! Paul Lindberg: |2021-10-16| Jordens klimatförändringar skrämmer naturligtvis en stor del av mänskligheten – framförallt ungdomen. Men klimataktivisterna runt om i hela världen har visat på en föredömlig kunskap och ansvarsfullhet i sina nödtvungna aktiviteter. 

Jobb och klimat - ett relationskomplex. Paul Lindberg: |2021-10-16| Jobben före klimatet – eller i samförstånd? Om en industriell orsak resulterar till global uppvärmning så måste det konsekvent åtgärdas. Vilket för närvarande inte görs – men av nödvändighet måste utföras! Och vad måste då impliceras?

Bekämpandet av antisemitism. Mikael Stjernberg: |2021| Ärkebiskop Antje Jackelén skrev ett öppet brev till statsministern i och med det internationella forumet i Malmö för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Klimatförändringar har intensifierats. Katherine Leitzell: |2021| Forskare observerar förändringar i jordens klimat i varje region och i hela klimatsystemet, enligt den senaste Inter- governmental Panel on Climate Change-rapporten, som nyligen släppts.

Bilismen och skogskövling. Paul Lindberg: |2021-10-11| Bilism och skogsskövling är några av industrins värstingar. Både vad det gäller framställning och naturpåverkan – men också hanteringen av grundmaterial, teknikkunskap och totaliteten av påverkan på mänskligheten och klimatet. De globala hoten!  

Utökade befogenheter för vakter? Ami Hedenborg: |2021-10-06| Rättssäkerheten hotas om ordningsvakter får utökade befogenheter. Amnesty International Sverige har lämnat in organisationens synpunkter på utredningen om en ny lag om ordningsvakter.

Fimpa fossilreklamen! Gustav Martner: |2021-10-06| Visste du att det dör fler av skadliga partiklar från förbränning av fossila bränslen än av tobaksrökning? Greenpeace Sverige har tagit fram rapporten om fossilreklam och konsumtionshets.

Shells oljehamn stängdes i Rotterdam. Ludvig Tillman: |2021-10-05| Över 80 aktivister blockerade oljehamnen vid Shells raffinaderi i Rotterdam. Blockaden utfördes delvis med hjälp av nerplockade reklamaffischer från hela Europa som alla haft som mål att vilseleda konsumenter och fortsätta användningen av fossila bränslen.

Vetenskapsrapport till regeringarna. Andrej Mahecic / IPCC: |2021-10-04| Arbetsgrupp II - rapporten är den andra delen av IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (AR6), som kommer att slut- föras 2022. I augusti släppte IPCC den godkända arbetsgrupp I -rapporten som bedömde den fysiska vetenskapen, vilket visar att klimatförändringar är utbredda , snabb och intensifierande. 

Tillståndet – politiken sviker framtiden. Paul Lindberg: |2021-10-04| Vetenskaplig forskning har i decennier serverat all nödvändig kunskap om realistiska åtgärder för att kunna stoppa den globala uppvärmningen. Medan prioriteringarna ensidigt har värnat ekonomin i allt för katastrofal grad.

Förbud mot fossilreklam i EU. Ludvig Tillman: |2021-10-04| Med mindre än en månad kvar till den avgörande klimatkonferensen i Glasgow, COP 26, lanserar nu över 20 europeiska organisationer en kampanj för att förbjuda all fossil reklam och sponsring inom EU.

Stora klimatrisker med världshandeln. Annika Flensburg: |2021-10-01| En banbrytande rapport från Stockholm Environment Institute (SEI) avslöjar i detalj klimatriskerna för den globala handeln med stora jordbruksprodukter – och drar slutsatsen att de utgör en allvarlig global utmaning

Få företag håller löften om palmolja. Nina Schmieder: |2021-10-01| Majoriteten företag gör fortfarande för lite och lever inte upp till sina åtaganden för hållbar palmolja. Men ett fåtal har utmärkt sig och gått framåt i sitt palmoljearbete på bara ett år. De visar därmed att en snabb omställning är möjlig.

Antarktis – sista vildmarken på jorden. Daniel Bengtsson: |2021-10-01| Antarktis är en av de få sista vildmarkerna på vår jord – ett i princip orört ekosystem. I början av 1980-talet hotade kommersiell exploatering den avlägsna kontinenten och dess känsliga natur. Troligtvis finns det olje- och mineralfyndigheter under isen, vilket gjorde att länder och företag stod i kö för att prospektera.

Klimatet – stoppa bensin och diesel. Petra Holgersson: |2021-10-01| Naturskyddsför- eningen håller en serie pressträffar om klimat- krisen. På den första pressträffen presenteras en ny juridisk analys av hur ett förbud mot fossila bränslen kan utformas. Ett skarpt fossilförbud kan minska utsläppen med 75 procent.

Cementas undantagstillstånd. Emma Pettersson: |2021-09-29| Den 29 september röstade våra folkvalda om huruvida Cementa ska få en speciallag för att fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland. En fråga som handlar om betydligt mer än enbart cement. Greenpeace kräver att “Cementa- lagen” ska stoppas – våra folkvalda måste prioritera miljöbalken och våra grundlagar över ett företags kortsiktiga vinstintresse.

Åtgärder för natur och människor. Anna Almber: |2021-09-23| WWF välkomnar i sitt pressmeddelande de åtgärder och nya satsningar för naturen som presenterats av globala ledare, bland andra statsminister Stefan Löfven. Det skedde i samband med FN:s generalkonferens i New York.

Utan samsyn kan inte klimatet räddas. Jos Barlow: |2021-09-23| Problemet är att åtgärderna hittills inte har samordnats. I en internationell studie pekar forskare på vikten av att ta hänsyn till båda kriserna samtidigt, både inom forskning och vad gäller konkreta åtgärder.

Nyttan viktas tyngre än mångfalden. Ulf Morgan Svensson: |2021-09-28| Senast när gräddan av Sveriges klimat- och miljöforskare, debattörer och industriföreträdare i en DN Debatt- artikel med emfas hävdar att riksdagen bör ändra miljöbalken på så sätt ”att klimatnyttan viktas tyngre i tillståndsprocessen vid ansökningar om utbyggnad av vindkraft och elnät”.

Svenska banker avskogar Amazonas. Lisa Persson: |2021-09-21| En ny rapport visar att svenska banker fortsätter att investera miljarder av svenskarnas fondsparande i företag som bidrar till regnskogsskövlingen i Amazonas. Ingen av bankerna ställer tillräckliga krav på företagen.

Europa står starkare tillsammans. Thérèse Lerebours: |2021-09-21| "I den allvarligaste planetkrisen genom tiderna ... Vi valde att gå den tillsammans med den europeiska gröna affären", sade von der Leyen och talade med lagstiftare i Strasbourg, Frankrike.

Franciskus: "Vissa ville att jag skulle dö"  Hanna Brockhaus: |2021-09-21| I ett privat möte med jesuiter i Slovakien den 12 september sa påve Franciskus att det fanns människor som ville att han skulle dö efter att han genomgått en kolonoperation i juli.

Ny mörk energi kan ha upptäckts. Paul Lindberg: |2021-09-21| Vid universums avstamp kan det ha funnits en ytterligare så kallad mörk energi. Upptäckten har gjorts med två separata studier som samlats in under tre år. Om det stämmer kan upptäckterna förklara mer om den kosmiska expansionstakten.

Minska övergödningen i Östersjön. Marie von Zeipel: |2021-09-16| Ny rapport: Det finns en stor möjlighet att förbättra Östersjöns hälsa genom ett mer cirkulärt svenskt jordbruk och livsmedelskedja. Det visar en ny rapport från Baltic Stewardship Initiative, som drivs av WWF i samarbete med LRF och Lantmännen.

Egypten tystar människorätten. Ami Hedenborg: |2021-09-16| Egyptens nationella säkerhetsbyrå (NSA) använder sig av olagliga förhörsmetoder samt överdriven övervakning av människorättsförsvarare och politiska aktivister. Metoderna är ett försök att skrämma människor till tystnad. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Förnybar el kan bli dyrköpt erfarenhet. Ulf Morgan Svensson: |2021-09-15| I grunden är jag positiv till att bygga ut den förnybara energi- produktionen. Men innan detta kan ske så måste noggranna undersökningar genomföras så att vi inte samtidigt åstadkommer enorma skador på natur och miljö. För vad har vi då vunnit?

Stockholms säkerhetskonferens. Stephanie Blenckner: |2021-09-15| Krig har utkämpats på många sätt. Även om evolutioner och revolutioner i militära angelägenheter fortlöpande sker, har den nuvarande utvecklingen öppnat cyberrymden, yttre rymden och det mentala rummet som potentiella nya slagfält för framtiden.

Sveaskog bryter mot urfolks rättighet. Karolina Carlsson: |2021-09-15| Greenpeace International anmäler det statliga skogsbolaget Sveaskog till den internationella miljömärkningen Forest Stewardship Council (FSC). Enligt Greenpeace har Sveaskog brutit mot certifieringsorganets regler för urfolks rättigheter.

Ett dygn för våldsmotstånd och våld. Nathaly Salas: |2021-09-06| Fred med jorden! Fred utan vapen! Kyrkovalet står för dörren och den 16–17 september bjuder Kristna Fredsrörelsen och Sigtunastiftelsen in till ett dygnslångt samtal om hur tro och övertygelse kan bidra till förändring. Ett samtal som vill nå bortom polemik och enkla svar.

Klimatförändringar och hälsa. Ylva Rylander: |2021-09-06| Professor Andy Haines: "Jag kommer att fokusera på klimatförändringens fråga, hur det kommer att påverka människors hälsa och vilken typ av åtgärder vi behöver vidta för att minska påverkan."

Haven domineras av en mäktig grupp. Paul Lindberg: |2021-09-13| Precis som i en James Bond film finns det en skuggig men mäktig finansgrupp som inte nöjer sig med mer än att äga rikedomarna i världens hav. I dag äger de en större del av världshandeln. Framöver strävar de även efter havens bedragande rikedomar.

Plastskräpet i haven ökar lavinartat. Inger Näslund: |2021-09-06| – Priset för samhället, miljön och ekonomin för att tackla plastavfallet är minst 10 gånger högre än marknadspriset på jungfrulig plast, vilket är skrämmande och helt orimligt, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Syriska flyktingar har torterats. Dominika Ożyńska / Amni Hedenborg: |2021-09-07| Flyktingar från Syrien som återvänt dit efter att ha sökt skydd utomlands har blivit gripna, utsatta för “påtvingade försvinnanden”, sexuellt våld och annan tortyr. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Agera nu för klimaträttvisa! Sofia Hallonsten: |2021| Sommarens extrem- väder, bränder och stormar har återigen satt ljuset på klimatet. De människor som bidragit minst till klimatförändringarna är många gånger de som drabbas allra hårdast. Därför vill Diakonia tala om klimatet som en fråga om rättvisa.

Ekologiska alternativ saknas. Lisa Persson: |2021-09-06| Noll ekologiska alternativ. Det blev resultatet när Naturskydds- föreningen granskade utbudet från fem av de största producenterna av vegetariska halvfabrikat. Samtidigt visar en ny Sifoundersökning att efterfrågan på ekologiska vegoprodukter är stor.

Förbud mot organiserad rasism. Paul Lindberg: |2021-09-06| Förbud mot del- tagande i rasistiska organisationer handlar om ett lagförslag för att kriminalisera rasistiska organisationer. Det kan vara den rätta vägen för att bekämpa rasismen. Det är med lag som demokrati måste byggas!

En gnista kan tända hela skogen. Paul Lindberg: |2021-09-06| Att överleva – eller leva överflödigt – är en stor filosofisk fråga om livet på planeten. Drömmen om fusionsenergi är driften för den optimala energiförsörjningen – en besatthet som människan har stor erfarenhet av.

Hjälp Afghanistans kvinnorättsförsvar. Anna-Carin Hall: |2021-08-26| Kanadas regering meddelade att de kommer att välkomna mer än 20 000 särskilt utsatta och hotade afghaner, såsom kvinnliga ledare och människorätts- aktivister. Nu hoppas vi att Sverige med sin regering och feministiska utrikespolitik kommer att göra detsamma.

Oro för barns säkerhet i Afghanistan. Pernilla Baralt: |2021-08-31| Närmare 10 miljoner barn i landet är i desperat behov av humanitärt stöd. UNICEF uppmanar alla våra samarbets- partners och privatpersoner att hjälpa barnen, nu.

Stephen cyklar för Världens Barn. Esther Flores Sedman: |2021-08-31| TV-profilen och hälsoinspiratören Stephan Wilson cyklar en egen variant av Vätternrundan för Världens Barn tillsammans med bistånds- organisationen Diakonia. – Det kommer inte att gå fort. Troligtvis blir det världens långsammaste Vätternrunda, men det finns inte på världskartan att jag ger upp.

Muonio sameby svarar Sveaskog. Hans Holma |2021-08-30| Med anledning av Sveaskogs senaste uttalanden i media och i mailutskick om att Greenpeace skulle ha spridit felaktig information, följer här Muonio samebys bemötande av det statligt ägda bolagets påståenden om att samråd har ägt rum.

Förtryck mot ursprungsbefolkningen. Matilda Pearson / Johanna Sandahl: |2021| Det våldsamma förtrycket av urinvånare, som många nog förknippar med Columbus intåg i Amerika eller de rasbiologiska kategoriseringarna av samer, tillhör inte bara historien. Ursprungsfolk runt om i världen tvingas utstå orättvisor, hot och våld – just nu.

Fossilfritt samhälle är nödvändigt! Lindsay Meiman: |2021-08-26| Fossil Free Federal Reserve-kampanjen svängde från personliga till fjärranslutna och COVID-säkra åtgärder när Symposium blir virtuellt, vilket fördubblar att kampanjen bara börjar.

Pandemin delar världen i två. Anna Stenvinkel: |2021-08-16| Rättvis fördelning av vaccin och tillgång till finansiering för att möta den växande ojämlikheten i världen – det var tydliga budskap när genomförandet av Agenda 2030 följdes upp på FN:s politiska högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF).

Dödade migranter i Qatar utreds inte. Ami Hedenborg: |2021-08-26| Myndigheterna i Qatar brister när det gäller att utreda dödsorsaken hos de tusentals migrantarbetare som avlidit de senaste tio åren. Detta trots den koppling som finns mellan osäkra arbetsförhållanden och en för tidig död. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Elbilens koldioxidutsläpp är stor! Paul Lindberg: |2021-08-28| Nej, elbilen är inget alternativ för bekämpningen av klimathotet! Det är ett fantiserande för att rädda profitframgångarna. Fossildrivna bilar är naturligtvis betydligt sämre. Elbilen idag är skrytsamt stora med starkare elmotorer och med ökad energiåtgång.

Innovation i värdekedjan för plast. Kirsten Dunlop: |2021-08-23| Övergången till en cirkulär ekonomi är en av de absoluta hörnstenarna i kampen mot klimatkrisen. Eftersom plast alltmer används i vardagsprodukter blir effektiv återanvändning och återvinning viktigare än någonsin.

Slutsatser och krav på åtgärder. Daniel Bengtsson: |2021-08-24| Den senaste rapporten från IPCC, som är skriven av världens främsta klimatforskare, sammanfattar den senaste vetenskapen för vad som händer med vårt klimat och ger en skarp varning om vart vi är på väg om brådskande åtgärder inte vidtas.

Katastrofbränder i Sibirien. Åsa Ingves: |2021-08-24| Vilda bränder i Sibirien är större än alla andra världsvida bränder tillsammans. De bränner boreal skogstorvmark som ligger över upptining av permafrost. Den länge fruktade arktiska kolbomben exploderar.

Kärnkraftsindustrin lätt på säkerhet. Johanna Sandahl m.fl: |2021-08-22| Natur- skyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, svarade mot kärnavfallsbolaget SKB:s debattartikel. SKB upprörs över att regeringen vill bryta ut beslutet om ökad mellanlagring av använt kärnbränsle ur den större frågan om kärnavfallsförvarets tillåtlighet.

Skyfall, nytt grepp om avloppskaoset. Lars Hylander / Ulf Svensson: |2021-08-22| Bräddningar och avloppskaos tillhör framtiden. Dagens utdaterade systemlösningar löser inte problemen utan skapar hela tiden nya, skriver docenten Lars Hylander och civilekonomen Ulf Svensson.

Fler möjligheter för könsidentiteten. Ami Hedenborg: |2021-08-21| RFSL, RFSL Ungdom och Amnesty Sverige lämnade över 38 301 namnunderskrifter till Sveriges socialminister Lena Hallengren med krav på en ny könstillhörighetslag. Underskrifterna kommer från Sverige, Danmark och Färöarna och överlämnades i samband med WorldPride.

Talibaner och Sveriges medier. Anna Fröjd: |2021-08-21| Vad har talibanerna och Sveriges högerradikala medier gemensamt? Kommentar Sverige har stoppat alla utvisningar till Afghanistan och talibanerna har återtagit makten med våld. Men Sveriges högerradikala medier skäms inte för sin öppna rasism och brist på humanism.

Hanna Halpern ny generalsekreterare Judiska Församlingen. Paul Lindberg / JFS: |2021-08-19| Hanna Halpern  kommer att ansvara för Församlingens löpande verksamhet och medarbetare. Hanna utses samtidigt till generalsekreterare för Judiska Centralrådet i Sverige, den organisation som företräder de judiska församlingarna i Sverige.

Klimatgalan på TV4 – 26 augusti. Lisbeth Larsson: |2021-08-19| Den 26 augusti sänder TV4 och TV4 Play WWF:s insamlingsgala ”En kväll för vår planet” som leds av Anna Brolin och Danny Saucedo. Tittarna kommer att bjudas på fängslande reportage, livemusik och humorinslag.

Behovet av en integrerad ekologi. Jeorge Joseph: |2021-08-19| Katolska kyrkans hjälporganisation och världens största humanitära nätverk, uppmärksammar dagen med ett uttalande där man vill påminna om behovet av en integrerad ekologi som ser människan, klimatet och miljön som en helhet.

Vetenskapliga bevis om extremväder. Kaisa Kosonen: |2021-08-17| Den senaste rapporten från IPCC, som är skriven av världens främsta klimatforskare, sammanfattar den senaste vetenskapliga förståelsen för vad som händer med vårt klimatsystem och ger en skarp varning om vart vi är på väg om brådskande åtgärder inte vidtas.

Klimatförändringar utbreder snabbt. Katherine Leitzell / Nada Caud: |2021-08-17| Klimatforskare har observerat förändringar i Jordens hela klimatsystem enligt den senaste Intergovernmental Panel on Climate Change -rapporten, som just har släppts ut.  

Klimatmarschen rädda framtiden! Paul Lindberg: |2021-08-17| En förhoppningsfull önskan om en mastodontmarsch för räddningen av framtiden – i Greta Thunbergs anda. Klimatrörelsen tillsammans med alla humanitära tänkare är lämpliga för ansvaret för framtidens upprättelse.

Uppseendeväckande om Cementa. Markus Håkansson: |2021-08-13| Naturskydds- föreningen är kritisk till att Cementa har fått tillstånd att fortsätta bryta kalk i gotländska Slite. Mark- och miljööverdomstolen avvisade tidigare i sommar ansökan om nytt tillstånd med hänvisning till bristande underlag.

Stoppa fossila bränslen mot klimatet. Paul Lindberg: |2021-08-13| Klimatmålen kan stoppa den globala uppvärmningen. Men, mycket tyder på att klimatmålen inte verkställs. Juridisk nödbroms är då lösningen för garantin mot fossila bränslen.

Hemlig kärlek i Kina–konstutställning. Sandra Rathsman / Katarina Ståhl: |2021| Secret Love är en konstutställning där fyra kinesiska konstnärer utforskar identitet, sexualitet och normer. Dessa frågor är känsliga i Kina och tabubelagda i den kinesiska konsten. Nu finns Secret Love i Stockholm fram till den 27 augusti.

FN-mötet Stockholm+50. År 2022. Annika Flensburg: |2021-08-10| Stockholm+50 äger rum den 2–3 juni 2022 i Sverige för att fira 50 -årsdagen av FN:s konferens om mänsklig miljö (Stockholmskonferensen 1972). Det kommer att påskynda genomförandet av åtaganden för hållbar utveckling, inklusive en hållbar återhämtning från Covid-19-pandemin.

Hindra Sveaskogs avverkning. Karolina Carlsson: |2021-08-10| Aktivister från Greenpeace är nu på plats i Muonio sameby för att protestera mot Sveaskogs planerade avverkingar av lavskogar som är viktiga renbetesområden.

Påve Franciskus har hotats. Hanna Brockhaus: |2021-08-09| Ett kuvert adresserat till påven Francis och som innehåller tre kulor avlyssnades i Milano sent på söndagskvällen, enligt italienska medier. Enligt rapporter har lokal brottsbekämpning tagit lappen och undersöker dess ursprung.

72% saknar resurssäkerhet. Amanda Diep: |2021| Underskott i naturresurser och under världsgenomsnittlig inkomst, enligt en ny studie som leddes av Global Footprint Network-presidenten Mathis Wackernagel och som publicerats i Nature Sustainability.

Industriell övergång för klimatet. Aron Atteridge / Claudia Strambo: Ett rättvist sätt kan hantera nedgången i större industrier och minimera störningar. Avkolningsövergångar i Australien, USA, Storbritannien och Sydafrika utvidgar omfattningen av framgång från att helt enkelt stänga branscher till att inkludera social och ekonomisk rättvisa.

Reningsverkens slam är farligt. Gunnar Lindgren m.fl: Det sprids en felaktig bild av att reningsverkens slam är likvärdigt med naturligt gödselmedel. Men det som spolas ned i toaletterna är bara en bråkdel av det som slutligen hamnar i slammet. Slammet är snarare ett farligt avfall och borde självklart hanteras därefter. Något ”ofarligt eller rent” slam existerar självklart inte.

Tiden tickar – mammons besatthet. Paul Lindberg: Om människan har ett slut så tycks det närma sig. En sådan tanke är givetvis defaitism – men den är inte alls min tanke. En besatt värld låter sig deformeras av den nuvarande maktens verklighet – mammon!  

Afghanistan – Talibanernas hämnd. Patricia Gossman: Talibanstyrkorna riktar sig mot kända kritiker i angreppen trots att de har beordrats att agera med återhållsamhet. I Kandahar har talibanerna kvarhållit och avrättat misstänkta medlemmar av provinsregeringen och säkerhetsstyrkor, och i vissa fall deras släktingar.

Moral och vetenskap. Paul Lindberg: Etiken och sanningen: "Skräm inte ungdomen med klimatkrisen – då drabbas industrin och jobben". Det är en allvarlig kritisk försvarsreflektion i strid mot moralen. Kritiken förvrängs till profitens försvar.

Förskingring och missbruk. Carl Bunderson: Kardinal Angelo Becciu är en av tio tilltalade i vad som är Vatikanens största rättegång för finansiella brott i modern tid. Kardinalen går inför domstolen för första gången sedan påven Franciskus ändrade normer för att tillåta kardinaler och ärkebiskopar att prövas av domare.  

Förintelserelaterad minskning. Svante Weyler: Resultat som ger hopp. Ett mycket sakligt konstaterande att glädjas åt: ”Resultatet visar att stödet för traditionella och Förintelserelaterade föreställningar försvagats mellan 2005 och 2020 samtidigt som andelen som tar avstånd från denna typ av föreställningar har ökat.”

Pandemin trängde undan bistånden. Kalle Lindberg: Uppmärksamheten för biståndet i media minskade 2020. Det beror troligen på det ökade intresset för Corona som under åreen nämns i var fjärde artikel och inslag. Det visar en rapport från Retriever om hur biståndet skildrats i svensk media under åren 2019 och 2020.

Klimatet måste beaktas och stoppas. Ludvig Tillman Högsta temperatur någonsin.Vi ska vara helt ärliga – denna artikel kommer inte vara särskilt trevlig läsning. Men det är viktigt, och vi hoppas du vill läsa och reflektera.

FN-rapport om klimatförändringar. Jonathan Lynn / Werani Zabula: Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) öppnade mötet för att godkännandet av sin nästa rapport om klimatförändringens fysiska vetenskapliga grund, den första delen av den sjätte utvärderingsrapporten.

Elflyget 30 år försenat. Paul Lindberg: Nolltid för fossila bränslen. Att tro på vetenskapen om faktiska klimatförhållanden är mer angeläget än utlovade elflygplan som förskjuts framöver. Vetenskapens värderingar är givetvis betydligt angelägnare!

Står Stockholm på tur?. Ulf Morgan Svensson: Intresset för övergivna platser, som hus industrier, sanatorier, dansbanor och liknande är stort just nu. Den ständigt pågående strukturomvandlingen gör att även relativt nybyggda, centralt belägna kontor i Stockholm rivs eller byggs om.  

Det nazistiska arvet och rasbiologin. Paul Lindberg: Sverige och rasbiologins institutionalisering var helt och hållet ett kvasivetenskapligt falsifikat. Högerextremismen lyckades förvandla hat och fördomar till en så kallad "vetenskaplig" rasbiologi. Det spred sig till Tyskland och blev nazismens s.k. portalideologi.

Sveriges bivänligaste kommuner. Markus Håkansson: Helsingborg och Sollentuna har landets mest omfattande arbete för att ta hand om bin och andra pollinatörer. Det enligt Naturskyddsföreningens nya rapport Sveriges bivänligaste kommun 2021 där de båda kommunerna delar på första platsen. Jönköping kniper bronspengen.

Klimatansvaret och mammons skuld. Paul Lindberg: Uppvärmningen av planeten Tellus har tydliggjorts och fått världsorganisationer till aktiva räddningsförsök. Kunskapen om den globala uppvärmningen har funnits under minst femtio år. Det tog lång tid innan åtgärder sattes in, men som tyvärr ändå kan vara försent.

Bina – den viktiga varelsen. Daniel Bengtsson: Visste du att bin står för omkring 80 procent av all pollinering i världen? En enda bikoloni kan pollinera omkring 150 miljoner blommor varje dag och 70 av 100 av de mest populära växtbaserade matvarorna är pollinerade av våra vänner bina.

Förnybar energiökning i USA. Chris Higginbotham: USA förväntar sig tillväxt inom elproduktion från förnybara energikällor framöver. EIA förutsäger att USA:s detaljhandel med el kommer att öka med 2,8% under år 2021, vilket leder till en 5,1% ökning av försäljningen till industrisektorn.

Skydda svensk skog. Dima Litvinov: Vilken del av NEJ har Sveaskog så svårt att förstå? Jag funderar på det medan jag vandrar genom en vacker naturskog norr om Pajala. Hänglav hänger som julglitter från granarna. 

Elflygplan – det självklara ansvaret. Paul Lindberg: Nu, inför trafikflygets vara eller inte vara, och med ersättningen av el-järnvägen, mopsar flygbolagen upp sig i sin retoriska propaganda – flyget ska bli fossilbefriat. Men klimatkraven kom redan för 40 år sedan. I dag ökar Jordens uppvärmning fasansfullt.

Global kärnvapenteknik växer. Stephanie Blenckner: Trots denna totala minskning ökade det beräknade antalet kärnvapen som för närvarande sätts ut med operativa styrkor till 3825 , från 3720 förra året. Cirka 2000 av dessa – som nästan alla tillhörde Ryssland eller USA – hölls i ett tillstånd av hög operationell beredskap.

Skydda gammal skog. Dima Litvinov: Kalhyggen som är den vanligaste avverkningsmetoden i det svenska skogsbruket  måste undvikas. Och vi måste skydda all gammal skog! Det är några av förslagen i ett läckt utkast till den nya skogsstrategin från EU-kommissionen – som också förkastar det svenska skogsbruket.

Försvararnas rättigheter. Tom Sullivan: Swedwatch, Business and Human Rights Resource Center och företagsföreningen Amfori var värd för ett webinar om företagens roll för att bedöma och hantera risker för mänskliga rättigheter och miljöförsvarare.

Trossamfund – kvinnors inflytande. Örjan Wallin: Ny rapport om kvinnors inflytande i trossamfund. Några av resultaten i rapporten: Delaktighet, inflytande och ledarskap bland kvinnor i trossamfund. Unikt för rapporten är att den bygger på en studie av kvinnors egna erfarenheter av ledarskap i Sverige idag. 

Massivt stöd för Karatj-Råvvåive. Linda Ellegaard Nordström: Sex miljöorganisationer och mer än 11 000 privatpersoner kräver nu att hela den fjällnära gammelskogen Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun får skydd som naturreservat. 4000 hektar av området är fortfarande utan skydd och delar av gammelskogen kan komma att avverkas.

Officiell ursäkt till det samiska folket. Ewa Almqvist: Kyrkostyrelsen har beslutat att Svenska kyrkan ska framföra en officiell ursäkt till det samiska folket, för historiska övergrepp. Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med övergripande åtaganden, som utgångspunkt för Svenska kyrkans arbete med försoningsprocessen de kommande 10 åren.

Klimatförändringar och risk. Lisa Persson: Naturskyddsföreningen ska förstärka sina regionala kanslier i syfte att stimulera det lokala engagemanget och påverkansarbetet i hela landet. Det var ett av många beslut som klubbades igenom på riksstämman 2021.

Fred och utveckling. Alexandra Manolache: De förutspådda effekterna av klimatförändringar blir alltmer synliga. Miljö- och klimatrelaterade risker – inklusive extrema väderhändelser, vattenbrist och misslyckandet med att anpassa och mildra klimatförändringarna – är bland de största riskerna världen står inför.  

Om en ny social idealism. Paul Lindberg: Socialhumanism är ideologin som stoppar en värld som gör slut på sig själva. Författat av professor Brian Ellis för skapandet av teorin för en ny socialhumanism. Det är menat som alternativet för den nuvarande världspolitiska vanmakten.

Nedbrytning av ekosystemet. Vatikanen: Påve Franciskus uttryckte att miljöförstöring är "ett tydligt resultat av ekonomisk dysfunktion". Lanseringen av FN:s decennium för återställning av ekosystemet betonade påven vikten av att skydda miljön och reformera den globala ekonomin.

Regler om global skatteflykt. Sofia Hallonsten: EU enades om att regelverket för att stoppa skatteflykt är fullständigt urvattnat angående de multinationella företagen. Sverige har agerat bromskloss sedan förslaget lades fram för fem år sedan.

Ekpyrotiskt scenario. Paul Lindberg: Den nionde fasen är cirka 15 miljarder efter Big Bang – det vill säga tiden vi befinner oss i. Inom universum fortsätter denna fas och vad det går ut på råder det många meningar om. Big Bang-teorin uttrycks som nio utvecklingsfaser.

Amnesty International 60 år. Ami Hedenborg: Amnesty International 60 år som organisation och arbetet för en värld där varje människa åtnjuter sina mänskliga rättigheter. Över 10 miljoner människor världen över är engagerade i Amnesty och varje år skrivs hundratusentals brev, sms och vykort för att sätta press på makthavare.

Vindkraftsutbyggnad – risken att dö. Ingela Martikkala, m.fl.: Det byggs mycket vindkraft i Sverige idag. Javisst, vi behöver ny, hållbar energi. Men är det hållbart att omringa och ödelägga en hel, livskraftig by, där det återigen pågår inflyttning av människor? Vår by riskerar att dö efter vindkraftsutbyggnad.

Vitalisera demokratin. Alexandra Manolache: Ambassadör Eliasson hyllade Dr Madeleine Albright för hennes livslånga karriär inom offentlig tjänst som en "förkämpe för demokrati" och en inspirerande kraft för humanitär handling. I panelen fanns statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Ann Linde.

Kvasikristallen och minnesgraven. Paul Lindberg: Kvantdatorn kommer att skiljas markant med den nuvarande datorteknologin – och med annorlunda funktioner. Kunskapen hittades till viss del efter atombombsexperiment. I dag har den vetenskapliga humaniteten tagit över för ett civilt förfogande.

Minska metanutsläppen, brådskande. Annika Flensburg: En global metanbedömning som släppts ut av Climate and Clean Air Coalition (CCAC) och FN:s miljöprogram (UNEP), med stöd från SEI-forskare, visar att metanutsläpp från människor kan minskas med upp till 45% detta decennium.

Bromsa naturkrisen!. Markus Håkansson / Anna Almberg: Krisen för den biologiska mångfalden är akut. Trots det allvarliga läget lyckas inte Sverige nå de 20 mål som sattes upp för tio år sedan av FN. Det visar en ny rapport där Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF granskat Sveriges arbete med att genomföra Aichimålen.

Vaccinmiljardärerna. Elin Williams: Tack vare läkemedelsföretagens vinster med monopol på covidvacciner har nio personer blivit dollarmiljardärer sedan starten av coronapandemin. Detta avslöjar People’s Vaccine Alliance inför G20-ledarnas Global Health Summit imorgon.

Effektivare stambana. Paul Lindberg: Behovet för klimatutvecklingen och den svenska järnvägen gäller frågan om vad som är bäst ur alla synvinklar. Snabbt som ett flygplan – eller snabbheten för klimatets räddning och de framtida behoven.

Slutförvar i Forsmark – är det säkert? Karl-Inge Åhäll / Olov Holmstrand: På bordet hos regeringens ligger kärnkraftsbolagens ansökan att slutförvara högaktivt kärnavfall vid Forsmark med den så kallade KBS-metoden. Om den godkänns, placeras kärnavfallet i berg på 500 meters djup, mitt i den övre grundvattenzonen – enligt de två professorerna i denna artikel.

Infria löftet om könstillhörighetslag. Ami Hedenborg: Den nuvarande lagen från 1972 är förlegad och måste ersättas. I grunden handlar det om att säkerställa transpersoners mänskliga rättigheter på lika villkor som andra. Med anledning av Internationella dagen mot homo- och transfobi, IDAHOT, uppmärksammar Amnesty och RFSL behovet av en ny lag.

Svensk rasideologi. Anna Rohlin L arsson: Antalet högerextrema aktiviteter minskar för andra året i rad. Och konkurrens från fristående grupperingar gör att tidigare dominerande NMR (Nordiska Motståndsrörelsen) tappar aktivister. 

Tågåret 2021 – Fem beslut att rulla ut. Rolf Lindahl: EU har utsett 2021 till europeiska året för järnvägen för att uppmuntra fler att välja tåget som transportslag. Det är verkligen något som behövs. Transportsektorn står som helhet för 25 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser men järnvägen står endast för 0,4 procent. 

Våldet mot demonstranter i Colombia. Eva Eklund m.fl.: Beslutfattare i Sverige måste ställa krav på garantier för de colombianska medborgarnas grundläggande rättigheter samt att oberoende utredningar av människorätts kränkningar i samband med protesterna snarast genomförs.

FN:s slutförslag till alla regeringar. Jonathan Lynn: Mellanstatliga panelen om klimatförändringar har spridit det slutliga utkastet till arbetsgruppens bidrag till den sjätte rapporten för utvärderingar (AR6) till regeringarna för att kommentera sammanfattningen för politiska beslutsfattare, i en av de sista faserna före plenars behandling.

Gustaf Lind ny generalsekreterare. Marie von Zeipel: Gustaf Lind, idag departementsråd på Utrikesdepartementet och bosatt i Solna, har utsetts till ny generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF. Han tillträder posten den 9 augusti.

Sibusiso Innocent Zikode. Sofia Wallgren: Per Anger-priset 2021 tilldelas människorättsaktivisten S’bu Innocent Zikode. Han kämpar för rätten till hem, mark och överlevnad för de allra fattigaste i Sydafrikas kåkstäder. Priset delas ut av Forum för levande historia den 21 april.

Koldioxidminskning GB 17%. Paul Lindberg: Med hjälp av Covid 19 har koldioxidavtrycket minskat till en nivå som utgör behovet för miljön. Ganska makaber jämförelse, men ändå en bekräftelse för att klimathotet kan korrigeras, enligt brittisk forskning.  

Havsbaserad energi. Paul Lindberg: Miljöpartiet verkar för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft vilket också är EU-kommissionens riktlinjer. Det kan ersätta Sveriges elbehov och avsluta användningen av fossila bränslen.

Ekonomins klyftor. Lars Ingelstam: I USA får de rikaste som utgör 1 % av hushållen 21 % av inkomsterna, och tendensen är att andelen ökar. Detta var en huvudpunkt för rörelsen Occupy Wall Street ("vi är de 99 procenten!"), men är också en bok av ekonomipristagaren Joseph Stiglitz, professor i ekonomi

Världens kvinnor och covidkrisen. Elin Williams: Covid kostade världens kvinnor åtminstone 800 miljarder dollar i förlorade inkomster under 2020. Det motsvarar mer än 98 länders sammanlagda BNP, säger hjälporganisationen Oxfam idag.

Ansvarsfullt vattensamarbete. Erika Reje: Vatten är en central resurs för mode- industrin då det används genom hela värde- kedjan; från råmaterial till det att konsumenterna tvättar de färdiga plaggen. Samtidigt är vattenbristen globalt större än någonsin, och det vatten som finns tillgängligt blir allt smutsigare.

Klimatnödläge och otillräcklighet. Daniel Bengtsson: Även med nya nationella klimatåtaganden från USA, Storbritannien, Kina, Kanada och Japan återstår mycket tills världens regeringar har en tydlig och klar färdplan för att nå upp till 1,5-gradersmålet inom Parisavtalet.

Världens dödsstraff under 2020. Ami Hedenborg: Egypten har utfört tre gånger så många avrättningar som under 2019. Kina använde sig av dödsstraffet i samband med brott som hade att göra med att förhindra spridningen av covid-19. Förra USA-administrationen avrättade tio personer inom sex månader.

Klimatet och tiden. Paul Lindberg: ”Jag ser fram emot att jobba tillsammans med president Biden och andra för att nå målen i Parisavtalet, genom att driva på för att den tunga industrin ska nå fossilfrihet och netto-noll-utsläpp till år 2050” . Enigt Stefan Löfven.

Kyrkoval 2021 - 27 000 kandidater. Ewa Almqvist: Det är helt fantastiskt! Hela 27 000 personer ställer upp i kyrkovalet, och vill på ett demokratiskt sätt ta ansvar för hur Svenska kyrkan ska formas framöver.

Muonio Sameby. Dima Litvinov: Det statliga skogsbolaget Sveaskog har i upprepade fall kört över samernas rättigheter och avverkat gamla naturskogar i viktiga renbetesområden kring Muonio sameby.

En dags militärutgifter mot svälten. Elin Williams: Över 250 organisationer skriver under ett öppet brev där världens regeringar uppmanas att öka sitt bistånd för att förhindra att över 34 miljoner människor pressas till randen av svält i år.

Elbilar och batterier. Paul Lindberg: Elektricitet framställs till stor del av olja, kol och atomkraft. Och det påverkar livet på Jorden i en omfattning som bland annat förstör Jordens klimatsystem.

Spridning av antimikrobiell resistens. Tom Sullivan: När världen klättrar för att produ- cera och distribuera vacciner för att bekämpa Covid-19 fortsätter den stadiga spridningen av antimikrobiell resistens (AMR) att undergräva behandlingen av infektionssjukdomar som tuberkulos, HIV och malaria.

Destruktivt fiske i Indiska Oceanien. Dima Litvinov: Fisketrycket i den Indiska oceanen hotar kustsamhällenas försörjning och flera av de fantastiska arter som lever där. Regeringar har misslyckats att agera. 

Sveriges behov av bostadsstrategi. Ami Hedenborg: Regeringen, myndigheterna och kommunerna måste ta den internationella kritiken, om att rätten till bostad inte fullt ut respekteras i Sverige, på mycket större allvar.

Det nya JWS Rymdteleskopet. Paul Lindberg: Det nya JWS Teleskopet ersätter Hubbleteleskopet som har gjort sitt. Allt för en bättre utsikt och insikt! NASA låter den globala gemenskapen delta i en fängslande forskning.

Vaccin kan göras ineffektivt. Elin Williams: Två tredjedelar av epidemiologer i ny studie varnar: mutationer kan göra covidvaccin ineffektiva om ett år eller mindre En ojämn fördelning av covid-19-vaccin kan få ödesdigra konsekvenser, varnar 77 epidemiologer från 28 länder.

Sveriges energibehov. Paul Lindberg: Olja, kol och atomkraft ersätts helt med sol, vind och vattenkraft. Det handlar om en betydande omställning som kommit en bra bit på väg. Teknologi och kunskap är redan preciserad och igångsatt.

AP-fond minskar inte fossila utsläpp. Magnus Håkansson: Trots klimatkrisen är våra pensionspengar investerade i några av världens största fossila bolag. AP-fonderna motiverar det med att de försöker påverka bolagen att bli mer hållbara. Men vår rapport visar att ytterst få av bolagen har satt utsläppsmål i linje med Parisavtalet.

Återhämtningen mot klimat och miljö. Anna Almberg: Klimatpolitiska rådet har överlämnat sin granskningsrapport 2021 till regeringen. Sverige ser positivt på de steg regeringen tagit för att börja integrera klimat- och miljöfrågor i alla relevanta politikområden. Världsnaturfonden WWF delar Klimatpolitiska rådets övergripande bedömning att takten i klimatomställningen fortfarande är för låg.

SEB och klimatansvaret. Javiera Ragnartz: I linje med sin nyligen antagna klimatstrategi har SEB:s fondbolag Investment Management anslutit sig till  initiativet Net Zero Asset Managers Initiative. Det innebär att fondbolaget åtar sig att stödja investeringar i linje med nettonollutsläpp fram till 2050 eller tidigare.

Bankerna och klimatet. Åsa Mendel-Hartvig m.fl: Efter vårt avslöjande att svenska storbanker lånat ut miljarder till fossilbolag har flera banker nu skärpt sina riktlinjer. Men hur skarpa är riktlinjerna? Vi har sammanställt hur klimatvänliga nio banker på den svenska marknaden är, med fokus på deras stöd till fossilbranschen.

Glädjen att få en bostad. Ulf Morgan Svensson Det slog mig att glädjen håller på att ebba ut hos hundratusentals husägare i stort sett alla Sveriges 290 kommuner. Många som skaffat sig ett hus eller enklare fritidshus, och som har ett enskilt avlopp, har mött glädjedödare i form av kommunala VA-inspektörer.

Äpplet och fria viljan. Paul Lindberg: Fri vilja är möjligheten att växa i handling för exempelvis etik. Vilja är oumbärlig för individens tillväxt via kunskap och erfarenhet. Ovilja kan utgöra kontentan av att vara eller inte vara. Den möjliga vägen gäller tillblivelsen medan man passerar.

Vapenhandeln minskar. Stephanie Blenckner: Internationella vapenöverföringar planar ut efter år av kraftig tillväxt. Mellanösterns vapenimport växer mest, säger SIPRI. Trenden gäller inom internationella överföringar av större vapen.

Rädda världens skogar. Stötta skogarna: När skogar över hela världen  avverkas och förstörs i allt snabbare takt, hotas allt liv på vår planet. Tiden för handling är nu: vi måste skydda skogarna som återstår! Var med och stötta vårt arbete för att skydda skogarna, med ditt regelbundna stöd kan vi göra ännu mer.

Ärkebiskopens servis auktioneras ut. Stefan Håkansson: För att stödja Act Svenska kyrkans årliga fasteaktion lägger ärkebiskop Antje Jackelén ut sin kaffeservis till försäljning på auktionssidan Tradera. Förtjänsten går bland annat till arbetet för att bromsa den extrema fattigdom som nu ökar i spåren av pandemin.

President Biden stöder samkönade. Paul Lindberg: Vatikanens uttalande om att samkönade äktenskap inte kan välsignas så bekräftar president Bidens stöd för samkönade äktenskap. Det bekräftas av Vita husets talesperson Jen Psaki.

Vi behöver ett vaccin för våra hav. Dima Litvinov: Världens hav producerar hälften av vårt syre och ger mat åt en miljard människor. Dessa oceaner lagrar stora mängder koldioxid, vilket också gör att de är ett av våra starkaste försvar mot klimatförändringarna.

Mexiko tystar kvinnor med våld. Ami Hedenborg: Amnesty uppmanar de mexikanska myndigheterna att vidta åtgärder för att skydda och garantera alla kvinnors rätt att leva ett liv fritt från våld, femicid och sexuellt våld.

Guatemala drabbas hårdast. Hoesung Lee: Nya studier visar att Guatemala är ett av de mest utsatta länderna i världen för effekterna av klimatförändringar. Här är ekono- mierna och försörjningen mycket beroende av jordbruket.

AP-Fonderna har inte lyckats. Lisa Persson: Genom aktivt ägande vill AP-fonderna få fossila bolag att bli mer hållbara. Men Naturskyddsföreningens nya rapport visar att inte ett enda av de bolag som utvinner kol, olja och gas som AP-fonderna försökt påverka har satt utsläppsmål i linje med Parisavtalet.

Framtidsperspektivet. Paul Lindberg: Vår tid har alla incitament för fullkomligare liv här på planeten. Vetskapen finns om hur livet på planeten ska fungera bra för helheten. Men Mammon är nu en orsak till allvarlig förödelse.

Stockholm Forum fred och utveckling. Stephanie Blenckner: Globalt fredsforum med temat för att "Främja fred i en ålder av samman- satt risk". Stockholm 4 - 7 maj 2021. Det gäller att samla de politiska, säkerhets-, teknik-, hälso- och fredsbyggande samhällena och placera frågan om förbättrad kollektiv handling i centrum.

Seger i arbetet mot skatteflykt. Sofia Hallonsten: EU uppnådde den kvalifice- rade majoritet som krävdes bland medlems- länderna för att kunna enas om regler om att multinationella företag öppet ska redovisa sina skattebetalningar för varje land de är verksamma i, så kallad offentlig land-för-land-rapportering.

ECT Hotet mot klimat och demokrati. Rolf Lindahl: Energistadgefördraget har nämligen blivit ett av fossilindustrins viktigaste verktyg för att sätta käppar i hjulet för en ambitiös klimatpolitik.

Försvaret och miljöansvaret sviktar. Charlotte Sjöström Becker: Ett fortsatt undantag för det svenska försvaret när det gäller miljöhänsyn och miljöredovisning skulle ses som ett uttryck för bristande ansvarstagande och sviktande medmänsklighet.

Investeringsupprop för global vaccin. Martin Larsson: Investerare från hela världen agerar nu för världens ledare ska både finansiera och arbeta för att vaccin ska nå fram till alla länder. I ett gemensamt upprop pekar de bland annat på att kostnaderna för dessa investeringar är små i jämförelse med vinsterna.

Europas extremhöger ökar. Daniel Poohl: Fortsatt högerextremt terrorhot. Extremhögerns terrorism under 2020 blev i mångt och mycket en fortsättning på den oroväckande trend vi sett 2019 med ett stort antal gripna och en aktiv miljö online som propagerade för terrorism och våld.

Kopparkapslarna fungerar inte. Göran Bryntse: Det är anmärkningsvärt att Strålsäkerhetsmyndigheten till skillnad från Miljö- domstolen och landets främsta korrosionsforskare ställer sig bakom att olegerad koppar duger som barriärmaterial i 100 000 år, skriver Göran Bryntse.

Vetenskapens obekväma sanningar. Dima Litvinov: Tänk om forskarna har rätt ändå? I psykologin om mänskligt beteende, är förnekelse en persons val att förneka verkligheten som ett vägval att undvika psykiskt obekväm sanning.

Kommunister sabbar Vänsterpartiet. Paul Lindberg: C H Hermansson ledde SKP ifrån kommunism och förklarade att den eran var odemokratisk och kommer att avlösas på grund av sin egen inskränkthet.

Industriellt svek. Paul Lindberg: "Välstånd" används som argument för ekonomisk marknadsprofit. Klimat- ansvaret har istället kommit i andra hand. Och så förhåller sig storfinansens gradering för närvarande. Det tillståndet måste nödvändigtvis förändras – för livets skull!

Hotet mot Jorden. Isadora Wronski: Hoten mot vår blå planet blir allt mer akuta. Klimatkris som höjer havstempera- turerna, ett industriellt fiske som utarmar det marina livet, plastföroreningar och giftiga oljeläckor. Detta måste få ett stopp!

Stärkandet av kvinnor. Rom Newsroom: Janusz Urbańczyk sa till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa att bygga en bättre framtid kräver kompletterande samarbete mellan män och kvinnor.

Sverige och fredspolitiken. Hans Blix m.fl: Den amerikanska krigsmakten deltar i en mängd militära övningar riktade mot Ryssland i hela det nordeuropeiska området – i Östersjöområdet och på Nordkalotten, skriver artikelförfattarna i en artikel i DN Debatt.

Juveler och barnarbete. Juliane Kippenberg / Jo Becker: Smycken och klockföretag bör förbättra ansträngningarna för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i deras globala leveranskedjor, meddelar Human Rights Watch idag inför Alla hjärtans dag den 14 februari 2021.

Mineralbrytning på havsbotten. Tom Arnbom: Mineralbrytning i djuphaven, en industri som antas expandera kraftigt framöver,  riskerar att medföra stora negativa konsekvenser för havens biologiska mångfald och ekosystem – och därmed även för oss människor.

Utlåningen till fossila bolag. Lisa Persson: Regeringen måste stoppa bankernas utlåning till fossila bolag. Trots Parisavtalet fortsätter svenska banker att låna ut hundratals miljarder kronor till bolag inom kol, olja och gas.

Lagring av sol- och vind energi. Ulf Wengeler: Förnybara energikällor som vind och sol producerar av naturliga skäl inte el under dygnets alla timmar. För att kunna utnyttja dessa energislag vid tidpunkter då solen inte skiner och vinden inte blåser behövs någon form av energi- lagring, där överskottet kan lagras och användas när vinden inte blåser, nattetid eller vintertid.

Frankrike förlorar klimatmål. Elin Williams: Med stöd av 2,34 miljoner personer som skrev under den största namninsamlingen i Frankrikes historia vann idag flera organisationer i en rättsuppgörelse där de stämt franska staten för dess passivitet inför klimatkrisen.

Städa upp i batteriindustrin. Ami Hedenborg: Att garantera "gröna" och etiska batterier måste bli en prioritet för företag och stater under återhämtningen från covid-19- pandemin. Därför publicerar Amnesty International nu riktlinjer för att säkerställa att tillverkning av litiumjonbatterier för bland annat elbilar och andra elektriska apparater.

Tiggeriförbud är kränkning. Johanna Westeson: Tiggeriförbud kan kränka rätten till mänsklig värdighet enligt Europadomstolen. Det går inte att kriminalisera fattigdom. Kommuner i Sverige får dra tillbaka tiggeriförbudet.

Rikedomens rekordnivåer. Elin Williams: Efter pandemiåret 2020: Världens rikaste tillbaka på rekordnivåer, medan miljarder kommer att leva i fattigdom i minst ett decennium. Oxfams nya ojämlikhetsrapport visar att det kan ta över ett decennium innan världen är tillbaka på samma fattigdomsnivåer som innan pandemin.

Vindkraftens utbyggnad. Ulf Morgan Svensson: 100 procent förnybart hotar det hållbara samhället. När två direktörer från Energimyndigheten och Naturvårdsverket lägger ut texten om framtidens lokalisering av vindkraftsutbyggnaden finns skäl att lyssna.

FN och klimatkrisen. Paul Lindberg: 70 procent av världens ungdomar oroas av den globala uppvärmningen. 64 procent av de vuxna människorna anser att klimatkrisen är ett hotande faktum. Över 1,2 miljoner människor var med i FN:s granskning.

Bilvärmare helt utan miljökrav. Markus Håkansson: Vintertid går bilvärmarna varma. Det har flera positiva miljöaspekter – både motorslitage och bränsleförbrukning vid kallstart minskar. Men det är tyvärr inte hela sanningen. 

Humanitet ger seger. Paul Lindberg: Rädda Israel för övermod på grund av Donald Trump. Dagens Nyheter är Sveriges största dagstidning med ett ansvarstagande för Israel. Och det tycks Erik Helmerson omgestalta.

Domen mot Issra Amro. Dror Feiler / Staffan Granér: Den palestinska aktivisten Issa Amro, döms av en israelisk militärdomstol för protestaktioner utan tillstånd, förolämpning av ockupationssoldat etc. Åtalet har lett till arresteringar utan att åtal väckts.

More of everything Svensk skog. Isadora Wronski: I dokumentären More of everything – the Swedish forestry model granskar forskare och experter svenska skogsindustrins påståenden om bland annat skogsbrukets klimatnytta och tillståndet i de svenska skogarna. 

Drabbade i Tigray. Stefan Håkansson: Act Svenska kyrkan kan tack vare samarbetet med lokala partner på plats och med hjälp av Sida-medel nu snabbt gå in med stöd till 11 000 personer.

Kardinal Pell och kvinnor i Vatikanen. Paul Lindberg: Påve Franciskus tog omedelbart tag i maffians intriger inom den katolska kyrkan när han installerats som Påve. Till medhjälpare tillsattes kardinal George Pell. Maffian försökte krossa honom.

Rättvis mat till alla. Anna Koblanck / Joakim Rådström: Ny rapport visar stort behov av mer bistånd till matproduktion. I spåren av coronakrisen står världen inför den värsta hungerkrisen på 50 år. Samtidigt går bara 2,6 procent av svenskt bistånd till jordbruk i fattiga länder.

USA:s angrepp på FN. Louis Charbonneau :  Den valda presidenten Joe Bidens administration bör snarast avsluta USA:s angrepp på FN, som infördes av Donald Trump. Stöd kvinnors rättigheter, återställ medel för rättighetsfrämjande organ.

FN:s sjätte rapport. Paul Lindberg: År 2022 släpps FN:s sjätte klimatrapport. Innehållet handlar om utvecklingen av klimat. Tre rapporter framförs med en samlad kunskap för slutgiltiga åtgärder. Kan vara sista chansen!  

Jesus om separationen. Peter Axelsson: Jag har läst tolkningen av Tomasevangeliet, bara för att se vad den säger mig direkt. När jag sedan läser kommentarerna, ser jag att jag tolkar innehållet på ett annat sätt. Till exempel i Logion 21 och 28.

I pestens tid. Lars-Olof Landin: Frågan är om det inte är lögnens tid vi lever i eller åtminstone förnekelsens tid, eftersom vi vanliga dödliga undanhålls viktig information, samtidigt som de styrande planerar att införa undantagslagar, så begränsande att de styrande själva inte anser sig klara av att följa dem.

Noas ark, akvarier och djurparker. Paul Lindberg: Runt om i världen har det under längre tid anordnats avancerade akvarier och djurparker. Allmänheten har besökt det levande livet och kunnat glädjas av detta. Samtidigt har hotade arter skyddats för överlevnad så länge det är möjligt

2020–årgång 14

Norge mot klimatansvaret. Daniel Bengtsson: Domen i det norska klimat- rättsfallet, där miljö- och ungdomsorganisationer har stämt den norska staten för att ha öppnat för ny oljeborrning i Arktis. Fyra domare ansåg trots allt att oljelicenser i Arktis borde vara ogiltiga av klimatskäl, men övriga röstade mot klimatet. 

Pandemin används som ursäkt. Ami Hedenborg: Enligt Amnesty International har polisens brottsbekämpande insatser för att upprätthålla covid-19-restriktioner lett till kränkningar av mänskliga rättigheter och i vissa fall även att pandemin förvärrats.  

Privat överflöd – offentlig fattigdom. Lars Ingelstam: "Systemen, överflödet och det gemensamma". Bilden som J K Galbraith gav av det amerikanska samhället vid 1950-talets slut  stämde inte på Sverige då. Men den bilden har blivit allt mer träffande även för vårt land. Frågan hur vårt samhälle ska hantera sitt överflöd är en av ingångarna till denna nya bok.  

Ökad rasisism i coronakrisens spår. Morgan Finnsiö: I spåren av coronapandemin har rasism och desinformation ökat runt om i världen, trenden syns även i Sverige. Det visar stiftelsen Expos rapporter som också varnar för att situationen kan bli värre.

Elektronik – mängder av mineraler. Tom Sullivan: Tillverkningen av elektronik som smartphones och bärbara datorer kräver stora mängder mineraler som kommer från hela världen. Extraktion av dessa mineraler har kopplats till allvarliga effekter på mänskliga rättigheter och miljö samt väpnade konflikter.

Världsekonomin orsak till klimatet. Paul Lindberg: Världsekonomin ger enorma vinster i paritet med ökad global uppvärmning. Inkomsten är kortsiktig medan uppvärmningen blir långsiktig. Ökad ekonomisering av världen ökar hoten.

Djur och natur–gillar du också skog. Daniel Bengtsson: 2020 har varit ett katastrofalt år för världens skogar. Australien, Amazonas, Sibirien, Indonesien – vi har tvingats se dystopiska bilder av ovärderlig skogsmark som skövlas eller brinner upp. Hotade djur som orangutanger, sumatratigrar och jaguarer har fått allt mindre plats att leva på. 

Feodalism och markgrevar. Paul Lindberg: Historiskt erövrades markägandet under feodal skövling. I vissa länder frigjorde sig självägande bönder. Men, enligt traditionen äger Gud hela planeten – för rättvisans skull. Människan lånar marken under sitt liv.

Kritisk skogsutredning. Petra Holgersson: Skogsutredningens förslag riskerar att försvåra naturvårdsarbetet och underminera miljömålsarbetet i skogen. Det menar Naturskyddsföreningen, som är skarpt kritisk till många av de förslag som den statliga utredningen har lagt fram. 

Vätgasräddningen. Paul Lindberg : Vätgas är förhoppningen om att kunna ersätta fossila bränslen – i det stora hela. Men till dess fortsätter uppvärmningen under lång tid framöver. Den tiden måste bilismen minska med en halvering i storstäderna.

Svält hotar barnen i Jemen. Christina Kerpner : Miljontals barns liv står på spel när Jemen närmar sig vad FN:s general- sekreterare beskrivit som den potentiellt värsta svältkatastrofen på flera årtionden. UNICEF finns på plats och arbetar dygnet runt för att ge barnen den hjälp de behöver. Situationen är desperat.

Skulpturer i Pilane. Paul Lindberg: Nu är det dags att längta till sommaren. Konst och naturparken i Pilane på Tjörn i Västsverige är verkligen någonting längtansfullt. Det verkar som att besökarna trivs i detta paradis.

Natur och klimatförnekelse lika illa. Ulf Svensson: Storskalig vindkraftsutbyggnad är det som ska rädda klimatet. Punkt! Och det ska ske snabbt. Patrik Engström tar själv dock upp flera faktorer som han verkar vara lite bekymrad över men dessa avfärdar han snabbt.

Naturens juridiska rättigheter. Le Moine / Schyman / Shama: Människan tillsammans med naturen. Dags ge naturen juridiska rättigheter! Det skriver Rebecka Le Moine, Gudrun Schyman och Parul Sharma.

Har Sverige fått sin egen aktivist? Ulf Morgan Svensson: Klimathotet kan stoppas. Den tillträdande amerikanske presidenten Joe Biden är ett av dessa positiva tecken. Även Kina har satt upp målet att bli klimatneutrala är utmärkt. Att naturen har läkande krafter visar en del tecken i den pågående Covid 19-pademins kölvatten när aktiviteten i samhället gått ner.   

Slamspridning hot mot dricksvatten. Ulf Morgan Svensson: Den 18 november gick riksfinalen om Sveriges godaste kranvatten, arrangerat av branschorganisationen Svenskt Vatten. Av 104 svenska kommuners kranvatten har 20 valts ut till finalen. En omfattande kampanj pågår parallellt i både riks- och lokalmedia om vikten av att värna våra dricksvattenkällor.  

Jättelikt handelsavtal – utan ansvar. Paul Lindberg: Världens största handelsavtal för frihandeln har stipulerats. Handelns regleringar minskas och tullar tas bort helt och hållet. Det har till stor del möjliggjorts av president Trump när han stoppade president Obamas globala miljööverenskommelser.

Stora synagogan i Stockholm. Paul Lindberg: Stockholms synagoga invigdes den 16 september år 1870, samtidigt som judarna i Sverige fick fullständiga medborgerliga rättigheter. Den sagolika arkitekturen utfördes även i Tyskland och som påverkade Sveriges judar. Det var under en tid som kallades reformjudendom.

Tysklands kyrkor mot antisemitism. Marianne Ejdersten: Tysklands protestantiska och romersk-katolska kyrkor inleder en kampanj i januari 2021 för att uppmuntra kristna att ta en tydlig ståndpunkt mot ökande antisemitism och erkänna att den också har kristna rötter.

Miljoner drabbas av gift i vatten. Lisa Persson: Ny undersökning: Två miljoner svenskars dricksvatten innehåller för mycket PFAS . Det överskrider EU:s nya gränsvärde. Undersökningen med data från vattenverk på 42 platser riskerar att skada människors hälsa. Nu kräver miljöorganisationen att Sverige inför ett totalförbud mot PF AS.

Avskogning i urfolkens Amazonas. Åsa Ingves: Karipuna-urfolket har arbetat tillsammans med Greenpeace och den brasilianska miljöorganisationen Indigenist Missionary Council (CIMI) i nära tre år för att stoppa avskogning och olagliga övertaganden av deras markområden.

Bromsa skatteflykten! Elin Williams: Hjälporganisationen Oxfams har släppt ut en granskning av Sveriges agerande i frågan om skatteflykt. Rapporten visar att regeringen röstat emot förslag som skulle försvåra skatteflykt, och underlåtit att trycka på för starkare regler.

Saudiarabien ansvarig för missbruk. Hiba Zayadin: G20-medlemsländerna bör trycka på Saudiarabien för att frigöra alla som hålls kvar olagligen och ge ansvar för tidigare missbruk före det virtuella G20-ledarnas toppmöte den 21 november 2020.

Norsk olja miljardförlust i Arktis. Daniel Bengtsson: Norges Storting gav tillstånd för oljeborrning i Arktis. Beslutet visar sig vara baserat på vilseledande fakta. Dessutom som hemligt, men som nu avslöjats. Det är en del av dokumentet för People vs. Arctic Oil-rättegången, som nu tas upp av den norska Högsta domstolen.

Franciskus och sammanhanget. Paul Lindberg: Vatikanens statssekreterare tycks uppmana biskoparna att förtydliga sina synpunkter mot Påvens lagförslag om samkönade "äktenskap". Det handlar om äktenskapets natur.

Hoten mot demokrati ökar i världen. Matilda Pearson: När hoten mot demokrati och mänskliga rättigheter ökar globalt spelar rätten till religions- och övertygelsefrihet en avgörande roll för utvecklingen. Det visar Svenska missionsrådet i en ny rapport med titeln Claiming Space for Faith.

Mänskliga rättigheter och ansvaret. Christina Wassholm: ”Visa handlingskraft” har satt press på Sveriges regering för att få en lagstiftning om företagande och mänskliga rättigheter. Regeringen uppmanas att aktivt bidra till att ta fram ett gemensamt regelverk på EU-nivå.

Trase Finance – avskogsfinansiering. Ylva Rylander: Trase Finance, ett initiativ från Global Canopy, SEI och Neural Alpha, har infört möjligheten för finansinstitut att städa upp sina portföljer och förbättra ansvarsskyldigheten inom områden med hög miljö- och social risk.

Öka kvinnors synlighet. Susan Johnson: Samtal växer för att öka kvinnors synlighet i arbetet för fred och säkerhet. Vid 20-årsdagen av FN: s resolution 1325 besvaras fortfarande frågan om kvinnors viktiga arbete i fred och säkerhet får den synlighet som den förtjänar.

Skydda Arktis – Låt oljan ligga! Isadora Wronski: Mitt i en klimatkris väljer den norska regeringen att öppna nya områden i Arktis för oljeindustrin. Detta hotar människors hem, välbefinnande och familjer över hela världen.

Biologisk mångfald räddar naturen. Erika Reje / Petra Holgersson: Våra ekosystem är i kris. Men EU:s nya strategi för biologisk mångfald med stöd av EU:s miljöministrar för att medlemsländerna på allvar ska agera för att rädda naturen. Det skriver Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen i ett gemensamt uttalande.

Nedrustning av fossil energi. Bengt Gustafsson m.fl.: Klimatförändringarna påverkar livsvillkoren för många människor. Direkta konsekvenser innefattar bränder, översvämningar, torka, och ödelagda odlingar, skriver artikelförfattarna.

Världshandeln – global rundgång. Paul Lindberg: Handel har varit mäktigt för världsekonomin och tillväxten. Ur klimatsynpunkt har handeln övergått till ett mäktigt hot mot livet på Jorden. Bästa rehabilitering är med minskad världshandel.

Världsbanken och fossilberoendet. Lisa Persson: Världsbankens stöd bidrar till att låsa in länder i beroende av fossila bränslen och försvårar för dem att leva upp till Parisavtalet. Det visar en ny rapport där Naturskyddsföreningen och organisationen Recourse har granskat Världsbankens stöd till energisektorn i tre länder.

Lag för samkönade par. Paul Lindberg: Påve Franciskus yrkar på att införa lag för möjligheten av par av samma kön, och med detta avsätta den nuvarande lagen. Det innebär en definitiv humanisering av Vatikanens doktrinära inställning till medmänniskornas kärlek och mångfald.

Förändringen av livsstilen. Paul Lindberg: Maktsystemet har skapat den värsta motgången. Livet vi lever hindrar klimatomställningen. Om vi ska rädda klimatet måste vi nödvändigtvis förändra den nuvarande maktordningen.

EU-lag mot global avskogning. Per Larsson: Skogsbränder i Amazonas och andra tropiska områden anläggs ofta för att röja mark för storskaligt jordbruk. Den stora efterfrågan i EU på jordbruksprodukter driver indirekt på tio procent av avskogningen och skogsförstörelsen globalt.

Exploatering utan gränser. Ulf Svensson: På DN Debatt den 7 oktober publicerades en artikel med rubriken ”Starkt stöd för vindkraften – kraftig utbyggnad planeras”. Det är lobbyorganisationen ”Nätverket vindkraftens klimatnytta” som refererar till en egenbeställd SIFO-undersökning. 

Hot mot klimatpolitiken. Petra Holgersson: När stater vill lagstifta för att skydda klimatet och miljön dras de allt oftare inför rätta av företag och krävs på miljardbelopp. Företagens krav baseras på investeringsavtal inom energisektorn. Stämningarna kan få förödande konsekvenser för klimatarbetet.

America, America, America. Birger Schlaug: I Sverige är vi till stor del – största del rent av – uppväxta med amerikansk kultur. Som barn såg jag amerikansk matinéfilm på söndagar, matades med föreställningen att alla cowboys var vita, att alla hjältar var amerikaner. Makt över populärkulturen är stor makt.

Starkt stöd för vindkraften. Paul Lindberg: Vindkraft, solenergi och vattenkraft kan ge den högsta kapaciteten för Sveriges behov av elenergi – även för export. Kraftkällorna kan regleras för säkrare naturskydd och humanitet.

Fler bostäder med färre parkeringar. Alexandra Elias: Upp till 20 procent fler bostäder kan byggas till lägre kostnad om kravet på antalet parkeringsplatser halveras. Det visar rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder med Fastighetsägarna Sthim, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen som avsändare.

Förödelsen av världens skogar. Emma Pettersson: Livsmedel som kött, mjölk, kakor, tvål och schampo i matvarubutiker över hela Europa kan vara en direkt orsak till förstörelse av livsviktiga skogar i andra delar av världen. Det borde inte vara lagligt och nu har vi möjlighet att ändra på det.

Nytt bilbränsle kan öka biltillväxten. Paul Lindberg: Först kommer bilens räddning – därefter kommer klimatet. Inblandning av biobränsle i bensinen utgör den nya planen för en möjlig fortsättning av bilismens omfattning. Men, en sådan fortsättning kan istället öka den globala uppvärmningen.

Europas resursfördelning. Kirsten Dunlop: "Eftersom mänskligt beteende är kärnan i klimatförändringarna är det viktigt att engagera fysiska system och sociala system effektivt och tillsammans, Vi måste förändra vårt sätt att göra innovation. Europa måste ompröva hur det fördelar resurser för att nå sina klimatmål."

Havsisen – ytterligare rekordlåg. Julia Zanolli: Tillkännagivelsen av att Arktis havsis nådde sin lägsta nivå för 2020 den 15 september med 3.74 miljoner kvadratkilometer, vilket är långt under genomsnittet för denna tid på året under de senaste 42 åren. Detta innebär den näst lägsta utbredningen sedan satellitmätningarna startade 1978.

Visa handlingskraft. Ami Hedenborg: Regeringen måste visa handlingskraft för ny lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter. Kampanjen uppmanar regeringen att aktivt bidra till processen med att ta fram ett gemensamt regelverk på EU-nivå.

Vetenskap eller agitation? Paul Lindberg: Den industriella klimatkrisen är ett faktum. Bilismen är en av de stora orsakerna. Halvering av den globala bilismen skulle kunna motverka planetens uppvärmning. Bilismens konglomerat är nu det reella hotet mot livet på Jorden!  

I Pantanal pågår en miljökatastrof. Åsa Ingves: Våtmarken är känd för sin artrikedom med cirka 1 500 djurarter och 3 500 växtarter. Pantanal är bland annat hem åt hundratals fågelarter som den sällsynta hyacintaran – världens största papegoja, och andra hotade djur som jaguarer, manvargar och jättemyrslokar.

Rikaste procenten. Elin Williams: Världens rikaste procent släpper ut mer än dubbelt så mycket koldioxid som de 50 procent som utgör den fattigaste hälften av jordens befolkning. Detta visar en ny rapport från hjälporganisationen Oxfam som undersökt koldioxidutsläpp under 25 år.

När myndigheter brister. Pernilla Baralt: Enligt Muf är barnkonventionen som lag orsaken till att dessa barn tillåts använda mobiler och datorer som möjliggör planering av fritagningar. Det är en felaktig slutsats, och det visar hur viktigt det är att höja kunskapen om hur barnkonventionen ska användas i praktiken.

Kinas massövervakning. Ami Hedenborg: Genom att sälja sofistikerad digital övervakningsteknik till Kinas statliga säkerhetstjänster riskerar europeiska teknikföretag, bland annat det svenska företaget Axis Communications, att bidra till omfattande brott mot mänskliga rättigheter i Kina

Maratonlöparen och biskopen. Ewa Almqvist: – Jag springer för livet, för att barn i utsatta situationer ska få ett bättre och längre liv. Jag har sett alltför mycket lidande och utsatthet i många länder, och vill bidra till en förändring, säger Håkan Jonsson. För jag har också sett att man kan göra skillnad även med små medel!

Egoism som incitament. Paul Lindberg: Förnekelse och "hej vad det går" gjorde sig märkbart för epoken på Jorden. Kapitalet utgjorde varuautomaten för den globala profittillväxten. Och allt detta skapades av världens människor genom vetenskap, kunskap och arbete – men enbart på ägandets villkor.

Nej till Preem! Ansvaret för klimatet!. Paul Lindberg: DN:s ledarredaktion tar aktiv ställning för rätten att låta Preem fortsätta expansionen med oljeraffinering i Lysekil. Åsikten tycks grundad på ett oljebolags rätt att bestämmande över sig själva.

Nödläge för naturen. Håkan Wirtén: Det är viktigare än någonsin att världens ledare enas kring en rad globala beslut – en ”New Deal for Nature and People. Främst är det den storskaliga markomvandlingen och förlust av livsmiljöer som har den största negativa påverkan på den biologiska mångfalden.

Polisrazzia mot gayparty. Kyle Knight: Den indonesiska regeringen bör snarast undersöka en polisrazzia mot en privat sammankomst av 56 män i Jakarta som belyser hotet mot rättigheterna för lesbiska, homosexuella, bisexuella och transpersoner i landet.

Stefan Löfven, följ parisavtalet!. Isadora Wronski: Stoppa preemraff! Låt inte Preem få tillstånd att bygga ut sitt oljeraffinaderi! Sverige måste ta sitt ansvar – eftersom det i det här fallet är i Sverige det går att stoppa miljöförstörelsen

Syrien: Barn dör av covid-19. Malin Lager: Covid-19-fall ökar drastiskt i hela nordöstra Syrien. Pandemin har fått katastrofala konsekvenser för regionen, där 700 000 internflyktingar befinner sig.

10 miljarder dollar rikare. Elin Williams : 21 miljardärer i Mellanöstern och Nordafrika, varav alla är män, har sett sina förmögenheter växa med nära 10 miljarder dollar sedan covid-19-pandemins start. Det är nästan dubbelt så mycket som den beräknade kostnaden för att återuppbygga Beirut efter explosionen. 

Kärnkraft och växthusgaser. Eva Linderoth m.fl. : Det som släpper ut koldioxid är energisystemen som bygger på klyvning av atomkärnor – det mest komplexa och omfattande av alla. I alla led i kärnbränslekedjan släpps det ut växthusgaser.

Människorätten för fred i Colombia. Sara Åkerlund: Filmer om kampen för fred. Människorättskämpar står upp för fred i Colombia. Fem filmer av Carlos Javier Hermandez Pinto och Emma Larsson.

Olika typer av intelligens. Linda Nestor: Teorierna om vad intelligens egentligen är har ännu inte klargjorts helt och fullt. Det finns heller ingen klar definition på vad intelligens är och innebär. Men det finns flera teorier.

Virus är levande intelligens. Paul Lindberg: Michel Lai lanserade tesen om att Virus är en intelligens, organisatör och verkställare – på grund av det sätt som viruset agera på. Men hur dirigeringen drivs är mera oklart – men som kan ha sin förklaring. 

Driven för bensin och dieselbilar. Paul Lindberg: I en tvivelaktig "vad-tycker-du- sondering" blev tyckarresultatet så som marknadsdriven önskade. Hälften av de tillfrågade ville inte stoppa bensin- och dieselbilar, med ersättningen av el-bilar. Det skulle bli dyrt för de berörda.

Protest mot oljerigg i Nordsjön. Carl Schlyter: Fyra aktivister från Greenpeace har simmat från fartyget Rainbow Warrior III, över ett danskt oljefält i Nordsjön och tagit sig upp på oljeplattformen Dan Bravo. Det är en fredlig protest med kravet att Danmark omedelbart stoppar all ny olje- och gasexploatering.

IKT-arbetare utsätts för kemikalier. Tom Sullivan: Den globala marknaden för enheter som smartphones, surfplattor och bärbara datorer är enorm. EU importerar enbart elektroniska produkter värda hundratals miljarder euro varje år. IKT-arbetare ska inte utsättas för farliga kemikalier.

Debatten bör föras offentligt. Svante Weyler: Vem avgör vad som är antisemitism och vad som inte är det? Svaret är både enkelt och komplicerat. Var och en av oss måste själv bilda sig, ta ställning och sen bestämma sig för vad man gör åt saken. Det är det enkla svaret. 

Återuppliva EU som fredsprojekt. Lotta Sjöström Becker: Hållbar fred som det Nya normala borde vara vägen, om inte farhågorna från Davos om ett misslyckat globalt ledarskap ska infrias, så skriver Kristna Fredsrörelsen

Polska kolregionen. Barbara Jarkiewicz: Polen står som den största kolproducenten i EU inför en enorm utmaning när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. EIT Klimat-KIC och den schlesiska metropolen tror att för kolregioner som Schlesien kan övergripande utmaning förvandlas till en möjlighet.

Hagia Sophia nödvändig omprövning. Marianne Ejdersten: När muslimska fredagsböner ägde rum i Hagia Sophia den 24 juli anslöt sig WCC: s medlemskyrkor och internationella organisationer, inklusive ett antal framstående muslimska ledare, för att uppmana till en omprövning av beslutet för att göra museet till en moské.

Amazonas brinner igen. Åsa Ingves: Klimatkris och stigande temperaturer leder till ökning av katastrofala skogsbränder över hela världen. Var med i arbetet för att skydda världens skogar – bli månadsgivare! Tillsammans med er har vi möjlighet att göra skillnad.

Ökade bostadspriser – tro och bostad. Paul Lindberg: Att tro på högre bostadspriser är knappast ett himmelskt verk. Det är mer ett hokus pokus för profitens och bostadsmarknadens trollerier. De får fastighetspriserna att öka.

Rätten till klimatet mot globala hettan. Paul Lindberg: Beslutet om rätten att få öka fossila drivmedel istället för ett omedelbart stopp var ett elakt knivhugg. både mot demokratin och bekämpningen av klimatansvaret. Det förvandlades till ett juridiskt svek mot humaniteten.  

Gör Norden till ett turistparadis. Ulf Morgan Svensson: Gör hela Norden till ett turistparadis! Forskarna Jörgen Eksell och Maria Månsson, projektledare för Urban Turismutveckling i förnyelse vid Lunds universitet tar upp ett hett ämne i dessa coronatider.

När verkligheten kördes över. Ulf Morgan Svensson: DVA-frågorna har under det senaste året debatterats intensivt i svensk press. Framförallt är det enskilda fastighetsägare med små avloppsanläggningar som protesterat. Fullt funktionsdugliga, småskaliga anläggningar har dömts ut av kommunerna. 

Corona – lokalt arbete underlättar. Matilda Pearson: Drygt sex miljoner kronor fördelas på tre humanitära insatser i Sydsudan, Zimbabwe och Bangladesh för att rädda liv och lindra akut nöd som försvåras av Coronapandemin. Lokala aktörer underlättar humanitärt arbete i spåren av Corona.

Så jobbar FN mot rasdiskriminering. Ellie Al-Kahwati: NAACP, en av USA:s äldsta och mest inflytelserika medborgar- rättsrörelser, uppmanar FN att klassificera polisbrutaliteten mot svarta människor av polisen i USA som en kränkning av mänskliga rättigheter. Är det ett brott mot mänskliga rättigheter?

AI-teknik bidrar kärnkraftsrisk. Michael Dziedzic: Nya framsteg inom artificiell intelligens (AI) bidrar till kärnkraftsrisk enligt en ny rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. 

Lång finansiering i en flyktig värld. Dark Matter: Klockan tickar, varje sekund tar världen mer skuldsättning. Regeringar, företag och individer runt om i världen samlar oöverträffade lån, en trend som inte verkar vända i det närmaste.  

Klimatmålen – elbilen duger inte. Paul Lindberg: Elbilen kan inte ersätta bensinbilen, eftersom de har samma energikällor. Elkraft till elbilar framställs till största delen från kol, olja och kärnkraft. Det som borde gälla är fortfarande sol, vind och hav – eventuellt även av biodrivmedel. 

Carl-Henrik Svanberg. Paul Lindberg: För närvarande drabbas Jorden på ett allvarligt sätt. Försakelser har ökat Jordens uppvärmning till allvarligt läge för livet på Jorden. I sista minuten tar Carl-Henric Svanberg initiativet för att driva industrin till nödvändiga åtgärder.

Yngre vuxna oroligare än äldre. Ewa Almqvist: Under vårens pandemi har svenskarnas sinnesstämning tydligt försämrats, enligt en ny undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Svenska kyrkan. Känslor som oro och ensamhet har ökat, medan glädjen har minskat.

Riskabla stimulanspaket. Markus Mattisson: EU och medlemsländerna planerar att investera 40 000 miljarder i stimulanspaket till följd av coronapandemin. Greenpeace varnar för att offentliga stöd riskerar att gå till fossilindustrin och kräver att EU inrättar en bevakning så att de går i linje med Parisavtalet.

Vatikanen och penningtvätten. Paul Lindberg: Barbagallo, ny bankdirektör, hänvisar till en lag som krävts av påven Franciskus, och som nu gäller offentlig insyn för offentliga kontrakt. De nya normerna är avsedda att förhindra korruption, inklusive nepotism, penningtvätt eller andra brott i Vatikanstatens finansiella transaktioner.

Demokrati och desinformation. Paul Lindberg: Behovet av en förhöjd demokrati mot det som orsakar en säker global miljökrasch är idag uppenbart! Mänskligheten på gott och ont har hamnat vid skärningspunkten. Fortsättning i samma spår? Eller förverkligandet av ett globalt klimatbeskydd?

Riksrevision av AP-fonderna. Rolf Lindahl: AP-fonderna förvaltar omkring 2000 miljarder kronor. De investerings- eller divesteringsbeslut som AP-fonderna fattar och de rutiner och riktlinjer som de etablerar påverkar andra aktörer, från mindre aktörer som enskilda kommuner till finansbranschen i stort, även utanför Sveriges gränser.

Kvinnan och konsten. Paul Lindberg: Kvinnan har mestadels satts på plats – av hierarkiska skäl. Från 1800-talet och framåt under 1900-talet sker en kvalitativ förvandling – kvinnor gör sina röster hörda. Hon inleder ett föredömligt förverkligande av sitt liv som medmänniska.

Preems reklamkampanj. Isadora Wronski: Preems grönmålade budskap rimmar särskilt illa med tanke på den planerade expansionen av oljeraffinaderiet i Lysekil. Ett projekt som skulle öka koldioxidutsläppen med 1 miljon ton, göra raffinaderiet till Sveriges enskilt största utsläppskälla och påverka våra möjligheter att leva upp till internationella klimatlöften.

Autonoma vapen – Nödvändig kontroll. Stephanie Blenchner: Det så kallade autonoma vapensystemet riskerar att förlora mänsklig kontroll över liv eller död i en krigssituation. Utan mänskligt ingripande utgår det juridiska ansvaret, vilket i praktiken skulle kunna leda till mekaniserade massmord.

Rika länder måste inleda avfasningen. Emily Yehle: Studien visar att rika länder måste inleda en utfasning av fossila bränslen .  Eftersom olje- och gassektorn upplever en kaotisk nedgång under COVID-19, visar en ny studie hur ansvariga beslutsfattare kan planera för en mer motståndskraftig framtid.

Gräshoppsvärmar och hungerkris. Elin Williams: Människor i östra och centrala Afrika som drabbats av både översvämningar och coronavirusets effekter står nu inför en tredje kris- hunger och fattigdom på grund av en ny gräshoppsinvasion.

Forskningsrapport: Sexuell trakasseri. Ewa Almqvist: Forskningsrapport visar på vikten av det arbete som Svenska kyrkan gjort under 20 år för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp. Samtidigt synliggörs strukturella problem kring gränssättning, till exempel för vad som anses vara tillåtet.

EU stöder klimatföretagare. Anne-Sophie Garrigou: Ny finansiering stöder klimatföretagare genom pandemikrisen. Valda klimatpositiva företag kommer att få omedelbart stöd på upp till 500 000 euro från EIT Climate-KIC som en del av Europeiska unionens svar på pandemikrisen.

Konkurrens och lönepress. Paul Lindberg: Låga löner är primärt för världshandeln – det är nyliberalismens måtto. Och det ledde till en totalitär orättvis behandling. Exportvinster tvingas fram genom lönesänkningar bland de breda löntagargrupperna.

Mångfalden kräver handling. Jenny Jewert: Positivt att EU vill storsatsa på biologisk mångfald – nu krävs handling! WWF välkomnar i stort EU-kommissionens förslag till nya strategier för biologisk mångfald och hållbara livsmedel som presenterades i Bryssel. 

EU:s nya strategi och mångfald. Petra Holgersson: EU-kommissionen fattade beslutet om att skydda 30 procent av både mark och hav inom EU till år 2030 och kommissionen föreslår en ny lagstiftning för att återställa skadad natur inom EU.

Företag och mänskliga rättigheter. Jenny Haraldsson Molin: Företag är en del av det bredare samhället, och när mänskliga rättigheter påverkas negativt, är det ofta flera faktorer involverade. Sedan 2011 har det varit tydligare vägledning om var företagens ansvar börjar och slutar.

Krigshelikoptrar mot sociala problem. Laura Boardman: Filippinerna är utsatta av knarkmaffian, diktaturen och en beväpnad islamisk opposition. Och den situationen vill diktatorn lösa med inbördeskrig med hjälp av stridshelikoptrar från USA. Faktum är att det är diktatorn som orsakat de inhemska sociala problemen.

Stäng det som förstör. Paul Lindberg: Humaniteten måste ersätta det destruktivt onödiga i den här världen – den globala principen. En övertygande del av mänskligheten kräver det. Planeten hotas just nu av förödelse.

Stoppa fossila bränslen. Olav Fykse Tveit: Fyrtiotvå kyrkoinstitutioner från 14 länder kräver stopp för fossila bränslen. Det kommer från institutioner i Argentina, Australien, Bangladesh, Brasilien, Colombia, Ecuador, Indonesien, Irland, Italien, Kenya, Myanmar, Spanien, Storbritannien och USA.

Planetens försvarare mördas. Anna Koblanck: Conchita Calzado i Filippinerna är en av hundratals bönder och urfolksledare världen över som hotas till livet för att de försvarar rätten till sin mark och sin miljö. Filippinerna är världens farligaste land för de som försvarar sin mark och sin miljö, enligt Global Witness siffror 2019.

Uppsala – årets klimatstad!. Sabina Andrén: Uppsala har utsetts till Årets klimatstad 2020 i WWF:s One Planet City Challenge. Det är andra året i rad som Uppsala tar hem titeln i Sverige. Nu jobbar Uppsala för att accelerera omställningen och hoppas kunna minska utsläppen med 10-14 procent årligen.

Förbud handel med vilda djur. Lise-Lott Alsenius: Vilda djur är en av världens största handelsvaror och handeln är en fara för ekonomin, människors hälsa och artbevarande. Det anser djurskyddsorganisationen World Animal Protection, som lanserat en namninsamling med målet att få G20-mötet att stödja ett förbjud.

Skövlingen av Amazonas – Nya rekord. Isadora Wronski: Skogsskövlingen i urfolkens territorium i Amazonas har ökat med 55% jämfört med samma period förra året. ”Tyvärr ser det ut som att vi kan förvänta oss rekordstora bränder och skövlingar i år”, skriver Greenpeaces talesperson Rômulo Batista i ett uttalande.

Syndabockar i Sydkorea. Ryan Thoreson: Sydkorea upplever en markant ökning av hot på nätet och diskriminering av lesbiska, homosexuella, bisexuella och transpersoner som är oskäligt anklagade för att sprida Covid-19. Regeringen bör agera för att förebygga diskriminering.

Målaren August Strindberg. Paul Lindberg: Författare, målare och filosof. Han betraktas som expressionist. Strindberg influerades av Turner som benämndes impressionist av de franska konstnärerna. Strindberg var aldrig lärd konstnär, han lärde sig själv. Han visade en egen uttrycksfull och stormande naturscen.

Greta Thunberg: Mot Coronapandemin. Pernilla Baralt: Greta Thunberg lanserar kampanjen tillsammans med danska Human Act som nyligen gav Greta Thunbergs stiftelse ett pris för Gretas insatser för klimatet. Priset utgör den matchning som gjordes av Human Act, grundplåten i kampanjen som sker till förmån för UNICEF. 

Den fallna samhällsplaneringen. Ulf Morgan Svensson: I skrivande stund fylls oljelagren runt om i världen för att möta obalansen i petroleummarknaden. Coronapandemin var den utlösande faktorn. Var ska vi lagra all olja när alla depåer, tankar och tankers är fyllda till brädden och oljeförbrukningen minskar än mera?

Världshandeln – helt utan ansvar. Paul Lindberg: Världshandelns enorma vinster – men till vilket pris? I första hand har den prisat världsekonomins oinskränkta kapitalmakt – med resultatet av en kraschande planet! 

Statligt aktiestöd. Paul Lindberg: Statligt stöd till krisat näringsliv kan effektivt levereras genom aktieköp för både företagens och samhällets bästa. Det är faktiskt en normalitet i det västeuropeiska samhällsägandet.

Global vapentillväxt. Alexandra Manolache: De globala militära utgifterna ökade till 1 917 miljarder dollar 2019, enligt SIPRI. Summan för 2019 motsvarar den största årliga utgifterna sedan 2010. De fem största vapenkostnaderna stod för USA, Kina,  Indien, Ryssland och Saudiarabien. 

Covid-19 hindrar FN:s klimatarbete. Sina Löschke: IPCC fann att deras forskare upplevt unika och långvariga utmaningar i kölvattnet av COVID-19. Deras förmåga att leverera forskningsresultat  till den ursprungliga tidslinjen har äventyrats på grund av tidsresurser och olika personliga utmaningar.

Rättigheter och biologisk mångfald. Karin Lexén/Johanna Sandahl: Det viktigaste med coronapandemin är att regeringen står upp för världens miljöförsvarare och den biologiska mångfalden. När coronaviruset sprider sig till fattigare delar av Afrika, Asien och Latinamerika, kommer konsekvenserna sannolikt bli långt värre.  

Utmaningar för fortsatt vård. Malin Lager: Vi möter stora utmaningar för att motarbeta coronaviruset, men också till pågående humanitära kriser som det stora mässlingsutbrottet i Kongo-Kinshasa och konfliktområden som Centralafrikanska republiken, där covid-19 utgör ytterligare ett hot mot människors överlevnad.

Flera arter på rödlistan. Peter Roberntz: Antalet rödlistade arter i Sverige har ökat med 11 procent på fem år. Det visar SLU Artdatabanken i den nya rödlistan som publicerades den 22 April. Det går bättre för till exempel utter och havsörn, men sämre för skalbaggar, fjärilar, mossor och flera fågelarter.

Den blå planeten. Isadora Wronski: Jordens dag instiftades för att uppmärksamma världens miljöproblem. Vi vill  uppmärksamma den blå planeten och livet under havsytan. Tidigare rapporterades det att det Stora Barriärrevet i Australien har drabbats av massiv korallblekning för tredje gången på fem år.

Dödsstraffen minskade 2019. Ami Hedenborg: Antalet avrättningar minskade med 5 procent, den lägsta siffran på tio år. Saudiarabien, Irak, Sydsudan och Jemen gick emot den globala trenden och avrättade fler personer än tidigare år.

Samhället – och företagens ansvar. Birger Schlaug: Ulf Kristersson meddelar att "regeringen gör för lite för att rädda företagen". Om det kan man ha åsikter – företagare som medvetet tar ut stora vinster ur företagen istället för att skapa en robust företagsekonomi bör inte ha hjälp. Andra bör ha det.

Oljejättarnas girighet. Anders Wijkman: Fossilindustrin skulle kunna göra viktiga insatser för klimatomställningen men ägnar sig mest åt motsatsen. Den verkliga skandalen är bolagens ovilja att styra över nya investeringar till förnybar energi. Det är ett gigantiskt svek mot framtiden – där vissa svenska medier spelar med.

Försvarsställning, när andra ställer om. Ulf Svensson: Mycket talar för nödvändigheten av en omställning av vårt samhälle där coronakrisen bara är en av anledningarna vid sidan av växande klimathot. Myten om hållbara städer – där sårbarheten sticker ut – har ånyo fått sig en knäck.

Livet och döden. Paul Lindberg: En samtida och omfattande debatt om livet och döden har förekommit under en längre period. Ämnet gäller evigt liv på en visionär akademisk nivå med forskare och filosofer.

Klimatneutralt nu! Paul Lindberg: Beslutet för ett klimatneutralt Europa år 2050 är helt orealistiskt och provokativt. Det handlar om att skyffla problemet till nästkommande generation. Målet måste inriktas på högst två år – oavsett om det besvärar dem som orsakar klimatuppvärmningen.

Rusta för framtiden! Isadora Wronski: Till följd av Coronaviruset görs stora ansträngningar för att begränsa följderna. Med rätt stimulansåtgärder har vi en unik möjlighet att styra bort från coronakrisen och också påbörja den mer genomgripande förändring som krävs för att trygga framtiden på planeten.

De största miljöhoten. Det Naturliga Steget. Det finns många faktorer som hotar vår miljö och hållbar utveckling – naturliga och onaturliga. Den mat vi äter, vad vi förbrukar, bilar, flygplan, plast… Listan kan göras lång.

Odlingsmark som skräpytor. Ulf Svensson: I slutet av förra året kom en djuplodande forskning och sammanställning från det statliga forskningsrådet Formas – Forskningsråd för hållbar utveckling. Där framgår att det krävs grundläggande kunskaper för att vårt samhälle ska nå hållbarhet.

Ingen seglar under radar. Ulf Svensson: Jytte Guteland (S) Europaparlamen- tariker har fått det hedrande uppdraget att föra EU till utsläppsneutralitet. Som Europaparlamentets huvudförhandlare – för att göra verkstad av EU:s klimatlag – har hon en av de absolut viktigaste uppgifterna i vår tid.

Kolonisering av Mars. Paul Lindberg: År 2022 har Europeiska rymd- organisationen (ESA) och Roscosmos Space Corporation beslutat att skjuta upp en rymdraket för att studera planeten Mars.

Sans och balans i VA-frågan. Ulf Svensson: Vi kan konstatera att om strömförsörjningen fallerar försvinner vatten från kranen och möjligheterna att använda våra toaletter. Detta förhållande påpekade bland andra tidigare partiledaren, numera ambassadören Håkan Juholt när han var ordförande för Försvarsberedningen.

Existensens behov - framförhållningen. Paul Lindberg: Framförhållningens brister. Coronaviruset tvingade fram akuta åtgärder. Medan klimatåtgärderna mestadels kringgås och skjuts framåt i tiden. Global uppvärmning dödar liv i en väsentlig omfattning.

Hoten mot våra världshav. Isadora Wronski: För ett år sedan inleddes skeppsexpeditionen, från Arktis i norr till Antarktis i söder, för att sätta fokus på hoten mot våra världshav och varför de behöver skyddas. Forskare dokumenterade sju havsområden världen över och dess unika marina djurliv och känsliga ekosystem.

Fortsätta som förut? Lester R. Brown: Fortsätta som förut har börjat låta precis som världens undergång. Denna mening etsade sig fast i mitt minne när jag läste en artikel om klimat och energi i Newsweek för flera månader sedan. Och nu har det gått närmare 20 år efter den artikeln.

Vårt medmänskliga ansvar! Daniel Bramsel: Ärkebiskopen i unikt uttalande med de lutherska och katolska kyrkoledarna i Norden: Flyktingsituationen kräver vårt medmänskliga ansvar! Dagens situation kräver vårt medmänskliga ansvar!

William Turner – Ljusets mästare. Paul Lindberg: William Turners konststil, som han själv var skapare till, kallades av de franska konstnärerna för impressionism.

Det blev omedelbart populärt under Turners egen samtid och över hela världen. Det är än i dag en av de populäraste och mest spridda konststilar.

Robust civilberedskap. Ulf Svensson: Håkan Boström, ledarskribent på GP, tar upp en av våra ödesfrågor – vad händer när vi drabbas av globala kriser. Corona-epidemin och dess konsekvenser – virusets dödlighet är bara en av aspekterna. Andra konsekvenser handlar om ekonomiska, sociala och politiska följdverkningar.

Minska bilismen – öka miljöåtgärderna. Paul Lindberg: Den globala uppvärmningen har under lång tid förtydligats. En övertygande del av mänskligheten kräver omedelbara. Det vill säga omedelbart! Alla verkningsfulla åtgärder måste till för att säkerställa planeten Jorden.

Det fördolda uppenbaras. Paul Lindberg: Runt om i världen framställs el-energi till största delen med olja, kärnkraft och kol. Alternativen som vattenkraft, vindkraft och solenergi är på frammarsch i vissa länder. Den nu ökade energiframställningen är katastrofalt för miljön och eftervärlden.

Vindkraftsexploatering. Ulf Svensson: Fäbodbonden Per Lundberg i Malung har skrivit en principiellt viktig insändare om vindkraftsexploatering och livskvaliteter på landsbygden. Han ser hur hans livsform hotas av en i och för sig angelägen investering, i detta fallen satsning på förnybar energi. 

Greta Thunbergs budskap. Ulf Svensson: Enligt Greta borde alla medier ha klimatfrågorna på förstasidan varje dag eftersom ”huset brinner”. Med tanke på bränderna i Australien så är dessa ord inte bara symboliska utan också en del av ”det nya normala”.

Förnekelsen – Gud och människan. Paul Lindberg: Den globala uppvärmningen förnekas av en del, som samtidigt är orsak till krisen. Mot förnekelsen står den vetenskapliga forskningen som möjliggör räddningen för livet på planeten.

Är VA-frågorna ett politikområde? Ulf Svensson: Faktum är att den klimatpåverkan som vårt nuvarande VA-system har på klimatet inte beskrivs överhuvudtaget vilket gör att det ”helhetsgrepp” som miljöminister Isabella Lövin framhållit för en progressiv klimatpolitik inte existerar.

2019–årgång 13

Biskopsbrevet och klimatet. Sveriges biskopar: Utdrag ur Sveriges biskopars brev till alla berörda: "Utifrån det vi skrivit i detta biskopsbrev vill vi som Svenska kyrkans biskopar rikta följande uppmaningar till Svenska kyrkans församlingar, stift och nationella nivå."

Det politiska sveket. Paul Lindberg: Spekulationsmarknaden tog över samhället. Kapitalisering av boende, sjukvård, utbildning, kollektivtrafik med m.m. leder till en segregering som får avsevärda konsekvenser. Det är resultatet av en skampolitik som splittrar samhället – vilket varit avsikten.

Vår planet hotas. Fanny Jönsson: Totalt står plastavfallen för 10 procent av allt plastskräp i våra hav. Skräp som inte bara hamnar i magen på djuren, utan även trasslar in dem och dödar dem. Detta uppmärksammas nu i den nya Greenpeace rapporten.

Avveckla kärnkraften nu! Lise Nordin: Tyskland avvecklar kärnkraften  framgångsrikt. Men framförallt av nödvändighet. Kriser har drabbat mängder av människor, med död, sjukdomar och flykt från hem. Kärnkraften kan aldrig garantera säkerheten. Lise Nordin (MP) varnade för 8 år sedan. Avveckla kärnkraften nu!  

Oändlig tid – potentiell tidlöshet. Paul Lindberg: Oändlighet har varit frågan för både filosofin, matematiken och andligheten. År 1863 framförde George Cantor tesen om "faktisk oändlighet". Begreppet Potentiell oändlighet blev därefter antaget inom vetenskapen. Kurt Gödel kom under 1900-talet med tesen om "ontologiska bevis".

Utomjording lika möjligt som jordbo. Paul Lindberg: Platsen där vår planet är belägen har speciella egenskaper för existens. Vetskapen om lugnet i vår del av Vintergatan, och dess potential för liv, är ett vetenskapligt faktum. Planeten där vi finns är pytteliten i relation till galaxen i stort.

Luftskeppet Airlander 10. Paul Lindberg: Airlander säljer i dag luftskepp. Det handlar om en avancerad teknologi. Ett luftskepp måste klara klimatförhållanden med högsta möjliga pålitlighet. Det ska inte kunna explodera eller störta. Luftskepp kan idag leva upp till både säkerhet och miljöanpassning.

Kretslopp eller avlopp? Ulf Svensson: I senaste IPCC-rapporten om hav och kryosfären (is och snöbeklädda områden) kommer det fram allvarliga fakta om färskvattnet i världen. Stora ismassor i polarområdena smälter i en allt snabbare takt på grund av klimatkrisen. Det är ett fenomen som berör oss alla på jorden.

Ett biskopsbrev om klimatet. Antje Jackelén, ärkebiskop: Hotet är verkligt. Klimatförändringens följder är påtagliga. Oro och ångest, men också skuld och skam i relation till klimatet är allmänna samtalsämnen. Jorden runt visar de barn och unga, som vi håller på att lämna en springnota åt, allt större handlingskraft.

Mängden av löften. Paul Lindberg: FN:s Klimatmöte i New York. Starkast intryck gjorde Greta Thunberg: "allt ni pratar om är ekonomi och ekonomisk tillväxt". Representanter från näringslivet utlovade löften om säkrare industriutveckling – om några decennier. Därför bör skadlig industri bromsas nu tills den är oskadliggjord!

Industrin skyddas mot klimatansvaret. Paul Lindberg: Med SAP i spetsen skyddas den svenska industrin mot kraven på klimatåtgärder. Det gör att Sverige inte lever upp till de klimatåtgärder som åtagits enligt FN:s statuter.

Andreas Holmberg – Stockholms biskop. Ewa Almqvist: Söndagen den 22 september vigs stiftsadjunkt Andreas Holmberg till biskop i Stockholms stift. Vigningen äger rum kl. 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av kungaparet, utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.

Tiden för misslyckanden är förbi. Rolf Lindahl: Greenpeace vill påminna Stefan Löfven om det han sade för fem år sedan, den 14 oktober 2014, då han som nytillträdd statsminister vid riksmötets öppnande läste upp den nytillträdda röd-gröna regeringens regeringsförklaring. Det här sade han bland annat:

Finansmakt eller samhällsdemokrati. Paul Lindberg: När nyliberalismen helt greppade finansmarknaden så var det en människofientlig samhällsomstörtning. Människor blev inte tillfrågade och lurade. Följderna visar sig idag. Människor har satts i skuld, som kan få allvarliga konsekvenser.

Utan glesbygd ingen tätbygd. Ulf Svensson: Det kan skilja tio år i förväntad livslängd vilket föranlett regeringen att tillsätta en kommitté – en kommission för jämlik hälsa. Dessa hälsoklyftor har dessutom ökat på senare tid, om man ska tro på statistik från WHO, vilket gör att problemet är både komplext och intrikat. 

Långtradarna tar tåget. Paul Lindberg: Klimatsmart och lönsamt. Den globala uppvärmningen drivs upp av världens ökade utsläpp av bland annat koldioxid. Bilismen är de stora syndarna – det gäller elbilar och petroleum bilar. Men det går drastiskt att minska det förhållandet. Långtradarna tar tåget!

Sveriges koldioxidutsläpp. Paul Lindberg: Bland det högsta i världen per capita. Det går att minska koldioxidutsläppen. Men utan påtryckningar blir inte mycket gjort. Det finns heller ingen pålitlig vilja för miljöansvaret. Det krävs intensivare påtryckningar för att kunna rädda klimatet.

Djurpopulationerna minskar i skogar. Marie von Zeipel: Globalt har populationerna av ryggradsdjur i världens skogar i genomsnitt krympt och är nu mindre än hälften av vad de var 1970. Det visar rapporten som Världsnaturfonden WWF släppt ut i dagarna.

Kärnvapenmissiler moderniseras. Paul Lindberg: Missiltillverkningen uppgraderas med ny teknologi och effektivare kärnvapen. Det handlar alltså om ersättningen av de gamla. SIPRI har utvärderat beväpningsläget, nedrustning och internationell säkerhet.

Svårare för låginkomstagare. Ulf Svensson: limatkrisen ökade konkurrensen om fritids- och semester resurserna i Sverige, vilket drev upp priserna. Vi har till och med i klimatkrisens spår fått två nya ord för hur vi bör agera – svemester och hemester.

Solidare jämställdhet. Paul Lindberg: Världen förändras med polemiska ingrepp för ökad global maktkoncentration. Demokratin angrips i en smärtsam tillbakagång. Demokratifrågan måste fokuseras i högre grad.  

The Great Hack. Paul Lindberg: Vår tids brännande hot mot både livet och planeten handskas av människor – på ont. De som inte tror på att ondskan existerar, bör läsa denna artikel, och se dokumentären på Netflix.

En värld av kärlek. Paul Lindberg: Arken museum i Köpenhamn ställer ut en gripande konstsamling av konstnären Patricia Piccinini. Innehållet kan verka makabert, vilket det är, men som också visar sig vara gedigen kärlek till livet. Den annorlunda världen.

Skräpytornas återkomst. Ulf Svensson: "Landsbyggd, glesbyggd men inte storstad". Ekonomen Kjell A. Nordström uttalar i en intervju i Veckans Affärer om naturens övertagande av ”skräpytorna”. Nu uttalar han att "Naturen övertar skräpytorna – alkisarna och knäppgökarna flyttar till stan."

Världshandeln och de tre faktorerna. Paul Lindberg: Världshandeln har till stor del i historien varit upphov till imperialism, hegemoni och förödelse för mänskligheten. Exempelvis vill president Trump dominera världshandeln till USA:s fördel. Världshandeln utgör en stor miljöfaktor av den globala uppvärmningen.

Kärnkraft eller sol, vind och hav? Paul Lindberg: Ökad kärnkraft skulle inte kunna ersätta koldioxidutsläppen, eftersom tillväxtindustrin är under lång tid framöver helt beroende av den nuvarande traditionella energiframställningen. Kärnkraft är en ologisk baklänges impuls.

Behovet av en klimattribunal. Paul Lindberg: Avbryta den globala uppvärmningen kräver juridiskt ingripande. En civil klimattribunal kan ge den myndiga påtryckningen. Vår planet utsätts för destruktiva påfrestningar, med konstaterade konsekvenser. Det gäller nu eller aldrig.

Tillbaka till det befruktade ägget. Robert M. Sapolsky: Monstruösa feltolkningar av genetiken har gett bränsle åt dem som ägnat sig åt lynchning och etnisk rensning eller åt att skicka barn till gaskamrar.

Privatisering inom VA? Ulf Svensson: Vatten och avlopp ska inte privatiseras, det skriver Pär Dalheim, vd för Svenskt Vatten. Men skulle kommunala medlemmar kunna arbeta för en privatisering av VA-verksamheter i smyg – kan det vara möjligt?

Ingen klarar ansvaret för vattnet i samhällsplaneringen. Ulf Svensson: Torka och översvämningar i klimatkrisens spår är exempel på nya utmaningar som gör vattenfrågan än mer komplicerad. Till dessa utmaningar kan nu också läggas mikroplaster och läkemedelsrester. Frågan är hur vi hamnat här?

Greta Thunberg – fortsättning följer. Paul Lindberg: Hyllad av världens demokratiska ledarskap är Greta Thunberg fenomenet för en nödvändig mobilisering. Världens ungdomar och deras framtid står verkligen på spel. Den globala uppvärmningen måste stoppas med alla stående demokratiska medel.

Cloude Monet och ljuset. Paul Lindberg: Impressionism – en av de populäraste konststilar i Europa och som bredde ut sig över världen. William Turner blev en av de största representanterna för impressionister. Nordens impressionister var av samma kaliber med artister som dansken Peder Krøyer och svenskarna Bruno Liljefors och Anders Zorn.

VA-skandalen fördjupas. Ulf Svensson: Nuvarande VA-filosofi innebär att vi blandar rent dricksvatten, som är ett viktigt livsmedel och en allt knappare resurs, med toalettinnehållet som är en värdefull växtnäring för jordbruket, vilket skapar flera stora problem.

Pastorn som andligvårdare. Paul Lindberg: I sin nya bok om andligvård beskriver författaren Cecilia Melder systematiseringen av forskning, teori och beprövad erfarenhet i sambandet av människors behov. Aktiv livshjälp i vår tid måste bygga på aktuell forskning och beprövad erfarenhet, enligt författaren.

Vår tids globalism. Ingemar Lindberg: Nyliberalismen föddes inte på 80-talet. Den har en lång historia och växte fram i Österrike och Tyskland efter första världskriget. Då skulle en stark stat garantera kapitalets frihet – i vår globala tid har snarare juridiken tagit statens plats. Ingemar Lindberg läser en ny studie om hur demokratins makt över penningen beskars.

En statsministers förklaring. Paul Lindberg: Det visades att människan inte är klartänktare än hon tror sig vara. Vi trodde hon var vuxen och kompatibel för nödtvungna samhällslösningar. Det gäller den globala uppvärmningen.

"Hemster". Ulf Svensson: Miljöpartiet i Göteborg föreslår att fler ska semestra hemmavid – Hemester – är i mina ögon både något cyniskt och hånfullt, något passivt och fantasilöst. Vi borde möjliggöra allas ekonomi för rätten att kunna ha semester under sommaren. Semester i Sverige är fantastiskt.

Bostadstoaletten ska debiteras. Ulf Svensson: Elavbrott innebär att två av våra livsviktiga vattentjänster fallerar omedelbart; vår dricksvattenförsörjning samt våra vattentoaletter. I torkans spår hotas också vårt grundvatten som redan uppvisar rekordlåga nivåer. 

Katolicism – ett mörkt kapitel. Paul Lindberg: Mordet på påven Johannes Paulus I, 1978. Förföljelserna mot oliktänkande har influerats av högerextrema krafter ända in i vår tid. Konservativ katolicism i USA är kanske den mest odemokratiska och intoleranta världsuppfattningen.  De har inte lärt sig någonting annat.  

Fossilfria AP-fonder. Rolf Lindahl: Det finns både stöd och vilja för att få fossilfria pensioner och det hoppas vi att AP-fonderna inser. Pengarna måste flyttas om vi ska klara våra klimatmål och det är rimligt att det sker under denna mandatperiod.

Kolsänkor riskerar klimatet. Oscar Alarik: Riksdagsmajoriteten C, L, M, KD och SD har gått emot regeringens förslag och anlagt ett tryck på regeringen att istället rapportera in en referensnivå som utgår från att Sverige avverkat 100 procent av den tillväxt som skedde i skogen under perioden. Något som Sverige inte gjort.

Skydda Sveriges skogar. Cecilia Gustavsson: Var med och påverka våra skogars framtid! Uppmana regeringen att ändra Sveaskogs ägardirektiv och se till att bolagets miljöambitioner höjs så att viktiga naturvärden kan skyddas!

Det stora valet. Paul Lindberg: En majoritet av befolkningen vill helhjärtat stoppa klimathotet. Det sker med ett accelererat engagemang och livsstilförändringar. Klimatet måste räddas, det förstår nu det svenska folket. Och många andra länder runt om i världen.

Vänskapliga förbindelser. Lars Ingelstam: Här berättas om en period i ett professionellt liv. Det har blivit en lång period som varit starkt engagerande på flera plan. Om innehållet i rapporter och böcker skriver han inte mycket här, men de går (med något undantag) att ladda ner via länkar i denna text.

Färre svenskar köper elfenben. Marie von Zeipel: Färre svenska turister uppger att de köper souvenirer av elfenben och andra vilda djur när de är ute och reser. Det visar en färsk Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av WWF. På fem år har andelen som säger att de köper souvenirer av hotade djur minskat med 40 procent.

Stoppa vapnen, inte flyktningar. Agnes Hellström: EU bör satsa på att bygga fred och skapa säkra flyktvägar för krigsdrabbade människor istället för att investera i vapenutveckling och gränsbevakning. Det skrev representanter för Svenska Freds och Refugees Welcome inför EU-mötets budgetsammanträde.

2018–årgång 12

Demokrati och humanitet. Paul Lindberg: Begreppet demokrati förklaras statsvetenskapligt med bl.a. den parlamentariska grundvalen. Med detta gäller allmänna och fria val, som representeras av förtroendevalda i ett parlament. Hitler tog makten på dessa grunder, och lade sedan ned den parlamentariska representationen. Vad är det som händer idag?

Medicinen mot Alzheimer. Paul Lindberg: Folksjukdomen Alzheimer ökar i världen. Många förhoppningar har grusats i försöken att stoppa sjukdomen. Nytt försök har visat på bättre resultat. Utsikterna är betydligt större i denna forskning och testning än tidigare.

Ändstation, eller... Ulf Svensson: World Toilet Day uppmärksammade att miljarder människor saknar något som kallas toalett. Bill Gates har engagerat sig och hade för några år sedan en tävling – reinvent the toilet – och på så sätt lyft denna samhällsfråga.

Bolsonaro och svensk planering. Ulf Svensson:  Exploatering överordnas allt för Brasiliens president. Frågan är om Sverige är mycket bättre som varken klarat av våra egna miljökvalitetsmål till 2020 eller förmår etablera kretsloppslösningar inom VA-sektorn.

Bygg ut vindkraftverken! Ulf Svensson: Bygg ut vindkraften runt våra storstäder, där elen behövs mest. Vind-el är en effektiv teknik, men får inte störa vare sig människor eller natur. Stockholms yttre skärgård har enorm vidd och kan till viss del bli platsen för en hänsynsfull vindanläggning.

Passagen. Paul Lindberg: Individens genomströmning. Sambandet mellan en nyfödd människa och ett påbjudet och tidsbegränsat liv är något imponerande. Det livet står på tillväxt för en kvalitativ skapelse – med hoppet av en fullödigare människa.

Spontanförtätning. Ulf Svensson: Det är inte helt lätt att följa med i alla svängar när det gäller samhällsplanering och byggnation. I Stockholm stad har t.ex. politikerna gjort halt och svängt 180 grader tack vare ett nytt politiskt bärarlag i stadshuset.

Forskarna tar täten. Ulf Svensson: För närvarande verkar det som forskarna är de enda som vet vad som ska göras, och hur. Men när man kritiskt granskar vad forskarsamhället vet inom skilda vetenskapsfält syns dock tydliga, och allvarliga kunskapsluckor.

Total samhällsomvandling. Ulf Svensson: I Sverige missar vi 15 av de 16 miljökvalitetsmålen till 2020 vilket gjort att de flesta samhällsdebattörer kastat sig över 2030-målen istället. Detta trots att Miljömålsrådet under ledning av den erfarne Bengt K Å Johansson presenterade ett radikalt förslag år 2008.

Klimatet och politiken. Paul Lindberg: Kännetecknen gestaltar vettlös industritillväxt. Den rikaste världen blev rikare. Politikens kortsiktiga vilja gäller industriell tillväxt, på bekostnad av att klimatet offras. Framtida generationer tvångsdrabbas.

Politiker, världen är ert ansvar! Karin Lexén: Nyckelpolitiker från höger till vänster ställer sig bakom civilsamhällets politiska krav för en rättvis och hållbar global utveckling. Globala frågor måste genomsyra hela partiernas politik och ges extra fokus efter valet.

VA-sektorn möter framtiden. Ulf Svensson: Är avloppsreningsverken lösningen? Det är avloppen som hotar inte bara haven utan också vår åkermark där vi odlar det mesta av vår mat samt foder till våra kor.

Flykten från Sahel Paul Lindberg: Flykten över Medelhavet har skördat tusentals liv. Sahel har under en längre torkperiod inte återfått något regn, det omöjliggör överlevnaden i denna region. Klimatförändringen orsakar en flykt på över 20 miljoner runt i världen. Uppgifter från FN:s flyktingorgan UNHCR.

Europride 2018. Paul Lindberg: Europride, Human Rights, blev en stor manifestation för de mänskliga rättigheterna. Det blev även en manifestation för den politiska demokratin. Det kan vara en fingervisning om hur ett samförstånd kan fungera för att rädda världen mot en totalare uppvärmning av jorden.

Medan isarna smälter. Paul Lindberg: Glaciärerna smälter runt om i världen. Och med ljumheten växer problemen i tillvaron. Människan är sig själv nog i en hopplös ofullkomlighet. Vi lever enbart för nuet – när vi istället borde ta ansvar för framtiden. Vi är upptagna i våra göranden – i vanans makt. Och isen bara smälter.

Avloppsfrågan. Ulf Svensson: Folk på landsbygden sitter inne med många av de lösningar som vi behöver men då måste våra politiker kunna hantera grundläggande utmaningar inom en rad olika politikområden där VA-politiken bara är en av många.

Psykopatkulturens gissel. Paul Lindberg: Empati utgör grundpelaren för den civiliserade humaniteten – om detta brister leder det till skada för många människor. Så är det idag! Psykopati måste helt enkelt kunna rehabiliteras, genom ökade resurser och breddningen av den gränsöverskridande vetenskapen.

Konsten från början till slut. Paul Lindberg: Konsten har känslomässigt moraliserat och bekämpat orättvisorna med sina talangfulla effekter som påverkat åskådarmassan. Korrektheten har antagligen varit en drivkrafterna.

2017–årgång 11

Miljökvalitetsmålen krossas. Ulf Svensson: Nu ökar de globala utsläppen av koldioxid igen efter att ha legat stilla i tre år och halten koldioxid stiger åter i atmosfären vilket kan vara ett tecken på minskat koldioxidupptag i biosfären. 

Ett demokratiskt underskott. Joseph Stiglitz: Om euron ska lyckas måste den vara ett ekonomiskt projekt som stämmer med  fundamentala värden. Den måste stärka demokratin. Euron har gjort motsatsen. Konstruktionen av själva EU, med lagar och bestämmelser utfärdade av en kommission som inte är direktvald. Inte ens Europakommissionens ordförande är vald.

Gemensamt tack till Franciskus. Daniel Bramsell: – Den helige Franciskus har genom sin kärlek till den fattige Kristus, till de fattiga och till skapelsen blivit en nyckelfigur i den ekumeniska dialogen, säger biskop Anders Arborelius.

Östersjöns framtid inte så ljus. Ulf Svensson: På kontinenten sprids inte slam på åkrarna vare sig i Schweiz eller Holland. Tyskland och Österrike är på väg mot slamstopp. I stället har satsar storskaligt på avskiljning av växtnäring och miljögifter och annat avfall. Någon liknande finns ännu inte i Sverige. Så vad bör vi göra i Sverige?

Selousreservatet måste räddas. Marie von Zeipel: En allt större tjuvjakt och exploatering från gruvor, gas och olja hotar nu Afrikas största viltreservat i Tanzania. Av 120 000 elefanter finns bara cirka 15 000 kvar idag. Om inget görs riskerar elefanterna att utrotas till 2022.

Sjukhusattack i västra Syrien. Malin Lager: 30 maskerade och beväpnade män stormade in på Hazzeh-sjukhuset och  ignorerade totalt det skydd som patienter och vårdpersonal har enligt internationell humanitär rätt. De beväpnade männen sökte efter specifika skadade patienter och tog dessutom sjukhusets ambulans i beslag.

Vad är populism? Lars Söderholm: I populismen ligger en strävan att ifrågasätta och nedmontera de institutioner som präglar en demokrati. Dit hör en oberoende kår av media och journalister, men också universitet där forskare på ett förutsättningslöst sätt kan granska samhället och granska maktens agerande.

Omsorgen om planeten. Ulf Svensson: Två förhållande som Göran Åberg lyfter fram är att det hållbara samhället måste vara attraktivt för medborgarna respektive att stuprörstänkandet måste upphöra inom samhällsplaneringen. Det sistnämnda betyder att gapet mellan helheter och delar måste slutas.

Skogsbruket inte hållbart. Johanna Sandahl: Med skogsägarnas ägande följer inte ett fritt förfogande över skogen. Rätten begränsas av hänsyn till bland annat allmänna intressen som hälsa och miljö. Denna begränsning behöver nu skyndsamt anpassas till den verklighet vi lever i.

2016 – Nazisternas rekordår. Daniel Poohl/Jonathan Leman: Ett varnande exempel från 40-talet. Under 2016 dokumenterades 3064 aktiviteter i den rasideologiska miljön i Sverige. Det är det högsta antalet aktiviteter sedan Expo inledde sin årliga sammanställning 2008. 

Tio miljarder eller 26? Lars Ingelstam: Varför summan 10 miljarder används i debatt och rapportering, i stället för 26 miljarder. En centralt placerad politiker sa till mig: ”jag tror inte att vi har blivit lurade”. Men det kan finnas politiska bevekelsegrunder för att vinkla bilden. Det är ett demokratiskt grundkrav att dessa sakförhållanden förklaras på ett bättre sätt.

Nr 4–2016–årgång 10

Vi hade i alla fall tur med vädret Ulf Svensson: WWF och deras ekologiska fotavtrycksindex, beskriver hur många planeter det skulle krävas om alla levde som svenskar. Sverige förbrukar 4,2 jordklot vilket innebär att vi tillhör värstingligan. Föregående år var det ”bara” 3,7. 

Barn på flykt Christina Kerpner: – Jag såg skuggor på min bakgård och sedan kollapsade allt, berättar Dzam-Dzam om flykten från Boko Haram. Genom köksfönstret såg Dzam-Dzam sin man bli skjuten till döds. I några minuter, som kändes som timmar, gömde hon sig med de två barn som var hemma.

SAABs Erieye ledningssystem Agnes Hellström: Vapenexporten till Saudiarabien måste stoppas, inte främjas. Varför har Stefan Löfven med sig just Marcus Wallenberg, ordförande i Saab, ett företag vars vapenexport till Saudiarabien uppgått till mångmiljardbelopp under de senaste åren?

Dioxin i ekologisk produktion Anna Havula: Halterna av dioxin och pcb-liknande ämnen ökar, även om halterna ligger under gränsvärdena, är det helt oacceptabelt. Däremot kan varken ekoäggsbranschen eller någon annan garantera helt giftfria ägg eftersom vår planet dessvärre är förorenad.

EU kränker flyktingar Ami Hedenborg: – Med syftet att försvåra för flyktingar och migranter att ta sig till andra medlemsländer så har EU:s ledare drivit Italienska myndigheter till den absoluta gränsen för vad som är lagligt, säger Matteo de Bellis, Italienresearcher på Amnesty International. 

USA-ledd attack dödade civila Ami Hedenborg: USA-ledda koalitionsstyrkor som utför flygattacker i Syrien måste grundligt utreda de rapporter om civila offer som finns – och de måste visa öppet vad de kommit fram till, det säger Amnesty International.

Den borttappade besinningen Paul Lindberg: Förnekarna av den globala upp- värmningen, har lyckats dupera människor med bl.a. det glamourösa argumentet "lev nu" – underförstått "strunta i ansvaret för framtiden". Det vill då säga ställningstagandet mot den överdrivna konsumtionstillväxten. 

The joint commemoration Stephen Brown/Daniel Bramsell: Även om det förflutna inte kan ändras, så är hågkomsten av omvandlingen mera värt att minnas. Vi ber för läkning av våra sår och minnen, grumlig var vår gemensamma vision. Kraftigt avvisar vi allt hat och våld, särskilt det som begås i religionens namn".

Freden på slak lina i Colombia Jöran Lindeberg: Osäkerheten är stor i Colombia. President Santos har bjudit in nej-sidans ledare, för att söka vägar framåt. Samtidigt gjorde regeringen och Farc ett gemensamt uttalande med ett lugnande besked: ingen sida verkar vilja återuppta striderna.

Vad vet du om intersex? Johanna Westeson: Att vara intersex har varit något så undangömt och under radarn att många faktiskt missar chansen att träffa andra intersex-personer, vilket har hindrat byggandet av en gemenskap.

EUs biobränslepolitik Robert Höglund: EU-policyn påverkar regioner långt bortom EU:s egna gränser. 2012 låg 40 % av all mark som EU behöver för att odla grödor till produktionen av biobränsle utanför unionens gränser. Sedan dess har Europas beroende av importerade biobränslen bara ökat.

Sämre hygien än kvinnor Petter Gustafsson: En ny undersökning från WaterAid avslöjar att många människor skippar att tvätta händerna efter toalettbesök, och män har sämre handhygien än kvinnor. Enligt undersökningen undviker var fjärde man att tvätta händerna efter att ha besökt toaletten. 

Living Planet Report Marie von Zeipel: Två tredjedelar av planetens ryggradsdjur riskerar att försvinna till 2020. – Vi överkonsumerar jordens resurser och i Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot till vårt förfogande. Vårt fotavtryck ökar i stället för att minska. Men loppet är inte kört. 

Sverige i topp för flickor Jakob Andersson: Barnäktenskap är fortfarande ett av de största hindren för flickors utveckling världen runt. Rädda Barnen har undersökt i vilka länder det är bäst att vara flicka. Sverige toppar före Finland och Norge, medan Niger, Tchad och Centralafrikanska republiken placerar sig i botten.

Sofias ansikte för utsatta barn Andreas Eriksson: Sofia är en representant för alla de barn som du hjälper om du är Världsförälder. UNICEF ger stöd till barnen, både via långsiktigt utvecklingsarbete och genom stöd i katastrofer. Vi fördelar hjälpen efter behov och de barn som är mest utsatta får hjälp först.

Nr 3–2016–årgång 10

Sören Dalevi – ny biskop. Ewa Almqvist: – Det känns stort, säger Sören Dalevi som vigdes till biskop för Karlstads stift. Vignings­gudstjänsten i Uppsala domkyrka leddes av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.  

Ny bostadspolitik för Sverige. Margareta Friman-Scharin: I stora delar av Sverige har vi bostadsbrist. Bostadsbyggandet är för lågt och främst inriktat på mycket dyra bostäder. Boendekostnaderna är genomgående för höga både i hyresrätter och för de som nyligen köpt en bostad.

One for the road. Ulf Svensson: Enligt forskarna kommer trots bränsleeffektivare flygplanstyper bränslet att öka kraftigt inom flygtrafiken. Orsaken är volymökningen inom flygtrafiken. En obekväm sanning om det ohållbara flyget.

Hållbar fisk på restaurang. Marie von Seipel: På WWF jobbas det stenhårt med att öppna ögonen på politiker, ställa krav på fiskeindustrin och mycket mer som behövs för att haven och djuren ska tas om hand på ett hållbart sätt.  

SIPRI Yearbook 2016. Stephanie Blenckner: SIPRI Yearbook är en sammanställning av banbrytande information och analys om utvecklingen gällande krigsmateriel, nedrustning och internationell säkerhet, samt  internationella vapenöverföringar och världens militärutgifter.

Hotet mot demokratin. Daniel Poohl: Det faktum att många människor stödjer partiet gör det inte mindre problematiskt. Tvärtom. Nu om någon gång är det hög tid att inse vilka krafter som knackar på den dörr som sakta glider fram. 

Skärp EU:s klimatmål. Johanna Sandahl: Det övergripande målet på 30 procents utsläppsminskning 2005-2030 är alldeles för lågt satt, både i relation till vad EU bör göra i linje med Parisavtalet och vad som krävs enligt klimatforskningen för att begränsa den globala uppvärmningen.

Varför arbetar vi i Syrien? Malin Lager: Den syriska regeringen fortsätter att neka Läkare Utan Gränser tillträde till regerings- kontrollerade områden. I ett land där vi skulle kunna ha några av våra mest omfattande medicinska program är möjligheterna att nå fram till människor extremt begränsade.

Ta ansvaret för flyktingarna! Kristina Henschen: Värna asylrätten och säkerställ att flyktingar får sina rättigheter tillgodosedda. Lev upp till internationella konventioner om mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som omfattar alla människor, inklusive migranter och internflyktingar, oavsett status.

EU-pengar till vapenforskning. Eva Kellström Froste: En rådgivande ”Group of personalities”, där hälften är från vapenindustrin, har skrivit ett dokument (PA, Preparatory Action) om försvarsforskning vilket är en del av EU:s budgetförslag för 2017. Med i gruppen finns Carl Bildt och Saabs VD Håkan Buskhe. 

Matmissionen. Maria von Sydow: Matmissionen i Veddesta gör det möjligt för människor som lever i ekonomisk utsatthet att handla mat till reducerat pris. Matmissionen är också en plats för arbetsträning och bidrar till att minska matsvinnet.

Nr 2–2016–årgång 10

Vid vägs ände. Ulf Svensson: Plikten att sätta press mot makten. Homo sapiens sapiens har erövrat världen och byggt samhällen i en rasande takt. En studie konstaterade för några år sedan att den stadsyta som fanns 2010 skulle 2030 utgöra 40 procent, det vill säga mer än en fördubbling av stadsytan på 20 år.

Tillfälligt i funktion. Ulf Svensson: Man kan undra varför våra toppolitiker, företrädesvis de s-märkta, går med på denna nyordning där allmänintresset successivt säljs ut till förmån för våra s.k. riskkapitalister och deras ickebeskattade vinster.

Överlägsna energikällor. Paul Lindberg: De oslagbara alternativen är fram- gången med solceller, biokraft och vindkraft. Som kan täcka Sveriges hela energibehov. Forskningen kring artificiell fotosyntes för framställning av vätgas kan vara ett löfte, men också ett hot. 

Hata hatbeteendet. Paul Lindberg: Vi föds och vi dör. Och med livets gång odlas de goda traditionerna. Samtidigt vissnar fördomsfulla traditioner och många knutar löses upp. Och det goda och kärleksfulla samhället tar plats för en bättre tillväxt för alla.

Mikroplastkorn skapar problem. Lina Burnelius: En tandkrämstub kan innehålla upp till 360.000 av små plastkorn. Problemet med mikroplastkornen är att de ofta är för små för att filtreras bort i reningsverken och därför hamnar en stor del i våra floder, sjöar och hav. 

Ett värdefullt barn. Aisling Semple: Jag får ett samtal från en av de lokala barnmorskorna. Hon vill att en pojke som föddes i sitt hem i dag ska komma till vår avdelning för nyfödda. Under förlossningen kom kroppen ut först och huvudet fastnade. Det var en händelse av många i Läkare Utan Gränser dagliga rutiner.

Svenska Greenwashpriset. Pelle Hällje: Svenska Greenwashpriset, gick till Miljöpartiet, Sveriges minst attraktiva miljöpris. Delas ut årligen av Jordens Vänner med stöd av Konsumentverket. Syftet är att uppmärksamma oärliga miljöbudskap, så kallad greenwash – grönmålning.

Rekordtidig Overshoot Day. Marie von Zeipel: Jordens resurser tog slut 8 augusti . Vår vackra planet ska försörja alla sina invånare. Ekosystemen belastas hårt av avskogning, torka, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och ökad koldioxidlagring i atmosfären.

Aleppo – miljoner utan vatten. Monica Lundbom: I slutet av juli förstördes elnätet i Aleppo, som behövs för att pumpa dricksvattnet genom staden. Myndigheterna lyckades få upp en alternativ lösning några dagar senare. Men, inom mindre än ett dygn förstördes även detta system och under fyra dagar var staden helt utan vatten.

Hundra katter räddade i Rio. Lise-Lott Alsenius: Människor borde aldrig överge ett djur. Särskilt inte vid Maracanã, där stora evenemang hålls och många människor samlas. De är så sårbara och beroende av människor. Att överge dem är grymt och gör att de riskerar svält, sjukdomar, misshandel och att köras över av bilar,”

Nr 1–2016–årgång 10

När alla bitar faller på plats. Ulf Svensson: Lättare att planera in framtida små vindkraftverk i lokala miljöer om allas åsikter kan komma fram i diskussionen. Man kan lättare hitta mark som antingen inte stör de aktiviteter som pågår lokalt respektive övergivna markområden som tidigare varit exploaterade.

Påven besöker Sverige. Daniel Bramsell: Lutherska världsförbundet samlar 72 miljoner lutheraner från 144 kyrkor och katolska kyrkan har över 1,2 miljarder medlemmar världen över. För värdskapet under mötet står Svenska kyrkan i nära samarbete med katolska kyrkan i Sverige och Sveriges kristna råd.

Delaktig och jämlikt inflytande. Olle Wästberg/Daniel Lindvall: Politik- och idé- utveckling sker ofta i tankesmedjor, PR-byråer eller intresseföretag där enskilda individer inte har mycket att sätta emot. Det innebär en inverkan på den politiska jämlikheten eftersom påverkans- arbetet är en fråga om resurser.

Till nästa generation. Robert Höglund: Generationsmålet för miljömålen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Människans behov. Lars Ingelstam: Jag utgår från att det är möjligt att påverka och forma det framtida samhället. Ett yttrande som tillskrivs Winston Churchill: "Vi formar våra hus, sedan formar våra hus oss" kan få illustrera hur jag tänker mig relationen mellan människan och hennes samhälle.

Berättelser som måste höras. Ewa Almqvist: En bok om tidsperioden 1913–1940  då rasbiologiska idéer var rådande. Den samiska befolkningen ansågs vara en lägre stående ras, och barnen skulle därför behandlas annorlunda än andra barn i Sverige. Boken beskriver också samer i Sverige och de konsekvenser det har i vår tid.

Halvera köttkonsumtionen. Mikael Malmaeus: Om vi upphörde med boskaps- uppfödning och blev vegetarianer skulle våra utsläpp av växthusgaser halveras. Jämfört med allt annat vi kan göra för att minska klimatpåverkan vore detta alltså mycket enkelt och effektivt. Att bli vegetarian är ingen uppoffring alls.

Hur mår religionsfriheten? Viktoria Isaksson : Situationen för kristna är en temperaturmätare på hur det ser ut för religions- och övertygelsefriheten i världen, säger Johanna Olofsson. Under våren är hon resursperson på SMR i frågor som handlar om religions- och övertygelsefrihet.

Vargstammen är för liten. Johanna Sandahl: Sverige ska följa EU:s regler. Naturskyddet i EU är starkt. De regler som skyddar svenska vargar skyddar också delfiner i Medelhavet, skogar på kontinenten och våra flyttfåglar när de flyger över Medelhavsländerna.

Närmandet till Nato. Anna Ek: Nato och Ryssland blir alltmer uttalade fiender. I stället för att närma sig Nato, eller för den delen Ryssland, militärt och öka spänningarna i Östersjöregionen bör Sverige verka för civila fredsbyggande insatser genom avspänning.

Iran dömer unga till döden. Ami Hedenborg: Iran fortsätter döma unga förövare till döden . Flera unga personer i Iran är dömda till döden för brott de begick när de var under 18 år, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport; Growing up on death row: The death penalty and juvenile offenders in Iran.

Folkkampanj för asylrätt. Julle Bergenholtz: Kristna Fredsrörelsen uppmanar alla våra medlemmar att skriva under namninsam- lingen så att vi bidrar till att kampanjen blir starkare och når fler. Det går också att göra skillnad genom att uppmana fler organisationer att ställa sig bakom kampanjen.

Oro för muslimsk antisemitism. Jackie Jakubowski: Migrationen från Mellanöstern och Nordafrika skapar ängslan bland många av Europas judar. En ofta inpräntad antisemitisk övertygelse inom islam hotar den judiska minoriteten, menar Jackie Jakubowski.

Likgiltighet och tystnad. Henrik Alberius: I sitt budskap för Världsdagen för migranter och flyktingar uttalade påve Franciskus: ”Likgiltighet och tystnad leder till medskyldighet närhelst vi står overksamma då människor dör av kvävning, svält, våld och skeppsbrott.

Nr 9–2015–årgång 9

COP 21: Avtalet i hand. David Kihlberg: Varken Sveriges eller EU:s mål ligger i linje med 1.5 grader. Detta har varit ett viktigt krav från de mest sårbara lågt liggande ö-nationerna, de vars hela existens kan rymmas i spannet mellan 1.5 och 2 grader.  

Framtidens klimatarbete. Stefan Håkansson: Diakonia och Svenska kyrkan välkomnar det nya klimatavtalet, som lägger grunden för framtidens klimatarbete. Världen har fått ett nytt klimatavtal. Efter två veckors intensiva FN-förhandlingar klubbades Parisavtalet igenom av Laurent Fabius, Frankrikes utrikesminister. 

Vad innebär 1,5 grader? Birger Schlaug: Att rädda klimatet och att skapa goda samhällen med bra liv är ingen motsättning. Men de förändringar som krävs – t ex att ta ut ökad produktivitet i form av fri tid istället för mer pengar och införa en radikal grön skatteväxling – motsätts av den överväldigande politiska majoriteten.

Vad händer med klimatet? Malin Lager: Det finns goda möjligheter att uppnå klimatmålen, men i så fall måste politikerna prioritera klimatfrågan och börja agera nu! Världsnaturfonden vi vill väcka uppmärksamhet för klimatfrågan och visa på människors engagemang för att uppnå förändring och sätta press på politikerna.

Klimat handlar om säkerhet. Lorentz Tovatt: Klimatförändringarna förvärrar problem med fattigdom, miljöförstöring och politisk instabilitet främst i låginkomstländer och leder till ”klimatkrig”. Detta gör dem till ett så pass allvarligt hot mot människors säkerhet att det borde vara en självklarhet att inkludera dem i säkerhetsanalysen.  

Klimatavtalet ord och handling. Rolf Lindahl: Avtalet är fortfarande inte tillräckligt rättvist. Det sviker de länder som redan i dag är mest utsatta för klimatförändringens effekter. Det saknas tillräckliga löften från de länder som har orsakat störst utsläpp.

Omedvetenheten om normer. Ulf Svensson: Vi är överens om normen, att vård ska erbjudas på lika villkor till alla. Vägen dit berör frågor om klass (pengarnas roll), genus, etnicitet, sexualitet, funktionsförmåga, ålder som några exempel. Vi vet att alla inte blir jämlikt behandlade på grund av kategorisering av  människor.

Klimatklubb – nästa steg. Mattias Näsman: Trots goda förutsättningar och ett avtal i hamn missar världen dock tvågraders- målet med råge. Globala avtal kommer inte räcka för att sänka utsläppen tillräckligt; ambitiösa länder måste hålla igen när länder som Saudiarabien och andra oljeexportörer sätter käppar hjulet. 

Löften om klimatfinansiering. Corinne Appelgren: I det slutgiltiga avtalet erkänns behovet av resurser för klimatanpassning, men inga konkreta åtgärder eller siffror presenteras. Oxfam hoppas därför att världens regeringar återvänder till förhandlingsbordet innan avtalet träder i kraft år 2020 för klimatfinansieringen. 

Attacken mot mänskligheten. Henrik Alberius: De fattigaste och mest utsatta människorna är de som drabbas hårdast av förödelsen som följer på klimatets förändring. Caritas arbetar över hela världen med samhällen som själva är vittnen till ökningen av styrkan i extrema väderlägen och dess ödeläggelse.  

Att bada eller inte bada. Ulf Svensson: Vi vet att våra beteenden och livsstilar spelar en helt avgörande roll för jordens överlevnad och att våra konsumtionsvanor är något som vi måste analysera med lupp om vi likt kungahuset ska kunna gå från överkonsumtion till konsumtion under säkra planetära gränser.

Nr 8–2015–årgång 9

Klimatet och välfärden. Ulf Svensson: Staffan Laestadius nya klimatmodell låter trähus, träbroar, trätorn för vindkraftverk ta form. Parallellt med att det sker en återplantering blir framtidsutsikterna mycket bättre eftersom dagens material, cement och stål, är stora utsläppskällor med dagens produktionsmetoder. 

Nu kör vi så det ryker! Ulf Svensson: Alltfler bilar säljs, och de minskade koldioxidutsläpp äts snabbt upp av den ökade mängden nybilar. De nya tungstarka bilarna väger omkring 2 ton, med motorstyrkan motsvarande 150 till 200 Hk. Dessa biltyper ökar mest i Stockholms regionen för närvarande.  

Upplevelsen på berget Moria. Ute Steyer, Rabbin: Det tar tid ibland att upptäcka en människas sanna karaktär, inte första intrycket utan personen som döljer sig bakom den yttre fasaden. Man upptäcker att personen som först verkade vara lite färglös i själva verket är en fin och uppriktig person som man gärna vill kalla för sin vän.

Ensamvargen lever inte i vakuum. Daniel Poohl: Anton Lundin Pettersson gillade bland annat klipp där Jimmie Åkesson påstås krossa sina politiska motståndare, skoningslös religionskritik, en högerextrem bloggare och klipp som glorifierar Hitlers nazityska regim.

Klimatsmart bilpark. Svante Axelsson: Varför satsa stora summor skattemedel på att stödja bilister i storstäderna med mycket god tillgång till kollektivtrafik? Större delen av de drygt 4 miljarder kronor per år som denna subvention kostar går inte till landsbygdens invånare som behöver stödet.

Gifternas höga halter är farligt. Gunnar Lindgren: Arsenik är trots allt liksom kadmium ett beständigt grundämne som av allt att döma kommer att ligga kvar i åkermarken till tidens ände och utgöra ett hot mot hälsan hos alla efterkommande släkten.

Framgångsrika klimatskeptiker. Anika Agerbjörn: Klimatskeptikerna värjer sig genom att i sin tur ifrågasätta hela forskningen kring klimatet. Den analysen gör Jonas Anshelm professor vid Tema Teknik och social förändring, i en studie tillsammans med Martin Hultman, Fil Dr, forskare och verksam vid Umeå universitet.

Välkomna till verkligheten! Paul Lindberg: Människans medvetande förmår att sätta in perspektiv på framtiden. I sammanhanget anses det att det sunda förnuftet är helt lagbundet. Det som stör den verklighetsuppfattningen är oviljan att lösa nödvändiga samhällsförändringar bland beslutsfattarna.

Tanke och materia. Paul Lindberg: Hur kan ett medvetande påverka den materiella kroppen. Hjärnan är jämförbart med en avancerad dator, och medvetandet är jämförbart med ett avancerat minne och dataprogram, som dirigerar in- och utdata för människans behov för alla möjliga uppgifter och funktioner.

Flykt under bar himmel. Malin Lager: Fler än 3 000 människor är strandsatta i ingenmansland på gränsen mellan Serbien och Kroatien. De saknar tillgång till både skydd och hygieninrättningar. Läkare Utan Gränser varnar för extremt svåra levnadsförhållanden under den kommande vintern.

Flyktingar utsatta av övergrepp. Ami Hedenborg: Rohingyafolket har i decennier förtryckts och diskriminerats i Burma, där de nekas medborgarskap. Återkommande vågor av våld mot rohingya, där den senaste bröt ut 2012, har tvingat tiotusentals in i överfyllda läger där de lever under fruktansvärda förhållanden.

Klimatet, hunger och fattigdom. Corinne Appelgren: I Afrika har temperaturerna stigit snabbare än det globala genomsnittet, särskilt söder om Sahara där matbrist och undernäring redan är etablerade problem. Klimatförändringarna hotar nu de framsteg som gjorts i kampen mot hunger i det mest sårbara jordbrukssystemet.

Nolltolerans mot kinamedicin. Annika Dellensjö: Handeln med djurdelar från hotade arter omsätter miljarder. Från 2012 gällde det 130 miljarder kronor per år – men sedan dess har tjuvjakten och handeln eskalerat. Förra året visar att tjuvjägare dödade en elefant varje kvart, fyra noshörningar per dygn, och 100 tigrar varje år.

Hebron efter våldsvågen. Malin Lager: De våldsamma sammandrabbningarna och övergreppen de senaste tre veckorna fortsätter inverka på människors liv, välmående och rörlighet. De svåra förhållandena orsakar inte bara fysiska skador utan även psykiska trauma.

Kyrkans ledarskap för skogen. Johanna Sandahl: Vi är övertygade om kyrkans goda ambitioner när det gäller vår gemensamma miljö. Men inför det akuta läget i skogen behöver kyrkan ta på sig ledartröjan och visa vägen mot ett verkligt hållbart skogsbruk där ekosystemets ramar styr hur mycket råvara som kan tas ur skogen.

Sämre, miljö- och djurskydd. Johanna Sandahl: Ekosystemens bärkraft är utgångspunkten för ekonomisk och social hållbarhet. Fokusera på att stimulera mervärden för att skapa konkurrenskraft i den svenska produktionen. Satsa på ekologisk produktion som innovationsmotor för utvecklingen av ett svenskt hållbart lantbruk.

Nr 7–2015–årgång 9

Skatta i paradiset. Ulf Svensson: Vinster i välfärden handlar om att  skatterna och framtida konsumtion hamnar någon annan stans i världen. Stora summor av svensk välfärd förs ur landet och spär på den sjukvårdskris som Stockholmare och landets invånare tvingas uppleva och som förvärras dag för dag.

Dagen för hållbar utveckling. Sofia Svarfvar: Vi i det civila samhället, kyrkor och organisationer, kommer att hålla ett öga på världens ledare. För även om agendan är ambitiös så finns fortfarande få mekanismer för att hålla länder och makthavare till ansvariga. Inget är bindande, allt är frivilligt.

Hoppfullt med FN:s globalmål. Marie von Zeipel: I Sverige lever vi som om vi hade fyra planeter. Det är uppenbart att vi måste ändra på det om alla människor ska ha utrymme att leva ett gott liv samtidigt som de friska ekosystemen som vi är beroende av bibehålls.

Nyckeln till framtiden. Anna Havula: Vi kan bli generationen som lyckas med att utrota fattigdomen och samtidigt rädda planeten. Världens ledare har enats om en ambitiös och universell plan för hållbar utveckling de kommande 15 åren. Tillsammans är vi redo.

Ett hot mot EU:s säkerhet? Anders Melbourn: Med euro- och Greklandskrisen blev vi tvungna påminna oss om att en påskyndad och delvis orealistisk valutaunion mer bidragit till splittring och försvagning av det europeiska samarbetet än tillväxt och välfärd i en allt tätare gemenskap.

Fredsindustri har en framtid. Ulf Svensson: I Sverige finns stor kunskap inom sprängämnesområdet vilken nu kan användas i en helt ny kontext där fred och rättvisa utgör ett rättesnöre. Exempelvis handlar ett av de sjutton nya globala målen som FN nyligen antog just om; ”Peace and justice, Strong institutions”.

Global ojämlikhet. Lars Ingelstam: Kunskaper förbrukas inte när de används. Tvärtom faktiskt. Jag är däremot misstrogen mot pengar både som mått och hjälpmedel. Att flytta pengar från A till B har sällan någon större effekt på systemets funktion.

En nordisk utblick. Thomas Arentzen: Idag utgör de ortodoxa och österländska troende en av Sveriges kristna grupper – om man väljer att se dem som en grupp. På hundra år har den östkyrkliga befolkningen gått från att vara drygt 500 personer till att idag uppgå till ungefär 400 000.

Palmyra om ett kulturarv. Tina Sjögren: Illegala utgrävningar och handel med stulna kulturföremål har ökat kraftigt i Irak och i Syrien. Detta följer ofta i spåren av krig. Kaos och fattigdom gör det lättare för kriminella nätverk att agera. UNESCO rapporterar att också IS ägnar sig åt illegal handel med antika föremål.

Har ditt kaffe farliga gifter? Brandão Jönsson: Kaffe är tillsammans med bananer ett av de mest besprutade livsmedlen.  Bekämpningsmedlen utsätter arbetarna för stora risker, skadar växter och djur på och runt om plantagen och förgiftar grundvattnet vilket utsätter alla som bor i området för risker via dricksvattnet.

Flykting- och migrationskrisen. Biskop Artun Cirimotic: Makedonien och dess grannländer, som påverkas av strömmen av flyktingar och migranter, har inte kapacitet eller medel att ta hand om så många nyanlända på egen hand. EU bör ge ekonomiskt stöd till de länder som tar emot migranter och hjälpa dem.

Försoning berör. Sofia Cammerin: När flyktingarna inte längre kan vara en anonym massa för oss, något att paketera och förhålla sig till på distans, utan blir människor som tar gestalt framför oss, blir personer med ansikten och namn.

Ömsom vin ömsom vatten. Åse Botha: Utsatta lantarbetare sliter hårt i vin- producerande länder för en lön som inte går att leva på. De har ofta informella kontrakt, en otrygg bostadssituation och svårt att organisera sig fackligt. Det visade rapporten Vinets väg från druva till glas.

Extrem anti-abortlagstifning. Ami Hedenborg: Chiles anti-abortlag klubbades igenom 1989 under den sista tiden av Augusto Pinochets brutala regim. Enligt den är abort olagligt även när kvinnans eller flickans liv är i fara eller när hennes hälsotillstånd hotas. Abort är även olagligt om kvinnan eller flickan blivit våldtagen.

Konsten att leva med varandra. Paul Lindberg: Empati är något man lär sig. Underhållningsvåldet hindrar empatins samfällda tillväxt. Solidariteten för den andres välmående saboteras och övergår till sociala problem i en omfattande utbredning. Våld blir lösningen på problem, i stället för konstruktiv eftertänksamhet. 

Nr 6–2015–årgång 9

Ekonomisk rättvisa. Paul Lindberg: IS-terroristerna har liknande affärs metoder som Donald Trump och avtvingar folk på hyrpengar. I IS-ockuperade områdena tas alla hyresintäkter över, som månad efter månad fyller på IS:s krigskassa. På liknande sätt gör Trump vilket gjort dem båda till mycket stinna stråtrövare.

Ett nytt vi. Helene Egnell: Hur ser en kyrka ut som öppnar armarna för mångfalden i Guds skapelse, som söker sanningen i mötet och har rum för människor med ”hybrida identiteter” – en kyrka som ställer dörrar och fönster på vid gavel och släpper in luft och ljus från Guds rike?

Medelhavsgraven. Malin Lager: För att rädda fler liv måste det finnas fler fartyg som enbart ägnar sig åt på sök- och räddningsinsatser. De måste vara stationerade så nära den nordafrikanska kusten som möjligt. Det räcker inte med att vänta på ett nödanrop i farvattnen mellan Sicilien och Malta. 

Kyrkans två nya biskopar. Ewa Almqvist: Den 6 september vigs Johan Dalman, domprost, och Mikael Mogren, stiftsadjunkt, till biskopar för Strängnäs respektive Västerås stift. Vigningen sker i Uppsala domkyrka kl 11.00 och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av kungaparet, utländska gäster och kyrkans biskopar.

Homo sapiens sapiens. Ulf Svensson: Egentligen behöver vi inte bege oss långt bort i världen för att finna hotade arter. I Sverige finns djurarter som är hotade, hatade, jagade och i fara. Vargen är ett exempel men det finns fler hotade arter, även kallade rödlistade, som bara i vårt skogslandskap uppgår till cirka 2000.  

Den visionslösa politiken. Birger Schlaug: Problem uppstår emellertid när människor ser att det kostar på samtidigt som de ser att sådana som redan har mycket hela tiden ges mer, att klyftorna mellan rik och fattig ökar, att vissa skor sig över måttan. 

SD och självrättfärdigheten. Anders Wesslund : Det som skett här i världen beskrivs mer drastiskt och målande av den amerikanske miljardären Warren Buffets: ”Det pågår ett klasskrig och det är min klass, de rika, som för kriget och som vinner det”.

Interfaith Peace Platform. Camelonta: Fredspristagarna ärkebiskop Dieudonné Nzapalainga, imam Omar Kobine Layam och pastor Nicolas Guérékoyaméné-Gbangou erhåller fredspriset till minne av Sergio Vieira de Mello i Nationernas palats i Genève. Mello var FN:s sändebud till CAR, men dödades i sitt uppdrag.

Jemens barn bombas. Malin Lager: 65 civila har dödats i flyganfall ledda av Saudiarabien i provinsen Taiz i Jemen. Bland dem finns minst 17 barn och 20 kvinnor. 23 personer har skadats och förts till ett sjukhus som Läkare Utan Gränser stödjer. Dödsfallen inträffade när ett bostadsområde bombades och 17 hus träffades.

Civila fångade i korseld. Elisabet Löfgren: I flera dokumenterade fall har barn dödats eller skadats medan de har lekt på på gatorna eller i närheten av sina hem. Rapporten innehåller också flera upprörande och ohyggliga detaljer från ögonvittnen och överlevande som beskriver hur kroppar slits sönder i stycken.  

Svältkatastrof hotar Jemen. Corinne Appelgren: Innan våldet eskalerade i Jemen hade landet omfattande problem med undernäring. Under senaste månaderna har endast 20 procent av det inhemska livsmedelsbehovet tillgodosetts och ytterligare 650,000 barn gravida och ammande kvinnor har drabbats av undernäring.

Ojnareskogen – upp till bevis!. Anna Havula: Den gotländska stenindustrin har i dag cirka 130 anställda på öns elva kalkbrott och står för enbart 0,6 procent av Gotlands totala sysselsättning. Det kan jämföras med turismen som i dag sysselsätter omkring 1 000 personer.

Sverige har en skyldighet. Johanna Sandahl: Visa att Sverige inte är ett land som bryter mot gemensamma miljölagar inom EU. Visa att regeringen sätter rent vatten och en långsiktigt hållbar utveckling före kortsiktiga vinstintressen, skriver Johanna Sandahl.

Världsvattenveckan. Magdalena Olsson: Vatten och utveckling är verkligen en central fråga för alla eftersom utveckling är helt omöjlig utan förbättrad tillgång till vatten, samtidigt som utveckling också riskerar att sätta ytterligare press på jordens vattenresurser.

Luoyang - staden vid sidenvägen. Tina Sjögren: Staden Luoyangs styrka var att integrera människor med olika föreställningar om tro, politik och ekonomi. Det var en tid då poesi, handel, vetenskap blomstrade. Resenärer kom till ett land där impulser och idéer välkomnades. Kvinnor hade möjligheter att röra sig fritt, och även bli kejsare.

Nr 5–2015–årgång 9

Klarsynt uppvaknande.  Paul Lindberg: Den nyliberala målinriktningen gäller erövringen av den globala politiken och ägandet av kapital för att kunna utgöra ett meta economica över världsekonomin. Det gäller alltid att kunna kringgå demokratins spelregler, genom medverkan och samspel med en korporativistisk korridorpolitik.

Fredspris till Rickard Söderberg. Anna Ek: Oavsett om det rör protester mot rasism, förtryck eller krigsverkare är Rickard Söderbergs stämma och kampvilja där. I medgång och motgång inspirerar han med glädje och sång för fredsarbetet. Han är en sann förebild för en bättre värld. En värld där vi älskar istället för dödar varandra.

Israeliska krigsförbrytelser.  Joakim Högström: Arkitekturmodeller hjälper oss att länka samman många små bitar av bevis som bilder, videor som laddats upp på sociala medier och vittnesmål för att virtuellt rekonstruera händelseförloppet, säger Eyal Weizman, chef för Forensic Architecture.

Gör slut på orättvisorna.  Paul Lindberg: Gör slut på orättvisorna! Passa på och göra slut på främlingsfientlighet, kortsynthet, fördomar, lögner och allt som gör människor ledsna och förtryckta. Kasta elakheterna på sophögen. Var istället glad och stolt som fri människa med förmåga att älska medmänniskor på alla sätt och vis. Då blir livet

Det omöjliga samhället. Roland Pålsson: I brytningen mellan den materiella individualism och 70-talets orientering mot en ny livsstil har en osäkerhet uppstått, en håglöshet och en pessimism, som omvittnas av allt fler människor. Den svarar illa mot de krav vår situation nu ställer på konstruktivt agerande i många avseenden.

Kampen mot skatteflykt. Anna Blücher, FUF: Samarbete, lagstiftning, opinion och frivilliga initiativ betonas i kampen mot skatteflykt. Transparens är ledordet i det fortsatta arbetet, menar företrädare för näringsliv, riksdagen och civilsamhället som har träffats för att diskutera skatteflykt som utvecklingshinder.

Rättvisans transcendent. Lars Söderholm: Vilken roll har visionen om historiens utopiska och transcendenta dimensioner spelat genom tiderna och vilken roll spelar den idag? I boken Den gudomliga historien, följer professor Jayne Svenungsson, denna fråga genom nerslag i fem historiska epoker och deras tänkande.

Insyn i bankernas investeringar. Anna Havula: De sju största bankerna i Sverige förfogar över mer än 10 000 miljarder kronor, kapital som till stor del består av allmänhetens besparingar. Genom konsumenternas informationsunderläge kan pengarna fortsätta att investeras i företag som förstör miljön och kränker mänskliga rättigheter.

Positivt skapande. Lena Johansson: Vi kan inte längre använda 20:e århundradets metoder för mötet med 21:a århundradet. Vilket innebär utmaningen mot gamla vanor och omfamna den nya livsstilen. Det innebär att man tar många naturliga steg, för en effektiv påverkan för livet. Ur IKEA Netpositive Report 2014.

Granskning av Natosamarbete. Linda Åkerström: Natodebatten handlar sällan om inre problem inom NATO. Inte heller handlar det om den större frågan om hur vi bäst bygger en säkrare värld. I stället kretsar det ofta kring frågor som redan integrerade vapensystem, gemensamma militära insatser och Ryssland. 

700 avrättade på 6 månader. Elisabeth Löfgren: Amnesty är emot dödsstraff utan undantag. I Iran saknar domstolarna helt suveränitet. Domarna baseras på vagt formulerade brottsrubriceringar. Personer fängslas och döms till döden för handlingar som inte är kriminaliserat, eller belagt med dödsstraff enligt lagen.

Samhällspåfrestningar. Göran Bäckstrand: Möjligheten att på ett eget vis undvika att dras in i skeenden utanför vår kontroll finns inte. Vi framtidsrealister tror rentav att de nödvändiga förändringarna av tänkesätt och levnadssätt måste börja inom vad som brukar kallas "civilsamhället", dvs. bland oss vanliga medborgare.

Hållbarhet i AP-fonderna. Cecilia Abrahamsson: Fler inom finansbranschen menar att det inte finns någon motsättning mellan avkastning och hållbarhet. Då borde det inte heller vara ett problem att strama åt hållbarhetsramarna för investeringar så att de går från att utgöra oacceptabla risker till att bli en välbehövlig omställningskraft.

The Gaza Platform.  Elisabeth Löfgren: Attacker mot civila som inte deltar i striderna eller mot civila mål är brott mot den internationella humanitära rätten – krigets lagar. Såväl Amnesty International som FN:s undersökningskommission och även andra organisationer har skarpt kritiserat dessa attacker.

Ökade strider i Sydsudan. Malin Lager: Sedan konflikten bröt ut i december 2013 har väpnade grupper attackerat civila och sjukvårdsinrättningar, vilket ytterligare försämrar den dåliga humanitära situationen i landet. Eftersom många tvingas fly ökar risken för undernäring, sjukdomar och epidemier.

Tillvarata kraften i regnvatten. Sarah Odera: Deltagare i den första internationella symposiet om regnvatten och Resilience, i samarbete med SEI, uppmanar beslutsfattare att utveckla effektiva åtgärder för att bättre utnyttja regnvatten för att förbättra livsmedelsförsörjningen och landsbygdsnäringar.

"Nationella säkerheten". Joakim Högström: Enligt internationell rätt måste myndigheter omedelbart informera fängslade om anledningen till varför de gripits och erbjuda dem faktiskt möjlighet att lagligt bestrida beslutet i en domstol och med omedelbar tillgång till hälsovård om det önskas.

Nr 4–2015–årgång 9

I humanitetens tjänst. Paul Lindberg: Världsordningen tycks storma fram i något som liknar en växande tidsbomb, då tiden inte längre räcker till för allt det som borde ha lagts tid på. Det handlar i grunden om en global dualism som ter sig alltför ojämnt och orättvist. Denna tidsbomb måste desarmeras.

Freden behöver ny teknologi. Bo Janzon/Bertil Juhlin/Hans Wallin: Grunden är redan lagd för en svensk fredsindustri. Vi har därför föreslagit att en expertgrupp snarast ges möjlighet att inleda ett utredningsarbete som syftar till att synliggöra hur ett tekniskt fredsarbete skall kunna organiseras på kommersiella grunder.

Ickevåld: vad är det? Margareta Ingelstam: Begrepp som ickevåld och ickevåldsstrategier återkommer gång på gång i diskussionen om mänsklig säkerhet. Margareta Ingelstam är sedan många år engagerad i utbildning, analys och aktioner med ickevåld som grund, att utveckla begreppet och dess användning i dag.

Alla dessa judar. Lars Dencik: Judendom, moderreligion till både kristendom och islam, är samtidigt både upphov till och förnekelse av den ”sanna” läran. Judar som ett kosmopolitiskt folk är samtidigt både eviga främlingar och hemma överallt. Blotta närvaron i världen har judar alltid kunnat uppfattas som ett hot.

En ny systemanalys. Lars Ingelstam: Tekniken, jobben och framtiden. Den nya tekniken kan användas för människans väl, för att öka fritiden och berika det andliga livet, snarare än för vinsten och i tillbedjan av tekniken som den nya guldkalven.

Ärkebiskopen möter påven. Daniel Bramsell: Jag vill tala med påven om kyrkornas bidrag till några av vår tids stora frågor. Det inbegriper gemensamma utmaningar som klimatfrågan, den svåra flyktingsituationen i världen och andlig nöd i vår tid, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Världshaven försuras. Paul Lindberg: Misstanken att det var försurning som inträffade under den största massdöd genom tiderna, och har nu kunnat bevisats. Detta är en oroande upptäckt, med tanke på att vi idag kan se en ökning av surheten i haven, som dessutom accelererar. Allt har ett samband med koldioxid.

Ta tre steg för att rädda haven. Marie von Zeipel: Omsättningen av varor och tjänster som är beroende av haven värderas till otroliga 21 biljoner kronor per år, visar en WWF-rapport. Det motsvarar världens sjunde största ekonomi. Samtidigt har hoten mot havsmiljön aldrig varit större och utarmas i allt snabbare takt.

Vad mer är dött än bara modet? Ulf Svensson: I en artikel i SvD Perfect Guide handlar Sofia Hedström artikel om modet – ”Därför är modet dött”. Hon refererar till en tungviktare inom modebranschen, trendoraklet Li Edelkoort, som tydligen är ett orakel utöver det vanliga och en respekterad analytiker. Det handlar om samtiden.

Fredsteknik – en svensk nisch. Bo Janzon: Det finns stora mängder dumpad ammunition i många svenska insjöar, i havet och i vattenfyllda f.d. gruvor, som kommit både från försvaret och från industrier. Detta innebär risker  för säkerheten och miljön och för att sprängämnen kan stjälas och användas för olika ändamål.

Säkerhet med mervärde. Lars Ingelstam: Ofta är vapen och ammunition  lagrade på osäkra sätt, och märkning eller ursprungs beteckningar saknas ofta eller avlägsnas. Det finns stora mängder vapen, ammunition och sprängmedel som skulle behövas förstöras eller konverteras, helst på ett miljövänligt sätt. 

Fara med ammunition i mark. Dan Loyd: Ammunition som inte har exploderat finns idag runt om i marken på avvecklade skjutfält och utgör en potentiell risk för personskador. Sådan ammunition utgör i princip "en tickande bomb". Riskerna finns i Sverige, när skjutfält ska användas för bostadsbyggnation eller för sportplaner m.m.

Västsahara lär ickevåld. Milosz Kusz: Abida Mohamed engagerar sig i ickevåldsgruppen NOVA som, med stöd från Kristna Fredsrörelsen fått utbildningar i ickevåld och mänskliga rättigheter. Ickevåld är för henne ett mycket bra verktyg, både för livet i allmänhet men framför allt i kampen för självständighet.

Lastbilar gynnas istället för tåg. Lars Sandberg/Svante Axelsson: När längre och tyngre lastbilar godkänns kommer gods att flyttas från tåg till lastbil. Varje godståg som konkurreras ut innebär 30 fler lastbilar på vägarna. När ett eldrivet godståg mellan Malmö och Sundsvall ersätts med fossildrivna lastbilar ökar koldioxidutsläppen.  

Den fettsnåla kostens haveri. Gunnar Lindgren: Det finns ingen ambition att hålla baslivsmedlen fria från miljögifter – tvärtom kan miljögifter dumpas i livsmedelen som en form av kvittblivning utan någont ingripande. Det finns nu en ambition att öka denna form av kvittblivning av kemiskt avfall och miljögifter.

Illegalt fiske i Thailand. Marie von Zeipel: Efter flera månader av bilaterala diskussioner med Thailand har åtgärderna mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) inte varit tillräckligt kraftfulla. Thailand anklagas även för att bryta mot internationell fiskelagstiftning och mänskliga rättigheter.

Behovet av en omställning. Sineva Ribeiro: Nästan 1200 vårdplatser hålls stängda på de svenska akutsjukhusen, på grund av personalbrist. Det visar en undersökning av DN från första veckan i mars. 2 000 specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor saknas, samt barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Miljöforskning på Dramaten. Ylva Rylander/Emma Englund: Vävoperan. Människans scen – ett unikt samarbete mellan miljöforskare och scenkonstnärer som kommer att redovisas på Dramatens lilla scen den 7 december. Medverkande Özz Nûjen, Gertrud Larsson, Jenny Jägerfeld samt Anna Roosvall och Henrik Carlsen.

Rasismen sprider oro. Daniel Poohl: Bland de tio frågor som oroar mest finns två tydliga teman. Miljön och politisk extremism. På första plats kommer Miljöförstöring, som 48 procent av de tillfrågade angav. På andra plats "nynazism", 47 procent. 36 procent angav ökad främlingsfientlighet. Migration beror på krig.

Ny typ av galax upptäckt. Linnea Bergnéhr: Forskare har hittat två galaxer som verkar bestå av enbart väte och helium. Det är en upptäckt som aldrig tidigare observerats. Förrän nu då vi tror oss ha upptäck två galaxer som kan bestå av Population III stjärnor, enligt Claes-Erik Rydberg vid institutionen för astronomi, Stockholm.

Tjernobyl – 29 år sedan. Biger Schlaug: Minnen och löften klingar tyvärr av fortare än radioaktivitet. Vid nästa olycka upprepas allt, den kommer, var så säker. Problemet med kärnkraft är att det går så fort, att en sandlåda, ett hus, en strand, en skog, en stad, en landsdel plötsligt kan vara något man skall fly från.

"Öar av barmhärtighet". Ivette Arroyo: Under påven Franciskus besök på Filippinerna talade han flera gånger om behovet av att bekämpa fattigdomen och orättvisorna i detta land. Men han underströk också att huvudskälet till att han kommit dit var att få träffa dem som överlevt tyfonen Haiyan den 8 november 2013.  

Vattenfalls brunkol i Tyskland. Annika Jacobson: Vattenfalls brunkolsägande i östra Tyskland har blivit en allt hetare politisk fråga. Den tyska regeringen har föreslagit särskilda avgifter för kolkraftverk för att minska användningen. Så sent som den 25 april hölls stora demonstrationer i Tyskland, såväl mot som för fortsatt kolbrytning.

Nr 3–2015–årgång 9

Vätgasbilen är inte realistisk. Paul Lindberg: Vätgas liknar "kejsarens nya kläder". Specifikt för vätgasbilen är att den inte ökar växthuseffekten, men det gör däremot den energi som krävs för elektrolyshanteringen vid framställning av vätgas. Om detta vill vätgasintressenterna inte alls berätta.

Det sekulära och rätten. Erik Lundgren: Det sekulära – egen och andras rätt till sina auktoriteter. Varför är ett sekulärt samhälle ett demokratiskt samhälle? Ett sådant samhälle innebär frihet till religion, men även rätten till frihet från religion, är ett vanligt påstående.

Hård satsning på Jas-försäljning. Linda Åkerström: Ökad öppenhet och möjligheter att se hur besluten är fattade – och av vem – bör också vara med när utredningen kommer med sina slutsatser i april. Grundläggande värden om fred, hållbar utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter måste styra även vapenexporten.

Fuskåkarna och moralen. Ulf Svensson : Det är stora belopp som dras bort från våra gemensamma kassor för att klara vård, omsorg, skola och försvar. Med dessa medel i våra offentliga kassor skulle vi inte ha någon större kris i samhället. För de som har ett kapital är det mycket lönsamt att leva i det svenska samhället.

Joan Baez och Ai Weiwei. Elisabet Löfgren: Ambassador of Conscience Award är en hyllning av de unika individer som använt sina talanger till att inspirera många att engagera sig personligt mot orättvisor. Det är därför Joan Baez och Ai Weiwei är så värdiga mottagare av priset – de är en inspiration för tusentals.

Nigeriadeltat dränkt i olja. Elisabet Löfgren: Ett antal dokument som släpptes under rättsprocessen visade att oljebolaget i åratal hade vetat om att en av de huvudsakliga oljeledningarna var gammal och utgjorde en risk, men trots det hade underlåtit att låta underhålla den.

Koldioxidutsläppen måste kosta. Lars Almström: Stadigt stigande koldioxidavgift med full utbetalning har den fördelen att den kan accepteras av hela den politiska skalan från vänster till höger. En sådan avgift ökar inte skattetrycket och orsakar inte ökad byråkrati. Genom att stimulera minskad användning av fossila bränslen.

Svenskt Vatten och osanningen. Gunnar Lindgren: Idag finns de tekniska och ekonomiska alternativen för att skilja fosforn från kadmium, miljögifter, kemikalier, smittämnen, läkemedelsrester, radioaktiva ämnen, okända ämnen samt alla nedbrytningsprodukter. Det vore en stor framgång att få se det sanna kretslopp vi behöver.

Kräv hållbare investeringar. Katarina Herou: En ny granskning som WWF låtit göra visar att trots klimatdebatten ökar innehavet av olja, gas och kol-reserver genom statliga AP- fonder. Idag investeras det i bolag som satsar på flytande fordonsbränslen av kol med enorma utsläpp, det är knappast vad svenska folkets önskar sig.

USA leder vapenexporten. Stephanie Blenckner: USA har ledningen som den största vapenexportören i världen, enligt nya uppgifter om internationella vapenöverföringar som publicerades av Sipri. Den sammantagna volymen av internationella överföringar av större konventionella vapen ökade med 16 procent mellan 2005-14.

Inför klimatavtalet i Paris. Marion Davis: En ny rapport undersöker alternativ för bedömning och översyn av parternas bidrag för att säkerställa att de är i linje med ömsesidigt överenskomna mål och principer, garantera insyn och höja ambitionen med tiden.

Ett år sedan Ebolautbrottet. Corinne Appelgren: Ett år har gått efter att Ebola i Västafrika började spridas. Enligt Oxfam har det lokala engagemanget varit avgörande för insatserna. Medicinsk behandling och förebyggande arbete måste gå hand i hand – det är en viktig lärdom att ta med sig till kommande katastrofer.

Svenska nyord. Christer Sanne: Åsiktskorridoren behöver vidgas; man ska inte behöva idiotförklaras för att man är tveksam till tillväxt. Men ”åsiktskorridor” är granne med ”strutspolitik”. Att inte låtsas om de ekologiska gränserna är strutspolitik. Men i ärlighetens namn gäller det fler frågor.

Diasporan är en viktig aktör. Mussie Ephrem: Det är av stor vikt att migrationen erkänns och nämns som en viktig global partner för utveckling, i linje med andra viktiga partners. Bland annat för att migranter i en mobil värld finns överallt, flyttar runt och bidrar socialt, ekonomiskt och politiskt till utvecklingen i många länder.

Nazister satsade stort i valet. Anna-Sofia Quensel: Under valåret 2014 satte Svenskarnas parti rekord i aktiviteter. Totalt noteras en 23-procentig ökning, med propagandaspridning, offentliga manifestationer och aktioner i genomsnitt sju gånger om dagen. 2014 var också året då Nationaldemokraterna lade ned sin verksamhet.

Mänskliga rättigheter i EU. Anna Hedh: Det har under en längre tid stått klart att EU saknar tydliga verktyg då en medlemsstat inskränker mänskliga rättigheter. EU ställer stora krav på länder som vill gå med, men har svårare att reagera när ett land väl är medlem.

Nr 2–2015–årgång 9

Amnestys årsrapport 2014-15. Elisabeth Löfgren: Trots kännedom om att vapen skulle användas för att begå grova övergrepp mot civila som var fångade mitt i konflikter, skeppades mängder av vapen till Irak, Israel, Sydsudan och Syrien under 2014. När IS tog kontrollen över stora delar av Irak, kom de över mängder av vapen.

Höj koldioxidskatten. Svante Axelsson: Det är för billigt att köra bil – höj koldioxidskatten. Om Sverige ska leva upp till principen om att förorenaren ska betala och åtminstone hamna på ungefär samma andel miljöskatter som Danmark, borde inkomsterna från miljöskatterna öka med 46 miljarder.

Styr mot fossilfria bilar nu. Eva-Lena Neiman: Faktum är att ungefär hälften av Sveriges totala antal bilresor är kortare än fem kilometer. Dessa kan i många fall ersättas av cykel och kollektivtrafik. Men även i detta avseende behövs styrmedel som gör det lättare att välja miljövänligare transporter istället för bil.

Ansvarsfullt flyktingmottagande. Monica Pourshahidi: Välfärd ska inte vara vinst- genererande för ett fåtal, utan gagna oss alla. En generell välfärd är grundläggande för ett humant samhälle. Ett värdigt flyktingmottagande är en del av den solidariska välfärden. På sikt bidrar också migration till en stärkt välfärd, för hela samhället.

Hatet mot judar. Daniel Vergara: Planer på attentat har riktats mot judar från militanta jihadister i Europa den senaste tiden. Efter terrordådet i Paris och Köpenhamn är judiska församlingar i Sverige och i flera andra länder oroade över våldet. Säkerheten har också höjts kring judiska byggnader, synagogor och skolor.

Framtida fredsoperationer. Stephanie Blenckner: FN ses av de flesta som auktoriteten för fredsinsatser och konflikthantering. Det finns en ökande konvergens av synpunkter från nya och etablerade kompetenser, med vikten av att finna pragmatiska lösningar på nya säkerhetsproblem och med skiftande maktdynamik.

Serbiens asylsökande i skogen. Malin Lager: Folk har för lite kläder på sig, de kan inte tvätta sig ordentligt och är väldigt hungriga, säger Vasiliki Armeniakou, ansvarig för Läkare Utan Gränsers medicinska insatser på plats. Efter att ha gått genom skogen i några dagar har många muskel- och skelettskador, skärsår och köldskador.

Kvinnorna som äger Moder Jord. Marcus Lundstedt: Tre procent av markägarna förfogar över 70 procent av all odlingsbar mark i landet. För bönderna är en jordreform med fokus på de fattiga det allra viktigaste kravet. Inbördeskriget i Guatemala, 1960–1996, orsakade livet av 200 000 människors och en miljon gjordes till flyktingar.

Kardinal mot fiffel i Vatikanen. Paul Lindberg:  Planerna på att centralisera Vatikanens finanser, vilket föreslagits av kardinal George Pell, går för långt, enligt Pells motståndare. Förutom Ndranghetan ställer sig de högerextrema medierna bakom den cyniska frågan "Har George Pell fått för mycket makt?"

Fredsprojekt i Burma. Christoffer Burnett-Cargill: Vi är glada över att vara en del av detta projekt. Vi tror att det kommer att fungera väl eftersom det är en bra kombination av de svenska erfarenheterna av fredsbyggande och det burmesiska civilsamhällets starka engagemang i deltagandet av den pågående fredsprocessen.

Domstol erkänner vapenvägrare. Sanna Svensson: Colombias konstitutionsdomstol har slagit fast att samvetsvägran är en rättighet. Trots detta respekterar eller garanterar den colombianska militärmakten inte att ungdomar kan utöva denna rättighet och den colombianska kongressen har ännu inte lagstiftat för att befästa rättigheten.

Tillsammans funkar alltsammans. Ulf Svensson: En vision om att bussar, pendeltåg och tunnelbanor skulle börja fungera ännu smartare och fiffigare på något sätt. Smartare för oss resenärer för upptäckten av nya resvägar och platser i Storstockholm. Men visionen var av ett helt annat slag.

Jämlikhet och populism. Anders Malmén: Sambanden är tydliga mellan ojämlikhet, livslängd eller psykisk sjukdom. Medlet för att öka alla medborgares välbefinnande består i att utjämna inkomstskillnaderna. Den insikten verkar trots allt vinna mark, även bland de mest inbitna förespråkarna för otyglad marknadsekonomi.

Hårdare regler mot skattefusk. Corinne Appelgren: Världens rikaste länder skriver just nu de globala skattereglerna. Risken är att de skapar regler som tjänar dem själva utan hänsyn till fattiga länders behov. Värre är att de fattigaste länderna inte ens finns representerade vid förhandlingsbordet.

Positiv medicin mot ebola. Malin Lager: På behandlingscentret i Guéckédou ser personalen realistiskt på resultaten. Behandlingen har haft effekt på vissa patienter men inte på andra. Några återhämtar sig, andra dör, säger sjuksköterskan Julien Demeuldre som jobbar för Läkare Utan Gränser i Guéckédou.

Börsekonomin påverkar. Frida Arounsavath: Rapporten vittnar om ett engagemang bland förvaltarna, men konstaterar samtidigt att finanssektorns klimatarbete är svårt att överblicka. Se även Fair Finance Guide, ett internationellt initiativ som granskar bankers åtaganden och policyer på hållbarhetsområdet.

Socialhumanism - socialliberalism. Paul Lindberg: Båda krafterna har insikten om påfrestningar för livet på jorden. Sociala orättvisor och en global uppvärmning handlar mycket om brott mot mänskligheten. Kunskapen och teknologin för åtgärder står redo. Men den politiska viljan, förmågan och handlandet saknas i det stora hela.

Samband – Energi, Materia, Ljus, Tanke, Död, Liv. Paul Lindberg: CERN-projektet har letts av forskare med bästa avsikter. De har inte kuvats av vare sig storkapitalet eller militära intressenter. Men trots det är denna forskning och experimentalism ett praktexempel på den etiska frågan om gott och ont.

Nr 1–2015–årgång 9

Dö i kö och kaos. Ulf Svensson: Just nu bevittnar vi hur vår skattefinansierade cancervård i världsklass håller på att implodera. Det vill säga en högkvalificerad cancervård som faller ihop inifrån och underifrån, och där prognoserna inför framtiden är än mer skrämmande.

Hög tid att agera. Corinne Appelgren: "Oxfams rapport är bara det senaste i raden av bevis på att ojämlikheten i världen nått chockerande proportioner. Den globala kapitalismens ledare måste bidra till att förändra systemet och göra det mer inkluderande, rättvist och hållbart”, uttalat av Lynn Fore de Rothschild.

Minnesdagen. Sveriges biskopar: Det är 70 år sedan förintelse- lägret Auschwitz befriades. ”Den internationella minnesdagen för offren markerar slutet på en av vår tids värsta fasor. Dessa grymheter får aldrig falla i glömska”, skrev Svenska kyrkans biskopar i ett uttalande på förintelsens minnesdag.

Avloppsslam finns överallt. Gunnar Lindgren m.fl.: Enligt WHO:s viktiga publikation State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012, sker en komplicerad spridning av slamgifterna. Först avdunstar en del till lufthavet och kommer som direkt nedfall på betesmark och odlingar, även ekologiska.

Tolv tecken på kärlek. Bahá’í: Tom Price, välkänd i hela bahá’í-världen både som kördirigent och föreläsare. Han var även föreläsare på sommarskolan på Västgötaslätten för två år sedan och gjorde då ett starkt intryck på deltagarna. Årets ämne, var 12 tecken på kärlek - ett ämne som borde intressera de flesta.

Realister i Grekland. Birger Schlaug: Människor har farit illa i Grekland. Ett parti som lovar mat till hungrande – och el och sjukvård till de som inte har råd att köpa den – kallas "populistiskt". De som vill rädda banker och ge fri lejd till de som redan samlat på sig i överflöd kallas "realister" och ansvarstagande.

Jesus är Charlie Hebdo. Sten Högberg: Att häckla islams våldssekter utifrån sekulär horisont är problematiskt om man faktiskt vill slå mot maktanspråk från islamistiska företrädare. Den enda rimliga väg jag ser är att samarbeta med muslimska satiriker som vet hur en slipsten ska dras i den kontexten.

Indirekta klimateffekter. Marion Davis: Anpassning utan Gränser förs framåt i det nya SEI-initiativet om producentansvar för en hållbar konsumtion, där SEI: s handelsrelaterade modelleringsverktyg kommer att tillämpas för att titta mer på komplexa globala försörjningskedjor, bland annat från ett klimatförändringsperspektiv.  

SMHI: Klimatpolitiska läget. Anders Bengtsson: SMHI har i samråd med Naturvårdsverket och Statens energimyndighet utarbetat underlag om det klimatvetenskapliga kunskapsläget inför kontrollstation 2015 för de klimat- och energipolitiska målen. Aktuell forskning av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Är Sverige en container? Karl Palmås: På nyårsdagen gick Ulrich Beck bort. Denne tyske sociolog blev kanske mest känd för sitt begrepp ”risksamhället”, som han myntade i en bok från 1986. I Becks risksamhälle har den teknik- och framstegsoptimism som präglat moderniteten börjat krackelera.

Tigrarna blir fler i Indien. Marie von Zeipel: Tjuvjakten är ett problem, men regeringen har tagit i med hårdhandskarna. Kriminella nätverk har avslöjats och tigerreservaten sköts och bevakas väl numera. För att bevara tigrarna i framtiden krävs skydd och övervakning runtomkring, samt en effektiv förvaltning i kringliggande områden.

Tre passager mot likgiltigheten. Franciskus I/ACI/EWTN: "Gör våra hjärtan som ditt, för att ha en stark och barmhärtig vaksamhet och ett generös hjärta. Låt dig inte frestas och falla i svindleriets synder, eller i globaliseringen av likgiltighet".

Pensioner i skuldslaveri. Norma J. Martinez: I en dokumentärfilm anklagas Syngenta för att bidra till att indiska bönder tar lån till skyhöga räntor. Danska pensionsfonder har pengar i bolaget och imorgon diskuteras frågan i danska parlamentet. Även svenska AP-fonderna investerar i bolaget, erfar Swedwatch.

Sjukhus i Sudan bombat igen. Malin Lager: Under ett flygangrepp den 20 januari bombades ett av våra sjukhus i Sudan avsiktligt. Vi har nu tvingats avbryta aktiviteterna. – Vi fördömer i de starkaste ordalag bombningen av Frandala- sjukhuset, säger Marc Van der Mullen som är Läkare Utan Gränsers landansvarige.

Krigsbrotten i Benghazi. Elisabeth Löfgren: Religiösa ledare och journalister mördas av politiska skäl. Många Benghazibor skyller dåden på grupper som är knutna till Benghazis revolutionära Shura-råd, särskilt islamistiska gruppen Ansar al-Shari'a med målsättningen att införa en hård tolkning av islamiska lagar.  

Nr 9–2014–årgång 8

Kommer vi att klara det i tid? Ulf Svensson: Johan Rockströms ord i Sveriges Televisions nya serie Runda Bordet kändes som att förflytta sig till Hollywoodfilmen Armageddon. NASA kallar in en oljeborrare, spelad av Bruce Willis, för att stoppa asteroiden på väg mot jorden, som kan komma att föröda hela planeten.

Kina mot världens mitt. Paul Lindberg:  Kina kan nu visa upp ett nytt mittens rike, med en växande levnadsstandard som knappast tidigare varit tänkbart bland västvärldens bedömare. Men det finns också smog i både bägaren och i luften. Folk dör på grund av luftföroreningar.

Guds rike inom er. Åke Bonnier: Guds rike finns också hos våra muslimska och våra judiska bröder och systrar. Kanske handlar det om att vi ska leva Guds rike så troget vi kan. Och tala tydligt i ord och handling om vår mästare och våra muslimska och judiska syskon. Det är vägen. 

Tillväxten och miljön. Mikael Malmaeus: "The new climate economy", en rapport som liknar Stern-rapportens från 2006, nämligen att det är ekonomiskt klokare att investera i en klimatomställning nu än att vänta och betala notan för en klimatkatastrof senare.

Klinisk test mot ebola. Malin Lager: Eftersom Läkare Utan Gränser är en av de främsta vårdgivarna för ebolapatienter i Västafrika har vi beslutat att vi ska delta i de här kliniska prövningarna som har påskyndats för att snabbt få fram en fungerande behandling.  

Detekt skannar datorn. Elisabeth Löfgren: Detekt är ett mycket bra verktyg som kan hjälpa till att skydda aktivister. Men till syvende och sist är det enda sättet att förhindra att övervakningsteknologin används för människorättskränkningar är att införa och upprätthålla strikt kontroll på användning och handel. 

Bort med skåpmaten. Anna Ek: Vi kommer att bekräfta bilden av ett hotfullt och starkt Ryssland, vilket är precis vad Putin vill. Detta har för övrigt varit fallet genom i princip all försvarspolitisk debatt och rapportering de senaste åren: skräckslagenhetens röda tråd.  

Kyrka-arbetsliv i samverkan. Malin Emmoth: Carola Lemne, Vd Svenskt Näringsliv, berättade om kampanjen, Ett öppet och välkomnande Sverige, och framhöll att invandring och migration handlar förutom om humanitära insatser även om nyttoinsatsen för näringslivets utveckling.

Turkiet och flyktingsituationen. Elisabeth Löfgren: Den verklighet som de flesta flyktingar från Syrien möts av när de har undkommit krigets härjningar är dyster och hopplös. De har övergivits av det internationella samfundet. Världens rikaste nationer släpar efter när det gäller att erbjuda ekonomiskt stöd och vidarebosättning.

Medarbetarskap. Lars Dencik: Ledarskap genom medarbetarskap. En modern ledare behöver hög social och kommunikativ kompetens för att fungera som människoskötare och katalysator för förändringar. Det gäller att förankra meningen med organisationens uppdrag, och se till att medarbetarna ständigt är uppdaterade.

Kyrkans kulturstipendium. Daniel Bramsell: Svenska kyrkan delar årligen ut kulturstipendier om sammanlagt 500 000 kr för att uppmuntra till utbyte mellan kulturutövare och kyrka. Stipendiet riktar sig till utövare inom bild och form, litteratur, film, scenkonst och musik eller genreöverskridande gestaltningsformer.

Hemlöshet ökar bland äldre. Sandra Axell: Vi ser en tydlig trend. Bostadsbristen är särskilt tuff i storstäderna och det drabbar många pensionärer som lever i ensamhet med svag ekonomi. Det tänder en varningslampa hos oss då vi vet att äldre som hamnar i hemlöshet tenderar att fastna i utanförskap.

Stötta en parkvakt. Marie von Zeipel: WWF erbjuder fadderskap för isbjörn, panda, gorilla, tiger och flera andra arter. Som fadder bidrar man till arbetet med att bevara hotade arter och deras unika livsmiljöer och för mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge.  

Jazmin Hernandez Nunez. Nanna Sundkvist: Tortyr är vanligt. Polisen använder det systematiskt. Vidare efterföljs de processuella reglerna dåligt, till exempel får den anklagade inte alltid träffa en advokat, och personer som inte kan läsa eller inte förstår spanska måste ibland skriva under erkännanden.  

Dags att ingripa. Gunnar Lindgren: Nu är det dags för oss att ingripa. All slamspridning måste upphöra! Jag har i en lång rad brev berättat hur avloppsslammet är fyllt av kanske 100 000-tals miljögifter, kemikalier, tungmetaller, läkemedelsrester osv. samt deras nedbrytningsprodukter.

Internetfriheten hotas i Kina. Elisabeth Löfgren: Myndigheter använder webbteknologi för att slå till mot yttrandefriheten, censurera information om människorättskränkningar och för att genomföra blind massövervakning i säkerhetens namn, ofta i samarbete med företag.

Nr 8–2014–årgång 8

Vi lever i en eko-modern utopi! Ulf Svensson : Våra medelklassvanor är många gånger helt ohållbara i termer av klimatpåverkan och resursanvändning. Dessutom växer medelklassen i antal i hela världen och med dem ökar medelklassens konsumtion.

Enighet om klimatförändring. Paul Lindberg: Supercellmoln är en verklig vertikal isstorm som kan slår sönder allt i sin väg. Ett naturfenomen som nu växer till på grund av den globala uppvärmningen. Den "osannolika klimatförändringen är nu en realitet". Tyvärr!

Fientlighet mot trossamfund. Paul Lindberg: Religionsfriheten måste skyddas bättre. Låt Gudstron bli en enande kraft för tolerans och demokrati. Det finns tyvärr trossamfund som ställer sig utanför demokratin, och gör det onödigt svårt för sig själva och för andra.

Kyrkan har gjort det igen! Ulf Svensson : Joakim Selin heter den senaste kyrkoherden inom Svenska kyrkan som hudflängts, förnedrats och blivit utsparkad. Till skillnad från många andra hade han kraft att strida för sin sak i Arbetsdomstolen, och dessutom vann han på alla punkter.

Frestelsen och nåden. Paul Lindberg: Franciscus I tydliggör vad han menar med "bokstavstrogen inflexibilitet" – det vill säga att stänga in sig själv ihop med enbart det skrivna ordet, och inte låta sig påverkas av Guds överraskningar och inspirationer.

Utveckling – inte bara tillväxt. Robert Höglund: Vad som eftersträvas genom ekonomisk tillväxt var inte mer pengar och prylar. Vad man eftersträvade var en snabb och positiv samhällsutveckling som skulle leda till ett bättre liv för människan. Och vid industrialismens början var en ökad materiell standard det främsta behovet. 

Försvarare av Hitler. Daniel Vergara: Partiledaren Janusz Korwin-Mikke och ledamoten Robert Iwaszkiewicz i polska kongressen menar att det inte finns bevis för att Hitler kände till Förintelsen. "Hitler kände inte till Förintelsen," "Rätt att misshandla kvinnor". Utspelen kommer från nya polska högern.

Ljus under allhelgona. Ewa Almqvist: Varje år besöker mer än hälften av svenskarna en anhörigs grav. Det gör det till en av de mest populära traditionerna i Sverige. Under allhelgonahelgen och två veckor framåt kommer Svenska kyrkan skapa ljusinstallationer på fyra kyrkogårdar.

När militären ser u-båtar. Martin Nilsson: I realpolitikens prosaiska förhandlingar gäller det att hålla huvudet kallt, när det återigen sägs börja bubbla i svenska farvatten och när militären återigen ropar på ökade anslag.

Bistånd med stora risker. Tove Engström/Christine von Sydow: När ett företag förvärvar land sker detta ofta med löften om kontant ersättning, lokal personal i projekten eller nya vårdcentraler eller vägar. Många av dessa löften infrias aldrig och samhällen lämnas utan hem, tillräckligt med mat eller något sätt till försörjning.

Kampen mot Ebola. Malin Lager: En person som inte har ebolasymtom är inte smittsam. Ebolaviruset smittar bara genom direkt kontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, saliv och kräkningar. Det är inte en luftburen smitta och det betyder att ebola är mindre smittsamt än till exempel influensa.

Barnen saknar en barnbudget. Anders Maxson: Budgetpropositionen innehåller väldigt lite när det gäller stöd och skydd för barn i utsatta situationer. Vi vill se ett socialt skyddsnät – en slags garantinivå – för barn i alla åldrar och i hela landet. Det förebyggande arbetet och tidiga stödet får inte vara ett postnummerlotteri.

Saint Paul's Cathedral. Paul Lindberg: Tinnar och torn dominerade London under några sekel. Idag har Mammons tinnar och torn växt om katedralen. London är numera ett av världens mäktigaste bankcentra för värdepapper och finansspekulation. En av Londons främsta inkomstkälla och handelsvara är just bankaffärer.

Nr 7–2014–årgång 8

Behovet av en ny fredsrörelse. Thage G Peterson: Få talar i dag om freden. Denna nya väg är en farlig väg. Den öppnar för krig i större skala. Det skriver Thage G Peterson som är teolog, tidigare talman i Sveriges Riksdag och statsråd, bland annat försvarsminister i flera S-regeringar under tre decennier.

Få framsteg på klimatmötet. Stefan Håkansson: Förväntningarna att världens ledare skulle ta chansen att presentera ambitiösa mål och åtaganden hade höjts till max. Tyvärr var det endast ett fåtal länder som presenterade nya åtaganden. Många länder fortsätter driva sina egna kortsiktiga intressen, samtidigt som världen står inför en historisk utmaning som kräver samarbete.

Svenska kyrkan och friheten. Ulf Svensson : Det Jesus stod upp för är de mänskliga rättigheterna, kärlek och rättvisa. Och dessa värderingar står även kyrkan för. Men det gör inte Sverige demokraterna. Deras anhängare söker istället göra SD:s ståndpunkter rumsrena. Det kan komma att utgöra ett allvarligt problem för kyrkan. 

Jorden och livsstilen. Stefan Håkansson: FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon bjöd in världens ledare till ett toppmöte den 23 september i år för att öka engagemanget i klimatförhandlingarna. Dagen innan möttes ledarna från de stora världsreligionerna och överlämnade ett uttalande till FN. Svenska kyrkan var på plats.

Nedrustning av vapenöverskott. Lars Ingelstam: I Sverige finns stor kompetens kring säker hantering och förvaring av explosiva ämnen och kontroll av deras säkerhet – ammunition åldras och blir farligare med tiden. Det finns också företag som levererar säkra förrådsbyggnader, som kan sättas upp med relativt små insatser.

Säkerhetspolitiska möjligheter. Lars Ingelstam m.fl: Initiativtagarna till seminariet anser att engagemang för fred, säkerhet och utveckling fullföljs. Vi hoppas att de tekniska möjligheterna för att bidra till säkerhet och fred blir väl belysta. Initiativtagare är professor em. Lars Ingelstam, professor Bo Janzon och Hans Wallin.

Muslimer i Sverige. Lars Göransson: Från att tidigare har varit ett relativt negligerat forskningsområde har studiet av islam och muslimer idag vuxit fram och etablerat sig som ett eget forskningsfält. Uppsala universitet och Ersta Sköndal har visat en ambition att få till stånd en öppning för en islamisk akademisk teologi.

Avloppsslam kan hota hälsan. Gunnar Lindgren: Har vi en gång lyckats samla ihop läkemedelsrester, smittämnen och miljögifter från industrin, bensinmackar, biltvättar, gator och torg, då skall vi absolut inte sprida ut dem igen på åkrarna, så de når våra livsmedel – inte minst barnmat och modersmjölkersättning.

Är religionsfriheten överflödig? Fredrik Bodlund Jardsell: Har Religionsfriheten blivit överflödig? Den frågan ställde Fredrik Bodlund Jardsell år 2011 vid Gävle högskola. Han lät göra en undersökning av religionsfriheten som lag och rättighet. Frågan har aktualiserats i och med nya totalitära tonlägen runt om i Europa och Sverige.

Kyrkomusiksymposiet. Kristiina Ruuti: Vart fjärde år arrangeras Kyrkomusiksymposiet i Uppsala med hundratals deltagare från hela landet. I år kretsar temat kring frågan vilken plats har Svenska kyrkan i svenskt kulturliv och musiken i Svenska kyrkan. Deltagare Gunilla Carlsson KD och biskop Ragnar Persenius.

JF Willumsen. Paul Lindberg: Willumsen tillhör en av de stora konstnärerna från Norden. Han var kanske den mest mångsidiga konstnärer i Danmark. Under sitt liv var han medelpunkten kring de konstnärliga åsikterna. Han levde utomlands större delen av sitt liv, och prövade på alla möjliga konstuttryck.

Nr 6–2014–årgång 8

Rädda klimatet – ta körkort. Ulf Svensson : Socialdemokraterna har stora ekonomiska intressen i bilbranschen – är det inte så? Bilvurmandet är inte av nytt datum, och har blivit ett samhällsproblem. Studielån till att ta B-körkort låter i mina öron som en krokig väg snarare än en genväg för nya jobb i detta nya sekel. 

Centerns nya giv. Ulf Svensson : Annie Lööfs svar på försäljningen av överblivna utsläppsrätter, var att andra länder har gjort det. Jordbrukarnas kostnader ökar genom beskattningen av handelsgödsel, enligt Lööf – trots att detta orsakar övergödningen av Östersjön. Att tjäna klöver på Centerns vis bekostas av miljön.

Professor har fått statsuppdrag. Thomas Melin: Göran Larsson, professor i vid Göteborgs universitet, ska tillsammans med kollegan Simon Stjernholm vid Lunds universitet kartlägga främlingsfientliga handlingar mot trossamfund. Det är ett regeringsuppdrag till Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST.

Tanke och handling. Paul Lindberg: Att tänka fritt tillhör demokratins grundsatser. Men den friheten är förbunden med en demokratisk grundprincip: ansvaret för tankens konsekvenser, när den uttalas och leder till handling. Den enes frihet får aldrig leda till den andres ofrihet. Den enes frihet leder ofta till människors ofrihet.

Ökad vapenexport. Linda Åkerström: Vapenexporten är i dag ett demokratiskt svart hål med mycket få möjligheter till insyn, granskning och ansvarsutkrävande. Att ISP kan styra Exportkontrollrådet är helt oacceptabelt. Större insyn och möjlighet till ansvarsutkrävande måste till, säger Svenska Freds ordförande Anna Ek.  

Judisk identitet. Olle Katz: Judar i Israel och i diasporan har olika åsikter, även om Israels politik. Den judiska identitet jag och andra känner måste frikopplas från ett villkorslöst stöd till en regering som missbrukar sin makt i religionens och det judiska folkets namn. En judisk identitet mår bra av att skiljas från ett villkorslöst stöd för Israel.

Gott samhälle utan tillväxt. Birger Schlaug:  Är det ekonomisk tillväxt som gett oss allt det goda vi strävat efter – skola, sjukvård, bostäder, mat på bordet och materiellt goda förhållanden - eller är det människors strävan efter allt detta goda som också gett oss ekonomisk tillväxt?  

Indiens kvinnor saknar toalett. Anna Nylander: En halv miljard kvinnor och flickor har inget annat val än att uträtta sina behov i det fria. Dessa kvinnor kommer fortsatt att riskera trakasserier eller sina liv om inget görs – å det snaraste." säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige.  

Förbifart Stockholm är bluff. Göran Greider m.fl: Enligt forskare från Chalmers, KI, och Umeå universitet är även halter under gränsvärdena skadliga för alla människor – 30-40 procent av befolkningen, enligt Socialstyrelsen. Den gruppen bör inte färdas i tunneln. Inne i bilar och bussar kan halterna bli 10-20 ggr över gränsvärdet.

Jordens tillgångar. Marie von Seipel: Om vi verkligen får fart på omställningen mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle går det att minska slöseriet med jordens resurser. Det måste ske innan skadorna blir oöverskådliga, och omöjliga eller extremt kostsamma att åtgärda, säger Håkan Wirtén, gen. sekr. WWF.

Jonas Sjöstedt. Anna Hagnell/Sändaren: Att reflektera över vilket samhälle vi verkligen vill vara med och forma. Exemplet med gymnasister vars gymnasieskolor går i konkurs under pågående utbildning och förskolor som riskkapitalister tjänar pengar på. Allt i privatiserade och vinstdrivande intressen.  

Fruktan för dödsdomar. Yvette Rasch: Rättegången är ingenting annat än ett spel för gallerierna. De senaste månaderna har egyptiska domstolar delat ut dödsstraff baserat på svaga bevis och efter bristfälliga rättegångar, säger Said Boumedouha, biträdande chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning. 

Tibetanska Buddhistmunkar. Birgitta Hansson-Sidvall: Skulpturhallen ställer ut 65 religiösa skulpturer från Kina, Mongoliet, Burma, Indien, Pakistan och Afghanistan. De representerar buddhism, hinduism, taoism och jainism. Även om dessa religioner idag praktiseras över hela världen har de sitt ursprung i Asien.

Framstegsvänliga möjligheter. Paul Lindberg: En ny industriutvecklingen utgörs av en kraftfull inriktning med sikte på en hållbar miljö. Utvecklingens tendenser ser intressant ut. Det som utgör ett problem är att vi förlorat 8 år. Politikerna är de som nu står ansvariga för den miljöomvandling som ska hindra den globala uppvärmningen.

Kom ut – en global rättighet. Paul Lindberg: Mer än 110.000 människor deltog under den årliga Köpenhamn Pride Parade, och åter har Köpenhamn Rainbow festivalen slagit nytt publikrekord. Med över 21.000 deltagare i paraden och uppskattade 110.000-120.000 människor på gatan, är det senaste rekordet i Köpenhamn.

Nr 5–2014–årgång 8

Konsten att samspela. Paul Lindberg: Fyra partier och en regering. Vilka partier kan bilda regering med största möjliga trovärdighet? S+MP+V+Fi? Eller S+M+FP? Ideologiskt är det nog den förstnämnda varianten, S, MP, V och FI, eftersom de har en väljarkår som tydligt stöder en sådan association.

Inte bara naturvetenskap. Lars Ingelstam: I boken Kampen om kunskapen (2004) tog Lars Ingelstam steget för befruktningen av tvärvetenskapen. Det handlar om en holistisk kunskapskultur som i samverkan över  tillknäppta kunskapsdiscipliner öppnar vägen för en meningsfullare samhällstillväxt.

Läsarna i distraktionernas tid. Ulf Svensson : I en tid när böcker har ersatts av skärmar, där just ordets materialitet har upplösts, förändras också läsandet. Nu är det skärmar, länkar, hyperlänkar, bilder och filmer som påverkar vår läsekonst. Om detta finns mycket att läsa i denna utmärkta bok, som kan laddas ner gratis.

Politik i politikerkyrkan. Ulf Svensson : Ledarskribenten på SvD skrev om ett biskopsbrev i en ledare, i en tidning som inte skulle ha varit om det inte funnits skattebetalare. Hon skrev att Politik före Gud i biskopsbrev är dagens fokus i Svenska kyrkan men glömmer nämna att det är politikerna som styr Svenska kyrkan – både centralt och lokalt – inte de aktiva församlingsborna.

Så länge hatet finns. Paul Lindberg: Pridefirandet har blivit en symbol för försoning, kärlek och tolerans. Det finns anledning att fira och festa för framgångarna mot fördomar. Pride har gått hem hos svenska folket, och i hela den demokratiska världen, det är ett gott tecken. Men det görs inte av sig själv. I flera länder är det förbjudet, vilket leder till fängelse- eller dödsstraff.

FN-kritik mot abortlagar. Elisabeth Löfgren: Irland måste skyndsamt revidera sin abortlagstiftning så att den lever upp till landets skyldigheter gällande mänskliga rättigheter, säger Amnesty International. Detta efter att FN:s människorättskommitté i skarpa ordalag kritiserat abortlagarna.

Israel-Palestina-konflikten. Barbro Matzols: När Israel/Palestina-konflikten trappas upp dag för dag är det civila människor, däribland många barn och unga, som får betala priset med sina liv. Våldet eskalerar. Vapnen, missilerna, robotarna, bomberna och raketerna firar triumfer. Det är fasansfullt.

FN-mandat för Gaza. Elisabeth Löfgren: Båda parter måste upphöra med krigsförbrytelser. Sedan Israel inledde sin markoffensiv mot Gazaremsan har dödssiffran stigit markant, FN uppger att minst 500 nu har dödats och att merparten är civila. Amnesty International uppmanar v ärldssamfundet att agerar för att civila i såväl Gaza som Israel skyddas från ytterligare krigsförbrytelser som begås av bägge parter.

Stoppa våldet i Gaza och Israel. Ewa Almqvist: Biskop Eva Brunne, ledamot i Svenska kyrkans internationella råd, tog del av ryktena om vapenvila mellan Israel och Gaza – ett hopp som snabbt grusades. En uthållig vapenvila måste högprioriteras just nu, så att förutsättningar för ett fredsbyggande skapas.

Oklara besked om vapenexport. Eva Kellström Froste: Åtta av tio säger nej till vapenexport till diktaturer och länder som kränker de mänskliga rättigheterna, och 52 procent säger nej till vapenexport överhuvudtaget. Det visar en undersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av Amnesty.

Upprustning kan ge nya storkrig. Sofia Walan: Den 28 juli 1914 gick trupper från Österrike-Ungern in i Serbien, och snart var Europa indraget i det första världskriget. För hundra år sedan bröt första världskriget ut. Sofia Walan varnar för en liknande farlig utveckling i dag. Denna artikel är ett pressklipp från Dagen-Debatt.

Protest mot LEGO. Lisa Ringström: I en aktion utanför LEGO:s huvudkontor visar en grupp aktivister från Greenpeace med hjälp av enorma legoklossar hur motståndet växer – över 500 000 personer protesterar mot leksakstillverkarens samarbete med Shell.

Tortyr och kidnappningar. Elisabeth Löfgren: Amnesty har samlat bevis för grov misshandel, tortyr och kidnappningar i östra Ukraina under de tre senaste månaderna. I rapporten, Abductions and torture in Eastern Ukraine har ett utredningsteam från Amnesty samlat vittnesmål som gäller övergrepp begångna av såväl separatistgrupper som ukrainska regeringsstyrkor.

Östersjön kan bli ett friskt hav. Marie von Seipel: Östersjön har länge enbart setts som en miljöfråga, men skillnaden mellan en god och dålig havsmiljö har stora effekter på den ekonomiska tillväxten och möjligheterna att skapa arbetstillfällen i Sverige. Många av dagens möjligheter kan förloras om havsmiljön försämras, enligt forskningsanalyser. 

Läkare hindras åka till Darfur. Malin Lager: Ett team från Läkare Utan Gränser har nekats tillstånd att resa från huvudstaden Khartoum till ett flyktingläger i delstaten södra Darfur. Ett förstärkningsteam behövs för att starta en akut insats i lägret El Sereif, där 15 000 flyktingar lever under katastrofala förhållanden i öknen. 

HSB satsar i Nicaragua. Alfred Skogberg: HSB Nordvästra Skåne kommer att satsa 650 000 kronor för att i samarbete med We Effect möjliggöra bostadsbyggnation i Nicaragua och skapa boende för cirka 200 personer. Pengarna går till två bostadskooperativ i staden Juigalpa utanför huvudstaden Managua.

Nr 4–2014–årgång 8

Sverige mot rasism. Pekka Johansson: Mer måste göras! FN har nu för andra gången gjort en samlad bedömning av läget för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Svenska FN-förbundet inlämnar därför en parallell rapport till FN-rådet för mänskliga rättigheter i Genève. 32 organisationer står bakom den rapporten.

Svenskt jordbruk i kris. Gunnar Lindgren: Under våren har det svenska jordbrukets framtid diskuterats. En allt större andel av maten importeras, medan den svenska andelen krymper. Heltidsarbetande bönder minskar och jordbruk läggs ned. Svenska livsmedlen anses dyrare för konsumenterna vilket styr mer än kvaliteten.

Folklig förankring mot rasism. Paul Lindberg: Malena Ernman, antirasist, men inte vänsterextremist. "Tillsammansmarscher" konserter, rockgalor och schlager mot rasism är det vi hoppas på. Svenska folket mobiliseras mot den osvenska rasismen. "Vänsterextremist" är SD:s beskrivning av dem som är antirasister. All extremism är av ondo.

Johan Tyrberg, ny biskop i Lund. Lunds stift: Biskopsvigningen i Uppsala domkyrka sker den 24 augusti och han mottages i Lunds domkyrka den 30 augusti. Han efterträder biskop Antje Jackelén som blir ärkebiskop i juni. Tyrberg är kyrkoherde och kontraktsprost i Karlshamn. Innan var han kyrkoherde i Frankfurt/Main, Svk i utlandet.

Humor är viktigt för mig. Maria Lundström/Svk: Möt Antje Jackelén, inom kort Sveriges nya ärkebiskop. I juni blir hon Svenska kyrkans första kvinnliga ärkebiskop. Efter sju år på posten lägger hon ner sin stav den 9 juni. Den 15 juni tas Antje Jackelén emot som Sveriges första kvinnliga ärkebiskop i Uppsala domkyrka.

Framiden är förnybar. Kaisa Kosonen: När världens ledande klimat- och energiexperter presenterade den tredje delen av IPCC:s klimatrapport den 14 april – om tillståndet för jordens klimat – var den samlade uppfattningen att förnybar energi spelar en absolut central roll för att vända utvecklingen.

Ta nynazismen på större allvar. Peter Weiderud: Social oro och politiskt våld ökar där den ekonomiska ojämlikheten är stor. Med politik måste ett sammanhållet och inkluderande samhälle skapas, som motverkar klyftor och motsättningar av alla slag. Med terrorlagstiftningen vi nu har, så bör Svenska motståndsrörelsen och liknande granskas.  

Niger hårt drabbat av malaria. Malin Lager: Läkare Utan Gränser arbetar i Niger för att förebygga malaria. Zinder-regionen i Niger är idag hårt drabbad. Men förra året inleddes ett försök med malarialäkemedel som delades ut i förebyggande syfte – vilket med stor sannolikhet räddade många barns liv.  

IPCC:s rapport inspirerar barn. Kristoffer Talltorp: FN:s klimatpanel IPCC presenterade sin tredje rapport om vilka åtgärder som krävs för att vi ska kunna förhindra den klimatkris som man tidigare varnat för. Svante Axelsson, generalsekreterare för NSF hoppas att det blir en inspiration för politikerna.  

Skithuseffekten. Ulf Svensson: Trots att det finns kollektiva toalettlösningar inom Stockholms koloniområden, som töms ett par gånger om året, så har Per Ankersjö, miljöborgarråd, gett tillåtelse av förbränningstoaletter där fekalier, urin och papper förbränns. Det skapar luftföroreningar och ohälsa.

Radikalisera klimatpolitiken nu. Birger Schlaug m.fl: Vår tidsepok av jordens historia har benämnts Antropocen. Det innebär att det nu är mänsklig aktivitet som påverkar jordens geologi, klimat och ekosystem. Politikens viktigaste uppgift borde i vår tid vara att se till att klimatet och jordens ekosystem inte rubbas.

Den konstruktiva oron. Mats Hellmark: Ingen kan leva helt utan att göra miljöskadliga handlingar, man bör därför tänka på det positiva man gör i klimatvänlig riktning, och hur man röstar. Det gäller att hitta en balanspunkt, annars blir livet för svårt. Oron är väckarklockan som leder till positiva klimatbeslut som man kan man leva med.

Sverige deltog i Earth Hour. Marie von Seipel: WWFs Earth Hour är Världens största miljömanifestation. I år med nytt globalt rekord med deltagare från 7000 städer och 162 länder. I Sverige släckte 45 procent av invånarna och ytterligare 10 procent engagerade sig i en Earth hour-aktivitet på stan eller hos vänner.

Militärutgifterna faller i väst. Stephanie Blenckner, SIPRI: Militärutgifterna fortsätter att falla i väst, men ökar överlag runt om i världen, rapporterar SIPRI. Världens militärutgifter uppgick till $ 1750.000.000.000 under 2013, en minskning med 1,9 procent sedan 2012, enligt siffror som släpptes av SIPRI den 14 april i år.

Gudstjänstprotest mot nazism. Christina Larsson: Nazistiska Svenskarnas parti har fått tillstånd att demonstrera i centrala Jönköping på 1 maj. Som en protest kommer kyrkorna samtidigt att samlas till en utegudstjänst i samma område. Förra årets 1:a maj-demonstration i Jönköping  slutade med en sammandrabbning.

Reformera olympiska spelen. Erik Jennische: Reformera den olympiska rörelsen. Framtidens olympiska spel måste ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Det menar Swedwatch, LO-TCO Biståndsnämnd, RFSU och RFSL som nu uppmanar den internationella olympiska kommittén, IOK, att anta en policy kring mänskliga rättigheter.

Religiös apartheid. Bahá’í: I en mycket modig symbolisk handling har Ayatollah Abdul-Hamid Masoumi-Tehrani, en framstående religiös ledare i Iran, stått upp för religiös respekt och tolerans. Han har skänkt världen en illuminerad kalligraferad vers ur Bahá'u'll´has Heligaste Bok.

Rädda Barnens vårkollektion. Anders Maxson: Våren är här, liksom Rädda Barnens vårkollektion! Nya favoriter har landat hos Design för barns rättigheter. Totalt ca 30 nya spännande designprodukter finns till försäljning på Rädda Barnen designshop.

Vem plockar druvorna till vinet? Viktoria Olausson: Vet du vem som plockat druvorna till vinet i din flaska? Och vad de fått betalt? Mikael Mölstad lyfter kampanjen Rättvis Vinhandel som Afrikagrupperna är en del av och beskriver vårt arbete med information och påtryckningar för en etisk vinbransch.

Konsumenten får ta riskerna. Henrik Ennart: Min kollega Jenny Stiernstedts intervju med Kemikalieinspektionens tidigare generaldirektör Ethel Forsberg är i stora stycken anmärkningsvärd läsning, inte minst när man som jag själv är förälder. Kemikaliehotet och hur lite som görs för att skydda våra barn, är skrämmande.

Pakistan hotar sina journalister. Yvette Lindholm: Amnesty har dokumenterat 34 fall av journalister som mördats på grund av sitt arbete sedan återinrättandet av demokratiskt styre 2008. Bara i ett fall har förövaren ställts inför rätta. Utöver morden har många fler blivit trakasserade, kidnappade, torterade eller överlevt mordförsök.

Ai Weiwei och kinakalendern. Paul Lindberg: Varje år i den kinesiska kalendern är kopplat till ett av tolv djur i zodiaken. Dessa konstverk av brons är rekonstruerade av den kinesiske konstnären Ai Weiwei. Uppkomsten av denna kalender är okänd och mycket gammal. Djuren representerar även mänskliga egenskaper.

Nr 3–2014–årgång 8

Mångfald istället för enfald. Paul Lindberg: Ett större engagemang mot rasism och extrema våldsverkare är nödvändigt – så långt har det gått. Bristen på ett parlamentariskt handlande är ett hot mot människor och de mänskliga rättigheterna. Biskop Åke Bonniers uppmaning "stå upp mot rasism" är det som gäller.

FN:s rapport, en gigantisk kris. Marie von Zeipel: FN:s rapport om klimatpåverkan som släpps i dag ger det tydligaste och mest omfat- tande beviset hittills på de gigantiska utmaningar planeten står inför. Klimatförändringarna påverkar redan idag liv och försörjningsmöjligheter för hundra- tals miljoner människor. Livsbetingelserna hotas.

Torgny Segerstedt behövs idag. Paul Lindberg: Den personifierade symbolen mot rasism och fascism. Han gjorde det som måste göras och visade vägen för solidarisk medmänsklighet. Låt Torgny Segerstedt bli symbolen för en antirasistisk nödvändighet av idag!

Det osynliga partiet (). Paul Lindberg: Rikare Liv har undersökt extrem- vänstern, som anses stå i paritet med den svenska högerextremismen – enligt polisens rapporter. Närmast vänsterextremism är Motmakt, som är kopplade till det revolutionsromantiska nätverket Osynliga partiet (). Motmakt är antirasistiskt.

Exploatering utan gränser. Ulf Svensson: Priset på ris har passerat gränsen runt om i världen. I länder som exempelvis Egypten, Filipinerna, Haiti, Mexiko, Vietnam har priset på ris hjts kraftigt under sent 20 00-tal. Med prischocker upp till 300 procent. Flera regeringar har infört exportförbud på ris, för att skydda befolkningen.

Kliniker stängda i Burma. Malin Lager: Diskussioner på hög nivå med Burmas regering om behovet av en nödvändig medicinsk vård till 700 000 människor i Rakhine som för närvarande hotas av en humanitär kris. De står helt utan vård efter cyklonerna Nargis och Giri.

Riksrevisionen kritisk till FM. Pernilla Eldblom/Pressmedd.: Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens förändring genom de tre senaste försvars- och inriktningsbesluten 2000, 2004 och 2009. Det visar en gradvis förskjutning från riksdagen till regeringen, som gör det svårare för riksdagen att värdera Försvarsmaktens förmåga.

Regeringen bygger luftslott. Katarina Herou: WWF kommenterar regeringens strategi för biologisk mångfald: Regeringen bygger luftslott! Det gäller strategin för hur Sverige ska bevara den biologiska mångfalden. WWF anser att det är oroväckande, med bara sex år kvar tills målen ska nås, regeringer föreslår nya utredningar.

Inga fler aliens, tack! Martin Nilsson/Cogito: En superintelligent livsform stiger ned på Jorden i akt och mening att rädda planeten från förintelse. Detta ska ske genom att förgöra det största hotet mot Jorden: människan. mänskligheten. Men som i sista sekund ger mänskligheten chansen att själv rädda sin planet.

Tre år efter Fukushima. Petra Modée/FMKK: Har vi lärt oss något? I media är det en av många beklagansvärda händelser som tillhör det förflutna. För den som följer utvecklingen i Japan är emellertid sanningen en annan. Härdsmält- orna pågår för fullt – ingen vet hur det egentligen ser ut inne i de förolyckade reaktorerna. 

Miljösmartare livsstil. Anna Löfdahl/SEI: Hur kan du minska din klimatpåverkan? "Min klimatpåverkan" kan hjälpa dig till en smartare livsstil. Alla dina val påverkar miljön och med webb-verktyget Min klimatpåverkan kan du förstå hur din livsstil påverkar miljön och få tips om miljösmartare val. Verktyget har utvecklats av SEI. 

Vapenskrammel eller förhandla. Peter Weiderud: Socialdemokrater för tro och solidaritet ser med stor oro på utvecklingen i Ukraina och på Rysslands agerande på Krim. Samma oro har fått svenska högerpartier att börja vapenskramla om Nato-medlemskap. Sveriges möjligheter att värna fred och säkerhet sker bäst genom alliansfrihet.

Förena klimat och jobb. Peter Larsson/Svante Axelsson: Den mest ambitiösa klimatpolitiken är den som ger flest jobb. Men trots detta väljer EU-kommissionen att lägga fram ett förslag till klimatmål för 203 0 som i praktiken är ett skambud, skriver Peter Larsson, Sveriges ingenjörer, och Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen.

Sandsugning hotar Öresund. Daniel Bengtsson: Fiskare och miljöorganisationer i gemensam protestflotta för att skydda Öresund. Det gäller ödeläggelsen av viktiga fiskebankar i Öresund, ett av få marina områden. Nu skövlas miljöerna av stora sandsugar, med tillstånd utfärdade av danska Naturstyrelsen.

Nr 2–2014–årgång 8

Ansvarslöst stöd till SD. Paul Lindberg: Försvaret av SD:s rättigheter, att de till varje pris ska ha rätten att vara ett rasistiskt parti, har nått oanständighetens gräns. Alla som försvarar denna rättighet ställer därmed upp för SD och deras intressesfär.

Sandkriget. Ulf Svensson: Globalt används cirka 15 miljarder ton sand varje år. Det är näst intill omöjligt att få grepp om. Dessa siffror är en fingervisning om framtidens efterfrågan på denna centrala råvara – med tanke på den utvecklingsfas vi befinner oss i, där stadsområdena i världen expanderar år från år.

På gränsen till fredsutbrott... Björn Cedersjö: FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon skrev 2012: ”Världen är överbeväpnad och freden är underfinansierad”. Riksdagen 2001: ”Rollen Sverige kan och bör ta på sig, tillsammans med andra likasinnade, är att vara konstruktivt pådrivande för att ett konfliktförebyggande perspektiv successivt skall genomsyra politiken”.

Prislappar för fred och säkerhet. Björn Cedersjö: År 1814 invaderade Sverige Norge med 45 500 man, men i stället inleddes förhandlingar som resulterade i att konvention och fördrag slöts mellan Sverige och Norge. Händelsen var ingen ”seger” utan snarare en kompromiss. 200 år gått utan att Sverige deltagit i väpnade konflikter i vårt närområde.

Alarmerande utredning. Ulf Svensson: Projektledaren för SBU-rapporten är välmeriterad i sammanhanget, professor Töres Theorell, som tidigare varit chef för Institutet för psykosocial medicin som senare blev Institutet för stressforskning. Den rapport han basat över på SBU talar sitt tydliga språk.

Pressa tillbaka gifterna. Gunnar Lindgren: Vad är viktigare än att pressa tillbaka miljögifter och hormonstörande ämnen i foster, navelsträngsblod och bröstmjölk? Men ändå har vi ingen anledning att vänta någon hjälp från Naturvårdsverket. Av detta skäl måste vi agera ansvarsfullt och tillsammans!

Det valdebatten ska handla om. Rolf Månsson: I valdebatten ska Svensk sjuk- sköterskeförening delta och påverka utvecklingen. Vi vill: Höja kompetensen i vården av äldre personer; Öka specialistutbildade sjuksköterskor; Öka resurserna till forskning för omvårdnad; Bekämpa främlingsfientlighet och rasism.

Joaquin Phoenix ryter till. Daniel Bengtsson/Greenpeace: Joaquin Phoenix ryter ifrån för Indonesiens tigrar. Han och en rad andra hollywoodstjärnor, som Gillian Anderson och Twilight-stjärnorna Kellan Lutz och Nikki Reed, sa ifrån för att få ett slut på skogsskövlingen i samband med palmoljeproduktionen på Sumatra.

Tjetjensk organisation vinner. Eva Kellström Froste: Europadomstolen dömde nyligen Ryssland för brott mot flera artiklar för mänskliga rättigheter i Europakonventionen. Arbetet har drivits av människorättsorganisationen Materi Chechni (Tjetjeniens Mödrar). Ytterst få vågar kämpa vidare. 

Inblandningen i Schweiz. Anna Ek: Regissörerna Lukas Moodysson och Lisa Ohlin samt poeten Bob Hansson är några av de kulturpersoner som reagerat starkt på att de ofrivilligt blivit en del i olika Jaskampanjer. Andra som nämns är bandet Mando Diao och artisterna Sofia Jannok och Anni-Frid Lyngstad i listan på aktiviteter som syftar till att främja Jasaffären.

Natomedlemskap är ogynnsamt. Anna Ek: Den största säkerhetsgaranten för Sverige är att vi ökar våra ansträngningar inom mänskliga rättigheter, demokrati och nedrustning inom ramen för FN, EU och OSSE. Inte att vi blir medlemmar i en gammal kallakrigs-kvarleva.

Tiggeri ger ovan närbild. Peter Weiderud: Närbilden av extrem utsatthet och fattigdom. Många höjer sina röster i desperation över en förändrad stadsbild. Men uppgivenheten kan också anas. Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver en politik för ett socialt sammanhållet Europa och ger här fem punkter att realisera.

Seger mot oljeborrning. Marie von Zeipel: Drygt 600 000 människor har hittills skrivit på uppropet mot oljebolaget Socos prospektering i världsarvet och nationalparken Virunga i Kongo. Nu har OECD beslutat att granska fallet efter en anmälan från WWF om att oljebolaget brutit mot miljökrav och mänskliga rättigheter.

Misslyckat civilskydd i C.A.R. Malin Lager: Internationella insatser för att skydda civilbefolkningen i Centralafrikanska republiken har misslyckats totalt. Läkare Utan Gränser uppmanar nu FN:s säkerhetsråd och givarländer att göra allt för att få till stånd ett omedelbart stopp på de fruktansvärda övergreppen.

Sjöfartsutsläppen måste minska. Marie von Zeipel: Ryssland har gått i spetsen för ett förslag till den Internationella Sjöfarts organisa- tionen (IMO) om att kraftigt försena överenskomna åtgärder för minskade utsläpp av kväveoxider (NOx) från sjöfarten. Sverige måste aktivt agera så att de globalt överenskomna kraven på kväveoxider för internationell sjöfart inte försenas.

Lyssna på folket. Petter Lydén: På Europarådsmötet i mars kommer Fredrik Reinfeldt och EU:s regeringschefer lägga första budet inför Parismötet, något som Kina, USA, Indien och andra länder noga bevakar innan de fattar beslut om sina positioner. Sverige har därmed just nu en unik möjlighet att vara en klimatledare. 

Exploatering av alunskiffer. Carl Piper/Mikael Karlsson: Nu riktas omvärldens ögon mot de alunskiffrar som utgör berggrund i stora delar av Sverige. Det behövs ett nationellt uppvaknande och en lagstiftning som sätter rimliga gränser för exploatörernas framfart, skriver Carl Piper och Mikael Karlsson.

Nitton nya kardinaler. Katob: Kardinal Daneels uttalande att kyrkan har "inget att invända" mot homosexuell samlevnad under äktenskapslika förhållanden. Medan Belgiens ärkebiskop Leonard uttalade att homosexuella utgör en "psykologisk abnormitet" – men han blev heller inte uttagen till kardinal. Katolska kyrkan förändras.

Israels ockuperade områden. Elisabeth Löfgren: Israeliska styrkor visar ett känslokallt förakt för mänskligt liv. Under de tre senaste åren har dussintals palestinier, varav flera barn, skjutits ihjäl och förövarna åtnjuter i princip total straffrihet, säger Amnesty International i en ny rapport.

Den radikaliserade mittfåran. Karl Palmås: Det talas om en “förlorad generation” bland Europas unga – de som gjort allting rätt men ändå saknar jobb. Dessutom börjar den breda medelklassen – inte minst i USA – inse att deras inkomster stagnerat jämfört med den procent som utgör samhällets rikaste.

En bunt blandade bilder. Paul Lindberg: Fotografering har blivit en folkrörelse. Kameran är bättre än någonsin, och blivit allt billigare – medan hyrorna bara sticker i höjden. Här presenteras en bunt bilder, från både här och där – graffiti, museer, gator och natur. Pax med er alla!

Nr 1–2014–årgång 8

Krossade framtidsdrömmar? Ulf Svensson: Supervalåret 2014. Ett hopp om framtiden skulle kunna vara att motkrafterna går samman, och som K G Hammar för fram i sin skrift Fred är vägen till fred, är det ett kairos – det rätta ögonblicket – att göra något större för en värld där fred och frid får ökat utrymme.

Sveriges farligaste yrken! Ulf Svensson: Präster, att just den yrkeskategorin, som skulle kunna vara en god resurs för att stärka, i så stor utsträckning själva är sjukskrivna, är djupt olyckligt inte bara för Svenska kyrkan och övriga samfund som arbetsgivare, utan även utifrån ett holistiskt folkhälsoarbete.

Franciscus och människorna. Paul Lindberg: Med en handlingsinriktad påve, och med ny förändringsbarhet inom protestantism, borde det finnas betydlig mer att göra för att bidra med ansvarsfulla insatser till en kraftfullare världsförbättring. 

Mandela och Sydafrika. Gunnar Lindgren: Jag kom till Sydafrika i början av 90-talet, det var en nation plågad av apartheid och våld. Jag såg hur Mandela mirakulöst kunde leda landet mot mer demokrati, utan hämnd eller våld. Jag har också arbetat i Mellanöstern och ser ett skriande behov av en Hjälpare som Mandela.

Barn på HVB-hem. Jonas Sjöstedt: När barn och unga placeras på hem för vård och boende (HVB) ska de få det bästa möjliga stödet. Men idag håller inte alla HVB-hem tillräcklig kvalitet. Vänsterpartiet presenterar därför förslag för att höja kvaliteten och se till att alla HVB går att lita på.  

Klimatmålet som missar målet. Kristoffer Talltorp: Vi måste leva upp till löftet om att begränsa uppvärmningen till under två grader. Nu har regeringen chans att skärpa kraven i mars när regeringscheferna möts för att diskutera kommissionens förslag, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

EU-vapen till Mellerstaöstern. Anna Ek: Svenska Freds är en av flera undertecknare av ett pressmeddelande som skickats av samarbetsorganisationer i Europa den 28 januari 2014 med anledning av EU:s publicering av vilka vapenaffärer som fått tillstånd.

EU:s urvattnade klimatambition. Jesper Liveröd: Annika Jacobson, chef för Greepeace i Sverige, säger att ambitionsnivån är oroande och orealistiskt lågt hållen för att klara klimatmålen. Kommissionen skjuter dessutom de viktiga besluten om energieffektivisering på framtiden.

Stå upp mot rasism! Åke Bonnier: Låt oss tala högt och tydligt om ett land där vi inkluderar snarare än exkluderar. Låt oss tala om ett sammanhang där vi gläds över den goda mångfalden, gläds över och inspireras av olika typer av kulturer. Vi är inte framme vid målet. Vi har lång väg kvar att kämpa och värna om detta.

Har Löfven blivit grön? Per Gahrton: Många gröna har undrat hur det ska gå för gröna grundbultar i en rödgrön regering med Stefan Löfven som statsminister. Därför var det en bedrift av Miljöpartiet att förmå S-ledaren att samarbeta kring något som är en huvudpunkt för grön politik – åtgärder mot klimatkrisen.

Arla trycker på för GMO-soja. Anders Ingvarsson: Peder Tuborg, VD, Arla, vill införa genmanipulerad soja, som ko-foder för mjölkproduktion. Men det kan spela stor roll för konsumenternas förtroende. Det som nu får LRF Mjölk att agera är signaler från foderindustrin om kraftigt höjda premier för den GMO-fria sojan.

Giftiga kemikalier i barnkläder. Anna Havula: Farliga kemikalier har hittats i barnkläder från kända klädmärken. Det visar en ny rapport från Greenpeace. Bland de produkter som testats återfinns klädmärkena Adidas, American Apparel, Burberry, C&A, Disney, GAP, H&M, Li Ning, Nike, Primark, Puma, och Uniqlo.

TV-program stoppades för VM. Corola Rydstedt: En ordentlig handbollsrysare mot Ryssland i EM. Med minsta möjliga marginal har nu Sverige fortfarande en sportslig chans att ta sig till semifinal, och därmed stoppas TV4:s tittare från att följa Darin, Eagle-Eye Cherry, Sophie Zelmani och Uno Svenningsson på ”En resa för livet”.  

Storbolagens skattepolyci. Christine von Sydow: Två tredjedelar av de största bolagen på Stockholmsbörsen vill inte ange vilken policy de har för skatteplanering. Bristerna gör det svårt för investerare att fatta väl underbyggda beslut om rimligheten i att investera i ett företag eller inte.

När larmen tystnar. Rikard Rehnbergh: Klimataktions seminarium. Det gröna folkhemmet och den röda tråden hur vi ställer om från de tre klot som skulle behövas om alla levde på svensk medelnivå till det enda vi har. En bra fråga som många aktivister men inte många politiker lyckades svara på.

Troende förtroendevalda? Sören Ekström:  Vad är det man ska tro och bekänna för att vara kristen? Alldeles innan den citerade texten heter det att ”kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom” som ”leder människan till gemenskap med Gud, som är hennes ursprung och mål”.

Egypten tre år efter revolten. Elisabeth Löfgren: Protestlag begränsar offentliga möten och demonstrationer. Och ger befogenheter åt säkerhetsstyrkorna att ingripa med våld mot fredliga demonstranter. Attacker mot journalister och räder mot frivilligorganisationer är ett medvetet försök att strypa rapportering om statens övergrepp

Stäng Guantanamo. Elisabeth Löfgren: 150 fångar finns kvar utan rättegång. Några har ställts inför militären som inte uppfyller internationella normer för en korrekt rättegång. Av de nästan 800 fångar som har suttit på Guantánamo har mindre än en procent dömts av militärkommissionen.

Undergång eller apokalyps? Erik Lundgren: Begreppet apokalyps används ofta för att beskriva den totala undergången. Ordet betyder egentligen avtäckande eller uppenbarelse, jmf Uppenbarelseboken. Kan innebördsförskjutningen från uppenbarelse till undergång säga oss något? Eller ska frågan vändas?

Medicinska data frigörs. Malin Lager: Läkare Utan Gränser tillkännagav nyligen att man har för avsikt att låta forskare få tillgång till klinisk data och forskningsdata som samlas in inom ramen för uppföljning och utvärdering av organisationens medicinska humanitära insatser.

EU:s klimatplan och forskningen. Ellie Cijvat: De klimatåtgärder som föreslagits av Europeiska kommissionen bortser från klimatforskning som tydliggjort behovet av att drastiskt minska utsläppen. Detta för att undvika katastrofala nivåer av den globala uppvärmningen. Det blir nu alltmer angeläget.

Himlens boningar. Paul Lindberg: Bergen på Kanarieöarna är skrytsamt vackra och imponerande. Gran Canarias högsta topp Pico de Las Nievas är 1.949 meter högt. Och med vägar som hänger på västbranterna och på skräckinjagande 600 meter över havet som befinner sig lodrätt nedanför vägen

Nr 9–2013–årgång 7

Julklappen till Europas folk. Paul Lindberg: Julkrönika: Bombardemang och krevader – vilken julklapp! Drönaren Neuron behöver nödvändigtvis inte användas för krigsändamål, utan mera tänkt som en bra panggrej för alla som är i behov av allt som kan vara bra att ha. Bra för jobbens skull, exempelvis!

Förnybar hållbarhet? Ulf Svensson: Kan förnybar energiproduktion bli en hållbar utveckling? Vindkraft har en roll att spela under förutsättning att man bygger vindkraftverk där den passar in, och avstår där den gör skada. Tyvärr har vindkraft fått byggtillstånd på platser som varit helt olämpliga.  

AIDS är inte över. Malin Lager: Kampen mot hiv/aids har hyllats som en av de mest framgångsrika folkhälsoinsatserna i mänsklighetens historia. Men inför Världsaidsdagen den 1 december vill Läkare Utan Gränser påminna om de miljontals människor som fortfarande inte får den behandling de behöver.  

Civilisationens högsta stadium. Paul Lindberg: Hur skulle Newtons matematik kunna förklara Uppenbarelsebokens budskap? Ja, det är faktiskt möjligt. Bakom det magiska årtalet 2060, det vill säga slutpunkten, eller kanske civilisationens upprättelse, finns en holistisk kunskapsutveckling som harmonierar med verkligheten.

Nito Alves frisläppt. Viktoria Olausson: Afrikagrupperna bad Annie Lööf, näringsminister, att agera för den fängslade pojken Nito Alvares. Näringsministern tog upp Nito med angolanska ministern José Carvalho da Rocha den 7:e november. Den 8:e november frisläpptes 17-årige Nito Alves från fängelset i Angola.

Övergrepp mot arbetare i Qatar . Elisabeth Löfgren: Qatar är ett av världens rikaste länder, men som nedlåter sig att behandla billig arbetskraft på det mest inhumana sätt, enligt en ny Amnestyrapport. Rapporten identifierar ett antal fall av kränkningar så allvarliga att de kan utgöra tvångsarbete.

Grönt ljus i global rankning. Marie von Zeipel: Svenska företag får grönt ljus i global rankning av palmolja. Palmolja är en viktig ingrediens i många livsmedel, kosmetika, tvål, ljus och rengöringsmedel och ökar i betydelse för biobränsle och biodiesel.

Översvämningsrisker i Sverige. Tom Gill:  Mot bakgrund av de förödande översvämningarna i Centraleuropa, tog SEI- seminariet upp Sveriges egen beredskap för översvämningar. Hur ser Sveriges åtgärdsprogram ut för att hantera översvämningar, vilka åtgärder behövs för att minska brister i beredskapsstyrning?

Dags att ta ansvar! Rolf Månsson: Specialistsjuksköterskor behövs. Tv-serien Sveriges bästa äldreboende har väckt en livlig debatt och stor oro över allvarliga brister i vården av svårt sjuka äldre personer. Oron delas dock inte av äldreministern Maria Larsson.

Gröna i regering? Per Gahrton: I sina nyligen utkomna memoarer hävdar före detta statsministern och Folkpartiledaren Ola Ullsten att i partiledningars verksamhet ägnas mer tid, tänkande och samråd åt hur man ska förhålla sig till andra partier än nästan alla andra frågor tillsammans.

Årets miljövänliga julklapp. Kristoffer Talltorp: Nu finns ett enkelt sätt att kunna ge en julklapp som inte bidrar till världens problem utan är en del av lösningen. Vi tror att många kommer önska sig årets miljösmarta julklapp: en bit gammal naturskog som annars riskerar att kalhuggas.

Sexuella kränkningar. Anders Maxson: Sju av tio barn och ungdomar har känt sig verbalt sexuellt kränkta under sin uppväxt. 60 procent av alla tjejer har blivit tafsade på. Men bara hälften har vetat vart de ska vända sig. Det visar en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Rädda Barnen.

Stora brister för flyktingar. Malin Lager: Mottagandet av syriska flyktingar i Bulgarien har stora brister. Det råder fruktansvärda förhållanden i mottagningscentra för syriska flyktingar. Läkare Utan Gränser startar ett projekt i den bulgariska huvudstaden Sofia.

Etnografiska: Fetisch Modernity. Andreas Lundell: En självkritisk men sprudlande uppgörelse med idén att västvärlden har monopol på att vara modern. Utställningen bjuder på en tankeväckande vandring bland fotografier, samtidskonst och sköna, oväntade fynd från etnografiska samlingar.

Goethe i Venedig. Johan Wolfgang von Goethe. Goethe visar med sin moderna iakttagelseförmåga hur han bryr sig kring sambanden mellan människan och naturen. Han ser på Venedig som en stad som kommer att hålla i årtusenden – men det återstår att se.

Nr 8–2013–årgång 7

Fredspriset 2014 tilldelas... Ulf Svensson: Anders Wilhelmson startade företaget Peepoo – kissa o bajs. I världen saknas till 2,6 miljarder toaletter, med förödande konsekvens. Rörelsen övergår nu från merkantil tillverkning till en mer industriell skala. Det sker i samarbete med stora kemikoncerner och med större hjälporganisationer.

Afrikanska mästerverk. Peter Skogh: Över 100 skulpturer av metall, sten och terrakotta från 1100- till 1500-talet berättar historien om det afrikanska kungariket Ife, ett av de mest avancerade samhällena för sin tid och ett kosmopolitiskt maktcentrum i Västafrika.

Insatser brådskar. Sineva Ribeiro: Höj kompetensen. Äldrevården behöver utvecklas radikalt för att kunna ge den vård och omsorg alla har rätt till. Ett enormt ansvar läggs på personal och enhetschefer, som många gånger saknar förutsättningar att utföra bästa möjliga vård och omsorg.

Den globala kapitalismens kris. George Soros: En av de stora bristerna i det globala kapitalistiska systemet är att det har tillåtit marknadsmekanismerna och vinstmotivet att tränga in på verksamhetsområden där de egentligen inte hör hemma.

Jesus och makten. Paul Lindberg: Tydliggör regelverk som skyddar kyrkan och dess medlemmar mot rasistiskt-politiskt intrång. Tilliten till Gud måste få gå före ett rasistiskt partis rättigheter, som dessutom bedöms vara människofientligt.

Klimatpolitikens utmaning. Karl Palmås: Vi måste alltså börja tänja på det som vi idag ser som ekonomins naturlagar, och här behövs sant experimentella ekonomer. Samtidigt måste den värld som presenteras av klimatforskarna – lika fragmentarisk som skrämmande – införlivas i vår världsbild, vår kultur, vårt tänkande.

Rädda det europeiska fisket. Marie von Zeipel: Fakta enligt Världsbanken motsvarar det globala överfisket förlorade intäkter på över 50 miljarder dollar per år.  I EU uppskattas det grovt räknat till 3 miljarder dollar per år (Världsbanken, 2011 "The sunken billions").

Tiotusentals tvångsförflyttas. Tina Larsson: Hundratals personer har hållits fängslade under två år utan rättegång samt utan tillräcklig sjukvård eller regelbundna besök från familjemedlemmar. I al-Wahdafängelset i Libyen träffade Amnesty International nio minderåriga barn som suttit fängslade sedan 2011, utan åtal.

Drönarattacker folkrättbrott. Tina Larsson: Amnesty International uppmanar de amerikanska och pakistanska myndigheterna att offentliggöra fakta och rättsliga grunder för drönarattackerna och att omedelbart inleda grundliga utredningar kring dödsfall på grund av attackerna. De ansvariga måste ställas inför rätta.  

Olikt bakom barnadödlighet. Anders Maxson: Rädda Barnens nya rapport visar att det i många länder gjorts framsteg för att uppnå FN:s millenniemål om minskad barnadödlighet, men att det bara är delar av befolkningen som får del av framgångarna. Andra länder visar minskning på bredden, trots sämre förutsättningar  

Ny våldsvåg fördjupar krisen. Malin Lager: Efter en ny våg av attacker och hänsynslösa mord är 10 000-tals människor på flykt undan väpnade grupper och regeringsstyrkor i nordvästra Centralafrikanska republiken. I Bossangoa finns fler än 30 000 internflyktingar och i närliggande områden finns tusentals fler.  

Regeringen sviker landsbygden. Håkan Wirtén, Jan Wärnbäck och Johanna Sandahl: Vi vill att regeringen ger ett rakt svar om vad man egentligen vill med landsbygdsprogrammet. Vi uppfattar nedskärningarna som en tydlig markering om att ambitionerna för både landsbygden och miljön har sänkts.  

Unik händelse i delat Cypern. Monica Pourshahidi: Peter Weiderud tog 2009 initiativ till, och har sedan dess tillsammans med svenska ambassaden, drivit arbete för religionsdialog på Cypern mellan de båda sidornas muslimska respektive kristna ledare.

Afghanistan och civil strategi. Stephanie Blenckner: SIPRI: Om givarländerna för Afghanistan inte utvecklar en civil strategi som upprätthåller nuvarande nivåer av bistånd, finns det en risk för att mycket av det som har uppnåtts under det senaste decenniet kommer att gå förlorade.

Tvål och vatten. Johanna Strömberg: WaterAid:s studie visar på att insatser för tillgång till vatten, sanitet och hygien kan spela en viktig roll i att förbättra barns förmåga att tillgodogöra sig näring, och därmed bidra till deras fysiska och mentala utveckling.

Marabou och skogsskövling. Daniel Bengtsson: Greenpeace uppmanar företag som bl.a Marabou att snarast skaffa ansvarsfulla regelverk för sin palmolja och endast använda spårbar palmolja som inte bidragit till skövling. Indonesiens tigrar hotas annars av utrotning.

Det finns bättre vägar. Naturskyddföreningen: Det finns angelägna kollektivtrafikprojekt som är planerade men är ofinansierade helt eller delvis, och därför ligger långt fram i tiden. Vi anser att istället för motorvägen Förbifart Stockholm ska pengarna styras över till dessa projekt

Luftskepp – en smart lösning. Paul Lindberg: Global uppvärmning orsakas främst med fyra inslag av människlig påverkan: transporter, industri, jordbruk och skogsbruk. Men kring dessa fyra synder finns redan framtagna teknologiska lösningar av mycket hög kvalitet. Luftskepp är en av de stora innovationerna

Nr 7–2013–årgång 7

Välfärdens tillväxtbehov. Paul Lindberg: Välfärdens förutsättningar är en väl fungerande samhällsekonomi och ett hållbart klimat i balans. Demokrati är motorn som får detta att fungera. Idén att färdas väl genom livet tillhör humanitetens tidigaste visioner. Själva grundbulten för hög civilisationen, och för det goda samhället. 

Fred är vägen till fred. KG Hammar: Ett utkast till en fredsteologi. Vår fredsmission är att i varje stund välja fredens väg. Den som i varje ögonblick frågar sig: ”vad bygger fred i just denna stund genom de val jag gör?” De kommer troligtvis aldrig att hamna i valet att göra bruk av vapen. Fred är vägen till fred.

Fredsagenda 2014. Tomas Lannfjäll: ”Fred är vägen till fred” följer upp Kyrkornas Världsråds (KV) konferens i Kingston och ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för KVs generalförsamling i Busan, Sydkorea, hösten 2013. Den är också en del av resursmaterialet för Globala Veckan 2013.

WWF om IPCC:s rapport. Marie von Zeipel: Klimatet förändras i en aldrig tidigare skådad takt. De tre senaste decennierna var de varmaste någonsin. Forskarna slår nu fast att det är människan som till 95 procents säkerhet har orsakat klimatförändringarna.

Rädslan för polisens register. Sumbu Temo: Expo Idag intervjuade Jessica Szoppe som anordnade en demonstration mot registreringen. Hon är rädd och osäker på om romernas situation i Sverige kommer att förbättras men vill arbeta för att det blir så.

Reinfeldt under luppen. Ingemar Siby: Många elever har blivit tvungna att byta skola på grund av att privata skolor gjort konkurs eller lagt ned verksamheten. Anser statsministern det är bra för eleverna och kunskapsnivån i landet?

Lena Liljeroth-Adelhson. Sumbu Temo: Presstödsnämnden har fattat ett beslut om högerextrema tidningarna Nya Tider ska få och Nationell Idag ska få presstöd. Att tidningar med odemokratiska budskap kan få presstöd har kritiserats av kultur- och medieminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Behovet av en vitbok. Ewa Almqvist: "Försoningsprocessen måste grundas på kunskap om den historiska relationen mellan storsamhället och romerna. Svenska kyrkan lämnar med denna studie sitt bidrag till att öka kunskapen", säger Anders Wejryd.

Bland Syriens barn. Anders Maxson: Rädda Barnen varnar i en ny rapport för att Syriens barn står inför en hotande hungersnöd. Mer än fyra miljoner människor, varav två miljoner barn, saknar möjlighet att skaffa tillräckligt med mat.

Svenskarna redo för klimatet. Louise Bjarke: Enligt en färsk Sifoundersökning tror tre av fyra svenskar, 75 procent, att den bild som förmedlas av de flesta forskarna stämmer, eller att klimathotet till och med underskattas. En klar majoritet är också beredda att agera för att minska sin klimatbelastning.

Svenska kyrkan och kärnkraften. Petra Modée och My Leffler: Många inom Svenska kyrkan var emot kärnkraft före folkomröstningen. Var är kyrkan nu? Borde inte Svenska kyrkan rasa över det svek mot svenska folket som regeringen begår? skriver Petra Modée och My Leffler, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen.

Välkommen till R:Orient. Ali Baba: Syftet är att göra den ”orientaliska” kultursfären tillgänglig i det offentliga kulturlivet och vi gör det genom att presentera ett brett utbud av kvalitetskultur inom såväl det klassiska som det populärkulturella fältet. Vi riktar oss till en bred allmänhet med en påtaglig blandad publik.

Ur led är nationalekonomin. Mikael Malmaeus: Idén om jobbskatteavdraget kan vi alltså inte bara avfärda som valfläsk. Det är värre än så. Den är ett symptom på ett ekonomiskt tänkande som vi inte längre har råd med. Om nationalekonomin inte förmår vidga sina vyer så blir den irrelevant – ur led med tiden.

Flyktinglägret Jamam. Malin Lager: Sol, hetta, damm. Tusentals plasttält och några få träd. Brist på vatten, mat och mediciner. Detta är verkligheten i flyktinglägret Jamam i Sydsudan. Nu kommer den till Stockholm genom ett unikt filmprojekt från Läkare Utan Gränser.

Livsmedelsproduktionen. Gunnar Lindgren: Hormonstörande ämnen och miljögifter ger betydande hälsorisker meddelar WHO. Exempelvis bröstcancer, låg spermiekvalitet, låga födelsevikter, missbildade könsorgan, för tidiga födslar,  prosta- och testikelcancer, fetma m.m. Kraftfulla åtgärder är nödvändigt!

Utställning i Burma. Eva Kellström Froste:  Svenska Freds- och Skiljedomsförening arrangerade en fotoutställning i Burma och i Sverige. Svenska Freds arbetar tillsammans med fotografen Richard K. Diran och föreningens lokala partnerorganisation i Burma, Ar Yone Oo – Social Development Association.

Mohenjo Daro. Paul Lindberg: En fasansfull katastrof i ett ögonblicksverk tog död på en stad i provinsen Sindh i nuvarande Pakistan. Det var inte frågan om krig. Däremot anses det ha varit ett asteroidnedslag eller en radioaktiv atombombsliknande explosion.

Nr 6–2013–årgång 7

I miljökrisens tecken. Paul Lindberg: Vi står inför miljökrisens trista faktum, och gör våra val med konsekvenser för kommande generationer! Det är ett gigantiskt ansvar! Vad är då värst, en ny livsstil eller en växande global uppvärmning?

Löfvens resa. Ulf Svensson : Det är två frågor som återigen gör det svårt att rösta på Socialdemokraterna i nästa års riksdagsval. Det ena handlar om utbyggnaden av Förbifart Stockholm och den andra om avskaffandet av det kommunala vetot mot vindkraftsetableringar.

Buddhismen i Sverige. Trudy Fredriksson: Ny skrift ska ge en samlad presentation av buddhismen. För att möta de missuppfattningar som vi möter har jag velat synliggöra ett omfattande andligt arv med en genomgripande beskrivning av Buddhas liv, lära och praktiska tillämpning.

Shia-muslimer i Sverige. Göran Larsson och David Thurfjell: Shia utgörs av cirka 40 procent av Mellanösterns och 15 procent av världens muslimska befolkning. Trots detta ägnas alltså merparten av västerländsk islamforskning åt sunnitisk islam och vad gäller shia-muslimer som lever i västvärlden finns ytterst lite forskning.

Aktion mot isbrytare. Anna Havula: Shell och andra stora oljebolag har nu riktat in sig på oljeborrning i ryska Arktis, där oljeolyckor tillhör vardagen. Därförr fortsätter Greenpeace att agera fredligt mot den ansvarslösa jakten efter de sista dropparna av olja. Arktis känsliga miljö klarar inte oljeborrningen.

Intervju angående påven. Kathpress: ”Kvinnorna behöver få en starkare roll inom kyrkan. De kan inte reduceras till att endast vara mödrar. Det räcker heller inte med att ge kvinnor enskilda viktiga uppdrag. Vi måste gå vidare och det behöver utvecklas en fördjupad teologisk reflexion om kvinnan i kyrkan.”

Kristna kopter offer i Egypten. Elisabeth Löfgren: I skuggan av det politiska våldet i Egypten har det skett en alarmerande ökning av våldsattacker mot kristna kopter, säger Amnesty International i ett uttalande och kräver att omedelbara åtgärder vidtas för att garantera kopternas säkerhet.

Avslutar verksamhet i Somalia. Malin Lager: Efter 22 år av medicinsk hjälp i Somalia sätter övergrepp och missbruk stopp för vidare humanitära insatser. Säkerhetsgarantier har underminerats av att väpnade grupper och civila makthavare stöttat eller tolererat våldsamma angrepp riktade mot Läkare Utan Gränser.

Förutsättning för demokrati. Per Herngren: Civil olydnad har utvecklats ur liberala och humanistiska traditioner. Människor som ärligt brottats med de moderna demokratiernas dilemma har försökt finna demokratiska medel för minoriteter och de som trots höga ideal förtrycks.

Odling av lax förändras. Marie von Zeipel: Över 70 procent av världens laxproduktion sker genom 16 stora internationella företag. De har tillsammans beslutat att arbeta för en större hållbarhet inom industrin. Målet är certifieringen för hållbar fiskodling senast 2020.

Var finns solcellerna? Kristoffer Talltorp: Solceller är en viktig del i framtidens energisystem, som vi vill ska bestå av hundra procent förnybara energikällor. Hur kommer det sig att Sverige ligger så långt efter andra länder när det gäller solceller? Det krävs politisk handling.

Greenpeace konfronterar. Therese Jacobson: Ljudvågor upp till 250 db genereras av luftkanoner till kartor för oljeborrning. Ljudnivåer över 190 dB är akut farliga för valar och valrossar. 500 meter ifrån leder till permanent dövhet. Nivåer över 240 dB kan leda till döden.

Flykt undan våld och plundring. Anders Maxton: Rädda Barnen har inlett arbetet med att bygga upp en omfattande humanitär insats i Centralafrikanska republiken, som står inför en allvarlig humanitär kris. I efterdyningarna av kuppen i mars har våldet spridit sig i landet och tvingat hundratusentals barn att fly med sina familjer. 

68 barnsoldater befriade. Jim Carlberg: I juni 2012 skrev Burmas regering under en överenskommelse med FN om att släppa alla barnsoldater och sedan dess har totalt 176 barnsoldater befriats från den burmesiska armén. I början av augusti gjordes den fjärde och största frisläppningen och det förväntas bli fler.

Nr 5–2013–årgång 7

Förnekelse och konsekvens. Paul Lindberg: Försvarsmekanism och Förbifart Stockholm. Den trängda och pressade människan har alltid använt lögnen, eller nödlögnen, som försvar för upprätthållandet av skenet eller självbilden. 

Läs Mer!

Ordets verkliga görare. Paul Lindberg: Det vi gör för våra medmänniskor är grunden för solidaritets- och hjälporganisationernas massiva insatser för dem som behöver hjälp av dem som förmår att ge kärlek i praktisk handling. Dessa organisationer är frontaktivisterna för behoven.

Läs mer!

Par av samma kön. Svenska kyrkan: Hösten 2009 fattade kyrkomötet, med bred majoritet, beslutet att par av samma kön kan gifta sig i Svenska kyrkan. Beslutet gäller alla församlingar i Svenska kyrkan, och kyrkoherden har det lokala ansvaret för att de som vill ha en kyrklig vigsel kan få det.  

Läs mer!

Kraschar Svenska kyrkan? Ulf Svensson: Inför kyrkovalet. Risken ökar för nya medlemstapp inom Sveriges största trossamfund, Svenska kyrkan. Parallellt med att intresset för religion ökar i det så kallade postsekulära samhället verkar inte människor hitta svaren i vårt största samfund.

Läs mer!

Drottning Margerethes II konst. Paul Lindberg: Kungliga konstnärer är väl representerade inom konsthistorien. Drottning Margerethe II och släktingen "Målarprinsen" prins Eugen av Sverige, tillhör romantiken respektive modernism. Talangen gäller färg, ljus och form.

Läs mer!

Stockholm Pride 2013. Temat för Stockholm Pride var familjen. Förklaringen av Familjer kan bygga på biologiska band, på kärlek och vänskap. Kalla dem stjärnfamiljer, kärnfamiljer och regnbågsfamiljer. Det finns familjer vi väljer och dom som vi får tilldelade. Familjens knytpunkter är våra relationer till varandra.

Läs mer!

Barnmorskeproblemet. Ingmar Siby: Intervju med Socialministern med anledning av barnmorskeproblemet. Anser du det är bra att barnmorskorna måste springa mellan två eller tre barnaföderskor, så de inte kan vara hos en föderska under hela födelseprcessen?

Läs mer!

Den nya sensibiliteten. Herbert Marcuse: Visionen av nödvändighetens rike. Marcuse gjorde klart i boken "Den nya sensibiliteten" att det är den goda viljan hos folkflertalen som är utslagsgivande för världens nödvändiga livsstilsförändringar. Och hans visioner är nödvändiga i vår tids vanvårdade civilisation.

Läs mer!

Frige Bradley Manning. Vera Häggblom: Trots att Bradley Manning friades från den allvarligaste åtalspunkten mot honom – att ha "hjälpt fienden" – blottlägger domen den 30 juli den amerikanska regeringens missriktade prioritering gällande den nationella säkerheten då han fälls på en rad andra åtalspunkter, enligt Amnesty.

Läs mer!

Pegasos projektet. Ulf Svensson: Målet är att samla vetenskapliga data i olika atmosfäriska lager för bättre analyser av luftkvalitet och klimat. På detta sätt kan man också göra mer verklighetsförankrade moduleringar av framtidens luft- och klimatprognoser.

Läs mer!

Svikna löften om algblomning. Marie von Zeipel: Insatserna för att minska läckaget av fosfor och kväve från jordbruket räcker inte. Sverige sviker och problemet kommer att finnas kvar på lång sikt om inte politikerna agerar, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

Läs mer!

Elfenbenskusten. Vera Häggblom: Amnesty rapporterar hur kroppar har dumpats i flera brunnar som inte har grävts upp, trots upprepade uppmaningar till myndigheterna. Amnesty kräver nu att Elfenbenskusten upprättar en internationell kommission för att ta reda på sanningen om övergreppen i Nahibly.

Läs mer!

Pussy Riot. Vera Häggblom: Adele, Madonna, Radiohead, Patti Smith, Paul McCartney, U2 och Bruce Springsteen är bland de drygt 100 världsartister som stödjer Amnestys kampanj  genom ett öppet brev till de två fängslade medlemmarna i Pussy Riot; Marija Aljochina och Nadezjda Tolokonnikova.

Läs mer!

Nr 4–2013–årgång 7

Ökad tillväxt till förbannelse. Paul Lindberg: Står SAP inför ett dilemma på grund av åtaganden för Förbifart Stockholm? Dessa kostnader skulle istället kunna transfereras till stöd för utvecklingen av landets järnvägar och kollektivtrafik?

Läs mer!

Intressen som styr miljöskyddet. Ulf Svensson: Stoppa krigsförklaringen mot miljö, demokrati och framtiden. Det borde skapas en version 2 av den fysiska riksplaneringen och skydda miljön från ett gigantiskt misstag inom det annars så nödvändiga vindkraftsbyggandet. 

Läs mer!

Klimatsamtal med Vita Huset. Ewa Almqvist: Klimatfrågan står i fokus när Svenska kyrkan och två amerikanska kyrkor möts i Washington i början av maj. Samtal med Vita husets representanter står också på dagordningen. 

Läs mer!

Svenskarnas oro för framtiden. Christian Swalander/SOM: socialförsäkringarna ökar missnöjet hos svenska folket, det framgår av den senaste nationella SOM-undersökningen, som presenterades vid ett seminarium på Göteborgs universitet den 16 april.

Läs mer!

Vilsenheten i Sverige. Ulf Svensson:  För många, som förlorat hoppet inför framtiden, krävs något rejälare. Nu finns möjligheten att utveckla ”något mera” i form av hälsokurser för vårdavdelningar, på arbetsplatser, på rehabkliniker som förebyggande hälsosamtal i självhjälpsgrupper.

Läs mer!

Hot mot sammanhållningen. Annika Hjelm: Det finns ett glapp mellan väljare och partiledningarna i frågan om vinster i välfärden. Svenskar är betydligt mer negativa till vinstuttag i privat vård, skola och omsorg som drivs med skattemedel än den politik som bedrivs.

Läs mer!

Ta larmen på allvar! Rolf Månsson: I verkligheten genomförs neddragningar i rask takt och dessa beslut försvaras med ogrundade påståenden om att de inte får några konsekvenser för patientsäkerheten. Svensk sjuksköterskeförening slår larm.

Läs mer!

Bergsgorillor i Kongo. Katarina Herou: Ett nytt WWF-projekt för att bygga vattentankar minskar hoten mot bergsgorillor och hjälper samtidigt människor i gränstrakterna mellan Rwanda, Uganda och Demokratiska republiken Kongo att få tillgång till rent dricksvatten. 

Läs mer!

Kina och Ryssland ökar vapnen. Stephanie Blenckner: Kina och Ryssland ökar sina militärutgifter, medan världen i övrigt har minskat sina ugifter på vapen. Världens totala militärutgifter uppgick 2012 till 1750 miljarder dollar, enligt siffror publicerade av Stockholm SIPRI.

Läs mer!

Undernäring och malaria. Malin Lager: 1,4 miljoner barn kommer behöva behandling för grav undernäring i Sahelområdet 2013. Den dödliga kombinationen av undernäring och malaria under regnperioden är ett stort hot, främst mot barn under fem år. 

Läs mer!

President Putins häxjakt. Elisabeth Löfgren: Det som främst kännetecknar första året av president Putins tredje mandatperiod,  är de systematiska kränkningarna av yttrandefrihet och förenings- och mötesfriheten, säger Amnesty International i en ny rapport.

Läs mer!

Arbetet mot intolerans. Robin Folkö: Våldsbejakande högerextremism kan kosta samhället stora summor om den tillåts blomma ut, visar rapporten ”Intoleransens pris”. Kommunerna kan istället spara hundratals miljoner på att istället agera preventivt.

Läs mer!

Barn utsatta i konflikter. Anders Maxson: Det är främst barn som utsätts för sexuellt våld i olika konfliktområden. Insatserna för att skydda barn från sexuellt våld räcker bara till mindre än en fjärdedel av de beräknade behoven, visar en rapport från Rädda Barnen. 

Läs mer!

Konsten att lyssna. Hanna Nyberg: Odla kontakter i vått och torrt men gödsla inte med information till den som inte är intresserad. Bruka din makt i EU-parlamentet för att få politikerna att fatta hållbara beslut. En grupp från Jordens Vänner reste till Bryssel för att lära.

Läs mer!

Valfrihetslistan – optimal frihet. Ingemar Siby: Riksdagens presskonferensrum är fyllt till bredden. Sorlet stiger mot taket. Partierna har gått ut med en gemensam kallelse. Något så ovanligt har lockat landets samtliga politiska journalister och härvarande utrikeskorrespondenter. 

Läs mer!

Hypatia från Alexandria. Paul Lindberg: Enligt Sokrates Scholasticus var det en präst som kidnappade Hypatia, som tog henne till kyrkan Caesareum. Där i det kristna templet slet munkarna av henne kläderna och högg ihjäl henne. De stympade henne och brände sedan lemmarna.

Läs mer!

Nr 3–2013–årgång 7

1914–2014. Paul Lindberg: Krigsvapen dödar – idag som förr. Ledande politiker är de värsta vapensmugglarna. Sten Tolgfors, Göran Persson och Stefan Löfven är engagerade i vapenexporten. Valet 2014 är det 100 år sedan Första världskriget – ett tänkvärt minne.

Läs mer!

Stockholmarna och bilarna. Ulla Hamilton: Om vi inte ser till att vidta åtgärder för att säkra framkomligheten i staden så riskerar vi att få ett fullständigt trafikkaos, dvs. att inte göra något är ett bilfientligt agerande.

Läs mer!

Ta ansvar för tågtrafiken. Stefan Lindborg: Järnvägen behöver återregleras, så att staten tar helhetsansvaret för en av de viktigaste delarna av samhällets infrastruktur. Järnvägen har problem, och den politiska viljan sträcker sig inte längre än till puts på ytan.

Läs mer!

Hegel och andens fenomenologi. Staffan Carlshamre: Är du för eller emot Hegel? Utifrån den frågan kan man rita en karta över de senaste tvåhundra årens filosofihistoria. Många strömningar i modern filosofi får sina viktigaste idéer direkt från Hegel.

Läs mer!

Världen släckte för framtiden. Marie von Zeipel: Från Kaknästornet till Sydneys Operahus, Turning Torso till Taffelberget, Kungsportsavenyn i Göteborg till Empire State Building i New York – och Stockholms slott till Buckingham Palace. Alla deltog tillsammans med en miljard människor i WWF Earth Hour 2013.

Läs mer!

Gemenskap i kyrkan. Ulf Svensson: För att finnas i framtiden måste det finnas en framtid att finnas i. Och den framtiden måste vi skapa själva, på miljöns område men också på det mänskliga planet, och den behöver inte utesluta vare sig Gud eller Jesus.

Läs mer!

Står gröna politiker pall? Per Gahrton: Anledningen till ett nytt parti är att man är missnöjd med de gamla. Men också att man finner att indirekt inflytande via demonstrationer, namninsamlingar och andra lobbymetoder är otillräckligt. Man är inte nöjd med opinionsbildning, utan eftersträvar direkt maktutövning.

Läs mer

Kyrkan och vapenhandeln. Ewa Almqvist: AFN-förhandlingarna om ett bindande internationellt vapenhandelsavtal, Arms Trade Treaty (ATT), pågick till den 28 mars i New York. Tillsammans med Kyrkornas världsråd arbetade Svenska kyrkan för att avtalet skulle bli så starkt och effektivt som möjligt.

Läs mer!

Humanitär hjälp i dödläge. Malin Lager: Två år av en extremt våldsam konflikt i Syrien har lämnat landet med djupa sår och enorma humanitära hjälpbehov. Nu uppmanar Läkare Utan Gränser konfliktens alla parter att förhandla ett avtal för att underlätta hjälpinsatserna.

Läs mer!

Fakta om vapenexporten. Eva Kellström Froste: Svenska Freds kräver ett omedelbart stopp för all vapenförsäljning till krigförande stater, konfliktområden, diktaturer och till stater som grovt kränker mänskliga rättigheter.

Läs mer!

Ryssland inspekterar. Elisabeth Löfgren: I ett gemensamt uttalande från Amnesty International, Frontline Defenders och Human Rights Watch, kritiserar de den våg av inspektioner som genomförts av ryska myndigheter mot icke-statliga organisationer (NGO:s).

Läs mer!

Svår torka i Indien. Ruth Eliasson: Enligt rapporter pågår just nu den värsta torkan på 40 år i Maharashtra. Det är den delstat i Indien där vår samarbetskyrka, Hindustani Covenant Church, har sitt huvudsäte. Där har under åren grävts ”1000 brunnar” i ett insamlingsprojekt. 

Läs mer!

Krigsherren Bosco Ntaganda. Paul Lindberg: Bosco Ntaganda bör överlämnas till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) för att ställas inför rätta av allvarliga internationella brott. Ntaganda vände sig till den amerikanska ambassaden i Kigali, Rwanda, den 18 mars, 2013.

Läs mer!

Ambassadörsutbildning. Ewa Almqvist: De ska kunna bemöta fördomar, felaktig fakta och försvara människovärdet när flyktingfrågan och etnicitet diskuteras. Svenska kyrkan ska utbilda egna ambassadörer mot vardagsrasism. Allt enligt ”Kungälvsmodellen”.

Läs mer!

Massajer och jämställdhet. Marcus Lundstedt:  Rapporter från FN och Världsbanken visar att bistånd till kvinnor och ökad jämställdhet minskar fattigdomen. Men hur stor del av Sveriges bistånd som når kvinnor mäts inte, trots ett uttalat mål om ökad jämställdhet.

Läs mer!

Göra skillnad i Kambodja. Emma Hernborg: Discoverystipendiet är att tillsammans med biståndsorganisationen ActionAid involvera ingenjörsstudenter genom att erbjuda dem möjligheten att vara med och projektleda ett vattenarbete i byn Sna Sangream i Kambodja.

Läs mer!

Sommarkurs i Burma. Jerker Ekvall: Doing Theology under the Bo Tree - sommarkurs i kontextuell teologi och religionsdialog i Burma 1-27 juli 2013. Nu finns det åter möjlighet att fördjupa sig i kristen-buddhistisk dialog i Burma!

Läs mer!

Rare Earth Theory. Paul Lindberg: För att liv ska kunna uppstå i vår galax krävs det en kombination av astrofysikaliska och geologiska händelser och omständigheter. Enligt Rare Earth Hypotes ifrågasätts att liv enligt vår definition är möjligt någon annanstans i universum.

Läs mer!

Klassiska och moderna statyer. Paul Lindberg: Begreppet klassisk har fått en vidare mening och inkluderar alla kulturernas antika arv. Klassisk företräder numera bestående värden och mönstergill betydelse inom breda områden bland världens civilisationer.

Läs mer!

Nr 2–2013–årgång 7

Politisk plockepinn. Ulf Svensson: Ett kvarnhjul om halsen. Centern ser ut att rämna, likaså Kristdemokraterna. Folkpartiet, med många radikala socialliberaler, håller ställningen. Frågan är vad som händer vid nästa års riksdagsval.

Läs mer!

Var finner vi hoten? Erik Haugland: PST har dominerat nyheterna denna vecka – delvis på grund av att säkerhetstjänsten i Norge utfärdade de årliga hotbilderna, dels av debatten om Christian Høibøs roll som en källa till NRK PST Brennpunkt programmet "infiltratörer". 

Läs mer!

Religion och demokrati. Peter Weiderud: Att Sverige gör anspråk på att utgöra norm för 17 miljoner judar och en miljard muslimer i världen är pretentiöst för de flesta internationella betraktare. Det vore så mycket större om lösningen kunde komma inifrån, som ett solidaritetskrav från de kristna samfunden.

Läs mer!

En rörelse växer fram. Alexander Bengtsson: Nationaliströrelser idag har med en rad olika organisationer och grupper sin ideologi från nazism. Det gäller synen på våld som politiskt verktyg eller synen på etniska folkgrupper, homosexuella och kvinnans ställning.

Läs mer!

Demokratin behöver oss. Åke Göransson: Vi kanske borde lyssna på den filosof som en gång sade att ”människans fria vilja betyder inte att hon kan göra vad hon vill utan att hon måste vilja det hon gör”. För detta behövs kunskap, en inre kompass, kort sagt värderingar.

Läs mer!

Dialogpolisen. Roger Ekenstedt: Dialogpolis är inom polisen i Sverige en specialkompetens. Arbetet planerar informationsförmedlingen mellan polisen och grupper som genomför demonstrationer i syfte att dessa genomförs utan att brott eller ordningsstörning sker.

Läs mer!

Kris för lutherdomen? Eskil Jonsson: Debatt i Kyrkans tidning. Vad som hänt i Mekane Yesus kyrkan och på många andra håll i världen är ett anammande för fundamentalistisk framgångsteologi. Den har delvis sina rötter i den kristna högern och konservativa lutherkretsar i USA.

Läs mer!

Vapenexporten till diktaturer. Eva Kellström Froste: Siffrorna över Sveriges vapenexport från 2012 visar att Sverige fortsätter att beväpna diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Samtidigt, enligt myndigheten ISP minskade den totala vapenexporten med 30 procent.

Läs mer!

Katastrofer syns inte alltid. Johan Mast: Utan mediebevakning syns inte de stora katastroferna. Medierna bär en del av ansvaret och bör arbeta för att ge en mer mångsidig bild av den humanitära situationen så att fler liv kan räddas, skriver Johan Mast, Läkare utan gränser.

Läs mer!

Färdplan för grön ekonomi. Anna Löfdahl: En grön ekonomi skapar Sveriges  konkurrenskraft i tider av osäkerhet. År 2050 ska Sveriges utsläpp av växthusgaser vara lika med noll. Hur når vi dit? Det presenteras i en rapport från Stockholm Environment Institute (SEI), utgiven av regeringskansliet.

Läs mer!

Planerar S politiskt angrepp. Per Gahrton: S har medverkat till miljardrullningen för ett fyrtiotal nya ”svenska” krigsflygplan, något som de flesta inser är en ren statssubvention till en trängd industribransch med många medlemmar i den nye S-ledarens gamla fackförbund.

Läs mer!

400 miljarder dollar. Stephanie Blenckner: Värdet av den största av vapenförsäljningen uppgick 2011 till 410 miljarder dollar, enligt nya siffror publicerade av SIPRI. Det är en minskning med 5 procent i fasta priser. Trots detta har vapenförsäljningen ökat med 51 procent i reella termer sedan 2002.

Läs mer!

Diktatorn Montt inför rätta. Esther Flores Sedman: Högsta domstolen i Guatemalas har fattat det banbrytande beslutet att ställa ex-diktatorn Efraín Rios Montt inför rätta anklagad för folkmord. 200 000 människor har mördats, och många fler har torterats och kränkts.

Läs mer!

Demokratin väger tyngst. Paul Lindberg: Sverige har problem med våldsamma extremiströrelser. Rasistiska mord och främlingshat präglas enligt åklagare av "särskild hänsynslöshet och råhet". Idag är högerextremism det stora hotet mot samhälle och rikets säkerhet, enligt Säpo.

Läs mer!

Nr 1–2013–årgång 7

Till människans förfogande. Paul Lindberg: Till marknadens förfogande är ingenting annat än cyniskt slavpolitik. Marknaden måste av övertygande skäl ställas helt till människornas förfogande. Och det kan bara realiseras med öppenhet och demokrati värt namnet.

Läs mer!

Rikets säkerhet. Ulf Svensson: Sårbarheten ökar på många samhällsområden. Våra antibiotika blir alltmindre verksamma. Om verkningsgraden bli lägre än i dag så ser experterna ett stort hot mot befolkningen, mot sjukvården och mot hela samhällsekonomin.

Läs mer!

Den försenade demokratin. Olof Petersson: Om demokratins moderna historia skrev maktutredaren Olof Petersson år 1997 i en skrift till 75-årsjubileet av bokförlaget Natur och kultur. Skriften har sådana kvaliteter och därmed en önskan av att den inte glöms utan istället sprids. 

Läs mer!

Inga pengar till skatteparadis. Jonas Sjöstedt: Varje år försvinner miljarder kronor till skatteparadis i stället för att skatt betalas i Sverige. Pengar som skulle ha gått till skolor och sjukhus, till järnvägar och brandstationer. Sjöstedt föreslår att reglerna för upphandling ändras. 

Läs mer!

Islams olika ansikten. Uppsala universitet: Mohammad Fazlhashemi är professor i idéhistoria och har förmågan att förklara komplexa skeenden med några få ord. Till exempel  konflikterna i mellanöstern och kaoset i Irak, på det sakliga sätt han lägger fram det.

Läs mer!

Juden Jesus. David Lazar: En viktig och fascinerande utställning öppnades på Judiska Museet. "Juden Jesus" – förmodligen världens mest kände jude. Att Jesus var jude är självklart för många, men påståendet kan väcka nyfikenhet hos andra.

Läs mer!

Filosofen som inte ville tala. Imi Markos: Jaget måste ses ur andras perspektiv! Denna paradox avslöjas av författaren Sten Andersson, som har skrivit ett lysande och personligt porträtt om vår tids kanske mest hyllade filosof Ludwig Wittgenstein.

Läs mer!

Vertikalt vindkraftverk. Paul Lindberg: Sol, vind och vatten – naturens egna krafter. Eller dyrbar fusionskraft efter kärnkraften. Det kan komma att bli den stora energifrågan, eftersom energimonopolen är att rädda att tappa energiägandet. Låt hushållen ta över!

Läs mer!

Vår nya värld. Kent Lagerquist: Jag kan väl inte förändra världen! Tänker du så tar du en risk om du läser vidare eftersom detta är smittsamt – du är kanske resistent men det är inte lätt att veta. Jag för inte fram en lösning, men jag belyser det magiska ljuset.

Läs mer!

Ny WHO-plan saknar ambition. Malin Lager: Trots angelägna behov har WHO låg ambition att ta fram ny teknik – endast en ny vaccinteknologi före 2020 – trots att flera nya teknologier för vacciner precis är på väg att få kvalitetsgodkännande av WHO.

Läs mer!

Det pratas om klimat. Karl-Henrik Robèrt: Det är något fel med det offentliga klimatsamtalet. Vi har tappat decennium efter decennium på prat. ”Vi kan inte gå över till förnybar energi förrän den är utvecklad”. Det är som att säga: ”Jag skall inte börja motionera förrän jag har fått bra kondition”.

Läs mer!

Egen elproduktion. Louise Bjarke: Låt små elproducenter kvitta el årsvis. Produktion av egen el borde kvittas mot förbrukningen per år. Då stimuleras småskalig produktion av förnybar el. Många hustak kan användas för solceller som ger egen el.

Läs mer!

Obama, stäng Guantanamo! Elisabeth Löfgren: Om president Obama hållit sitt löfte, när han tillträdde som president för fyra år sedan, att stänga Guantánamo inom ett år, hade vi den 11 januari 2013 kunnat uppmärksamma att det var tre år sedan Guantánamolägret stängdes.

Läs mer!

Stoppa miljögiftet bisfenol A. Kristoffer Talltorp: Barn och vuxna utsätts av det hormonstörande miljögiftet bisfenol A. Sverige bör förbjuda ämnet i livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel, skriver Linda Wemmert (M) och Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen.

Läs mer!

Sveriges privatisering snabbast. Martin Nilsson: Vi vet hur det blev. Marknaden fungerar inte bra inom välfärdssektorn. De små, privata, idédrivna verksamheterna försvinner eller köps av stora koncerner. Med skola, vård och omsorg är läget värre.  

Läs mer!

Den globala utmaningen. Marie von Zeipel: Totalt har 66 städer i sex länder anmält sig till den internationella klimatutmaningen  på initiativ av WWF. Deltagarna satsar på allt från kollektivtrafik, solenergi till klimatsmart renovering av bostäder. Den 19 mars avgörs vem som blir Earth Hour Capital 2013.

Läs mer!

Kvinnor i Jordaniens val. Johanna Wassholm: När det gäller kvinnors politiska representation kan det bara bli bättre. I nuvarande interimsregeringen sitter nämligen ingen kvinna. Trots att fler kvinnor kandiderar, anser många att kvinnor inte har i politiken att göra.

Läs mer!

Kina visar vägen för järnvägen. Paul Lindberg: Världens längsta snabbtågslinje mellan Beijing och Guangzhou, har en hastighet av 300 km/t hela resvägen. Resan tar cirka 8 timmar. Samma resa med flyg tar ungefär samma tid – inkluderat resan från city till flygplatsen.

Läs mer!

Hollywoods flyktingmusik. Paul Lindberg: Andra världskrigets förföljelser ledde till att kulturpersonligheter flydde Europa och tog sig till Amerika. Många var judar och framstående konstnärer. Hollywoods filmindustri blev på grund av dessa flyktingar en märklig kreativ smältdegel. 

Läs mer!

Nr 10–2012–årgång 6

Summa sammelsurium. Paul Lindberg: EU-krisen är självförvållad. Grekland har drabbats hårt. För över 30 år sedan varnade en hel del nationalekonomer i framförallt USA, över bankernas globala låne- och utlåningskarusell. Sedan dess har varningarna ökat, medan krisen bara ökar.

Läs mer!

Kan klimatapatin brytas? Rikard Warlenius: Det näraliggande alternativet, så vitt jag kan se det, är att ett kraftfullt politiskt projekt lanseras – och jag tror att det måste komma från människor i ledande ställning – som visar att detta är på allvar, och att vi kan göra något.

Läs mer!

Är Gud demokratisk? Antje Jackelén: Biskopen för Lunds stift om tro på gott och ont i politik och samhällsbygge. I luthersk tradition handlar detta om inget mindre än att rätt hantera lag och evangelium. Är Gud demokratisk? Gud är mer än demokratisk!

Läs mer!

Framtidssamhället. Ulf Svensson: Vilka mål vill vi nå? Vad är egentligen våra mål för samhällsutvecklingen – fortsätta på vår nuvarande utvecklingsväg, eller finna en mer flerspårig framtidsväg? 

Läs mer!

Margarin – kemitekniskt fett. Gunnar Lindgren: Margarin tillverkas på det mest motbjudande sätt genom att använda ett stort antal kemikalier, av vilka många är ytterst giftiga, reaktiva och farliga. Dessa skall absolut inte förekomma i livsmedelssammanhang.

Läs mer!

Gifter i baslivsmedel. Gunnar Lindgren: Det har visat sig att ett stort antal svåra miljögifter finns i avloppsslam. Naturvårdsverket meddelar i ett brev 2012-11-23 att gränsvärden saknas för dessa ämnen och halterna kan vara hur höga som helst i avloppsslam.

Läs mer!

Vad är Illusion och vad ÄR? Kent Lagerqvust: Sanningens pussel. Frågan är central eftersom det som ÄR, varat, är det enda som finns före och efter ett människoliv på vår jord.

Läs mer!

Oljan och fyra grader. Paul Lindberg: Om 20:e århundradet varit oljans tidevarv, så är dess kännetecken ekonomisk industritillväxt och en makalös miljöförstöring av planeten. Och om det inte skulle räcka så hittas för närvarande nya oljefyndigheter i en stor omfattning.

Läs mer!

Mödradödligheten minskade. Malin Lager: Mödradödligheten minskade med upp till 74 procent tack vare tillgång till ambulansservice, akut förlossningsvård och andra enkla insatser. Det visar en ny rapport om Läkare Utan Gränsers arbete i Sierra Leone och Burundi.

Läs mer!

Miljömärkta vindandelar. Louise Wileen Bjarke: Först i världen med bra miljöval. Olämplig placering eller dålig skötsel kan leda till skador på miljön och landskapet. Därför lanserar nu Naturskyddsföreningen genom Bra Miljöval världens första miljömärkning av vindandelar.

Läs mer!

Barn tvingas bli soldater. Maria Bard: Världssamfundet måste sluta behandla Kongo längst ner på sin dagordning. För oss som jobbar på plats ser vi inte bara en konflikt som i längden destabiliserar hela utvecklingen i Centralafrika, säger Diakonias Bo Forsberg.

Läs mer!

Kazakstan kväver kritiken. Elisabeth Lövgren: Regimen får inte använda "extremism" som ett svepskäl för att begränsa pressfriheten, säger Amnesty efter ett försök av den allmänna åklagarmyndigheten att stänga ner cirka 40 oppositionella nyhetsredaktioner och webbsidor.

Läs mer!

Regleringen av vapenhandel. Agnes Herbert: Myndigheten (ISP) ville lugna vapenföretagen angående ny utredning som ska skärpa exporten till ”icke-demokratier” – inte stoppa den. Och valde att betona fördelarna för fortsatt försäljning och terrorismbekämpning.

Läs mer!

Existentiell folkhälsa. Arbetskonferensen: Den 19 november samlades forskare och praktiker från hela Sverige till den första svenska arbetskonferensen för att diskutera existentiell folkhälsa.

Läs mer!

Antikens astronomi. Paul Lindberg: Astronomi anses som världens första naturvetenskap. Årtusenden före vår tid hade de första högkulturerna kommit långt i utvecklingen av en avancerad astralteologi. Deras matematiska och astronomiska kunskaper förbluffar än idag.

Läs mer!

Nr 9–2012–årgång 6

Rikedom – ett fattigdomsbevis. Paul Lindberg: Vi lever i en värld, som fastslagit maktens äganderätt över allt och alla. Det är en grundläggande tilltvingad lag som är uråldrig och vandrat genom feodalism och kapitalism, men som nu väntar på en avlösning. 

Läs mer!

Att gå vidare. Mohammad Fazlhashemi: Profeten Muhammed själv, uppfattades som hädare en gång i tiden. När han började förkunna islams trosföreställningar klassades de som hädiska och blasfemiska utifrån den rådande polyteistiska religionens världsbild.

Läs mer!

Kriserna svenskarna glömt. Malin Lager: Läkare Utan Gränsers rapport visar bland annat krisen i Centralafrikanska republiken som gått svenskarna förbi. Dödligheten i landet är bland den högsta Läkare Utan Gränser sett under de senaste åren och ligger långt över gränsvärdena.

Läs mer!

All inclusive - 9,5 miljonklubben. Ulf Svensson: I skenet av om hur många miljarder som ska gå till utbyggnaden av trafikkapaciteten,  bör man kunna begrunda på värdena som all denna produktion ska främja, om inte sociala, kulturella och mänskliga värden. Det är nu hög tid för humanism. 

Läs mer!

Organhandel. Ania Willman: Organhandel handlar inte om frivillig organdonation utan kommersiella syften – tvärtom, det handlar om kommersiell organhandel, frivillig, eller under tvång, beroende på hur man definierar ordet ”frivillig”.

Läs mer!

Kyrkans kulturstipendier. Ewa Almqvist: Författaren Ulrika Kärnborg, Stockholm, skriver en roman om Elisabeth Nietzsche, rasbiolog och syster till Friedrich Nietzsche. Hon gjorde honom till världens störste filosof men förstörde också hans rykte.

Läs mer!

Gotland brinner. Ulf Svensson: Man kanske är lite väl försiktiga i Visby stift. Varför inte löda på med lite mer av Jesu radikalteologiska föredömlighet, med exempelgörande handlingar av dagens problematik inom samhälle, världen och för morgondagen.

Läs mer!

Hundratals politiker lämnar SD. Ulf Svensson: Flera hundra Sverigedemokratiska kommunpolitiker har lämnat sina uppdrag efter valet. SD har förlorat kontroll över 81 mandat på grund av avhopp och uteslutningar.

Läs mer!

Motion och typ 2-diabetes. Helena Mirsch: I en svensk studie mellan friska och personer med typ 2-diabetes visades att fem timmars stavgång i veckan gav många positiva resultat för friska men inte för dem med diabetes. De gick varken ner i vikt eller sänkte blodsockervärdena.

Läs mer!

Klimatfrågans återkomst. Mikael Malmaeus: Utsläppen av koldioxid ökar globalt, och vi svenskar fortsätter att bidra till detta. I synnerhet om vi räknar med utsläppen från den ständigt ökande konsumtionen, som i sin tur är en konsekvens av den ekonomiska tillväxten.

Läs mer!

Lev och låt leva. Kent Lagerquist: Andlighet är att acceptera att jag och allt levande har rätt att leva och utvecklas i total frihet. För att vi ska komma dit behöver vi inte bara ge varandra spelrum utan vi behöver stötta varandra helhjärtat i våra strävanden.

Läs mer!

Bidrag hamnar i skatteparadis. Marie Norling: Swedfund och andra nordiska investeringsfonder som ska gynna utveckling och fattigdomsbekämpning kan idag investera i fonder som använder skatteparadis. Det är inte syftet med biståndspengar.

Läs mer!

Jordens överbefolkning? Ulf Svensson: Beräkningar av överbefolkningen baseras på de ekologiska fotavtrycken, som är ett mått på hur mycket personer i olika delar av världen konsumerar av våra gemensamma tillgångar. Den rika världen är den överlägset största boven.

Läs mer!

Gifter leds in i reningsverk. Gunnar Lindgren: Miljögifter leds avsiktligt in i våra avloppsreningsverk bakom fasaden av ”förbättringar” och ”uppströmsarbete” inom avloppsbranschen. Det gäller de mest riskabla gifter vi känner som exempelvis dioxiner och PCB. 

Läs mer!

Gobekli Teke – Världens äldsta tempel. Paul Lindberg: 11 000 år gammalt tempel. Det som förbryllar forskarna är hur ett jägarfolk, på stenåldersnivå, helt plötsligt börjar bygga ett tempel av ansenliga mått, med stor konstnärlig utformning – hur kunde de utföra dessa prestationer.

Läs mer!

Nr 8–2012–årgång 6

Håkan Juholt kommer till tals. Paul Lindberg: En dyster partihistoria och ett hårt slag för en partiledare. Den behandling som Håkan Juholt utsattes för har säkert aldrig tidigare hänt i svensk modern partihistoria. Och värst av allt, han drabbades av sina egna partikamrater. Han förtalades, skadades, och han stals på sitt ämbete. Till och med vissa av hans medarbetare förrådde honom. Men, de utgjorde en minoritet.

Läs mer!

Offentlig sektor ger privatvinst. Paul Lindberg: Regeringen hotar med ökad privatisering av den offentliga sektorn. Det kan komma att gälla det som finns kvar av det gemensamma ägandet. Märkligt med tanke på alla skandalaffärer, som Carema, med misskötsel och vanvård av gamlingar. 

Läs mer!

Medlemskapet i Svenska kyrkan. Ulf Svensson: Nu har jag fått det tvivelaktiga nöjet att se Svenska kyrkan inifrån vilket inte har varit en speciellt trevlig syn. Jag skulle kunna återvända till Svenska kyrkan, men då till en kyrka utan alla maktpolitiker.

Läs mer!

Egot är din egen fiende. Kent Lagerquist: Rädsla är som ett gift, det driver fram våra sämsta sidor, vi mår själva dåligt, och sammantaget skapas en separation och ett iskallt klimat oss emellan. I värsta fall en negativ spiral som är svår att bryta. Hur kan vi komma ifrån detta? 

Läs mer!

Kyrkans fredsmanifestation. Anders Wejryd: Kristen tro handlar om att vi får möjligheter. Vi får liv och skall hjälpa liv. Vi får nåd när vi gjort fel men vill göra rätt. Vi får gåvor och ska ta ansvar. Alltså ska kyrkan och kristna säga ifrån. Människor har inte olika människovärde i olika delar av världen.

Läs mer!

Fallet Haddile. Ulf Svensson: Miljöpartiets uppgörelse med alliansregeringen om invandringspolitiken kan bli en kvarnsten för partiets framtida existens. Kanske kan fallet Haddile bringa klarhet av överenskommelsens faktiska innehåll och intentionerna bakom.

Läs mer!

Sverige och klustervapen. Siavash Golzadeh: Sverige undanhåller information om klustervapen, och har ännu inte uppgett all information om de svenska klustervapnen, vilket är ett krav enligt avtalet.

Läs mer!

Rekordtunn is på Arktis. Marie von Zeipel: Tidigare skyddade havsområden har öppnats för exploatering av mineraler, olja och gas, fiske och sjöfart. I dagarna når havsisen ytterligare ett nytt chockerande bottenrekord. Framtiden står nu på spel för lokalbefolkningen.

Läs mer!

Forum Syd och barnsatsningen. Marie Norling: I regeringens budgetförslaget finns oroande tecken. Urholkningen av biståndet till länder fortsätter, bland annat genom att biståndspengar används till flyktingmottagning i Sverige, enligt Forum Syd.

Läs mer!

Shell åtalar Greenpeace. Anna Havula: Rättegången mot Greenpeace International och Greenpeace i Nederländerna gäller för protestern mot Shells planerade oljeborrningar i Arktis. Shell vill förhindra Greenpeace att agera i närheten av oljeborrningen.

Läs mer!

Cypernkonflikten. Peter Weiderud: Cypernkonflikten försämrades relationerna mellan kristna och muslimer, från 1963 upphörde allt samarbete mellan de religiösa ledarna och 1974 fullbordades den etniska religiösa rensningen med folkomflyttningar.

Läs mer!

Mali och Tchad. Malin Lager: Ett omfattande program med utdelning av profylaktiska malarialäkemedel, så kallat Seasonal Malaria Chemoprevention (SMC), verkar drastiskt minska antalet nya fall av malaria bland barn under sjukdomens högsäsong.

Läs mer!

Till ondskans försvar. Paul Lindberg: Att hata och smäda, och att låta hatet gå ut över andra människor, genererar förföljelse och lidande. Tanken genererar handling, som avgör med vems tankar man lierar sig. Tintin och rätten att indoktrinera barn – är det rätt?

Läs mer!

Människan och samsynen. Paul Lindberg: Kunskaperna om de omedvetna, eller undermedvetna processerna hos människorna upptäcktes av forskare, för att sedan utnyttjas av maktmänniskor för manipulation, inom exempelvis marknadsföring och politisk propaganda.

Läs mer!

Bilder och tankar.

Paul Lindberg: Galleri Axis Mundi och en förunderlig värld. Med försöket av ett abstrakt tänkande kan bilder klargöras, genom att låta  leken och fantasin få medverka. Tankar och funderingar gestaltades i begynnelsen som hällristningar, och senare som bildspråk och hieroglyfer.

Läs mer!

Nr 7–2012–årgång 6

Kom och köp billiga vallöften. Paul Lindberg: Guld och gröna skogar närmar sig, och redan idag lovas det stort. Politikernas löften, handlar ofta om vad som kan verkställas först om flera år in i framtiden, men då kan det som utlovats redan vara glömt, eller överkört av en annat projekt.

Läs mer!

Kommunpolitiken och klimatet. Annika Carlsson-Kanyama: Forskningsrapporten pekar på att kommunala chefer och politiker kan delas in i tre grupper: klimatövertygade (30 %), osäkra (61 %) och klimatförnekare (9 %), utifrån svaren på frågor om klimatförändringen.

Läs mer!

Granska Paulus! Björn Backengård: I ett debattinlägg i Kyrkans tidning föreslås att Kyrkan bör starta en diskussion om hur kristendomen kan se ut om den utgår från bara Evangelium, utan Paulus bidrag. Uppgiften är stor, och bör ges ordentlig tid – två-tre år.

Läs mer!

En gråsosse till statsminister? Per Gahrton: Aftonbladet: ”MP-ledningen kommer att rätt osentimentalt pröva alla möjliga tänkbara styrande konstellationer. Deras viktigaste utgångspunkt är att få så mycket ”grön makt” som möjligt.”

Läs mer!

EU:s biståndslöften sviks. Martin Vogel: EU:s medlemsstater är långt ifrån att möta sina biståndsåtaganden – bara 9 utav EU:s 27 medlemsstater kommer upp i utlovade nivåer. Det visar årets Aid Watch-rapport som lanserades runt om i Europa inför Europarådets möte.

Läs mer!

Regeringen skyldig rädda Bunge. Louise Wileen Bjarke: Först svek s-regeringen. Nu uppmärksammar vi miljöminister Lena Ek  (C ) på att hon inte bara har möjlighet, hon och regeringen är faktiskt skyldiga enligt EU-rätten att peka ut Ojnaremyr som ett särskilt bevarandeområde.

Läs mer!

HBT-aktivister flyr Armenien. Karin Råghal: En gayvänlig bar brandbombades i Armeniens huvudstad Yerevan av ultranationalister. Några dagar efter attentatet vandaliserades den i stort sett nedbrända baren med homofientlig graffiti. En parlamentsledamot försvarade attacken.

Läs mer!

Rädda Östersjön är möjligt. Marie Von Zeipel: Genom att beskriva möjligheten för i morgon, kan vi förbereda oss för vilka åtgärder vi måste ta i dag. Ledarskap och förvaltning av våra gemensamma resurser spelar en nyckelroll liksom hur stora de ekologiska fotavtrycken är, menar WWF.

Läs mer!

Rio + - 20. Rikard Warlenius:  FN:s toppmöte i Rio de Janeiro, Brasilien, i juni kallades ett ”episk misslyckande” av Greenpeace och andra miljöorganisationer, en besvikelse som följde tätt på det ”episka misslyckande” som var FN:s klimatkonferens i Durban, Sydafrika, bara ett halvår tidigare.  

Läs mer!

Nalanda – världens äldsta universitetet. Paul Lindberg: Klosteruniversitetet startades enligt forskarna omkring 550 – 600 f . kr. Tidsangivelserna rör sig alltså kring tiden före Gautama och buddhismens uppkomst – och några århundraden före Platons Akademeia.

Läs mer!

Aposteln Tomas – Jesus och tiden framför oss. Ny skrift av Paul Lindberg. Tomas har i modern tid blivit något av en symbol för det fria ordet, och den fria

viljan, med ett sunt ifrågasättande.

Läs mer!

Nr 6–2012–årgång 6

Med skulder är man inte fri. Paul Lindberg: I stället för överkapitalisering, kan en ändamålsenlig blandekonomi komma att gynna samhällsstabilitet och vara motorn för en långsiktig utveckling av en realiserbar samhällsuthållighet.

Läs mer!

Barn och unga – Uppsala 2012. Ewa Almqvist: Ärkebiskop Anders Wejryd bjuder in till en kraftsamling under namnet Barn och unga – ärkebiskopens möte 2012 i Uppsala. Svenska kyrkan hitta nya möjligheter i arbetet för barnens rättigheter, tillsammans med andra aktörer.

Läs mer!

Näringsliv och bistånd. Erik Lysén/Bo Forsberg: Svenska kyrkan och Diakonia har utarbetat en rapport som visar att näringslivets biståndsarbete mera leder till exportivrande åtgärder än hjälp till de biståndsbehövande länderna. 

Läs mer!

Stockholm Pride – Tillsammans. Paul Lindberg Paulus utlovade homosexuella straff om de inte ändrade sig. Han krävde också att kvinnan skulle tiga i församlingen. Paulus hade tidigare i sin karriär förföljt Jesusanhängarna. Jesus däremot, predikade om kärlek och rättvisa. 

Läs mer!

Den inre gestalten. François Jacob: ”Som barn drömde jag ibland om att vara någon annan. Jag minns till och med en natt, då jag drömde att jag var en hjälte, som stupat i första världskriget. Dagen därpå trodde jag bergfast på själavandringen.”

Läs mer!

HBT stoppades på Jesusfestival. Anna Burenius: HBT-frågor stoppades på Jesusmanifestationen. Studentorganisationen KRISS har tidigare varit med. Lennart Möller, menade att KRISS inte var välkomna som utställare och sände pengarna i retur.

Läs mer!

Myten om lönsam kärnkraft. Svante Axelsson: Ny rapport från SNF, ”Dags att välja framtidens energisystem”. Låt oss nu få till en blocköverskridande uppgörelse för 100 procent förnybart så alla investeringar kan satsas på det som hör framtiden till.

Läs mer!

Kampen mot AIDS. Malin Lager: Nya siffror visar att 1,4 miljoner fler hivpositiva fick tillgång till livräddande mediciner under förra året. Utvecklingen är positiv, men långt ifrån tillräcklig för att uppnå det globala målet om 15 miljoner människor på hivbehandling 2015.

Läs mer!

Illegal jakt drabbar kungsörnen. Marie von Zeipel: Av ett drygt 100-tal kungsörnar som undersökts de senaste tio åren har 14 procent rester av ammunition i kroppen, troligen på grund av tjuvjakt. Mycket tyder på att förföljelsen är utbredd, visar en ny WWF-rapport.

Läs mer!

Israel river bostadshus. Erika Bergman:  Israeliska myndigheter rev enkla bostäder givna som bistånd av den brittiska organisationen Oxfam. Ett projekt finansierat av EU-bistånd. Rivningen skedde 2011 i Hebron, på Västbanken och kontrolleras av Israel.

Läs mer!

Vem äger världen? Paul Lindberg: Drottning Elisabeth II är världens största markägare, det vill säga innehavaren av en sjättedel av planeten Jordens markyta. Detta faktum fördelas på 32 nationer. En osannolik markyta på totalt 6 600 miljoner hektar mark.

Läs mer!

Nr 5–2012–årgång 6

Hoppfullt initiativ för ny livsstil. Ulf Svensson : Vill Centerpartiet återigen förverkliga ambitiösa miljöpolitiska målsättningar? Ja, det kan vara på det sättet. Lena Ek, miljöminister, och Roger Tiefensee, menar att det är dags att ta ett globalt miljöinitiativ av nytt slag.

Läs mer!

Breiviks politiska ideologi. Daniel Poohl: Han var dock inte ensam om sin världsbild. Breivik tillhörde en idégemenskap som är viktig att förstå för att bearbeta det trauma som hans terrordåd orsakat och för att förhindra att det händer igen.

Läs mer!

Rättsamhällets seger. Anders Ahlberg: Rättssamhällets strikta principer desarmerar den diaboliska handlingen i Norge. Vad det gäller Anders Behring Breiviks och andras våldsideologi står kyrkan kraftfullt upp för det diametralt motsatta: den tryggt öppna famnen.

Läs mer!

Vapenbutiken – en aktuell bok. Paul Lindberg: Måste västvärldens ekonomi baseras på inkomsterna från vapenhandeln? Går det inte att sälja vapen utan mutor? Författaren Antony Sampson avslöjade vapenhandeln redan 1977.

Läs mer!

Hyggesfritt skogsbruk. Ulf Svensson : Kalhyggesbruk är den vanligaste metoden inom skogsbruket. Många har protesterat, inte minst av miljöskäl. Mats Hagner, har lagt fram alternativa sätt, som ökar lönsamhet och ger miljöfördelar. Kan detta vara möjligt? 

Läs mer!

Jämställdhet är smart politik. Lena Ag: I nära tjugo år har Kvinna till Kvinna stärkt kvinnor i krig och konflikthärjade områden för att deras makt och inflytande ska öka. Utan en röst in i de rum där besluten fattas har de små möjligheter att påverka dagordningen.

Läs mer!

Sverige och Nagoyaplanen. Marie von Zeipel: WWF och Naturskyddsföreningen lanserar en ny rapport som kräver gröna nationalräkenskaper, avveckling av miljöskadliga subventioner, en bättre jordbrukspolitik i EU och mer naturvårdshänsyn i skogsbruket.

Läs mer!

Havens ekosystem pressas. Anna Löfdahl: Vad är havet värt? Vad tjänar vi på att skydda de tjänster som havet ger oss – från mat till att ta upp koldioxid? Vad behöver hända för att stoppa de många och överlappande hoten mot våra världshav? Dessa frågor ställs i en ny studie.

Läs mer!

Hungerkatastrof hotar Sahel. Sofia Klemming Nordenskiöld: Hungerkatastrof hotar Sahel-området i Västafrika. Runt 15 miljoner drabbas av torka. Över en miljon barn riskerar att dö i svält. Nu krävs akuta insatser för att rädda liv och stöd för att bygga upp motståndskraftiga samhällen.

Läs mer!

Lagstiftning för rovdjur behövs. Marie von Zeipel: Rovdjursutredningens har presenterat ett slutbetänkande. Inte minst viktigt är att få en ny och modern viltlagstiftning som stöd för den framtida rovdjurspolitiken, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Läs mer!

Förhindra svält i Sahel. Erika Bergman: Hungerkatastrof hotar Sahel, lika allvarlig som den på Afrikas horn. Snabba insatser kan förhindra svält! 15 miljoner människor riskerar att drabbas av svält. Diakonia drar nu igång en insamling för att bistå drabbade människor i Burkina Faso.

Läs mer!

Vapenexporten ökar dramatiskt. Anna Ek: Vapenexporten till ickedemokratier ökar dramatiskt . Mer än hälften av vapenexporten gick till ickedemokratier . Idag offentliggör regeringen redogörelsen över svensk vapenexport under 2011. Över hälften av svensk krigsmaterielexport under förra året gick till ickedemokratiska länder. Det konstaterar Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen efter att ha analyserat den fullständiga statistiken.

Läs mer!

Utred milisens brott i Libyen. Lisa Olsson: Det Nationella övergångsrådet (NTC) i Libyen måste genast utreda och åtala de ansvariga för kränkningarna mot befolkningen i Tawargha, kräver Amnesty efter att ytterligare en man från staden torterats till döds i ett fängelse i Misrata.

Läs mer!

Erotiken ur Bibeln. Paul Lindberg: I Bibelns berättelser är nakenhet, kroppslighet och erotik ganska omfattande. Konsten återgav textinnehållets visualisering. Erotiken frestade med ren pornografi. Sixtinska kapellet är väl det goda exemplet kring pornografi och dubbelmoral.

Läs mer!

Nr 4–2012–årgång 6

EU och demokratikrisen. Paul Lindberg: Är 30-talet här igen? Rasistiska och främlingsfientliga krafter erövrar platser i Europas parlament. Samtidigt slåss maktpartier utan tydliga ideologier om makten. Seger ska ge makt. Men den viljan kan mer till ett bedrägligt bakåtsträvande.

Läs mer!

Marknaden och behoven. Ulf Svensson : Finns inte ett behov finns det dock krafter som skapar behov. För varje dollar som det amerikanska samhället lägger på hälsoinformation om mat och hälsosam kost, lägger kommersiella krafter 5000 dollar på matreklam. 

Läs mer!

Luftskepp och vindkraftsbyggen. Lars Alfrost: Lyftballonger och luftskepp som tänkbart logistikalternativ vid vindkraftbyggen i avlägsna eller känsliga miljöer. ”Luftskeppens återkomst” visar möjligheten för industriella lyftballonger att lösa transport- och logistikproblem.

Läs mer!

Exportpolitik utan moral. Per Gahrton: Det skamliga vapenavtalet ingicks av försvarsminister Leni Björklund och prinsen Khaled 2005 under Göran Perssons statsministertid. Att sälja ut mänskliga rättigheter utan moral.

Läs mer!

Coctaileffekten. Gunnar Lindgren: Gränsvärden som omger oss, exempelvis för livsmedel, är satta oberoende av om vi samtidigt drabbas av inget, tio eller hundra andra ämnen. Man har hittills agerat som om det är bara ett ämne som vi drabbas av.

Läs mer!

Barnfattigdomen ökar i Sverige. Elisabeth Dahlin: Rädda Barnens rapportering ”Barnfattigdomen i Sverige 2012” , visar att 248 000 barn, eller 13 procent, lever i familjer med låg inkomststandard och beroende av försörjningsstöd enligt SCB:s. Det är 28 000 fler barn än i förra året.

Läs mer!

Bra klädval – bra miljöval. Louise Bjarke: Är du noga med vad du har på dig? Då ska du titta efter plagg märkta med Bra Miljöval. Naturskyddsföreningen lanserar nu nya kriterier för kläder och textilier där vi följer kläderna från fiber till färdigt plagg och kontrollerar att de uppfyller krav.

Läs mer!

Transportpolitiskt fiasko. Ulf Svensson : Riksrevisionens rapport granskade om regeringen gett en korrekt information till Sveriges riksdag angående infrastrukturpolitiken och klimatmålengranskning. Innehållet visar på en dyster bild av sakernas tillstånd och för framtiden

Läs mer!

Biokolmetoden upparbetas. Paul Lindberg: Biokol består av organiskt material, och har använts som jordförbättring. Vi känner till svedjebruk som fortfarande förekommer. Biokol ökar skördarnas tillväxt, och binder koldioxidutsläppen, enligt ny forskning runt om i världen.

Läs mer!

Multiresistent tuberkulos sprids. Malin Lager: 12 miljoner människor har tuberkulos. Siffror tyder på att spridningen av multiresistenta tuberkulosen är mycket större än tidigare beräknats. Den befintliga diagnostiken och läkemedlen är föråldrade och leder till spridning över hela världen.

Läs mer!

Födelseregistrering av barn. Sofia Klemming Nordenskiöld: Plan sätter barns födelseregistrering på FN:s agenda. För första gången antog FN:s Råd för mänskliga rättigheter i en resolution helt ägnad åt frågan om födelsens registrering och rätten till en laglig identitet.

Läs mer!

Begären och viljans triumf. Paul Lindberg: Einstein efterlyste en standardiserad modell för en seriös förståelse av den fysikaliska verkligheten. Samtidigt varnar en annan forskning om människans livsstil som ett hot mot mänskligheten. Det liknar en paradox.

Läs mer!

Nr 3–2012–årgång 6 

Vad döljs bakom vapenhandeln? Paul Lindberg: Skandalpartierna S och M har i samförstånd fört svenska folket och Riksdagen bakom ljuset, med den mest omoraliska sortens ”affärer”. År 2005 inleddes ramavtal med Saudiarabien av statsministern Göran Persson (S). 

Läs mer!

Kollapsens grammatik. Ulf Svensson : Osäkerhet, oro och omvandling är tre ord som speglar vår värld, och som snart kan få nya innebörder. Vi lever vi i en föränderlig värld, och frågan är hur de samhällsförändringar som vi nu upplever kommer att manifesteras?

Läs mer!

Brister i minoritetsrättigheter. Svenska kyrkan: Minoriteter i Sverige har det inte så bra som vi vill tro. Ambitioner följs inte upp och många unga skäms för eller vågar inte visa att de tillhör en minoritet, säger ärkebiskop Anders Wejryd.

Läs mer!

Tre tankar i huvudet. Lars Ingelstam: Kortare arbetsvecka och individuell flexibilitet för arbetsåldern, förutsätter högt förtroende mellan facket, arbetsgivarna och statsmakten – och en viss ny lagstiftning. 

Läs mer!

Vapen i Sverige och världen. Lars Ingelstam: Sverige är en av världens största vapenexportörer, per capita räknat. Vapnen används just i dag i krigförande länder runt om i världen. Läs ett utdrag ur kapitel 8 – Från vitöga till drönare: om våldets avpersonalisering.

Läs mer!

Nej till slamspridning. Gunnar Lindgren: Ren Åker – Ren Mat har låtit göra en enkät med 787 svarande. Av dem sade 98,7 procent nej till slam på åkermarken, medan 1, 3 procent svarade ja till slamodling. Slammet är  restprodukterna från reningsverken.

Läs mer!

Från tillväxt till utveckling. Birger Schlaug: Har vi idag andra behov än de som ekonomisk tillväxt kan medföra? Är det till och med så att ekonomisk tillväxt i ett visst utvecklingsskede tenderar till att bli oekonomisk – rent av destruktiv för både människa och miljö?

Läs mer!

Varje tanke har en kraft. Kent Lagerquist: Låt oss lysa upp vägen för varandra och tillsammans återföra livet på jorden till det paradis det borde kunna vara. Jorden är trots accelererande skövling ännu otroligt vacker. Och allt är faktiskt möjligt – tillsammans är vi oslagbara!

Läs mer!

Joseph Kony måste gripas. Elisabeth Löfgren: Gripandet av Joseph Kony, ledare för Herrens motståndsarmé (LRA), måste ske enligt normen för mänskliga rättigheter. Det säger Amnesty International i samband med filmen Kony 2012, från organisationen Invisible Children.

Läs mer!

Eurovision Song Contest. Jacob Bomgren: Ungdomsaktivister gripna och misshandlade efter fredliga demonstrationer. Azerbajdzjanska myndigheter måste omedelbart utreda händelserna kring demonstrationen i huvudstaden Baku, då fyra aktivister misshandlades av polis, uppmanar Amnesty International.

Läs mer!

EU plundrar afrikas fiskevatten. Anna Havula: Greenpeaces kartläggning visar att EU:s subventionerade fabrikstrålare plundrar Västafrikas vatten. De över hundra meter långa europeiska fabrikstrålarna dammsuger haven utanför Västafrikas kust på fisk.

Läs mer!

Sägenomspunna Samarkand. Paul Lindberg: Alexander den store hade sitt lystmäte till Samarkand, och erövrade staden år 329 f .v.t. Under 900-talet fram till mongolernas erövring av Sogdiana (1220-talet) blomstrade landet under en samarbetande högcivilisation. 

Läs mer!

Nr 2–2012–årgång 6

Det omöjliga uppdraget. Ulf Svensson : År 2020 ska Sveriges Riksdag lämna över ett samhälle, med lösta miljöproblem till nästa generation. Generationsmålet är ett bindande löfte  med innehåll av sju av riksdagen beslutade mål för miljöpolitiken.

Läs mer!

Tre tankar i huvudet. Lars Ingelstam: Kortare arbetsvecka och individuell flexibilitet för arbetsåldern, förutsätter högt förtroende mellan facket, arbetsgivarna och statsmakten – och en viss ny lagstiftning. 

Läs mer!

Vapen i Sverige och världen. Lars Ingelstam: Sverige är en av världens största vapenexportörer, per capita räknat. Vapnen används just i dag i krigförande länder runt om i världen. Läs ett utdrag ur kapitel 8 – Från vitöga till drönare: om våldets avpersonalisering.

Läs mer!

Albert Speers veklighetsflykt. Paul Lindberg: Speer: ”Jag anser att min största skuld ligger i att jag gav mitt tysta medgivande till Förintelsen på miljontals judar.” Speers erkännande att även han var skyldig till Förintelsen. Dessa ord under Nürnbergrättegången hade lett till döden.

Läs mer!

Nygammal farkosteknologi. Ulf Svensson : Luftskepp kan komma att minimera infrastrukturkostnaderna och därmed reducera olika typer av naturkostnader. Exempelvis kostnader för ekosystemtjänster, biologisk mångfald och CO 2 utsläpp. Läs artikeln och rapporten!

Läs mer!

Makaronesiens trädgårdar. Paul Lindberg:  Makaronesien, ”de välsignade öarna”. Runt om på de atlantiska öarna har det anlagts vackra botaniska trädgårdar. Den största av dem anlades 1952, på Gran Canaria, av svensken Erik Svensson. Han blev berömd bland botaniker.

Läs mer!

Framtiden och åldrandet. Paul Lindberg: Med 127 miljoner invånare kommer Japan år 2110 ha omkring 50 miljoner invånare, enligt officiell japansk demografisk forskning. Den rika världens befolkning minskar, med ökning av åldringar, men som planas ut till ett balansförhållande.

Läs mer!

Att rädda liv – till vilket pris? Malin Lafer: I boken ”Humanitarian Negotiations Revealed” resonerar Läkare Utan Gränser kring de svåra dilemman humanitära organisationer ställs inför. Är det rätt att förhandla med grupper som al Shabab för att få verka i Somalia. Boken är gratis.

Läs mer!

Volvo och WWF i samarbete. Marie von Zeipel: Volvo Anläggningsmaskiner och Volvo Bussar ansluter sig till samarbetet med WWFs globala program Climate Savers. Koldioxidutsläppen ska minskas med 30 miljoner ton från bussar, lastbilar och anläggningsmaskiner, som tillverkas till och med år 2014.

Läs mer!

Hunger hotar miljoner barn. Anders Maxson: Det vi ser är ett resultat av de stigande matpriserna på många håll i världen. Varje timme dör 300 barn på grund av undernäring, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.

Läs mer!

Hushållen och klimatet förlorare. Louise Wileen Bjarke: En granskning som gjort av Riksrevisionen visar att hushållen får betala mycket mer än näringslivet för sina utsläpp. Detta frångår riksdagens princip om att förorenaren ska betala. Naturskyddsföreningen är kritisk till regeringens skeva skattepolitik.

Läs mer!

Nr 1–2012–årgång 6 

Rättvisans betydelse. Paul Lindberg: Behoven för en demokratiutveckling med kraftfullare tag är angelägnare än någonsin. Demokrati- och rättvisefrågan tycks vara lösningen på en stor del av hela världsordningens deformering.

Läs mer!

Ekonomin på plats. Ulf Svensson: Lars Ingelstams bok, ”Ekonomi på plats”, 2006. har ett tidsperspektiv. Den är jordnära, konkret och omstörtande. Den har dessutom blivit högaktuell genom diskussionen om sänkt arbetstid som framförallt miljöpartisterna internt diskuterar om. 

Läs mer!

Att vara kristen humanist.

Paul Lindberg: I Föreningen Kristen humanism hittar jag meningen och gemenskapen med det jag sökt sedan jag blev troende. Religionsdialogen, välviljan och öppet lärande människor emellan. Jag tror det tillhör den sökande människans tillblivelse.

Läs mer!

Bosättarvåld i Israel. Erika Bergman: Israeliska myndigheters olagliga husrivningar på Västbanken och Östra Jerusalem har ökat. De har tvångsförflyttat ett rekordstort antal palestinska familjer. Det rapporterar Diakonia och ett 20-tal människorättsorganisationer 

Läs mer!

EU granskar svensk vargpolitik. Louise Wileen Bjarke: EU-kommissionens uttalande om svensk vargjakt betyder att miljökommissionären Janez Potocnik anser att regeringens beslut om skyddsjakt är ett steg i rätt riktning, men förklarar att de ser efter den svenska rovdjurspolitiken.   

Läs mer!

Färre dödsstraff i världen. Elisabeth Löfgren: Även om antalet avrättningar minskar, fortsätter ett antal länder att döma människor till döden och avrätta för icke våldsbrott som; narkotikabrott, ekonomiska brott, sexuella relationer och blasfemi.

Läs mer!

Romer i Europa behandlas illa. Elisabeth Löfgren: Romer är en av Europa äldsta etniska minoriteter och cirka 10-12 miljoner lever i  47 länder som är medlemmar i Europarådet. De har utsatts för allvarlig diskriminering och utgör en av de mest utsatta grupperna i Europa.

Läs mer!

Sann mot sig själv. Helene Egnell: Nu är den här, "Sann mot sig själv – öppen mot andra", Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar.  

Läs mer!

Philip 12 år missar skolan. Anette Emanuelsson: Bristen på mat är fortfarande stor på Afrikas horn och det drabbar inte minst många skolbarn som missar en betydande del av skolåret. Men nu kommer regnen vilket väcker hopp inför årets skörd.  

Läs mer!

Arabiska frihetskampen. Elisabeth Löfgren: År 2011 blev ett år när miljontals människor i alla åldrar, unga och ofta kvinnor i främsta ledet, för att kräva förändring. De möttes med extremt våld från makthavarna som  fortsatt att njuta och slösa bort maktens frukter.  

Läs mer!

Åter verksamhet i Pibor. Malin Lager: 60 personer ur personalstyrkan saknas och Läkare Utan Gränser är mycket oroade för deras välbefinnande. Massor av människor, inklusive många av våra anställda söker efter familjemedlemmar i bushen. Alla fruktar det värsta.

Läs mer!

Folkmordet på armenierna. Carolina Alpin: Göran Gunner, vid Svenska kyrkans forskningsenhet, har skrivit en bok om folkmordet på armenierna 1915-1916. Den visar vilken kunskap som fanns i Sverige om folkmordet när det pågick. Boken kom ut 17 januari i år.  

Läs mer!

Utlämningsstopp till Jordanien. Elisabeth Löfgren: Europadomstolen för mänskliga rättigheter stoppar Storbritanniens planerade utlämning av den jordanske medborgaren, Omar Othman. Han skulle inte få en korrekt rättegång om han utvisades till Jordanien. 

Läs mer!

Nr 8–2011–årgång 5 

Skräcken för ålderdomen.  Ulf Svensson: Carema Care spricker som en pissig blöja. Det är knappast gamlingarna som står i fokus, utan snarare  är det vinster, hemliga bonusar, skatteplanering och munkavlar. Frågan är hur länge som detta marknadens spektakel kommer att hålla på. Vem ska protestera?

Läs mer!

Parshat Bereshit 5772. David Lazar: Stockholms rabbin gjorde under tjugo år en improviserad undersökning i Israel på hur människor minns skapelseberättelsen i Toran. Frågorna som ställdes gällde skapelseberättelsens struktur. Och vad medlemmarna kunde minnas om hur kvinnan skapades? Svaren ges i en predikan.  

Läs mer!

Arbeta mindre – må bättre. Paul Lindberg: Självklart vill människor ha ett materiellt gott liv. Men när materialism tar helt överhand och köpsuget accelererar, så visar det sig i alla undersökningar att människor inte alls blir lyckligare av denna tragiska och andefattiga cirkel.

Läs mer!

Om hjärta och erfarenhet. Lars Ingelstam: I barndomshemmet fanns det två slag av brevpapper. De låg i varsitt fack bredvid pappas gamla reseskrivmaskin. På det ena stod hans namn, adress och yrkestitel. På det andra: Kommittén för humanistisk orientering vid teknisk utbildning.

Läs mer!

Grönt recept mot skuldkrisen. Per Gahrton: Det flesta stora samhällsomvälvningar växer fram ur kriser. Därför är den pågående skuldkrisen inte bara negativ utan också ett tillfälle att greppa för alla som redan tidigare varit övertygade om att den dominerande liberalkapitalistiska tillväxtmodellen är ohållbar.

Läs mer!

Allaktivitetshuset mitt i byn. Ulf Svensson : För många år sedan hade jag idén ”Pappor på restaurang”. Varför gå till en känd hamburgerkedja, tugga luft och ha det lite lagom trist när man tillsammans med andra singelpappor med barn kunde laga mat och umgås, utveckla nya kontakter och ha det allmänt trevligt!

Läs mer!

"Vår tids största utmaningar". Anders Wijkman: László Szombatfalvy pekar i sin bok på bristen av riskvärdering i debatten. Han konstaterar att när det gäller klimatet, undviker vi sorgfälligt att diskutera risker Det är naturligtvis ytterst ett svek mot kommande generationer.

Läs mer!

Nya arter hotas i Östafrika. Marie von Zeipel: Hundratals nya arter upptäckta i Östafrikas urskogar hotas nu av illegal avverkning. En elefantsnabelmus, en babianliknande apa som ger ifrån sig ett skällande läte och en grön dvärgkameleont. De är några av de 400 nya arter som upptäckts under de tio senaste åren.

Läs mer!

Två viktiga avhandlingar . Ulf Svensson : Imploderande kyrkoförsamlingar visar att det står mycket illa till och vi har svårt att se vad som krävs för att göra en förändring till något bättre. Hoppet står kanske till enskilda medlemmar som vill något, organiserar sig och tar initiativ.

Läs mer!

Strategi för Nagoya nu! Louise Wileen Bjarke: Ett år sedan det globala avtalet i Nagoya om en räddningsplan för den biologiska mångfalden fattades. Ändå saknar Sverige en konkret strategi för att nå dit. Åtta miljöorganisationer skrev en gemensam debattartikel i Göteborgsposten om vikten av att följa Nagoyaavtalet.

Läs mer!

Hur mår planeten Jorden? Paul Lindberg: Globala överenskommelser utan nationalt agerande, förändrar inte klimatkrisen. Därför måste nationella krislösningar starta nu. Kravet på globala överenskommelser, enbart, kan vara svepskäl från den rika världen, för att kunna kringgå behoven av att behöva agera nationellt och lokalt.

Läs mer!

Tvångsförflyttningar i Burma. Erika Bergman: Militariseringen i landet fortsätter att utgöra ett hot mot människors säkerhet i regionen. Som en konsekvens av det lever en stor del av befolkningen i fattigdom. Under året som gått tvångsförflyttades det största antalet människor sedan undersökningarna började 2002.  

Läs mer!

Ensam-kommande barn. Anders Maxson: Nästan varannan lärare saknar stöd kring ensam-kommande barn. Flyktingbarnen får inte den skolundervisning som de har rätt till enligt Barnkonventionen och svensk lag. Det visar Rädda Barnens och UR:s nya enkätundersökning bland 348 lärare. 

Läs mer!

EU-regler vapenexport. Rolf Lindahl: I rapporten MENA avslöjas att flera EU-länder, däribland Sverige, varit med och beväpnat stater i Nordafrika och Mellanöstern där kampen för demokrati och mänskliga rättigheter pågår. Rapporten uppmanade till skärpning av EU:s exportregler.

Läs mer!

Krisens Somalia är inte över. Malin Lager: Möjligheten att nå fram med hjälp till de som drabbas av hunger och stridigheter i Somalia har förbättrats. Men fortfarande är problemen med att svara mot det stora hjälpbehovet hos somalier som flytt till Etiopien stora, varnar Läkare Utan Gränser.

Läs mer!

Pensionärer, guld och gröna...  Paul Lindberg: Inför pensioneringen inbjuds blivande pensionärer till hejiga och glammiga informationsmöten arrangerade av propagandaministeriets föryngringsenhet. Med hurtiga tal slagord som ”det måst få vara pensionärens rättighet att jobba livet ut”.  

Läs mer!

Nr 7–2011–årgång 5

Occupy Wall Street-rörelsen. Paul Lindberg:  Tea Party-rörelsen och deras ideal bekämpas nu öppet på gator och torg. Detta på grund av att bildade människor tröttnat på den banala och låga argumentationen, som uttalats av högerextrema republikaner.

Läs mer!

Dynamik eller dynamit? Ulf Svensson : Det pågår en animerad debatt med anledning av prästen H B Hammars uppmärksammade artikel i SvD om att kyrkor borde sprängas för att spara pengar. Eller alternativt läggs i malpåse eller säljas ut för annan användning med flera förslag.

Läs mer!

Värdefulla stenar. Paul Lindberg: Sökande människor kan vara som oslipade diamanter, men som kan slipas och bli till medan de passerar jordelivet. Jesus var den värdefulla sten som byggherrarna ratade.

Läs mer!

Att sätta ekonomin på plats. Lars Ingelstam: I ett samhälle somprioriterar "köpkraften" kommer alltmer att utveckla en kombination av egoism och enögdhet som kallas girighet – och som redan för många hundra år sedan utnämnts till en av dödssynderna.

Läs mer!

Tio år i Afghanistan. Christoffer Burnett-Cargil: Intervjuer genomförda i 14 av Afghanistans 34 provinser har visat att på kliniker existerar ingen akutsjukvård, beroende på bristen av kompetent personal. Många blir feldiagnostiserade med flera fall av dödlig utgång. 

Läs mer!

Avsatta partiledare. Per Gharton: Vilka partier berikar egentligen den representativa demokratin idag? Att Kristdemokraterna blir det fjärde partiet efter riksdagsvalet som sparkar en motvillig partiledare är knappast en vild gissning.

Läs mer!

Klimatsamtalen i Panama. Erika Bergman: Klimatfrågan är en ödesfråga – ändå ser vi att politikerna saknar ambition att gå vidare och nå en uppgörelse. Man schackrar med fattiga människors och kommande generationers överlevnad. Det säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.  

Läs mer!

Tunisien friger alla fångar. Elisabeth Löfgren: Uppgifterna att Tunisien har släppt alla politiska fångar välkomnas av Amnesty. Bland dem fanns två samvetsfångar som varit "adopterade" av Amnesty, journalisten Fahem Boukadous och aktivisten Ben Abdallah. Bägge har suttit fängslade sedan 2008. 

Läs mer!

Våldsamma upplopp i Sverige. Paul Lindberg: Rapport initierad för projektet Trygghet och säkerhet i utsatta områden. Frågor kring social oro, utanförskap och konsekvenserna för säkerheten i samhället. Huliganism, ungdomsbråk, stenkastning mot polis, anlagda bilbränder. Våldet måste stävjas i tid.

Läs mer!

Kolera ökar kraftigt . Malin Lager: Läkare Utan Gränser larmar att kolera ökat i Haitis huvudstad Port-au-Prince. I slutet av augusti hade 446 000 smittats, och 6 300 hade avlidit, enligt lokala hälsovårdsmyndigheter. Läkare Utan Gränser har behandlat nästan 160 000 patienter.

Läs mer!

Nr 6–2011–årgång 5

Tillväxtens behov och gränser. Paul Lindberg:  Vad behöver vi – marknaden eller demokratisk planering? Båda behövs säkert! Ett bra samhälle är en dualistisk mångfald – om samhället regleras i civiliserade former, för det allmännas bästa. 

Läs mer!

Biskopar mot vapenhandel. Svenska kyrkan: 14 biskopar har tillsammans ställt sig bakom en multireligiös deklaration till stöd för ett internationellt vapenhandelsavtal inom FN. I Sverige drivs frågan framför allt av Kristna Fredsrörelsen och Göteborgsprocessen.

Läs mer!

Den pinsamma säkerheten. Imi Markos : En känd professor vid universitetssjukhuset i Wien ställde en etisk och moralisk fråga till läkarkandidaterna för en tid sedan: – En kvinna är havande i andra månaden. Hon är liksom hennes make alkoholist och båda har gonorré – vad skulle ni göra? 

Läs mer!

Delad eller halverad församling. Ulf Svensson : En motion till kyrkofullmäktige i Oskarshamns församling har upprört känslorna till bristningsgränsen. Protester mot behandlingen av sin tidigare kyrkoherde Mats-Ola Nylén. 

Läs mer!

Kunskap eller kunskapskontroll? Lars Ingelstam: Genom friskolorna förs ekonomiskt vinstintresse in i en tävlan om eleverna. Det ger incitament att sätta ”glädjebetyg” för att göra friskolan mer attraktiv,. vilket varenda ekonomistuderande kan upplysa om.   

Läs mer!

En solidarisk arbetslinje. Lars Ingelstam/ Bengt K Å Johansson: I den s.k. "dragspelsmodellen", med "arbetsdelning" är alla anställdas intressen i princip de samma. Med tilltagande arbetslöshet skulle ingen behöva bli ställd ”utanför”.

Läs mer!

Tro och verkligheten. Paul Lindberg: Inledningstexten för skriftsamlingen Ljuset inom dig, kring andliga perspektiv och reflexioner som publicerats i Rikare Liv sedan 2007. Samlingen utgör 25 skrifter, eller essäer, med omkring 430 sidor.

Läs mer!

Skänk en lunch till Afrika!. Erika Bergman: Kd-ledaren Göran Hägglund och S-ledaren Håkan Juholt och andra politiska ledare ger sin lunch till svältdrabbade kvinnor, barn och män på Afrikas horn. Det kan du och dina kollegor också göra!

Läs mer!

Stoppa Syrienavvisningarna. Jan Gillegård: Migrationsverket beslutade så sent som för någon vecka sedan att utvisa personer till Syrien, säger Peter Weiderud, ordförande för Tro och solidaritet. Han kräver att Migrationsöverdomstolen snabbt fattar ett beslut om att detta ska upphöra.  

Läs mer!

Galkayo i Somalia. Malin Lager: I slutet av förra veckan bröt våldsamma strider ut i Galkayo i centrala Somalia. 18 personer tros ha omkommit och Läkare Utan Gränser vårdar sårade efter stridigheter, och har hittills behandlat omkring 80 sårade på två sjukhus i staden.

Läs mer!

Nr 5–2011–årgång 5

Behovet av fler miljöpartier. Paul Lindberg:  Om det är sant att den globala uppvärmningen ökar så måste frågan ställas: varför görs det inte mer för att rädda planeten? Fredrik Reinfeldt uttalade att han inte gick till val på frågan om den globala uppvärmningen – cynism in absurdum.

Läs mer!

Islamiska riket al-Andalus. Mohammad Fazlhashemi: I boken Vems Islam visar författaren hur synen på islam förändrats genom historien, och ger samtidigt insyn i debatten inom islam av i dag. Utdrag ur kapitlet Det andalusiska fenomenet.  

Läs mer!

Om fenomenet människan. Paul Lindberg: När bristen på kärlek och rättvisa blir för stor rämnar tillvaron i människornas relationssystem. Att bli till som människa tillhör därför den nödvändiga och ändamålsenliga utvecklingen. 

Läs mer!

Stockholm Pride 2011. Paul Lindberg: Kärlek och rättvisa över alla gränser. När bristen på kärlek och rättvisa blir för stor rämnar tillvaron i människornas relationssystem. Att bli till som människa tillhör därför den nödvändiga och ändamålsenliga utvecklingen.

Läs mer!

Ekonomi utan tillväxt. Rikard Warlenius: Förord till Mikael Malmaeus rapport Ekonomi utan tillväxt, som visar att koldioxidutsläppen måste minska progressivt i takt med ökad tillväxt, men betydligt mer eftersom vi redan ligger på skuldkontot.

Läs mer!

George Bushs illegala tortyr. Paul Lindberg: Överväldigande bevis mot Bushadministrationens tortyr tvingar president Barack Obama att begära en brottsutredning angående anklagelser om maktmissbruk. 

Läs mer!

Strängnäs domkyrka. Paul Lindberg: Våra kyrkor och dess historia kan för den intresserade bli härliga sommarupplevelser och trevliga utflyktsmål. Med en termos kaffe och några mackor får man en rik men billig semester. 

Läs mer!

Nyfattigdomens verklighet. Hans-Erik Nordin: Vårt engagemang motiveras av barnens särställning i kristen tro, liksom Jesus omsorg om dem som lever i utsatta situationer. Rikare Liv publicerar biskopens artikeln som en påminnelse.

Läs mer!

Afrikanska barns rättigheter. Helena Mehra: 120 miljoner barn lever på gatan, varav  45 miljoner av dem finns i Afrika. Plan uppmanar alla afrikanska länder och likaså alla organisationer som arbetar med barns rättigheter i Afrika, att använda den Afrikanska barnrättsstadgans kraft i sitt arbete. 

Läs mer!

Dumpning övergöder Östersjön. Katarina Herou: WWF är besvikna över den internationella sjöfartsorganisationens – International Maritime Organization (IMO) – som försenat förbudet mot dumpning av avfallsvatten från passagerarfartyg i Östersjön. WWF har länge arbetat för ett förbud.

Läs mer!

Häv restriktionerna i Somalia. Malin Lager: I samband med den förvärrade undernäringskatastrofen i Somalia vädjar nu Läkare Utan Gränser till alla involverade parter i Somalia att utöka hjälpinsatserna och häva restriktionerna i landet.

Läs mer!

EU och rättvist klimatavtal. Erika Bergman: Klimatförhandlingarna som ajournerades i Bonn blev en besvikelse för de som hoppats att EU skulle visa ledarskap. Sverige och EU sviker u-länderna och visar liten konkret handling för att världen ska få ett rättvist klimatavtal.

Läs mer!

Kyrkoherden och politikerna. Ulf Svensson : När man granskar händelserna kring avgången av förre kyrkoherden Mats-Ola Nylén i Oskarshamn är det som ett eko från övriga kyrkoherdeavgångar vi undersökt.

Läs mer!

Farliga partiklar på Hornsgatan. Louise Wileen Bjarke: Länsstyrelsen i Stockholms län ger Naturskyddsföreningen rätt om Hornsgatans skrämmande höga luftföroreningshalter och skriver i ett beslut att Stockholms stad måste komma till rätta med partiklarna i luften.

Läs mer!

Afrika utbildas mot torkan. Rigmor Engerstam: Torkkatastrofen i östra Afrika är den värsta på sextio år. Drabbade länder är bland andra Etiopien, Somalia, Djibouti, Kenya och Uganda. Svårast är situationen i Somalia, där svält råder i flera regioner. 

Läs mer!

Nr 4–2011–årgång 5

Stolthetens kyrka. Paul Lindberg: Eva Brunne, biskop i Stockholm stift är stolt över Svenska kyrkan. När hon blev vald till biskop protesterade en kyrkodignitär från utlandet och bad ärkebiskopen att hindra Brunne från biskopsämbetet. 

Läs mer!

Röst åt kyrkans medlemmar. Paul Lindberg:  Enligt en medlemsundersökning efterfrågas en kyrka som tar fasta på samhällets sociala problem och som aktivt tar ställning för samhällets utsatta – diakoni. Men också en kyrka som ser människors längtan att finna en mening med livet.  

Läs mer!

Den gode herden. Cecilia Melder: Det är den gode Herdens söndag, men kära nå`n, vad ska vi med en Herde till. Man kan ju få sig en alldeles egen coach?! Det är bara att välja sort: jobbcoach, relationscoach, livsstilscoach eller varför inte en hederlig fotbollscoach?

Läs mer!

John Lapidus kommande bok. Paul Lindberg: John Lapidus kommer i november ut med en ny roman – Sverige 2017. "I Tyskland vill den nystartade Rörelsen införa ett samhällssystem som frigör tid och minskar kapitalets makt över människor och miljö. Nu föds samma tanke även i Sverige."

Läs mer!

Ny Arktiskrapport. Ulrika Jönsson Belyazid: Ny forskningsrapport visar mer omfattande effekter av klimatförändringen i Arktis än väntat. Kraftigt reducerat snötäcke, kortare vintersäsong och tinande tundra.

Läs mer!

Riskbolag åderlåter vården. Paul Lindberg: Riskbolag gör miljardvinster i vården. De köper upp vårdenheter, skolor och omsorg –  väl- färdens kärna. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting gick 10,2 procent till privata bolag år 2009. 

Läs mer!

Jesus med olika synsätt.  Anders Wejryd: Vi ser på Jesus men står inte på samma punkt. Fullkomliga lösningar brukar saknas hitom himlen men nu satsas mer tid och kraft på sjukförsäkringsfrågan. 

Läs mer!

Forskare om luftskepp. Ulf Svensson : I Storbritannien granskas framtidens transportlösningar. En del av forskningen handlar om luftskepp och liknande lättare-än-luft lösningar och möjligheterna av att använda dessa i framtiden.

Läs mer!

Det nya tyska undret. Per Gahrton: Från insikten om kärnkraftens risker går en rak linje till den enorma satsning på alternativenergi som skett i Tyskland. Sveriges fastlåsningen vid gammalenergi är däremot ett skandalöst faktum.

Läs mer!

Stockholmsgytter. Paul Lindberg: Fotogalleri: Stockholm tillhör en av världens ledande turiststäder. Staden rankades som världens nionde populäraste turistmagnet, enligt de globala turistjournalisternas bedömningar. 

Läs mer!

Kärnkraftsanhängare på dekis. Eia Liljegren-Palmaer: Dessa säkra kärnkraftsreak- torer som bara blir säkrare och säkrare för varje ny incident och vid varje ny olycka! Det råder en slags desperation från kärnkraftsförespråkarnas sida.

Läs mer!

Mästarens blick. Paul Lindberg: Ekonomiprofessorn Ingeman Arbnor har gett ut den lilla boken Mästarens blick – om hantverkets själ och kvaliteter. Det handlar om ett hantverksintresse, som han delar med andra själsfränder. 

Läs mer!

Vilsenhetens epidemiologi. Paul Lindberg: Varför mår vi inte bättre än vi gör när vi samtidigt är så friska? Frågan ställs av Cecilia Melder i sin doktors- avhandling Vilsenhetens epidemiologi. Hon föreslår en existentiell hälsodimension för vården.

Läs mer!

Edward Burtynsky. Jens Hollingby: Fotografiska museet; jättestäder med ohämmad tillväxt, oljeborrtorn på dammiga och karga slätter, övergivna vrak efter oljetankers – landskap formade av vår oljeförbrukning.

Läs mer!

Utred brotten i Egypten. Elisabeth Löfgren: De egyptiska säkerhetsstyrkorna som i årtionden brutalt förtryckt egyptier måste ställas till svars, säger Amnesty i en rapport om hur undantags- tillståndet missbrukats under Mubarak styre.

Läs mer!

Kaffebönder i Nicaragua. Björn Lindh: Johan Ernst Nilson planerar sitt största äventyr någonsin; att resa från Nordpol till Sydpol. Han kommer bl.a. att besöka förmånstagare till Postkod- Lotteriet, bland nicaraguanska kaffebönder.

Läs mer!

Stoppa vapenexporten. Maria Hagelby Odbratt: Sverige godkänner idag krigs- materielexport till varannan diktatur i Nordafrika och Mellanöstern. Under 2010 sålde Sverige krigsmateriel för 1,3 miljarder till tio diktaturer.

Läs mer!

Ta ställning partier. Erika Bergman: Ingen vapenexport till människorätts- förbrytare! SKR, Diakonia, Amnesty och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen uppmanar partierna att lägga korten på bordet i vapenexportfrågan.

Läs mer!

Varannan svensk släckte. Marie von Zeipel: Nytt globalt rekord för världens största klimatmanifestation Earth Hour. Totalt deltog 135 länder och 5 000 städer i alla världsdelar. Enligt Sifo-undersökning släckte varannan svensk ljuset.

Läs mer!

Stora Enso och miljöbrott. Ellie Cijvat: Stora Enso anklagas för miljöbrott och korruption . Bolagets vinst från 2010 på 817 400 000 euro har bl.a. uppkommit genom att de brutit mot miljö- och arbetslagstiftningen och brottsbalken i Latinamerika.  

Läs mer!

Nr 3–2011–årgång 5

Luftskepp kommer lastat.  Thomas Olofsson: Kan luftskepp ersätta lastbilar för att transportera malm från gruvan i Kaunisvaara till järnvägen i Svappavaara? En förstudie ska se om det är effektivare, billigare och skonsammare mot miljön

Läs mer!

Livet eller kärnkraft?  Paul Lindberg: Alternativa ekologiska lösningar kan skingra hoten från global uppvärmning och atomavfall om vi agerar nu! Lösningen gäller först och främst en human kvalitetsintensiv energihushållning.

Läs mer!

En politisk partilös kyrka.  Paul Lindberg: Låt Svenska kyrkan få vara kyrka, men i en demokratisk och innerlig Jesustolkning, och som leds av sina stift och inte av politiska partier.  

Läs mer!

Därför säger vi nej till rasism. Daniel Calero Davyt: Hur kan vi i Svenska kyrkan bidra till att stävja främlingsfientliga tongångar i samhället och i kyrkan? Den frågan är själva motorn i kampanjen Nej till rasism. Vi är angelägna att göra skillnad för en bättre värld.

Läs mer!

Hotande global matkris. Jacques Diouf: Jordbruksproduktionen i världen måste öka kraftigt. För detta krävs ökat utvecklingsbistånd och rättvisare internationell handel, skriver Jacques Diouf, generaldirektör för FN-organet FAO.

Läs mer!

Dålig sjukförsäkringsreform. Sveriges Kristna Råd: Svårt sjuka människor måste kunna få sin sjukpenning förlängd utan att behöva ge sig ut och söka jobb under sin sjukskrivning. Människor ska inte ställas utan försörjningsmöjligheter.

Läs mer!

Barnfattigdom och vuxenrika. Ulf Svensson : Rapporterna om barnfattigdomens utbredning är egentligen inget nytt. Av någon anledning har ämnet återigen kommit upp på dagordning vilket är utmärkt. Frågan är varför det händer så lite inom detta område.

Läs mer!

Kärnkraft och entropilagen. Gunnar Lindgren: De radioaktiva ämnena i en kärnreaktor är så farliga för människor och annat levande, att de måste hållas inneslutna både under driftstiden och under all framtid vid slutförvaringen.

Läs mer!

Elfenbenskusten paralyserad. Malin Lager: Elfenbenskusten upplever en ny spiral av våld som hotar befolkningens tillgång till vård. De strider som rasar i Abidjan och i västra delarna av landet har gjort att tiotusentals människor tvingas på flykt.

Läs mer!

Stöd Libyen utan vapeninsats. Annika Hjelm: Risken är avsevärd att kriget i Libyen blir långvarigt och de civila förlusterna stora. Sverige bör aktivt verka för ickemilitära insatser.

Läs mer!

Världens dödsdomar. Elisabeth Löfgren: Antalet länder som avskaffat dödsstraffet fortsätter att öka, men antalet länder som genomförde avrättningar under 2010 ökade. Dödsdomar avkunnades i minst 67 länder, en ökning mot tidigare.

Läs mer!

Carlgrens falska optimism. Torbjörn Vennström: Under senaste årens klimat- debatt har miljöminister Andreas Carlgren sagt att vi ska inte flyga mindre, vi ska flyga mer, men miljövänligt; om 20 år ska hela bilparken vara fossilfri så vi kan fortsätta köra bil som vi brukar.

Läs mer!

Nr 2–2011–årgång 5

Passionerad–dåligt samvete? Paul Lindberg: Har du dåligt samvete på grund av världens ohälsotillstånd? Blir du deprimerad? Eller bryr du dig inte? Många får faktiskt en positiv och lidelsefull glädje när de märker att de tillsammans med andra kan förändra nuvarande situation – om än aldrig så lite.

Läs mer!

Folkkyrkans framtid. Ulf Svensson : Nu ökar styrkan i debatten om kyrkan. Frågan är vad som är problemet. Flera debattörer, inklusive ärkebiskop Anders Wejryd och andra biskopar, ger sig nu in i debatten med perspektiv. En aspekt som saknas är makten över kyrkan och demokratin.

Läs mer!

Gammalt blir som nytt. Ingemar Siby: Privatisering och utförsäljning av våra gemensamma tillgångar är inget nytt. Nu säljs sjukhus, skolor, statliga företag m.m. ut på löpande band. Ofta till underpris. På 1600-talet var indrivning av skatter privati- serat. Resultatet blev oekonomiskt för staten. 

Läs mer!

Tusen och en natt. Paul Lindberg: Spännande Star Wars-arkitektur, designat efter maktmänniskors drömmar. Med rikliga gas- och oljeinkomster, högt utbildade medborgare och med billig arbetskraft, skapas imposanta palats som överträffar sagans tusen och en natt.

Läs mer!

Sven-Bernhard Fast. Anna Jonasson: Ny Biskop i Visby stift. Han tycker att kyrkan borde ta ett större ansvar för de utsatta och vill satsa på fördjupade relationer för att skapa enhet.

Läs mer!

Martin Modéus. Anna Jonasson: Ny Biskop i Linköpings stift. Han tycker om när det är högt i tak och vill satsa på att utveckla mänskliga relationer. Det första han tänker göra är att träffa människor med olika tankar om kyrkan för att lyssna in det väsentliga.

Läs mer!

Självmordstankar. Kristiina Ruuti: Tankar på att ta sitt liv ger skam- känslor. Oro över egen eller närståendes sjukdom, relationsproblem, sorg och ensamhet. Det är de vanligaste samtalen till Svenska kyrkans jourtelefoner. Självmordssamtalen ökade under lågkonjunkturen.

Läs mer!

Vad är SAP:s viktigaste bidrag? Per Gahrton: Två solidariteter mellan människor. Ena sidan: natur, växter, djur, det ekologiska systemet. Och andra sidan: dagens generationer och kommande generationer. Dessa två solidariteter är det gröna tänkandets bidrag till byggandet av framtidssamhället.

Läs mer!

Regeringen anmäls till EU. Lars Igeland: Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) överklagar regeringens nationella transportplan till EU-kommissionen. Planen är inte bara otillräcklig för klimatmålet och tågtrafikens behov. Den är dessutom olaglig då den bryter mot EU:s lagstiftning.

Läs mer!

Riksrevisionens rapport. Pernilla Eldblom: Riksrevisionen granskar Statens köp av uttsläppskrediter. Regeringen har inte klargjort hur många utsläppskrediter som ska köpas och när. Energimyndigheten saknar i många fall dokumentation av sitt arbete med både riskhanteringen.

Läs mer!

Otydligt i klimatpolitiken. Torbjörn Vennström: Regeringens otydlighet är all- varligt mot bakgrund av senaste klimatforskningen. Det handlar om katastrofala förändringar som drabbar hundra miljontals människor och hela ekosystem på vår jord

Läs mer!

FN:s kvinnokommission, NY. Jenny Haraldsson Molin: FN:s Kvinnokommission – ett av de viktigaste globala mötena för kvinnoorganisationer, FN:s Kvinnokommission i New York. Plan Sverige finns på plats för att bevaka mötet och hoppas att Sveriges regering lyfter frågor för flickors rättigheter.  

Läs mer!

Libyen – FN måste agera. Elisabet Löfgren: Amnesty International har uppmanat FN:s säkerhetsråd och Arabförbundet att omedelbart resa till Libyen för att undersöka de händelser som lett till att hundratals demonstranter dödats.

Läs mer!

EU:s klimatambition. Louise Wileen Bjarke: En rapport från CAN Europe som presenterades i Bryssel visar att EU skulle tjäna ekonomiskt på att skärpa målet för utsläppen av växthusgaser från minus 20 till minus 30 procent till 2020.

Läs mer!

Nr 1–2011–årgång 5

Människas makt över människa. Paul Lindberg: Marknaden har nått sin högsta nivå, och tangerar bristningsgränsen. Den globala industriella växtkraften briserar i en upplösning – tipping point.

Läs mer!

Slutstriden i Hedvig Eleonora. Ulf Svensson : Beslutet att säga upp kyrkoherden Cecilia Melder har varken fattats i kyrkorådet, tillkänna- givits på församlingens anslagstavla eller varit föremål för domkapitlets befogenhetsprövning. Kyrkoherden hemställer att domkapitlet upphäver beslutet.

Läs mer!

Gifter i barnmat. Gunnar Lindgren: Efter Stefan Jarls film ”Underkastelsen” har många människor insett att vi måste minska barns exponeringen för miljögifter och andra hälsofarliga ämnen.  

Läs mer!

Borg säljer utsläppsrätter. Samuel Jarrick: Det vore olyckligt om Sverige säljer utsläppsminskningarna. Mängder av växthusgaser skulle hamna i atmosfären. Gör som Storbritannien och annullerar överskottet. Det blir en viktig signal till alla som försöker minska utsläppen.

Läs mer!

Sverige mot barnkonventionen. Kristina Granqvist: Barnfattigdomen ökar igen. Under 2008 levde 220 000 barn i fattigdom – det vill säga 11,5 procent av alla barn i Sverige. Rädda Barnen har släppt en åttonde rapport om barnfattigdomen. Rädda Barnen menar att det nu krävs ett nationellt grepp om frågan.

Läs mer!

Modeindustrin utmanas. Mikael Karlsson: ”Sustainable Swap – Stora Klädbytardagen” den 9 april, som är årets Miljövänliga dag. Då kommer Naturskyddsföreningens ideellt engagerade medlemmar ordna evenemang för klädbyten över hela landet. 

Läs mer!

Miljögifter i djurfoder. Gunnar Lindgren:  Vi vet idag att miljögifter och läkemedelsrester tas upp i foderväxter och kan koncentreras där upp till sex gånger i förhållande till den omgivande jorden. 

Läs mer!

Alltets sensorium. Paul Lindberg: Frågan om universum är en kosmisk slump eller ett skapelseverk har ställts under århundradena. Och svaren i dag skulle kunna formuleras i en naturvetenskaplig och andlig kompromiss, där uppfattningarna smälter samman i alltets sensorium – med förklaringsgrunden av en ändamålsenlig utveckling. 

Läs mer!

Nr 8–2010–årgång 4 

Ljusskygg samhällsideologi. Paul Lindberg: Svensk marknadsdemokrati är precis som det låter, ett spel för gallerierna. Politisk ideologi säljs som vilken makeup-mask som helst. Bakom masken döljer sig det nakna ansiktet.

Läs mer!

Ingenting är självklart. Vaclav Havel: "Mina damer och herrar, kära vänner. Jag välkomnar er alla till detta års Forum 2000 konferens. Jag är övertygad om att ni inte kommer att finna den tid ni tillbringar här bortkastad."

Läs mer!

Kungen, sekreteraren och makten. Per Gahrton: Att ingen sett sambandet mellan den moderata partisekreterarens bjudresor och den kunglige statschefens ’kaffeflickor’. Ur en grön synvinkel  tillhör de samma art, även om de är olika i sin utformning.

Läs mer!

Ny biskop i Växjö. Charlotte Granrot Frenberg: Det är stort att få vara biskop, inte minst i Växjö stift med många och goda traditioner. Det gäller att ta till vara på alla goda krafter, säger Jan-Olof Johansson

Läs mer!

Politikernas tillväxtballong. Samuel Jarrick: Politiker är i grunden överens om ökad tillväxten, trots att tillväxten tär på jordens resurser och hotar livsmöjligheterna för världens fattiga och nya generationer, skriver Klimataktions talesperson.

Läs mer!

Förbryllande kyrkostatistik. I en annons tackar tre kyrkor för kyrkoavgiften. Förbryllat redovisar kyrkorna hur duktigt det ringts, 55 410 samtal till Jourhavande präst. Men siffran gällde dock för hela riket visar det sig.

Läs mer!

Intelligent liv på jorden? ”Vem ska bort”, en konferens anordnad av Naturskyddsföreningen och Miljöaktuellt om utrotningen av arter och om utarmningen av den biologiska mångfalden.

Läs mer!

Burma stryps av juntan. Elisabeth Löfgren: Yttrandefriheten är begränsad och därmed möjligheterna att kritisera regeringen. Politiska partier är förbjudna att bojkotta valet och krav på att landets 2 200 politiska fångar ska släppas tystas ned.  

Läs mer!

Vapenlobbyister avslöjas. Anna Ek: Rapporten ”Så snurrar vapenkarusellen” är den första i sitt slag och visar de täta banden mellan politiker, försvarsmakt och vapenindustri, det vill säga det så kallade militärindustriella komplexet.

Läs mer!

EU-kommissionen tvingas. Jesper Liveröd: En miljon underskrifter och därmed kan Greenpeaces och Avaaz insamling mot odling av GMO- grödor bli den första namninsamling som enligt Lissabon fördraget tvingar EU-kommissionen till  skrivbordet.

Läs mer!

Orkandrabbade Haiti. Kristina Granqvist: Enligt Rädda Barnen står nu tusentals barn inför en förnyad risk för potentiellt dödliga sjukdomar som malaria, diarré, dengue-feber, lunginflam- mation och hudinfektioner på grund av kyla och fukt.

Läs mer!

Bostadspolitiken söndrar. Lars G Linder: Bostadspolitiken bryter sönder Sverige . Allt tydligare upplever vi två helt skilda världar i olika delar av bostadsmarknaden, säger Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud.

Läs mer!

Dålig mathjälp måste upphöra. Malin Lager: Världens största givare av mathjälp, bl.a EU, USA, och Japan, fortsätter att finansiera dåliga livsmedel till fattiga länder, trots vetenskapliga belägg för dess ineffektivitet meddelar Läkare Utan Gränser.

Läs mer!

Samma regler för allt bistånd. Magnus Walan: Finns det två sorters bistånd – ett bistånd som skall kunna redovisa varenda krona, som skall utvärderas gentemot de mål som riksdagens satt upp för biståndet Eller UD och politikernas eget bistånd?

Läs mer!

Vindkraft bättre än kärnkraft. Eva-Lena Neiman: Vindkraft på land är konkurrens- kraftigt gentemot ny kärnkraft. Dessutom sjunker kostnaden för vindkraft och annan förnybar elproduktion snabbt, medan kostnaderna för kärnkraft snarare ökar. 

Läs mer!

Lögnens strålande teknologi. Eva Moberg: Att värva röster i syfte att använda rösterna till motsatsen, är ett beteende som särskilt utmärkt kärnkraftsindustrins lobbyister inom politiken. Det drevs till seger redan vid Folkomröstningen 1980.

Läs mer!

Pakistan och översvämningen. Kristina Fröberg: IMF svarade på katastrofen i Pakistan genom katastroflån. Mot detta protesteras som istället uppmanar till bistånd. Det frigör resurser till ett fattigt lands återuppbyggnaden.

Läs mer!

Katastrofrisk i Västsahara. Erik Halkjaer: En vädjan till Röda Korsets ordförande att verka för en oberoende övervakning av situationen i väst- sahariska protestläger. Marocko begränsar införseln av mat, dryck och mediciner till närmare 20 000 personer.

Läs mer! 

Häxhammaren. Paul Lindberg: En handbok hur häxor infångas, förhörs, torteras och bränns på bål. Skrift (pdf)

Läs mer!

Nr 7–2010–årgång 4 

Politik, livet och skapelsen. Paul Lindberg: I vår lilla vrå av verkligheten har ett politiskt val avverkats. Och med styrkan vanns ett parlamentariskt val. Den styrkan kan ha bottnat i snille, men framförallt med ekonomiska muskler och resurser.

Läs mer!

Planetens tillstånd. Marie von Zeipel: Mänskligheten utnyttjar 50 procent mer naturresurser än vad planeten tål. Om vi fortsätter med samma livsstil behövs två jordklot 2030. Det avslöjar Världsnaturfonden i  Living Planet Report 2010. 

Läs mer!

Biskop Brunnes predikan. Eva Brunne: "Det är inte värdigt människor att göra skillnad på människor. Vi har ett gemensamt uppdrag. Och om någon tystnar eller tystas i kampen för människovärde, måste vi se till att också stenarna ropar." 

Läs mer!

Luftskeppshybrider. Ulf Svensson : På en konferens i Bedford, England, presenterades helt nya koncept för tunga lyft, som öppnar helt nya möjligheter för användning av luften som nya transportleder, för gods och persontrafik. 

Läs mer!

Det Lutherska arvet. Christer Hugo: I det lutherska arvet finns en frihet från att leta gudomliga regler för allt. Allt sådant måste vara underordnat kyrkans sanna skatt, evangeliet. Det gäller även trons formuleringar, symboler och dogmer.

Läs mer!

Atman och västerlandet