Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Fred är vägen till fred.

Foto: RLC

EKUMENISK SAMLING

Ett dygn för våldsmotstånd

och fredslängtan

Fred med jorden! Fred utan vapen! Kyrkovalet står för dörren och den 16–17 september bjuder Kristna Fredsrörelsen och Sigtunastiftelsen in till ett dygnslångt samtal om hur tro och övertygelse kan bidra till förändring. Ett samtal som vill nå bortom polemik och enkla svar.

Nathaly Salas: |2021-09-08| Dygnet inleds med kvällsprogrammet ”Att söka ett språk för kraft och mod” med diakonen och författaren Anna Ardin. Följande dag hålls seminarier och fördjupande samtal med ett tiotal olika röster för trosbaserade organisationer, forskare och skribenter kring några av vår tids stora utmaningar. Allmänheten bjuds in att delta via webbsändningar.

”För hundra år sedan spelade folkrörelser och andra delar av det civila samhället en avgörande roll för samhällsutvecklingen. De stora väckelserörelserna är bara ett exempel. Behovet av det civila samhällets dialog kring samtidens utmaningar är inte mindre idag, och det gäller inte minst de sammanhang som har tro och övertygelse som utgångspunkt. Civilsamhällets dialog kan sedan berika politiska processer kring fred och konflikt” säger Alf Linderman, direktor på Sigtunastiftelsen.

I demokratins namn

Idag är det är svårt att få gehör för förebyggande av våldsam konflikt och ickevåldsliga alternativ. De politiska budskapen präglas av en reaktiv syn på säkerhet. Det är ett våldsnormativt synsätt som vill lösa komplexa samhällsproblem genom att använda gemensamma resurser för militär upprustning och ökad polisnärvaro. I Sverige kan vi tydligt se detta i frågor som rör brottslighet, migration och synen på nationell säkerhet. I flera av Kristna Fredsrörelsens samarbetsländer använder stater våldsamma och förtryckande metoder mot sociala rörelser, inte sällan i demokratins namn.

Fred är vägen till fred

”Fred är vägen till fred. Tillsammans kan vi göra skillnad och vi vill skapa ett forum där vi kan mötas och få upp ögonen för alla de möjligheter som finns. Vi ska samtala om och sätta ord på den kraft som finns i gemensamma lösningar för fred och hållbarhet” säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare på Kristna Fredsrörelsen.

Forskning visar att kopplingen mellan miljöfrågor och fred blir allt tydligare. Konflikter kring naturresurser riskerar att hårdna och redan nu ser vi hur urfolks rättigheter, liksom möjligheterna till hållbar fredlig utveckling påverkas ju längre effekterna av klimatförändringarna fortskrider. Våldsamma konflikter driver också på denna utveckling och tar resurser och politisk kraft som behövs för att hitta hållbara alternativ.

Vi kommer att få höra exempel från aktivister som med risk för sina liv verkar för miljö, mänskliga rättigheter och fredsbyggande i Latinamerika och Sydsudan. Med tron som drivkraft är deras övertygelse att ickevåld är vägen mot fred.

Läs mer om evenemanget:

Medverkande:

Anna Ardin, författare och diakon i Equmeniakyrkan

Eva-Maria Munck, musiker och teolog

Ingrid Inga, ordförande samiska rådet i Svenska kyrkan

Karin Wiborn, kyrkoledare Equmeniakyrkan

Peter Halldorf, författare och pastor i Pingströrelsen

Pella Thiel, medgrundare End Ecocide Sweden

Celina Falk, Svenska kyrkans representant i Kyrkornas världsråds centralkommitté

Isak Svensson, professor i fred och konflikt vid Uppsala universitet

Fredrika Gårdfeldt, präst, aktiv i nätverket Svenska präster och pastorer mot kärnvapen, styrelseledamot i Kristna Fredsrörelsen

Peter Weiderud, politiker och journalist samt direktör för Svenska institutet i Alexandria, UD

Alf Linderman, direktor Sigtunastiftelsen

Lotta Sjöström, Becker - generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen

Nathaly Salas, Presskontakt, Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen är en ekumenisk ickevåldsrörelse grundad 1919. Vår vision är ”Fred och

rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva”. Vi finns på Facebook, Twitter och

Instagram.

Sigtunastiftelsen är en fristående mötesplats för gränsöverskridande möten. Här har existentiella och

humanistiska samtidsfrågor stått i centrum sedan 1917, med målsättningen att skapa en frizon som

inte på förhand låser tankarna inom givna ramar.

 

Kristna Fredsrörelsens hemsida / Sigtunastiftelsens hemsida. Anmälan till kvällsprogrammet 16/9 (Stora salen, Sigtunastiftelsen):

kvällsprogrammet