IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

"Älska din nästa som dig själv", manar oss Jesus från budskapet ur 3 Mos 19:13.

Foto: Carla Karlsson

SVENSKA KYRKAN

Stå upp mot rasism!

Stå upp för människovärdet!

På stora moskén i Stockholm, på kyrkport och andra platser har hakkors sprayats de senaste veckorna. Nu senast har hakkors och rasistiska ord sprayats på väggar, dörrar och kylskåp i somaliska föreningens lokal i Falköping (TT). Som kristna får vi inte tiga när sådant sker. Som kristna måste vi stå upp mot rasismen i alla dess former och den nynazsim och anisemitism som florerar igen i vårt samhälle. ”Älska din nästa som dig själv” , manar Jesus oss då han citerar från Tora (3 Mos 19:18).


  Åke Bonnier: |2014-01-18| Att älska sin nästa är också att se människovärdet i vår nästa. Vi är alla Guds älskade barn oavsett etnisk bakgrund, oavsett religiös tillhörighet, oavsett sexuell identitet. Alla handlingar och allt tal som kränker detta måste vi som kristna stå upp emot och visa på att vi hör samman.

Som biskop i Skara stift vill jag med denna blogg uttrycka min avsky för den typ av handling som kom att drabba människor i mitt eget stift. Men naturligtvis är dessa rasistiska och nazistiska handlingar lika avskyvärda oavsett var de utförs. I Sverige har vi yttrandefrihet men de yttranden – både skriftliga och muntliga, både i text och bild, som har nazismen som grund, som håller fram värdet av den ariska rasen och som vill utradera dem som inte platsar – den typen av yttranden är lagstridiga (eller borde vara det) såsom hets mot folkgrupp.

ORD OCH HANDLING

Men låt oss som motkraft tala högt och tydligt, i ord och handling, om det okränkbara människovärdet. Låt oss tala högt och tydligt om ett Sverige där vi har en generös flyktingpolitik men där vi skulle kunna vara än mer generösa. Låt oss tala högt och tydligt om ett land där vi inkluderar snarare än exkluderar. Låt oss tala om ett sammanhang där vi gläds över den goda mångfalden, gläds över och inspireras av olika typer av kulturer inkluderande det som också vi bidrar med som etniska svenskar in i det mångkulturella samhället. Låt oss tala högt och tydligt om detta som både en vision och mål. Vi är inte framme vid målet. Vi har lång väg kvar, men tillsammans får vi stå upp för allt detta, kämpa för detta och värna om detta.

Älska din nästa som dig själv!

Under 2014 som både är valår för alla röstberättigade och jubileumsår för Svenska kyrkan (Skara stift som det äldsta stiftet fyller 1000 år i år och ska firas ordentligt) får vi också sätta strålkastarljuset på detta.  Eller med ord från Tora: Älska din nästa som dig själv!

Så låt oss i varje sammanhang som kristna bekämpa  rasism och antisemitism som likt avloppsvatten – utan rör som leder bort – tränger in, smutsar ned och förgiftar!

www.skarastift.se