IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Showroom för miljardomsättningar för en av världens mest lönsamma shoppingleksaker. 

Foto: F-35 Systems 

SIPRI

USA leder vapenexporten

Vapenhandeln ökar kraftigt

USA har tagit ett fast grepp om ledningen som den största vapenexportören i världen, enligt nya uppgifter om internationella vapenöverföringar som publicerades av Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri). Den sammantagna volymen av internationella överföringar av större konventionella vapen ökade med 16 procent mellan 2005-2009 och 2010-14.


  Stephanie Blenckner: |2015-03-16USA leder den uppåtgående trenden av vapenexport till asiatiska länder och för Gulfstaternas vapenimport, uppger SIPRI. Volymen av USA:s export av tyngre vapen ökade med 23 procent mellan 2005-2009 och 2010-2014. USA:s andel med denna volym av den internationella vapenexporten var 31 procent under 2010-14, jämfört med 27 procent för Ryssland. Rysslands export av tyngre vapen ökade med 37 procent mellan 2005-2009 och 2010-14. Under samma period, ökade den kinesiska exporten av tunga vapen med 143 procent, vilket gör Kina till den tredje största leverantören för perioden 2010-14, men fortfarande långt efter USA och Ryssland. Procentberäkningarna gäller på basis av respektive länders egna försäljningskurvor. Om jämförelsen gjordes på internationell procentbasis skulle USA ligga skyhögt över de jämförda ländernas vapenexport. USA är totalt sett den ojämförligt största vapenexportören.

"USA har länge sett vapenexporten som en viktig utrikespolitik och som ett säkerhet ekonomiskt verktyg. Men på senare år har exporten alltmer behövts för att hjälpa den amerikanska vapenindustrins upprätthållande av produktionsnivåerna i en tid av minskande inre amerikanska militära utgifter". Det säger Dr Aude Fleurant, direktör av SIPRI Arms, för militärekonomiska program.

Importen av vapen från Gulfstaternas samarbetsråd ökar

Vapenimporten till Gulfstaternas samarbetsråd, de så kallade GCC-staterna, ökade med 71 procent från 2005 till 2009 till 2010-14, och står för 54 procent av importen till Mellanöstern under den senare perioden. Saudiarabien steg till att bli den näst största importören av tunga vapen i hela världen under 2010-14, och vapenimport ökade fyra gånger jämfört med 2005-2009.

"Främst var vapenimporten från USA och Europa. GCC-staterna har snabbt moderniseras sina militärkapaciteter", säger Pieter Wezeman, specialforskare med SIPRI Arms och militärutgifter. "GCC-staternarna, tillsammans med Egypten, Irak, Israel och Turkiet i större delen av Mellanöstern, är planerade att ta emot ytterligare stora beställningar av tunga vapen under de kommande åren."

DEN Asiatiska vapenhandeln fortsätter att öka

Av de 10 största asiatiska ländernas vapenhandel under 5-årsperioden 2010-14, 5, är de följande länderna: Indien (15 procent av importen gäller den globala vapenhandeln), Kina (5 procent), Pakistan (4 procent), Sydkorea (3 procent) och Singapore (3 procent).

Dessa fem länder stod för 30 procent av den totala volymen av vapenimporten i världen. Indien stod för 34 procent av importvolymen av Asiens vapenhandel, mer än tre gånger så mycket som Kina. Kinas vapenimport minskade istället med 42 procent mellan 2005-2009 och 2010-14.

"Den ekonomisk tillväxten drivs av tilltagande hotbilder, därför utökar asiatiska länder expansionen av sina militära resurser med betoning på maritima tillgångar", sade Siemon Wezeman. "Asiatiska länder i allmänhet är fortfarande beroende av import av tunga vapen, som starkt har ökat och kommer att förbli höga inom en snar framtid."

annan betydande ökning

Den europeiska vapenimporten minskade med 36 procent mellan 2005-2009 till 2010-14. Utvecklingen i Ukraina och Ryssland kan motverka denna trend efter 2014, medan flera stater som gränsar till Ryssland ökar sina vapenimport.

Tysklands vapenexport minskade med 43 procent mellan 2005-2009 och 2010-14. Men fick flera stora vapenorder 2014 från stater i Mellanöstern.

Vapenimporten till Azerbajdzjan ökade med 249 procent mellan 2005-2009 och 2010-14.

Den Afrikanska vapenimporten ökade med 45 procent mellan 2005-2009 till 2010-14.

Mellan 2005-2009 och 2010-14 var Algeriet den största vapenimportör i Afrika, följt av Marocko, vars vapenimport ökade elva gånger.

Kamerun och Nigeria har fått vapen från flera stater för att kunna uppfylla sina akuta behov av vapen för att bekämpa Boko Haram.

För att kämpa ISIS har Irak fått vapen från så vitt skilda länder som Iran, Ryssland och USA 2014.

Leveranser och order för ballistiska missilförsvarssystem ökade kraftigt under 2010-14, särskilt i GCC och Nordostasien.

SIPRI FAKTA:

Arms Transfers Database 

SIPRI Arms Transfers Database innehåller information om alla internationella överföringar av större konventionella vapen (inklusive försäljning, gåvor och produktionslicenser) till stater, internationella organisationer och väpnade icke-statliga grupper från 1950 till det senaste hela kalenderåret. 

SIPRI data speglar volymen av leveranser av vapen, inte det ekonomiska värdet av erbjudanden. Eftersom volymen av leveranserna kan förändringar ske jämfört med föregående år. SIPRI  presenterar uppgifter för fem år i taget, vilket ger en stabilare mått på trender.

Den omfattande årliga uppdateringen av SIPRI Arms Transfers Database är tillgänglig från och med idag.

RLC