IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Bradley Manning riskerar att dömas till 136 år i fängelse. Åtalspunkterna informationsspridning, men sådan

information har hela den amerikanska pressen själva tagit fram från samma källor som Manning gjort.

USA

Frige Bradley Manning

Frikändes från att ha hjälpt fienden

Trots att Bradley Manning friades från den allvarligaste åtalspunkten mot honom – att ha "hjälpt fienden" – blottlägger domen den 30 juli den amerikanska regeringens missriktade prioriteringar gällande den nationella säkerheten då han fälls på en rad andra åtalspunkter. Det säger Amnesty i ett uttalande.


 Vera Häggblom: |2013-08-01– Regeringens strävan efter att fälla Manning för att "hjälpt fienden" var ett allvarligt sätt att tänja på lagen, inte minst eftersom det inte fanns några trovärdiga bevis som pekade på att Manning hade uppsåt att skada USA genom att läcka hemligstämplad information till Wikileaks, säger Widney Brown, chef för Amnestys avdelning för internationell rätt och policy.

– Regeringens prioriteringar är upp-och-nervända. Den amerikanska regeringen har vägrat att utreda trovärdiga anklagelser om tortyr och andra brott enligt folkrätten, trots överväldigande bevis. Ändå valde de att åtala Manning som av allt att döma har verkat vilja göra det rätta – att avslöja trovärdiga bevis på regeringens lagstridiga beteende. Man utreder och åtalar de som förstör regeringens trovärdighet genom att använda sig av handlingar som tortyr, vilket är förbjudet enligt såväl den amerikanska konstitutionen som folkrätten.

brott mot de mänskliga rättigheterna

De hundratusentals dokument som Manning läckte till Wikileaks inkluderade bland annat videomaterial och handlingar som pekade på potentiella brott mot de mänskliga rättigheterna, inklusive brott mot internationell humanitär rätt, såväl av amerikanska trupper utomlands som av CIA.

Rätten dömde Manning på ytterligare en rad åtalspunkter, inklusive tio mindre åtalspunkter gällande felaktig användning av hemligstämplad information. Dessa anklagelser hade han redan erkänt sig skyldig till. 

Oavsett vilket straffet blir för de övriga åtalspunkterna måste detta ta hänsyn till informationen att det var Mannings rimliga övertygelse att han avslöjade allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och brott mot folkrätten. 

Ansvarsutkrävandet undermineras då USA:s regeringen är så selektiva med vem de väljer att utreda och åtala, säger Amnesty. Detta är särskilt relevant i och med att de verkar vara inställda på att straffa dem som avslöjar lagstridigt uppträdande hos regeringen och istället skyddar dem som faktiskt var inblandade i eller gav order om ett sådant beteende. 

regeringen rättfärdigar olagliga handlingar 

– Sedan 11 september-attackerna har vi märkt hur den amerikanska regeringen använder sig av den nationella säkerhetsdiskursen för att rättfärdiga en rad handlingar som strider mot såväl folkrätten som nationell lagstiftning, säger Widney Brown.

Han säger också att det inte är svårt att komma fram till slutsatsen att Manningrättegången handlade om att skicka ut följande budskap till personer som funderar på att följa Mannings exempel: – Om du funderar på att avslöja bevis på lagstridigt beteende kommer den amerikanska regeringen att komma efter dig, utan att ta hänsyn till några regler eller restriktioner.