Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Övergreppen fortsätter och det visar att Qatar och Fifa har mycket kvar att göra för att VM ska ha en positiv inverkan på migrantarbetares rättigheter.

Foto: Amnesty

AMNESTY INTERNATIONAL SVERIGE

Amnesty och Svensk Elitfotboll ger rött kort till Fifa

Amnesty välkomnar att de 32 klubbarna som ingår i Svensk Elitfotboll, SEF, skriver på Amnestys globala upprop med krav på att Fifa agerar för migrantarbetares rättigheter i Qatar.

Ami Hedenborg: |2021-11-18|  Trots att reformer har utlovats och vissa framsteg har gjorts har utvecklingen stagnerat och övergreppen mot migrantarbetare i Qatar fortsätter. Och med ett år kvar till avspark är det hög tid att Fifa tydligt agerar innan det är för sent.

– Fifa har ett ansvar att agera när arbetare som deltar i VM-projekt löper risk för kränkningar. Trots detta fortsätter migrantarbetare över hela Qatar att exploateras. Därför kräver Amnesty att Fifa agerar och genast vidtar åtgärder för att säkerställa att alla som arbetar i anslutning till VM blir rättvist behandlade och kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter, säger Anna Johansson, tillförordnade generalsekreterare för Amnesty Sverige.

I Qatar bygger migrantarbetare landet

I Qatar bygger migrantarbetare, som utgör ungefär 90 procent av landets arbetskraft, VM-arenor, vägar och tunnelbanor. När VM startar kommer de att ta hand om spelare och fans på hotell, ge dem service på restauranger, transportera dem runt och ansvara för säkerheten på plats.

Amnesty har i flera rapporter dokumenterat den extremt svåra situationen för migrantarbetare i Qatar och de allvarliga övergrepp de utsätts för utan möjlighet till upprättelse. Och redan när Fifa beslutade att hålla herrfotbolls-VM i Qatar borde de ha känt till att det finns inbyggda risker med att hålla mästerskapet där på grund av landets stora beroende av migrantarbetare och det allvarliga utnyttjande de utsätts för av sina arbetsgivare.

Vi kan sätta press på Fifa

– Vi kan inte längre påverka var VM-slutspelet ska spelas men vi kan sätta press och visa Fifa att vi tycker beslutet var oacceptabelt redan när det togs, och att Fifa därmed måste ta mer ansvar för situationen på plats, säger Jens T Andersson, ordförande i Svensk Elitfotboll.

Sedan 2017 har vissa framsteg gjorts för arbetstagarnas rättigheter. Men övergreppen fortsätter och det visar att Qatar och Fifa har mycket kvar att göra för att VM ska ha en positiv inverkan på migrantarbetares rättigheter.

– Qatars migrantarbetare är oumbärliga för att herrarnas fotbolls-VM 2022 ska kunna genomföras. Men det får inte ske på bekostnad av deras mänskliga rättigheter. Fifa måste agera ännu tydligare och se till att Qatar lever upp till sina åtaganden. På så sätt kan herrarnas fotbolls-VM 2022 ändå bidra till positiv förändring, säger Anna Johansson.

Läs mer om vårt globala arbete, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

amnesty