upp

LIVSSTIL & LIVSANDA

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: Ohio Airships

Lapplands Kulturbyrå

Luftskepp kommer lastat, med malm

Kommer stora luftskepp att ersätta de lastbilar som ska transportera malmen från gruvan i Kaunisvaara till järnvägen i Svappavaara? Ännu är ingenting bestämt, men visst är det värt att undersöka om det är effektivare, billigare och skonsammare mot miljön att frakta malmen med hjälp av stora luftskepp, skriver projektledaren Thomas Olofsson vid Lappland Kulturbyrå i Piteå. 


  Thomas Olofsson :  |2011–04–01|  Luftskepp istället för malmbilar från Kaunisvaara? Förhoppningen är också att transporterna med luftskepp ska skapa nya jobb i Pajala. Det är frågan om främst service- och underhållsarbeten.

Intresset för luftskepp har ökat drastiskt under de senaste åren. Den amerikanska armén har beställt ett flertal luftskepp för att kunna landsätta såväl materiel (stridsvagnar och andra fordon), som soldater.

Även räddningstjänsten och Röda Korset är också intresserade av att använda luftskepp i sina verksamheter. Fördelen med ett luftskepp är att det kan landa i stort sett var som helst i terrängen. Andra fördelar är att luftskepp bullrar inte och är skonsammare mot natur och miljö än ett flygplan. Bärkraften är dessutom större med luftskepp än med en lastbil. Enda svagheten är att flyghastigheten är betydligt lägre än ett flygplan. Men luftskepp är 2-3 gånger snabbare än en lastbil.

Idén att använda luftskepp, istället för lastbilar, som nu transporterar malmen på smala landsvägar från Northland Resources gruva i Kaunisvaara, kommer från Lappland Kulturbyrå. Idén har presenterats för gruvföretaget och fick ett positivt mottagande.

– Jag fick uppdraget att göra en förstudie av det högtflygande projektet. Närmast kommer jag att ta kontakt med ett antal företag som tillverkar luftskepp för att presentera idén för dem. Under hösten kommer förstudien att presenteras för Northland Resources, Pajala kommun, trafikverket och länsstyrelsen.

Om regionen ska vända avveckling till en positiv och sund utveckligg får det inte vara främmande att våga pröva nya idéer och kreativa förslag. Därför blir det spännande med en förstudie för att ge svar på frågan om vad det innebär att använda luftskepp istället för att transportera malmen med lastbilar.

Northland Resources räknar med att det kommer att behövas drygt 100 lastbilar, som varje dag fraktar malmen från Kaunisvaara till omlastningen till järnvägen i Svappavaara för vidare transport till hamnen i Narvik.

Dagens vägar är inte byggda för att klara av en sådan intensiv trafik med tungt lastade lastbilar. Och mot den bakgrunden blir det intressant att ersätta lastbilar med luftskepp.

I skogsindustrin i främst USA och Kanada finns en lång och god erfarenhet med användning av luftskepp för transporter av i första hand timmer i väglöst land, till industrierna vid kusten.

De planerade och omfattande vägtransporterna med lastbil kommer att innebära stora risker och inverkan på naturen, vägarnas hållbarhet och trafiksäkerheten.

Lappland Kulturbyrå arbetar bl,a med kommunikativa arrangemang, bl.a Tornedalsfesterna och gör förstudier samt dokumenterar arrangemang på uppdrag av företag och myndigheter. Företaget har också ansvaret för att leda ett leaderprojekt i Junosuando i Pajala kommun. En väsentlig del av detta projekt utgörs av utveckling av idékoncept och arrangerandet av byns 374-årsjubileum den 11-17 juli i år.

Thomas Olofsson är projektledare vid Lapplands Kulturbyrå i Piteå

lapplandkulturbyra.se