Livsstil & Livsanda

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till redaktion

 

Artiklar: Ny artikel markerad med rött

Hur mår planeten Jorden?  |2011–11–15| Paul Lindberg: Globala överenskommelser utan nationalt agerande, förändrar inte klimatkrisen. Därför måste nationella krislösningar starta nu. Kravet på globala överenskommelser, enbart, kan vara svepskäl från den rika världen, för att kunna kringgå behoven av att behöva agera nationellt och lokalt.

Mästarens blick  |2011–04–20| Paul Lindberg: Ekonomiprofessorn Ingeman Arbnor har gett ut den lilla boken Mästarens blick – om hantverkets själ och kvaliteter. Det handlar om ett hantverksintresse, som han delar med andra själsfränder. 

Edward Burtynsky   |2011–04–20| Fotografiska museet. Jättestäder med ohämmad tillväxt, oljeborrtorn på dammiga och karga slätter, övergivna vrak efter oljetankers – landskap formade av vår oljeförbrukning.

Stockholmsgytter  |2011–05–10|Paul Lindberg: Fotogalleri: Stockholm tillhör en av världens ledande turiststäder. Staden rankades som världens nionde populäraste turistmagnet, enligt de globala turistjournalisternas bedömningar. 

Luftskepp kommer lastat  |2011–02–24|  Thomas Olofsson: Kan luftskepp ersätta lastbilar för att transportera malm från gruvan i Kaunisvaara till järnvägen i Svappavaara? En förstudie ska se om det är effektivare, billigare och skonsammare mot miljön.

Tusen och en natt   |2011–02–24| Paul Lindberg: Spännande Star Wars-arkitektur, designat efter maktmänniskors drömmar. Med rikliga gas- och oljeinkomster, högt utbildade medborgare och med billig arbetskraft, skapas imposanta palats som överträffar sagans tusen och en natt.

Modeindustrin utmanas  |20110203| ”Sustainable Swap – Stora Klädbytardagen” den 9 april, som är årets Miljövänliga dag. Då kommer Naturskyddsföreningens ideellt engagerade medlemmar ordna evenemang för klädbyten över hela landet. 

Luftskeppshybrider  |2010–10–11| Ulf Svensson: På en konferens i Bedford, England, presenterades helt nya koncept för tunga lyft, som öppnar helt nya möjligheter för användning av luften som nya transportleder, för gods och persontrafik. 

Luftskepp inspirerar  |2010–05–10| Det finns möjligheter med mycket snabba luftskeppshybrider, luftskepp med flygplansegenskaper. Hybridflyget kan utvecklas för snabbare långdistanstrafik, i hastigheter av omkring 400–700 kilometer i timmen, enligt forskningsrapporter.

Få skyddade kyrkor tas ur bruk  |2010–03–12| Det kan man konstatera i Svenska kyrkans årliga rapport till kulturdepartementet. I den redovisas hur statens ersättning till det kyrkliga kulturarvet används och hur det står till med kyrkorna idag. 

Trosbekännelse eller Jesu ord  |2010–04–07| Att kunna bryta traditioner med ohållbara innehåll tillhör Jesu andemening – eftersom traditionerna är ett skapelseverk av människan. Om människan är evig, så blir det betydelsefullt med förmågan att kunna förändra sig, annars blir ett evigt liv ganska raspigt och långtråkigt.

Klyfta mellan kyrkan och folket  |2010–04–12| Finns det en klyfta mellan människors erfarenheter och förväntningar på kyrkan och de erfarenheter och synsätt som kyrkans företrädare har?

Luftskepp för vindkraftsstöd  |2010–03–12| Luftskepp kan bli viktigt för utbyggnaden av vindkraften. I väglöst land förbilligas logistiken, men också minskad påverkan av känsliga naturmiljöer. 

Kärnavfallsförvaret är inte säkert, |2009–12–19|skriver docent Nils-Axel Mörner i UNT, och vi måste tänka om för att klara säkerheten för det högaktiva avfallet för nästkommande generationer.

Själavård helt enkelt  |2010–01–22| Prästen och läraren i själavård vid Svenska kyrkans pastoralinstitut, Cecilia Wadstein, har skrivit en lättillgänglig bok om själavård och andlig vägledning.

Kumla kloster  |2010–01–22| har drastiskt minskat återfallen inom Kriminalvården, vilket gjort att verksamheten successivt byggts ut.

Skenande temperaturökning  |2009–12–19| Naturskyddsföreningens Svante Axelsson: Klimatmisslyckandet riskerar skapa skenande temperaturökningar

Stockholm Pride 2009 |2009–08–11| Gayparaden i Stockholm visade på stor glädjefullhet, med stöd av 400.000 åskådare och med 50.000 deltagare i själva paraden.

Medan isen smälter |2009–04–20|Människan sökte kunskapen och fann den, och där står vi nu. Vad gör vi med kunskapen när den som bäst behövs?

Vindkraft och transporter  |2009–03–11|Just nu finns planer att bygga 5000 vindkraftverk i Sverige. Ett alternativt transportsätt för delar av dessa transporter är luftskepp respektive lyftballonger.

Hamburgerlandet Sverige  |2009–03–11| God hälsa får man först och främst genom den goda vanan att röra sig mycket och inte äta skräpmat, enligt världens främsta institut för hälsoforskning – Cooper Institute i USA.

Certifiering döljer miljöproblem  |2009–03–11| "Certifierat slam" döljer riskabla miljöföroreningar av läkemedelsrester, hormoner, tungmetaller etc. som nu skall spridas på svensk odlingsmark.

Rikare fysiskt liv  | 2009–02–10 | Intervju med Claes Annerstedt om utgångspunkten i den forskning han bedriver  som tar sin utgångspunkt i filosofin och begrepp som ande och materia, kropp och själ.

Tillhör munnen kroppen?  | 2009–01–10 | Det märkliga är nämligen, enligt professor Klinge, svensk hälso- och sjukvårds sätt att beskriva verkligheten där munnens sjukdomar avskiljs visavi övriga kroppen. Som om munnen var ett bihang till människan. 

Kunskapen om vetenskapen   | 2008–11–20 |  Trots bekämpandet av kunskapandet efter aposteln Paulus, snurrade ändå sökarna runt nya ”ljusbanor” att spana efter. Precis som Gud inte ville ge upp med sin skapelse.

Folkhälsans vändpunkt | 2008–11–18 | Föräldrar bör med full kraft slänga ut margarinerna från skolmaten på dagis, grundskolan och gymnasier.  

Framtida transporter | 2008-10-30 Lättare-än-luft-farkoster har engagerat EU kommissionen och ett framsynt EU-initiativ inom lagstiftning och skapandet av nya möjligheter kan vara på gång.

Rädda kyrkans musikliv | 2008-10-30 Ett statligt stöd för kyrkans musikliv. 

MR-dagarna | 2008-10-26 Urfolk och minoriteter – om mänskliga rättigheter i en globaliserad värld.

En värld av fri energi | 2008-10-20 Peter Lindemann: Nikola Tesla demonstrerade "trådlös belysning" och andra fenomen förknippade med högfrekvent ström. Det har funnits en stor tilltro till framtiden.

Höga visan/ Song of Songs | 2008-09-26 Makarna Fredrik och Lisa Swahn har gjort en unik inläsning av den tidlösa och sensuella Höga Visan till stämningsfull musik med persiska influenser.

Vindtorn och solenergi | 2008-09-27 Vindkraft och solenergi tycks bli det verkliga alternativet för människans energibehov.

Frisk mänsklighet | 2008-09-29 Hon hade lämnat de förgyllda katedralerna och åter valt att söka natthärbärge där det fanns plats

Utsikt från ett fönster | 2008-08-19 Köpenhamnskrönika: Fyllan betalar konsten, till fylleristernas och allmänhetens glädje eller fördärv!  

Det Heliga flyttar hemifrån | 2008-08-19 Och hennes människobarn hade verklighen växt sig stora, så stora att det kändes som om hon inte längre fick plats i sitt eget hem.

Folkkampanjen mot kärnkraft | 2008-08-18 Hur många offer förorsakade Tjernobylkatastofen? Östersjön är världens mest radioaktiva hav och de svenska kärnkraftverken är i dag de största utsläppskällorna.

Klimataktion | 2008-08-23 En diger rapport och full med aktiviteter, kunskap och information kring den politiska viljan till förändringar. 

Euro-Pride Stockholm | 2008-08-25 Stockholm domprost Åke Bonnier : "Gud skapade människan – till kärlek och till gemenskap". 

Ödesbeslut för järnvägen | 2008-08-01 Moderaten Anders Knape, anser att det är nödvändigt att öka investeringarna på järnvägen. 

Luftskepp till skolan | 2008-08-24 Kan luftskeppen stimulera till ökat intresse även för naturvetenskap? Jo, jag tror att så är fallet och denna fantasifulla teknologi är nu åter på väg att utvecklas världen över.

Ekonomisk luftskeppsfart | 2008-06-16 Transporter måste möjliggöras för framtiden, och luftskepp kan bli ett alternativ.

Klimataktion | 2008-06-16 Ny folkrörelse för en framtid utan global uppvärmning.

Trängselskatt för Essingeleden! ”Det krävs inte mycket för att det ska bli kaos i Stockholmstrafiken”, skriver Johannes Åman i DN. Men vad ska trängselskatten leda till?

Ledverk | 2008-06-10 | Det Heliga kunde trots sin allmakt känna sig maktlös, det kändes som att alla kyrkans ledfunktioner var tjuvkopplade.

Bilprovningen 2008-04-14 | Tänk om människorna kunde besiktiga sin själ, tänkte Det Heliga, och svävade vidare

David LaCapelle 2008-04-16 | Stärnfotografens bilder speglar verkligheten i ett förvridet perspektiv, som ger en glimt av hur dagens materialistiska konsumtionssamhälle avhumaniserar oss.

Konsumtionsparadoxen  2008-04-10 | Mats Alvesson, professor vid Lunds universitet, menar att konsumtionen ökar ständigt i den rika världen, men ingen tycks bli lyckligare.

Våryra  2008-03-16 | Det Heliga och livets goda.

Åsnan i korridoren 2008-02-21 Vindflöjel eller kappan efter vinden

Det heliga och K Orden  2008-01-12 | Alfabetessystemet var ju till för att hjälpa inte för att vara ett överordnat system.

Julsagor 2007-12-09 | Fler börjar ta konsekvenserna av nya fakta om klimatförändringen  – mycket hoppingivande!

Etanolen, oljan och tiden 2007-10-17 | Hur skall vi kunna ersätta de fossila bränslena utan att förlora energi?

Luftskeppens återkomst  2007-10-17 Gammal visdom i ny design

Vårt hotade hem 2007-09-10 |  Varningen om en planet i kris

Stoppa Förbifart Stockholm  2007-09-10 |  Utveckla kollektivtrafiken!

Ny livsstil för överlevnad  2007-08-27 |  Rika världens lycka, blir den fattiga världens olycka!