LIVSSTIL & LIVSANDA

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Fett eller kolhydrat

Folkhälsans vändpunkt

Jag har i många år både förvånats och upprörts över hur margarinindustrin med sina nästan bensindoftande och kemikalietillverkade produkter kunnat nå en form av hälsostatus? Hur Livsmedelsverket i många år låtit kolesterolexperten Bengt Vessby göra reklam för margariner, trots att han varit avlönad av just margarinindustrin?


  Gunnar Lindgren: | 2008–11–18 |  Små barn och skolbarn rekommenderas av Livsmedelverket/Unilever att äta margariner. På min hemsida finns flera rapporter som visar samband mellan konsumtion av margarin och exempelvis allergier. 

Även anställda inom margarinindustrin besväras av allergier, vilket inte är konstigt med tanke på alla kemikalier man använder, t ex nickelspån som vi vet ger upphov till nickelallergier. 

Föräldrar bör med full kraft slänga ut margarinerna från skolmaten på dagis, grundskolan och gymnasier.

Jag har berättat hur allt detta tal om den fettsnåla kostens förträfflighet saknar vetenskaplig grund, liksom talet om kolesterolets och de mättade fetternas påstådda farlighet. Margarinindustrins huvudkonkurrent, mejeriindustrin, har mest mättade fetter i sina produkter medan vegetabiliska fettindustrin har mest omättade fetter i sina. Därför har margarinindustrin och deras talesmän inom myndigheter och dietistkåren lyckats demonisera konkurrentens fetter, medan de egna fetterna påstås vara "nyttiga".

Livsmedelsverket har själv påvisat bensinrester i margarinerna "Milda" och "Nytta/Becel" och vet efter analyser att cancerframkallande ämnen PAH finns i "Becel proactiv". Men verket ingriper inte och varnar för detta, eller ens upplyser om detta. Samtidigt har man påtalat och varnat för PAH i matoljor och rökta produkter. Inom gruppen PAH finns några av de mest potenta cancergifter man känner och en expertgrupp inom EU anser att PAH inte ens skall kunna påvisas i ett förstklassigt livsmedel.

Jag har också berättat om hur det stora intaget av kolhydrater, som blir resultatet om man undviker fett, enligt många rapporter leder till övervikt och relaterade sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdom. Och än viktigare hur dessa sjukdomstillstånd går mot tillfrisknande när människor börjar äta mer fett och mindre kolhydrater. 

En studie från sjukhuset i Karlshamn visar hur t o m patienter som tvingats ta insulin, kunde sluta med detta när de åt mer fett. Detta tyder på att stora grupper människor i det svenska samhället i värsta fall hålls  fångna i sin sjukdom för att några prestigefyllda kostexperter tyvärr fått så stort genomslag – trots att forskningen sedan flera år tillbaka visat att de haft fel.

När Socialstyrelsen gav läkaren Annika Dahlqvist rätt att rekommendera mer fett i kosten efter en anmälan från dietister, var detta ett viktigt första steg mot en befrielse från det fettsnåla oket. 

En amerikansk kostexpert sade för en tid sedan att en hel generation inflytelserika kostexperter måste gå i pension innan vi kan vänta en dramatisk förbättring av kostråden och folkhälsan. Jag tror vi är där nu. 

Jag hoppas att en ny grupp kostexperter nu får inflytande och ersätter Bengt Vessby, Åke Bruce, Wulf Becker, Stephan Rössner och Claude Marcus när det gäller kostfrågor i tidningar, radio och TV.  

www.gunnarlindgren.com