LIVSSTIL & LIVSANDA

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Mänskliga rättigheter i en globaliserad värld

Urfolk och minoriteter

Kronprinsessan Victoria har åtagit sig beskyddarskapet för MR-dagarna i Luleå och hoppas att det blir ett givande program för de 1000-talet delegater som väntas till Kulturens hus. Nordens största forum för mänskliga rättigheter, genomförs i Luleå på Kulturens Hus den 13–14 november 2008.


"Förut väntade vi bara på att de drabbade skulle dö"

Kesai Isi tillhör den etniska minoriteten Lahu och har ett förflutet inom Thailands förstsa etniska NGO, Health Project for Tribal People, som var en av Diakonias partnerorganisationer och som arbetade med att förebygga HIV/Aids och stötta de som drabbats av sjukdomen.

– Mycket har hänt sedan dess, säger Kesai. Förut väntade vi bara på att de drabbade skulle dö av Aids, nu tack vare nätverkande och påverkansarbete, finns det ett äkta hopp, även om det är en uppförsbacke, att alla oavsett etnisk bakgrund kan få rätt till medicin och en chans att leva med HIV/Aids.

Faye Wimon arbetar med att förebygga handel med unga etniska kvinnor.

– Vi arbetar med nio olika etniska grupper, säjer Faye som själv tillhör Lahufolket. Centret är en säker miljö för flickorna som kan utbilda sig vidare i olika praktiska yrken från hantverk till sjukvårdsträning. Men innan dess måste varje flicka söka uppehållstillstånd och/eller Thailändskt medborgarskap innan de ens kan börja studera.

Faye förklarar att detta är en lång process som försvårats av de många återkommande ändringarna i lagstiftningen och en brist på kunskap hos de unga kvinnornas familjer kring sina rättigheter och medborgarskapets betydelse. 

Utan rätt papper kan etniska minoriteter inte arbeta, utbilda sig, resa, få tillgång till sjukvård eller rösta. Det är därför NLC arbetar både med familjer för att öka medvetenhet och med organisationer för att driva rätten till medborgarskap för individer. 

NLC var en av de första organisationer som fokuserade på denna fråga och numera erbjuder centren ett hem för över 100 unga etniska kvinnor. 

– Jag blir glad när jag ser dessa flickor som kan leva ett säkrare liv här med bra utbildning och en riktig chans att skapa ett bra liv i framtiden, säjer Faye.

Unga etniska kvinnor är särskilt utsatta och har stora behov, och här kan vi börja tillgodose deras behov ett steg i taget.

MR dagarna kommer att bjuda intressanta föreläsningar med både nationella och internationella föredragshållare. Temat för årets forum är ”Mänskliga rättigheter i en globaliserad värld”. Värd för årets MR-dagar är Luleå kommun.

För mera information se www.mr.dagarna.se

Vad är MR-dagarna?

Initiativet till MR-dagarna togs 2000 av Föreningen Ordfront, DemokratiAkademin, Fonden för mänskliga rättigheter, Teologiska högskolan i Stockholm och Utrikespolitiska institutet. Tanken var att skapa en mötesplats mellan praktik och forskning kring mänskliga rättigheter och att lyfta mänskliga rättigheter på den politiska dagordningen.

MR-dagarna har arrangerats åren 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 och 2007. Varje gång i samarbete med flera andra organisationer. Från och med 2007 står 11 organisationer gemensamt som arrangörer av MR-dagarna. 

Utöver de fem "grundarorganisationerna" är det Diakonia, Raoul Wallenberg institutet, Sensus studieförbund, Svenska Helsingforskommittén, Svenska kyrkan och Svenska Röda Korset.

 MR-dagarna arrangeras vartannat år i Stockholm och vartannat år på en annan ort

"Vi är inte problemet, vi är en del av lösningen." 

Victoria Tauli-Corpuz

ordförande för FN:s urfolksråd

MR-dagarna 2008 arrangeras med stöd av Folke Bernadotteakademin, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Sametingets kulturråd, Sida och UD.  

Kontaktpersoner

Erika Nordvall Falck

Röda Korset Norra Norrland

Småbåtsgatan 3, 972 35 Luleå

telefon 0920-23 72 25, 070-60 55 342

Tuula Asplund  

Utvecklingskontoret, Luleå kommun

971 85  Luleå

 telefon 0920-45 31 05, 070-569 3105  

Ladda ned årets programtidning som pdf här.
Ladda ned programmet för "MR i kulturens tecken" här.