Som ett rinnande vatten...

Kärlek och rättvisa

EuroPride – Stockholm 2008

Till framsidan

Livsstil & Livsanda

Övriga artiklar

Kärlekens seger!

  Fördomarna ställs i skamvrån. Och ett demokratiskt folk ställer sig bakom i en solidarisk kärlek för rättvisan. Mångfalden är rikedom!

Stockholm domprost Åke Bonnier skriver i en ledarartikel i domkyrkoförsamlingens tidning Sthlmsliv:

"Jag menar dock att Gud inte skapade den heterosexuella människan. Gud skapade människan – till kärlek och till gemenskap. Två människor av samma kön måste också få uttrycka sin djupa kärlek. Vi återfinner naturligtvis bibeltexter som är mot homosexualitet, som fördömer allt utom heterosexualitetens uttrycksformer. Men Bibeln är ingen telefonkatalog att bara slå upp och läsa rakt av. Den måste förstås utifrån ett historiskt sammanhang och läsas ur kärlekens perspektiv. Jesus själv såg och handlade alltid ur det perspektivet.

Kyrkan är ju kärlekens plats – en kärlek som inte kan begränsas, för där kärlek sker, där sker något heligt. "

45 000 hbt-personer deltog i fantasins kärleksparad, och 450 000 utgjorde en folkfest utan like. Stämningen var hög trots regnet och Svenska folket visade sina allra bästa sidor.  

Paul Lindberg

Kyrkans ungdom – glada och stolta på kärleksparaden

Änglavimmel så vingarna gick varma

Aldrig tidigare har troende deltagit i sådan omfattning som i denna Pride

Den kristna hbt-rörelsen EKHO

Kristna för mångfald och kärlek känner Jesus andemening

I Hela den världsomfattande kristenheten finns miljoner av hbt-människor

Och så påven förstås, hon vill numera vara med i sin nya eleganta klänning