upp

LIVSSTIL & LIVSANDA

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: Corel

Naturskyddsföreningen

Vi utmanar modeindustrin

Flodvattnet i de asiatiska textildistrikten byter färg när modets kulörer skiftar i Europa. Runt textilfabriker i södra Asien har studier visat förgiftat vatten och minskad jordbruksproduktion. Många arbetare får hälsoproblem av produktionskemikalierna. I andra änden på livskedjan för många tröjor och byxor, längs Östersjöns kust, tvättar konsumenter de sista giftresterna ur plaggen så att vattenkvaliteten förstörs.


  Mikael Karlsson:  |2011–02–03| Det är en svår utmaning att få ordning på globaliserade produktionskedjor. Lagstiftningens räckvidd är begränsad och även företag som försöker stöter på kompetensbrister och kommunikationsbarriärer. Dessbättre växer medvetenheten om både problemen och ansvarsförhållanden, samtidigt som företag, myndigheter, forskare och vi i miljörörelsen jobbar på nya åtgärdsförslag.

Som ett led i detta engagemang ordnades ett seminariet ”Fashion Talks” på Arkitekturmuseet i Stockholm. Där utmanade Naturskyddsföreningen den svenska textil- och klädbranschen att öka tempot i miljöarbetet. Ett ökat ansvarstagande minskar miljöproblemen och stärker miljömedvetna svenska aktörer på marknaden.

DET VIKTIGASTE PÅ KORT SIKT

Det viktigaste på kort sikt är att jobba längs textiliernas hela livskedja. Producenter, leverantörer och återförsäljare bör ta ansvar för sina produkter från odling av råvara till slutlig användning hos konsument. Många företag jobbar med krav på leverantörer men saknar engagemang för kundernas roll när de lämnat butiken. Här krävs uppryckning, företagen måste informera och hjälpa konsumenter till ökat miljöansvar.

Jag uppmanar nu den svenska klädbranschen att delta i vår ”Sustainable Swap – Stora Klädbytardagen” den 9 april, som är årets Miljövänliga dag. Då kommer Naturskyddsföreningens ideellt engagerade medlemmar ordna evenemang för klädbyten över hela landet. Vid starten i fjol mötte vi ett oväntat starkt gensvar från allmänheten. Vi räknar med fler aktiviteter i år, men vi saknar företagens breda medverkan. Jag välkomnar därför butiker och kedjor som vågar skylta med att deras plagg håller länge, att öppna sina dörrar och ge plats för klädbyten.

miljösmart vintagemarknad

Kunder kan lämna tillbaka hela och rena plagg, eller mot en låg avgift byta mot andra. Returplagg kan säljas på den miljösmarta vintagemarknad som sakta men säkert växer. Om butiker har ont om plats kan gallerior med klädbutiker miljöprofilera sig med en klädbytesmarknad.

Sådana arenor för klädbyten sparar knappa resurser och minskar föroreningarna i både asiatiska produktionsområden och vår egen Östersjö. De stärker medvetenhet och engagemang bland kunder och personal och skapar grund för samverkan mellan den ideella sektorn och miljöengagerade företag.

De företag som sluter upp med oss bidrar till att sätta miljön på framtidens mode.

Mikael Karlsson är ordförande för Naturskyddsföreningen

Debattinlägg i Dagens Industri, 2011-02-03