Solar Powertower. 200 meter högt torn för solkraft i Spanien.

Vindtorn och Solenergi

LIVSSTIL & LIVSANDA

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Hybrid mellan horisontell och vertikalaxelturbin

Vindkraft för världens behov

Oändlig vindkraft

Vindkraft och solenergi tycks bli det verkliga alternativet för människans energibehov. Över 300.000 företag och organisationer har mobiliserats bara i USA för att tillgodose grundläggande energibehov. Och Kina, Japan och USA är världsledande producent av de nya vertikalturbinerna, som kan monteras på vilka tak som helst.


  Michael Bloomberg, New Yorks avgående borgmästare, föreslår att hela storstaden monterar vertikalturbiner på stadens broar och hustak, som en del av ett ambitiöst projekt för förnyelsebara energikällor. 

Den massiva småskaligheten kan bli räddningen för världens energibehov, tror många samhällsplanerare. 

De stora energimonopolen har varit bromsklossar och stått i vägen för den alternativa energutvecklingen.

Michael  Bloomberg har under tiden som är kvar av sitt politiska mandat konfererat med företag och investerare för samverkan om hur dessa turbiner ska kunna monteras över hela staden. 

Borgmästaren har utmanat alternativföretagen runt om i USA, att på olika sätt bygga vindkraft, solenergi och vattenbaserade energikällor för staden New Yorks alla energibehov.  

Liknande projekt har kommit igång i megastaden Tokyo, som redan har en mängd snygga vertkalturbiner över hela Tokyo.

Gemensamt för alternativenergin är att det blir betydligt billigare, och genererar arbetsmöjligheter för ett mycket stort antal människor.

Turbinernas egenskaper gör dem säkra för fåglar och fladdermöss, har det visat sig. De är också oberoende från vilket håll vinden kommer, eller ombytliga kastvindar, såsom det ofta är i trånga städer.

Paul Lindberg

Uppdaterad 2008–09–27

En persisk "badgir", Windcatcher, med tusenåriga anor. En traditionell och naturlig anordning för luftkonditionering. Solvärme, vatten och vind är de naturliga komponenterna – naturmetoden!

Takturbin på ett företagstak i USA. Dessa turbiner ökar i användning och kommer säkert att bli lika vanligt som allt annat som tillhör ett normalt tak.

Vindturbiner kan se ut på många olika sätt, efter funktionella behov. Men kan av den anledningen få estetiska värden – eller hur?

LOOPWING, Japan. De mindre vertikalturbinerna har en kapacitet av 150–300 Kw. Gemensamt för dessa turbiner är att de i det närmaste är ljudlösa, men också storm- och vibrationssäkra.

ENERCON E-126 är rekordhögt – 138 meter, med väggar på 45 cm . Det är världens största vindkraftverk och blir färdigt nu i höst 2008. Ett torn ska försörja 5 000 hushåll i Tyskland.

Företagets ska serietillverka sju vindkraftverk av denna klass. Men projektet ses än så länge som ett forskningsprojekt.

 

MAG LEV är ett mastodontkraftverk enligt principen magnetiskt levitation. Kraftverket ska generera en gigawatt, vilket täcker behvet för 750 000 hushåll.

Konstruktörerna är ett företag i Arizona – MagLev Vindturbingeneratorer Technologies.

Metoden att fånga vindenergin vilar på en luftkudde för turbinerna, för att minimera friktionen.

I Kina har utvecklats världens första permanenta magnetisk levitation vindkraft. Prototypen ställdes ut på Vindkraft Asien Utställningen 2006 i Peking.

Enheten kallas MagLev generator, och är ett viktigt genombrott i utvecklingen av globala vindkraft teknik.

Generatorn har gemensamt utvecklats av Guangzhou Energy Research Institute under Kinas Vetenskapsakademien.

MagLev generatorer förväntas ha en 20 procentig högre kapacitet  jämfört med traditionella vindkraftverk.