upp

LIVSSTIL & LIVSANDA

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: Edward Burtynsky

Fotografiska museet 22 april–26 juni: OIL

Edward Burtynsky

Jättestäder med ohämmad tillväxt, oljeborrtorn på dammiga och karga slätter, övergivna vrak efter oljetankers – landskap formade av vår oljeförbrukning. Under de senaste 12 åren har den framstående fotografen Edward Burtynsky rest jorden runt för att utforska dessa landskap. Med fotografins hjälp skildrar Burtynsky hur olja produceras, distribueras och förbrukas.


  Jens Hollingby:  |2011–04–20|  Utställningen Burtynsky / OIL är en tematiskt organiserad översikt över detta viktiga bränsle. Till att börja med visar Burtynsky hur man utvinner olja. Vidare fotograferar han städer och förorter som är beroende av oljetillgången, samt de subkulturer som uppstått runt människans besatthet av motorfordon och transport. Slutligen tar han upp frågan om att oljan kommer att ta slut och belyser konsekvenserna av vår energiekonomi och av den minskande tillgången på råvaran som driver vår civilisation.

Burtynskys fotografier är mer än bara dokumentation; de befinner sig i det område mellan den industriella fotografin och bildkonsten som Bernd och Hilla Becher stakade ut under 1970-talet. Trots de råa och tekniska motiven är Burtynskys bilder fängslande för att inte säga romantiska. Hans kompositioner har jämförts med Caspar David Friedrichs kontemplativa målningar. Burtynskys mästerliga kontroll över mediet visar sig i fotografiernas detalj- och nyansrikedom. Han är väl medveten om att varje led i den fotografiska processen bidrar till utformningen av den slutliga bilden. Det är denna hantverksskicklighet som gör att vi omedvetet dras in i motivet och väl där börjar reflektera över vår planets utsatta tillstånd.

Edward Burtynsky (f. 1955) är en av Kanadas mest kända fotografer. Hans arbeten har visats på museer världen över och ingår i många institutionella och privata samlingar, däribland National Gallery of Canada, Victoria and Albert Museum i London, Reina Sofia i Madrid, Museum of Modern Art och Guggenheim i New York. Han har belönats med priserna TED Prize och Outreach Award vid fotofestivalen i Arles.

Burtynsky / OIL visas i nära samarbete med Huis Marseille Museum for Photography i Amsterdam, Gallery Nicholas Metivier i Toronto och Edward Burtynsky.

Jens Hollingby, ansvarig pressinformatör för Fotografiska museet

Highway

Jet-Engines

Ship-Breaking