Astana, Kazakstans helt nya huvudstad.

upp

LIVSSTIL & LIVSANDA

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Ett av många palats i Ashgabat, Turkmenistans huvudstad.

Maktens arkitektur

Tusen och en natt

Spännande Star Wars-arkitektur, designat efter maktmänniskors drömmar. Med rikliga gas- och oljeinkomster, högt utbildade medborgare och med billig arbetskraft, skapas imposanta palats som överträffar sagans tusen och en natt. Det gäller inte bara något enstaka presidentpalats, nej det byggs hundratals palats av alla slag. De nya staterna Kazakstan och Turkmenistan tillhör de snabbast växande ekonomierna i världen, efter Kina.


  Paul Lindberg:  |2011–02–24|  Kazakstans sovjetiska arv anses vara miljöförstöring och korruption, som båda anses vara bland det värsta i världen. Det borde därför vara en utmaning för den nya självständiga republiken av år 1991 att komma till rätta med bristen av demokrati. Under sovjettiden dumpades miljöskadligt avfall från Sovjetunionen i just Kazakstan. Då var det inte riktigt känt vilka rikedomar som doldes i detta land. I landet fanns välutbildade människor, med ett skolsystem som resulterade i den minsta analfabetism i världen. Det gäller förresten de flesta gamla sovjetrepubliker – någonting som kan räknas till godo för Sovjetunionen.

 I Kazakstan testades det sovjetiska atombomsprogrammet. Och det sovjetiska rymdprogrammet utgick från detta land. Efter Sovjetunionens kollaps 1991 förklarades landet självständigt samma år. Kommuniststyret tog ändå över landet men med en liberalisering av den ekonomiska politiken. Statskapitalism och utländskt företagande infördes.

Presidenten Nursultan Nazarbajev lät flytta landets huvudstad och byggde en helt ny med namnet Astana, i den norra regionen. Industristaden Alma Ata i sydöstra hörnet, hade tidigare varit huvudstad. Kazaker och ryssar är nu majoritetsfolken över omkring 200 etniska folkgrupper. Astana har omkring 600.000 invånare i dag och är en centraliserad administrationsstad för hela landet.

Den nya huvudstaden Astana kännetecknas av sin moderna och avancerade arkitektur. En stad för en president som likt en kejsare bygger ett hem för eliten och dess administrativa tjänstemän. Ungefär som Peter den Store och hans Sankt Petersburg. Allting är luxuöst med väl fungerande samhällsfunktioner av alla behövliga slag. Inget fattas. Kulturutbudet är omfattande, och boendet är i världsklass. Medelklassen som bor i denna stad har gjorts lojala till det legalistiska systemet.

Människorna i landets avkrokar har naturligtvis inte samma komfort och välstånd, det är snarare tvärtom. Motsättningarna ökar i landet, och flera allvarsamma reformrörelser har satts i rörelse och exploderat i missnöje.

TURKMENISTAN – TVILLINGREPUBLIKEN

Huvudstaden Ashgabat är precis som Astana och liknar något av en kejsarstad, med en stadsplan av centralperspektiv och stora breda och luxuösa boulevarder, omgivna av palats, monument och imponerande byggnader, vilka strålar samman mot stadens hjärtpunkt – presidentpalatset. Det är inte alls ovanligt i världens huvudstäder. Men det säger något om den egocentriska maktens uttryck. Den tidigare kommunistmakten är den som fortfarande regerar, men med vissa liberala reformer, framförallt för statskapitalism och den världsvida kapitalismen. Fria politiska oppositionspartier är förbjudna, och de officiella politiska valen av ledare slutar alltid med en 90-procentig valseger för den sittande presidenten.

År 2008 infördes en ny konstitution som bland annat innehåller flerpartisystem och marknadsekonomi. De mest totalitära dragen har förändrats, men utsikterna för en fri yttrande- och organisationsrätt lyser för närvarande med sin frånvaro.

Turkmenistan, alla turkars urhem, blev självständigt samtidigt med Kazakstan år 1991. Båda länderna upptogs i FN året därpå. 

Den andre ledaren i republiken är den nuvarande premiärministern och presidenten Kubanguly Berdymuchamedov, som i de offentliga valen har fått omkring nittio procent av valmanskåren. Han är innehavare av både premiärministerposten och presidentämbetet. 

 

Astana, Kazakstans huvudstad.

Astana, Kazakstans huvudstad – som ur en Star War-film.

Astana, Kazakstans huvudstad med bostäder för en gynnad medelklass.

Astana, Kazakstans huvudstad med presidentens omtalade palats.

Bankpalatsen i Ashgabat, Turkmenistans huvudstad.

Bostäder i Ashgabat – även här gäller det för en gynnad medelklass.

Världens största kyrka i Elfenbenskustens huvudstad Yamassoukro. Det är väl vad folket behöver? I dag är det inbördesstrider i landet – reformrörelser mot giriga maktpolitiker. Basilikan heter Notre Dame de la Paix och uppfördes mellan åren 1985-1989. Påven Johannes Paulus II invigde kyrkan 1990.

Turkmenistan förkroppsligad i mastodontupplaga.

Astana, Kazakstans huvudstad, Down Town.

Astana, Kazakstans parlamentshus.

Astana, Kazakstan, arkitektur i världsklass.

Ashgabat, monument i Turkmenistans huvudstad.

Ashgabat, alla nya byggnader är monumentala.

Sankt Peterskyrkan – världens näst största kyrka.

Världens största kyrka i Elfenbenskustens huvudstad Yamassoukro – en pelare med hiss upp till himlen.  Basilikan har en större volym och höjd än Sankt Peterskyrkan i Rom. 

Notre Dame de la Paix vars ingång kan jämföras med människorna som står strax utanför. För många människor är storleken en viktig imponator.