LIVSSTIL & LIVSANDA

Tidigare artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Klimataktion

Ny rörelse mot klimathotet

Med brett stöd från åtskilliga forskare har en kraftfull folkrörelse bildats för att säkra framtiden för kommande generationer. Ingen tid får gå förlorad för att en ändring ska komma tillstånd mot den tickande miljöbomben. 


  Efter en inledning av Klimataktions Annika Hjelm hölls ett panelsamtal med Per Holmgren, metereolog SVT, Göran Greider, Dalademokraten, Karin Svensson-Smith, riksdagsledamot mp, Martina Krueger, Greenpeace och Erik Petterssson, IF Metall. 

Alla var eniga kring klimatfrågans yttersta vikt och om behovet av en stark klimatrörelse som sätter press på politikerna att sluta investera i infrastruktur för ytterligare förbränning av fossila bränsen.

fn:s klimattoppmöte i Köpenhamn 2009, när ett nytt avtal om utsläppsminskningar ska antas, framhävdes som en avgörande händelse. Sverige har en nyckelroll då som ordförandeland i EU.

Att Klimataktions krav har ett betydande stöd även i forskarsamhället framgick av den debattartikel som publicerades i Aftonbladet samma dag, undertecknad av bland annat ett dussintal professorer.

Därefter startade själva mötesförhandlingarna. På punkten för föreningens bildande höll journalisten och författaren Andreas Malm, som även ingår i Klimataktions styrelse, ett bejublat tal.

– Vi har en hel fossil värld att välta och en hel planet att rädda, sade han bland annat.  

Klimataktion är under bildande i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Kalmar och Umeå. Ännu fler nätverk är på gång. Dessutom presenterade sig forskarnätverket, kulturnätverket och lärarnätverket.

konstituerande möte. Föreningen Klimataktion bildades av över 230 närvarande medlemmar på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm den 18 maj 2008. Då antogs föreningens plattform, stadgar och verksamhetsplan. Även styrelse, revisorer och valberedning valdes. Inom kort kommer de versioner av texterna som mötet antog att läggas upp på Klimataktions hemsidan www.klimataktion.se

bli medlem! Klimataktion behöver dig. Genom att bli medlem stöder du Klimataktion ekonomiskt och får samtidigt möjlighet att engagera dig i och påverka föreningens verksamhet. Endast medlemmar har rösträtt på årsmötet.

Medlemsavgiften är 200 kr per år (100 kr för elever, studenter, arbetslösa, sjukskrivna och pensionärer). Organisationer som vill bli stödmedlemmar betalar minst 500 kr per år.

För att bli medlem, gå in på hemsidan: www.klimataktion.se

Häng på processen redan nu! Det här kan du göra:

Ta initiativ till ett lokalt nätverk och förbered en lansering av Klimataktion på din ort. Kontakta föreningar och individer som du tror kan vara intresserade. Mejla till info@klimataktion.se.

Undertecknare i

Göran Finnveden,
professor i miljöstrategisk analys, KTH

Katarina Eckerberg,
professor i statsvetenskap, Umeå universitet/Stockholm Environment Institute

Sverker Sörlin,
professor i miljöhistoria, KTH/Stockholm Resilience Centre

Thomas Elmqvist,
professor i systemekologi, Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

Jan Bengtsson,
professor i ekologisk miljövård, SLU

Alf Hornborg,
professor i humanekologi, Lunds universitet

Peter Söderbaum,
professor emeritus i ekologisk ekonomi, Mälardalens högskola

Helena Shanahan,
professor emerita, Institutionen för mat, hälsa och miljö, Göteborgs universitet

Annika Carlsson-Kanyama,
forskningschef, FOI

Björn-Ola Linér,
forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet

Bengt Johannisson,
professor i företagsekonomi, Växjö universitet

Anna-Lisa Lindén,
professor i sociologi, Lunds universitet

Paul Sinclair,
professor i afrikansk arkeologi, Uppsala universitet

Torbjörn Tännsjö,
professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet

Lars Ekdahl,
professor i historia, Mälardalens högskola

Mattias Gardell,
professor i religionsvetenskap, Uppsala universitet

Jonas Åkerman,
forskningsledare, miljöstrategisk analys, KTH

Björn Frostell,
forskare i miljösystemanalys och teknikvärdering, KTH

Marie Byström,
biolog, Centrum för biologisk mångfald, SLU

Pernilla Malmer,
agronom, Centrum för biologisk mångfald, SLU/Uppsala universtitet

Johanna Björklund,
forskare, Centrum för uthålligt lantbruk, SLU/Uppsala universtitet

Hillevi Helmfrid,
forskare, Centrum för hållbar utveckling, SLU

Rebecka Milestad,
forskare, Institutionen för stad och land, SLU

Kristina Belfrage,
forskare, Institutionen för stad och land, SLU

Björn Forsberg,
forskare i miljö- och utvecklingsfrågor, Umeå universitet

Anna-Karin Hurtig,
forskare i folkhälsa, Umeå universitet

Ben Smith,
forskare i ekologi, Lunds universitet

 

Aftonbladet:

Stefan Gössling,
forskare i kulturgeografi och humanekologi, Lunds universitet

Maria Vredin Johansson,
forskare i nationalekonomi, Uppsala universitet

Pia Laskar,
forskare i idéhistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

Christer Sanne,
samhällsforskare

Louise Waldén,
forskare i kvinnohistoria

Stefan Edman,
biolog och författare

Jan-Olov Carlsson,
vice ordförande IF Metall Volvo Lastvagnar Umeå

Erik Pettersson,
ledamot i styrelsen för IF Metall Volvo Lastvagnar Umeå

Maria Wingård,
ordförande Svenska Kyrkans Unga

Barlin Nuur,
ordförande Sveriges Unga Muslimer

Göran Greider,
chefredaktör Dala-Demokraten, författare

Ursula Berge,
samhällsdebattör

Stefan Carlén,
ordförande Ordfront

Per Gahrton,
ordförande Cogito

Håkan A Bengtsson,
vd Arengagruppen

Andreas Malm,
journalist och författare

Rikard Warlenius,
chefredaktör Arbetaren

Martin Saar,
projektledare, miljöförvaltningen i Stockholms stad

Nina Björk,
författare och kritiker i DN

Stefan Jonsson,
författare och kritiker i DN

Johan Berggren,
chefredaktör Ordfront Magasin

Mohamed Omar,
chefredaktör Minaret, poet

Shora Esmailian,
chefredaktör Gaudeamus

Nina Lekander,
journalist och författare, kritiker i Expressen

Mian Lodalen,
författare

Staffan Lindberg,
artist

Mikael Wiehe,
artist

Marta Cullberg Weston,
psykolog och författare

Ole Forsberg,
konstnärlig ledare Klara Soppteater, Stockholms stadsteater

Fabian Göransson,
serietecknare

Leif Nylén,
författare

Birgitta Stenberg,
författare