LIVSSTIL & LIVSANDA

Tidigare artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Vindflöjel eller kappan efter vinden 

Åsnan i hörnet

En grå februaridag var Det Heliga ute på en av sina dagliga inspektionsrunder. Intet ont anande hamnade hon helt plötsligt i maktens korridorer, i den världsliga maktens högborg, inte i Hennes egna labyrinter. Till sin förvåning upptäckte Det Heliga att det liknade en skövlad brandgata mitt i en tät barrskog och i ett hörn satt en liten åsna och hängde modfällt med öronen. 


  i den spikraka korridoren gick tanter och farbröder och tyckte och dikterade dagarna i ända, allt ifrån hur skolan skulle beräkna, hur vården skulle definiera vård och andligheten skulle definiera Anden. Ena dagen var det jobblinjen som gällde och nästa dag var det vård, skola omsorg som skulle värnas.

Övertygelsen liknade mest dagsländor, inte djupare förankrade i människornas hjärtan än senaste temo-undersökningen. 

Det Heliga blev alldeles mörkrädd vid sin upptäckt. Hon som alltid högaktat idealister, de som gav sitt liv till att verka för det som dom trodde på. Nu verkade det som övertygelsen mest liknade ett timglas.

Hur kunde det bli så, tänkte det Heliga. Nog hade makt alltid lockat men på senare tid hade politiken blivit en arena i bästa ”Må bra” anda. ”Vill du förverkliga dig själv, slå ett slag för din egen utveckling, satsa på dig själv, satsa på ett politiskt parti i medvind” Det liknade nästan en valslogan. 

Med visst vemod, tänkte det Heliga på svunna tider när de som drev de politiska vindarna själva hade upplevt orättvisorna, vid svarven eller innovationskraften i Lundbergs salonger. 

Nu var politiker en yrkeskarriär bland alla andra, borta var forna tiders förtroendeuppdrag. Vems förtroende värnade man när man svepte kappan efter vinden allt efter att den politiska vinden vände. Och skogen stod där på båda sidorna och försökte anpassa sig för att inte bli bortskövlad.

i detta vindflöjeltillstånd tycktes politikerna sakna politiska rötter. Det kanske var så att de snabba vändningarna förutsatte att man inte utvecklade några. En rotlöshet som man börjat tro var det regelrätta. 

Man förutsatte att de som var satta att i förtroende förvalta inte heller hade några rötter. Man såg inte att det djupare engagemanget var förutsättningen för långsiktig tillväxt, där nya plantor och idéer, kunde gro underifrån med stöd och skydd av de större träden.

Att värna jordmån för att stärka långsiktig tillväxt var reducerat till en blankett för internationellt jordbruksstöd. Alla dem som brann för sitt arbete, sitt uppdrag, och i positiv bemärkelse som sina livskall beskars och höggs ned. Ena dagen var det leråker och andra dagen var det Hälleberg som skulle ge utvecklingsförutsättningar. Den enda som stilla satt kvar var åsnan.

av de spridda rösterna från tanterna och farbröderna, som vandrade upp och ner i denna märkliga korridor, kunde de heliga uppsnappa nära nog alla beståndsdelar i det som utgjorde samhället.

Det tycktes och tänktes om skola, omsorg, kriminalvård, bistånd och kyrkan. Skolan var för dem som bäst hade lärt sig att hantera situationen. De enskilda lärarna hade utvecklat fantastisk förmåga att få det att se ut som om dom anpassade sig till alla nya bud. Men under ytan fortsatte det i tysthet att ledas av sin inre övertygelse. Medan politikerna än tyckte si, sedan på en given signal bytte alla riktning och travade åt andra hållet, och tyckte så.

och skogen blev kargare och kargare, vindpinad och vingklippt av alla vindar som skulle lydas. Träd med kompetens och erfarenhet, traderad genom åren, fick böja sig. Och det som frodades var den käcka slyn som kunde böja sig och växte i all sin flexibilitet.

Det Heliga tänkte, snart är de djupa rötterna och höga stolta kronorna ett minne blott. Allt medan hon kom på sig själv att nynna på Mormors lilla kråka skulle ut och åka och en slank hon hit och en slank hon dit. Problemet var bara att det var kråkan och inte mormor som styrde.

Och åsnan satt där och tänkte: Låt åsnans återkomst komma snart, så moroten som lockar viljan och lusten kan bryta sönder förtryckarens piska och lyfter oket av folkets axlar.

Ice

Uppdaterad 2008-02-21