Problemen för nästkommande generationer kan bli oöverstigliga om inte en ny livsstil kommer till stånd inom den närmaste tiden! En ny livsstil och livsanda måste grundas på rättvisa!

SVÄVA LUGNT

ZLT Zeppelin Luftschifftechnik GmbH & CO KG

Luftskepp:

Lättare än luft väger tungt

BRA KOMMUNIKATION – men framförallt det mest miljöanpassade för framtida personförflyttningar.

Idag tillverkas Zeppelin NT (New Technology) högteknologiska farkoster i liten skala, mest för turistkryssningar. En potential för kortdistans och inrikesflyg.

Ingenjörskunnandet för luftskepp är i dag, många gånger, ledande inom flygutvecklingen. Konstruktörerna arbetar med miljö- och materialteknik som får spinoffeffekter på hela  den övriga flygtekniska utvecklingen.

 

LÅNGSAMHETENS LOV. Läs Owe Wikströms böcker Långsamhetens lov, eller Ikonen i fickan, och upptäck ett annorlunda resande, som låter tiden ta sin tid. Eftertänksamhet i tiden!

Resande med luftskepp var emellertid omfattande under 30-

talet, med över trehundratusen resenärer mellan Europa och Nord- och Sydamerika. Två dygn mellan Europa och Nordamerika.

Livet behöver inte alls bli tråkigt bara för att nya alternativ ersätter gammal livsstil – tvärtom!

ARBETA MINDRE – MÅ BÄTTRE

Sex timmars arbetsdag:

Arbeta mindre, må bättre!

Arbeta för att konsumera så mycket som möjligt, eller arbeta för att verkligen leva livet – det är frågan! Frågan är relevant både med tanke på livets mening eller den globala miljön och framtiden.

Kraven från misantroperna att människor ska arbeta och bara producera allt mer, och ständigt öka arbetstakten, leder aldrig till något gott eller till några meningsfulla och bestående själsliga värden som gynnar folkflertalen.

 

Slit och slängsamhället har prövats under lång tid, och visat sig vara till människornas nackdel i det stora hela. 

Trots de tekniska framstegen och automationen av allt det människor producerar, så har aldrig drömmarna om det goda samhället slagit in på allvar. 

Jagandet efter ständigt nya prylar blir ett jagande efter tomhet, som skapar otillfredsställelse och ännu mera jagande av tomhet.

 

gemenskapen i form av kostnadsfria aktiviteter – där innehållet är värdefullare än prylarna, är för många människor redan idag en realitet, och som kan utvecklas.

 

Drömfabriken har istället producerat drömmar av bland annat dyra fritidsbåtar, som ofta används för bara bryggsegling.

Kan det finnas andra drömmar, som inte handlar bara om dyrbara lyxprylar. Visst finns sådana drömmar. Men om alla fritidsintressen kommersialiseras, så rycks möjligheterna till en äkta valfrihet undan för människorna. Så är det för närvarande.

Ett önsketänkande är att människor istället skapar sin fritid utom räckhåll för de som själ och kommersialiserar människornas frihetsdrömmar.

Drömmen om ett minskat slösarsamhälle kräver en sparsammare arbetsproduktion, med kortare arbetstid.

 

Kortare arbetstid – på den frågan blir svaren med största säkerhet att det är önskvärt. Så har svaren varit tidigare. Då ville en majoritet av befolkningen ha sex timmars arbetsdag. Men det ville varken Marknaden eller politikerna.

Än sak är säker: makthavare och medborgare drar inte alltid samma slutsatser om drömmarna och livets mening. 

 

FARAN MED KÄRNKRAFT

Incidenten vid Ågesta kärnkraftverk

Nära en härdsmälta

Den 1 maj 1969 höll en riktig härdsmälta på att inträffa vid Sveriges första kärnkraftverk – Ågesta kärnkraftverk.

Incidenten tystades ned och hölls hemligt ända fram till den 13 april 1993, då DN avslöjade händelsen.

 

En verklig katastrof var mycket nära. Ett rörsystem kopplat till reaktorn rämnade på grund av ett mänskligt slarvfel. 

En ventil blev felaktigt åtgärdad med resultatet att en koppling brast och 500 ton vatten forsade ned från ett 30-meter högt kyltorn. På grund av detta störtade tornet ned och förstörde reaktorns styrsystem. Därefter var det omöjligt att styra händelseutvecklingen.

 

Att en härdsmälta inte inträffade beror på tillfälligheter som än i dag inte riktigt kan förklaras.

Följderna av denna incident ledde till att det betydligt större kärnkraftverket Marviken vid Bråviken lades ned. Marviken var då under byggnad, men blev aldrig något kärnkraftverk, på grund av att det var av samma tekniska konstruktion som Ågestaverket.

 

Problemet med kärnkraft är att demokrati- och offentlighet oftast sätts ur spel, på grund av dess riskfylldhet.

Motståndare till kärnkraft har alltid hävdat dessa argument, och varnar för att om kärnkraften byggs ut i världen får vi räkna med en global kontroll och polisstatsutveckling.

Kärnkraft och demokrati går inte alls ihop!

 

LIVSSTIL & LIVSANDA

Tidigare artiklar

Till framsidan >>>

Brev till redaktion >>>

 

Arvet till nästkommande generationer

Ny livsstil för överlevnad 

En liten del av världens människor har under kort tid i historien lagt grunden för den nu växande miljökatastrofen. Ingenting av betydelse har ännu gjorts i praktisk handling för att förändra livsstilen bland den rika världen – trots alla tidigare varningar.  


Humanoptimism och Mamons pessimism. Alternativ-

optimister anklagades tidigare för att vara pessimister av okunniga människor. Men de konstruktiva alternativen, för en hållbar utveckling, har ju visat sig vara realistiskt och utvecklingsbart. Och de verkliga optimisterna har ju också varit redo till förändringar för ett rikare liv och för ett välfärdssamhälle för alla människor.  

De sanna glädjedödarna är väl ändå de som inte tar ansvar för framtidens generationer och för världens folk!

 

Den stora pessimismen. Problemen i världen av idag är den pessimistiska hållningen för en ny och hållbarare livsstil.

Den nuvarande livsstilen handlar många gånger om enbart ytlig brackighet, och om ett prestigefyllt pryl- och statusägande, som den enda sanna lyckan i livet. Fenomenet har förklarats av beteendeforskningen sedan lång tid tillbaka. Det handlar mycket om småborgerliga drömmar om att förgylla livet genom att härma den konsumistiska överklassens bedövande verklighetsflykt, men dessa efterblivna ideal kan alla klara sig utan.

 

Konsumtion till döds. Ideologiskt handlar det om egoism och girighet som drivkraften för världsordningens ekonomiska upprätthållande – med marknaden, eller Mamon, som saliggörande och allenarådande. Men denna världsordning faller på eget grepp, och drar med alla andra, om inte en reell förändring sker i det närmaste – det vill säga NU! Det kanske redan är försent, vem vet?

 

Kärnkraft förvärrar. En världsomfattande utbyggnad av kärnkraft skulle förvärra spänningarna i världen. Ökningen av säkerhetsrisker skulle kunna leda till nya motsättningar och med totalitära säkerhetslösningar, vilket leder till demokrati- och moralupplösning. 

Kärnkraft skulle även skapa ytterligare miljöproblem av betydligt större omfattning än i dag – inte bara koldioxidutsläppen. Och detta på grund av ökad rovdrift av naturresurser i en misshushållning, som inte på något sätt ger människor en bättre levnadsstandard.

 

Ny livsstil och ny livsanda. När livet står på spel för tredje världens klimatdrabbade människor, och världens kommande generationer, så är försvaret av ”konsumism”, som livsstilsideal en åkomma som handlar om egoistisk omognad, något som liknar asocial infantilism.

Det tycks inte finnas några genvägar eller möjligheter för ett behållande av den nuvarande livsstilen. En ny livsstil är alltså helt nödvändigt, men som grundas på demokrati, jämlikhet och gemenskap. Alla måste hjälpa till med detta!

Att frenetiskt vilja behålla livsstilsidealen är ett förräderi både mot Tredje världen och framtida generationer.

Paul Lindberg

Senast uppdaterad 2007-08-27