IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

hela Universum består av rena och oskapade energier. Vid atomiseringen skapas materien.

Foto: RLC

FRIA ENERGIER

Oanade möjligheter

En värld av fri energi

I slutet av 1800talet förutspådde facktidskrifter inom elektrisk vetenskap fri elektricitet och energi inom den närmsta framtiden. Banbrytande upptäckter kring elektricitetens natur var vanligt förekommande. Nikola Tesla demonstrerade "trådlös belysning" och andra fenomen förknippade med högfrekvent ström. Det fanns en tilltro till framtiden som aldrig tidigare.


 Peter Lindemann, D.Sc.: |2008Inom 20 år skulle det finnas bilar, flygplan, filmer, inspelad musik, telefoner, radio, och praktiska kameror. Den viktorianska eran banade väg för något alldeles nytt. För första gången i historien var vanligt folk främjade att föreställa sig en utopisk framtid, fylld av riklig, modern transport och kommunikation, såväl som jobb, husrum och mat till alla.

Sjukdomar skulle besegras, och det skulle också fattigdom. Livet var på väg att bli bättre, och denna gången skulle alla få en del av äpplet.

Så, vad hände? Var tog energigenombrotten vägen mitt i denna teknologiska explosion? Var all upprymdhet över fri energi bara önsketänkande som "riktig vetenskap" motbevisade?

Teknikens tillstånd idag

Svaret är faktiskt nej; det motsatta råkar vara sant. Spektakulära energiteknologier utvecklades samtidigt som andra genombrott. Sedan dess så har flera sätt att producera stora mängder energi för en extremt låg kostnad tagits fram. Inga av dessa tekniker har dock lyckats att ta sig till marknaden i form av en produkt. Anledningen till detta kommer diskuteras snart.

Men först så skulle jag vilja presentera en kort lista av fria energiteknologier som jag i dagsläget känner till, och som är bevisade bortom allt rimligt tvivel. Vad dessa upptäckter har gemensamt är att de använder en liten mängd av en typ av energi för att kontrollera eller utlösa en större mängd annan sorts energi. Många av dem utnyttjar det underliggande fältet av energi; en källa som ofta förbises av konventionell vetenskap.

1) Strålande Energi

Nikola Tesla's förstoringssändare, T Henry Moray's strålande energi-uppfinning, Edwin Gray's EMA-motor, och Paul Baumann's Testatikamaskin drivs alla med strålande energi. Denna naturliga energiform kan samlas direkt från omgivningen (av misstag kallad "statisk" elektricitet) eller utvunnen från vanlig elektricitet med hjälp av en metod som kallas fraktionering. 

Strålande energi kan utföra samma saker som vanlig elektricitet för mindre än 1% av kostnaden. Den uppför sig dock inte exakt som elektricitet, vilket har bidragit till det vetenskapliga samfundets missförståelse av den. Methernitha-kollektivet i Schweiz har 5 eller 6 fungerande modeller av bränslefria, självdrivna apparater som använder denna typ av energi.

2) Permanenta Magneter

Dr. Robert Adams (NZ) har uppfunnit förbluffande typer av elektriska motorer, generatorer och värmeelement som drivs av permanenta magneter. En sådan apparat tar 100 watt el från källan, genererar 100 watt för att återladda källan, och producerar över 140 BTU av värme i minuten! 

Dr. Tom Bearden (USA) har två fungerande modeller av en magnetdriven elektrisk transformator. Den använder en elektrisk tillförsel på 6-watt för att kontrollera magnetfältets bana. Genom att kanalisera det magnetiska fältet, först till en spole och sen till en andra, och genom att repetera detta snabbt så kan anordningen producera en uteffekt på 96-watt utan några rörliga delar. Bearden kallar sin uppfinning Motionless Electromagnetic Generator, eller MEG. 

Jean-Louis Naudin har duplikerat Bearden's uppfinning i Frankrike. Principerna för denna typen av apparat lades först fram av Frank Richardson (USA) 1978. 

Troy Reed (USA) har fungerande modeller av en speciell magnetiserad fläkt som hettas upp då den snurrar. Det tar precis samma mängd energi att få den att snurra oberoende på om den genererar värme eller inte.

Bortom dessa framsteg så har flera uppfinnare också identifierat mekanismer som åstadkommer en motors drivmoment enbart från permanenta magneter.

3) Mekaniska Värmegeneratorer

Det finns två klasser av maskiner som transformerar en liten mängd mekanisk energi till en större mängd värme. Den bästa av de rent mekaniska konstruktionerna är det roterande cylindersystemet designat av Frenette och Perkins (USA). 

I dessa maskiner roterar en cylinder inuti en annan med ett utrymme av ca en åttondels tum mellan dem. Utrymmet emellan är fyllt med en vätska såsom vatten eller olja, och det är denna ”aktiva vätska” som värms upp då den inre cylindern snurrar. 

En annan metod använder magneter fästa på ett hjul för att producera stora eddyströmmar i ett fat av aliminium vilket får aliminumet att värmas upp snabbt. Dessa magnetiska värmeelement har demonstrerats av Muller (Canada), Adams och Reed (USA). Alla dessa system kan producera tio gånger mer värme än dagens standardmetoder vid samma in-effekt.

4) Supereffektiv Elektrolys

Vatten kan delas till väte och syre med hjälp av elektricitet. Konventionella kemiböcker hävdar att denna process kräver mer energi än vad som går att få tillbaks när gaserna återförenas.

Detta är endast sant vid de mest olyckliga scenarion. När vatten träffas av sin egen molekylära resonansfrekvens, användande ett system utvecklat av Stan Meyers (USA) och igen av Xogen Power In., så kollapsar det till väte- och syregas med väldigt liten elektrisk tillförsel.

Med hjälp av olika elektrolyter (tillsatser som får vattnet att leda elektricitet bättre) förändras också processens effektivitet. 

Det är också känt att vissa geometriska former och ytstrukturer fungerar bättre än andra. Konsekvensen är att obegränsade mängder av vätebränsle kan tas fram för motorer (som i din bil) för kostnaden av vatten. 

Ännu mer häpnadsväckande är att en speciell metallegering var patenterad av Freedman (USA) 1957 som spontant delar upp vatten till väte och syre utan någon elektrisk tillförsel och utan att förändra metallen i sig. Detta innebär att denna speciella metallegering kan producera väte från vatten gratis, för evigt.

5) Implosion/Vortex

Huvudparten av alla industriella motorer använder frigörande av hetta för att skapa expansion och tryck för att utföra arbete. Naturen använder den motsatta processen att kyla för att skapa insugning och vakuum för att utföra arbete, som en tornado. 

Viktor Schauberger (Österrike) var den första att bygga fungerande implosionsmotorer under 1930- och 40talet. Sedan dess har Callum Coats publicerat omfattande om Schauberger's verk i sin bok Living Energies, och ett antal forskare har på så vis byggt fungerande modeller av implosionsturbinmotorer. De är bränslefria motorer som producerar mekaniskt arbete från energi från ett vakuum. 

Det finns också enklare modeller som använder vortexrörelser för att utnyttja en kombination av gravitation och centrifugalkrafter för att producera en kontinuerlig rörelse i vätskor.

6) Kall Fusion

I Mars 1989 så annonserade två kemister från University of Utah (USA) att de hade skapat atomiska fusionsreaktioner i en apparat inte större än att den kunde stå på ett skrivbord. Dessa uttalanden var ”avslöjade” inom sex månader och allmänheten förlorade intresse. 

Inte desto mindre är kall fusion mycket verkligt. Inte bara har omåttlig värmeproduktion dokumenterats gång på gång, men också lågenergetisk transmutering av atomiska element innehållande dussin av olika reaktioner har katalogiserats! 

Denna teknologi kan definitivt producera lågkostnadsenergi och många andra industriella processer.

7) Solassisterade Värmepumpar

Kylskåpet i ditt kök är den enda fria energimaskin du för tillfället äger. Det är en elektriskt fungerande värmepump. Den använder en del energi (elektricitet) för att förflytta tre delar energi (värme). Detta ger den en Coefficient Of Performance (COP) av ungefär 3. Ditt kylskåp använder en mängd elektricitet för att pumpa tre mängder av värme från kylskåpets insida till kylskåpets utsida. Detta är dess typiska uppgift, men det värsta möjliga sättet att använda tekniken på. Varför? 

En värmepump pumpar värme från värmekällan till ”avloppet” eller platsen som absorberar värme. Värmekällan ska förstås vara varm och avloppet för värme vara kall för att denna process ska kunna fungera bäst.

I ditt kylskåp är det precis tvärtom. Värmekällan är inuti skåpet, vilket är kallt, och avloppet för värmen är den rumstempererade luften i ditt kök, vilket är varmare än källan. Detta är varför COP förblir så lågt för ditt kylskåp. 

Men ovanstående är inte sant för alla värmepumpar. COP-värden av 8 till 10 är lättuppnådda med solassisterade värmepumpar. I en sådan anordning så tar värmepumpen värme från en solfångare och dumpar värmen in i en stor underjordisk uppsamlare, vilken förblir ca 13 grader Celsius, och mekanisk energi är utvunnen från överföringen. 

Denna process motsvarar en ångmotor som utvinner mekanisk energi från en ångpanna och en kondensator, förutom att den använder en vätska som kokar vid en mycket lägre temperatur än vatten. 

Ett sådant system som testades på 1970-talet producerade 350 hp, mätt med en dynamomätare, i en speciellt designad motor från endast 100 kvadratfot av solfångare. Mängden av energi det tog för att köra kompressorn var mindre än 20 hp, så detta system producerade mer än 17 gånger mer energi än vad det krävde för att driva det. 

Systemet skulle kunna försörja ett litet samhälle från taket på en gazebo (ett slags lusthus med ett centralt badkar vanligt i USA) med precis samma teknologi som håller maten kall i ditt kök. 

I dagsläget finns det ett industriskaligt värmepumpsystem norr om Kona, Hawaii som genererar elektricitet från temperaturskillnaderna i havsvattnet.

fri energiteknologi är här

Det finns dussin av andra system som jag inte nämnt, många som är lika dugliga och vältestade som de jag räknat upp. Denna korta lista är ändå tillräckliga för att visa min poäng; fri energiteknologi är här, nu. Den erbjuder vår värld energi, fri från föroreningar och riklig för alla människor, överallt. 

Det är nu möjligt att sluta producera växthusgaser och stänga ner alla kärnkraftverk. Vi kan avsalta obegränsade mängder av havsvatten för ett rimligt pris, och få fullgott färskvatten till den mest avlägsna bebyggelse.

Transportkostnader och produktionskostnaderna för näst intill allting kan gå ner dramatiskt. Mat kan till och med odlas varsomhelst i uppvärmda växthus under vinterhalvåret. 

Alla dessa fantastiska effekter som kan göra livet på denna planeten så mycket enklare och bättre för alla har blivit uppskjutna i decennium. Varför? Vem tjänar på denna försening?

Översättning Jimmy Bergman  

Fri energi för allas behov

Fri energi – i händerna på vem?

Hindren för fri energi

Det finns olika krafter som tillsammans har skapat denna situationen. Att säga att det finns och har funnits en konspiration att förtrycka denna teknologi leder bara till en ytlig förståelse av världen, och det placerar skyldigheten utanför oss själva. 

  Peter Lindemann: |2008| Vår ignorans och handlingsförlamning inför denna situationen har av finanskrafter tolkats som en antydan av samtycke.

Så, mer än en ickekrävande allmänhet, vilka är då de andra krafterna som försvårar tillgången på fri energiteknik?

I USA, och i de flesta andra länder finns ett finansmonopol. Detta pengamonopol är uteslutande i händerna på några få privata fondbanker, och dessa banker ägs i sin tur av de rikaste familjerna i världen.

Deras plan är att söka kontrollera världens kapitalresurser, och på så vis kontrollera varje persons liv genom tillgången (eller icketillgången) på gods och tjänster. En oberoende källa av rikedom (fri energi) i händerna på var och en förstör alla planer på permanent världsherravälde. Varför detta är sant är lätt att förstå. 

Styrräntan

För tillfället kan en nations ekonomi saktas ned eller snabbas upp genom att höja eller sänka styrräntan. Men om en självständig källa av kapital (energi) var närvarande i ekonomin, och varje företag eller person kunde öka i kapital utan att låna det från en bank, så skulle det centrala strypandet av styrräntan helt enkelt inte ha samma effekt.

Fri energiteknologi förändrar pengars värde. De rikaste finansfamiljerna och de som utfärdar kredit vill inte ha någon konkurrens. Det är så enkelt. De vill bibehålla sin nuvarande monopolkontroll över pengatillgången. För dem är fri energiteknik inte bara något som måste förtryckas, det måste förbjudas!

De rikaste finansfamiljerna och deras centrala bankinstitutioner är i första hand kraften som arbetar för att senarelägga allmänhetens tillgång på fri energi. Deras motiv är tron på den gudomliga rätten att härska, girighet och deras omättliga behov av att kontrollera allt och alla. 

Vapnen de har använt för att driva igenom denna senareläggning inkluderar skrämsel, genom ”experter” som förklarar hur det egentligen ligger till, uppköp av teknologi som blir lagd på hyllan, mord och mordförsök på uppfinnarna, karaktärsavrättningar, mordbränder, och en bred samling av finansiella incitament och disincitament för att manipulera möjliga anhängare. 

De har också ingett allmänheten en acceptans av en vetenskaplig teori som säger att fri energi är omöjligt (termodynamikens lagar).

Skapelsens överflöd

Det finns i sanning bara en kraft som hindrar allmänheten från att tillgå fri energi, och det är människans girigt motiverade beteende. I den analysen är fri energi en yttre manifestation av skapelsens överflöd. 

Det är ett upplyst samhälles ekonomiska drivmotor, där människor frivilligt uppför sig på ett respektfullt och civiliserat sätt gentemot varandra, där varje medborgare har allt de behöver och inte åtrå vad deras granne har, där krig och fysiskt våld har blivit socialt oacceptabelt beteende och människors olikheter i alla fall är tolererade, om inte uppskattade.

Uppträdandet av fri energiteknologi i den allmänna sfären är gryningen för en verkligt kultiverad ålder. Det är ett episkt skeende i mänsklig historia. Ingen kan ta ära för det. Ingen kan bli rik på det. Ingen kan regera världen med det. Det är enkelt talat en gåva från Gud. Det tvingar oss att ta ansvar för våra egna handlingar. 

Världen som den just nu är strukturerad kan inte ha fri energiteknologi utan att helt förvandlas till något annat. Denna civilisation har nått sin utveckling eftersom den har fött fröna till sin egen transformation. Oandliga människor kan inte förtros med fri energi. De kommer bara att göra vad de alltid gjort, vilket är att ta obarmhärtig fördel av varandra, eller döda varandra och sig själva.

 Vad som är nytt är att du och jag nu kan kommunicera med varandra än någonsin tidigare. Internet ger oss, den fjärde kraften, ett tillfälle att övervinna de andra krafternas samlade ansträngningar att avstyra fri energiteknik från att spridas.

Möjligheten

Vad som börjar hända är att uppfinnare publicerar sina arbeten, istället för att patentera och hålla det hemligt. Fler och fler människor ger bort information om dessa teknologier i böcker, videos och på webbsidor. Medan det ännu finns en stor mängd av oanvändbar information om fri energi på Internet så ökar den praktiska informationen snabbt.

Det är viktigt att samla information om riktiga fria energisystem. Anledningen till detta är enkel.

Finansmonopolen kommer aldrig tillåta en uppfinnare eller ett företag att bygga eller sälja en fri energimaskin till dig! Det enda sättet som du kan få tag på en tycks för närvarande vara om du, eller en vän, bygger den själv. Detta är precis vad tusentals människor redan börjat göra. 

Det är möjligt att du känner dig helt otillräcklig inför uppgiften, men börja samla information nu. Du kan vara en länk i en kedja av händelser som kommer att hjälpa andra. Fokusera på vad du kan göra nu och hur mycket det finns som behöver göras. Små, privata forskningsgrupper arbetar med detaljerna i samma stund som du läser detta. Många är engagerade i att publicera resultaten på Internet.

Fri energiteknologi förändrar oss

Den fria energiteknologin är redan här. Den är riktig, och den kommer att förändra hur vi lever, verkar och relaterar till varandra. Men som alla övningar i andlig tro så måste vi först manifestera generositeten och förtroendet i våra egna liv.

Källan av fri energi är inom oss. Det är den där upphetsningen av att kunna uttrycka oss fritt. Det är vårt andligt vägledda intuition i uttryck utan distraktion, skrämsel eller manipulation. Det är vår öppenhjärtighet. 

Idealiskt så skulle fri energiteknologi vara grundläggande för ett rättvist samhälle där alla har mat, kläder, skydd, självvärde, och fritiden att begrunda livets djupare mening. Är vi inte skyldiga varandra att möta våra rädslor och ta handling för att skapa denna framtid för våra barnbarn?

Fri energiteknologi är här. Den har existerat i decennier. Kommunikationsteknologi och Internet har dragit slöjan av detta märkliga faktum. Människor över hela världen börjar att bygga fria energianordningar för egen användning. Bankerna och regeringarna vill inte se detta hända, men kan inte stoppa det.

Översättning Jimmy Bergman, förkortad version

För mer information, se www.free-energy.ws

För att läsa artikeln på engelska, se

www.free-energy.ws/lindemann-1.html