upp

LIVSSTIL & LIVSANDA

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: PhotoDisc

Hantverkets själ och kvaliteter

Mästarens blick

Ekonomiprofessorn Ingeman Arbnor har gett ut den lilla boken Mästarens blick – om hantverkets själ och kvaliteter. Det handlar om ett hantverksintresse, som han delar med många andra själsfränder. Hantverket döljer kvaliteter grundade på tyst kunskap, som inte så lätt kan efterapas, eftersom hantverket ofta vilar på mångårigt lärande.


  Paul Lindberg:  |2011–04–20|  Hantverkets historia handlar mycket om blod, svett och kärlek. Det gällde lidelse och försörjning. När väl försörjningen var säkrad gällde det bara kärlek.

Ingeman Arbnors hantverksbok handlar inte så mycket om bankaffärer, men en hel del om hantverkets glädje, kreativitet och erkännande, med en naturlig koppling till näringsidkande och förverkligande.

Arbnor skriver i sin bok att många tänker sig hantverkaren av kött och blod som en förbisprungen typ av marknads- ekonomins alla färdigvaror. Men frågan är om inte hantverk upplever en renässans. Intresset för denna konstart tycks bara öka, skriver Arbnor.

I boken får hantverket djupdimensioner och inte minst har det i undertexten till dessa vuxit fram en insikt om samhällets extrema övertro på teoretiskt överförd kunskap. 

 

 Och Arbnor skriver om detta: "Som teoretiker, men också hantverkare, kan jag konstatera att det finns så mycket tyst kunskap i hantverk, att det närmast är omöjligt att överföra denna på annat sätt än via lärlingskap."

EXEMPLET STRADIVARIUS

Hantverkaren Antonius Stradivarius (1644–1737) hade gått som lärling hos mästaren Nocoló Amati. Det var hos denne mästare som Stradivarius fick lära sig en innerlig inställning till hantverkets tysta kunskap – skatten man samlar i sitt eget medvetande. Det som lärdes var att upptäcka och förädla skaparglädjen – känna behoven av att uttrycka sig genom sina instrument. Det må vara musik- instrument eller verktyg.

Det var Nicolós farfar Andreas Amati som utvecklade violinen så som vi ser den i dag. Nicolós hann tillverka cirka 1100 musikinstrument under sitt 93-åriga liv. Ungefär hälften av dem finns fortfarande bevarade och används.

Alla violinister som prövat på en stradivarius anser att instrumentet är gudabenådad, bortsett prestigen. Hemligheten troddes ligga i upptäckten av flera lager lack, eller glaslim, vilket upptäcktes med hjälp av elektronmikroskop på 1980-talet. Men dessa lacker var trots allt inte hela hemligheten – det kunde visas efter att en "exakt" reproduktion efter konstens alla regler gjordes, så konstateras att det gick att tillverka violiner i världsklass, men ändå aldrig i nivå av en äkta stradivarius. Det var de allra flesta ense om.

ÖVERSINNLIGA DIMENSIONER

Arbnor skriver att det är genom hantverk vi enkelt kan upptäcka våra nära relationer till översinnliga dimensioner. "När vi blir ett med det vi gör, då hamnar vi liksom utanför oss själva och blir det vi gör!" Arbnor uttrycker att tankar kan födas med samma närhet mellan vårt rika inre och vårt strävsamma yttre, så som sagor för barn kan framkalla i fantasins epicentrum.

"Artrikedom främjar fantasin, och därmed liv, lust och hantverk. Det skapar också en produktiv distans mellan mig som författare och Dig som läsare", skriver Arbnor i sina visa slutord.

Om man till boken vill lägga ett samhällsfilosofiskt perspektiv på Arbnors bok, så är det enligt min mening det genuint demokratiska och människovänliga som ger det möjliga i det faktiska för ett rikare och meningsfullare liv. Människor hittar däremot inte alltid sig själv, i sig själv, och alltför många tvingas till underställelse, under andras ledarskap, som enbart kroppar för utnyttjande, eller kugghjul i ett gigantiskt maskineri (taylorism). I Arbnors bok ges emellertid en glimt från olika hantverkares drömmar och innovationer, som gett dem själva och deras alster stor glädje för många. 

Bokens innehåll: 

Ett hantverksintresse » Maskiner som eggar hantverkssjälen » Kvalitet som livsidé » Hantverk och översinnliga dimensioner » Olikheter och rena material » Effektivitet och kvalitet som njutning » Handverktyg och bygghantverk » Hantverksskicklighet som hjärtefråga » Tankens frihet och andras önskemål » Havskappsegling – ett hantverk jorden runt » Lärlingskap och hantverkets musikalitet » Hantverksblues » Avrundande reflektion.

Boken Mästarens blick av Ingeman Arbnor, kan beställas direkt från författaren. Se ytterligare information och pris! Klicka

En födelsedagspresent till en vinälskare men omöjligt att dricka i sin förslutning, två flaskor inmonterade med korkarna mot varandra. Så jobbar hantverkarna idag.