IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Fred är vägen till fred. När fred inte råder utnyttjas människor till strid mot andra människor för maktens skull.

AMNESTY/LIBYEN

Tvångsförflyttningar

Fortsatt svårt i Libyen

De libyska myndigheterna måste omedelbart hitta en hållbar lösning på den svåra situationen för tiotusentals tvångsförflyttade medlemmar ur folkgruppen Tawergha och andra grupper, som har levt tvångsförflyttade sedan den väpnade konflikten i landet startade under 2011, säger Amnesty International.


  TINA LARSSON: |2013-10-23| Samtliga invånare i staden Tawergha, omkring 40 000 människor, fördrevs av väpnade grupper från Misratah efter att ha anklagats för att stödja Khadaffiregimen. Amnesty Internationals rapport, Barred from their homes, som publiceras idag den 23 oktober, två år efter inbördeskrigets slut, uppmärksammar den fortsatta diskrimineringen av Tawergha-folket.

Tawergha-folket utsätts fortfarande för hot och attacker av milismän i lägren som hindrar varje försök av dem att återvända till sin hemstad. Även myndigheterna har flera gånger, av "säkerhetsskäl", hindrat dem från att återvända.

EFTER TVÅ ÅR VÄNTAR MÄNNISKOR PÅ RÄTTVISA

– Det är ofattbart att offren för dessa övergrepp tvingas avstå från sin rätt att återvända – och att milismän och andra grupper obehindrat får fortsätta att hota dem Två år efter konflikten väntar människor från Tawergha och andra tvångsförflyttade grupper fortfarande på rättvisa och kompensation för de övergrepp de har utsatts för, säger Hassiba Hadj Sahraoui, biträdande chef för Amnesty Internationals Mellanöstern- och avdelningen för Nordafrika. 

Idag är Tawergha en spökstad. De flesta hus har plundrats och bränts ned av Khadaffimotståndare, som söker hämnd för de krigsbrott som de tror att Tawergha-folket begick i Misratah på uppdrag av Khadaffi.

– Invånarna i Misratah vill ha upprättelse för de krigsbrott som begicks i staden, men rättvisan kan inte tillämpas selektivt. Ett helt samhälle ska inte kollektivt bestraffas.

omkring 65 000 internflyktingar

Totalt finns omkring 65 000 internflyktingar i Libyen, förutom Tawergha-folket också medlemmar ur folkgruppen Mashashya från Nafusabergen, invånare från Sirte och Bani Walid och tuareger från Ghadames. Tawergha-folket är dem som har lidit svårast.

Fler än 1 300 före detta Tawergha-bor beräknas vara försvunna, frihetsberövade eller utsatta för påtvingade försvinnanden, huvudsakligen i Misratah. De flesta ska ha gripits av milismän och utsatts för tortyr och misshandel genom bland annat elchocker och slag med metallrör. 

Amnesty International uppmanar libyska myndigheter att opartiskt utreda alla fall av påtvingade försvinnanden och tortyr.  Hundratals personer har hållits fängslade under två år utan vare sig åtal eller rättegång samt utan tillräcklig sjukvård eller regelbundna besök från familjemedlemmar. I al-Wahdafängelset i Misratah träffade Amnesty International nio minderåriga barn som suttit fängslade sedan 2011, utan åtal.

Fängslandet av barn

– Alla som hålls fängslade utan åtal måste endera friges eller åtalas för en brottslig handling. Fängslandet av barn ska vara en absolut sista utväg och vara under en så kort period som möjligt, säger Hassiba Hadj Sahraoui. 

Libyen står inför den värsta politiska och säkerhetsmässiga krisen sedan konflikten 2011. Rättssäkerheten har kraftigt undergrävts i den utbredda laglöshet som råder i landet, med godtyckliga gripanden, kidnappningar och attacker mot regeringsinstitutioner av milisgrupper. Trots dessa utmaningar har de libyska myndigheterna en skyldighet att säkra skyddet av internflyktingarna, som befinner sig i en särskilt utsatt situation.

– Att hitta en hållbar lösning på problemet kommer att ta tid, men det finns omedelbara åtgärder som myndigheterna kan vidta för att visa att de menar allvar med att respektera de olika folkgruppernas rättigheter. Det finns ingen anledning till att de inte ska ha lika rätt till utbildning och dräglig levnadsstandard som resten av landets befolkning. 

Många ur Tawergha-folket har svårt att skaffa de dokument som behövs för högre utbildning i Misratah. Anhöriga till saknade och försvunna personer får ingen hjälp från regeringen – och troligtvis beror det enbart på deras uppfattade lojalitet till Khadaffi. 

principiell lag för övergångsrättvisa

I september enades Libyens generalförsamling i princip om en lag för övergångsrättvisa, som inkluderar en uppsättning åtgärder för sanning, ansvarsutkrävande och kompensation till offer för människorättsbrott som begåtts under och efter Khadaffis styre. Lagförslaget inkluderar inrättandet av en utrednings- och försoningskommitté som bland annat ska behandla internflyktingars situation i landet.

– Att anta en sådan lag kan vara det första riktiga steget mot rättvisa för Tawerghafolket och andra som har tvångsförflyttats. När lagen väl har antagits måste myndigheterna säkra att kommittén ges tillräckliga resurser och skydd för att utföra sitt arbete opartiskt, säger Hassiba Hadj Sahraoui.

Amnesty International uppmanar libyska myndigheter att rådgöra med Tawergha-folket i diskussioner kring lösningar för att tillgodose deras behov, rättigheter och legitima intressen.

Läs rapporten 

Barred from their homes