IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

IOK bör komplettera den olympiska stadgan med en människorättspolicy.

Foto: Corel

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

Reformera olympiaden

Enligt UN Global Compact

Olympiska rörelsen måste reformeras. Framtidens olympiska spel måste ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Det menar Swedwatch, LO-TCO Biståndsnämnd, RFSU och RFSL som nu uppmanar den internationella olympiska kommittén, IOK, att anta en policy kring mänskliga rättigheter.


  Erik Jennische: |2014-04-22 I samband med att Swedwatch i januari släppte rapporten De olympiska kränkningarna deklarerade den svenska olympiska kommittén, SOK, och dess största svenska sponsorer ATG, Nordea och Vattenfall sin ambition att driva frågan om preciserade krav på mänskliga rättigheter och social ansvarstagande riktade till framtida OS-värdar. De krav som de svenska sponsorerna lyfter tillsammans med SOK kan förhoppningsvis spridas även till andra nationella olympiska kommittéer och deras sponsorer.

En av de viktigaste rekommendationerna i Swedwatchs rapport var att den olympiska rörelsen bör skaffa sig en policy kring mänskliga rättigheter samt ansluta sig till principerna i UN Global Compact. Dessa rekommendationer följer nu organisationerna bakom rapporten – Swedwatch, LO-TCO Biståndsnämnd, RFSU och RFSL – upp genom att skicka ett brev ställt till IOK:s president Thomas Back och samtliga medlemmar i IOK. Brevet har skickats in som ett bidrag i den reformprocess Olympic Agenda 2020 som initierats av IOK under ledorden hållbarhet, trovärdighet och ungdom.

Den olympiska rörelsen beskriver sig själv i sina stadgar som en organisation som arbetar för fred och mänsklig värdighet. Dessa ambitioner står i skarp kontrast med det dystra facit olympiaderna i Beijing och Sotji levererat vad gäller människorättskränkningar direkt kopplade till de olympiska spelen. IOK behöver ta detta på allvar och inleda ett strategiskt arbete tillsammans med framtida värdstäder. OS är ett av världens mest eftertraktade arrangemang, och med tydligt definierade krav på värdländerna kan ett OS bli en hävstång för en positiv utveckling även i problematiska länder. IOK bör därför inkludera situationen för mänskliga rättigheter när de granskar kandidatstäder. Det görs inte idag.

Swedwatch, LO-TCO Biståndsnämnd, RFSU och RFSL riktar därför följande rekommendationer till IOK:

» IOK bör underteckna UN Global Compact och arbeta med FN:s vägledande riktlinjer för företagande och mänskliga rättigheter.

» IOK bör komplettera den olympiska stadgan med en människorättspolicy.

» Ställa krav på framtida kandidatstäder baserade i människorättspolicyn. Dessa bör redovisas i de ansökningshandlingar varje kandidatstad tillsänder IOK som en del i anbudsprocessen.

»  IOK:s utvärderingskommitté bör ta hänsyn till hur mänskliga rättigheter respekteras i den riskanalys som görs av varje kandidatstad.

» Säkerställa processer för att på ett offentligt och transparent vis rapportera och följa upp dessa åtaganden.

RLC