Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Rädda klimatet för framtiden! Jorden måste räddas! Det är vad som nu gäller!

Foto: Nasa

STOCKHOLM AUGUSTI 2022

Klimatmarschen

Rädda framtiden

En förhoppningsfull önskan om en mastodontmarsch för räddningen av framtiden – i Greta Thunbergs anda. Klimatrörelsen tillsammans med alla humanitära tänkare är lämpliga för ansvaret för framtidens upprättelse.

Paul Lindberg: |2021-08-16| Se, så jobba på då! Det finns tid och möjligheter, och nu gäller det att satsa alla krafter. Det gäller framtiden som ligger i våra händer i dag. Ingenting löser sig själv så som människor ställt till det fram till i dag.

Att hävda att Gud fixar till det hela så som människor ställt till det är ett svek mot både Gud och livet på jorden. Att aktivera alla mänskliga krafter för att rädda framtiden är Guds väg eller människans bästa egenskaper – oavsett om man tror på Gud eller inte. Det viktigaste är att ta i så det både knakar och skapas – det vill säga för att helt enkelt stoppa den globala uppvärmningen. Det innebär att ta till alla användbara medel och krafter som möjliggör realiseringen för en godtagbar framtid för livet på planeten.

När människan kan sabotera framtiden, så måste människan kunna återupprätta värnandet av det vi ska leva inom! Människan kommer helt enkelt inte undan sitt ansvar!

Återupprättelse med alla humanitära medel

Att vara människa har många gånger varit tungt – eller alltför tungt – för en stor del i mänsklighetens historia. Att äga världen däremot har skett i sus och dus och mest på bekostnad av människorna i det stora hela. Så har det varit i hela människans historia. Men så ska det inte behöva vara – så är det lätt att tycka. Men ändå är det på sådant vis än idag i större delen av världen. I Europa har vi "demokratin" som låter industrin fortsätta förgifta jorden vi ska leva med, precis som i andra dela av världen.

Faktum är att det inte kan vara mycket till demokrati om vi slukar den rika världens extrema konsumtionshysteri som i dag utgör innehållet och meningen med att vara människa. Många anser nog att det är vad folket vill ha! Säkert, och i så fall har vi hittat orsaken till den kortsyntheten. Människor manipuleras helt enkelt med bland annat en gigantisk marknadsreklam som kan konsten att påverka och har gjorts i hela sin historia på olika sätt och vis. Det har varit på både gott och ont – med framgångar och nederlag.

”Mammon”

”Mammon” används än i dag som begrepp, precis så som Jesus använder begreppet. Mammons välde har visat sig i en total världsomfattning, såväl i kommunistdiktaturer, i högerdiktaturer, som i västvärldens marknadsekonomier, och i stor blandning. Det handlar mycket om utnyttjandet av människor och som konsument- och produktionskroppar. Meningsfullheten leder oftast till en illusionistisk konsumtionsdyrkan.

Orsaken till en folklig mängd av engagemang för att stoppa den globala uppvärmningen har alltså sin förklaring till mycket gamla problem om makten över livet på Jorden.

Världen har aldrig varit rikare än i dag. Vilket har ett konkret samband med konsumtion och den farliga globala uppvärmningen. Mänskligheten ökar för närvarande men bedöms minska någon gång framöver, enligt vissa prognoser. Men befolkningsexplosionen antas att öka till 11,2 miljarder människor år 2100, enligt forskningsprognoser. Det handlar alltså om en befolkningsexplosion som vetenskapligt har framtagits av Worldometerräknare.

Den vetenskapliga kunskapen har nått det som generellt liknar en högsta nivå, framför allt inom områden som teknologi, vilket har satt en oerhörd fart på Jordens alla tillgångar och avskräden. Jorden baxnar helt enkelt och som påverkar livet med en alltmer ökande klimatkris.

Vikten av en klimatmarsch

Mänsklighetens nuvarande problem växer och orsakar accelererande problem för framtiden. Vår tid kan reglera den negativa utvecklingen i dag. Men det måste ske på ett korrekt och nödvändigt sätt. Vår tids makthavare låter sig agera med en slags låt-gå-ideologi och lämnar klimatuppvärmningen bakom sig. Men det resulterar till att framtiden hindras att klara av de problem som kraschar framtidens generationer. Vår tids klimatmisslyckanden och brister på ansvar har lagts på framtiden. Det är ingenting annat än kriminellt!

Målet för klimatmarschen gäller alltså mobiliseringen för räddningen av vår planet. Det gäller påverkan av medvetandet om en fasansfull framtid om vi bokstavligt inte tar hotet på ett realistiskt ansvar. Inför nästkommande politiska val år 2022 måste politiken ledas av en politisk kraftsamling som med alla till buds stående krafter totalt vänder på krisen och prioriterar den globala uppvärmningen som med högsta prioritet.

Fram till mastodontmarschen år 2022 behövs så kallade uppmarscher som tränar upp sig med för att växa till i omfång och kapacitet, med start redan nu i höst förslagsvis, och som kan pågå med marsch efter marsch fram till mastodontmarschen inför valet.

En förhoppningsfull önskan!