Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Fossilreklamförbud bli ett viktigt inslag i att öka den gröna innovationskraften i Sverige.

Foto: Greenpeace

GREENPEACE / AGERA NU!

Fossilreklam, nej tack!

Bli en del av rörelsen som sätter punkt för fossilreklamen! Genom att använda din rätt att tillsammans med 1 miljon andra EU-medborgare skriva på ett s.k. European Citizen Initiative kan du bidra till en framtid där reklam för onödiga flygresor, törstiga bensinbilar och greenwashande oljebolag är förbjuden!

Gustav Martner: |2021-10-19| På ett liknande sätt som tobaksindustrin inte har fritt fram att locka människor till rökning. Vi har ett år på oss att samla en miljon underskrifter. Agera nu! Vill du läsa mer om fossilreklamförbudet och vår position i andra reklamfrågor kan du ladda vår rapport hos Greenpeace!.

Skriv under – Förbjud reklam och sponsring som gäller fossila bränslen!

Vi uppmanar Europeiska kommissionen att föreslå en EU-rättsakt som förbjuder reklam för fossila bränslen samt för luft-, väg- och vattenvägstransporter (utöver transporttjänster som är av allmänt ekonomiskt intresse) som drivs med fossila bränslen, reklam från alla företag som är verksamma på marknaden för fossila bränslen, särskilt de som utvinner, raffinerar, levererar, distribuerar eller säljer fossila bränslen, sponsring av företag som omfattas av punkt två ovan eller som använder varumärken eller kommersiella namn som används för fossila bränslen.

Denna lag skulle omfattas av EU:s befogenheter, på så sätt att den skulle bestå av en förordning för den inre marknaden med syfte att förbättra konsumentskyddet samt ge en hög grad folkhälso- och miljöskydd.

Lagstiftning skulle öka allmänhetens medvetenhet

Denna lagstiftning skulle öka allmänhetens medvetenhet om produkter och tekniker som orsakar klimatförändringar och andra miljö- och hälsoskador. Som sådan skulle den uppnå mål som har planerats genom EU:s miljö- och konsumentskyddspolitik, med hjälp av harmonisering av bestämmelser om fossil reklam och sponsring. Detta skulle falla inom ramen för delade befogenheter (se artikel 4 i EUF-fördraget), inbegripet den inre marknaden, miljön och konsumentskydd.

Varför spelar min underskrift roll? Reklamen formar samhället och pengarna som företag lägger på reklam ökar hela tiden: 2018 sprängdes 80-miljardersvallen för svenska reklaminvesteringar. Reklam är ett effektivt verktyg för att förändra våra beteenden, forma våra konsumtionsmönster samt etablera och upprätthålla normer i samhället. Av det skälet är reklam för vissa produkter kraftigt begränsade, t ex för tobak och alkohol. Det finns idag dock inga begränsningar för hur mycket företag får marknadsföra diesel, flyg, bensinbilar och andra fossila produkter och tjänster. Dagens reklamlandskap snarare stjälper än hjälper i den gröna omställning som behövs för att vi ska nå våra klimat- och miljömål.

Fler dör av fossil förbränning än rökning!

Tobaksrelaterade hälsoproblem leder enligt WHO till 8,2 miljoner dödsfall årligen. Luftföroreningar från kol, olja och gas skördar å sin sida upp till 8,7 miljoner dödsoffer årligen, enligt en ny studie. Redan 2017, baserat på lägre uppskattningar av antalet dödsfall, konstaterade Lancet Commission on Pollution and Health att 1,7% av västvärldens sjukvårdskostnader kan härledas till föroreningar. I de värst förorenade länderna är det upp emot 7% av kostnaderna. Fossilpartiklar dödar alltså, och det gör även koldioxidutsläppen som förbränningen orsakar: Skyfallen, bränder, extremväder skördar liv.

Dagens tillsyn av reklam fungerar inte

Fossilreklam är fortfarande tillåten – men vilseledande miljöargument är redan förbjudet. Problemet är att fossilföretagen, som ofta är väldigt motiverade att överdriva och hårdvinkla sin reklam gällande sin miljöpåverkan, aldrig får några kännbara konsekvenser för sina överträdelser. Greenpeace granskning visar att ett enda bötes-vite utdelats för vilseledande miljöargument i reklam i Sverige – på TIO ÅR. Fossilbolagens annonsmakare har haft sitt roliga – nu är det dags att stänga ner deras greenwashing innan den ens hamnar på annonsplats.

Fossilreklamförbud är bra för innovation och yttrandefriheten

Vissa politiker menar att reklamförbud hotar yttrandefriheten. De har inte förstått hur lagen fungerar. All reklam är definitionsmässigt undantagen vår viktiga yttrandefrihet eftersom vi måste kunna lita på informationen i reklamen. Är informationen i reklamen inte sann kan inte en fungerande och rättvis konkurrens upprätthållas. T ex kräver yttrandefriheten att ingen ska kunna efterforska en journalists källor, medan marknadsföringslagen kräver att källor till påståenden i reklam ska redovisas öppet. Reklam är en del av innovationssystemet, och när fossilreklamen begränsas ökar möjligheterna för alternativ till fossilt baserade tjänster och produkter att synas mer. Därför kan ett fossilreklamförbud bli ett viktigt inslag i att öka den gröna innovationskraften i Sverige.

Dagens tillsyn av reklam fungerar inte

Fossilreklam är fortfarande tillåten – men vilseledande miljöargument är redan förbjudet. Problemet är att fossilföretagen, som ofta är väldigt motiverade att överdriva och hårdvinkla sin reklam gällande sin miljöpåverkan, aldrig får några kännbara konsekvenser för sina överträdelser. Greenpeace granskning visar att ett enda bötes-vite utdelats för vilseledande miljöargument i reklam i Sverige – på TIO ÅR. Fossilbolagens annonsmakare har haft sitt roliga – nu är det dags att stänga ner deras greenwashing innan den ens hamnar på annonsplats.

Fossilreklamförbud är bra för innovation och yttrandefriheten

Vissa politiker menar att reklamförbud hotar yttrandefriheten. De har inte förstått hur lagen fungerar. All reklam är definitionsmässigt undantagen vår viktiga yttrandefrihet eftersom vi måste kunna lita på informationen i reklamen. Är informationen i reklamen inte sann kan inte en fungerande och rättvis konkurrens upprätthållas. T ex kräver yttrandefriheten att ingen ska kunna efterforska en journalists källor, medan marknadsföringslagen kräver att källor till påståenden i reklam ska redovisas öppet. Reklam är en del av innovationssystemet, och när fossilreklamen begränsas ökar möjligheterna för alternativ till fossilt baserade tjänster och produkter att synas mer. Därför kan ett fossilreklamförbud bli ett viktigt inslag i att öka den gröna innovationskraften i Sverige.

64431 stöttar initiativet! Hjälp oss nå 1,000,000 europeiska signaturer! Ange följande uppgifter, som krävs enligt förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet.

greenpeace