Samhälle & Politik

Tidigare artiklar

Till framsidan

Brev till redaktion

15 länder står för 83 procent av världens upprustning

Världen rustar för krig!

De kraftiga upprustningarna i världen borde oroa alla civiliserade människor! Olika organisationer och forskningsinstitut varnar nu världens folk och uppmanar fredsrörelser världen över att ordentligt uppmärksamma dessa orosmoln.


informationen om upprustningen kan vi läsa om i Sipris årsbok. Upprustningen i världen måste ses som ett mycket omfattande slöseri av världens resurser. Det menade Sipris avgående chef Alyson Bailes, vid ett nyligen hållet pressmöte i Stockholm.

USA har haft ledningen för denna upprustning sedan Andra världskriget. På grund av upprustningen i världen har även Rysslands president lovat att även de kommer att upprusta.

sipris uppgifter visar på att upprustningen i världen ökat med 3,5 procent under perioden 2005 och 2006. Och under tioårsperioden från 1997 har militärutgifterna i världen ökat med 37 procent. I totala pengar är detta gigantiska resurser, som skulle kunna lösa det mesta av världens ekonomiska problem i utvecklingsländerna.

Man vet i dag att pengar tagits till upprustning, som från början var avsedda för fattigdomsbekämpning och mot klimatförändringar. Så står det alltså till hos världens makthavare, de som Jesus kallade Mamon!

USA: s krig i Afghanistan och Irak gjorde att USA ensamma stod för 46 procent av hela världens militärutgifter under 2006, meddelar Sipri.

genom militär tävlan håller Storbritannien andra platsen, och Frankrike tredje platsen, med vardera fem procent av världens militärutgifter.

Snabbaste tillväxten av den militära upprustningen sker i Kina, och per capita räknat har de nu Asiens dyraste krigsmaskin. Kina har gått om Japan i denna dystra tävlan. Kina ligger nu på fjärde plats efter Frankrike, och Japan ligger på femte plats.

det är inte utan att dessa stater av tradition haft nationalstolthet över förmågan att odla militära maktspråk.

Men hur ska det gå för världen, vad tror ni?

En förhoppning, trots alla orosmoln, är att arbetet för en positiv världsutveckling ska kunna ge utdelning genom "hjälpande" förenade krafter. 

Människor har en förmåga att positivt kunna förändra sig själva, och påverka andra till förändringar. Människor med goda avsikter lär sig urskiljning, och engageras i sina respektive anknytningspunkter. Var och en bidrar med sitt frö, som medhjälpare mot den dystra utvecklingen och för en bättre värld. Det har människor gjort i alla tider. Och civilisationen har trots allt gått framåt med stora framgångar – något vi ska vara medvetna om. Och ”fröet” kan växa hos var och en, som ett senapsfrö, och därefter förändras världen. Det finns alltså ett ljus och en uppmuntran, och människan går aldrig ensam!

Ta Gud på allvar, och ta Jesus på orden!

Paul Lindberg

Senast uppdaterat 2007-09-12