KULTUR & Samhälle 

Öviga artiklar

Till framsidan  

Brev till redaktion

 

Artiklar: Ny artikel markerad med rött  

Arbeta mindre – må bättre  |2011-11-12| Paul Lindberg: Självklart vill människor ha ett materiellt gott liv. Men när materialism tar helt överhand och köpsuget accelererar, så visar det sig i alla undersökningar att människor inte alls blir lyckligare av denna tragiska och andefattiga cirkel.

Om hjärta och erfarenhet  |2011-10-12| Lars Ingelstam: I barndomshemmet fanns det två slag av brevpapper. De låg i varsitt fack bredvid pappas gamla reseskrivmaskin. På det ena stod hans namn, adress och yrkestitel. På det andra: Kommittén för humanistisk orientering vid teknisk utbildning.

Grönt recept mot skuldkrisen  |2011-11-09| Per Gahrton: Det flesta stora samhällsomvälvningar växer fram ur kriser. Därför är den pågående skuldkrisen inte bara negativ utan också ett tillfälle att greppa för alla som redan tidigare varit övertygade om att den dominerande liberalkapitalistiska tillväxtmodellen är ohållbar.

"Vår tids största utmaningar"  |2011-11-11|  Anders Wijkman: László Szombatfalvy pekar i sin bok på bristen av riskvärdering i debatten. Han konstaterar att när det gäller klimatet, undviker vi sorgfälligt att diskutera risker Det är naturligtvis ytterst ett svek mot kommande generationer.

Nya arter hotas i Östafrika  |2011-11-08 Marie von Zeipel: Hundratals nya arter upptäckta i Östafrikas urskogar hotas nu av illegal avverkning. En elefantsnabelmus, en babianliknande apa som ger ifrån sig ett skällande läte och en grön dvärgkameleont. De är några av de 400 nya arter som upptäckts under de tio senaste åren.

Strategi för Nagoya nu!  |2011-11-04| Louise Wileen Bjarke: Ett år sedan det globala avtalet i Nagoya om en räddningsplan för den biologiska mångfalden fattades. Ändå saknar Sverige en konkret strategi för att nå dit. Åtta miljöorganisationer skrev en gemensam debattartikel i Göteborgsposten om vikten av att följa Nagoyaavtalet.

Tvångsförflyttningar i Burma  |2011-10-25 Erika Bergman: Militariseringen i landet fortsätter att utgöra ett hot mot människors säkerhet i regionen. Som en konsekvens av det lever en stor del av befolkningen i fattigdom. Under året som gått tvångsförflyttades det största antalet människor sedan undersökningarna började 2002.  

Ensamkommande barn  |2011-11-12|  Anders Maxson: Nästan varannan lärare saknar stöd kring ensam-kommande barn. Flyktingbarnen får inte den skolundervisning som de har rätt till enligt Barnkonventionen och svensk lag. Det visar Rädda Barnens och UR:s nya enkätundersökning bland 348 lärare.

EU-regler vapenexport  |2011-11-10| Rolf Lindahl: I rapporten MENA avslöjas att flera EU-länder, däribland Sverige, varit med och beväpnat stater i Nordafrika och Mellanöstern där kampen för demokrati och mänskliga rättigheter pågår. Rapporten uppmanade till skärpning av EU:s exportregler.

Krisens Somalia är inte över  |2011-11-02| Malin Lager: Möjligheten att nå fram med hjälp till de som drabbas av hunger och stridigheter i Somalia har förbättrats. Men fortfarande är problemen med att svara mot det stora hjälpbehovet hos somalier som flytt till Etiopien stora, varnar Läkare Utan Gränser.

Pensionärer, guld och gröna...   |2011-10-12|Paul Lindberg: Inför pensioneringen inbjuds blivande pensionärer till hejiga och glammiga informationsmöten arrangerade av propagandaministeriets föryngringsenhet. Med hurtiga tal slagord som ”det måst få vara pensionärens rättighet att jobba livet ut”.  

Att sätta ekonomin på plats  |2011-10-12| Lars Ingelstam: I ett samhälle somprioriterar "köpkraften" kommer alltmer att utveckla en kombination av egoism och enögdhet som kallas girighet – och som redan för många hundra år sedan utnämnts till en av dödssynderna.

Värdefulla stenar  |2011-10-12| Paul Lindberg: Sökande människor kan vara som oslipade diamanter, men som kan slipas och bli till medan de passerar jordelivet. Jesus var den värdefulla sten som byggherrarna ratade.

Tio år i Afghanistan  |2011-10-06| Christoffer Burnett-Cargil: Intervjuer genomförda i 14av Afghanistans 34 provinser har visat att på kliniker existerar ingen akutsjukvård, beroende på bristen av kompetent personal. Många blir feldiagnostiserade med flera fall av dödlig utgång. 

Avsatta partiledare  |2011-10-05| Per Gharton: Vilka partier berikar egentligen den representativa demokratin idag? Att Kristdemokraterna blir det fjärde partiet efter riksdagsvalet som sparkar en motvillig partiledare är knappast en vild gissning.

Klimatsamtalen i Panama  |2011-10-12| Erika Bergman: Klimatfrågan är en ödesfråga – ändå ser vi att politikerna saknar ambition att gå vidare och nå en uppgörelse. Man schackrar med fattiga människors och kommande generationers överlevnad. Det säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.  

Tunisien friger alla fångar  |2011-10-12| Elisabeth Löfgren: Uppgifterna att Tunisien har släppt alla politiska fångar välkomnas av Amnesty. Bland dem fanns två samvetsfångar som varit "adopterade" av Amnesty, journalisten Fahem Boukadous och aktivisten Ben Abdallah. Bägge har suttit fängslade sedan 2008.

Våldsamma upplopp i Sverige  Paul Lindberg: Rapport initierad för projektet Trygghet och säkerhet i utsatta områden. Frågor kring social oro, utanförskap och konsekvenserna för säkerheten i samhället. Huliganism, ungdomsbråk, stenkastning mot polis, anlagda bilbränder. Våldet måste stävjas i tid.

Kolera ökar kraftigt  |2011-10-10| Malin Lager: Läkare Utan Gränser larmar att kolera ökat i Haitis huvudstad Port-au-Prince. I slutet av augusti hade 446 000 smittats, och 6 300 hade avlidit, enligt lokala hälsovårdsmyndigheter. Läkare Utan Gränser har behandlat nästan 160 000 patienter.

Kunskap eller kunskapskontroll?  |2011-09-12| Lars Ingelstam: Genom friskolorna förs ekonomiskt vinstintresse in i en tävlan om eleverna. Det ger incitament att sätta ”glädjebetyg” för att göra friskolan mer attraktiv,. vilket varenda ekonomistuderande kan upplysa om.

En solidarisk arbetslinje  |2011-08-21| Lars Ingelstam/ Bengt K Å Johansson: I den s.k. "dragspelsmodellen", med "arbetsdelning" är alla anställdas intressen i princip de samma. Med tilltagande arbetslöshet skulle ingen behöva bli ställd ”utanför”

Stoppa Syrienavvisningarna  |2011-09-12| Jan Gillegård: Migrationsverket beslutade så sent som för någon vecka sedan att utvisa personer till Syrien, säger Peter Weiderud, ordförande för Tro och solidaritet. Han kräver att Migrationsöverdomstolen snabbt fattar ett beslut om att detta ska upphöra.  

Skänk en lunch till Afrika!  |2011-09-08| Erika Bergman: Kd-ledaren Göran Hägglund och S-ledaren Håkan Juholt och andra politiska ledare ger sin lunch till svältdrabbade kvinnor, barn och män på Afrikas horn. Det kan du och dina kollegor också göra!

Galkayo i Somalia |2011-09-05|  Malin Lager: I slutet av förra veckan bröt våldsamma strider ut i Galkayo i centrala Somalia. 18 personer tros ha omkommit och Läkare Utan Gränser vårdar sårade efter stridigheter, och har hittills behandlat omkring 80 sårade på två sjukhus i staden.

Ekonomi utan tillväxt  |2011-04-12| Rikard Warlenius: Förord till Mikael Malmaeus rapport Ekonomi utan tillväxt, som visar att koldioxidutsläppen måste minska progressivt i takt med ökad tillväxt, men betydligt mer eftersom vi redan ligger på skuldkontot.

George Bushs illegala tortyr |2011-08-05| Paul Lindberg: Överväldigande bevis mot Bushadministrationens tortyr tvingar president Barack Obama att begära en brottsutredning angående anklagelser om maktmissbruk.

Afrikanska barns rättigheter  |2011-07-16| Helena Mehra: 120 miljoner barn lever på gatan, varav  45 miljoner av dem finns i Afrika. Plan uppmanar alla afrikanska länder och likaså alla organisationer som arbetar med barns rättigheter i Afrika, att använda den Afrikanska barnrättsstadgans kraft i sitt arbete.

Dumpning övergöder Östersjön  |2011-07-19| Katarina Herou: WWF är besvikna över den internationella sjöfartsorganisationens – International Maritime Organization (IMO) – som försenat förbudet mot dumpning av avfallsvatten från passagerarfartyg i Östersjön. WWF har länge arbetat för ett förbud.

Häv restriktionerna i Somalia |2011-07-26| Malin Lager: I samband med den förvärrade undernäringskatastrofen i Somalia vädjar nu Läkare Utan Gränser till alla involverade parter i Somalia att utöka hjälpinsatserna och häva restriktionerna i landet.

EU och rättvist klimatavtal  |2011-08-01| Erika Bergman: Klimatförhandlingarna som ajournerades i Bonn blev en besvikelse för de som hoppats att EU skulle visa ledarskap. Sverige och EU sviker u-länderna och visar liten konkret handling för att världen ska få ett rättvist klimatavtal.

Kyrkoherden och politikerna |2011-08-02| Ulf Svensson: När man granskar händelserna kring avgången av förre kyrkoherden Mats-Ola Nylén i Oskarshamn är det som ett eko från övriga kyrkoherdeavgångar vi undersökt.

Farliga partiklar på Hornsgatan  |2011-07-21| Louise Wileen Bjarke: Länsstyrelsen i Stockholms län ger Naturskyddsföreningen rätt om Hornsgatans skrämmande höga luftföroreningshalter och skriver i ett beslut att Stockholms stad måste komma till rätta med partiklarna i luften.

Afrika utbildas mot torkan  |2011-07-21| Rigmor Engerstam: Torkkatastrofen i östra Afrika är den värsta på sextio år. Drabbade länder är bland andra Etiopien, Somalia, Djibouti, Kenya och Uganda. Svårast är situationen i Somalia, där svält råder i flera regioner. 

John Lapidus kommande bok  |2011-05-14|Paul Lindberg: John Lapidus kommer i november ut med en ny roman – Sverige 2017. "I Tyskland vill den nystartade Rörelsen införa ett samhällssystem som frigör tid och minskar kapitalets makt över människor och miljö. Nu föds samma tanke även i Sverige."

Ny Arktiskrapport  |2011-05-02|  Ulrika Jönsson Belyazid: Ny forskningsrapport visar mer omfattande effekter av klimatförändringen i Arktis än väntat. Kraftigt reducerat snötäcke, kortare vintersäsong och tinande tundra.

Forskare om luftskepp  |2011-04-26| Ulf Svensson: I Storbritannien granskas framtidens transportlösningar. En del av forskningen handlar om luftskepp och liknande lättare-än-luft lösningar och möjligheterna av att använda dessa i framtiden

Det nya tyska undret |2011-04-20| Per Gahrton: Från insikten om kärnkraftens risker går en rak linje till den enorma satsning på alternativenergi som skett i Tyskland. Sveriges fastlåsningen vid gammalenergi är däremot ett skandalöst faktum.

Kärnkraftsanhängare dekis  |2011-03-25| Eia Liljegren-Palmaer: Dessa säkra kärnkraftsreak- torer som bara blir säkrare och säkrare för varje ny incident och vid varje ny olycka! Det råder en slags desperation från kärnkraftsförespråkarnas sida.

Utred brotten i Egypten  |2011-04-20| Elisabeth Löfgren: De egyptiska säkerhetsstyrkorna som i årtionden brutalt förtryckt egyptier måste ställas till svars, säger Amnesty i en rapport om hur undantags- tillståndet missbrukats under Mubarak styre.

Kaffebönder i Nicaragua  |2011-04-21| Björn Lindh: Johan Ernst Nilson planerar sitt största äventyr någonsin; att resa från Nordpol till Sydpol. Han kommer bl.a. att besöka förmånstagare till Postkod- Lotteriet, bland nicaraguanska kaffebönder.

Stoppa vapenexporten  |2011-04-20| Maria Hagelby Odbratt: Sverige godkänner idag krigs- materielexport till varannan diktatur i Nordafrika och Mellanöstern. Under 2010 sålde Sverige krigsmateriel för 1,3 miljarder till tio diktaturer.

Ta ställning partier  |2011-04-03| Erika Bergman: Ingen vapenexport till människorätts- förbrytare! SKR, Diakonia, Amnesty och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen uppmanar partierna att lägga korten på bordet i vapenexportfrågan.

Varannan svensk släckte  |2011-04-20| Marie von Zeipel: Nytt globalt rekord för världens största klimatmanifestation Earth Hour. Totalt deltog 135 länder och 5 000 städer i alla världsdelar. Enligt Sifo-undersökning släckte varannan svensk ljuset.

Stora Enso och miljöbrott  |2011-04-20| Ellie Cijvat: Stora Enso anklagas för miljöbrott och korruption. Bolagets vinst från 2010 på 817 400 000 euro har bl.a. uppkommit genom att de brutit mot miljö- och arbetslagstiftningen och brottsbalken i Latinamerika. 

Carlgrens falska optimism  |2011-03-23| Torbjörn Vennström: Under senaste årens klimat- debatt har miljöminister Andreas Carlgren sagt att vi ska inte flyga mindre, vi ska flyga mer, men miljövänligt; om 20 år ska hela bilparken vara fossilfri så vi kan fortsätta köra bil som vi brukar

Världens dödsdomar  |2011-03-16| Elisabeth Löfgren: Antalet länder som avskaffat dödsstraffet fortsätter att öka, men antalet länder som genomförde avrättningar under 2010 ökade. Dödsdomar avkunnades i minst 67 länder, en ökning mot tidigare

Stöd Libyen utan vapeninsats  |2011-03-30|   Annika Hjelm: Risken är avsevärd att kriget i Libyen blir långvarigt och de civila förlusterna stora. Sverige bör aktivt verka för ickemilitära insatser.

Elfenbenskusten paralyserad  |2011-03-15|  Malin Lager: Elfenbenskusten upplever en ny spiral av våld som hotar befolkningens tillgång till vård. De strider som rasar i Abidjan och i västra delarna av landet har gjort att tiotusentals människor tvingas på flykt.

Kärnkraft och entropilagen |2011-04-01|   Gunnar Lindgren: De radioaktiva ämnena i en kärnreaktor är så farliga för människor och annat levande, att de måste hållas inneslutna både under driftstiden och under all framtid vid slutförvaringen.

Barnfattigdom och vuxenrika  |2011-04-01|  Ulf Svensson: Rapporterna om barnfattigdomens utbredning är egentligen inget nytt. Av någon anledning har ämnet återigen kommit upp på dagordning vilket är utmärkt. Frågan är varför det händer så lite inom detta område.

Hotande global matkris  |2011-03-16|  Jacques Diouf: Jordbruksproduktionen i världen måste öka kraftigt. För detta krävs ökat utvecklingsbistånd och rättvisare internationell handel, skriver Jacques Diouf, generaldirektör för FN-organet FAO.

Riksrevisionens rapport  |2011-02-16|  Pernilla Eldblom: Riksrevisionen granskar Statens köp av uttsläppskrediter. Regeringen har inte klargjort hur många utsläppskrediter som ska köpas och när. Energimyndigheten saknar i många fall dokumentation av sitt arbete med både riskhanteringen

Otydligt i klimatpolitiken  |2011-02-19|  Torbjörn Vennström: Regeringens otydlighet är all- varligt mot bakgrund av senaste klimatforskningen. Det handlar om katastrofala förändringar som drabbar hundra miljontals människor och hela ekosystem på vår jord

Självmordstankar  |2011-02-19|  Kristiina Ruuti: Tankar på att ta sitt liv ger skam- känslor. Oro över egen eller närståendes sjukdom, relationsproblem, sorg och ensamhet. Det är de vanligaste samtalen till Svenska kyrkans jourtelefoner. Självmordssamtalen ökade under lågkonjunkturen

Vad är Socialdemokraternass viktigaste bidrag?  |2011-02-23|  Per Gahrton: Två solidariteter mellan människor. Ena sidan: natur, växter, djur, det ekologiska systemet. Och andra sidan: dagens generationer och kommande generationer. Dessa två solidariteter är det gröna tänkandets bidrag till byggandet av framtidssamhället.

Gammalt blir som nytt  |2011-01-29|   Ingemar Siby: Privatisering och utförsäljning av våra gemensamma tillgångar är inget nytt. Nu säljs sjukhus, skolor, statliga företag m.m. ut på löpande band. Ofta till underpris. På 1600-talet var indrivning av skatter privati- serat. Resultatet blev oekonomiskt för staten. 

Folkkyrkans framtid  |2011-02-24|  Ulf Svensson: Nu ökar styrkan i debatten om kyrkan. Frågan är vad som är problemet. Flera debattörer, inklusive ärkebiskop Anders Wejryd och andra biskopar, ger sig nu in i debatten med perspektiv. En aspekt som saknas är makten över kyrkan och demokratin

Regeringen anmäls till EU  |2011-02-24|  Lars Igeland: Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) överklagar regeringens nationella transportplan till EU-kommissionen. Planen är inte bara otillräcklig för klimatmålet och tågtrafikens behov. Den är dessutom olaglig då den bryter mot EU:s lagstiftning.  

FN:s kvinnokommission, NY   |2011-02-22| Jenny Haraldsson Molin: FN:s Kvinnokommission – ett av de viktigaste globala mötena för kvinnoorganisationer, FN:s Kvinnokommission i New York. Plan Sverige finns på plats för att bevaka mötet och hoppas att Sveriges regering lyfter frågor för flickors rättigheter.

Libyen – FN:s säkerhetsråd måste agera   |2011-02-22| Elisabet Löfgren: Amnesty International har uppmanat FN:s säkerhetsråd och Arabförbundet att omedelbart resa till Libyen för att undersöka de händelser som lett till att hundratals demonstranter dödats.  

EU:s klimatambition  |2011-02-22|  Louise Wileen Bjarke: En rapport från CAN Europe som presenterades i Bryssel visar att EU skulle tjäna ekonomiskt på att skärpa målet för utsläppen av växthusgaser från minus 20 till minus 30 procent till 2020.

Miljögifter i djurfoder  |2011-01-29|  Vi vet idag att miljögifter och läkemedelsrester tas upp i foderväxter och kan koncentreras där upp till sex gånger i förhållande till den omgivande jorden. 

Mot barnkonventionen  |2011-02-01|  Barnfattigdomen ökar igen. Under 2008 levde 220 000 barn i fattigdom – det vill säga 11,5 procent av alla barn i Sverige. Rädda Barnen har släppt en åttonde rapport om barnfattigdomen. Rädda Barnen menar att det nu krävs ett nationellt grepp om frågan.

Borg säljer utsläppsrätter  |2011-01-29|  Det vore olyckligt om Sverige säljer utsläppsminskningarna. Mängder av växthusgaser skulle hamna i atmosfären. Gör som Storbritannien och annullerar överskottet. Det blir en viktig signal till alla som försöker minska utsläppen.

Gifter i barnmat   |2011-02-02|  Efter Stefan Jarls film ”Underkastelsen” har många människor insett att vi måste minska barns exponeringen för miljögifter och andra hälsofarliga ämnen.

Katastrofrisk i Västsahara  |2010-10-29| En vädjan till Röda Korsets ordförande att verka för en oberoende övervakning av situationen i väst- sahariska protestläger. Marocko begränsar införseln av mat, dryck och mediciner till närmare 20 000 personer.

Pakistan och översvämningen  |2010-11-05|  IMF svarade på katastrofen i Pakistan genom katastroflån. Mot detta protesteras som istället uppmanar till bistånd. Det frigör resurser till ett fattigt lands återuppbyggnaden.

Lögnens strålande teknologi  |2010-09-29| Att värva röster i syfte att använda rösterna till motsatsen, är ett beteende som särskilt utmärkt kärnkraftsindustrins lobbyister inom politiken. Det drevs till seger redan vid Folkomröstningen 1980.

Vindkraft bättre än kärnkraft   |2010-11-09| Vindkraft på land är konkurrens- kraftigt gentemot ny kärnkraft. Dessutom sjunker kostnaden för vindkraft och annan förnybar elproduktion snabbt, medan kostnaderna för kärnkraft snarare ökar.

Samma regler för allt bistånd  |2010-11-07| Finns det två sorters bistånd – ett bistånd som skall kunna redovisa varenda krona, som skall utvärderas gentemot de mål som riksdagens satt upp för biståndet Eller UD och politikernas eget bistånd?

Dålig mathjälp måste upphöra  |2010-10-22| Världens största givare av mathjälp, bl.a EU, USA, och Japan, fortsätter att finansiera dåliga livsmedel till fattiga länder, trots vetenskapliga belägg för dess ineffektivitet meddelar Läkare Utan Gränser.

Bostadspolitiken söndrar  |2010-10-13| Bostadspolitiken bryter sönder Sverige . Allt tydligare upplever vi två helt skilda världar i olika delar av bostadsmarknaden, säger Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud.

Orkandrabbade Haiti  |2010-10-06| Enligt Rädda Barnen står nu tusentals barn inför en förnyad risk för potentiellt dödliga sjukdomar som malaria, diarré, dengue-feber, lunginflam- mation och hudinfektioner på grund av kyla och fukt

EU-kommissionen tvingas  |2010-10-20| En miljon underskrifter och därmed kan Greenpeaces och Avaaz insamling mot odling av GMO- grödor bli den första namninsamling som enligt Lissabon fördraget tvingar EU-kommissionen till  skrivbordet.

Vapenlobbyister avslöjas  |2010-10-20| Rapporten "Så snurrar vapenkarusellen" är den första i sitt slag och visar de täta banden mellan politiker, försvarsmakt och vapenindustri, det vill säga det så kallade militärindustriella komplexet.

Burma stryps av juntan  |2010-11-05| Yttrandefriheten är begränsad och därmed möjligheterna att kritisera regeringen. Politiska partier är förbjudna att bojkotta valet och krav på att landets 2 200 politiska fångar ska släppas tystas ned.

Politikernas tillväxtballong  |2010-10-09| Politiker är i grunden överens om ökad tillväxten, trots att tillväxten tär på jordens resurser och hotar livsmöjligheterna för världens fattiga och nya generationer, skriver Klimataktions talesperson.

Kungen-sekreteraren-makten  |2010-11-09| Att ingen sett sambandet mellan den moderata partisekreterarens bjudresor och den kunglige statschefens ’kaffeflickor’. Ur en grön synvinkel  tillhör de samma art, även om de är olika i sin utformning

Räddningsplan för haven  |2010-10-06| Jesper Liveröd: Greenpeace lägger fram en akut räddningsplan för haven. Ett globalt nätverk av marina reservat, skyddade från fiske, utvinning av fossila bränslen och andra industriella aktiviteter.

Slamodlad mat är förgiftad  |2010-09-25| Gunnar Lindgren: Amerikansk rapport visar att växter som odlas på slamspridd åkermark tar upp både läke- medelsrester och baktericider. Gifterna koncentreras och kan vara sex gånger högre än i omgivande jord.

Stävja mobbningen  |2010-09-22| Kent Lagerquist: Vad gör vi när skolan misslyckas med att stävja mobbning? Att skolan i så hög grad styrs av politiker är en gåta, när de har chansen att verkligen göra en insats är de förvånansvärt tysta.

EU och Afrika på kollision  |2010-10-10|  Karin Gregow: EU:s krav på de afrikanska länderna för tillgång till den europeiska marknaden är så hårda att förhandlingarna gått i stå. 40 europeiska organisationer kräver att förhandlingsmandatet förändras.

Kopplingen till atombomben  |2010-09-22|  Eva Moberg: Nyare studier visar att kärnvapen är oförenliga med fortsatt mänsklig existens. Även ett lokalt kärnvapenkrig på exempelvis södra halvklotet skulle betyda avgörande klimatkatastrofer på norra halvklotet.

Sänkt miljöbudget  |2010-10-12| Eva-Lena Neiman: Miljöminister Andreas Carlgren kallar sin budget för en "kraftfull satsning". Regeringens egna siffror visar dock att budgeten för miljö- och naturvård sänks med över en miljard kronor. 

Vapen till Saudiarabien  |2010-10-10|  Anna Ek: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen riktar kraftig kritik mot att Saab enligt uppgift har fått tillstånd att sälja krigsmateriel för 4,5 miljarder till Saudiarabien.

Planetens tillstånd  |2010-10-13| Marie von Zeipel:  Mänskligheten utnyttjar 50 procent mer naturresurser än vad planeten tål. Om vi fortsätter med samma livsstil behövs två jordklot 2030. Det avslöjar Världsnaturfonden i Living Planet Report 2010. 

Östermalmsupproret  |2010-09-13| Vad händer när girigheten bjuds in? Galleriornas avyttring fick konsekvenser. Borgerligheten ville ha högsta pris, med möjligheten för köparen att sedan kunna teckna nya, mer lönsamma hyreskontrakt.  

Den ohederliga Alliansen |2010-09-09| Svante Nycander, DN, varnar för antiliberaler. Men han buntar vårdslöst ihop alla som inte delar synen på vad som han betecknar som liberal. Alla som kritiserar Alliansen är antiliberaler, enligt honom.

Mona Sahlin vid Lejonhålan |2010-09-07|  Statsman – eller statsfru, har gått från klarhet till klarhet. Hon rycker upp ett parti som sargats hårt av ett pampigt gubbvälde, Med stor erfarenhet blir hon säkert en beslutsam statsminister.

Sveriges plats i världen  |2010-09-06| Sverige har fortfarande goda förutsättningar att vara en stark röst för global utjämning och nedrustning. Världen har rätt att förvänta sig ett praktiskt-politiskt ledarskap av vårt land. 

Den förlorade debatten  |2010-08-31|  I grunden ser de två politiska blocken människan som en ekonomisk varelse vars uppdrag är att konsumera, arbeta och vara duktiga idioter i det ekonomiska hjul som snurrar allt fortare.

Välfärdens kärna  |2010-08-27|   FP:s förslag till elitklasser bör debatteras ordentligt eftersom det kan bli förödande för många ungdomar. Det är lätt att tänka på aristokrati och plutokrati, där både demokrati och meriter väger lätt.

9,3 miljonerklubben  |2010-08-27|  När olika maktsfärer avslöjas går arbetet ut på att täta läckor och putsa fasaden, jaga förrädare och syndabockar. Få kommentarer handlar om vad som avslöjats och vad detta representerar i vår tid.

Pakistan är dränkt i vatten  |2010-08-19|  Just nu räcker insatserna inte till, trots att många hjälporganisationer finns på plats och gör sitt yttersta för att nå så många hjälpbehövande som möjligt.

Våldet ökar i Afghanistan  |2010-08-20|  Det försämrade säkerhetsläget och det ökade våldet i Afghanistan har drabbat befolkningen hårt. Landets hälsosystem är raserat och fungerande sjukhus är oftast lokaliserade i provinshuvudstäderna.

Moderaterna drar ner miljöpolitiken  |2010-08-25| Få av förra valets miljöpolitiska löften har omsatts i politisk handlingskraft, konstaterar Naturskyddsföreningen i en stor granskning av miljöpolitiken.

Personer, intressen eller idéer  |2010-08-17|  Vad har valrörelsen att erbjuda väljare som betraktar riksdagsvalet som ett idéval? Är det snarare så att samtliga partier endast står för olika schatteringar av samma samhällsmodell?

Hur tillverkas margarin?  |2010-08-06|  Problemet med margarintillverkning är försöket att imitera  smör. Om margarin görs på ett naturligt sätt, av exempelvis olivolja, skulle det bli gröngrått, lukta och smaka oliver, samt bli flytande.

Översvämning och riskhantering   Senaste decenniet har Polen, Ungern, Tjeckien och Tyskland haft stora översvämningar. England hade regnrikast på 250 år, med tät följd av Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland. Italien med tolv störtfloder.

Krigets första offer är sanningen  |2010–08–17|  Wikileaks Julian Assange på besök i Stockholm. Stater har alltid ett intresse av att kontrollera information, i synnerhet i krig. Nödvändigt är att inte låta motståndaren och det egna folket känna till alla fakta.

Motstånd mot vapenhandeln  |2010–07–06|  Det är hyckleri att fredsälskande Sverige är en av världens största vapenexportörer, också till länder som bryter mot mänskliga rättigheter,

Gör vapenexporten till en valfråga |2010–07–17|  Vad tycker egentligen de politiska partierna om vapenhandeln? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Kristna Fredsrörelsen har ställt åtta frågor kring de svenska riktlinjerna.

Metaller i åkermark  |2010–07–06| Reningsverken samlar ihop så gott som allt flytande avfall i industrisamhället. Dessutom stora mängder avfallsmetaller från metallurgiska industrier.  

Haitis behov av nödhjälp |2010–08–06| Den akuta fasen har varit mer tidsödande än väntat och ännu efter ett halvår är många haitier i stort behov av nödhjälp. Samtidigt har många löften om hjälp utifrån inte uppfyllts.

Verklighetens folk |2010–08–02| Stockholm Pride 2010 är manifestationen över verklighetens folk, av alla dem som värderar kärlek och rättvisa före diktatur och konformism.

Kristna i Irak – liv eller död  |2010–06–06| Ansvariga för svensk asylpolitik får inte blunda för det faktum att om man är kristen i Irak – eller tillhör någon annan religiös minoritet – så kan det vara en fråga om liv eller död! Det säger Kristina Hellqvist, ansvarig för flykting- och integrationsfrågor i Svenska kyrkan

Svensk handelspolitik fördöms  |2010–04–29| Handelsexperter på besök från Zimbabwe och Sydafrika dömer ut svensk handelspolitik. Den svenska regeringens handelspolitik är ett hinder mot utveckling i Afrika. Det sa Dot Keet, sydafrikansk ekonom och aktivist på ett Sverigebesök.

Naturskydd i rödgrön budget  |2010–05–03| När de rödgröna partierna presenterade sin vårbudget i riksdagen framkom att partierna vill satsa en halv miljard mer per år på biologisk mångfald som går till skydd av naturen.

Misshandlade barn får vänta  |2010–05–05| Polisanmälningar om misshandel av barn prioriteras för lågt och myndigheterna följer inte den lagstiftning som finns. Det visar en ny kartläggning från Rädda Barnen.  

Handelsavtal hotar Indiens fattiga  |2010–04–28| För en tid sedan genomfördes förhandlingar bakom stängda dörrar om frihandelsavtalet (FTA) mellan Europeiska kommissionen (EC) och Indien. Nu varnar Läkare Utan Gränser för att avtalet hotar att blockera tillgången till livräddande läkemedel för människor i resursfattiga länder.

Lantmäteriet rasistiskt  |2010–01–27| Det är svårt att avgöra vad som är värst; det makabra faktum att det i 2000-talets Sverige finns ett kvarter som heter Negern eller det ännu absurdare faktumet att en offentlig myndighet försvarar tilltaget som "harmlöst" och "en del av det immateriella kulturarvet".

Haitis kvinnor  |2010–05–10| ActionAid uppmanar FN:s givarkonferens att sätta fokus på kvinnor och flickor i återuppbyggnadsprocessen. Det är också viktigt att lokalbefolkningen får vara med och påverka hur återhämtningsplanen ska se ut. 

Solkraft på frammarsch  |2010–01–27| Förnybar energi, tillsammans med energieffektiviseringar, kan inom överskådlig tid ersätta både kärnkraft och fossilkraft, om politikerna så vill.

Kemikaliesamhället  |2010–05–10| En rad forskare från hela världen tecknade en bild av hur vi sakta förgiftar våra kroppar, spermier och fortplantning, könstillhörighet, navelsträngsblod, hjärnans utveckling och modersmjölk, osv.

Folkomrösta om Förbifart Stockholm  |2010–01–27| Det bästa hade varit att genast riva upp beslutet och satsa de stora summorna pengar till att skapa en hållbar och effektiv utveckling av Stockholmstrafiken, säger Klimataktions nyvalda talespersoner Samuel Jarrick och Elisabeth Strand. 

Regeringen och vapenindustrin  |2010–04–20| Regeringen inrättar lobbyorganisation för försvarsindustrin. En satsning på en exportstödsmyndighet för försvarsmateriel. Den nya myndigheten tillförs 38 miljoner kronor för det första halvårets verksamhet.

Köttimporten från Brasilien  |2010–03–01| I en ny rapport granskar Swedwatch svenska kött- och sojaimportföretags ansvar i en industri som bidrar till skövlad regnskog i Amazonas, en form av slaveri och undanträngda ursprungsfolk. 

Förslavade av skulder |2010–05–10| Förda bakom ljuset, och eländet i Ecuador,  visar hur man idag trots allt kommer till rätta med problemen

Livsmedelsverkets kunskapsluckor |2010–01–27| Livsmedelsverkets kostråd är föråldrade, saknar vetenskaplig grund och kan till och med vara farliga. Det skriver Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitet

Otidsenlig påvemakt |2010–04–10|  Inom EU borde en lagstiftning skydda mot förnedring och tvång, där människor kränkts i århundraden. Politiska eller religiösa rörelser ska generellt sätt inte kunna hävda rättigheter, som inte tillåts i ett demokratiskt samhälle i övrigt.

Regeringen far med osanning |2010–03–31|  Alliansens artikel om Förbifart Stockholm den 29/3 innehåller en rad sakfel. Staten ger inte 28 miljarder kr till Förbifart Stockholm. Staten ska endast bekosta 5 miljarder. Enligt kalkylen ska stockholmarna betala 22,5 miljarder.

Risker med statinbehandling |2010–01–27|  riskerna underskattas för biverkningar av statinbehandling. Landstingens experter har ofullständiga kunskaper om sambandet mellan diabetes och kolesterol.

"Den fettsnåla kosten" |2010-03-10| Statinbehandling måste sättas i fråga än en gång. Det finns forskning som visar att lågt kolesterol kan vara förenat med hälsorisk. 

Vapenhandelsavtal  |2010–02–15| Världens största vapenproducenter lovade ett globalt vapenhandelsavtal. Efter flera års diskussioner i FN kom i november 2009 en majoritet av stater överens om en tidsram för ett globalt vapenhandelsavtal, ett så kallat Arms Trade Treaty, ATT.

Våldet mot kvinnor  |2010–03–08| Mäns våld mot kvinnor är en skandal och ett av världens största misslyckande. Våldet drabbar kvinnor i alla åldrar, i alla samhällsklasser och är en ledande orsak till dödsfall och funktionshinder.  

Svenskt vapendelsrekord  |2010–02–15| Sverige exporterade vapen under 2009 till rekordsumman 13,6 miljarder, vilket är nytt rekord. Och vapnen används ofta i den Tredje världen.

Haiti efter en månad  |2010–02–15|  Efter den första fasen av akuta livräddande insatser skiftar nu Läkare Utan Gränsers verksamhet allt mer till eftervård och att förbättra människors levnadsvillkor. 

Hedvigpolitiker i härva |2010–03–10| Biskopen Sven Thidevall för Växjö stift, har tvingats avgå, av okända skäl. Att en biskop avgår på detta sätt är ovanligt.

Stoppa vapenexporten  |2009–12–10|Handelsminister Ewa Björling: "Sveriges politik vad gäller exportkontroll på krigsmaterielområdet är ansvarsfull, grundlig och strikt."

De försummade kriserna |2009–12–20| Läkare Utan Gränsers årliga lista över ignorerade kriser handlar 2009 om attacker mot civilbefolkningar, förhindrande av hjälpinsatser och förödande ekonomiska effekter i finanskrisens fotspår.  

Mellan ord och handling |2009–12–20| Klimataktion anser att resultatet efter förhandlingarna i Köpenhamn blev skamligt.Det blev en innehållslös överenskommelse, utan tydliga mål för utsläppsminskningar och med finansieringsfrågan hängande i luften.

Bistånd och nya klimatpengar |2009–11–20| Återanvända pengar räcker inte till klimatfinansiering. EU får inte vända ryggen till utvecklingsländerna, betonar Svenska kyrkan och Diakonia

Besök hos Fader Armando  |2010–01–10| I Jerusalem ligger en musikskola – "Magnificat Institute", och bland eleverna finns både palestinier, israeler, kristna, judar och islamister.

Skilda världar  |2009–11–20|  Kyrkan värnar flyktingars asylintressen mot orättvist bemötande

Arsenikhalter i barnmat  |2009–11–15| Nu seglar metallen arsenik upp som ett hot mot vår hälsa.

Ren åker – ren mat  |2009–11–15|  Stora delar av samhällets giftiga avfall hamnar som slam på våra åkrar, avsedda för födoämnen.

Germania, Marianne och Svea  |2009–11–15|  Änglalika symboler som naiv ersättning för Gud, kung och fosterland.

Carl Bildt och Hedvig Eleonora  |2009–11–12| Den politiska makten kvarstår över kyrkan.

Kyrkan och demokratin  |2009–09–10| Med kommentarer om en idealiserad bild av en demokratisk folkkyrka.

Kyrkan som motkraft  |2009–11–I8| Och nu väljs några av våra ledande politiker in i kyrkopolitiken, de som varit med att fatta besluten om försämringar för de svagaste i samhället.

Kyrkorna varnar för en högervåg i Europa   Europaparlamentet får inte bli ett forum för extremister. Den varningen utfärdar biskop Michael Bünker, generalsekreterare i Community of Protestant Churches in Europe (CPCE), efter de högerpopulistiska partiernas framgång i de senaste EU-valen.

Oberoende forskning  |2009–03–I5|  Frågan om kärnavfallet är en så viktig fråga för allt liv på jorden att den inte får överlåtas till ett partisk företag, som ju Svensk Kärnbränslehantering (SKB) är.

Tillväxt skapar miljöångest  |2009–10–0I|  Regeringens beslut att stödja förbifart Stockholm kan bli spiken i kistan för alliansen i valet 2010. Det menar Johan Ehrenberg och hänvisar till den politiska och ekonomiska nya situation som kommer att uppstå när finanskrisen övergår till energikris.

Dom är inte som vi  |2009–10–04|  Människor har hatat varandra i alla tider. "Dom är inte som vi" har varit den primitiva stötesten till hat. Nationalism och främlingshat har orsakat hatbrott bland hatiskt lagda människor.

Något av kyrkovalsanalys  |2009–09–30| Partiledaren Fredrik Reinfeldt är inte medlem i Svenska kyrkan och har i konsekvens med detta heller inte uppmanat moderater att gå och rösta i kyrkovalet.

Demokrati som norm  |2009-09-25|  Utan större bredd av media har inte granskningen någon chans att gräva där makten verkar. Det medier av i dag tycker är av intresse eller ointresse gäller bara för medieägarna med ekonomiska muskler.

Informationsskugga |2009-09-19| Intervju av Thomas Hammarberg. Rättvisan fungerar fortfarande illa i en rad länder, inte minst i dem som tidigare styrdes av kommunistiska regimer. Mitt intryck är att en skrämmande stor andel av fångarna i de länderna är helt oskyldiga eller har fått orimliga hårda straff för mindre förseelser.

EU:s flyktingansvar  |2009-09-02| |2009-09-19|Arja−Ann Casparsson: Som kyrkor vill vi möta behovet hos de mest utsatta och vara med i arbetet med att ta emot och möta behoven som flyktingar har, säger Doris Peschke generalsekreterare för CCME

Kadmium i vetet  |2009-09-01| Gunnar Lindgren: Höga halter kadmium i svenskt vete – barnen riskerar att få för stora kadmiumintag

Kärnkraftens kostnader  |2009-09-02| Göran Bryntse: Kärnkraften är klart dyrare än vindkraft, solenergi och biokraft. Byggmaterial och bristen på kompetenta reaktorbyggare har också ökat kostnaderna.

Kärnkraft ger inte mer energi  |2009-09-02|  Göran Bryntse: Ingen vet vad som händer under de miljontals år som det tar för radioaktiviteten att försvinna. Kostnader av uranbrytning, tillverka bränslet och riva de gamla reaktorerna blir astronomiska. Kan detta verkligen vara en lönsam affär?

Föregångslandet  |2009-09-02| Ulf Svensson: Om alla moderata kyrkopolitiker omfattas av skriften ”Framtidsvalet”, vad gör man då med politiker av den sort vi upplevt i skandalernas Hedvig Eleonora församling?

Politik och vanvett  |2009-09-01| Paul Lindberg: Socialdemokratiska högerpartiet, eller nya Socialmoderaterna – medvetet vilseledande? Är det så här väljarkåren ska ta ställning inför 2010 års val? 

The Final Countdown  |2009-09-02| Klimataktion: Toppmötet för ett klimatavatal i Köpenhamn i december, kan visa sig vara helt avgörande för vår planets framtid

Till kyrkans försvar  |2009–06–10| Paul Lindberg: Rädslan av förändringar, kan handla om otrygghet för dem som är uppväxta med kyrkan. Och vi som inte är uppväxta under kristna förhållanden kan se något annat än otrygghet. Vi kan känna något viktigt inför det som handlar om behoven.

EU och klimatet  |2009–06–10| Unik möjlighet för Sverige att leda EU i klimatfrågan. Förtroendeklyftan växer snabbt mellan rika och fattiga länder.

Klimat och etik  |2009–05–14|  Ärkebiskop Anders Wejryd tar ledningen och går från klarhet till klarhet i klimatfrågan. Hans tal på ett seminarium på Riksdagen den 13 maj var inte bara övertygande i sak, utan också i kyrkans kännetecken nummer ett: etiken, värdegrunden och ansvaret om vår nästa.

Folkkyrkans förankring  |2009–05–04|  Det finns tecken på att  partierna stärkt greppet över Svenska kyrkan än mer, och att de inte har några planer på att släppa makten om kyrkan.

2009 – ett ödesår |2009–04–29| Toppmötet i Köpenhamn i december kan vara en sista chans att få till stånd ett internationellt klimatavtal.

Kärnkraft farligare idag |2009–04–20| Skrinlägg förvaringen av det långlivade kärnavfallet i vattenfyllda bergrum under Forsmark eller Oskarshamn.

Slaveri i vår tid  |2009–04–30| De anses vara mindre värda, tvingas ta de smutsigaste arbetena och utsätts dagligen för förtryck och förödmjukelse.

Sveriges kulturarv |2009–03–17|Den kyrkoantikvariska ersättningen, KAE, täcker knappt hälften av kostnaderna när en kyrka ska renoveras. Ändå är den helt avgörande för bevarandet av Sveriges största sammanhållna kulturarv

Antisemitism per definition |2009–03–17| Många tycks vara blinda över det faktum att det i staten Israel finns en mycket stor minoritet som inte alls stöder den extrema högerpolitiken.

Jämställdheten och kyrkan |2009–03–22| Svenska kyrkan kan spela olika roller till gagn för vårt moderna samhälle, men behandlingen av främst kvinnliga kyrkoherdar börjar bli en allt större skamfläck. Frågan är vem som ska agera?

Kärnkraft skadar klimatet |2009–03–I5|Kärnkraften är ingen lösning på klimatproblemen. Det framgår bland annat av en aktuell studie vid det välrenommerade Stanford-Universitetet i USA.

Människors rätt till hjälp |2009–03–10| Att bistå människor i akut nöd måste prioriteras framför alla andra faktorer, säger Christer Åkesson, biståndschef i Svenska kyrkan.

Kadmiumpolitik  | 2009–01–05 |  Idag är halterna i våra åkrar och därmed livsmedel så höga, att en del av normalbefolkningen har njurskador.

Klimataktion tar form  Klimataktions två nya talespersoner Mikael Malmaeus och Lina Hjorth! De hoppas att Klimataktion kan vara bryggan från klimatångest till klimatkamp för vanliga människor.

Kaos i kontrollrummet  | 2009–01–12 |  Regeringens utspel om att bygga fyra reaktorer svarar inte mot något energipolitiskt behov. Därför måste de konstruera ett sådant genom att argumentera för mängder av elbilar och mot förnybara fordonsbränslen.

Opinion för resurshushållning | 2009–01–09 | Stöd framsynta lagar för resurshushållning och för att statens stimulanser villkoras med miljökrav! Lägg statliga beställningar i det privata näringslivet för förnybar energi och ta ett fast grepp om statliga företag så att de agerar framtidsklokt.  

Hemlig framtidsstudie? I 2009–01–19 I Allmänheten har aldrig informerats om hur proportionerna och kalkylen egentligen ser ut när det gäller relationen klimathot – kärnkraft.

Vårdens uppdrag | 2009–02–07 | I boken "Recept för vården – Om effektivitet i sjukvården och äldreomsorgen" tas ett helt annat grepp på välfärdssektorn och resultatet är mycket hoppfullt. 

Politiker och parasiter  | 2009–01–10 |  De politiska partierna parasiterar på Svenska Kyrkan.

Kärnkraft ökar exploateringen | 2009–02–06 |  Gunnar Lindgren menar att kärnkraftsindustrin dumpar flytande och gasformigt kärnavfall genom skorstenar och tömning av tankar.

Sverige och Liberias skuld | 2009–02–07 |  Anders Wejryd: Avskriv Liberias skuld till Sverige utan att ta från biståndspengarna.

Vanärans katedral  | 2009–01–19 | Hedvig Eleonora församling riskerar att bli en symbol för Svenska kyrkans förestående värdegrundskollaps.

Revisor hoppade av  | 2008–12–03 | Hedvig Eleonora församlings förtroendevalda revisor, Birgitta von Hofsten från Kd, hoppade av uppdraget.

Jesus fördömde Mammon  | 2008-11-11 |  Det finns ett samband. Ett scenario: världsmakten efterlever inte överlevnadens behov. Och livet är inte till för människorna, utan för Mammons skull.

Hederskulturen   | 2008-11-24 |  Trots tidigare motsättningar inom Judendom, kristendom och Islam så har dessa trätande trillingreligioner förenats i hatet mot homosexuella, den fria viljan och i kvinnoförtrycket.

Glöm inte IPPC:s pessimism | 2008–12–01 |  Det stora problemet är nämligen att vi går mot en punkt där utvecklingen inte går att vända. så kallade tipping points.

Munnen en guldgruva | 2008-10-30 Tänderna får inte bli en klassfråga brukade förre statsministern Göran Persson påpeka. Trots detta orkade inte socialdemokraterna att genomföra en tandvårdsreform.

Miljöhotet existerar inte | 2008-10-30 Elisabeth Höglund, tevejournalisten, tror inte på FN:s klimatpanel

Att bota pest med kolera | 2008-10-25 Eva Moberg varnade för ett år sedan om en kärnkraftslobby på krigsstigen, och hon manar också om ett motstånd som måste vakna – innan det är försent.

Lämna ESS-projektet | 2008-09-25 ESS-anläggningen skulle kunna sprida ut radioaktiva tungmetaller, inte bara över staden Lund, utan över hela Öresundsregionen.

Klimataktion imponerar | 2008-10-25 Spekulationspolitiken har skapat tidernas största hot inför framtiden, det gäller både den globala miljökrisen och den globala ekonomiska krisen.

Konsumera mera! | 2008-10-20 Stefan Fölser: Svenskt näringsliv svar på den globala uppvärmningen.

Krisen ger oss möjligheter | 2008-10-10 Dennis Pamlin, WWF: Vi har ett sjukt system och våra politiker har inte velat acceptera detta, eller ens att de är ansvariga.

Ny anda med Olle Carlsson | 2008-09-25 Det Olle Carlsson har skapat är en ny typ av gemenskap där en rad olika grupper, som tidigare inte letat sig till kyrkorummet, nu hittat en gemensam plats.

Farligt begär | 2008-09-23 Kan man tro på Svenska kyrkan, med tanke på fallet Hedvig Eleonora.

Rötägg – polisen eller kyrkan | 2008-09-23 Av någon anledning har vi valt att reservera detta begrepp för poliser.

Antisemitism ökar i Europa | 2008-09-22 De som inte vill åtgärda mot rasism, är således delansvariga i rasismens aktiva närvaro.

Milton Friedman – katastrofen | 2008-09-23 |  Låt–gå–politikens följder.

Multiglobal frihandel | 2008-08-18 Världshandeln på gott och ont, men utan ansvar tar den musten ur planeten Jorden. Bilar fraktas fram och tillbaka runt Jorden. Det ger pengar, men förstör Jorden.

Nam Chomsky | 2008-08-20 Betydelsen av en medfödd språkförmåga kan ses i sambandet av medfödd andlig själsförmåga, att människan som nyfödd är utan ondska och fått en gnista för att i livets utveckling kunna avgöra vad som är rätt eller fel.

Mediafenomenet Sverigedemokraterna | 2008-08-12 Medierna har varit kraften bakom SD:s framgångar, precis som det en gång var med Ny Demokrati.

Urfolkens rättigheter | 2008-08-14 – Årets MR-dagar (Mänskliga rättigheter), arrangeras i Luleå den 13-14 november, kommer särskilt att fokusera urfolkens situation i världen. 

Mona Sahlin stöder kyrkan | 2008-08-25 – Den största globala utmaningen är att skapa större rättvisa för de fattiga. Barn ska inte behöva svälta ihjäl. Vi har resurserna att förändra om vi bara vill.

En kyrkoherdes värde | 2008-08-25 | Präster tiga i församlingen

Planetariskt självmord | 2008-06-11 | Alva Myrdal: ”Min svåra uppgift är att påminna om en verkande självförstörelseprocess som människor avsiktligt satt i gång, mot bättre vetande.”  

Snabbare koldioxidminskning | 2008-06-10 Minskning med minst 40 procent till år 2020.

Nya trafikleder – nya problem | 2008-06-16 Bygga fler motorvägar, eller stoppa bilismen i storstäderna?

Svält får kyrkorna att agera | 2008-06-16 FN-chefen Ban Ki-moon menar att matproduktionen i världen måste öka med minst 50 procent till år 2030

Biskopen tar till orda | 2008-06-17 | Caroline Krook menar att de politiska beslutsfattarna är fega.

Länge leve kyrkan | 2008-04-16 | Det som just nu utspelar sig i Hedvig Eleonora Församling kommer nämligen att bli svårslaget.

Världen som ett kasino  | 2008-04-10 |  IMF:s högste chef Dominique Strauss-Kahn konstaterar att systemen i världens finanser är mer sårbara än vad man tidigare förstått.

Caroline Krook svarar | 2008-04-17 | "Vill kyrkorådet inte stå för sina beslut kan jag inte hjälpa det eller göra något åt det."

Ärkebiskopens klimatmöte | 2008-04-09 | Interfaith Climate Summit är i grunden en religiös kraftsamling för att förmedla hopp och framtidstro.

Polisen är inte problemet  | 2008-03-19 | Polisen behandlas inte med den respekt den förtjänar.

Kvinnor diskrimineras  | 2008-03-15 |  Hälften av Svenska kyrkans prästvigda kvinnor har diskriminerats på grund av kön.

Vatten en rättighet  | 2008-03-18 | Svenska kyrkan kräver att rättigheten till vatten måste drivas av regeringen i FN.

Politik för Global Utveckling  | 2008-03-19 |  Regeringens globala utvecklingspolitik kritiseras.

Krönikörens försvarstal  | 2008-03-18 |  Varför flög du till Kerala? Jetplanen släpper ut mer koldioxid än billarna!

Göran Persson och ritualerna  | 2008-02-17 |  I dag bestämmer politikerna helt över Svenska kyrkan, som vill ha makten över det största troendesamfundet.

Oljan sinar och bilismen ökar  | 2008-02-16 |  30.000 nya bilar per dygn registreras i Kina i dag. Det tillsammans med den övriga globala bilismen skapar katastrofala problem!

Demokratin tappar greppet  | 2008-01-14 |  Medan klimatfrågan och u-ländernas försvårade jordbruksförutsättningar har drabbat människorna, så arbetar Världsbanken med att försämra arbetstider och social välfärd för världens löntagare.

Regeringen glömde livsstilsförändringen | 2007-12-06 |

Klimatfrågan är kyrkans ansvar | 2007-12-04 | Kyrkan kräver av politiker att de prioriterar strukturförändringar som gör det lättare för oss att göra nödvändiga val.

"Chockdoktrinen"  | 2007-11-18 | Om ondskan i världen – bokrecenssion.

Den andra frihetstiden 2007-11-18 | Om moderna äldre människor

Våldet tar över samhället! 2007-11-12 | Vuxna tar inte sitt vuxenansvar, men det gör inte heller makthavarna!

Moder Jords tidevarv 2007-11-06 | Givandets och tagandets tidevarv.

I god form för framtiden 2007-10-16 | Statusen är inte längre avgörande faktorer för yrkesvalet. Och dessutom ska man kunna kombinera ett rikt familjeliv och ett givande arbetsliv.

Klimat och överlevnad 2007-10-16 | Anders Wejryd kräver att regeringen tar sitt fulla ansvar för kommande generationer.

Skadestånd till klimatoffren 2007-10-16 | FN-organ påtalar livsmedelskatastrof i Afrika på grund av klimatförändringar.

Världen rustar sig för krig! 2007-09-12 | På bara tio år har världen upprustats med 37 procent. USA är historien största militärmakt.

"Gud är inte död."  2007-09-06 | Om Göran Rosenbergs DN-krönika och ateismens tillkortakommanden

Ingen tolerans för slaveri. 2007-08-27 |  En kraftkälla mot slaveri – 139 000 svenska träffar på Internet visar en stor solidaritetsyttring

Slaveri finns i dag! 2007-08-27 | Front mot livegenskap och slaveri.

Hopp för en framtid. 2007-08-27  |  Ärkebiskopen Anders Wejryd och globala miljöhoten.