SAMHÄLLE & POLITIK  >>>

Tidigare artiklar

Tillframsidan  >>>

Brev till Rikare Liv 

Energisituationen hösten 2007

Moder Jords tidevarv

Jag bor i Göta Älvdalen. Där pågår för närvarande ett stort anläggningsarbete där man på den trånga älvkanten skall bygga både dubbelspår för järnvägen och motorväg. Man fäller de flesta träden och mina tankar går till Påskön.


överallt ser man en frustande aptit hos exploatering, som om dagens samhälle och livsstil skulle fortsätta i årtionden framåt.

Jag är övertygad om att när motorvägen är klar om några år kommer vi inte att behöva den, dessvärre hade alla dessa ton med dieselolja kunnat användas på ett bättre sätt – till att förbereda oss för en annan tid som väntar alldeles runt hörnet. 

Vi producerar just nu så mycket olja som planeten förmår och alldeles, alldeles strax kommer oljeutvinningen att börja minska, för att sedan aldrig öka igen. Detta blir slutet för en lång era i mänsklighetens historia och början för en ny. 

Vi har levt i det som legendariske chefen Alfred Sloan vid General Motors en gång kallade "givandets" tidevarv och vandrar nu in i "tagandets" tidevarv. Detta kommer troligen att bli mer omvälvande än någon av oss kan föreställa sig.

i en tidigare artikel "Etanolen, oljan och tiden" visade jag att alternativa energislag sannolikt inte kan understödja det samhälle vi har byggt upp, av och för fossil energi. T o m metallframställning och användning av metaller kanske inte är möjlig på samma sätt som nu under "tagandets" tidevarv? Både vatten- och vindkraftverk, liksom solpaneler och etanolfabriker kanske inte går att bygga utan fossila bränslen? Allt fler börjar inse att orealistiska förväntningar har knutits till etanol och andra biobränslen.

"De visa" kan man kalla en skara personer i det svenska samhället som tidigare ofta varit i ledande befattningar samt är väl insatta i olje- och energifrågan och som idag försöker tänka ut vilka förändringar som den nya tidsåldern kommer att föra med sig. De flesta av dessa tycks överens om att det i huvudsak blir ett i djupaste mening ändrat socialt beteende - ändrad livsstil - som vi skall räkna med och förbereda oss för. De flesta av "De Visa" är pensionärer och har inget företag, politisk roll, myndighetsansvar eller forskningspengar att ta hänsyn till. Endast ögon på sina barnbarn.

många ute i samhället väntar dock att nya uppfinningar samt tekniska genombrott och landvinningar skall ge oss en ersättning för de fossila bränslena. Men hela vår tekniska kunskap och ingenjörskonst vilar på just fossila bränslen, tyvärr är vi här än så länge hemmablinda. "De visa" menar att den största och farligaste villfarelsen är att vi förnekar naturlagarna. Det gäller i första hand förnekelsen av termodynamikens två huvudsatser.

1. Vi kan inte uppfinna eller tillverka ny energi. Vi kan endast omvandla redan befintlig energi till en annan form. Att tro något annat påminner om alkemisternas strävanden under medeltiden - att göra guld av järn.

2. Energi liksom all ordning i universum förlorar oavbrutet kvalitet. Oordningen tilltar oavbrutet, skillnader utjämnas. Bergstoppar blir lägre och kanaler fylls igen. Tak genombryts förr eller senare av vatten och flaggstänger faller omkull. Även den fantastiska ordningen i människokroppen kommer en dag att gå samma öde till mötes.

Den energi, som finns ordnad i bensin eller i form av elström, slutar förr eller senare som värme. Men även om värmen finns kvar i en panna på spisen, har den snart spridit ut sig i rummet och senare genom väggar till utsidan av huset. Alla kilowattimmarna eller kilokalorierna finns kvar, men är nu utspridda och omöjliga att använda till något vettigt. Eftersom energibegreppet inte anger om energin har hög kvalitet eller låg, så har man infört begreppet exergi. Energi med hög kvalitet har också hög exergi, medan samma mängd energi i form av utspridd värme har låg exergi.

detta, att alla processer i universum oundvikligen går från högre till lägre ordning, kallas på fackspråk: "Entropin ökar oavbrutet". Denna andra huvudsats kallas också entropilagen. 

Det bästa sättet att möta "tagandets" tidevarv är att inlemma entropilagen i sin världsbild. Den största faran inför mötet med den kommande nya tidsåldern är sannolikt den kollektiva förnekelsen av entropilagen, något som finns som en central kärna i vår kultur och som berövar oss förmågan att handla klokt när detta som bäst kommer att behövas. 

När jag ser bilder på jorden från satelliter, och ser hur hela städer, tätortsområden och trafikleder på natten är upplysta av i huvudsak fossil energi genom jordens 800 miljoner bilar, då ser jag framför mig den flämtande lågan från ett stearinljus som snart brunnit ut. Etanol från vete och majs i en hungrande värld?

Ökande oljepriser och krigssituationen i Mellersta Östern under den gångna hösten understryker att vi närmar oss den nya tidsåldern.

Nedan redovisas en rad uppgifter som beskriver närheten till det nya. Det är inte med glädje jag skriver denna text, men detta budskap måste få spridning. Vi bör inte längre förneka vad som komma skall.

Gunnar Lindgren

Uppdaterad 2007-11-04

  The Times   2007-09-16

Alan Greenspan:

OIL THE PRIME MOTIVE 

FOR IRAQ WAR

 

  alan greenspan, America’s elder statesman of finance, has shaken the White House by declaring that the prime motive for the war in Iraq was oil.

In his long-awaited memoir, to be published tomorrow, Greenspan, a Republican whose 18-year tenure as head of the US Federal Reserve was widely admired, will also deliver a stinging critique of President George W. Bush’s economic policies.

However, it is his view on the motive for the 2003 Iraq invasion that is likely to provoke the most controversy. “I am saddened that it is politically inconvenient to acknowledge what everyone knows: the Iraq war is largely about oil,” he says.

Greenspan, 81, is understood to believe that Saddam Hussein posed a threat to the security of oil supplies in the Middle East.

Britain and America have always insisted the war had nothing to do with oil. Bush said the aim was to disarm Iraq of weapons of mass destruction and end Saddam’s support for terrorism.

Alan Greenspan var chef för amerikanska riksbanken (US Federal Reserve) och överlevde 5 presidenter. Greenspan har länge ansetts vara en av de mest trovärdiga rösterna i USA