SAMHÄLLE & POLITIK  

Tidigare artiklar

Till framsidan  

Brev till redaktion  

Tjugo miljoner klimatflyktingar

Skadestånd till klimatoffren

Den rika världen är orsak till miljöförändringen, som nu skördar offer runt om i världen, enligt klimatforskning . Detta slår FN-organen WFP fast av dess chef Josette Sheeran (FN:s livsmedelsorgan), och FAO:s chef Jacques Diouf (FN:s jordbruksorgan).


för närvarande finns omkring 20 miljoner klimatflyktingar, som ständigt ökar i antal. De är till största delen offer på grund av klimatförändringar. Än så länge drabbas inte den rika världen. Medan de som drabbas är på grund av den rika världens livsstil.

Hungerkriser på grund av förändrade och turbulenta vädersystem hotar redan fattiga och hårt drabbade länder. Afrikas skördar har förstörts under de senaste skördeperioderna, på grund av de värsta oväder på mannaminne. Vilket har sina orsaker direkt relaterade till den nu växande klimatförändringen. Är det inte torka så är det översvämningar i stor turbulens.

 

hela afrika drabbas hårt och måste få ett prioriterat hjälparbete för att långsiktigt kunna överleva.

Klimatflyktingar har vi redan sett från tv-nyheter, exempelvis båtflyktingar på väg mot Kanarieöarna. Det gäller att göra klart att dessa flyktingar är orsakat av den rika världens livsstil. Det slår klimatforskningen fast.

Sverige måste ta sitt ansvar och höja katastrofhjälpen, men också den långsiktiga hjälpen.

Påtryckningar för att tvinga politiker att ta detta ansvar är därför nödvändigt.

Här räcker inte någon futtig en procent av BNP; det fordras betydligt mer för att Sverige ska kunna göra rätt för sig.

FN-organen är mycket bekymrade över förändringarna av klimatet, vilket försvårar alla åtgärder för en hållbar framförhållningsstrategi. FN meddelar att omkring tjugo länder i Afrika är drabbade av svåraste oväder, som helt slagit ut kapaciteten till försörjning för dessa länder på lång sikt. Dessa länder hade tidigare varit goda jordbruksproducenter, men nu slagits ut totalt.

Det är nu väldigt svårt för planering av åtgärdsprogram på grund av skadornas omfattning.

Paul Lindberg

Senast uppdaterad 2007-10-16