SAMHÄLLE & POLITIK >>>

Tidigare artiklar

Till framsidan >>>

Brev till redaktion >>>

.

Göran Rosenberg skriver i DN att ateism är en tro

"Ateism – nygammal religion"

Hitler hade med sin arkitekt Albert Speer planer att bygga världens största tempeldom i Berlin, för ateistisk religion. De få nationer som kallats ateistiska, har alla varit diktaturer, som jagat troende och oliktänkande. Det totalitära har även gjorts i kristenhetens namn. Av den anledningen har vi ett ansvar för att hörnstenen åter läggs på plats för en verklig civilisation värt namnet.


”gud är inte död”, skriver Göran Rosenberg på DN: s ledarsida, och fortsätter: ”De som propagerar för ateism anser sig naturligtvis inte alls propagera för en religion utan för raka motsatsen. De anser att religionen bygger på irrationell tro medan förnekandet av religionen bygger på rationellt vetande. Ateister tror sig veta att de frågor som religionen försöker svara på (om tillvarons ursprung, mål och mening), redan är besvarade eller kommer att besvaras av förnuft och vetenskap”.

En beskrivning av vad ateisterna själva anser, och Göran Rosenberg förklarar: ”Jag fruktar att de flesta ateister inte är medvetna om att dessa uppfattningar bygger på tro och inte på vetande”.

En av vårt lands kanske trovärdigaste journalist, Göran Rosenberg, är mycket respekterad av journalistkåren, han brukar alltid mobilisera sitt omdöme för att främja ett motstånd mot okunskap eller fördomsfullhet, men också för ett värnande av det som behöver värnas.

om tro och vetande har många av de främsta vetenskapare haft en mening om – de som lyft kunskapen fram till dagens höjder. De har ofta haft ett respektfullt omdöme kring begreppen tro och vetande. 

En del av dem har själva gjort reflektioner över skapelsen, som just något intelligent skapat, och att människan inte kommit av en Slump. Denna uppfattning grundar de inte på religion, utan på naturvetenskap. I dag menar en del av dessa att de har en processteologisk värdegrund, som liknar agnosticism, eller om en möjlig skapande intelligens – eller Gud. Bland dessa finns även flera nobelpristagare.

ateismens störste profet i dag är biologismens företrädare Richard Dawkins. Han försöker bevisa att Gud inte finns, och att människan skapats av en Slump genom arternas kamp, och utvecklats på grund av egoism. 

Bland många ledande biologer finns en stark kritik mot Dawkins på grund av hans ateistiska fundamentalism och hans, många gånger, ovetenskapliga och reduktionistiska inställning, men också på hans brist av empati för människor. Livet är skapat genom en Slump – ateismens skapargud.

trots ateisternas tro på att de inte tror att deras ateism är en tro, grundar sig deras ståndpunkter på att de vet att inte Gud finns. Vilket ingen kan veta, lika litet som att Gud finns. Gudstro, däremot, kan istället grundas på en förhoppning av en nödvändighet, så som Jesus predikade! Kring ateisternas tro ödslas krut som bara den!

Eftersom Gud inte finns blir de frustrerade över att människor ändå trilskas med sin tro på Gud. En förkrossande majoritet av Jordens människor är troende, både på gott och ont.

ateisternas fundamentalism liknar den gamla totalitära och konformistiska kristenheten, men som många troende redan vuxit ifrån – i alla fall bland många protestanter. Men där står nu ateisterna och trampar och vet inte riktigt vad de vill. Det kan faktiskt handla om besvikelsen över en krackelerad ideologisk världsbild, som inte längre höll. De tror sig nämligen vara ensamma om förklaringsrätten över livets gåtor, och ensamma representanter för förnuft och vetenskap, ungefär som påven, men då är de verkligen ute på hal is. 

Troligtvis ser ateisterna det gamla kristna spöket framför sig från forna dagar, och är blinda för de kvalitativa förändringar som trots allt skett och som sker.

När ateisterna tar till vetenskapen som tillhygge mot troendet, så gör de precis på samma sätt som ultrahögern i USA gjort, som slog till med kreationism, som var en förfalskad kunskapsstöld, stulet från processtelogins argumenteringar, men processteologin är inget högerspöke – tvärtom!

kristen fundamentalistisk ultrahöger kallas de i USA av sina egna medborgare på grund av deras extrema människosyn och engagemang i högerpolitiken. De kritiseras också som påtryckarna av de amerikanska krigen i Vietnam, invasionen av Irak, och med flera andra militära aktioner. Kring sådan ”kristenhet” visar många sin uppriktiga avsky av människor världen över.

många kristna visar emellertid goda exempel på var och ens föredömlighet. De finns med i rader av solidaritetsorganisationer av olika slag. Det gäller för freden och mot vapenhandeln, för miljön, eller numera för kvinnans självklara jämställdhet och för jämlikheten på alla plan.

Kristna finns som ”hjälpare” i konflikthärdarna, och med sina hjälporganisationer där slaveriet skördar offer. 

De troende medverkar till stora insamlingar för nödlidande, och skapar sjukhus och skolor av många slag. 

Demokratiska kristna krafter är många gånger påtryckare för politiska förändringar mot inhumana yttringar i samhällen, världen över. 

Listan kan göras mycket lång. Självklart finns det motsatta, så som med allt annat inom mänskliga förehavanden. Världen förändras och ofta religionerna med den – och vice versa.

bekämpandet av ofriheter i världen, när det beror på religiöst eller sekulärt förtryck, så gäller det även människors yttrandefrihet för de fria orden, eller för rätten till sexuell läggning, eller rätten till alla existentiella behov över huvudtaget runt om i världen, och där ingår även religionsfriheten.

Paul Lindberg

Senast uppdaterad 2007-09-06