SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Klimataktion

The Final Countdown

På FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn i december 2009 ska ett nytt avtal om utsläppsminskningar – en andra period för Kyotoprotokollet – antas. Att detta avtal innehåller stora utsläppsminskningar som inleds snabbt och fördelas på ett rättvist sätt kan visa sig vara helt avgörande för vår planets framtid.


  Klimataktion: |2009-09-02| Sverige spelar en unikt viktig roll i processen. Dels äger mötet rum i Sveriges omedelbara närhet, dels är Sverige ordförandeland i EU under hösten 2009 vilket innebär att den svenska regeringen kommer att leda EU i förhandlingarna. Att uppmärksamma, engagera och mobilisera människor för att sätta tryck på förhandlarna är av största vikt. Klimataktion planerade en årslång kampanj i det syftet. Vi gör också vårt yttersta för att samarbeta med och engagera andra organisationer i det arbetet. Kampanjens avstamp blev den internationella klimataktionsdagen 

2008, då ett år återstod till Köpenhamnsmötet. Och i samarbete med andra, ordnades demonstrationer runt om i landet. Klimataktionsdagen inträffade under klimatoppmötet som ägde rum i Poznan, Polen och blev ett mycket viktigt steg mot Köpenhamnsavtalet.

Klimataktion i GP: Rika länder måste ta större ansvar! Sveriges regering tycks inte beredd att ta ansvar för en global klimatpolitik som grundar sig på vetenskap och tidigare FN-överenskommelser. Det skriver tre företrädare för Klimataktion i Göteborgs-Posten. De skrev följande:

Sveriges regering tycks inte beredd att ta ansvar för en global klimatpolitik som grundar sig på vetenskap och tidigare FN-överenskommelser.

Företrädare för Klimataktion känner en stark oro för att Sveriges regering, några få månader innan Klimattoppmötet i Köpenhamn, inte är beredda att ta ansvar för en politik som baserar sig på vetenskap, tidigare FN-överenskommelser och säkerhetsmarginaler. Detta varken när det gäller tillräckligt stora utsläppsminskningar eller finansiering av en grön omställning och anpassning i utvecklingsländer.

Klimataktions Annika Carlsson-Kanyama, Mikael Malmaeus och Rikard Warlenius skriver:

"Medan de flesta politiker och ekonomer i den rika delen av världen snarare utgår från vad som är ekonomiskt möjligt känner företrädarna från syd nämligen stark ovilja mot att spela högt om jordens framtid med sina egna befolkningar som insats. Vi i Klimataktion verkar för ett avtal i Köpenhamn som ligger nära de krav som formuleras av utvecklingsländer." Till dessa krav hör en halvering av utsläppen i de rika länderna till år 2020 och att en procent av våra länders BNP avsätts till utsläppsminskning och anpassning i Syd.