SAMHÄLLE & POLITIK  >>>

Tidigare artiklar

Till framsidan  >>>

Brev till Rikare Liv  >>>

Barn lär sig av lek, precis som djuren.

Frihet under ansvar

Våldet tar över samhället!

 

Tidsandan handlar mycket om velighet – om vuxnas brist på vuxenhet! Vuxna tar inte sitt ansvar längre, hörs det från olika håll. Ställ då frågan om möjligheten till ansvar alltid finns? Det behöver inte ensidigt vara föräldrarnas fel! Framförallt har maktens representanter inte tagit sitt ansvar, har det visat sig!  


våldet breder ut sig som ett resultat av nyliberal avoghet till samhälleliga civilisationsregler. Däri ligger problemet, enligt min mening!

Nyliberalism tycks ha slagit rot bland dem som hellre är egoister än medmänskor! Idag är det fritt fram för ungdomar att göra precis vad som helst, ser det ut som. Den rika världens nyliberala syn på frihet är friheten från sunda humanitetsregler, och har lett till bland annat destruktiv ökning av alkoholkonsumtion, droger och våld. Falska illusioner om frihet.

Alkoholproducenterna krävde frihet från konkurrensrestriktioner. De ville få bort begränsningsregler med motiveringen att det var hämmande för affärerna. Och de fick vad de ville av ansvarslösa politiker. 

Nykterhetsrörelser tycks i dag vara bortblåsta från inflytande. Därför behövs en ny och kraftfullare nykterhetsrörelse än någonsin! Och i vår tid tycks ansvarsfulla och medvetna människor vara som hypnotiskt handlingsförlamade och passiviserade. De som skulle kunna göra något hoppas att andra gör något åt eländet. Så fungerar den passiviserande "representativa demokratin"!

våldsunderhållningen tycks på liknande sätt motivera att Marknadens intressen inte får rubbas med några som helst inskränkningar. De kallar sina rättigheter för filmkultur och yttrandefrihet. Vem vill egentligen bekämpa yttrandefriheten? Detta är nonsens – det är våldsunderhållningen som måste klämmas åt!

Hela mediavärlden motiverar sina rättigheter gentemot dem som vill ta ett ansvar för medmänsklighet, medan våldsballeten bara rullar på.

Beteendeforskningen i dag slår fast att alla påverkas av medieutbuden på olika sätt och vis. Och att ingen är opåverkbar. Det är just när människor vill ha det lugnt, slappt och avkopplande framför teven eller bion, som påverkan är allra störst. 

Fenomenet påverkar människor rent hypnotiskt och kan få följder som liknar hjärntvätt eller indoktrinering, vilket kan leda till mentala förändringar. Detta har psykologer framförallt i USA för ganska länge sedan kommit fram till. I dag slås det fast att det finns hur mycket bevis som helst kring detta.

Medieintressena motverkar dessa rapporter genom sina egna medieinnehav. Inför detta faktum står politikerna lika veliga som föräldrarna, och våldsballeten bara rullar på, och rullar på.

Filmskaparnas huvudlösa filmer handlar många gånger om infantil förtjusning, med sparkar mitt i huvudet, över avhuggna kroppsdelar och blodsprut i slowmotion, vilket blir med tanke på alla kapade huvuden själva huvudbudskapet som förmedlas. Kritikerna kallar detta för fascistisk våldsunderhållning, vilket det verkligen är. 

Även om filmmakare söker sätta ett politiskt budskap till filmerna så talar de oftast i ultrareaktionära riktningar. När de goda bekämpar de onda så görs det med större och häftigare våld än vad de onda klarade av att använda, med förväntningar av den unga publikens gillande. Och så rullar våldsballeten vidare. Detta är inte yttrandefrihet, det är Mamons kultur och intressen som här gäller

nyliberala argument mot individuella inskränkningar av destruktiva yttringar uttrycks ofta: "vem ska bestämma det?", och så vidare. Det låter ansvarslöst, omoget och mycket infantilt!

Det finns ofta ett gott omdöme hos merparten människor, som är medvetna om att frihet för vissa får aldrig bli ofrihet för andra. Friheten i dag utnyttjas maximalt till allt annat än till det goda samhället, och det har fått stora synliga konsekvenser, för dem som inte är mentalt blinda. 

Friheten med våldsunderhållning är många gånger bara falskhet – en illusion skapad av Mamons intressen. Vi vet hur våldsutvecklingen kommer till, det behöver vi inte längre fundera över!

Våldet triumferar och många hyllar den rabiata nyliberala friheten, nämligen att var och en gör precis som den vill. Den andan visar sig i ett talande tecken för vår tid, som här nedan citeras:

”Naturligtvis ska inga jäkla moralkärringar förbjuda oss att se våldsunderhållning på riktigt. Ser med förväntan fram emot gladiatorspel. De inre skadorna, hjärnskadorna, är ju lite svåra att se. Mer effektfullt när blodet spritter. Tjurfäktning är ju tillåtet i Spanien, Portugal och större delen av Latinamerika så varför inte här också. Hetsning av hundar mot tjurar och björnar, hundkamp och med flera andra fina gamla sporter borde också få komma till heders tycker jag.

– Det är känslor det, som Paulo Roberto med darr på stämman kommenterade i ett präktigt hockeyslagsmål. Javisst, hatkänslor och aggression är så fint som nåt annat. Vi är ju inte mer än primater hur mycket civilisation vi än omger oss med?!”

Ovanstående röst från Internet är träffande och ligger i paritet med den politiska makt som ansvarar för detta civilisationsfall.

Det behövs en mycket kraftfull civilisationsresning, bara för överlevnaden och för det goda samhället i människornas tjänst!

Paul Lindberg

  Uppgraderat 2007-11-12