IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Augusto Pinochet. Diktatorn bakom den absurda lagstiftningen mot  abort under alla omständigheter.

Foto: The Red Phoenix

Amnesty International/CHILE 

Extrem antiabortlagstiftning

Risker för kvinnors hälsa

Den 28 september var den internationella dagen för avkriminalisering av abort och Amnestyaktivister kommer uppmärksamma detta genom olika aktioner i 20 länder. 40 procent av världens kvinnor i fertil ålder lever i länder där de nekas rätten till abort. Ett av dessa länder är Chile.


  Ami Hedenborg: |2015-09-28Chiles extremt stränga anti-abortlagstiftning behandlar kvinnor som andra klassens medborgare, både deras liv och hälsa sätts på spel, det säger Amnesty International i ett uttalande med anledning av att det just nu pågår en kongressdebatt om att förändra lagstiftningen.

Chiles anti-abortlag klubbades igenom 1989 under den sista tiden av Augusto Pinochets brutala regim. Enligt den är abort olagligt även när kvinnans eller flickans liv är i fara eller när hennes hälsotillstånd hotas. Abort är även olagligt om kvinnan eller flickan blivit våldtagen. President Michelle Bachelet har skickat en proposition till kongressen som innebär att abort bör vara tillåtet om kvinnans eller flickans liv är i fara eller om graviditeten är resultatet av en våldtäkt, i propositionen står det också att abort bör vara tillåtet när fostret inte är livsdugligt.

medicinska komplikationer 

Chiles abortförbud tvingar många kvinnor att göra osäkra aborter. Enligt hälsoministeriet hamnar 33 000 kvinnor på sjukhus varje år på grund av komplikationer som uppstått efter aborter, många av dessa har varit just osäkra aborter. Av de här patienterna är över en tiondel, 3 600, unga flickor och tonåringar mellan 10 och 19 år. Men det finns ett stort mörkertal, det verkliga antalet kvinnor och flickor är sannolikt mycket högre. Chiles åklagarämbete har rapporterat att det under förra året inleddes utredningar i 174 fall av aborter.

– Chile måste en gång för alla häva förbudet som härstammar från Pinocheteran. Det är tydligt att ett total abortförbud inte förhindrar att aborter utförs. Allt det gör är att tvinga kvinnor och flickor, särskilt de utan några ekonomiska resurser, att söka hjälp i smyg – ingrepp som många gånger hotar deras liv. Propositionen som nu diskuteras är visserligen begränsad men den kan vara ett viktigt första steg i rätt riktning, säger Fernanda Doz Costa, expert på ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter på Amnesty Internationals Americaavdelning.

när livet varit i fara

Amnesty International har identifierat dussintals fall där kvinnor har nekats abort när deras liv varit i fara, när de behövde behandlas för cancer eller när fostret inte var livsdugligt. Ett exempel är Tania, en trebarnsmamma som 31 år ung blev gravid under sin cancerbehandling. Om hon fortsatt graviditeten riskerade hon att dö eftersom cancerbehandlingen i sådana fall hade behövt avslutas. Läkaren varnade henne att om hon gjorde en abort skulle han bli tvungen att anmäla henne. Tania bestämde sig för att utföra en abort på en privat klinik där ingreppet istället registrerades som en gynekologisk operation.

– Chiles upprörande abortförbud skapar ett klimat av rädsla hos sjukvården vars första tanke ofta är att anmäla en kvinna eller flicka till polisen istället för att faktiskt ge kvinnan livräddande behandling, säger Fernanda Doz Costa.

lag för att rädda kvinnors liv

Chile är ett av fem länder i Syd-och Centralamerika som förbjuder abort under alla omständigheter eller som saknar ett tydligt undantag i lagen för att rädda kvinnans liv. De övriga fyra är El Salvador, Haiti, Honduras och Nicaragua.

Dominikanska republiken, som också hade ett totalt abortförbud, införde samma undantag i sin strafflagstiftning i december 2014 som Chile nu diskuterar att göra. Andra länder i regionen, som Paraguay, har visserligen undantag när det gäller kriminalisering av abort, men de undantagen ignoreras ofta av sjukvården.

– Att legalisera abort är ett grundläggande krav för att länder ska kunna garantera jämställdhet för kvinnor, säger Fernanda Doz Costa

För mer info, läs: The criminalization of abortion

FAKTARUTA

 

* 215 miljoner kvinnor använder inte preventivmedel, även om de egentligen inte vill föda fler barn, eller vill vänta med att bli gravida.

* WHO uppskattar att det utförs ungefär 22 miljoner osäker aborter varje år, vilka resulterar i 47 000 dödsfall och i över 5 miljoner abortrelaterade komplikationer.

* Osäkra aborter är en av huvudorsakerna till dödsfall i åldern 15-19 år i länder där aborter inte är tillåtet.

RLC