IHS

RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto Magnus Aronsson

 

Martin Modéus – Ny biskop för Linköpings stift

Fokus på relationer och människor

Söndagen den 6 mars vigs två nya biskopar för Svenska kyrkan: stiftsadjunkt Martin Modéus för Linköpings stift och generalsekreterare Sven-Bernhard Fast för Visby stift. Vigningen äger rum kl 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Anders Wejryd. Torsdagen den 14 oktobervaldes stiftsadjunkt Martin Modéus till ny biskop i Linköping. Han tycker om när det är högt i tak och vill satsa på att utveckla mänskliga relationer. Det första han tänker göra är att träffa människor med olika tankar om kyrkan för att lyssna in det väsentliga. 


  Anna Jonasson: |2011-02-23| Martin Modéus har redan ganska klart för sig hur hans drömkyrka ser ut.

– Fokus ska ligga på relationer och vad som händer med människorna. I en god gudstjänst får både relationen till Gud, varandra och en själv plats.

Samtal inspirerar 

Martin Modéus använder ofta ordet gott. Han talar om den goda gudstjänsten, det goda målet, grundläggande goda mänskliga värden, goda samtal och om uppväxten i ett gott kristet sammanhang.

Han är inte typen som har flera böcker på nattduksbordet utan gillar fokus och närvaro. Och han har lättare att lista saker som gör honom glad än upprörd: Inspirerande samtal, nya infallsvinklar, att köra runt med sin bil utan tak eller sitta på balkongen en tidig försommarmorgon och dricka kaffe och lyssna på koltrasten.

Troende sedan barnsben 

Riktigt upprörd blir han när människor kommer i kläm. Hans vision är ett levande kyrkligt sammanhang. Och han har märkt att folk lyssnar när han berättar om sina visioner.

– Jag tror att det är en gåva jag fått – att få med människor mot ett gott mål. Nu prövade jag det här genom att ställa upp i biskopsvalet.

Martin Modéus har varit troende sedan barnsben och talar med värme om den öppenhjärtiga kyrkliga miljö som rådde i Jönköping. Skilda trosuppfattningar var en självklarhet och man rörde sig fritt över gränserna mellan frikyrklighet och andra samfund.

– Att alla kom ifrån olika håll tvingade mig att söka mig mot centrum. Det har format mitt synsätt att se olikheter som något positivt, inte som ett problem.

Även upplevelsen av kristendomen hemifrån är positiv. I Martin Modéus familj tog man både barnen och Gud på allvar och det fanns en glädje i att vara med Gud och fira gudstjänst. Därför var det en naturlig väg för honom att gå in i kyrkan och prästvigas redan vid 24 års ålder.

Längtan efter andlighet
Martin Modéus trivs bra med stämningen och människorna i Linköping och hans upplevelse är att det finns en längtan efter Kristus och andlighet i stiftet. Han tycker också att det görs många väsentliga saker, som till exempel satsning på pilgrimsvandringar, gudstjänstförnyelse och ledarskapsprogram.

Några egenskaper som är viktiga för en biskop tycker han är Kristuskärlek, att sätta Gud i fokus, människokärlek och självkännedom. På frågan vilka egenskaper han själv har svarar han något motvilligt energisk, lyssnande och målinriktad. För egentligen talar Martin Modéus hellre om resurser än egenskaper.

– Det handlar mer om vad jag gör med det jag har än att jag är ”programmerad” att vara på ett visst sätt. Om jag till exempel är gladlynt så kan jag använda detta till att skapa positiv energi i rummet. Men om jag missbrukar det så kanske det i stället leder bort uppmärksamheten från det väsentliga. Som människa har jag ett ansvar för att göra något gott av det jag har.