RELIGION & ANDLIGHET

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till redaktion

 

Nya  artiklar med röd rubrik!

Parshat Bereshit 5772  |2011-11-11| David Lazar: Stockholms rabbin gjorde under tjugo år en improviserad undersökning i Israel på hur människor minns skapelseberättelsen i Toran. Frågorna som ställdes gällde skapelseberättelsens struktur. Och vad medlemmarna kunde minnas om hur kvinnan skapades? Svaren ges i en predikan.

Allaktivitetshuset mitt i byn  |2011-11-11| Ulf Svensson: För många år sedan hade jag idén ”Pappor på restaurang”. Varför gå till en känd hamburgerkedja, tugga luft och ha det lite lagom trist när man tillsammans med andra singelpappor med barn kunde laga mat och umgås, utveckla nya kontakter och ha det allmänt trevligt!

Två viktiga avhandlingar  |2011-1-15| Ulf Svensson: Imploderande kyrkoförsamlingar visar att det står mycket illa till och vi har svårt att se vad som krävs för att göra en förändring till något bättre. Hoppet står kanske till enskilda medlemmar som vill något, organiserar sig och tar initiativ.

 

Dynamik eller dynamit? |2011-10-10| Ulf Svensson: Det pågår en animerad debatt med anledning av prästen H B Hammars uppmärksammade artikel i SvD om att kyrkor borde sprängas för att spara pengar. Eller alternativt läggs i malpåse eller säljas ut för annan användning med flera förslag.

Tro och verkligheten  |2011-09-13| Paul Lindberg: Inledningstexten för skriftsamlingen Ljuset inom dig, kring andliga perspektiv och reflexioner som publicerats i Rikare Liv sedan 2007. Samlingen utgör 25 skrifter, eller essäer, med omkring 430 sidor.

Delad eller halverad församling  |2011-09-12| Ulf Svensson: En motion till kyrkofullmäktige i Oskarshamns församling har upprört känslorna till bristningsgränsen. Protester mot behandlingen av sin tidigare kyrkoherde Mats-Ola Nylén.

Islamiska riket al-Andalus  |2011-08-01|Mohammad Fazlhashemi: I boken Vems Islam visar författaren hur synen på islam förändrats genom historien, och ger samtidigt insyn i debatten inom islam av i dag. Utdrag ur kapitlet Det andalusiska fenomenet.  

Om fenomenet människan  |2011-08-01| Paul Lindberg: När bristen på kärlek och rättvisa blir för stor rämnar tillvaron i människornas relationssystem. Att bli till som människa tillhör därför den nödvändiga och ändamålsenliga utvecklingen. 

Strängnäs domkyrka  |2011-08-04| Paul Lindberg: Våra kyrkor och dess historia kan för den intresserade bli härliga sommarupplevelser och trevliga utflyktsmål. Med en termos kaffe och några mackor får man en rik men billig semester

Nyfattigdomens verklighet |2011-02-25| Hans-Erik Nordin: Vårt engagemang motiveras av barnens särställning i kristen tro, liksom Jesus omsorg om dem som lever i utsatta situationer. Rikare Liv publicerar biskopens artikeln som en påminnelse.

Stockholm Pride 2011  |2011-08-06| Paul Lindberg: Kärlek och rättvisa över alla gränser. Jesus beskriver den nakna människan då hon saknar medkänsla för kärlek och rättvisa. Ingenting förenar människor bättre än kärleken.

Stolthetens kyrka  |2011-06-20| Paul Lindberg: Eva Brunne, biskop i Stockholm stift är stolt över Svenska kyrkan. 

Röst åt kyrkans medlemmar  |2011-06-20| Paul Lindberg: Enligt en medlemsundersökning efterfrågas en kyrka som tar fasta på samhällets sociala problem och som aktivt tar ställning för samhällets utsatta – diakoni. Men också en kyrka som ser människors längtan att finna en mening med livet.  

Den gode herden  |2011-05-08| Cecilia Melder: Det är den gode Herdens söndag, men kära nå`n, vad ska vi med en Herde till. Man kan ju få sig en alldeles egen coach?! Det är bara att välja sort: jobbcoach, relationscoach, livsstilscoach eller varför inte en hederlig fotbollscoach?

Vilsenhetens epidemiologi |2011-04-18| Paul Lindberg: Varför mår vi inte bättre än vi gör när vi samtidigt är så friska? Frågan ställs av Cecilia Melder i sin doktors- avhandling Vilsenhetens epidemiologi. Hon föreslår en existentiell hälsodimension för vården.

Dålig sjukförsäkringsreform  |2011-03-23|  Sveriges Kristna Råd: Svårt sjuka människor måste kunna få sin sjukpenning förlängd utan att behöva ge sig ut och söka jobb under sin sjukskrivning. Människor ska inte ställas utan försörjningsmöjligheter

Därför säger vi nej till rasism  |2011-04-01|  Daniel Calero Davyt: Hur kan vi i Svenska kyrkan bidra till att stävja främlingsfientliga tongångar i samhället och i kyrkan? Den frågan är själva motorn i kampanjen Nej till rasism. Vi är angelägna att göra skillnad för en bättre värld.

En politisk partilös kyrka  |2011-04-01 Paul Lindberg: Låt Svenska kyrkan få vara kyrka, men i en demokratisk och innerlig Jesustolkning, och som leds av sina stift och inte av politiska partier.  

Martin Modéus  |2011-02-23|  Anna Jonasson: Ny Biskop i Linköpings stift. Han tycker om när det är högt i tak och vill satsa på att utveckla mänskliga relationer. Det första han tänker göra är att träffa människor med olika tankar om kyrkan för att lyssna in det väsentliga

Sven-Bernhard Fast  |2011-02-23|  Anna Jonasson: Ny Biskop i Visby stift. Han tycker att kyrkan borde ta ett större ansvar för de utsatta och vill satsa på fördjupade relationer för att skapa enhet.

Slutstriden i Hedvig Eleonora |2011-02-07|  Beslutet att säga upp kyrkoherden Cecilia Melder har varken fattats i kyrkorådet, tillkännagivits på församlingens anslagstavla eller varit föremål för domkapitlets befogenhetsprövning. Kyrkoherden hemställer att domkapitlet upphäver beslutet.

Ny biskop i Växjö  |2010-09-27| Det är stort att få vara biskop, inte minst i Växjö stift med många och goda traditioner. Det gäller att ta till vara på alla goda krafter, säger Jan-Olof Johansson

Atman och västerlandet  |2010-09-27|  mikro- och makrokosmos framträder en ny mystisk metavärld, en spirituell tillvaro, som i väst går under begreppet medvetande, men som i öst, i har varit känt i snart 5000 år och kallas Atman.

Det Lutherska arvet  I2005I  Christer Hugo: det lutherska arvet finns en frihet från att leta gudomliga regler för allt. Allt sådant måste vara underordnat kyrkans sanna skatt, evangeliet. Det gäller även trons formuleringar, symboler och dogmer.

Biskop Brunnes predikan  Eva Brunne: "Det är inte värdigt människor att göra skillnad på människor. Vi har ett gemensamt uppdrag. Och om någon tystnar eller tystas i kampen för människovärde, måste vi se till att också stenarna ropar." 

Kan kärleksbudskapet kränka?  |2010-08-05Människor berövas rätten till mat, kläder och ett hem att bo i. De berövas utbildning, hälsovård och rätten till utveckling. Mot detta framstår vissa ”kränkningar” i bästa fall som lyxproblem.

När maten är slut ... |2010-08-05När pengarna tog slut vände sig Lotta till sin församling i Malmö som sista utväg. Eriksfälts församling i Malmö får besök av alltfler som söker hjälp. Mest ökar gruppen av ensamstående mammor och äldre människor.  

Paulus och ekumeniken  |2010-08-05| Paulus liknade den kristna församlingen vid en människokropp, som är ”harmoniskt skapad för samarbete”. Den uppfattningen delas av hela kristenheten. Det är en bra liknelse. Men vad menade egentligen Paulus med den liknelsen?

Humanisternas budskap  |2010-07-29|  I boken Farlig förenkling, som kommer ut under augusti, granskar etikforskaren Elisabeth Gerle retoriken i budskap som framförs av Sverigedemokraterna och av förbundet Humanisterna.

Våra liv som levande konstverk  |2010-06-25, 22:00| "Ingen annan kan göra det du gör. Ingen annan det jag gör. Vi är alla skapare, som skapar det omöjliga. Vi genomför alla otroliga trollerinummer med hur vi lever våra liv. Vi är alla magiker."

"Förlorarnas historia"  |2009–08–05| Världen förändrades under 1900-talet. Och den högkyrkliga reaktionen ville vränga sitt eget bakåtsträveri, till att likna en förnyelse, till förmån för de egna konservativa ståndpunkterna.

Kvantmedvetandet  |2009–08–03| Plötsligt stänger du av radioapparaten. Det du lyssnade på har för den skull inte tystnat? Både hjärnan och radioapparaten tar emot signaler men men medvetandet omvandlar dem till medvetna upplevelser. Det kallas kvantmedvetande.

Interreligiöst råd bildat |2009–05–04| På initiativ av ärkebiskop Anders Wejryd har Sveriges interreligiösa råd bildats, vid ett möte i ärkebiskopsgården i Uppsala den 4 maj 2010. Rådet kommer att bestå av kristna, muslimer, judar, buddhister, bahai, sikher samt hinduer. 

Nya globala klimatpengar |2010–05–01| De rödgröna partierna visar en viktig ambition att hitta resurser för klimatsatsningar i fattiga länder.

Bråk i Franska reformerta kyrkan |2009–04–13| De senaste åren har Franska Reformerta Kyrkan skakats av inre spänningar och kyrkoherden sedan 1992, Jean-Luc Martin, blev utköpt 2006 under mycket uppseendeväckande förhållanden.

Sveket mot diakonin |2009–04–13| Många vill inte i alla sammanhang dra sin historia för myndighetspersoner och kyrkan kan då vara ett alternativ. Det ger en ibland människor respit, och kanske tänds ett nytt hopp och ny styrka.

Två nya biskopar |2009–11–08| Biskop Eva Brunne: Jämlik människosyn, och biskop Tuulikki Koivunen Bylund: Kärleken fördriver rädslan.

Kyrkans mörka traditioner |2009–09–29| Ordet kyrios ursprung är egentligen "manlig förmyndare". Först gällde familjefadern, därefter maken, och sedan i tur och ordning männen i släktens rangordning. Ur dessa släktled uppstod en stamtavla, eller anor, med en hierarkisk samhällskultur. Och av det följde en hierarkisk kyrkokultur med en "fader" som ledare.

Homosexuella äkta par  |2009-09-02|  Ewa Röllgårdh: Läronämnden bejakar äktenskap av samma kön och konstaterar i skrivelse till Kyrkostyrelsens om vigsel och äktenskap, att det är möjligt att acceptera äktenskap för par av samma kön.

Kyrkans skatter  |2009–0626| I våra kyrkor finner vi fantastiska berättelser kring vår historia – minst lika spännande som Robin Hood-filmerna. Det finns också kulturskatter med allra högsta kvalitet och sevärdhet.

Bibelns plantor  |2009–06-23| Köpenhamns botaniska trädgård och en permanent guidning över växter som omtalas i Bibeln är något alldeles speciellt.

Legalism och makten |2009–04–15|  Det legala bestäms av dem som erövrat makten och skapat lagarna, och sedan  behåller makten med alla till buds stående medel.

Att tro på det otroliga |2004-12-29| Är det omöjligt att tro det otroliga även när det är sant? Historien visar hur omöjligt det är för oss att tro det ”otroliga”.

Den världsvida kyrkan  |2009-03-23| Samtal med prästerna Annika Wirén och Helene Egnell, Centrum för religionsdialog – om en inspirationskälla för en brobyggarkyrka.

15 år med mormonerna  | 2008-12-20 För människor som aldrig har varit medlemmar av en kult eller för människor som fortfarande är medlemmar av kulten är det svårt att förstå varför de som lämnar ältar så mycket. 

Svenska kyrkor | 2009–02–05 En historisk reseguide, men också en lärobok, en uppslagsbok, en konstbok och en bok om människor – en skön bilderbok med tusen fräscha fotografier.

Maktens helgedomar | 2009–01–28Valle de los Caídos,

Generalissimo Francos mausoleum i bergen ovanför Madrid 

Humanisternas försvarare  | 2009–01–28 |  DN-redaktören Hans Bergström hamnar i en intellektuell återvändsgränd, som påminner om medeltidens inkvisition.  

Apokalypsens sista välde  | 2008–12–04 |  Angloamerikanska väldet är det sista av världsväldena som beskrivits i Uppenbarelseboken. Början till slutet för Mamons kollapsande världsherravälde. Därefter tar en ny era vid.

Ett steg har tagits  | 2008-10-28 | Uppsalamanifestet – Ett steg har tagits på sanningens väg för livet.

Heliga möjligheter  | 2008-10-28 | Kunskaper, engagemang samt ett politiskt och teknologiskt sammanhang krävs för att skapa positiva förändringar i klimatfrågan. Det sa vår ärkebiskop Anders Wejryd i inledningen av Interfaith Climate Summit i Uppsala.

Motståndets nytänkande | 2008-10-28 | Hopp om en underbar och fantastisk framtid.

Biskop bland biskopar | 2008-10-29 | Anders Wejryd: Vi hör till en religion vars stora berättelser handlar om kriser som hotar allt – och om utvägar som öppnas ur kriserna!.

Hel människa, Hel jord | 2008-09-29 | 2008 år konferens i regi av föreningen Brobygge & Dialog hölls i Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan i Stockholm.

Längtan efter något mer | 2008-09-18 | Owe Wikströms nya bok. Till längtans försvar..

Materiemyten | 2008-08-25 | materialismen ligger på dödsbädden. Detta besked gav 35 internationellt omtalade forskare, naturvetare, konstnärer och teologer, som 16-19 maj 2008 deltog på ”2nd Unified Theories Conferences” i Budapest.

Isaac Newtons profetia  2008-03-10 | Newton är den främste att tolka Jesusprofetian och kommit fram till tiden som gäller.

Jesus profetia  2008-03-11 | Sista tiden blir bekymmersam, berättar Jesus.

Femtio år till slutet  2008-03-11 | Immanuel Wallersteins profetia om kapitalismens fall, med följande globala kriser.

Vilseledande om Indien  2008-03-11 | Utdrag ur Imi Markos Indienbrev. Den klassiska bilden av Indien är ohållbar.

Medvetandets förändring  2008-02-20 | Om Peter Koestenbaum och den levande tanken. 

Den trygga folkkyrkan  2008-02-16 |  Svenska kyrkan – ett perspektiv från år 2050. Generaldirektör ersatte ärkebiskopen.

Det goda samhället  2008-01-03 | Många vill ha det goda och rättvisa samhället. Men då fordras att flertalets tankar gå ihop med Jesus tankar.

O, heliga enfald  2008-01-03 | Paulus förrådde Jesus, och kristenheten blev tudelad.

Medvetandesamhället  2007-11-17 pdf | Upplevelsesamhället avlöses av medvetandesamhället, som kräver kollektivt ansvar med helhetssyn.

En ny Bibel – THE BOOK 2007-11-18 | ”Ju mer man kan – desto mer kan man tycka”.

Hesekiel får en vision 2007-10-03 |  "En andekraft lyfte mig upp mellan himmel och jord, och i en syn från Gud fördes jag till Jerusalem

I själens öga (pdf) 2007-09-26 | Ljuset inom dig. Träffpunkt Livsanden.

Manikeism – utrotad världsreligion (pdf) 2000 | En kristen världsreligion som totalt utrotades.

Joachim av Floris (pdf) 2007-09-10 | Om en munk från 1100-talet som beskylldes vara världens ondska av Time Magazine.

Kropp och själ – den levande människan (pdf) 2007-09-10 |  Processteologi grundad på andlighet och vetenskap.

Ordets betydelse (pdf) 2006 |  Blev det som Jesus själv tänkt? Intervju med Jesus om Evangelium i vår tid.

Kommentarer till Tomasevangeliet (pdf) 2006 |  Personliga tankar kring en gåtas klarhet.

Gud, Herren och människan. 2007-08-27 |  Våra ord för att hedra Jesus är inte längre hållbara. Relevant språkbruk gör orden trovärdigare.

Slumpen: okänd faktor. 2007-08-27 Slumpen har ofta angetts som orsak i brist på bättre förklaring, som en nödförklaring.

Arternas kamp eller ändamålsenlig samhällsutveckling. 2007-08-27 |  För vem ska livet få vara meningsfullt? Ovetenskapliga värderingar skapar inhumant samhälle.

Medvetandet och materien. 2007-08-27 |  Punkt till punkt skapar utsträckning och därmed tiden inom den kvantmekaniska nivån.