IHS

RELIGION & VETENSKAP

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto RLC

 

Svenska kyrkan

Biskopsvigning i Uppsala domkyrka

Söndagen den 21 november vigs domprost Jan-Olof Johansson till biskop för Växjö stift. Vigningen äger rum kl 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Anders Wejryd. Jan-Olof Johansson är Växjö stifts nästa biskop. Vid biskopsval den 30 augusti fick han 60 procent av rösterna och därmed är saken klar. 


  Charlotte Granrot Frenberg: |2010-09-27| – Jag är mycket glad över det förtroende som visats mig i detta val och jag känner stor lust att ta mig an uppdraget som biskop. Jag gör det med stor respekt och ödmjukhet med Guds hjälp, säger Jan-Olof Johansson.

Nya biskopen är 62 år och arbetar i dag som domprost i Växjö. Han har varit präst i 30 år och bland annat varit stiftsadjunkt i Växjö under åtta år och kyrkosekreterare och stiftsprost i Växjö

under 17 år. Han är domprost sedan 2006. Den blivande biskopen kommer så snart som möjligt att lägga upp en plan för att besöka församlingarna och få träffa medarbetare och andra och höra vad man ser som mest angeläget i dag.

– Det är en förmån och stort att få vara biskop, inte minst i detta kyrksamma stift med många och goda traditioner. Det gäller att ta till vara på alla goda krafter och djupa engagemang som finns i församlingarna, säger Jan-Olof Johansson.

Det är andra gången som ett biskopsval i Svenska kyrkan har avgjorts redan i första valomgången, första gången var 2007 när Antje Jackelén utsågs till biskop i Lunds stift. Redan vid nomineringsvalet stod det klart att han var en stark kandidat till biskopsposten. Då fick han 44 procent av rösterna.

Jan-Olof Johansson har viss erfarenhet av biskopsrollen. Redan i dag sköter han i egenskap av domprost en del av de biskopliga uppgifterna, sedan Växjö stifts förre biskop Sven Thidevall sade upp sig den 15 februari. Även i samband med att Anders Wejryd, tidigare biskop i Växjö stift, utsågs till ärkebiskop, fick Jan-Olof Johansson träda in och fylla biskopsvakansen tills en ny biskop valts. I förra biskopsvalet kom han på andra plats.

Biskopsvigningen sker i Uppsala domkyrka den 21 november. Jan-Olof Johansson blir Växjö stifts 58:e  biskop och efterträder biskop Sven Thidevall.

Eftersom Jan-Olof Johansson fick mer än hälften av rösterna krävs ingen andra valomgång. Så här fördelade sig rösterna enligt det preliminära resultatet:

383 röster (60 procent): Jan-Olof Johansson, domprost i Växjö 

78 röster (12 procent): Per Eckerdal, teol doktor och styrelseordförande för Bräcke Diakoni i

Göteborg

67 röster (11 procent): Kjell O Lejon, professor i religionsvetenskap vid Linköpings universitet

64 röster (10 procent): Lisa Tegby, kyrkoherde i Ålidhems församling i Umeå och kontraktsprost

45 röster (7 procent): Dag Sandahl, docent och komminister i Nordölands församling

I valet deltog 639 personer eller ungefär 94 procent av de röstberättigade. Tre av rösterna var ogiltiga. Rösträtt hade omkring 700 personer: stiftets cirka 350 präster och diakoner, lika många valda elektorer samt ledamöterna i domkapitlet och stiftsstyrelsen.